Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Älskar Jesus/Gud alla människor?

Publicerad 2022-08-30 19:45:32 i Jesus,

Dom flesta ”kristna” skulle på den frågan svara att: ”absolut, det är självklart att Jesus/Gud älskar alla människor och sedan tillägga för han har ju skapat alla människor och det är klart att han älskar allt och alla som han har skapat. Det är ju HAN som har skapat allt som finns mellan himmel och jord enligt vad skriften/Bibeln lär” och det är sant.

Men om man istället frågar dessa ”kristna” om Jesus/Gud älskar människan/människorna (alla människor) i deras ofrälsta tillstånd?, då blir de oftast till en början svarslösa och ser ut som om det skulle handla om någon slags kuggfråga i syfte att sätta dit dem för att när de väl har hämtat sig inte så sällan säga att: ”dom kan ju hända att dom någon gång bli frälsta och ingen vet vem/vilka Jesus/Gud kommer att frälsa innan de lägger näsan i vädret”.

Att alla eller vissa som inte är frälsta en vacker dag kommer att bli frälsta (Jesus/Gud vill ju att alla skall bli frälsta enligt vad bibeln lär!), har lett till att ”kristna” agerar som om ALLA redan vore det, vore frälsta, trots att så inte är fallet och SANNINGEN är den att de fram tills att de eventuellt blir frälsta av NÅD, av och till Jesus/Gud (inte av eller till människor eller kyrkor), har en annan herre (tjänar en annan herre) och tillhör ett annat rike som är världens rike vilket styrs av,,,,världens herre som ni vet vem det är!

De tillhör ANDLIGT SETT EN ANNAN FAMILJ även om de råkar vara våra biologiska anhöriga såsom barn, föräldrar, syskon med flera.

Detta må vara jobbigt att ta till sig men om inte de ”kristna”, varav många har läst sina biblar från pärm till pärm massvis med gånger och varit ”kristna” sedan väldigt lång tid tillbaka, vill det så är frågan var de har sina hjärtan?

Om det är till Jesus/Gud eller till världen och till världens herre?

Jag vet att det jag skriver stör många ”kristna” som lägger tid och energi på att försöka att få människor frälsta av egen kraft, många gånger på sina bloggar och hemsidor, där de staplar bibelcitat på bibelcitat, ord på ord, vilket Jesus/Gud och bibeln lär att oandliga människor, alltså människor (obs. jag säger inte att det är något fel på dom oandliga rent allmänt!) som inte Jesus/Gud har kallat och frälst, och som med det INTE har fått HANS ANDE, kan förstå DJUPET AV.

Dom kan förstå det dom själva VILL förstå och då med sitt ”mänskliga” intellekt/förstånd (precis som dom kan förstå andra böcker) men Bibelns djupare SANNINGAR kan dom inte förstå om dom inte har blivit frälsta av och till Jesus/Gud och med det har fått HANS ANDE!!

Vad lär Bibeln om den frälsta kontra den ofrälsta människonaturen? Började det inte redan i Edens lustgård och med Adam och Eva, med dom första människorna?

Han skapade dem och med en fri vilja för att han inte ville ha några SLAVAR utan ville att de skulle kunna välja att vandra med honom eller att låta bli. OBS. Nu skriver jag vad bibeln lär och ni som tror på något annat, på religioner, på politiska partier eller icke religion eller på vad som helst kan sluta att läsa här.

Vad hände? De begick olydnad mot Gud/Jesus! De blev därmed fördrivna från Edens lustgård efter deras OLYDNAD och i och med det så har alla människor efter dessa första två människo, fötts med en SYNDANATUR (kommer att födas med en syndanatur) eller med andra ord med en människonatur som är ett arv från Adam och Eva efter deras olydnad/FALL.

Detta är vad bibeln och inte JAG eller någon annan människa lär!!

Det brukar kallas för ARVSSYNDEN och deras olydnad för SYNDAFALLET!!

Syndanaturen är alltså något medfött enligt Jesus/Gud och BIBELN och har alltså gått i ARV från generationer till generationer. Människan, alla människor, FÖDS som sagt med denna syndanatur (enligt Jesus/Gud och bibeln) även fast de inte är speciellt elaka under sitt liv utan kanske rent av väldigt snälla, goda, kärleksfulla med mera vilket majoriteten av dem som kallar sig för ”KRISTNA” inte vill förstå eller kanske inte kan förstå för att de inte tillhör Jesus/Gud utan bara låtsas att de gör det..

Jesus/Gud, apostlarna och bibeln lär att för att en människa/människor skall kunna få den nya naturen, Kristusnaturen, istället för Adams natur (syndanatur) som ju varje människa får när den föds, så måste hon/han bli född på nytt. Det handlar om att gå från det ena till det andra riket. Från världens rike till Jesus/Guds rike som är ett ANDLIGT rike enligt honom och bibeln och inte enligt MIG!

Den nya födelsen är ett VERK som kommer från Jesus/Gud och inte från några människor eller kyrkor, samfund, påvar, biskopar, präster, pastorer, kristna bloggare, kristna hemsidor etcetera.

Eftersom majoriteten av mänskligheten inte har blivit frälsta av och till Jesus/Gud eller födda på nytt, fått den nya naturen i Kristus Jesus, utan trivs med att vandra i världen/med världen (med världens herre) som kan ge dem vad de vill ha och åtrår i världen så BLIR DET VÄLDIGT FEL ATT PÅSTÅ ATT JESUS/GUD ÄLSKAR DEM. ATT HAN ÄLSKAR ALLA MÄNNISKOR NÄR MAJORITETEN ÄR OCH VILL VARA VÄRLDENS BARN OCH HAR ETT BRA LIV GENOM ATT DE ÄR DET!

Det vore som att påstå att ingen behöver bli frälst eller född på nytt för det går lika bra att vara ett världens barn, att tillhöra världens rike och att tjäna en annan herre, att tjäna hans motståndare, om den som gör det bara är snäll, trevlig, kärleksfull och barmhärtig mot världen (samt mot de ”kristna”) enligt världens definition av vad detta innebär.

Fråga er ni som är så kallat ”kristna” om Jesus/Gud älskar Satan, sin motståndare sedan tidernas begynnelse?

Om svaret är att nej, det gör han förstås inte hur är det då med dem (de människor) som tjänar honom och som trivs med att göra det då de får ut VINNING av det på olika sätt? Älskar han dem och skall vi som tillhör honom Älska dem??

Älskade han Egyptierna som hade förslavat judarna (Guds utvalda folk då i det gamla förbundet/testamentet) och som vi kan läsa om i GT och som var förslavade där i landet fram tills att Moses fick i uppgift av Gud/Jesus att föra dem bort från slaveriet i Egypten?

Hur mycket älskade han dem?

Det fanns säkert en del Egyptier (kanske många) som var snälla och kärleksfulla och barmhärtiga med mera och som tyckte bra om judarna. Troligtvis så var de flesta ganska snälla rent allmänt och som folk är mest!

Men vad hände med dem? Vad hände med dem när de började att jaga efter judarna?

Hur mycket älskade han sedan judarna (sitt eget utvalda folk) när de begick olydnad i öknen och bland annat började att dyrka en guldkalv? Var det med så mycket kärlek så att han inte ens skonade ”oskyldiga” kvinnor och barn?? Har ni som kallar er för kristna läst något om det?

Om vi sedan läser Uppenbarelseboken som handlar om nutiden och om den tid som skall komma och där det står att Jesus/Gud kommer att kasta majoriteten av mänskligheten i den brinnande Eldsjön kan vi då tro på att Jesus/Gud älskar ALLA människor eller är det bara idel lögner från ”kristet” håll och för att de är LIVRÄDDA för att stöta sig med världen och med världens herre då de då kan förlora sina positioner de har lyckats med att tillförskansa sig i världen för att de har sina hjärtan i världen och till världen?

Är det Jesus/Gud som kallar och frälser dem han vill kalla och frälsa (ge frälsningserbjudandet till?) eller måste vi som ”kristna” och frälsta vara på helspänn varje dag och vaka samt varna för allt möjligt på bloggar och på hemsidor så att Jesus/Gud gör sitt jobb och gör det bra och kanske också som vi vill?

Är inte det lika med att tvivla på Jesus/Gud?

Det är inte fel i sig att vilja VARNA för allt ogudaktigt som sker i världen idag men är det verkligen Putin och andra världens makthavare, ledare, människor och politiska partier etcetera som vi som kristna skall varna för i första hand?

Varnade Jesus/Gud och apostlarna för världens människor eller varnade dom för ”kristna” som låtsades var kristna men som inte var det utan som var ulvar, vargar och annat? Är bibeln skriven för världens barn eller är den skriven för dem som är TROENDE på Jesus/Gud?

Jag menar att kan de som inte tror (som inte har blivit frälsta av och till Jesus/Gud) göra något annat än vad de gör i sitt OFRÄLSTA TILLSTÅND, i sin ofrälsta människonatur, och som världens och världens herres barn/tjänare enligt Jesus/Gud, apostlarna och bibeln? Gör de inte allt vad deras herre gör och vill?

Är det inte dom inom det egna ledet och som kallar sig för kristna utan att vara det, som vi skall varna för så att de inte leder fåren (Jesus/Guds barn) till helvetet, det vill säga bort från Jesus/Gud under jordelivet och sedan till helvetet som är AVSAKNAD av Jesus/Gud och då det inte längre går att vända om till HONOM?

Men finns det då ingen möjlighet att vem som helst kan bli frälst och även Putin och andra makthavare eller till och med Satansdyrkare? Jo det finns det men så länge som de inte har blivit det (är det) så kan vi som har blivit frälsta av och till Jesus/Gud och som strävar efter att vandra med HONOM inte behandla dem som om de vore det eller som om att de kommer att bli det nästa vecka eller nästa år eller om fem år och så vidare.

Den dagen den sorgen höll jag på att säga!!

Det är på detta sätt som hela den samlade kristenheten har fallit sönder och samman och det är därför som det predikas (har predikats) andra evangelium och en annan Jesus/Gud i kyrkor och i samfund i syfte att INKLUDERA alla och allt.

Alla skall med som socialdemokraterna brukar säga!! Så börjar man då att kompromissa och att samarbeta med allt och med alla som är eller som verkar vara snälla eller som kanske kan bli snälla. De blir tillslut så snälla så att man börjar att lyssna på dem. Det gamla mossiga evangeliet och den Sanna Jesus/Gud skall därför bort och bara BORT. Han skall ersättas av en snällare och av en mer barmhärtig och inkluderande Jesus/Gud som BRYR SIG OM ALLA MÄNNISKOR oavset vad dom tror eller gör.

Var kommer detta ifrån??

Och varför lägger ”kristna” ner en massa tid och energi för att varna för dem som befinner sig i sitt rätta element med världen och med sin herre? Tror de att DE kan tala dem tillrätta (läsa bibeln för dem eller ge dem en massa bibelcitat) så att de kommer till TRO på Jesus/Gud? Om de tror det leker de då inte Jesus/Gud utan att vara Jesus/Gud?

Jag har hört många så kallade kristna säga att det var JAG som fick den eller den personen till att bli intresserad av Jesus/Gud och av den rätta tron och sedan blev den frälst, hör och häpna och helt flux efter att jag hade gett den ett antal tusenlappar, husrum och annan hjälp eller bara en massa kärleksord och välsignelser. Handlar frälsningen verkligen om att först bli intresserad av en människa (vem det än må vara) och vad den kan ge en för något och efter det eventuellt frälst till Jesus/Gud eller är det tvärtom att Jesus/Gud drar en människa till sig och efter det så känner den (människan) ett behov av att söka gemenskap med andra som har blivit kristna/frälsta?

Vad händer med dem som har blivit SANT frälsta till Jesus/Gud idag? Som inte anammar falska läror (en annan Jesus/Gud och ett annat evangelium), HYCKLERIET, och som inte vill ta åt sig ÄRAN för något i syfte att bli populära bland kristna eller i syfte att deras bloggar/hemsidor skall bli populära? Är de inte lika utsatta för spott och spe som Jesus/Gud och hans apostlar var när det handlade om de GUDLÖSA judarna (de skriftlärda och fariseérna) under deras tid?

Får inte dessa höra att de är dömande, kärlekslösa och speciellt OTREVLIGA om de vägrar att SMÖRA med dagens ”kristna” som inte är intresserade av Jesus/Gud utan intresserade av att bli populära bland människorna och därför vaktar sina tungor noga, samt förvänder och förvrider Jesus/Guds SANNA evangelium och/eller ser syndabockar överallt och bland världens människor?

Något jag dock har reflekterat över de senaste åren är hur dessa ”kristna” alltid utslungar välsignelser till höger och till vänster och åt alla håll om man är snäll och medgörlig mot dem. De välsignar hej vilt och önskar frid vare med dig/er (även till hela familjen och släkten) och till alla som är snälla mot dem men om man säger något som de inte vill höra och som är en Sanning som inte kommer från en själv/från mänskligt håll utan från Jesus/Gud, då reser de ragg som de värsta kattor! Då blir man genast OTREVLIG och en massa annat.

Vad beror det på?

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik