Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Det är nog nu och det är allvar

Publicerad 2016-01-30 15:45:36 i Ideologier,

Att Sverige inte är som det en gång var kan ingen ha missat vid det här laget, och i princip varje dag tvingas vi numera vakna upp till nya mord, rån, våldtäkter och andra övergrepp. Vi har tvingats genomlida otaliga fall av den typens grova brottslighet där förövarna dessutom mer eller mindre slipper undan straff genom att hävda att de är under 15 år.

Runt om i landet strömmar det in rapporter om att polisen inte längre mäktar med att förebygga och utreda den brottslighet som drabbar det svenska folket. I vissa fall, som t.ex. det senaste mordet på en kvinna, anställd på ett hem för så kallade ”ensamkommande flyktingbarn i Mölndal, går det så långt att rikspolischefen väljer att visa större sympati för gärningsmannen än offret.

Den typens respektlösa beteende är numera så djupt inrotat i våra ryggradslösa politiker, vårt svaga rättsväsende och vår ljugande media att ingenting längre förvånar oss. Men vi vägrar att accepterade de upprepade överfallen och trakasserierna mot svenska kvinnor. Vi vägrar att acceptera raserandet av vårt en gång så trygga samhälle.

När vår politiska ledning och polis visar större sympati för mördare än deras offer finns det inte längre några ursäkter att låta det ske utan protester. När de svenska gatorna inte längre är trygga att vistas på för vanliga svenskar är det vår PLIKT att åtgärda problemen.

Idag samlades därför 200 svenska män för att markera mot de nordafrikanska ”gatubarnen” som härjar runt om huvudstadens centralstation. Polisen har med all tydlighet visat att man saknar medel för att stävja dessas framfart och vi ser numera ingen annan utväg än att själva dela ut straffen de förtjänar.

Rättsväsendet har lämnat walk over och samhällskontraktet är därmed brutet – därför är det nu varje svensk mans plikt att försvara våra allmänna utrymmen mot den importerade kriminaliteten.

Vi som samlades idag var varken din politiker, din journalist eller din polis. Vi är däremot din pappa, din bror, din make, din kollega, din och din granne. Svenska män och kvinnor förtjänar trygghet i sin vardag och vi uppmanar därför alla andra som också ser problemen att följa i våra fotspår, både i Stockholm och på andra platser runt om i landet. För en bättre framtid tillsammans.

Denna text är hämtad från SMR (svenska motståndsrörelsens hemsida):

https://www.nordfront.se/huliganer-spoar-kriminella-invandrare-i-centrala-stockholm.smr

Kommentar:

Att det skall behöva gå så långt som till att folket tar lagen i egna händer är inget som ska behöva ske i en ”demokrati” värd namnet men faktum är att (precis som textförfattaren skriver) rättsväsendet har lämnat walk over och att samhällskontraktet är brutet.

Samhällskontraktet är det kontrakt som finns mellan varje lands överhet och dess medborgare. I detta fall mellan den svenska ”överheten”, de som har makt och inflytande och som är tillsatta för att tjäna folket och landet.

Överheten (i varje land) står i Guds tjänst för att  vi ”du” (varje lands medborgare i sina länder) skall kunna nå det goda och överheten får sin lön av folket i utbyte mot att överheten ger folket sitt beskydd.

Bibeln säger:

De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda" (Rom.13:3-4)

Detta är vad samhällskontraktet går ut på men överheten i Sverige har svikit sitt uppdrag och själv blivit en lagöverträdare (laglös/kriminell) genom att släppa in människor som bevisligen inte vill det goda utan som har kommit hit i helt andra syften. För att förstöra, förgöra och fördärva samt snylta (ta för sig) av samhället som sedan århundraden tillbaka vilar på kristen grund.

En överhet som inte vill eller kan skydda sin befolkning och som inte ser till befolkningen (medborgarnas bästa) eller landets bästa trots att befolkningen betalar dem för det, är ingen överhet som står i Guds tjänst.

Det är en överhet som står i Satans tjänst.

En sådan överhet kan inte en sant kristen åtlyda eftersom det skulle innebära att den kristne ger kejsaren (makten/överheten) den lydnad som tillhör Gud. Den kristnes lojalitet är i första hand till Guds rättfärdighetslagar och rättvisa ordning och i andra hand till människors lagar.

En kristens plikt är att sprida evangeliet och att bekämpa synden oavsett vem eller vilka som gör sig skyldiga till synd och som går emot Guds rättfärdighetslagar och rättvisa ordning.  

Under nazitysklands tid var det en plikt att för varje sant kristen att gå emot Hitlers illgärningar och under Sovjet tiden var det en plikt för varje sant kristen att gå emot Lenin, Stalin och hela den förtryckarapparat som dessa så kallade diktatorer stod upp för och som ledde till massmord på många (miljoner och åter miljoner) oskyldiga människor bara för att dessa regimer tilltvingade sig makten och fick folken med sig.

Gud är densamma igår, idag och imorgon samt i övermorgon och alltid.

Det går inte att bedriva folkmord i det tysta vilket man i experimentlandet Sverige sedan Hitlertiden och sedan kommunismens fall försöker att göra genom att kväsa sanningen via kulturmarxism där offren görs till förövare och förövare upphöjs till hjältar.

Där man gör rätt till fel och fel till rätt och låter missdådarna, de kriminella gå fria för att istället lägga skulden på dem som ser att det som sker idag är fel och inte rätt.

Utan den långvariga kulturmarxistiska hjärntvätten av det svenska folket hade man aldrig lyckats med att få dem (oss) att känna skuld och skam inför alla världens orättvisor och inför synden.

Det finns inget i bibeln  som stödjer teorin att ett folk (land) måste utplåna sig själva för att passa in i Guds rike.

Tvärtom. Herren Jesus Kristus ber oss kristna att ta parti för rättfärdigheten och rättvisan. Ideologierna har inte skapats för att förena människor utan för att så splittring, kaos och ondska mellan människor.

Ideologierna (alla ismer) syftar till att olika grupper skall förinta varandra och sättas i motståndsförhållande till varandra för att den elit (endast ett fåtal personer på vår jord) som äger och styr världen (inte minst ekonomin som vi alla är beroende av) och som har ägt och styrt världen de senaste århundradena, de falska judarna/sionisterna vilka är Satans tjänare och som har varit det i generationer allt sedan de korsfäste vår Herre, skall kunna lägga hela världen under sig.  

Idag ser vi denna ondska i och med upplösandet av nationerna (Gud skapade nationer och folk och placerade dem inom gränser efter Babels torn för att de inom gränserna skulle söka Gud enligt bibeln) och det allmänna moraliska förfallet och en svensk polisledning, en svensk media, en svensk regering, en svensk kristenhet (en överhet) som bryr sig mer om våldverkare, laglösa zigenare och mördare än om dem de är tillsatta att betjäna då de betalar deras löner.

Samhällskontraktet är sannerligen brutet inom alla områden!
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik