Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Judarnas Satansstjärna nu även på pizzakartonger

Publicerad 2016-11-23 16:16:00 i

“Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra. Om någon icke förbliven i mig, så kastas han ut såsom en avbruten gren och förtorkas; och man samlar tillhopa sådana grenar och kastar dem i elden, och de brännas upp” (Joh. 15:5-6)   

Det är få kristna ledare som känner till att när staten Israel grundades 1948 så var det en stor debatt om hur den Israeliska flaggan skulle se ut. Många judar ville inte ha med Davidsstjärnan att göra på grund av dess ockulta betydelse. Men de kabbalistiska och Talmudtroende judarna (djävulens anhängare) vann debatten och därför har Israels flagga idag ett emblem som tillhör djävulen själv. Så här säger Jesus om dem:

“I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader” (Joh. 8:44)

Den judiske professorn Gershom Scholem (1897-1982) bevisar i sin bok “The Messianic Idea in Judaism” att symbolen (stjärnan) kommer från den del av judendomen som sysslar med svartkonst (vilket kallas trolldomssynd i bibeln) men som brukar kallas praktisk kabbala bland judarna.

Denna svartkonst, inom vilken man använder talismaner och amuletter, existerade innan kabbalan, och Davidsstjärnan som är ett hexagram (en sexuddig stjärna) användes tillsammans med pentagrammet (den femuddiga stjärnan) vid utövandet av svart magi.

Dessa symboler har sedan under århundradena använts flitigt av personer, häxor och dylikt, som sysslat med svartkonst. Davidsstjärnan/den femuddiga stjärnan, kallas i den ockulta litteraturen omväxlande för Salomos sigill eller Davids sköld. Mayer Amschel Bauer bytte sitt efternamn till Rothschild som betyder “röd sköld” på tyska. Ett rött hexagram (en röd Davidsstjärna) hängdes upp på hans dörr och det blev sedan hans familjs vapensköld.

Båda symbolerna ansågs ha stor kraft emot onda andar och användes i besvärjelseriter och vid försök att kasta ut onda andar. Istället för att vända sig till Gud som bibeln lär både judar och kristna, utvecklade de judiska magikerna (trollkarlarna, de icke på Gud troende judarna) ritualer och besvärjelser för att driva ut onda andar som de självmant hade bjudit in.

Detta är förbjudet enligt gamla testamentet och människor som ägnar sig åt sådant drar på sig Guds vrede:

“När du kommer in i det land som HERREN, din Gud , vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri. Ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda.

Ty en styggelse för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl sitt sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant” (5. Mos.18:9-14)

Läs mer här:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/den-ockulta-davidsstjarnan.html

I Sovjet, under kommunismens tid (som exempel) användes den röda femuddiga stjärnan (alltså en trolldomssymbol) som logga på pansarvagnar och annat och det beror på att den ryska revolutionen var en judisk revolution och inte en rysk revolution. Revolutionen var inget som den ryska befolkningen stod bakom från början.

De falska judarna från familjerna  Rothschild, Schiff och Warburg (med flera), efter det kom Wallenberg i Sverige (som var en agent för dessa), vilka redan då hade lyckats tillförskansa sig en massa pengar på ohederligt sätt och tagit sig all den makt som pengar för med sig, vilket var anledningen till att de kunde få igång revolutionen som sedan kom att kallas för en rysk revolution (idag är ryssarna syndabockar, liksom tyskarna har blivit syndabockar när det gäller Nazityskland som även samma familjer stödde med pengar) när det var en judisk revolution iscensatt av falska judar, ledde till att de kunde utöka sina rikedomar och sin makt.

De fortsätter på samma spår idag. Genom att starta krig (känner ni inte till den falska juden George Soros så läs på om honom) över hela världen med allt vad det innebär av kaos och flyktingströmmar i syfte att kunna utropa sin världshärskare som är Antikrist och helt ledd av Satan, vilket det går att läsa om i det sista protokollet (Sion vises protokoll), samt genom sin Satansdyrkan (genom att placera trolldomssymboler, den femuddiga stjärnan) och sin makt över pengarna och därmed över människorna, så utökar de ständigt sin makt.

Förutom kläder (barnkläder, även för nyfödda), filtar, mattor, gardiner, handdukar, ja allt i textil väg så finns trolldomssymbolerna i princip på allt idag, tatueringar inte minst. Även pizzakartonger har fått den femuddiga trolldomssymbolen och genom att få människor att bära eller anamma (ta till sig) dessa symboler även om de inte är medvetna om vad symbolerna innebär så har magikerna/Satans synagoga  fått kontroll över dem i den andliga världen.

Kriget/krigen sker i den andliga världen men syns i den synliga världen.

“Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna” (Ef. 6. 12)

Därtill kommer allt annat som människor nappar på i tid och otid för att det anses vara något gott.

De “falska” Satansdyrkande judarna som låg bakom förintelsen och kommunismen och som har legat bakom alla större konflikter och krig (massmord) i världen de senaste århundradena (inklusive de som pågår nu), hatar sina egna (precis som deras herre Satan hatar alla människor) och särskilt judar som tror på Gud och som skulle kunna ta emot Herren Jesus Kristus.

Kampen mot Satan fortsätter:  

“Jag känner din bedrövelse och din fattigdom - dock, du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga” (Upp. 2:9)

“Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär” (Upp. 3:9)

Det är ingen kamp mellan höger eller vänster, mellan fattiga och rika, mellan sjuka och friska, mellan socialdemokrater/ kommunister och nationella eller mellan nationella som kallas nazister av media och mellan vänsterextremister som kallas aktivister (i media) vilket de gör för att de falska judarna som äger massmedia, banker och alla pengar i världen, skall få sin vilja fram och inte förlora det stöldgods de sedan århundraden har lyckats roffa åt sig av befolkningar runt om i världen.

Härska genom söndring!!

Då vill det till att sätta grupper mot grupper. Att stjäla och roffa åt sig för att sedan kunna skylla på någon annan och konfiskera deras pengar och ägande om de gör uppror samtidigt som man sedan får människor att tro att fienden är någon annan än den verkliga fienden. Det kan de göra eftersom de falska judarna äger massmedia och pengarna (bankerna med mera) .

De köper varje dag in duktiga idioter som kan arbeta för dem inom bland annat media. De senaste åren har man fokuserat sig på invandringskritiska invandrare (hör och häpna) som har fått göra sina röster hörda i media. De ondgör sig över utvecklingen (massinvandringen) och dårhuset Sverige men utifrån ett invandrarperspektiv och talar förstås inte om vilka de är köpta av för att kunna söndra och splittra och talar inte om sanningen om vilka som äger och styr detta dårhus och som även styr deras hemländer

En invandringskritisk utbildad svensk journalist (som har gått sin utbildning på journalisthögskolan) göre sig inget besvär.

Invandrare (debattörer som har lärt sig svenska) kan tala om den folkutrotnings som pågår i Sverige men en utbildad journalist som lever med sanningen och som är svensk kan inte göra det då det skulle kunna få judepressen att gå under.    

De kan vinkla och sprida vilka lögner och osanningar som helst  Det är så de har kommit undan de senaste århundradena (kunnat roffa åt sig alla världens rikedomar och satt sig på piedestal) och de har använt sina pengar (judaspengar) till att köpa människor som är ovetandes om vad de ger sig in i.

De tror att de arbetar för något gott oavsett om de kallar sig kommunister, socialdemokrater, moderater, folkpartister etcetera, och arbetar i dessa olika organisationer. Det goda för dem är att hitta syndabockar på annat håll. Och dom skall de slå ner på och gör så eftersom de älskar Satan och är styrda av världens ande (Satans ande).

Läs mer här:
 
.http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/ska-du-demonstrera-for-satan-och-rothschild.html

Och här.
 
http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/kabbalismens-avkomlingar.html
 
 
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik