Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Varifrån kommer pre - tribulationsläran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet?

Publicerad 2020-03-31 07:09:00 i Religion,

En artikel från hemsidan ”bibelfokus”

1. Inledning

Du känner kanske till att det finns flera olika tolkningar/läror om Jesu återkomst, och inte minst när det gäller tidpunkten för när de troende skall få möta Jesus i det s.k. "uppryckandet". I denna text skall titta närmare på varifrån läran om ett plötsligt (hemligt) uppryckande, före Antikrists tid, härstammar. Denna lära kallas på engelska för pre tribulation, ofta förkortat ”pre-trib”, vilket betyder "före vedermödan".

I texten skall vi inte undersöka om det skall ske ett uppryckande eller ej. Det är så tydligt i Bibeln att det skall ske, så det behöver vi inte studera närmare anser jag. Det vi skall titta närmare på är när detta uppryckande skall ske; vid vilken tidsperiod som de sant troende skall få möta Jesus i detta uppryckande. Det är en lite klurigare fråga och dessutom en ganska viktig fråga, som vi skall se längre fram. Men Bibeln kan ge oss vägledning!

Vi skall läsa ett bibelord som utgångspunkt:

1 Tess 4:16-18: "när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Här ser vi tydligt att alla sant kristna, döda som levande, en gång skall ryckas upp till Jesus i höjden och sedan vara med honom för alltid. Det här är alltså "uppryckandet" som det talas om lite här och där i kristenheten (dock inte överallt). Att det är så här det kommer att gå till när vi skall få möta Jesus är mycket tydligt. Bibeln vittnar om detta på flera ställen. Så om det träder fram någon på jorden som säger att han är Jesus eller Messias, så är det inte Jesus. Vi skall alltså få möta Jesus i höjden nästa gång vi får se honom, inte på joden. Den som kommer att framträda på jorden som en kristusgestalt i den yttersta tiden är Antikrist. Så det här är ett bra test på den sanna Jesus och hans återkomst. Sedan säger visserligen Bibeln att vi skall bo med Jesus på jorden i 1000 år efter detta uppryckande, i det s.k. ”Tusenårsriket”, men det är en annan sak som jag inte skall beröra mer här.


2. Tre tolkningar/läror

När det gäller synen på tidpunkten för uppryckandet till Jesus så finns det tre huvudsakliga tolkningar och läror. Ibland används de engelska benämningarna för dessa synsätt, och jag tänker använda dessa här till en del, så därför skall jag förklara dem först.

2.1 Pre tribulation
Det första synsättet är det som på engelska kallas pre tribulation, ofta förkortat "pre-trib". Pre betyder före och tribulation betyder vedermöda. Så denna tolkning innebär då att man tror att uppryckandet av de kristna skall ske före det att Antikrist träder fram och före den yttersta tidens lidanden som vanligen kallas för vedermödan. Pre-trib-tolkningen innebär då faktiskt att man tror att Jesus kommer två gånger: en gång osynligt för att rycka upp de troende och en gång fullt synlig för att upprätta Tusenårsriket. Ett känslomässigt argument som hör ihop med detta pre-trib-synsätt är att Gud skall förskona sina barn från att uppleva den yttersta tidens hemska händelser, vilket är ett underligt argument med tanke på hur mycket kristna både har fått lida och fortfarande lider i världen. Tolkningen innebär alltså att uppryckandet skall ske helt oväntat, i stort sett när som helst. Denna idé grundar man bl.a. på tanken om att Jesus skall komma "som en tjuv om natten". Lite längre fram skall vi se om det verkligen är så Bibeln säger om Jesu ankomst.

I denna text kommer jag att främst ägna utrymme åt pre-trib-lärans ursprung, för som vi skall se är det en mycket ung lära som kommer ur mycket grumliga vatten. Inte sällan lever den också vidare i andra grumliga vatten.

2.2 Mid tribulation
Det andra synsättet är det som kallas mid tribulation, ofta förkortat "mid-trib". Mid betyder mitt i och tribulation betyder alltså vedermöda. Denna tolkning innebär att man tror att uppryckandet av de kristna skall ske efter det att Antikrist trätt fram, men mitt i hans period på jorden och alltså mitt i den stora vedermödan, men före den sista tidens stora vrede över jorden, en vrede som inte minst utgör Guds dom över Antikrists välde och människors ondska. Vanligen talar man här om att uppryckandet skall ske efter 3,5 år av Antikrists förmodade sjuåriga välde, och det innebär då 3,5 år före Jesu synliga ankomst. Även denna tolkning innebär ju då att Jesus skall återkomma två gånger, en gång osynlig och en gång fullt synlig. I det här synsättet finns tanken om att Gud visserligen accepterar att hans barn skall få uppleva Antikrists period i 3,5 år. Men sedan tror man alltså att Gud måste skona sina barn från att uppleva de avslutande hemska åren av Antikrists välde och den vrede som Gud skall utgjuta över jorden. Ett fel som jag anser att mid-trib-tolkarna gör här, är att de inte skiljer på vedermödan och vreden, alternativt lägger vreden för tidigt.

2.3 Post tribulation
Det tredje synsättet är det som kallas post tribulation, förkortat "post-trib". Post betyder efter, och här tror man alltså att uppryckande sker alldeles i slutet av Antikrists sjuåriga period på jorden och vedermödans tid. Vid ett post-trib-scenario sker uppryckandet i en sammanvävd del av Jesu fullt synliga återkomst. Vid Jesu återkomst från himlen kommer änglarna att bli utskickade vid den sista basunens ljud för att samla Jesu utvalda till mötet i luften, enligt Bibelns undervisning. Därefter framträder hela den församlade skaran av änglar och sant kristna tillsammans med Jesus i strålande härlighet. Denna tolkning har jag behandlat särskilt i en separat text eftersom det finns så oerhört mycket i Bibeln till stöd för denna tolkning. Den texten heter rätt och slätt ”Jesus återkomst – när, var, hur?” och du hittar den här: http://bibelfokus.se/jesu_aterkomst.

Nu kan man ju fråga sig varifrån dessa tre olika tolkningar av Jesu återkomst och uppryckandet kommer ifrån. Det är ju ganska uppenbart att alla tre inte kan ha samma stöd i Bibeln. Så vår uppgift är då som kristna att undersöka vilken tolkning som är den mest troliga utifrån Bibelns samlade budskap, så att vi bevarar den vaksamhet som Jesus uppmanat oss att ha. Summan av Guds Ord är sanning, säger Bibeln, så här måste vi lägga ihop helheten för att få fram bästa tolkning. Lite längre fram skall vi titta i historien för att se var vi först kan hitta pre-trib och se kopplingar till olika rörelser och skeenden. Nu skall jag bara nämna något om hur dessa olika synsätt och tolkningar påverkar oss rent känslomässigt.


3. En känslig fråga

Jag har både hört och själv upplevt att det här med synen på Jesu återkomst och uppryckandet kan vara en känslig fråga att samtala om i de fall man inte har samma uppfattning som andra. Det kan faktiskt orsaka både hårda ord och nedvärderande attityder bland kristna syskon. Man kan fråga sig varför denna fråga kan vara så känsligt. Och man kan ibland få känna som om man försökte kullkasta hela den kristna tron hos vissa människor när man presenterar en annan syn på Jesu återkomst. Men nu är det ju så, att synen på Jesu återkomst inte är en direkt frälsningsfråga. Vår frälsning beror ju inte på vilken tidpunkt vi tror att Jesus kommer tillbaka. De som vanligen reagerar starkast tycks vara de som håller sig till pre-trib-tolkningen, alltså tror på ett uppryckande av de troende till Jesus före det att den yttersta tidens elände bryter ut. Det är så klart bekvämt och skönt att tro så, och då är det kanske inte så konstigt att det blir lite känsligt om någon ger sig på att riva ner det som denna bekväma tolkning lutar sig mot. De som tror på ett senare uppryckande brukar peka på risken med att tro annorlunda. Det kan ju orsaka en andlig blindhet om man t.ex. inte tror att man skall behöva uppleva avfall och Antikrists tid på jorden. Har man inte trott att man skall få uppleva Antikrist så har man troligen inte heller studerat bibelställen om hans ankomst speciellt ingående. Så när han då väl kliver fram på världsarenan, så kanske man inte begriper att det är Antikrist som har kommit! Så här uppstår då en naturlig konflikt mellan den bekvämare tron och den tro som värnar om vaksamhet, beredskap och villighet att lida förföljelse etc.

De som omfattas av den bekvämare pre-trib-tolkningen upprörs över att de med andra tolkningar skrämmer upp Guds barn i onödan och tar ifrån dem glädjen i att få möta Herren när som helst. Den vaksammare mid-trib och post-trib-tolkningen, som alltså tror på ett senare uppryckande, upprörs över att den bekväma tron förblindar och skapar en falsk trygghet som också gör Guds barn helt oförberedda inför den yttersta tidens förrädiska avfall (2 Tess 2:1-12) och lidanden (Matt 24). Så här är som du kan förstå ganska upplagt för konflikt. Dessa poler är ju långt ifrån varandra, och man kan fråga sig om Bibeln verkligen är så otydlig i denna fråga så att det skall behöva vara så här.

Min uppfattning är den att Gud inte låter alla kristna sanningar ramla ner över oss när vi sitter och ser på TV eller utför andra vardagliga sysslor. Jesus sa ju att den som söker skall finna. Så i den här och många andra kristna tvistefrågor gäller nog att vi måste vara ivriga att söka sanningen genom bibelstudier och bön, men också vara öppna för att korrigera vår tro om vi tagit in felaktiga läror. Och här måste Bibeln få vara den främsta auktoriteten. Det här gäller både mig, och dig som läser detta, och alla andra.


4. Pre-tribs historia

Nu skall vi titta närmare på den s.k. pre-trib-tolkningen. Detta är alltså tron på att uppryckandet av de troende skall ske före det att Antikrist träder fram och före den s.k. vedermödan. Till denna tolkning hör – som jag nämnde tidigare – också tron på att detta uppryckande kan ske osynligt när som helst, att Jesus kommer "som en tjuv om natten". Just den ingrediensen har orsakat många spekulationer om årtal och datum när Jesus skall komma eftersom det i denna tolkning inte finns några tydliga tidstecken att hålla sig till. För ett antal år sedan såg jag en sida på Internet som tydligt deklarerade att Jesus skulle komma under 2007, för det hade Herren sagt till den s.k. profet som hade skrivit detta. Detta budskap hade han inte fått från Bibeln utan via ett särskilt tilltal. Jag tittade tillbaka på den sidan på nyårsdagen 2008. Då var den borttagen. Antingen hade ju då Herren ångrat sig, eller så var det inte han som hade talat till den s.k. profeten. Så här har det varit gång på gång sedan kanske mitten av 1800-talet när man inte har kopplat Jesus återkomst och uppryckandet till några tydliga och bibliska tidstecken.

I både mid-trib- och post-trib-tolkningen så har man ju Antikrists framträdande som ett tydligt tidstecken eftersom båda tolkningarna menar att de troende är kvar på jorden då han dyker upp. Även händelseutvecklingen med Israel utgör i dessa fall tydliga tidstecken. Här finns alltså inte samma öppning för några vilda spekulationer i den tid vi lever i just nu. Är man bara andligt vaken när Antikrists förrädiska framträdande bryter in, ja, då kan man inom de här två tolkningarna säga ungefär när Jesus kommer tillbaka och hämtar de troende. Mid-trib säger att 3,5 år efter Antikrists framträdande kommer Jesus osynligt tillbaka och rycker upp de troende, sedan kommer han synligt tillbaka efter ytterligare 3,5 år. Post-trib säger att sju år efter Antikrists framträdande kommer Jesus fullt synlig tillbaka och rycker samtidigt upp de troende för att tillsammans med dem träda fram inför hela världen. Bibeln säger ju faktisk att vi skall veta när Jesu ankomst "står för dörren" (läs i Matt 24:33).

Vi skall nu göra en liten historisk inblick i varifrån pre-trib-tolkningen kommer, för det är nämligen fastställt att den är förhållandevis ny i kristenheten. Som du skall få se är det ganska besvärande omständigheter kring pre-trib-lärans uppkomst. Därefter skall jag kommentera några bibelställen som pre-trib-tolkningen försöker att luta sig mot.

4.1 En relativt ny tolkning
Enligt de som seriöst forskat i pre-trib-tolkningens historia, så är denna tolkning alltså mycket ny inom kristenheten. All litteratur, ända från de första kristna, från kyrkofäderna och fram till ca. 1700-talet, är exklusivt post-trib, dvs de talar om ett uppryckande efter den stora vedermödan och i samband med Jesu fullt synliga ankomst. Alla s.k. kyrkofäder trodde fast och fullt att de kristna skulle behöva genomlida Antikrists period. Det är också fastlagt att kyrkofäderna var väl insatta i eskatologiska frågor (dvs tolkningar om yttersta tiden), så det var ingalunda så att de saknade insikt. Pre-trib-tolkningen förekommer alltså inte i huvuddelen av den kristna historien. Det är först i slutet av 1700-talet man ser en skymt av den och i 1800-talets början som den dyker upp på allvar – och då i mycket grumliga vatten!

Jag skall nedan ge en förkortad historiebeskrivning när det gäller pre-trib-lärans uppkomst. Vill du ha en mycket gedigen och enormt faktaspäckad genomgång av detta ämne rekommenderar jag att du beställer den nästan fyra timmar långa filmen Left behind or led astray (betyder ”lämnad kvar eller ledd vilse”) som getts ut av den apologetiska organisationen Good Fight Ministries. Du kan beställa den här: http://www.leftbehindorledastray.com. Filmen finns inte på YouTube (ännu) men några klipp finns där. Var dock vaken över att där också finns filmer som går emot Left behind or led astray med liknande namn, och som då propagerar för pre-trib-tolkningen.

4.2 Morgan Edwards (1722-1795)
Första gången en slags pre-trib-tolkning dyker upp i historien var år 1740 då engelsmannen Morgan Edwards skrev en akademisk uppsats som utgjorde en slags hypotes kring ett pre-trib-resonemang. Han var en baptistförkunnare. En mycket viktig sak som man skall lägga märke till i Edwards uppsats är att den inte innehåller några referenser till andra pre-trib-texter. Referenser är ju annars vanligt i akademiska texter. Man kan därför anta att han är först ut när det gäller tankegångar som berör ett tidigt uppryckande före vedermödan. Denna uppsats publicerades sedan år 1788 i Philadelphia i USA dit Edwards hade flyttat 1761.

4.3 Manuel de Lacunza (född 1731 i Chile, död 1801 i Italien)
Manuel de Lacunza var jesuit och katolsk präst. År 1790 färdigställde Lacunza en skrift på spanska med engelska titeln The Comining of Messiah in Glory and Majesty under pseudonymen Rabbi J.J. Ben-Ezraen omvänd jude. I denna skrift marknadsförde han en idé om att de troende skulle bli uppryckta till Jesus en tid före Jesu synliga återkomst. Denna skrift fick särskild uppmärksamhet flera år senare då den översattes till engelska, vilket jag återkommer till nedan.

4.4 Edward Irving (1792-1834)
Omkring år 1830 dyker det sedan upp en mer utvecklad form av Manuel de Lacunzas pre-trib-tankar, detta hos skotten och den presbyterianske pastorn Edward Irving. Här kan det vara intressant att känna till att Edward Irving förkunnade en avfällig lära om Jesus där Jesus i princip bara var en syndig människa, men som den Helige Ande hjälpte att inte synda. Jesus var enligt Irving en slags prototyp på en pånyttfödd kristen. Det här är ungefär samma tankegångar som finns inom falska karismatiska kretsar idag med mer eller mindre anknytning till Trosrörelsen/Toronto-andligheten mfl.

En intressant sak att notera är att Edward Irving kom i kontakt med jesuiten Lacunzas skrift, som jag nämnde ovan. Irving var så pass intresserad av denna skrift att han själv publicerade den översatt till engelska år 1827. I kommentarer till sin översättning av Lacunzas bok kallar Irving jesuiten Lacunza för ”sin aktningsvärde mästare”. Enligt författaren och historikern Dr. Mark Patterson och flera andra erkända kristna historiker var det Irving som ordentligt sjösatte idéerna om det tidiga och hemliga uppryckandet, vilka sedan formade grunden till den pre-trib-lära som är så vida spridd i den evangeliska kristenheten idag.

År 1833 blev Irving utesluten ur den presbyterianska kyrkan pga hans villoläror om framförallt Jesus – där alltså Jesus fråntogs sin gudomlighet. Det kan också vara intressant att känna till att Irvin var med och startade Katolsk-apostoliska kyrkan (eng. Catholic Apostolic Church) som ville upprätta profet- och apostlaämbetet till vad de ansåg vara det historiskt och bibliskt korrekta. Samtidigt som idéerna om ett tidigt uppryckande började spridas, spreds därför också förväntningar på ett återuppväckande av Andens gåvor eftersom man menade att en sådan väckelse skulle äga rum före uppryckandet. Irving predikade därför också om Andens gåvor och i hans fotspår började olika spirituella manifestationer äga rum – lite som på beställning.

I kretsen runt Irving förekom inte bara idéer som likar de inom den moderna karismatiska rörelsen/Latter rain-rörelsen/profet- och apostlarörelsen mfl, utan även mycket av sådana bisarra manifestationer som dessa rörelser upphöjer som genuint andliga. Det är tydligt att de uppenbarelser som kom ur Irvings rörelse både har förvirrat och fortsätter att förvirra och splittra kristenheten. Rörelsen kan delvis också ses som en föregångare till Azusa-väckelsen när det gäller Latter rain-tankarna samt synen på tungotalet som den absoluta bekräftelsen på andedopet.

Margaret MacDonald
I denna andligt grumliga miljö kring Edward Irving fick en kvinna vid namn Margaret MacDonald en syn/uppenbarelse om ett hemligt uppryckande som därmed innebar en uppdelning av Jesu återkomst i två tillfällen. Samma kväll som Margaret fick sin ”uppenbarelse” om ett hemligt uppryckande profeterade hon att socialisten Robert Owen snart skulle träda fram som den yttersta tidens Antikrist (enligt författaren och historikern Dave MacPherson). Som vi alla vet var inte Robert Owen Antikrist, men Margaret MacDonalds uppenbarelser har trots det faktum att hon var en ung, förvirrad, falsk profet fått ge bränsle åt läran om det tidiga uppryckandet, med start i Edward Irvings egen krets.

Mary Campbell
Margaret MacDonald hade en nära vän vid namn Mary Campbell som också var med i kretsen runt Edward Irving. Hon blev av sin egen pastor Robert Storey avslöjad med att hålla på med ockulta aktiviteter, som t.ex. automatskrift (skrivande som sägs vara ledd av andar). Denna Mary var trots det en av sex personer i Edward Irvings inre krets, vilka kallades för ”De begåvade”. Hon var också den som först talade i tungor i denna krets. Mary profeterade även hon om Jesu snara återkomst, och hennes profetior sades i Irvings krets vara ”lika goda som Skriften”.

Robert Baxter
En annan person bland de sex i Irvings inre krets var advokaten Robert Baxter. Han profeterade att Jesus skulle komma tillbaka 27 juni, 1835. Efter en tid lämnade Baxter Irvings krets och skrev en bok om alla de villfarelser som förekommit där, villfarelser som han menade var demoniska. Det drivande temat i förvillelserna var enligt Baxter läran om det tidiga och hemliga uppryckandet, en lära som han sedan lämnade bakom sig. Han skrev:

”Jag blev övertygad att det måste varit ett verk av Satan… vi hade alla talat i en lögnens ande, och inte genom Guds Ande.”
Narrative of facts, Characterizing the Supernatural Manifestations in Members of Mr. Irving’s Congregation, s. 142-143

Även Irving själv och Mary Campbell medgav senare att det förekommit många falska profetior från villoandar i Irvings krets.

Idéerna sprids utanför Irvings krets
Irvings idéer om det tidiga och hemliga uppryckandet fick först spridning via de s.k. Albury Conferences som hölls mellan åren 1826-1830 i ett hem i Albury Park i Surrey, England. Under en sådan samling 1827 gavs uppmärksamhet åt Irvings översättning av jesuiten Lacunzas skrift. Idéerna spreds sedan vidare via tidskriften The Morning Watch or Quarterly Journal in Prophecy and Theological Review. Irving var en profetisk auktoritet vid Albury-konferenserna samt som återkommande skribent i The Morning Watch.

Edward Irving och kretsen runt honom drog med tiden på sig ett skadat rykte, dels på grund av falska profetior som hade uppdagats i Irvings krets, och dels på grund av Irvings villolära om Jesus som en syndig människa. Även de spirituella manifestationerna som hade ägt rum i Irvings krets hade gjort många kritiska. Det föreföll därför lämpligt att någon annan skulle överta uppgiften att raffinera och sprida vidare pre-trib-läran. Enligt flera nutida kristna historieforskare är det tydligt att olika personer vid Irvings tid (men även i vår tid!) helt medvetet försökte mörklägga att det var i Irvings krets som läran om det tidiga uppryckandet hade fötts fram. Man försökte istället få det till att se ut som om en mer respekterad person hade fått läran uppenbarad via andesmorda bibelstudier. Det är dock historiskt fastställt att Edward Irving var den som först började publicera en rad texter och utläggningar för att övertyga samtiden om det riktiga i pre-trib-läran samt att han byggde denna nya lära på både Margaret MacDonalds uppenbarelser och tankarna i jesuiten Lacunzas skrift.

4.5 John Nelson Darby (1800-1882)
Den person som skulle komma att utveckla och föra läran om det tidiga och hemliga uppryckandet vidare blev John Nelson Darby. Han hade besökt möten och profetkonferenser där just Edward Irving talade om den yttersta tiden, samt varit en flitig läsare av pre-trib-tidskriften The Morning Watch. Det är alltså historiskt fastställt att Darby inte var den som kom på pre-trib-läran. Första gången han nämner något om dessa tankar i skrift är år 1833, tre år efter att han först mötte Edward Irving. Så sent som 1843 var Darby fortfarande skeptisk till pre-trib-läran.

Den nya läran/rörelsen gick ibland under namnet ”the New Wine” (det nya vinet) och ”the New Movement” (den nya rörelsen). Även om Darby under en lång tid var tveksam till om denna lära var förenlig med Bibelns undervisning så höll han fast vid den eftersom han såg att den vann popularitet bland en mängd kristna. Han förutsåg att den skulle spridas av sin egen kraft ”likt surdeg” – enligt hans egna ord. Detta får mig själv att tänka på kraften i detta bibelord:

2 Tim 4:3: ”Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar.”

Med tiden blev dock Darby en fanatisk ivrare för den nya läran om det tidiga och hemliga uppryckandet. Han såg t.ex. själv till att utesluta personer ur Plymouthbröderna, det sällskap som han hade varit med att starta, om dessa gick emot den nya läran. När de teologiska striderna hårdnade delades sällskapet upp i två: de öppna Plymouthbröderna och de exklusiva Plymouthbröderna. Darby blev en av ledarna i den allt mer sekteriska gruppering de exklusiva Plymouthbröderna. Denna gruppering hade flera allvarliga villoläror i sin teologi, vilket också ledde fram till att de idag kan betraktas som en mycket sluten sekt. I Sverige ses de exklusiva Plymouthbröderna som den mest slutna sekten av alla (de har ca. 500 medlemmar i Sverige, de flesta bosatta runt Smålandsstenar).

John Nelson Darby undervisade att Jesu återkomst sker i två steg. Först kommer han helt osynligt och helt överraskande, "som en tjuv om natten". Jesus hämtar då hem ”bruden” till ”Lammets bröllop”. Bruden är enligt Darby enbart de sant troende kristna. (Läs vem som är bruden enligt Bibeln i min text om Judarna och Israel). Darby menade också att detta hemliga bortryckande kunde ske när som helst, helt utan förvarning. Sju år efter det hemliga bortryckandet skall sedan Jesus komma tillbaka fullt synlig för hela världen, enligt Darbys eskatologi. Darby spred senare sin nya lära vidare till USA. Han besökte USA och Canada inte mindre än sju gånger mellan åren 1862 och 1877. Darbyismen fick därför med tiden en oerhörd spridning bland de evangeliska kyrkorna på den nordamerikanska kontinenten. Pre-trib-läran går också under namnet "darbyism" – även om det alltså inte var Darby som hittade på den.

Alla de här historiska turerna finns väl dokumenterade och beskrivna i gamla böcker och kristna tidskrifter och bevarade brevväxlingar. Vill du ha en mycket gedigen och faktaspäckad genomgång av detta ämne så beställ filmen Left behind or led astray som getts ut av Good Fight Ministries. Du kan beställa den här: http://www.leftbehindorledastray.com. Filmen finns inte på YouTube (ännu) men några klipp finns där. Var dock vaken över att där också finns filmer som går emot Left behind or led astray med liknande namn, och som då propagerar för pre-trib-tolkningen.

4.6 Darbyismen kommer till Sverige

 

 

 

Redan 1882 kom så pre-trib-läran till Sverige från USA. Det var framför allt svensk-amerikanen Fredrik Franson som hade snappat upp denna nya lära i USA och han tog den först med sig till en profetisk konferens i Uppsala sommaren 1882. Ungefär samtidigt anammade svensk-amerikanen John Ongman från Örebro Missionsförening pre-trib-läran. När Ongman senare startade en missionsskola för utbildning av evangelister och missionärer, fick han goda tillfällen att sprida denna nya lära vidare till de unga eleverna. Samtidigt förkunnade den svensk-amerikanske baptistpastorn C.A. Tjäder (Chader) framgångsrikt pre-trib inom baptistsamfundet. Även Lewi Pethrus anammade tidigt pre-trib. Ett populärt predikoämne för Lewi Pethrus var Brudens hemliga bortryckande. Men här skall man notera att Lewi Pethrus under sina sista år gjorde en del förändringar i sin eskatologi till förmån för en post-trib-tolkning. Det ser man tecken på i böcker som kom ut på pingstväckelsens förlag Kristna bokringen. Och i sin egen bok Bryt er ny mark antyder Pethrus också en förändrad syn.

Det här var alltså lite historik om hur pre-trib-tolkningen uppstått och sedan spridits till vårt land. Än i dag är det ganska många som omfattas av denna relativt nya lära men det är också ganska många som är okunniga om varifrån den kommer och att det saknas ett ordentligt bibelstöd för den. Många tror att detta är den bibliska och historiska eskatologin, men tyvärr har inte alla själva studerat vad Bibeln säger i denna fråga.


5. Bibliska argument för pre-trib/darbyism?

På vilken Biblisk grund står då pre-trib-läran? När man läser om skotten Edward Irving så ser man att Bibeln inte var den huvudsakliga grunden till den pre-trib-lära som han förde fram runt år 1830. I hans församling fanns som jag nämde tidigare en kvinna vid namn Margaret MacDonald som hade fått syner om ett hemligt uppryckande. Irving grundade alltså mycket av sin lära på dessa syner istället för på Bibeln. Flera kända amerikanska förespråkare för pre-trib håller också med om att det inte finns något klart stöd i bibelverser. Men det finns också förespråkare som försökt ställa pre-trib-läran på bibelord – med en framgång som inte är speciellt övertygande. Vi skall titta på några av dessa bibelord.

Ha också detta i tanke, att god och sund bibeltolkning måste vila på detta koncept:

Text – Kontext – Stödtext

Vi måste för god bibeltolkning utgå från ett tydligt textavsnitt i Bibeln, läsa och tolka det i sitt sammanhang samt ge tolkningen stöd av flera andra tydliga bibeltexter.

5.1 "Som en tjuv om natten"
Först skall vi resonera lite kring uttrycket att Jesus skall komma ”som en tjuv om natten”, och att vi inte skulle ha någon aning om när han kommer. Jesus kan komma när som helst menar man vanligen bland de som tror på ett uppryckande före Antikrists period och den stora vedermödan.

När det gäller Bibelns ord om "som en tjuv om natten" så är det så här, att det är inte Jesus som skall komma som en tjuv om natten. Bibeln säger att det är den dagen som kommer som en tjuv. Med detta uttryck menas att den dagen då Jesus kommer tillbaka kommer lika oväntad som en tjuv. Det handlar alltså inte om att Jesus osynligt skall smyga sig in i vår värld och rycka bort människor i hemlighet. Det handlar om att den dag då Jesus kommer fullt synlig tillbaka skall vara oväntad, och oväntad för de oförberedda, det är poängen i Bibelordet. Vi kan t.ex. se detta här:

1 Tess 5:2: "Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten."
2 Petr 3:10: "Men Herrens dag kommer som en tjuv"

Den dag som Bibeln kallar "Herrens dag" det är den dag då Jesus kommer tillbaka fullt synlig, det ser vi på flera ställen i Bibeln. Så bibelordet om en tjuv om natten missbrukas helt klart i pre-trib-sammanhang. Och här måste vi nu noga iaktta detta, att varningen gäller alla icke-troende människor och alla avsomnade kristna, vilket vi ser i t.ex. Matteusevangeliet 24:37-39:

"Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara."

Den här texten talar inte om Noa och hans familj, de visste ju exakt vad som väntade, det var ju därför som de byggde på arken. De visste inte vilken timma eller dag som floden skulle komma, men de var beredda. Men sedan blev det så, att sju dagar före det att floden kom, fick Noa reda på att den skulle komma. Det kanske kan vara en profetisk förebild till Antikrists sju år på jorden. För alla icke-troende kommer livet i sus och dus att rulla på som vanligt även i den yttersta tiden, och de kommer inte att vara beredda när dagen för Jesus återkomst kommer. Den kommer därför lika oväntad som syndafloden och lika oväntad som en tjuv om natten. Därför har Jesus uppmanat sina lärjungar att vara vaksamma och beredda. Och som vi nu kan se 1 Tess 5:4 så kunde därför Paulus skriva till lärjungarna i Tessalonika att de inte kommer att uppleva den dagen som en tjuv om natten. Så här står det, läs nu noga:

"Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv."
(NT 81)

Den dagen, eller Herrens dag, är alltså benämningen på den dag då Jesus kommer tillbaka fullt synlig, och den skall alltså inte överraska Jesu vakna lärjungar. Det beror inte på att de är uppryckta sedan tidigare, utan det beror på att de har studerat fikonträdet och därför vet att Jesu ankomst står för dörren. Vi skall läsa i Matteusevangeliet 24:32-33:

"Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren."

Får du ihop den här ekvationen nu? "När ni ser allt detta" sa Jesus. Det innebär ju att man är där och skådar det som sker i den absolut yttersta tiden. Och är vi då andligt friska och vakna när vi "ser allt detta", så skall vi alltså veta att Jesus då är på gång, och vi skall då inte bli överraskade när han väl träder fram. Så glöm allt prat om att Jesus skall komma som en tjuv om natten för oss troende. Det är de icke-troende som kommer att uppleva den dagen på det sättet.

5.2 Avfall eller uppryckande??
Som jag nämnde tidigare så lär mid-trib och post-trib-läran att de troende kommer att få uppleva Antikrist före det att de skall bli uppryckta Herren. Detta är en helt Bibliskt korrekt tolkning eftersom det är precis så det står i 2 Tess 2:1-4. Här har vi ett av de tydligaste bibelorden som talar mot pre-trib. Läs nu noga:

"När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

Det här innebär alltså att Jesus inte kommer när som helst för att hämta de kristna. Han kommer efter ett stort avfall och efter Antikrists framträdande. Det är ju solklart i detta bibelställe, och jag förstår inte hur man kan se förbi detta.

En krystad pre-trib-tolkning av detta bibelord i 2 Tess 2 lutar sig mot att det grekiska ordet för ”avfall” i texten – apostasia – som enligt engelskt/grekiskt lexikon kan betyda ”departure”, som då tolkas som ”uppryckande”. Det grekiska ordet apostasias betydelse är dock just ”avfall, frånfälle, avsteg” osv, vilket engelskans ”departure” också kan betyda. Skulle nu apostasia tolkas som ”uppryckta” så skulle ju texten i 2 Tess 2 bli så här:

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom… måste först uppryckandet ske….??

Det förefaller inte helt förståndigt om det är så texten skall läsas, eftersom Paulus också nämner att Antikrist först måste framträda. Och om detta bibelord nu skulle ge stöd för pre-trib, så måste vi också finna flera andra bibelord som stärker den tolkningen. Det finns inte!

5.3 "Frälsta från vredesdomen"
Några Bibelord som används till stöd för pre-trib-tolkningen tolkas på det sättet, att de kristna inte skall vara kvar på jorden när Gud uttömmer sin vrede över jorden. Vi är frälsta från vredesdomen med olika plågor över människorna, menar man. Ett bibelord som används till stöd för pre-trib (och även mid-trib) är 1 Tess 1:9-10 där det står så här:

"Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen."

De som förespråkar en pre-trib-tolkning sätter likhetstecken mellan den vredesdom som står om här och de sju vredesskålar som står om i Uppenbarelseboken. Det här första kapitlet i Tessalonikerbrevet är bara en slags inledning på brevet som Paulus skrev till de kristna i Tessalonika. Denna inledning handlar inte om yttersta tiden, den handlar om Gud, lite generellt, och om hur de kristna i Tessalonika hade blivit Jesu lärjungar. Paulus visste antagligen inte heller något om Uppenbarelsebokens vredesskålar. Uppenbarelseboken skrevs ca. 40 år senare. Så vi måste fråga oss vad Paulus avsåg för frälsning och vredesdom. Dog Jesus på korset för att vi skulle bli räddade undan den sista tidens stora vredesdom på jorden? Så är det så klart inte! Det Jesus har frälst oss från är den slutliga domen över dem som går evig förlorade. Så bibelordet i 1 Tess 1:9-10 säger oss det, att vi väntar oss att se Jesus komma tillbaka från himlen, han som frälst oss från den eviga domen. Att rycka ut det här bibelordet till ett stöd för ett uppryckande före den yttersta tidens vedermöda håller inte särskilt bra, anser jag.

Dessutom får vi inte blanda ihop vedermödans tid (under Antikrists tid) med vreden. Den senare är en domshandling som Gud utför över Antikrists välde och all ondska på jorden i samband med Jesu återkomst och före det att Tusenårsriket upprättas. Den vreden är de troende också skonade från så klart. Jag har skrivit mer om detta i min text: ”Jesus återkomst – när, var, hur?” som du hittar här: http://bibelfokus.se/jesu_aterkomst.

I Matt 24:29-31 ser vi också att det är efter den sista tidens nöd som vi skall samlas till Jesus. Den tidsperioden/nöden är det vi ibland kallar för vedermödan (vilket är ett ord som härstammar från 1917-års översättning av NT, där det i Matt 24:29 står just "vedermöda" istället för "nöd"):

"Strax efter de dagarnas nöd [1917: vedermöda] skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra."

Efter den tidens nöd och när alla människor på jorden ser Jesus komma skall vi samlas till honom. Så står det ju faktiskt rakt upp och ner här. Det här är alltså också ett bibelord som talar starkt mot pre-trib-tolkningen.

Eftersom pre-trib-lärans förespråkare saknar stöd i Bibeln för sin lära, kan man se exempel på alla möjliga krystade försök att ge stöd för läran. Flera kända förkunnare har t.ex. använt beräkningar utifrån pyramidernas former (så gjorde även Jehovas vittnens grundare Charles Russel) och stjärnteckens astrologiska betydelse m.m. för att finna sådant stöd.


6. Mid-trib

När det gäller mid-trib-tolkningen, så tänker jag inte gå in djupare på den här. Jag skall bara säga detta, att mid-trib placerar ju uppryckandet mitt i den stora vedermödan, mitt emellan pre-trib och post-trib. I och med det så vinner man två saker. Det ena är en bättre överensstämmelse med Bibelns ord, och det andra är att man behåller lite av den bekvämlighetsaspekt som finns fullt ut i pre-trib-tolkningen. I mid-trib säger man ju att de troende skall ryckas upp före det blir allt för eländigt på jorden. Så detta kan ju vara ett väldigt bra alternativ kan man tycka. Men frågan är ju ändå om mid-trib är den tolkning som stämmer bäst med Bibeln. Personligen kan jag inte se det.


7. Post-trib

Detta är den tolkning som jag själv förespråkar och som jag ser har klart mest bibelstöd. Jag har behandlat den särskilt i en separat text eftersom det finns så oerhört mycket intressant i Bibeln att skriva om som lätt kan kopplas till denna tolkning. Den texten heter då ”Jesus återkomst – när, var, hur?” och du hittar den här: http://bibelfokus.se/jesu_aterkomst.

Läs mer här:

http://bibelfokus.se/pre-trib
 
Läs även "Att blanda ihop den stora Vedermödan med Vredesdomen":
 
https://experimentlandet.blogg.se/2020/march/att-blanda-ihop-den-stora-vedermodan-med-vredesdomen.html
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik