Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Är Jesus/Gud en bok eller en person?

Publicerad 2023-07-14 17:15:17 i Jesus,

Enligt dom kristna (som kallar sig för det) så är det viktigt att alla läser bibeln för i bibeln finns sanningen, vägen och livet och det är genom att läsa bibeln som de kan bli frälsta av och till Jesus/Gud.

De predikar att Jesus/Gud är en bok och det finns dom som tror på det och som inrättar sig till att följa en bok utan att ha haft någon upplevelse av Jesus Kristus/Gud.

De gör kanske vad boken säger men inte vad Jesus/Gud säger till dem att göra för att de aldrig har haft med honom att göra. De gör vad kyrkorna och samfunden som de i regel har blivit frälsta av och till vill att de skall göra och så tror de att de har blivit frälsta av och till Jesus/Gud.

Sanningen, vägen och livet finns dessvärre inte i någon bok och i bibeln. Jesus/Gud är en person och inte någon bok enligt det nya testamentet och ingen som endast tror på en bok (på ord och bokstäver) blir frälst av och till honom.

Frälsningen handlar om att Han som är sanningen, vägen och livet, kallar en människa/människor till att vandra med honom och i sanningen och på den väg som han talar om och som ger LIV.

Frälsningen handlar inte om att icke troende (eller de som så gärna vill bli frälsta) måste lära sig bibeln eller speciella bibelcitat för det kan vem som helst lära sig (även en muslim eller en buddist etcetera) och rapa upp efter behag och speciellt om de vill tjäna pengar på religionen eller om de vill bli några i världen.

Idag så finns det allt möjligt/alla möjliga personer inom den så kallade kristenheten och de menar sig alla vara troende och/eller att de har blivit frälsta av och till Jesus/Gud.

Jag fick idag veta att en person var troende ett och ett halvt år innan den blev frälst och då undrar jag förstås vad det kom sig.

Jag sa att det kanske var så att du trodde men inte kunde se att Jesus/Gud ville frälsa dig och att du kanske blev frälst i och med din tro (när du fick din tro) men då sa personen bryskt till mig att denne trodde men inte blev frälst förrän ett och ett halvt år senare.

Hon gick alltså runt under ett och ett halvt års tid (var med i olika kyrkor) och väntade på att bli frälst och känner sig idag väldigt speciell som hade ”en annan slags frälsningsupplevelse” vilket jag inte förstår något av.

När hon kramade om en man i en missionsförsamling (en man som sken som en sol enligt henne) så blev hon äntligen frälst efter att ha trott på Jesus/Gud i ett och ett halvt år. Idag är hon hemlös men har gått till en afrikansk församling i staden som hon dock inte längre vill gå till.

Går det att vara SANT troende på Jesus/Gud utan att vara frälst av och till honom? Vad är det då man tror på och vad är det man KAN tro på? Många tror på att Jesus/Gud finns och att han har levt som människa och Gud här på jorden men vad betyder denna TRO utan frälsning?

Väntar Jesus/Gud i ett och ett halvt års tid eller kanske längre med att frälsa dem han har kallat och utvalt till frälsning? Varför skulle han göra det och står det något i bibeln om det? Om att TRON på honom inte är förknippat med frälsning?

Vi som är (har blivit) frälsta av och till Jesus/Gud har alla en gång levt som icke frälsta i världen. Vi var sökta och kallade av honom (han utvalde oss innan vi var födda enligt vad bibeln lär) men vi förstod inte det utan levde på som vi ville i och med världen. Vi ville kanske tro på honom men kunde inte göra det men så en dag uppenbarade han sig för oss på något sätt och då trodde vi och då frälste han oss till sig.

Det tog inte ett och ett halvt år eller längre innan han äntligen frälste oss till sig och vi tog emot frälsningen.

Idag så menar sig denna kvinna vara frälst av och till Jesus/Gud men inget tyder på att hon har blivit det. Det finns inget av Jesus/Guds LIV i henne, hon är bitter, och trots att hon är 60+ så har hon ingen egen bostad utan flyttar runt som inneboende hos olika människor som hon efter ett tag gör sig ovän med så att hon får flytta ut och söka sig nytt boende. Så verkar det hålla på.

Inget tyder på att hon har blivit frälst av och till Jesus/Gud utan på att hon är psykiskt sjuk och lider av psykisk ohälsa. Detta är vanligt bland människor som kallar sig för kristna (som menar sig ha blivit frälsta av och till Jesus/Gud) då kyrkorna och människor/enskilda människor, så kallade kristna är de enda som står med öppen famn för dem och tar emot allt och alla.

Jesus sökte sig ju till dom sjuka och inte till dom friska (enligt bibeln) men varför? Sökte han sig till dom sjuka för att dom sjuka skulle smitta dom friska? Eller sökte han sig till dom sjuka för att de skulle bli friska genom honom och för att han visste att de kunde bli det?

Allt detta med att det är synd om alla människor och om fattiga, rika, sjuka, invandrare, svenskar, fransmän, funktionsnedsatta, psykiskt sjuka, muslimer, buddister med flera, och ännu flera, vad leder det till gällande Jesus/Guds rike här på jorden?

Handlar vårt kall som kristna (som frälsta av och till honom) och som kallade och utvalda till att arbeta för Jesus/Guds rike här på jorden om att vi skall TYCKA SYND OM alla och om allt???

Eller om att vi skall ägna all vår energi åt att tala människor tillrätta så att de går till en kyrka/till en församling och blir frälsta där?

Vad händer då med OSS om vi lägger ner vår tid och våran energi på människor som inte Jesus/Gud har sökt (kallat) och som istället börjar att tala oss tillrätta och som kanske får oss till att tro på dem? På att inte skulle väl Jesus/Gud ha sagt att.... Inte skulle väl heller Jesus/Gud ha sagt att .....och så vidare så att vi börjar att kompromissa och samarbeta med dem?

Vad händer med oss om och när deras auktoritet blir större än Jesus/Guds auktoritet och som finns i oss om vi har blivit frälsta av och till honom och om vi använder vår auktoritet (som vi har fått från Jesus/Gud) i syfte att få kompisar bland allt och bland alla och för att vi vill bli och vara något för människor, för världen?

Har vi då inte lämnat den HERRE vi säger att vi tror på och som inte har sagt att vi skall göra så?

När skall kristna som har blivit frälsta av och till Jesus/Gud (som säger att de har blivit det) sluta upp med att tro på att ALLA och hela VÄRLDEN skall och kommer att bli FRÄLST och kanske på grund av dem (på grund av en kyrka, ett samfund eller dylikt)??

Var har de ”kristna” sin FAMILJ idag när kyrkorna är öppna för allt och för alla som inte tillhör deras familj?

Gör de inte mer för dem som inte tillhör deras andliga familj (som inte tillhör Jesus/Guds familj) än vad de gör för dem som tillhör deras andliga familj?

Handlar inte det mesta om vad dessa kristna gör eller skriver eller talar om, om att hålla sams med det mesta och med allt/alla och om att hitta syndabockar inom familjen, inom den andliga familjen, som de menar sig tillhöra?

Döm inte säger de för som du dömer så skall du också bli dömd och så skiter de fullständigt i sina egna och lägger fokus på Nato, på Putin, och på allt som inte har med Jesus/Gud (som inte har med deras andliga familj) att göra, då det handlar om världen och om en värld de tror sig kunna frälsa på sina bloggar och hemsidor eller i sina kyrkor och i sina samfund!

Likt gungfly agerar de kristna och de vänder sig än hit och än dit (till världen) och de vänder kappan efter vinden och söker syndabockar i sina egna led vilka blir kallade för hatiska, för antisemiter och allt som tänkas kan.

Att Jesus/Gud och hans apostlar hade problem med dem som på deras tid menade sig tro på Gud (alltså de skriftlärda och fariseéerna inom judendomen och som drog massorna bland judarna med sig och som skrek korsfäst, korsfäst) ser de inte som något problem idag utan endast som antisemitism eller som hat, som judehat.

Judarna (som folk och som grupp) är fortfarande Jesus/Guds utvalda folk enligt dessa SATANS KRISTNA och deras kyrkor och samfund trots att Jesus/Gud förklarade att ingen i hans nya förbund, i det nya förbundet i Kristus/Jesus, är mer utvald/utvalda än andra och att han inte väljer ut speciella folkgrupper och ger dem olika förmåner eller privilegier.

När jag säger detta och vilket jag aldrig kommer att sluta med även om det betyder att alla ”kristna” (som engagerar sig i allt möjligt) tar avstånd från mig så vet jag att Jesus/Gud är med mig och att jag SÄGER SANNINGEN!!

Om inte de ”kristna” vill veta av SANNINGEN (vill veta av Jesus/Gud) eller mig (som säger sanningen) så kan de DRA ÅT HELVETE i detta livet och till där de hör hemma och där de en dag kommer att hamna och som betyder AVSAKNAD av Jesus/Gud!

De kommer att gå vidare till det de har trott på och predikat den dag de lägger näsan i vädret/dör. Om de har predikat ett falskt evangelium, ett världens evangelium, trots att de har vetat bättre så kommer de att få stå till svars för det och de kommer att hamna i helvetet fram tills det som bibeln kallar för ”Domens Dag”.

De kommer att hamna i det helvete som bibeln/Jesus/Gud och hans apostlar talar om men som de som kaxiga kräk som kallar sig för kristna, (som har sagt sig vara kristna), menar att alla som inte har tagit emot Jesus/Gud under sin levnad här på jorden kommer att hamna.

Jesus/Gud sänder inga som inte har kommit till tro på honom under detta jordelivet, till något helvete. Han kallar och frälser dem/ de han vill för att de skall ARBETA FÖR HONOM och för hans rikes utbredande här på jorden.

Han sänder dessvärre dem som har påstått sig tro på honom men som inte har gjort det, till det som han (bibeln) kallar helvetet och som betyder AVSAKNAD av honom och att det inte längre finns en chans att ångra eller ändra sig.

De kristna (som menar att de är kristna utan att vara det ) är med andra ord riktigt illa ute om de inte väljer sida innan de dör. Om de inte väljer Jesus/Gud framför Mamon och världen, allt som finns i världen och som världen åtrår och lockas av så hamnar de i det som Jesus/Gud och bibeln kallar för HELVETET och som betyder avsaknad av Jesus/Gud utan någon chans att kunna vända om.

Att arbeta för Jesus/Guds utbredande/för hans rike här på jorden är inte lika med att älska och ta hand om världens och världens herres rike (att ta hand om dem som tillhör världens rike först och främst). Att arbeta för hans (för Jesus/Guds) rike betyder att världen hatar den/dem som gör så. Men trots det så ÄLSKAR de falska kristna världen och världens herre och kastar bort alla (människor som tillhör deras egen andliga familj) som säger sanningen/sanningar då de kallas för hatiska och inte minst för antisemiter.

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik