Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Vad är synd i det nya förbundet?

Publicerad 2017-05-29 12:18:00 i Religion,

De tio budorden (lagen) i det gamla testamentet talar om hur människor skall förhålla sig till Gud och till varandra. Den som gör tvärtemot vad dessa tio budord lär, går emot Guds rättfärdighetslagar och begår därmed synd mot Gud och mot människor. Att bryta mot ett enda av buden placerar människan i kategorin syndare.

Tack och lov så insåg Gud för över 2000 år sedan att ingen enda då levande människa (inte ens hans utvalda folk/judarna i det gamla förbundet) klarade eller skulle klara av att hålla dessa bud och därför valde han att ta plats på jorden som människa och i form av Herren Jesus Kristus som var/är hundra procent Gud och även var hundra procent människa när han vandrade på jorden.

Jesus var helt och hållet människa under sin tid på jorden samtidigt som han var/är Gud och han fick tampas med samma problem som människor får tampas med, har fått tampas med i alla tider, men med skillnad att Jesus var och förblev syndfri.

Han tog syndarnas synder (alla människors synder, det finns ingen enda människa som aldrig har syndat och det har aldrig funnits någon enda människa som inte har syndat) med sig upp på korset och även alla sjukdomar. Det nya förbundet i Kristus gav mänskligheten en ny chans att nalkas Gud (trots människans tillkortakommanden och synder) beroende på Guds stora nåd.

Istället för att skriva lagen på stentavlor så har han i det nya förbundet skrivit sin lag i människors hjärtan hos dem som tror på honom och som vill följa honom vilket långt ifrån alla människor gör och vill. När Herren Jesus Kristus av sin Fader (Gud) rycktes upp till himmelen så lämnade han sin Ande (den Helige Ande) kvar på jorden och det är denna Ande som verkar i dom SANT troende idag.

Jag skriver och poängterar SANT troende för att det finns väldigt många som kallar sig kristna i vår tid (har alltid funnits sedan Jesus levde på jorden) men som inte är kristna (sanna Jesu efterföljare) då de har lierat sig med världen på olika sätt genom ekumenik och villoläror som syftar till att upprätthålla det köttsliga hos människan men som föraktar Anden.

Dessa kristna är inte Guds barn utan barn av världen då de har gett sig själva åt världen. De tror att de kan bygga upp Guds rike genom att inkludera alla världens människor, människor som inte vill eller kan tro för att Gud inte har kallat dem.

De tror (vill tro) att de kan föra folk till frälsning om dessa kommer till deras kyrkor/samfund och tar del av alla trevliga aktiviteter som erbjuds. Trevliga aktiviteter för allas speciella behov vilket kan vara regnbågsmässor för bögar och flator, kvinnogrupper för feminister, grupper för ungdomar som gillar rockmusik eller annan musik, grupper för invandrare som vill värna sin kultur/sitt språk och därför tillåts att ha egna bönemöten i kyrkorna, grupper för missbrukare, språkgrupper, SFI, med mera med mera, men som bortser från behovet att ära och prisa Gud genom ENHET I ANDEN.

Enhet i Anden (I Guds Ande) är inget som människor kan fixa till även om de är de bästa fixare och fuxare som världen har skådat i övrigt. De kanske kan fixa allt möjligt och hur lätt som helst och på olika sätt men inte någon enhet i Anden. Enheten i Anden kommer från Gud och inte från människor och det är Guds Ande som bibeln talar om att vi skall upprätthålla och vandra i. Enheten med världen leder människan bort från Gud.

Med andra ord så har en kristen som har tagit emot Guds Ande, inget annat att förhålla sig till än Guds Ande som är Guds kraft här på jorden sedan Jesus lämnade jordelivet.

Vad Guds Ande talar till en enskild troende talar Guds Ande om för andra troende och därför står det i bibeln att om vi vandrar i ljuset och i Jesus Kristus (som är ljuset) och är ledda av den Helige Ande så har vi kontakt med varandra. På annat sätt kan vi inte ha kontakt med varandra.

Trots det så vimlar det av människor som kallar sig kristna (som har varit kristna under lång tid) och som verkar vilja läxa upp Guds Helige Ande som verkar i den människa som har fått ta emot Guds Ande senare än dom själva har fått gjort. De vill gärna utmärka sig som lärare (präster, pastorer, religionsvetare med mera) trots att dom kanske har levt i synd under perioder när det passat dem (de kanske fortfarande lever i synd) och de ser sig själva som förträffliga eftersom de har lyckats hålla alla budorden. Vad de gör är inget annat än att försöka döda Anden (Guds Ande i en annan människa) och i allt för många fall lyckas de tyvärr med det.

Såna fanns det gott om under den gammaltestamentliga tiden (de, de falska judarna och Gudsbespottarna, lyckades till och med döda Herren Jesus Kristus) men om vi som lever i det nya förbundet tror på att det är Guds Ande som talar till de troende (till oss) och att det är Guds Ande som leder de troende (oss) så skall vi inte lyssna på vad de säger. Lyssnar vi på dem så begår vi en synd.

Synd är allt som går emot Gud, allt som sker mot Guds vilja, och att gå emot Guds Ande (vilken är den verkande kraften i de SANT troende), är i det nya förbundet lika med att göra sig skyldig till synd.

De som saknar Guds Ande (de religiösa som endast vill upplyfta sina egna skökoväsen, kyrkor och samfund, och kunna bli upplyfta av dessa, ja, de kan till och med bli pastorer genom att tillhöra ett skökoväsen) vill hela tiden pådyvla dåligt samvete till dem som har Guds Ande för att de själva saknar Guds Ande.

De har sina fina gemenskaper (de kallar sig kristna) och tycker sig göra så mycket bra för mänskligheten men de har inte fattat att Gud hatar mänskligheten som lever efter sitt kött och att de icke troende på Jesus Kristus inte tillhör hans (Guds) familj utan är Antikrister och Guds motståndare.

De begår en synd genom att bjuda in icke troende till sina skökoväsen (kyrkor/samfund) för att de verkar snälla, då de samtidigt bjuder in världens herre som är Satan och som styr dessa icke troende. Av den anledningen kan det inte bli någon väckelse (väckelse från Gud) hur mycket kyrkorna/samfunden än ber om det.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik