Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att blanda ihop den stora Vedermödan med Vredesdomen

Publicerad 2020-03-29 16:06:00 i Jesus,

Jesus och apostlarna (bibeln) lär att vi som frälsta till Jesus kommer att vara här på jorden under Vedermödans tid (den stora/sista av vedermödor) men att vi inte skall drabbas av den kommande vredesdomen om vi håller fast vid honom:

Ty Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus, som har dött för oss, på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu äro vakna eller vi äro avsomnade” (1. Tess: 5: 9-10).

Vidare så kan vi läsa:

Och till att vänta hans Son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen” (1. Tess. 1:10).

Och här:

Så mycket mer skola vi därför, sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen” (Rom. 5:9)

Detta kan vi läsa i Uppenbarelseboken:

Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål, stå inför tronen och inför Lammet ; och de voro klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sade; Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet” (Upp. 7:9-10)

I vers nummer 13 kan vi läsa:

Och en av de äldste tog till orda och sade till mig; Dessa som äro klädda i de vita, fotsida kläderna, vilka äro de, och varifrån hava de kommit?

Jag svarade honom: Min Herre, du själv vet det. Då sade han till mig; Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod” (Upp. 7:13-14)

Uppenbarelseboken handlar om tidens ände och vad är då ”den stora” bedrövelsen (ibland kallas den, den stora nöden) om inte den stora Vedermödan?

Den stora vitklädda skaran i himlen kommer alltså ur den stora bedrövelsen/nöden/Vedermödan men är frälsta från vredesdomen.

Vedermödan (den kommande ”stora” vedermödan) är med andra ord inte samma sak som den kommande Vredesdomen.

Jesus/Gud har inte lovat sin församling, sina barn, befrielse från vedermödor i denna tid och inte heller i ändens tid vilket många ”kristna” gärna vill tro.

De vill tro (tror) att Jesus kommer i skyarna för att hämta hem dem innan den stora Vedermödan, det vill säga att de inte kommer att befinna sig på jorden under Vedermödans tid.

Därför behöver de inte bry sig om vad som händer när Satan och hans hantlangare flyttar fram sina positioner i världen (vilket inte minst drabbar dem själva och deras kyrkor,samfund), utan kan lugnt sitta och vänta på att Jesus/Gud kommer för att hämta hem dem.

Att avslöja Satan, hans antikristliga system (som breder ut sina tentakler över hela världen) och den antikristliga anden är inget som de flesta ”kristna” är intresserade av att göra för Satan och hans hantlangare kan ju bli vreda (riktigt sura) på dem.

Kompromisser och samarbeten (med allt och med alla, Jesus/Gud älskar ju allt och alla och även Satan), är av den anledningen mycket bättre tycker dom ”kristna” i kyrkorna och i samfunden.

Angående Vedermödan (Vredesdomen) och Jesus återkomst kan vi läsa:

I fråga om vår Herres, Jesu Kristi tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke - vare sig genom någon andeingivelse eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss - så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag stode för dörren.

Låten ingen bedraga eder på vad sätt det må vara. Ty först måste avfallet hava skett och Laglöshetens människa, fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? Och I veten vad det är som håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram.

Redan är ju Laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall den Laglöse träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse – honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta” (2. Tess. 2:1-10).

I Uppenbarelseboken kapitel 13 kan vi läsa:

Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag” (Upp. 13:7).

Vilddjuret (Satan) får alltså makt att föra krig mot de heliga på jorden (de befinner sig på jorden och har inte blivit uppryckta till skyarna av Jesus), och att övervinna dem samtidigt som han får makt över alla stammar och folk och tungomål.

I kapitel 20 i Uppenbarelseboken står det så här:

Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar , som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret och dess bild, och icke hade tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år” (Upp. 20:4).

Här talas det om de (de frälsta till Jesus/Gud som när detta sker befinner sig på jorden) som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild, och inte hade tagit dess märke på sina pannor och sina händer!!!

Att tro på det så kallade uppryckandet (på att Jesus hämtar hem sin församling eller massvis med församlingar för alla är ju Jesus/Guds församlingar eller hur om dom är snälla?) innan vedermödan är bekvämt och bra men har inget stöd av Jesus/Gud, apostlarna och bibeln.

DET ÄR EN VILLOLÄRA som syftar till att att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

Att tro sig kunna undgå Jesus/Guds vredesdom för att man är med i en kyrka (ett samfund) som har dragit på sig Jesus/Guds vrede på grund av sitt samarbete och sina kompromissar med världen, med världens människor och med det antikristliga systemet och med Satan själv, är även det en villolära.

Det är en villolära som kommer att leda till att de som gör detta en dag kommer att få höra dessa ord:

Inte alla som säger Herre, herre till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då skall jag säga dem som det är: Jag känner er inte. Försvinn här- ifrån, ni ondskans hantlangare! (Matt. 7:21-23).

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik