Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Skall människosonen finna tro?

Publicerad 2015-05-31 16:32:00 i Jesus,

”Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden? (Luk.18:8)

Detta är en fråga som varje kristen borde fundera över i denna ekumenikens och villolärornas tid. Jesus talar här inte om den personliga tron utan om evangeliet, det oförvanskade evangeliet (Guds ord) som Herren lämnade efter sig, ska predikas när han kommer tillbaka.

De flesta kristna kan nog hålla med om att vi lever i den yttersta tiden och att det är det stora avfallets tid då Jesus ber oss att vara extra vaksamma så att ingen förvillar oss.

”När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till honom, medan de voro allena, och sade: Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Då svarade Jesus och sade till dem: Sen till att ingen förvillar eder” (Matt. 24: 3-4)

I vissa bibel översättningar står det ”bedrar er” och detta, se till att ingen förvillar/bedrar er, var det första Jesus sa till sina lärjungar innan han nämnde de andra tecknen om att det skall bli hungernöd, jordbävningar, förföljelse, rykten om krig, att folk skall resa sig mot folk med mera.

Även i Markusevangeliet kap. 13 finns liknande varningar samt vädjanden om att kristna skall vara på sin vakt, vaka och vara vakna.

”likaså bjuder jag eder: Vaken; ty I veten icke när husets herre kommer, om han kommer på aftonen eller vid midnattstiden eller i hanegället eller på morgonen; vaken, så att han icke finner eder sovande, när han oförtänkt kommer. Men vad jag säger till eder, det säger jag till alla: Vaken!” (Mark. 13:35-37)

Det är vi kristna själva som måste se till så att ingen förvillar eller bedrar oss och Jesus hade aldrig givit en sådan varning om han inte hade vetat om att i den yttersta tiden kommer många kristna att låta sig vilseföras av falska profeter och villoläror (falsk andlighet).

”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar” (Matt.7:15)

De falska profeterna kan till det yttre se väldigt bra och seriösa ut och ha en lära, förkunnelse som verkar sann och är tilltalande. Inte sällan vänder de sig till speciella grupper och anpassar evangeliet till de behov som finns där eller som man tror finns inom de speciella grupperna. För att läran skall bli uppskattad och väl emottagen (passa dem de vänder sig till) blandar man som när det gäller alla villoläror, sanning med lögn.

Sanning som blandas med lögn blir alltid lögn och därmed kan villoläror (ett falskt och främmande evangelium) som står långt ifrån Jesus frälsande evangelium, uppstå.  

Det tycks som om många av de villoläror som idag florerar, försöker att fånga upp utsatta och svaga människor såsom missbrukare och nyfrälsta. Som missbrukare är det lätt att gå på nästan vad som helst för allt är ju bättre än att missbruka och som nyfrälst och inte så insatt i bibeln är ju en människa mycket lätt att manipulera och övertala till att delta i sammanhang där icke bibliska läror predikas.

Försoningsläran, Jesus död på korset för våra synder samt uppståndelse, lyser ofta med sin frånvaro inom de moderna villolärorna. Istället läggs fokus på människan själv (människocentrering) som genom att följa något slags program (steg eller gradlära) samt genom att utföra goda gärningar påstås kunna bli en bättre människa och uppnå helande och befrielse från besvärande karaktärsdrag och dylikt

Ganska nyligen kom jag i kontakt med en villolära som jag aldrig hade hört talas om tidigare och som, hör och häpna, grundar sig på ett hopkok av Jesu bergspredikan och AA/NA,s tolvstegsprogram.
 
Vi har tidigare skrivit om tolvstegsprogrammet här:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/varen-nyktra-och-vaken.html

Och här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/sinnesro-eller-sinnesforvirring-med-satans-traldomsande.html

men detta var något nytt. Av en tillfällighet hamnade jag en lördag på ett möte i Frälsningsarmén som hade bjudit in en pastor från en baptistkyrka, en äldre och ganska välkänd pastor, till att prata om denna villolära med namnet ”Celebrate Recovery”.

Efter cirka fyrtio minuters lovprisning av frälsningsarmén, ekumeniken, samförståndet mellan alla religioner, det sociala evangeliet, människans förträfflighet och den svenska generösa flyktingpolitiken fick jag nog och gick därifrån. Spyfärdig.

Jo, föresten jag hann fråga baptistpastorn hur han ser på försoningsläran och detta ville han inte svara på. När jag ställde samma fråga en gång till sa han att det inte spelade någon roll i sammanhanget.

Är det verkligen ointressant hur en väletablerad pastor som har i uppgift att vara en herde för församlingen och stå upp för Kristi evangelium ställer sig till försoningsläran som utgör grunden för kristendomen? Utan den går det knappast att tala om kristendom överhuvudtaget.

Kanske det även är ointressant om en pastor tror på Gud eller inte och om han (eller hon) tror att Kristus var Guds son (till hundra procent människa och till hundra procent Gud) kommen i köttet eller bara en vis lärd och god man som vandrade runt på jorden vilket vissa villoläror menar?

Celebrate Recovery började i Kalifornien med några tiotal personer, initiativtagaren var bland annat den välkända pastorn Rick Warren och Saddleback Church, och har idag växt till en internationell företeelse för stöd och upprättelse åt hittills 2,5 miljoner människor.  

I programmet som jag fick med mig står det att Celebrate Recovery är:

1. Baserat på ord av Jesus Kristus.
2. Fokuserat på framtiden.
3. Lägger stor vikt vid personligt ansvar.
4. Utmanar till en andlig och konkret överlåtelse till Jesus Kristus.
5. Lägger vikt vid växt och läkedom i den gemenskap som smågruppen utgör.
6. Är till för alla människor som söker frihet från livets sår, smärta, skam, ovanor och beroenden.
7. Är en ledarskapsfabrik.

Och det är indelat i 3 faser.

Fas 1 Handlar om att utforska, kommunicera och inbjuda och det pågår i 30 dagar och man uppmanas köpa material, stegstudiehäfte och DVD samt predikoutkast m.m.
Fas 2 Handlar om träning, planering, förberedelse och pågår i 60 dagar och man uppmanas köpa stegstudiehäften och ledarhandledning.
Fas 3 Handlar om fortsatt tillväxt och pågår till dag 90 och forsätter efter det. Man uppmanas köpa ännu mer DVD, CD och studiematerial.

Några exempel från AA,s tolv steg med bibliska jämförelser från Celebrate Recoverys program:

1. Från AA,s tolv steg: ”Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende - eller det vi brottas med - att vi inte längre kunde hantera våra liv”.
Sedan följer från bibeln ”Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det som är gott” (Rom. 7:18)

2. ”Vi kom till tro på en kraft större än vår egen - Jesus Kristus - kunde återge oss vårt förstånd” ”Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte” (Fil 2:13). Kommentar: Här har man bytt ut Gud mot Jesus Kristus.

3. ”Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer”. ”Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst” (Rom. 12:1)

4. ”Vi gjorde en grundligt och oförskräckt moralisk självrannsakan” ”Låt oss pröva och rannsaka vad vi gjort och återvända till Herren” (Klag. 3:40)

Och här följer åtta principer för tillfrisknande byggda på Saligprisningarna av pastor Rick Warren:

1. ”Inse att jag inte är Gud. Jag erkänner att jag är maktlös när det gäller att kontrollera min tendens att gröa det som är fel, och att mitt liv är ohanterligt”
Och så kommer detta: ”Saliga de som är fattiga i anden” (Matt 5:3)

2. ”Uppriktigt tro att Gud finns, att jag betyder något för Honom, och att han har kraften jag behöver för mitt tillfrisknande”. Och sedan. ”Saliga de som sörjer” (Matt 5:4)

3. ”Medvetet välja att överlåta hela mitt liv och min vilja till Jesu omsorg och kontroll”. ”Saliga de ödmjuka” (Matt. 5:5)

4. ”Öppet granska och erkänna mina fel för mig själv, för Gud och för någon människa jag litar på” ”Saliga de renhjärtade” (Matt. 5:8)

5. ”Frivilligt underkasta mig varje förändring Gud vill göra i mitt liv och ödmjukt be Honom att ta bort mina karaktärsfel” ”Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten” (Matt. 5:6)
 
6. ”Utvärdera alla mina relationer. Förlåta dem som har sårat mig, och gottgöra för smärta som jag har vållat andra - undantaget då jag genom att göra detta skadar dem eller andra” ”Saliga de barmhärtiga….Saliga de som håller fred” (Matt. 5:7,9)

7. ”Avsätta daglig tid med Gud till självrannsakan, bibelläsning och bön för att lära känna Gud och Hans vilja för mitt liv och för att få styrkan att följa hans vilja”  

8. Överlåta mig själv till Gud och låta Honom använda mig till att ge dessa goda nyheter till andra, både med mitt exempel och genom mina ord” ”Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull” (Matt. 5:10)

Detta låter ju egentligen inte så pjåkigt och säkert finns det läsare som undrar vad problemet är. Varför försöka hitta fel och kritisera (döma) istället för att uppmuntra andra ”kristnas” initiativ till en uppfräschning av det enligt många så omoderna evangeliet? Borde inte alla program och läror som går ut på att hjälpa människor (om det så är att befria dem från missbruk eller något annat) uppmuntras?

Om en människa kan bli hjälpt av att anamma en villolära (oavsett vad det är för villolära) som frälst (pånyttfödd i Kristus) så är det väl bättre att hon eller han gör det än att den fortsätter med till exempel missbruk och annan destruktivitet som skadar henne själv eller andra?

Bibeln säger:

“Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke. Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar” (2.Joh.1: 9-11)

Ändå är det så här många kristna före detta missbrukare resonerar. Att för att nå det goda måste man försaka annat även om det är själva Kristi evangelium. Vad man inte tänker på är att detta är en del av Satans list. Missbrukaren (den kristna som tidigare missbrukat) kan hålla sig nykter men den blir aldrig befriad på riktigt och kommer aldrig att kunna ta sin bestämda plats i Guds rike.

Gud vill inte att hans barn beblandar sig med onda andars läror. Även om dessa läror (villoläror) till det yttre syftar till något gott (ser mycket goda ut då Satan och hans tjänare kan förskapa sig till ljusets änglar) så är de ändå onda andars läror.

Detta säger inte jag utan Guds ord. Det handlar inte om att leta fel eller att kritisera och döma pastorer, predikanter eller andra kristna som är snälla och bara vill väl utan om att lyfta fram Guds ord. Inte för att jag är bättre eller duktigare än någon annan utan för att det är det vi kristna har som uppgift att göra om vi vill följa Jesus.

I annat fall kan vi välja att låta bli och stå upp för världen men då behöver vi inte låtsas att vi är kristna för att det låter så snällt och barmhärtigt och för att kristna som såväl icke kristna skall se upp till oss.

Då är vi inget annat än hycklare. Nu kanske känsliga läsare ryggar tillbaka och tycker att ordet hycklare låter fel och kränkande (något sådant kan man ju inte kalla någon som säger att den är kristen) men varför inte tala klarspråk? Var det inte det Jesus gjorde när han tog itu med fariséerna och de skriftlärda?  

Vi kan inte stå upp för Jesus och de bibliska sanningarna, Guds ord, samtidigt som vi står upp för alla möjliga och omöjliga människomeningar och människoläror.

“Sen på det lekamliga israel: Icke äro de som äta av offren delaktiga i altaret? Vad vill jag då säga härmed? Månne att avguderi är någonting eller att en Avgud är någon ting? Nej , det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra, det offra de åt onda andra och icke åt Gud, och jag vilja icke att ni skola hava något gemensamt med de onda andarna. I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika  onda andars bord” 1. Kor.10:18-21)

Man skulle kunna tala om befrielse med reservationer när det gäller villoläror för vad det handlar om är att dessa istället för att binda till exempel missbrukaren till missbruket (som tidigare när den inte kunde låta bli att missbruka) binder missbrukaren till ett program, lära (en antikristlig lära) eller en sekt som den sedan är bunden till. Ofta resten av livet.

Programmet eller läran blir likt en avgud och allt eftersom tiden går blir det svårare att bryta med denna avgud. Missbrukaren är livrädd för att börja missbruka igen och vill för allt i världen inte riskera att så sker och därför är det bästa att stanna inom programmet/läran, sekten.

Han eller hon ser inte att den blivit slav på ett annat sätt och på ett mycket kusligare sätt eftersom dessa program syftar till att ge människan (den enskilda missbrukaren och dem som omfattas av villoläran samt villoläran själv) äran för befrielsen den upplever eller om man så väljer att kalla det frälsning.

Detta är lika med att välja bort Gud då Gud kräver 100% ig ära och att inte att en enda procent skall gå till människan själv, till någon annan människa inom läran eller till villoläran som sådan. Då handlar det om avguderi.

Men missbrukaren anser (liksom dens omgivning samt själva organisationen) att den genom att flitigt arbeta i stegen har varit duktig. Därför kan den förvänta sig både nykterhet och ett i övrigt gott liv. Det är vad programmet (läran) lovar den som på ett grundligt och seriöst sätt går igenom det och gör allt som den uppmanas göra.   

Satan har inga problem med att missbrukare blir drogfria bara de håller sig inom hans domäner och inte blir sant överlåtna åt Gud och får för sig att Gud är den enda som kan ge dem varaktig nykterhet och samtidigt glädje i denna. Satan kan ge varaktig nykterhet och ger varaktig nykterhet (det finns missbrukare som varit drogfria både i tio, tjugo, trettio och fyrtio år) men det är en ”falsk” (i Satan finns ingen sanning) och ansträngd nykterhet där den nyktra missbrukaren ständigt måste vara på sin vakt och alltid ha stegen (programmet och läran) i bakhuvudet.

En kristen som gör något annat än Gud till nummer ett har skaffat sig en AVGUD. Om det är mat, droger, spel, pengar, en speciell person, eller en viss lära som görs till avgud spelar ingen roll. En avgud är något som en kristen människa anser att den inte kan vara utan och som tar tid, energi och omsorg som borde ha ägnats åt Gud, Guds verk och hans rikes utbredande.

Avguderi är slaveri och att underordna sig fel herre (en herre som inte önskar befria någon människa utan vill förslava alla) är bättre, menar många kristna än att vara kvar i missbruk. Det blir lite som att välja mellan pest och kolera. Vilket vill du helst ha när du egentligen inte vill ha någon av dessa sjukdomar?

Det är så här det ser ut idag på många områden i vårt samhälle och i vår värld. Vi ska fås till att välja mellan det minst dåliga, det kallas mångfald och valfrihet, och bortser från det faktum att Gud kan och vill ge oss det bästa.

Han vill befria oss på riktigt men så länge vi håller fast vid att det finns alternativ (villoläror) som är lika bra eller bättre än Gud, underminerar och förringar vi hans makt. Hur kan han då välsigna det vi är och det vi gör? Hur kan han sända väckelse och upprätta sin församling (i denna den yttersta tiden) när kristna väljer att vända honom ryggen? Väljer att anamma villoläror och att lyssna på lögnpredikanters sociala (humanitära) evangelium om att alla ska vara glada, snälla, barmhärtiga och generösa utan Gud och Kristus frälsande evangelium.

Finns det egentligen något gott hos människan, den mänskliga naturen? Är det vad bibeln lär oss? Att de flesta av oss föds goda och att vissa föds godare än andra? Att det finns såna som alltid är snälla och goda (till skillnad från mig själv) och som det inte bor någon ondska eller synd i?

Vad är godhet sett ur ett evighetsperspektiv och med Guds ögon? Är en god kristen en kristen som glatt och utan knot engagerar sig i kyrkligt arbete, ger tionde och frikostiga gåvor till kollekten och anammar det sociala evangeliet samt bryr sig mer om vad kyrkan (ledarskapet och auktoriteterna inom kyrkan) och världen anser i olika frågor gällande homosexualitet, ekumenik med mera, än vad Guds ord säger eller är en god kristen en kristen som vill följa och gör så gott han eller hon kan för att följa Guds ord och Jesus Kristus lära?  

Säger skriften att någon människa kan få evigt liv genom att vara snäll och anpassa sig till världen och den ande som råder i världen? I såna fall så tala gärna om det för mig så att även jag kan få vara med om att föra människor till frälsning och ett evigt liv efter detta liv (som varar cirka 70-90 år för de flesta) genom att inte skriva eller tala som jag gör.

Förstå att Satan hatar mig och alla som predikar Guds evangelium på ett sådant sätt att det leder till avskiljande och befrielse för de utvalda. Befrielse från denna världens ondska, denna världens ande och från Satan som vill dra med sig så många som möjligt i fördärvet.

Det sociala evangeliet är ett Satans evangelium då han efterapar Gud i allt Gud gör men som i stället för att föra människor till frälsning för människor bort från Gud och placerar dem i Satans läger. Detta handlar inte om personer och om att några verkar snällare och barmhärtigare än andra utan om att predika Guds ord.

Om jag (vem är jag utan Gud) verkar otrevlig, obarmhärtig och dum som på denna blogg predikar Guds ord och att sanningar skall uppdagas (inte på grund av mig) för att människor skall kunna nå frälsning oavsett hur syndfull och dum jag själv är (vilket jag tycker att jag ibland är) tillrättavisa mig då gärna ni som vet bättre.

Säkert finns det många kristna som är äldre än mig och som vet mycket bättre än mig (som vet sanningen) genom de erfarenheter som livet har gett er på det ena eller det andra sättet och inte minst genom att ni har varit kristna så mycket längre än vad jag har varit. Ni kanske har varit kristna i tio, tjugo, trettio, fyrtio, femtio, sextio, sjuttio år att jämföras med mina fyra år med Kristus.

Självklart anser ni att ni har rätt att trycka till någon som ni anser vara oerfarnare och mindre oandlig då ni själva nästan har nått fulländning i Kristus genom stegprogram och antalet år i Kristus. Ni ska veta att Gud söker människor som kan och vill arbeta för hans rikes utbredning och inte människor som sitter som lama och menlösa får i de avfälliga kyrkorna/församlingarna och som bara suger åt sig allt vad världen vill att de ska suga åt sig såsom det sociala evangeliet i form av de villoläror som bara blir fler och fler.

“Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna” (Ef. 6:12)
   
Min egen erfarenhet under de fyra år jag har varit kallad av Gud till att verka för hans rikes utbredning är att det finns allt för många kristna som inte hyser någon kärlek till sanningen utan som föredrar att låta sig svepas med av karismatiska ledare eller ledare inom sina egna kyrkor som inte har några problem med att anpassa sig till denna världen som vår Herre bad oss att ta avstånd ifrån.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2: 15-17)

Detta handlar inte om mig som en syndig människa (jag är syndig och gör orätt hela tiden) utan om Guds ord och detta har vi fått som plikt att predika.

“Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.  Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom.

Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem år orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen” (Rom. 1:18-25)

Vi ska predika bibelns sanningar oavsett om dessa sanningar är kränkande för människor att höra och att de av den anledningen inte vill befatta sig med Guds församling utan föredrar det sociala evangeliet som tar hand om alla som vill väl enligt världens mått mätt och som är goda och barmhärtiga enligt världen mått mätt och med resultat att de går Satans ärenden även om de inte är medvetna om det själva.
   
Hur kan man se att en villolära är en villolära eller om det är Guds ord som predikas?

Det kan man se genom religion (andlighet) utan den Helige Ande även om de som predikar är snälla och barmhärtiga och vill alla människors väl. Satan utger sig för att vilja alla människor väl.

Genom kristendom utan pånyttfödelse även om de som predikar är snälla och barmhärtiga. Satan vill inte att människor skall befrias utan att de skall vara bundna slavar som anammar avgudadyrkan då han på det sättet kan få kontroll över dem.

Genom förlåtelse utan syndabekännelse även om de som predikar är så goda och barmhärtiga så att de inte får nog av att känna hur goda och barmhärtiga de är mot allt och alla. Syndaförlåtelse är något som Satan motarbetar för alla kan vi ju bli likt Gud och lika Gud om vi bara gör som Satan säger att vi ska göra (stegprogram och egna gärningar) och sedan skiter han i oss allihopa.    

Genom en politik utan Gud (finns det någon det någon politik utan Gud för oss kristna?) när alla är snälla och glada och anpassar sig till världen.

Genom en himmel utan helvete och där alla snälla, glada, trevliga, barmhärtiga, anpassningsbara och kärleksfulla ”kristna” är mer måna om att vara världen till lags än om att vara Guds evangelium, Jesus Kristus, till lags.

Vem är då jag som tar mig friheten att kränka alla snälla och barmhärtiga och kärleksfulla kristna (för visst måste man väl hålla med om att alla vill väl och att det jag skriver är kränkande för dem som hyser förakt för sanningen) när de gör så gott de kan. De är bara människor.  

Fortsätt gärna att göra så gott ni kan men låt bli att kalla er kristna om ni vägrar att befatta er med Guds ord och de bibliska sanningarna. Gud vet om att vi alla är människor och syndare (inte minst jag själv) men det håller inte den dag då vi var och en ska stå till svars inför Gud. Han vet att vi är syndare allihop och det är inte ifall vi har syndat som han kommer att ställa oss (var och en) tillsvars (han vet att vi begår synder hela tiden) utan för vad vi har gjort för honom.

Har vi eller du (som läser detta just nu) predikat ett falskt och ett främmande evangelium (det sociala godhetens evangelium) eller har vi predikat sanningen? Vilket evangelium är det som kan få syndare att vända om till Kristus och ge dem en plats i himmelen och i evigheten?

Är det Jesus Kristus evangelium (som var och en som har en bibel kan läsa om) eller är det ett evangelium grundat på människomeningar, människobud och traditioner och där predikanter (som har som uppgift och får lön att förmedla Guds ord) endast är ute efter att bli försörjda av sina kyrkor och församlingar (församlingsmedlemmar) och vinna status genom att tjäna världens intressen och vad som för tillfället kliar folk i öronen och som de vill höra?

Själv har jag fått höra av kristna bröder och systrar att de ställer sig skeptiska till att jag bloggar. De menar på att Jesus gick ut till människor och predikade evangelium istället för att sitta framför ett tangentbord (fanns det datorer på Jesus tid?)

Att  evangelisera är de dock inte intresserade av att göra själva utan föredrar sina avfälliga kyrkor och att dra människor dit (eller till olika villoläror) för att de, de små som Jesus talar om, skall smörja kråset på de ogudaktiga lögnpredikanterna och avfällingarna som där huserar.

De små ska stötta ogudaktigheten här i världen istället för att avslöja Satans falska spel. På detta sätt vinner Guds fiende (Satan) hela tiden ny terräng (nya anhängare) och givetvis hatar han alla som försöker att avslöja hans verkliga avsikter. Om ni som läser min blogg är kristna så be gärna för mig som av Gud har fått ett uppdrag att avslöja de sanningar som har legat fördolda på djupet.

Helst skulle jag vilja undgå att skriva om det jag skriver om då jag är en människa som alla andra och som bara vill vara snäll, god, barmhärtig och jättetrevlig här i världen men som vet att ett godhetens evangelium inte behagar Gud utan drar Guds vrede på sig. Gud vill att hans utvalda skall stå upp för sanningen. Om och när de står upp för sanningen kan Gud verka. Inte innan dess.
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik