Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Guds Ande kontra Satans ande

Publicerad 2016-12-31 14:48:00 i Religion,

Något som majoriteten av medlemmarna i dagens kyrkor inte har förstått (vilket beror på att kyrkorna/samfunden är Satans kyrkor/samfund) trots att medlemmarna påstår sig vara pånyttfödda i Kristus och att de har läst bibeln (Guds ord), är att Guds Ande står i opposition till världens ande.

Världen och världens människor (alla icke troende och pånyttfödda människor) har världens ande i sig och världens ande är Antikrists ande, det vill säga en ande som står emot Gud och som därför är Satans ande eller som sagt en ande som är emot Gud (är motståndare till Gud).

Då denna ande är emot Gud så är den också emot alla Guds utvalda, de sant troende och pånyttfödda i Kristus.

Vi har skrivit mycket om detta här på bloggen och om hur kyrkorna och dess medlemmar avslöjar sig själva (att de tillhör Satan) genom att bjuda in icke troende (pånyttfödda i Kristus) till sina kyrkor och samfund för att få samarbeta och kompromissa med dem enligt den agenda som finns i världen och som Satan styr över.

Det står inget i bibeln om att apostlarna bjöd in icke troende (avgudadyrkare med olika religioner) till sina möten som de på den tiden oftast hade i hemmen.

Det hade varit lika med att bjuda in Satan och Satan tar alla chanser till att få grepp om Guds barn (församlingen) vilket han då med säkerhet hade fått om de första kristna hade bjudit in icke troende och avgudadyrkare till sina möten. Det hade fått väldigt negativa konsekvenser för församlingen. Den hade inte längre varit ren.

Ja till avgudadyrkare är ett nej till Gud och till vår Herre Jesus Kristus.

Apostlarna och de första kristna gick ut och berättade det glada budskapet (evangeliet) för icke troende som hade att välja mellan att ta emot eller förkasta Guds ord. Det fanns inget mellanting.

Inga kompromisser då de var styrda av Guds heliga Ande och Gud är ingen Gud som det går att kompromissa med vilket de avfälliga kyrkorna och dess medlemmar har fått för sig och lärt sig av sina falska herdar (pastorer och präster) som endast är pastorer och präster i köttet och för att de vill fylla sin buk samt få pondus och status och som utnyttjar Jesus för sina egna själviska syften.

De gick inte ut för att tala om att icke troende kan få hjälp (materiell hjälp och hjälp med allt) från församlingen eller från staten (samhället), vilket är stöld men en stöld som de falska kristna godtar för att få känna sig generösa, barmhärtiga och kärleksfulla) och att församlingen står för kostnaderna oavsett vad de behöver hjälp med vilket kyrkorna gör idag eftersom de inte tillhör Guds församling utan står på Antikrists och Satans sida.

Många av dem som kallar sig kristna idag är en stor skam för Gud och de kommer en dag att säga Herre, Herre, har vi inte gjort allt för dig, har vi inte predikat, kastat ut onda andar och helat sjuka.  

Då kommer Gud (Jesus) säga att jag känner er inte. Vilka är ni och ännu värre, gå bort ifrån mig ni ogärningsmän.

Det kommer han att säga för att de är tjuvar och ogärningsmän och för att de inte befinner sig i sanningen, i Jesus, utan för att de har verkat i sitt eget kött men inbillat sig att de har verkat för Jesus (för Gud) på en humanistisk grund (som är satans grund). .

Kyrkorna och samfunden har förvrängt och förvanskat Guds ord, tagit bort och lagt till, och därför går det inte att som pånyttfödd i Kristus, vara i dessa Satans kyrkor och samfund. Det går inte heller att ha samröre med dom som står upp för dessa vidriga skökoväsen då de vill dra in en till deras kyrkor och samfund vilket betyder att bli indragen till världen och till Satan.

Jesus finns inte där (i kyrkor som står upp för den antikristliga anden) men däremot kompromissanden som kommer från Satan och som säger att låt oss bjuda in hela världen till kyrkorna och till vårt land och ge dem allt de behöver av materiell tillfredställelse i form av pengar (ge alla som har lyckats ta sig till Sverige en massa pengar och tillfredställelse på alla plan) så kanske de någon gång kommer att vända om till Jesus....och bli medlemmar i vår kyrka.

Upplyft deras köttsliga lustar så mycket det bara går så kommer de säkert att omvända sig från Satan och synden till att tro på Jesus.

Det funkar tyvärr inte så.

I Guds rike så säger man ja eller nej till Gud när han kallar och man gör det han har kallat en till. Man säger inte att kanske om några år när jag har etablerat mig och fått så mycket pengar och förmåner (kanske ett bra arbete, jag kanske till och med har har fått ett arbete som pastor och genom det kan lura folk till helvetet) då kanske jag eventuellt kan säga ja. Innan dess så måste jag säga nej till Gud och till kallelsen han har gett mig.

Allt det tänket kommer från Satan. Han vet att när du väl (vem du än är) har etablerat dig och blivit ett med världen (vilket kyrkokristna tyvärr har blivit) så är du inte längre något hot mot honom (mot Satan).

Gud kallar en människa utifrån den situation människan befinner sig i och det är Gud som kallar. Inte någon kyrka, pastor, präst eller någon annan som inte är pånyttfödd i Kristus.

Det enda dessa kyrkor med dess ofrälsta (icke pånyttfödda människor) gör när någon som har blivit kallad, är att säga, följ oss, vår kyrka så får du en fin gemenskap med likasinnade.

Betala tionde och skänk mycket pengar till kollekten och anpassa dig till oss och till de kyrkor vi samarbetar med och som även de är Satans kyrkor via Sveriges kristna råd vilka står upp för en ekumenik med katolska kyrkan (den första Satanskyrkan) och alla andra kyrkor samt alla andra religioner.

Det är tragiskt att kyrkorna har lyckats lura in så många utsatta människor som har haft missbruksproblem och andra problem i deras gemenskap utan att se till att det var Gud som kallade dem (om de har blivit kallade) och inte några kyrkor (skökoväsen).

Det står i bibeln att vi har blivit kallade innan vi hörde kallet (Gud utvalde oss innan vi valde honom och långt innan vi ens hade blivit födda) men sedan är det upp till oss om vi vill välja Gud eller mamon (Guds rike eller Satans rike). Om vi vill välja den smala eller den breda vägen (Gud eller Satan). Den breda vägen är den väg som bär till helvetet och det är den vägen kyrkokristna vill att även de nyfrälsta skall vandra på eftersom de själva vandrar på den vägen och inte vill vandra ensamma. 

De vill bli upphöjda av nyfrälsta och kunna tjäna pengar på nyfrälsta.

De vill ta med sig så många som möjligt i sin tillbedjan av Satan (som sker idag) framför våra ögon och då gäller det att ha styrka att stå emot om man vill vara en Jesus lärjunge.

Den styrkan kan ingen annan än Gud (Jesus) ge då det är Gud som väljer och har valt ut sina lärjungar innan de ens var födda.

Kyrkorna och dess medlemmar med sin sataniska agenda tror att det är de, en präst eller pastor eller en religiös lärare, som har fått människor till kyrkan och de tror att dessa kan bli frälsta i kyrkan/i samfunden för att det finns religiösda lärare där.

Pastorer och präster som inte har haft något kall från Jesus (Gud) utan som har kallat sig själva eller blivit kallade av ett avfälligt skökoväsen, skall kristna som är pånyttfödda i Jesus inte ens lyssna till då de är från Satan och världen.

Dessa präster och pastorer har inte Guds Ande utan Antikrists ande.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik