Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Den EKUMENISKA anden

Publicerad 2022-06-11 21:11:42 i Religion,

Det finns ”KRISTNA” som numera har börjat att varna för ekumenik men vad kommer det sig att det ens finns något som kallas för ekumenik och inom kyrkor och samfund, bland ”kristna”?

Ekumenik med den katolska kyrkan/skökan och med alla religioner som tror på någon slags gud?

Handlar det inte om att kyrkorna och samfunden (även de som numera varnar och därmed känner sig lite bättre, de kan ju kanske få sälja några böcker) har bjudit in och bjuder in andra andar till GEMENSKAP vilket sedan leder till att de tvingas att kompromissa och att samarbeta med dessa andar som gör allt för att vara snälla och trevliga till en början och som omskapar sig till att likna ljusets änglar men som sedan och när de känner sig bekväma börjar att ställa krav och menar sig vara lika mycket kristna/frälsta som de som har varit med från början?

Hur har HOMOANDEN för att ta ett exempel överhuvudtaget kunnat komma in i kyrkorna och i samfunden och gå bärsärk i dessa och börjat att ställa krav på lika värde etcetera i kyrkorna när det finns mängder med organisationer för dessa och som de kan vara med i? Och hur har JUDEANDEN fått fäste inom kyrkorna och samfunden och bland kristna med sitt utvalda prästerskap, sina ritualer etcetera (den Aronitiska välsignelsen!!?) när de kristna påstår sig vandra med Jesus/Gud och i det nya förbundet i Kristus Jesus och i Ande och i Sanning och inte efter ord och bokstäver eller efter präster och pastorer?

Den muslimska anden, den buddistiska anden hur har dessa andar kunnat nästla sig in i kyrkorna och i samfunden?

Beror det inte på att kyrkorna och samfunden och majoriteten av de kristna har skaffat sig en annan Jesus/Gud och ett annat evangelium som säger att ALLA människor är Jesus/Guds barn och tillhör hans familj, hans andliga familj här på jorden?

Om de (vem/vilka som helst) bara går till en kyrka då blir de hur frälsta som helst OM DE VILL BLI DET även om inte Jesus/Gud, FADERN har dragit dem till sig utan att det är kyrkorna och samfunden som har gjort det men/och som sedan säger att de har blivit frälsta vilket kyrkorna och samfunden och dess medlemmar utgår ifrån att de har blivit om de säger att de har blivit det och troget går till en kyrka eller till ett samfund för att bli välsignade av prästerna och av pastorerna (av andra) där och som inte vandrar med Jesus/Gud utan med världen och med EKUMENIK. Då börjar de att göra detsamma (de börjar att vandra med världen och med ekumenik) om de inte har blivit frälsta av och till Jesus/Gud utan till kyrkor och till samfund eller till andra ”kristna”.

Av den anledningen så ser det ut som det gör inom kristenheten i Sverige av idag med så kallade pastorer och präster som saknar AUKTORITET och som harklar sig när de skall predika och utan att komma till skott med vad de vill säga.

Det som de vill säga tar en timma eller mer (ofta en och en halv timma) men trots det så kommer de inte fram till vad det är de vill säga. Man lyssnar och undrar när de skall komma till skott men de kommer aldrig till skott utan avslutar sina predikningar med något lamt och tillintetsägande som inte har med det de började att predika att göra.

De måste vakta sina tungor för att inte världen och världens människor som de ÄLSKAR och som de har bjudit in till sina SKÖKOR, skall bli onda på dem.

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik