Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

När jag blev frälst

Publicerad 2019-09-15 15:51:33 i Jesus,

När jag blev frälst så trodde jag att jag skulle kunna hitta andra frälsta i kyrkorna och samfunden men insåg att de flesta som går till dessa och som kallar sig kristna är frälsta till sina kyrkor och till världen eller till enskilda människor (grupper av människor) men att de använder sig av Jesus namn, är så kallade namnkristna.

De försvarar kyrkorna och världen och världens evangelium (Satans evangelium, ja han har också sitt evangelium som han försöker få till att LIKNA Jesus evangelium) och inte Jesus/Gud och hans evangelium och lära och de säger gärna att kyrkorna (folket i dessa) gör bra saker.

Det är säkert sant men bra saker gör även många av de världsliga organisationerna och många av världens människor. Många av världens människor (organisationer) kan göra otroligt mycket bra saker men de gör det inte i syfte att sprida Jesus/Guds rike här på jordenför hur skulle de kunna det om de inte TILLHÖR honom?

Om frälsningen till Jesus innebär att stötta och stå upp för världen och för kyrkor/samfund som går världens (och Satans) ärenden så vad är det då för skillnad mellan att vara frälst eller ofrälst? Eller går det att vara LITE frälst, kanske halvfrälst? Vad säger bibeln om det?

Går det att stå med ena benet i det ena lägret och med det andra i det andra lägret och att sedan efter behag pendla mellan de olika lägren eller rikena? Att ena dagen stå upp för Jesus (hans rike) och den andra dagen för kyrkorna som står upp för världen och för ekumenik och för annan ogudaktighet?

Om frälsningen enbart handlar om att se till så att man personligen lever enligt lagen och följer buden (budorden), att man kan slå sig för bröstet och påstå sig vara helig och rättfärdig varför var då Jesus och apostlarna ständigt i klinsch med fariseérna och de skriftlärda som gjorde så?

Var de inte hur laglydiga och fromma som helst? Är det LAG eller NÅD som gäller i det nya förbundet i Kristus?

Det är lätt att säga att allt gott kommer från Gud/Jesus när man ser på saker och ting med MÄNSKLIGA ögon men frågan är inte hur människor ser på vad som är gott kontra ont när man har blivit SANT FRÄLST utan hur Gud/Jesus ser på det. Han ser inte saker och ting som människor ser dem.

För att ta ett exempel. Visst skulle man kunna säga att inkluderande av allt och alla är något gott. Visst är det gott om alla och allt får vara med i gemenskapen oavsett vad de tror eller inte tror eller vad de gör eller inte gör om man har världens tänk, men är det gott för Jesus/Gud när det kommer till honom?

Jag menar gynnar det honom och hans rikes utbredande om avgudadyrkare, homosexuella och alla slags ofrälsta som trivs bra med att vara avgudadyrkare och homosexuella och ofrälsta och som inte ser något fel i det och som INTE vill vända om, får vara med?

Kristna som dras med personliga synder vill i regel bli fria från dessa, de vill vända om och börja vandra fullt ut med Jesus/Gud men vill avgudadyrkare eller andra, alla de ofrälsta, som trivs med att leva i SYND (som inte ser något fel med det) och som ofta får världslig vinning av att leva i synd, detta?

Vad är en avgud? Är det inte allt, vad som helst, som en människa sätter före Gud/Jesus? Missbruk av droger, mat, sex eller spel kan bli avgudar men även kyrkor eller enskilda människor kan bli avgudar för så kallade ”kristna” om de inte är vakna och vakar.

Är det bättre att ha en ”kyrka” eller människor (av kött och blod) som avgudar istället för det ovan nämnda?

Om majoriteten av dem som är medlemmar i kyrkorna är frälsta till Jesus/Gud hur kan de då ställa upp på all ogudaktighet som idag sker i kyrkans regi/namn?

På ekumeniken som exempel (vilket de, kyrkorna, har skrivit under på genom dokumentet Charta Oecumenica som kommer från påven/RRK/Rom) och som är ett angrepp/en krigsförklaring mot Jesus/Gud och hans lära?

De påstår sig vara ”kristna” frälsta, lärjungar till Jesus (födda på nytt i Kristus) men de vill inte närma sig Jesus/Gud. De vill inte lära känna Jesus/Gud!

Varför?

Om någon människa älskar en annan människa så vill den närma sig den. Den vill lära känna människan men dessa ”kristna” (som kallar sig för det) vill inte lära känna den Herre de säger sig älska och tro på och som de säger sig stå upp för och som de säger sig följa.

Visst är det konstigt!

Inte så sällan så säger de att det eller det säjer min pastor eller min präst eller min biktfader eller vem det än må vara av kött och blod och de tycks lita och tro på denne. På en människa. På människor!

Har denne (dessa) då blivit en AVGUD för dem?Fundera en stund på det! Mitt svar är Ja. De har skaffat sig en avgud eller flera avgudar som de ser upp till och som de vill efterlikna. Kyrkorna och samfunden grundar sig på avgudadyrkan men det är inget som de (de som befolkar dessa) skulle få för sig att erkänna och definitivt inte ledarskapet för kyrkorna och samfunden.

Säger Jesus och Paulus och apostlarna och NT att det finns ”kristna” som är speciellt utvalda (så kallade präster och pastorer) i det nya testamentet för att de har läst någon slags präst eller pastorsutbildning och att dessa då vet bättre än alla som inte har gjort detta?

Står det i bibeln (NT) att alla som blir frälsta genom nåd (vi blir frälsta genom NÅD och inte genom gärningar), skall lyssna på och lita blint på dem som har blivit frälsta tidigare eller som har gått olika teologiska utbildningar och därav lyckats tillförskansa sig en massa olika titlar?

Är inte alla som Jesus/Gud frälser på grund av sin NÅD ett utvalt prästerskap i det nya testamentet och som vi som är kristna borde rätta oss efter?

När Jesus säger att han har lagt lagen i våra hjärtan vad betyder det?

I det nya testamentet (det nya förbundet i Jesus Kristus) så finns inte Jesus/Gud utanför oss utan inom oss. Inom oss alla som tror på honom och som har blivit frälsta till honom.

I det gamla testamentet så fanns han UTANFÖR

människorna/utanför allmänheten. Det var bara speciellt utvalda präster (judar) som kunde ha DIREKTKONTAKT med Gud/Jesus och förlåta folket för deras synder.

I det nya förbundet kan alla som tror på Jesus (som har blivit frälsta och födda på nytt) ha direktkontakt med honom. Vi behöver inte något speciellt utvalt prästerskap (präster, pastorer eller påvar) för att kunna nalkas Gud/Jesus.

Vad kyrkorna (Satans kyrkor) har gjort är att efterapa det gamla testamentet genom att hålla sig med präster och pastorer som påstås veta mer än vad de ”vanliga troende” (de utan titlar) gör trots att alla troende är lika inför Jesus/Gud i NT.

Säger inte Jesus att JAG skall leda er in i hela sanningen? Eller säger han att pastor Jansson eller pastor Karlsson eller prästen Johansson eller Påven skall leda er in i hela sanningen?

Det förutsätteratt vi vill veta av sanningen, att vi vill veta av honom som är sanningen (som är vägen, sanningen och livet).

Vi behöver sålunda inga präster eller pastorer som vandrar hand i hand med världen och med Satan och som förvränger och förvanskar Jesus/Guds ord och lära vilket sker systematiskt i dag genom att de bland annat (för att ta några exempel) påstår att alla människor (avgudare, otuktsmän/otuktskvinnor, sexuellt abnorma och alla ofrälsta), är Jesus bröder och systrar och att alla är Guds/Jesus barn bara för att de är människor och att Jesus/Gud älskar dem därför vi också har en skyldighet att ”älska” dem.

Om Jesus/Gud hade ”älskat” alla människor som dom är och vad de än gör eller vad de än tror, varför i hela fridens namn kom då Gud i form av Jesus till jorden?

Var det för att säga att ”hej här är jag” och jag älskar er alla (frid och kärlek över er alla!) och att självklart kan ni kan vara som ni vill och tro vad ni vill och göra vad ni vill för jag står upp för er alla. Jag står upp för ”DEMOKRATI” och för ”ALLAS LIKA VÄRDE”!?

Tyvärr så får man inga vettiga svar på en fråga (eller liknande frågor) som denna från dem som borde kunna svara och det är väldigt konstigt.

Om Jesus/Gud hade ”ÄLSKAT” alla människor under sin tid på jorden varför var han då ständigt i fejd med fariseérna och de skriftlärda? Hade han inte bara kunnat säga att jag ÄLSKAR och respekterar er och försöker att anpassa mig till er på bästa sätt? Ni får tro på vad ni vill och så tror jag på vad jag vill!

Varför denna oresonlighet gentemot de skriftlärda och fariseérna (vilka vägrade att erkänna honom som den Messias han var) vilket ibland visade sig i form av rent HAT trots att DE var villiga att samarbeta och kompromissa med honom för deras och deras folks bästa?

Ville Jesus/Gud samarbeta och kompromissa med dem och gjorde han det? Han var ju själv född inom JUDENDOMEN som människa. Svar: Nej.

Hur ser det ut i SKÖKORNA (kyrkorna) idag? Samarbetar och kompromissar man inte i dessa med allt och med alla och i synnerhet med judarna som man än idag anser vara ”det utvalda folket” trots att de för länge sedan bröt förbundet ”som folk” (den pakt de hade med Gud/Jesus i GT), med Gud/Jesus?

Förutom att alla människor (ingen undantagen) är Jesus bröder och systrar så får man ofta höra från kyrkofolk (falska kristna) att ingen kan ha rätt i allt och att det går att tolka bibeln på många olika sätt.

Om det stämmer att vi som troende på Jesus/Gud har enhet i ANDEN (vilket är vad bibeln lär), det vill säga att vi leds och drivs av samma ANDE, hur är det då möjligt att tolka bibeln på många olika sätt?

Kan någon som är kristen (frälst till Jesus) svara på det?

Är det då inte Anden (den Helige Ande, Jesus/Gud) som tolkar och att det enda vi kan göra är att acceptera hans tolkningar även om vi gärna skulle vilja tolka bibeln på vårt eget lilla sätt som vi kanske tycker är ett jättebra sätt?

Om Jesus/Gud hade velat att hans barn skulle kunna tolka bibeln/hans ord och honom på många olika sätt så varför gav han då alla sina barn en och samma ande och inte flera olika andar som hade kunnat slåss och träta med varandra om vem/vilka andar som har rätt?

Sannerligen så är det mycket som inte står rätt till inom kristenheten av idag (bland dem som kallar sig kristna men som ljuger och som är en Satans synagoga) och som gör allt för att slå ner på dem som har blivit sant frälsta till Jesus/Gud och som därför är de sant frälstas värsta fiender.

Det är de (de falska kristna) som likt de skriftlärda och fariseérnas falang förföljer och gör livet svårt för dem som är Jesus/Guds sanna barn av idag, som kommer att göra gemensam sak med världen (världens barn/människor) och Satan en dag och detta har redan börjat.

Horan/skökan/kvinnan i UPPENBARELSEBOKEN (som är drucken av martyrernas blod), är den falska kristenheten som knullar med världen, med härskarna av världen (och som har gjort så sedan kristendomen blev en statsreligion genom Konstantinus av Rom, alltså sedan många århundraden tillbaka), för att få vara världen till lags och inte för att få vara Jesus/Gud till lags vilket de påstår att de är (har varit) men som de ljuger (har ljugit) om.

Vad som händer en människa som har blivit sant frälst till Jesus/Gud och som söker sig till kyrkor och samfund i hopp om att finna likasinnade (vilket är naturligt) är att om den börjar att tala om Jesus/Guds och bibelns sanningar så blir den påhoppad från kristet håll.

Att som nyfrälst och i en kyrka påpeka sanningen om att judarna inte längre tillhör Guds utvalda folk (som ett folk) med automatik då de, detta folket, för länge sedan bröt det förbund de hade med Gud/Jesus och att det idag råder ett nytt och ett bättre förbund i Jesus Kristus, det nya förbundet i Jesus Kristus, som finns beskrivet i NT (det nya testamentet), gör att man som nyfrälst hamnar i onåd hos kyrkomänniskorna på studs.

Dessa kyrkomänniskor har blivit så förledda av Satan (hjärntvättade av sina präster och pastorer och av Satans folk) så att deras hjärtan och sinnen har förstockats vilket gör att de inte kan ta till sig vad Jesus, Paulus och apostlarna och bibeln/skriften säger utan bara det som judarna (som fortfarande anser sig vara utvalda) säger.

Om judarna, vilka är de som styr och äger hela samhället (som folkgrupp vilka står upp för varandra för att kunna söndra och splittra andra folkgrupper med hjälp av penningen) och hela världen på alla plan, säger att kyrkorna, de kristna, skall stötta muslimer och andra avgudadyrkare och avgudaläror, så gör kyrkorna, de kristna, det för de vill inte stöta sig med de falska judarna som är Jesus/Guds fiender vilket de var redan under den tid som Jesus vandrade på jorden och som då var de skriftlärda och fariséerna (Gudsförnekarna) och deras falang eller grupp som stödde dem.

De, de som påstår att de älskar Jesus och är hans lärjungar och frälsta till honom (självklart är de födda på nytt i Kristus vilket de påstår), vill inte gå tillrätta med Satans män och kvinnor (de falska judarna) som omskapar sig till att likna ljusets änglar liksom deras tjänare, det vill säga de som tjänar dem vilket bland annat är de själva, de kyrkokristna, genom sin kärlek till en politisk stat som kallas för ”ISRAEL”.

Det himmelska Jerusalem och att Jesus/Gud inte talar om att de som tror på honom och som vill följa honom inte skall ha någon kärlek till en politisk stat (en världslig maktapparat såsom staten Israel) vill de inte höra talas om.

De blir vreda om någon säger att Jesus/Gud inte står upp för en politisk stat om den kallas för ”Israel”. Alla som är eller kallar sig för judar tillhör fortfarande Guds/Jesus utvalda folk menar de och punkt slut anser de ”kristna” av idag som vägrar att erkänna Jesus Kristus och hans nya förbund, det nya förbundet i Kristus.

Med det så erkänner de att de inte tror på Jesus/Gud utan att de lever kvar i det gamla förbundet vilket vi även kan se inom kyrkorna där de bevisar att så är fallet. Var det Guds/Jesus vilja att de skulle göra så med tanke på att han kom till jorden som människa och som GUD med ett nytt och ett bättre förbund?

Rannsaka era hjärtan ni ”kristna”, som kallar er kristna eller erkänn att ni är Satans hantlangare om ni är det och vägrar att vända om. Då gör ni det möjligt för andra (de som har blivit sant frälsta till Jesus/Gud) att avslöja er så att de slipper tro att de har hamnat i ljuset när de i själva verket har hamnat i mörkret.

FWT Homepage Translator

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik