Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Gemenskap

Publicerad 2017-07-30 22:23:49 i

Som kristen måste man ha gemenskap säger dom som har varit kristna länge och som vill få in en i deras kyrka (deras samfund) om man inte har någon kyrka eller något samfund att gå till.

 Varning, Varning, lyssna inte på dem.

Guds ord säger att vi som har blivit frälsta och pånyttfödda i Jesus, skall dra ut från det stora Babylon som är det samlade skökoväsendet här på jorden i denna den yttersta tiden. Läs Uppenbarelseboken kapitel 18:1-24)  som talar om detta.

Vi skall inte gå in i kyrkorna och i samfunden som ställer upp på världen och på all den smuts som finns i världen för att kyrkornas ledarskap (deras präster och pastorer) vill bli kliade i öronen/nacken och få vinning av världen. Vi skall draga ut från det stora Babylon, horan och skökan som redan har så mycket blod på sina händer, martyrers blod så att det räcker ända upp till himmelen.

Från Horan skall vi draga ut och det finns ingen sann gemenskap med denna hora eller med någon hora överhuvudtaget. En hora säljer sig till högstbjudande och det är vad horan (den romersk katolska kyrkan med dess ogudaktiga företrädare har gjort sedan den (horan) blev en del av staten och började utnämna makthungriga människor (som kallade sig kristna) till att bli en del av skökan genom att de fick fina positioner med allt vad det innebar i form av pengar, ära, status och makt genom att slå sig samman med världen.

Makten de fick via världens människor använde de till att mörda och lemlästa alla som var emot deras makt (inkvisitionen bland annat) och då särskilt Jesus sanna lärjungar. De slog mot huvudet först (Jesus är huvudet i Kristi kropp) och så gör de än idag men med andra medel. Idag handlar det om villoläror och att skriva om evangeliet. Om det funkar vilket det gör inom kyrkorna och samfunden av idag så behövs ingen förföljelse gentemot Jesus lärjungar. Dessa hycklare har fått kyrkornas medlemmar till att tro på att allt vad de gör eller står upp för, är rätt.

Alla dessa så kallade kristna i forna tider (som lieraede sig med maktens människor) befinner sig i helvetet idag och de så kallade kristna som lierar sig med maktens människor i vår tid kommer även de att hamna på samma plats. I helvetet när deras onda verk (deras Satansverk) har fullbordats. De har valt sin herre här i världen och den herren de har valt i denna världen kommer de att få GEMENSKAP med när de lägger näsan i vädret. Det logiskt och rättvist (Gud är kärlek och rättvisa). Det är nu under detta liv vi väljer vilken herre vi vill ha gemenskap med i nästkommande liv. Det går inte att när själen har skiljts från kroppen säga att jag valde fel. Låt mig få en chans till. Då är det försent.

 Här är berättelsen om Lasarus och den rike mannen från Lukas 16:19-31

 19.  Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och

      levde var dag i glädje och prakt.

 20.  Men en fattig man, vid namn Lasarus, låg vid hans port, full av

      sår,

 21.  och åstundade att få stilla sin hunger med vad som kunde falla

      ifrån den rike mannens bord.  Ja, det gick så långt att hundarna

      kommo och slickade hans sår.

 22.  Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till

      Abrahams sköte.  Också den rike dog och blev begraven.

 23.  När han nu låg i dödsriket och plågades, lyfte han upp sina ögon

      och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte.

 24.  Då ropade han och sade: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig,

      och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten

      och svalka min tunga, ty jag pinas svårt i dessa lågor.'

 25.  Men Abraham svarade: 'Min son kom ihåg att du, medan du levde,

      fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var; nu åter får

      han här hugnad, under det att du pinas.

 26.  Och till allt detta kommer, att ett stort svalg är satt mellan

      oss och eder, för att de som vilja begiva sig över härifrån till

      eder icke skola kunna det, och för att ej heller någon därifrån

      skall kunna komma över till oss.»

 27.  Då sade han: 'Så beder jag dig då, fader, att du sänder honom

      till min faders hus,

 28.  där jag har fem bröder, och låter honom varna dem, så att icke

      också de komma till detta pinorum.'

 29.  Men Abraham sade: 'De hava Moses och profeterna; dem må de

      lyssna till.'

 30.  Han svarade: 'Nej, fader Abraham; men om någon kommer till dem

      från de döda, så skola de göra bättring.'

 31.  Då sade han till honom: 'Lyssna de icke till Moses och

      profeterna, så skola de icke heller låta övertyga sig, om någon

      uppstår från de döda.'

 

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik