Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

A vision about world war III

Publicerad 2014-09-28 18:13:00 i

A report by John S. Torell - September 2014

Fri översättning till svenska.

En nittio årig gammal kvinna från en Luthersk kyrka i Valdres, Norge fick en uppenbarelse från Gud på 60- talet. Emanuel Minos, en norsk pingstevangelist höll väckelsemöten där kvinnan bodde, 1968. Hon kom till ett av mötena och berättade vad hon hade sett och Minos skrev ner det. Kvinnan från Valdres var känd för att vara pigg, pålitlig, trovärdig och hade ett gott rykte.  

Efter väckelsemötena återvände Minos hem och delade synen, som han hade skrivit ner, med sin fru. Men båda kände att den var så främmande och svår att förstå så de ville inte publicera den. 1993, tjugofem år senare, gick Minos igenom gamla dokument och fann några papper som var gulnade av ålder.

Till sin förvåning hittade han de glömda anteckningarna som han hade skrivit ner 1968 när den nittioåriga kvinnan delgav honom sin syn. Efter att ha läst igenom anteckningarna blev han förfärad då han insåg att många av detaljerna hade gått i uppfyllelse.

Han mindes att kvinnan hade bett honom att varna människor eftersom den yttersta tiden närmade sig. Minos kom ihåg att han hade argumenterat med kvinnan om vissa punkter i synen och att hon kraftfullt hade hävdat att synen var sann och att Minos kommer att få se den uppfylld under sin livstid.

Efter att han hade gått igenom anteckningarna och tänkt på vad kvinnan hade sagt, fattade han beslutet att publicera synen, inklusive hans första tveksamhet till att publicera den redan 1968.

Jag hörde först talas om profetian i september i år (2014) när jag läste den svenska tidskriften “Midnattsropet”. Denna syn berörde mig djupt och skapade en önskan att få veta så mycket som möjligt om de personers bakgrund, som var involverade.  

Jag kontaktade Stina Fridolfsson som jobbar på tidskriftens redaktion. Hon sa att synen hade blivit publicerad i en kristen svensk tidskrift i Finland med namnet “Korsets budskap” i november 1998 och att en släkting hade skickat en kopia av tidskriften till henne.

Efter att ha talat med Fridolfsson hittade jag Minos Wikipedia sida och förstod att synen hade berättats för honom och att han trodde att den var sann. Jag var beredd att slå mig ner och översätta synen till engelska när jag fick veta att den redan hade översatts. Jag jämförde den engelska översättningen med den svenska versionen som jag fick av Stina Fridolfsson och de stämde överens.

Här följer synen.

Jag såg tiden precis innan Jesus återkomst och det tredje världskrigets utbrott. Jag såg händelserna med mina naturliga ögon. Jag såg världen som ett klot och Europa, land efter land. Jag såg Skandinavien. Jag såg Norge. Jag såg vissa saker som skulle hända precis innan Jesus återkomst och precis innan den sista katastrofen, en katastrof av ett slag som vi aldrig tidigare har erfarit.

Hon nämnde fyra olika händelser

1. Den första. Innan Jesus kommer och innan det tredje världskriget bryter ut, skall det bli en avspänning som vi aldrig har haft förut. Det kommer att bli fred mellan supermakterna i öst och väst och det blir en lång fred (notera att detta var 1968 när det kalla kriget pågick som värst). I denna period av fred kommer det att ske en avväpning i många länder, inklusive Norge och vi kommer inte att vara förberedda när kriget kommer. Det tredje världskriget kommer att börja på ett sätt som ingen kan förutse och på en oväntad plats.

2. En ljummenhet utan dess like kommer att få greppet om de kristna vilket leder till att de kommer bort från den sanna och levande kristendomen. Kristna kommer inte vara öppna för att tränga in i ordet, bibelns sanningar. De vill inte som i äldre tider höra om synd och nåd, lag och evangelium, ånger och återupprättande. Det kommer att bli ett substitut för detta, en kristendom som bygger på framgång (glatt och muntert).    

Det viktigaste kommer vara att ha framgång. Att vara någon och att ha det materiellt bra. Saker som inte Gud har lovat oss på det sättet. Kyrkor och bönehus blir tommare och tommare. Istället för predikan som vi varit vana vid generation efter generation, (ta ditt kors och följ Jesus) kommer underhållning, konst och kultur att invadera kyrkorna där det istället skulle ha varit sammankomster för ånger och väckelse. Detta kommer att öka markant precis innan Jesus återvänder.

3. Det kommer att bli en moralisk söndervittring som det gamla Norge aldrig någonsin har erfarit tidigare. Människor kommer att leva ihop som om de var gifta utan att vara gifta (noterat av Minos: Jag trodde inte att begreppet sammanboende existerade 1968). Mycket orenhet före äktenskapet och mycket otrohet inom äktenskapet kommer att bli det naturliga eller vanliga och detta kommer att rättfärdigas från alla vinklar.

Det når även in i kristna kretsar och blir accepterat. Även synd mot naturen. Precis innan Jesus anländer kommer det att visas tv program som vi aldrig har erfarit (noterat av Minos: tv,n hade just kommit till Norge 1968). Tv programmen kommer att vara fyllda med fruktansvärt våld som lär människor att mörda och förstöra varandra och det kommer att vara otryggt på gatorna.

Människor kommer att kopiera det de ser. Det kommer inte att vara endast en station på tv. Tv kommer att vara fylld med stationer (noterat av Minos: Den gamla kvinnan visste inte ordet för kanal som vi använder idag utan kallade dem stationer). Tv kommer att bli som radio där vi har många “stationer” och kommer att fyllas med våld.

Människor kommer att använda tv, n för underhållning. Vi kommer att få se hemska scener av mord och ödeläggelse och detta kommer att spridas i samhällena. Sex scener kommer också att visas på skärmen, de mest intima scener som tillhör äktenskapet (noterat av Minos: Jag protesterar och säger “Vi har en lag som förbjuder saker som detta).

Sedan säger den gamla kvinnan. Detta kommer att hända och du kommer att få se det. All moral vi tidigare har haft kommer att brytas ner och de mest oanständiga saker kommer att passera framför våra ögon.
 
4. Människor från fattiga länder kommer att strömma till Europa (noterat av Minos:1968 fanns det ingen sådan migration) Dom kommer också till Skandinavien och Norge. Det blir så många att människor kommer att börja ogilla dem och bli hårda mot dem. Dom kommer att bli behandlade som judarna innan andra världskriget. Då kommer det fulla måttet av våra synder fram (noterat av Minos: Jag protesterar mot strömmen av migration. Jag förstår det inte just nu).

Tårarna rann från den gamla kvinnans ögon och ner på hennes kinder och hon sa “jag kommer inte att få se det men du kommer att få det. Detta kommer att inträffa kort innan att Jesus kommer tillbaka och det tredje världskriget startar.

Hon fortsatte sedan att dela med sig av sin syn och sa att det kommer att bli ett väldigt kort krig. Allt som jag har sett av krig är bara en lek i jämförelse med detta krig som kommer att sluta med kärnvapenbomber. Luften kommer att bli så förgiftad att det inte går att andas. Detta kommer att täcka flera kontinenter, Amerika, Japan, Australien och de andra rika nationerna. Vattnet kommer att bli förorenat och marken på dessa platser kommer inte längre att kunna användas för odling..

Resultatet blir att bara små arealer kan användas för odling. Den rest av människor som överlever i de rika länderna kommer att försöka att fly till de fattiga länderna men de kommer att vara lika hårda mot oss som vi är mot dem och kommer inta att acceptera dem som söker skydd.

Jag är så glad över att jag inte kommer att leva och behöva se detta. När tiden närmar sig måste du (Emanuel Minos) ta mod till dig och åka runt och berätta för människor om vad jag har sett. Jag har fått det från Gud och inget av det går emot vad bibeln säger.

De som har sin synd förlåten och har Jesus som sin Frälsare och Herre, är räddade.
 
Läs fortsättningen av artikeln och historien bakom krigen samt om världsregeringen, den sionistiska rörelsen (de falska judarna), supportrad av de judiska bankerna, vilka bär ansvaret för de tidigare två krigen och för det som är på gång och nu hetsas fram stegvis.
 
http://www.eaec.org/desk/09-17-2014.htm
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik