Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Den nya "Pandemilagen" röstades fram av 55 av riksdagens 349 ledamöter. DEMOKRATI??

Publicerad 2021-02-26 08:32:00 i Allmänt,

Pandemilagen är baserad på ett forskningsbedrägeri framröstad av 55 riksdagsledamöter

GRANSKNING & DEBATT. Lennart Fröderberg har analyserat hur den tillfälliga pandemilagen egentligen godkändes. Det röstades igenom på rekordtid av en oinformerad liten skara av riksdagsmän. Det är oklart om remissyttrandena ens har hunnits handläggas. När Fröderberg postade länken till denna artikel på Facebook blev han avstängd i 24 timmar.

Granskningen visar att remissinstanserna fick endast 2 dagar på sig att att sätta sig in i pandemilagen och propositionens innehåll och sedan sätta ihop ett yttrande. Hur kunde sedan dessa remissvar analyseras och godkännas innan beslutet klubbades, vilket skedde bara en eller par dagar senare?

Se diagram angående omröstningen i sakfrågan en bit ner i artikeln här: 

https://newsvoice.se/2021/01/pandemilagen-forskningsbedrageri/

Röstning 8 jan 2021 för Pandemilagen. Källa Riksdagen

Riksdagen: En tillfällig covid-19-lagSocialutskottets betänkande 2020/21:SoU23

Beslutet fattades i Sveriges riksdag av 45 riksdagsledamöter som röstade för och endast 10 stycken som röstade emot förslaget till en ny och påstått tillfällig pandemilag. Endast 55 ledamöter fick vara närvarande av totalt 349 ledamöter på grund av coronarestriktionerna*.

Den ovetenskapliga Pandemilagen

Pandemilagens grundargument, den påstådda ökande smittspridningen, för lagens berättigande är baserat på ett 100% forskningsbedrägeri gällande effekten av RT PCR testkitet. Det RT PCR testkit, som pandemilagens återkommande ger hänvisningar till gällande en påstådd ökad smittspridning, har nu avslöjats ge 97% falskt positiva svar. 

Det är samma bedrägliga RT PCR testkit som ligger till grund för pandemilagens uppkomst.

Den studie av Corman-Drosten som WHO nyttjade för att rekommendera sina 193 medlemsländer att nyttja RT PCR som testmetod visade sig, efter en första sk peer-review, uppvisa många flagranta fel och brister. Nämligen 10 st brister som var och en av bristerna var tillräckligt för att underkänna hela studien.

Tycker du att våra lagar skall vara baserade på ett till 100% avslöjat forskningsbedrägeri gällande det testkit vars 97% falska positiva resultat är grunden för hela den påstådda Covid-19 pandemins uppkomst? 

En lång rad instanser har gett sina synpunkter på innehållet i den nya ”tillfälliga” pandemilagen. Remissinstanserna fick endast två dagar på sig att sätta sig in i det enormt viktiga underlaget som utgör grunden till den nya pandemilagen.

  • Har remissinstanserna överhuvud taget tagit del av underlaget och om de svarat samt vad som faktiskt gjordes med svaren?

  • Hur kan svaren från remissinstanserna ha analyserats och på ett seriöst och professionellt sett hunnits med att bearbetas för att ingå i den pandemilag som det beslutades om den 6 januari 2021.

Har remissinstanserna överhuvud taget kunnat ta del av underlaget och har svaren verkligen hanterats seriöst? Hur kan mottagande remissinstans ha hunnit analysera alla svaren på ett seriöst och professionellt sätt? Pandemilagen beslutades den 8 januari 2021 och trädde i kraft söndagen den 10 januari.

Den nya tillfälliga pandemilagen är enbart ett stort tragiskt skämt i ett vittrande demokratiskt samhälle.

Text: Lennart Fröderberg

Läs mer här:

https://newsvoice.se/2021/01/pandemilagen-forskningsbedrageri/

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik