Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

EU,s lagar gäller inte tiggare med höga inkomster

Publicerad 2015-03-30 15:07:00 i Mångkultur,

“Kom och titta under alla broar hur romernas läger ser ut. Skräpigt till max. De skiter (bajar) i Rålambshovparken och Kungsholms strand. Vad ska vi säga till turisterna i sommar? Vad gör vi åt skitlukten när solen börjar värma upp allt som de har lämnat efter sig. Vi kan inte ta emot alla fattiga i detta lilla land. Sätt gränser för detta otyg nu innan det är försent. Jag får ont i magen av all denna skit”

Denna kommentar som inkom till bloggen beskriver hur många svenskar känner inför den invasion av tiggande och påflugna romer (zigenare) som aldrig verkar ta slut. Tusentals individer från denna “folkgrupp” (verkar som om det endast är romer som är fattiga i Europa) har under relativt kort tid ockuperat landet och upprättat sina egna lagar och regler utan att ordningsmakten och myndigheterna kan eller vågar ingripa.

Är det så att de har fått order om att inte ingripa?

Att ingripa mot de olagliga bosättningarna (kåkstäderna och den framväxande slummen) som snart går att skåda i varenda svensk stad och som inte kan beskrivas med ett bättre ord än en “sanitär olägenhet“, tycks av någon anledning vara förbjudet liksom att ifrågasätta dessa hitresta människors rätt att tigga dygnet runt utanför ingångarna till varenda affär (inne i affärerna när det är kallt) på bussar och spårvagnar, på biografer, tågstationer, hållplatser, ja i stort sett överallt i det offentliga rummet.

Den som upplyser polisen (Kling och Klang) om att EU medborgare endast har rätt att vistas i ett annat EU land om de har tillräckligt med pengar för sin försörjning under den tid vistelsen varar och då endast under tre månader för att söka arbete får till svar att det inte är förbjudet att tigga. Säger du samma sak ytterligare en gång så får du ett likadant svar. Likt papegojor upprepar sig ordningsmakten “Det är inte förbjudet att tigga i Sverige”, “Det är inte förbjudet att tigga i Sverige”, “Det är inte förbjudet att tigga i Sverige”. Så nu vet vi det.

Det vill säga att det inte är förbjudet att tigga i Sverige. Detta samtidigt som EU, s lagar (vilket redan nämnts) säger att en EU medborgare som reser till ett annat EU land skall kunna försörja sig själv under sin vistelse och att det endast är tillåtet att stanna tre månader för att söka arbete.

I vanliga fall brukar EU lagarna stå över de nationella lagarna men tydligen är det inte så i detta fallet. Varför? Det är väl ganska uppenbart att människor som sitter på sina arslen dagarna i ända och tigger eller som springer runt i det offentliga rummet (jagar och trycker upp skramlande tiggarmuggar i ansiktena på folk) inte verkar kunna försörja sig själva. Då många av dem dessutom sitter där de sitter, varje dag, år ut och år in, så är det väl ganska uppenbart att de inte heller söker arbete samt att de stannar mer än tre månader.

Det här må låta hårt och dömande och i synnerhet om det kommer från kristet håll men nu kan jag faktiskt inte längre hålla inne med min vrede. Det är i helig vrede jag skriver detta då jag sedan ett bra tag tillbaka har förstått att det är något demoniskt över tiggeriet och oviljan att ingripa mot detta "otyg".

Det handlar inte om att man från samhällets sida vill hjälpa fattiga människor eller människor som man tror är fattiga (även dessa liksom majoriteten av dem som släpps in i landet, uppvisar sällan några identitetshandlingar så ingen vet vad de har och inte har) utan det handlar om att dessa tiggare tjänar maktelitens syften genom att sätta grupp mot grupp och uppvigla till konflikter och ordstrider. Allt enligt Sion Vises protokolls (Satans synagogas) riktlinjer.

Det är genom att placera in människor i olika grupper där vissa är för och andra är emot (en del står mittemellan) olika företeelser eller ideologier som Satans synagoga har kunnat styra Europa och resten av mänsklighet under flera århundraden (gör så fortfarande).
 
De har genom att de ägt och fortfarande äger pengarna (de har makt över privatpersoner och regeringar) kunnat finansiera alla sidor i de krig som har varit samtidigt som de via media (som de också kontrollerar och äger) har kunnat styra befolkningarna i den riktning de önskar och få dem att tycka och tänka i enlighet med deras agenda.

Det är med andra ord ingen slump att det ser ut som det gör i Sverige, i resten av Europa/världen och värre kommer det att bli. Det är inte så att alla våra politiker (myndighetsutövare) lider av någon grav utvecklingsstörning vilket man skulle kunna tro ibland. De styrs av personer som genom att de äger och kontrollerar pengarna, har makt över dem och över alla andra.

De politiker och makthavare som går emot (opponerar sig mot) den agenda som står över den demokratiska agendan (demokratin existerar bara på pappret) , folkvalda och folkstyre (som man brukar prata om), mister sina arbeten och positioner och det är de väl medvetna om. Därför passar de sig mycket noga då deras levebröd (att få leva ett bekvämt och materiellt bra liv) är viktigare än landets och deras medmänniskors väl och ve.

Den patologiska godheten, den utplåningspolitik, (utplåning av svenskarna och Sverige) som just nu pågår, måste fortsätta eftersom uppblandningen av olika kulturer (som har olika historia), seder och bruk samt raser (svarta, vita gula) innebär att alla kulturer och raser försvinner för att en enda ras slutligen skall kunna uppstå.

Det är den Eurasiska negroida hybridrasen som skall underställas den överlägsna rasen som är den judiska  rasen enligt “de falska judarna” (kabbalisterna/satanisterna, sionisterna och Satans synagoga) och så här ser agendan i sin helhet ut:

1. Avskaffande av alla regeringar.
2. Avskaffande av allt privat ägande.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av patriotismen.
5. Avskaffande av alla religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. För att kunna skapa en världsregering.

Läs mer:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

Deras grepp om befolkningen har lett till att massinvandringen och tiggeriet inte ses som ett problem utan som en tillgång enligt majoriteten. För hur kan framväxande kåkstäder, slum, konflikter, gängstrider, klanstrider, skottlossningar, mord, fattigdom samt misär och annat elände undgå att nå en upplyst befolkning om inte något är alldeles uppåt väggarna fel och hur kan människor som vänder sig emot detta förfall klassas som rasister? 

EU medborgare ställs mot EU medborgare (invandrare mot svenskar). Du kan som EU medborgare inte åka till England, Tyskland, Rumänien eller något annat EU land och sätta dig och tigga där samt bygga kåkstäder (skita, pissa och skräpa ner) överallt utan att myndigheterna i det landet reagerar.

Du kan som fattig svensk (eller fattig med annat medborgarskap) inte åka till något annat EU land och förvänta dig eller KRÄVA gratis logi, gratis mat, gratis kläder och skor, gratis barnpassning, gratis sjukvård och tandvård med mera under den tid som du väljer att vistas i det främmande landet.

Inte heller kan du förvänta dig att bli klassad som hemlös (att ett annat lands medborgare skall tycka SYND om dig) om du lämnar ditt hem i Sverige för att slå dig ner och tigga utomlands.

Ingen, inte ens ordningsmakten vill befatta sig med tiggarproblemet då det anses kränkande mot tiggarna att ifrågasätta tiggeriet. Det är väl mer kränkande och inhumant att låta bli eller att som pliktskyldigast slänga några småmynt i muggarna för att få känna sig god en stund.

Om man verkligen vill hjälpa dessa människor bort från tiggeriet (ingen, inte ens de som vill vinna första priset i godhet, önskar väl att de skall behöva sitta utanför de svenska mataffärerna tills de dör på plats av ålderdom) så är det väl bara att be dem om deras identitetshandlingar. Dom bör kunna visa identitetshandlingar då de inte kan påstå att de i brådrasket har flytt hals över huvud från något pågående krig. Det är inte krig i Rumänien eller Bulgarien.

Har de inga identitetshandlingar så är det väl bara att skicka iväg dem till sina hemländer och säga välkommen tillbaka när ni har med er giltiga identitetshandlingar. Alla vuxna människor (även tiggande romer som det automatiskt är så synd om) måste väl förstå att det inte går att åka utomlands utan identitetshandling (pass eller något som styrker ens identitet)

Eller åker du läsare (din släkt och vänner) utomlands utan pass? Om du skulle göra det och det land du har valt att åka till vägrar släppa in dig. Skulle du då anse dig vara utsatt för en kränkande behandling och kalla människorna i det landet för främlingsfientliga rasister?

Om de väljer att komma tillbaka med giltiga identitetshandlingar och om det finns ett fungerande samarbete med Rumänien så skulle de svenska myndigheterna kunna kolla upp en hel del. Bland annat vad dessa människor har fått för hjälp i sina hemländer och om de har fått någon hjälp överhuvudtaget. Hur ser deras bostadssituation ut, ekonomi, släktsituation med mera. Endast genom att få veta vilka det är som sitter på gatorna går det att avgöra om de verkligen är fattiga och ge dem den hjälp de behöver.

Ingen människa (åtminstone inte en svensk) kan i något land traska in på ett socialkontor med trasiga skor, tovigt hår och en bedjande blick och säga att den är fattig och behöver pengar. Ingen anställd på någon socialbyrå (hur godhjärtad den än är) skulle kunna säga att jag ser att du är fattig och lidande. Hur mycket pengar vill du ha och sedan ge den det. Det skulle vara lika med att begå tjänstefel.

För att få pengar krävs det att du uppger din identitet, bostadsförhållande, släktförhållande samt redogör för din ekonomiska situation (i detalj) genom att uppvisa bankavier från de senaste utbetalningarna med mera med mera. Du får finna dig i att personalen på socialen går igenom hela ditt liv och detta skulle man ju kunna säga vad som helst om.

Till exempel att det är kränkande och människofientligt. Men om man inte kollade upp individerna och deras behov utan delade ut pengar till alla som kommer till socialen med dåliga kläder och bedjande blickar och säger att de är fattiga, att de behöver pengar, vad skulle vi då få för samhälle? Alla skulle inte komma dit för att de är fattiga utan för att kunna höja sin levnadsstandard, få bättre ekonomi och för att slippa arbeta.

Med risk för att bli kallad rasist (främlingsfientlig och ond) är det just detta som pågår framför våra ögon när det gäller romerna. Dumma svenskar som lider av patologiskt godhetssyndrom kombinerat med självutplåningssyndrom (sviterna efter mångårig indoktrinering) låter detta fortgå genom att ge dem pengar och utan att intressera sig för vilka de är och om de överhuvudtaget verkligen är i behov av deras pengar.

En tiggare, för att räkna lågt, får in kanske 150 kronor per dag skattefritt. 150 kronor per dag skattefritt är lika med 4500 kronor i månaden skattefritt. Många får säkert in mer än så säg 200 eller 250 kronor per dag eller kanske till och med 300 kronor per dag (kanske ännu mer) vilket blir 6000, 7500, 9000 kronor eller mer skattefritt per månad.

De sitter sällan en eller två timmar utan snarare som fastklistrade i timtal. Tiggaren i affären där jag själv handlar, en välklädd (nya fräscha modekläder varje dag) fysiskt frisk och välnärd kvinna i 30 årsåldern har suttit på samma plats i två års tid från cirka tio på morgonen till sex, sju på kvällen.

När hon sitter och tigger ser hon mycket lidande ut (som om alla världens bekymmer vilar över hennes axlar) men om man ser henne vid andra tillfällen eller när hon pratar i telefonen med sina landsmän (och hon inte tror att någon ser henne) så är det en helt annan person. Hon skrattar och verkar må hur bra som helst. När hon återigen intar sin tiggarplats så är det med den lidande “tyck synd om mig” minen samtidigt som hon tittar på en med stora bedjande ögon och säger, heej, heej eller madame, madaaaame och sträcker fram tiggarmuggen.

Det är inte konstigt att människor får ont i magen av all denna skit, och skall väl tilläggas, av detta hyckleri som vi tvingas att bevittna varje gång vi behöver handla något.

Med tanke på att tiggarna ( EU migranterna) äter gratis och får gratis logi (om de inte väljer att bo i sina uppförda kåkstäder), kläder, skor, sjukvård, tandvård (max 50 kr per besök), barnpassning och numera aktiviteter via frälsningsarmén så förstår jag inte varför så många tycker synd om dem.

De har varandra (oftast hela släkten, vänner samt bekanta som ger stöd och hjälp) och kan spara 4500, 6000, 7500 eller 9000 kronor skattefritt i månaden.

När de tillfälligt vill åka tillbaka till sitt hemland och hälsa på (eller vad de sysslar med) så betalar kommunerna transporten dit. Det innebär att de kan pendla fram och tillbaka mellan Sverige och Rumänien utan att behöva betala resorna. I vissa kommuner ger man också ekonomisk hjälp till tiggarna. Allt betalas av skattebetalarna.

Detta är ju inget att vara avundsjuk på (vem skulle vilja sitta och tigga rakt upp och ner timmar i sträck) men hur många svenska löntagare/skattebetalare har 4500, 6000, 7500 eller 9000 kronor över när boendekostnaderna, el, försäkringar, mat, kläder med mera har betalats varje månad?

Har du det? Och hur mycket är detta i Rumänien och Bulgarien? Någon som vet? Vad tjänar en arbetare i Rumänien?

Faktum är att många inte har en endaste krona kvar när nästa lön (bidrag/allmosa) betalas ut och att flertalet av fattigpensionärerna (vilka ofta är de som ger till tiggarna) inte ens har råd att hämta ut sina mediciner och köpa ordentlig mat. Ändå fortsätter media att mata oss med hur synd det är om tiggarna eller EU migranterna som väller in i landet.

Frågan “vad skall vi säga till turisterna?” då de möts av dessa tiggare och den slum de har fört med sig tillsammans med kriminalitet (åldringsrån, rån, klanstrider, misshandel med mera) är befogad men det är väl bara att säga som det är. Att majoriteten av Sveriges befolkning består av mycket sjuka individer (alternativt idioter) som gladeligen öser skattemedel över andra länders medborgare (samtidigt som de plågar ihjäl sina egna på olika sätt) och att det bara är till att se glad ut eller åka hem om de får ont i magen eller börjar må dåligt på annat sätt.

Detta är sann kommunism, EU kommunism som ingen vettig människa vill ha. De fattiga skall betala för andra fattiga så att alla fattiga blir lika fattiga för att slutligen gå under. När det bara finns några brödsmulor kvar som ett stort antal fattiga får dela på så kan ingen av dem äta sig mätt och svälter ihjäl.

När detta sker (det håller på som bäst, våra landförrädare delar frikostigt ut folkets egendomar och framtida pensionspengar) så har nya grupper av fattiga redan börjat synas (de som kommer att få sin egendom, sina sommarhus, fritidshus och pengar konfiskerade i framtiden) och som tillslut blir verkligt fattiga och tvingas betala för andra fattiga så att de och dessa fattiga blir lika fattiga och går under. Grupp efter grupp går under tills det bara är ett behändigt antal individer kvar på jorden.

Sju, åtta eller nio miljarder människor är enligt satanisterna alldeles för många. Alla dessa ätare som den självutnämnda eliten brukar kalla dem, behövs inte i deras framtida slavstat. 500.000 individer är ett mer lagom antal.  

Om man hade menat allvar med kommunismen/socialismen, solidariteten, rättvisan, humanismen, godheten, allas lika värde, som många så felaktigt förknippar kommunism och socialism med, så hade det första varit att förstatliga alla banker och lägga alla samlade tillgångar (pengar) på hög för att dela ut dessa till alla människor efter var och ens behov. Varför gör man inte det? Varför äger 5% av mänskligheten 95% av alla världens samlade tillgångar och snart 100%, det vill säga alla världens samlade tillgångar? 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik