Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att tillhöra "RÄTT" grupp

Publicerad 2020-05-29 10:01:11 i Allmänt,

För några år sedan sa en bekant till mig att ”det känns så bra att äntligen äga sin bostad (detta trots att hon och hennes man hade ”lånat” pengar, ett par miljoner, av banken för att kunna få sig sitt drömhus) för då tillhör man ”rätt grupp”.

Hennes förklaring till detta med att tillhöra ”rätt grupp” var att nästan alla som har en röst i samhället eller med andra ord som har något att säga till om, de äger sina bostäder.

Skulle något hända som till exempel att skatterna eller andra kostnader höjs för husägare (för dem som äger sina bostäder) så behöver inte vi (jag och gubben) ta strid utan det är andra som gör det, menade hon och fortsatte:

Nu sitter vi i samma båt som dem för när de röststarka och resursstarka (de som också äger sina bostäder) kämpar för sitt eget så kämpar de indirekt för oss.

De kämpar för ”DEN GRUPP” som äger sina bostäder och inte bara för sig själva och då kan vi och alla andra ”vanliga” husägare med okvalificerade och inte särskilt högavlönade arbeten (som dras med skulder och dålig ekonomi) dra nytta av dem.

Att tillhöra ”rätt grupp” (att tillhöra vinnarna eller den grupp som gynnas av staten/samhället) eller rätt grupper (det finns flera grupper som gynnas av staten/samhället), är det viktigaste för de flesta oavsett om det handlar om politiska, religiösa (både ock) eller om andra grupper.

Idag räcker det inte med att tillhöra gruppen ”svenskar” (folkgruppen svenskar) för att få lov att göra sin röst hörd då någon sådan grupp enligt våra så kallade ”makthavare” (LANDSFÖRRÄDARE) och SIONISTPRESSEN, inte existerar.

Det finns inga svenskar enligt dem men däremot så finns det svenska judar, svenska muslimer (DOCK INGA SVENSKA ”KRISTNA”), utlandsfödda svenskar, ny”svenskar” med mera med mera.

Dessa kan pendla mellan att vara eller kalla sig för judar, muslimer, utlandsfödda svenskar, nysvenskar eller att kalla sig för enbart för svenskar beroende på vad som är mest gynnsamt (gynnsamt för dem) för stunden eller i olika situationer vilket är något som den som endast är ”svensk” inte kan göra då den inte existerar.

Åtminstone inte som svensk utan snarare som KASSAKO/SKATTEBETALARE!!

Makthavarna”eller rättare sagt LANDSFÖRRÄDARNA ser inte detta som något problem att det finns vissa så kallade ”grupper” (vissa människor) som ena stunden kan vara det ena och i andra stunden det andra beroende på vad som gynnar dem mest för stunden eller på längre sikt.

Detta kan jämföras med att ha medborgarskap i olika länder där den/de som har det kan åtnjuta de förmåner ett land har samtidigt som de kan åtnjuta förmåner som ett annat land har eller till och med som ett tredje land har om de har medborgarskap i tre olika länder.

Så vitt jag vet finns det ingen gräns för hur många medborgarskap en människa får lov att ha. Någon som vet?

Detta (att ha flera medborgarskap) innebär i regel att de inte hyser någon särskild, LOJALITET till Sverige i första hand,om de inte är etniska svenskar, (troligtvis så känner de en större lojalitet till de länder de kommer ifrån och till folken i dessa) eller till ”svenskarna” som inte finns enligt Landsförrädarna (av den anledningen så anser främlingarna att det är helt i sin ordning att våldta, råna, mörda och trakassera svensken/svenskarna för de finns ju inte enligt landsförrädarna och media och det som inte finns saknar värde) men som finns oavsett vad de och sionistpressen säger.

Judarna kan, för att de anser sig vara både judar och svenskar, så fort det passar dem och när det gynnar deras intressen, gapa sig hesa om att antisemitismen ökar och muslimerna kan när det passar dem (om det gynnar dem och deras intressen) tala om att Islamofobin breder ut sig och de övriga (främlingar från när och fjärran) vars lojalitet inte är till Sverige eller till svenskarna utan till andra länder och folk, kan när det passar dem (när det gynnar dem) tala om allmän diskriminering, om rasism, om främlingsfientlighet etcetera och DETTA FÖR ATT DE TILLHÖR RÄTT GRUPP/GRUPPER.

De har staten (landsförrädarna och de sionistiska judarna som styr och kontrollerar staten, alla stater, alla länder och deras ekonomier) med sig, och det är en stat som använder sig av allt och alla (utnyttjar allt och alla) som kan hjälpa till att söndra och splittra landet för det är endast genom att ”söndra och splittra” som de kan fortsätta med samt fullfölja sin sataniska agenda som finns beskriven i ”Sion Vises Protokoll” och som vi tog upp i det föregående inlägget.

Här är ett utdrag från Sion Vises Protokoll nummer 5 som beskriver hur de (satanisterna) går tillväga:

Hur skall man ta den allmänna meningen i sinahänder? För att ta den allmänna meningen i sina händer, bör man bringa den i villrådighet genom att från olika håll framkasta alla möjliga motsägande tankar, till dess att gojerna förlorar sig i denna labyrint samt inser, att det bästa är att inte ha någon åsikt alls i politiska frågor, i vilka allmänheten inte behöver vara invigd, eftersom endast den bör vara invigd i sådant, som leder samhället. Detta är den första hemligheten.

Den andra för styrelsens framgång nödvändiga hemligheten består däri, att till den grad öka folk - och samhällslytena - vanor, passioner, samhällslagar - att ingen blir i stånd att utreda detta kaos och människorna i följd härav upphör att förstå varandra.

Denna taktik hjälper oss dessutom att så kiv och split partierna emellan, splittra alla kollektiva krafter, vilka ännu inte vill underkasta sig oss, och stäcka varje personligt initiativ, som på något sätt kunde hindra vår sak.

Betydelsen av det egna initiativet. Ingenting är farligare än det personliga initiativet. Om det är genialiskt, kan det göra mera än en miljon människor, bland vilka vi utsått split. Vi bör leda uppfostran av gojimsamhällena så, att i varje fall, där det krävs initiativ, folken står modfällda i hopplös vanmakt.

Ansträngningen, som här flyter ur handlingsfriheten, försvagar krafterna, då den kolliderar med en främmande frihet. Härav uppstår svåra moraliska stötar, missräkningar, motigheter. Överregeringen. Genom allt detta uttröttar vi gojerna så, att vi tvingar dem att erbjuda oss den internationella makten, vilken utan att riva ned kan omfatta alla statsmakter i världen och bilda en Överregering.

I stället för de nuvarande regenterna kommer vi att skapa en skräckbild, som kommer att nämnas Överregeringsadministration. Dess armar kommer som gripklor att sträckas åt alla håll, med en så kolossal organisation, att den inte kan undgå att kuva alla folk”.

De som för TILLFÄLLET tillhör ”rätt grupp/rätt grupper” (vad som är rätt grupp/grupper kan skifta) och som därför känner sig privilegierade kan inte (eller snarare, vill inte) förstå att den så kallade makteliten (Satans tjänare) använder alla och även dem som tillhör rätt grupper (för tillfället) och då gärna större grupper, för att nå sina mål som till syvende och sist handlar om att lägga hela världen/mänskligheten under sig.

Det är genom att sätta grupper mot grupper, vilket de (satanisterna, landsförrädarna) och sionistpressen menar att ”vanliga” människor absolut inte skall göra (då är det plötsligt ALLAS LIKA VÄRDE! som gäller), som de kan driva sin sataniska agenda framåt och det sker såväl på gräsrotsnivå som på riksdags och regeringsnivå.

Satanisterna (Satans tjänare) vet att om de ger människor (en grupp eller grupper) förmåner, privilegier och/eller höga löner/inkomster (mest till de så kallade ”FOLKVALDA” företrädarna) så håller de tyst och gör som de blir tillsagda. De som styr, kontrollerar och ÄGER ekonomin (pengarna), läs Sion Vises Protokoll om ni vill veta vilka de är, vet att de kan KÖPA NÄSTAN VEM SOM HELST OM DE BETALAR BRA!!

Nämnas skall att allmän kritik mot invandringen och speciellt av den muslimska invandringen är tillåtet i Sverige idag och det är även tillåtet att påtala allt ”elände” som invandringen för med sig vilket många så kallade regimkritiska (invandringskritiska) bloggare ägnar sig åt utan att inse att de genom detta tjänar maktelitens intressen, som (vilket nämnts) genom att de sätter grupp mot grupp/grupper mot grupper, kan fortsätta med och även fullfölja sin agenda när människor har fullt upp med att strida grupp mot grupp (att leta efter fiender eller inbillade fiender) utan att rikta fokus mot den verkliga fienden, de verkliga fienderna.

I Nazityskland var det förbjudet att kritisera Hitler och nazismen/den nazistiska ideologin, och i Sovjet var det förbjudet att kritisera Lenin, Stalin, kommunismen/ den kommunistiska ideologin. De som gjorde det råkade mycket illa ut.

Idag är det dock tillåtet att kritisera den nazistiska ideologin, den kommunistiska ideologin, den socialistiska ideologin, den liberalistiska ideologin, ja alla ideologier får man i princip lov att kritisera i Tyskland och i Ryssland och i dom flesta länder inklusive i Sverige samt Islam, kristendomen, katolicismen, buddismen med mera men det finns en ideologi och en religion som man inte får lov att kritisera OSTRAFFAT och det är SIONISMEN (den sionistiska ideologin) och JUDENDOMEN/JUDAISMEN!!

VAD KAN DET BERO PÅ eller är det möjligtvis en ”konspirationsteori” som så mycket annat kallas nuförtiden?

Läs mer här:

https://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik