Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Går det att tukta Guds Ande?

Publicerad 2017-10-31 21:41:28 i Jesus,

Enligt kyrkor och samfund är detta möjligt och det är därför vi skriver här på bloggen att kyrkorna och samfunden inte är från Gud utan från Satan och världen och att frälsta (speciellt nyfrälsta) måste hålla sig borta från kyrkorna och samfunden om de vill följa Jesus och vara ledda av Guds Ande.

Guds Ande verkar inte kollektivt utan i varje troendes hjärta och när Guds Ande verkar så går det inte att hänvisa till någon församlingsdemokrati där Guds Ande inom den som är frälst måste stå tillbaka för att kyrkan eller samfundet (ledarskapet för kyrkan eller samfundet) tänker och tycker på ett visst sätt.

Det är lika med att stå emot Guds Ande och att häda Gud/Jesus. Det är lika med att häda Guds Helige Ande och den som står emot förlorar kraften från Gud/Jesus och den Helige Ande. I Guds rike är det kraft (en övernaturlig kraft från Gud/Jesus) och inte doktriner/människoläror som gäller.

Det går inte att kompromissa med Guds Ande som de politiska partierna och världens människor kompromissar och då hur som helst och över alla gränser. De, dessa världens barn, slår sina ”kloka” eller ”dåraktiga” huvuden ihop för att kunna göra allt så bra som möjligt för sig själva (sina familjer och närmaste) och sina samarbetspartners och lyssnar inte till vad Guds Ande säger då de inte tror på Gud/Jesus och inte har fått Guds Ande boende inom sig.

De vet inte bättre men de som påstår sig vara GUDS BARN bör veta bättre. De gör  dock exakt samma sak som de vilka de kritiserar när det behagar. De följer världen och Satan (står upp för ekumenik, religionsdialoger, alla religioners lika värde) och befinner sig inte i sanningen eftersom sanningen för dem är vad andra MÄNNISKOR säger till dem. När de lyssnar till vad människor säger till dem så kan de inte höra Guds röst.

För att ta ett exempel. Om media påstår (representanterna för media talar ju alltid sanning vilket vi inte får glömma) att varenda zigenartiggare från Rumänien/Bulgarien (som har kommit till Sverige för att tigga) och från dessa EU länder som har ett socialförsäkringssystem likt det i Sverige, är fattiga och snart kommer dö av svält om inte medborgarna i Sverige förbarmar sig över dem eller underlättar för dem att tigga i Sverige, så tror de på detta om media (judemedia) skriver om hur synd det är om dem.

Detta trots att zigenarna i Rumänien/Bulgarien har samma rätt till det sociala skyddsnätet i de länder där de bor (som de är medborgare i) som vilken Rumän/Bulgar som helst som inte är zigenare eller resande eller vad de nu väljer att kalla sig.

Utan att ta reda på om de får bidrag från sina hemländer (vilket zigenarna så klart säger att de inte får om någon skulle fråga dem) så är kyrkorna och samfunden i sin godhetsiver beredda att gå till rena handgripligheter som att se till så att de kan livnära sig gratis i Sverige (trots att de får socialbidrag i sina hemländer) samtidigt som de (kyrkorna) startar och tillhandahåller förskolor till deras barn om de väljer att ha dem med sig och är behjälpliga med att lotsa dem in till sjukvården (som är gratis för dem och för alla som sätter ner sina fötter i Sverige) samt till tandvården (som även den är gratis för alla som sätter ner sina fötter i Sverige) om de har problem med sina tänder.

Det är bara för dem att traska in på vilken vårdcentral som helst eller till en tandläkare så får de samma service (vård) som alla som betalar skatt här i Sverige med skillnaden att de betalar femtio kronor för varje besök istället för två till tre hundra kronor samtidigt som medicinerna (om de behöver sådana) är gratis.  

När och om det uppdagas att tiggarna (som det är så syyynd om) har inkomster (socialbidrag och förmåner) från sina hemländer så kommer det i vanlig ordning att tystas ner i svensk judemedia (inom kyrkorna och samfunden) för att rasismen, främlingsfientligheten inte skall kunna breda ut sig och för att vi tillsammans (i kärlekens tecken) skall arbeta för att inte orättfärdigheten och laglösheten skall breda ut sig vilket den gör varje dag eftersom lögnen får råda och råda helt öppet.

Så öppet att lögnen har blivit sanning och sanning har blivit lögn.

Sverige har blivit ett näste för all slags laglöshet, all slags ogudaktighet och kyrkorna/samfunden (dess medlemmar) står upp för denna laglöshet/ogudaktighet om denna inte drabbar dem själva i första taget då de drivs av världens (Satans) ande.

Ingen ”kristen” inom kyrkorna och samfunden kan väl tro något så ondskefullt som att ofrälsta utlänningar (oavsett om det handlar om zigenarpacket från Rumänien/Bulgarien eller om judar, araber, afrikaner, kineser) kan ljuga när de kommer till Sverige i hopp om att få ett gott liv.

Var vi inte alla ärligheten (härligheten) själva när vi levde i världen innan vi kom till tro på Herren Jesus Kristus? Vi ljög väl knappast för någon enda människa utan talade alltid sanning  Inte en enda orättfärdig handling begick vi som ofrälsta i världen.

Faktum är att majoriteten av de kristna i kyrkor och samfund är namnkristna som lever på Jesus namn. Deras föräldrar och anhöriga har kanske varit med i kyrkan under generationer tillbaka och därför tror de att kyrkan kan frälsa dem om de är med i kyrkan och är glada och snälla (ställer upp för alla avgudadyrkare som breder ut sig i landet) och gör vad kyrkan/samfundet säger till dem att göra.

De har aldrig hört Gud/Jesus tala till dem personligen utan det är prästen, prästerna/pastorerna som har talat till dem. De tror därmed att de är frälsta vilket de inte är.

Om vi tror på vad dagens kyrkor och samfund (dess ledarskap) lär ut så är det lätt att ta till sig alla bedragare och lögnare (Sverige fylls av dessa idag och av de som har kommit tidigare) men den/de som är ledda av Guds Ande kan se igenom bedrägeriet för den/de leds inte av världen och av Satan eller av några kyrkor/samfund som står emot GUD/JESUS (Guds Ande).

Den/de leds av Guds Ande och Guds Ande finns inte i kyrkor och samfund som står upp för ogudaktighet, laglöshet och ett samgående med den romersk katolska skökan (kyrkan) som har varit en antikristlig kyrka sedan 300 talet och för ett samgående med alla andra religioner vilket Sveriges kristna råd gör idag och arbetar för till Satans synagogas (de falska judarnas) stora förtjusning.

Vem/vilka är vår broder och vår syster? Enligt de falska kristna så är alla människor med ett huvud och två armar och två ben bröder och systrar till Jesus och till hans lärjungar och därför välsignade av Jesus men detta säger inte bibeln. 

Jesus ber inte för alla människor med ett huvud och två armar och två ben i Johannesevangeliet 17 vilket dagens kristna gör och i ekumenikens namn. Vad Jesus ber för är enhet i Anden (han ber för sina lärjungar och för dem som kommer att komma till tro på honom) och inte för någon organisatorisk enhet som innefattar alla religioner och alla läror som grundar sig på människoverk/människomeningar i syfte att ena världen.

Ateister, Judar och muslimer med flera är inte de kristnas bröder eller systrar (de är antikrister) och vi som kristna är tillsagda av vår Herre Jesus Kristus att avgöra/döma om en människa/människor (ÄVEN DE SOM PÅSTÅR SIG VARA KRISTNA) tillhör Gud eller Satan.

Det kan vi göra om vi är ledda av Guds ANDE. Inte om vi är ledda av en präst, en pastor eller av en kyrka som går i världens ledband och som har sin lojalitet till kyrkan (sitt samfund) samt världen och världens människor och som förväntar sig att Guds Ande skall tuktas till att anpassa sig till kyrkan/samfundet.

Då kan inte Guds Ande tala till den troende och därför är det så viktigt för kyrkorna och samfunden att få in nyfrälsta i deras sammanhang vilket leder till att de nyfrälsta tystnar och dör om de tar emot det gift som kyrkorna och samfunden sprider.

De sitter på gudstjänst efter gudstjänst och tror att de kan lära sig något av prästerna och pastorerna som inte önskar att de skall lära sig något utan lära sig hur det är att vara en kristen och vad man som kristen måste tänka och tycka för att vara en bra och snäll kristen i världen. De älskar världen och världen älskar dem. De hatar Guds Ande lika mycket som världens barn hatar Guds Ande och därför är kärleken ömsesidig. Det är anledningen till att de går så bra ihop med världens barn.

Prästerna och pastorerna lär att en kristen som har tagit emot Guds Ande skall ställa upp på ekumenik med icke troende (religionsdialoger med allt och med alla) eller på ekumenik med en kyrka som har varit i avfall sedan trehundratalet vilket är den romersk katolska kyrkan.

Påveskökan (den romersk katolska kyrkan) är den kyrka som idag driver på det ekumeniska samarbetet och i Sverige sker det via Sveriges kristna råd.

Samarbetet innefattar alla religioner och alla läror för att ena alla som tror på en gud. Vilken gud de tror på är oväsentligt för påveskökan (dess ledarskap) så länge de kan bibehålla sina pengar/sin guldreserv/sina rikedomar som de under århundradens lopp har lyckats tillförskansa sig genom massmord på oskyldiga människor vars egendomar de har konfiskerat.

Påveskökan har fått sina rikedomar genom mord/massmord under historiens gång men det är inget som påvarna talar om (när de utses till påvar) och enligt den romersk katolska kyrkan så är påven en Guds/Jesus ställföreträdare här på jorden villket ingen människa av kött och blod kan bli här på jorden enligt bibeln och Jesus lära.

Men det bryr sig inte de ekumeniska kristna om för de är druckna av skökans vin och hyllar påven samt vill gå in i alla samarbeten som denna sköka erbjuder.  

Påven (den snälla och goda påven) vill rädda världen och kämpar för att världen inte skall gå under. Han samarbetar med världen och med världens makthavare (med dem som har makten för tillfället) för att inte jorden (han själv och hans Satans kyrka) skall gå under och det säger väl nästan allt om påven som inte är en Jesus lärjunge utan en Satans lärjunge. Ingenstans i bibeln står det att kristna skall samarbeta med världen och med världens makthavare (eller med icke troende) vilket påven och alla påvar har gjort sedan den katolska kyrkan infiltrerades av skenkristna judar med Ignatius av Loyola i spetsen.

Läs mer om honom här och om Satans synagogas infiltration av de kristna kyrkorna::

http://experimentlandet.blogg.se/2015/december/paven-har-instruerats-att-uppfora-sig-som-en-hycklare.html

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik