Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Granskning av innehållet i vacciner. Är de säkra? Bedöm själva

Publicerad 2020-04-04 08:17:09 i Amalgam och andra gifter,

Den absolut mest grundläggande kunskapen om vacciner är att de innehåller avdödade eller försvagade smittämnen (bakterier eller virus), som efter injektion i kroppen ska hjälpa immunförsvaret att lättare känna igen och bearbeta smittämnet så att sjukdom kan förhindras från att bryta ut vid framtida kontakt med smittämnet.

Detta låter ju utomordentligt bra. Men det är långt ifrån hela sanningen om vad vacciner innehåller.

Det är upp till var och en att ta ställning till om vacciner är säkra eller inte att injicera i sin egen kropp. Men för att ta ett informerat beslut krävs också nyanserad och saklig information som grund. Idag informeras vi inte av varken sjukvårdspersonal eller myndigheter om ingredienserna i vacciner och de risker som de medför. Denna samling information har därför sammanställts för att underlätta för allmänheten att hitta balanserad och saklig information om detta.

VACCINER INNEHÅLLER MYCKET MER ÄN BARA AVDÖDADE SMITTÄMNEN

Förutom det avdödade eller försvagade smittämnet så finns det en rad andra ämnen i vacciner. Nedan presenteras de i olika ämnergrupperna som tillsätts i vacciner och lite längre ner finns en närmare granskning av innehållet i vacciner som ingår i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet:

Svenska FASS (www.fass.se) är dessvärre bristfällig i sin information då det fullständiga innehållet som står på bipacksedlarna inte deklareras. FASS exkluderar märkligt nog alla spårämnen och restprodukter som alltså är listade av vaccintillverkarna själva. Den amerikanska myndigheten Center For Disease Control (CDC) har dock gjort en gedigen samling av alla dessa spår- och restämnen (engelska: Excipients) i alla vacciner på marknaden (1). Klicka här för att ta del av hela listan i dokumentet: ”Vaccine Excipient & Media Summary

Följande ämnesgrupper förekommer i vacciner;

Adjuvanser

Vacciner innehåller så kallade adjuvanser (hjälpämnen), som skall potentiera immunförsvaret så att man kan få ett antigen-specifikt immunsvar gentemot smittämnet.  Alla vaccinadjuvans som används idag har en bevisad toxisk effekt vilket jag tidigare skrivit om här.

Konserveringsmedel

En del vacciner innehåller även konserveringsmedel för att förhindra kontamination av andra smittämnen. Tiomersal, som är en form av kvicksilver, är ett välkänt exempel på ett giftigt och mycket kritiserat konserveringsmedel i vacciner. Som både via beprövad erfarenhet (ex. Svininfluensaskandalen i Sverige (16) ) och via vetenskapliga studier har visat sig vara väldigt skadligt för nervsystemet och ge upphov till diverse neurologiska sjukdomar (13) & (14) . I Sverige har man dock sedan tidigt 90-tal tagit bort tiomersal från de vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet men istället använder man Fenoxyetanol som både är en välkänd allergen och ett misstänkt neurotoxin (15).

Stabilisatorer

Stabilisatorer tillsätts i vacciner för att skydda smittämnet från nedbrytning. Ofta används olika sockerarter, gelatin eller humant serum-albumin. Gelatin tillverkas av restprodukter från kött- och läderindustrin (såsom ben och skinnrester från gris, nötkreatur och fisk).

Restprodukter & cellulär-material från odling av smittämne

Virusvacciner odlas genom att man infekterar humana celler (som tagits från aborterade foster) eller djurceller av olika slag, med viruset som man sedan ska använda i vaccinet. Smittämnet i virusvacciner är således aldrig helt rent utan innehåller celler och cellrester (enzymer, proteiner, dna, etcetera) från diverse organismer.

Odlingsmedium

Odlingsmedium används för att odla upp bakteriella smittämnen eller de cellinjer som används som värdcell för odling av virala smittämnen. Det är alltså näringsämnen och vitaminer för virus eller bakterier,  som ofta innehåller bl.a. jästextrakt.

Antibiotika

Antibiotika av olika slag tillsätts i vacciner för att förebygga kontamination av bakterier. Neomycin, som är en välkänd allergen (17), är ett vanligt förekommande exempel.

Inaktiverande ämnen

För att inaktivera eller avdöda smittämnena i vacciner använder man så kallade inaktiverande ämnen. Formalin (dvs. formaldehyd) är ett vanligt exempel som är mycket hälsofarligt och cancerframkallande.

INGREDIENSER I VACCINER SOM ANVÄNDS I SVERIGE

De vacciner som används i det allmänna vaccinationsprogrammet är följande;

Boostrix Polio: Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio
Priorix: Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (Levande virus)
Prevenar: Vaccin mot pneumokocker
Gardasil: Vaccin mot humant papillomvirus (typ 6, 11, 16, 18)

Låt oss se närmare på några av de ingredienser som finns i dessa vacciner.

Humana Diploid Celler Från Människofoster – Cellinje WI38 samt MRC-5

Ja, det sant att vacciner innehåller celler från ett aborterade människofoster, och det råkar faktiskt vara ett svenskt aborterat foster i ett av fallen. Priorix, dvs vaccinet mot mässling, påssjuka och rödahund i det allmäna vaccinationsprogrammet innehåller humana diploidceller (WRC-5).

Fortsättninigen följer här:

http://iterated-reality.com/sv/2017/04/24/granskning-av-innehallet-vacciner-ar-de-sakra-bedom-sjalv/?

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik