Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Svenska kyrkan förfalskar återigen Guds evangelium på Pride

Publicerad 2016-07-30 17:22:00 i Religion,

”Gör inte skillnad på människor”, är parollen under årets pågående Pridefestival och som alltid när avfälliga ”kristna” önskar värva medlemmar, förvränger och förfalskar man Guds evangelium genom olika bibelcitat.

I år hänvisar man till Jakobsbrevet:
 
”Men bröder, menen icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att hava anseende till personen”. (Jak. 2:1)

I Jakobs brev talas det om att TRON på Jesus Kristus inte kan stå tillsammans med att hava anseende till personen. Jakobsbrevet vänder sig till de på Kristus troende och inte till vem som helst.

Tron på Jesus är alltså en förutsättning men detta har kyrkan missat fullständigt. Alla som inte tror eller som tror på vad som helst eller inte tror alls är idag välkomna till detta människocentrerade skökoväsende eftersom de menar att man inte skall göra skillnad på människor. Alla är lika välkomna.

http://www.kyrkanpapride.se/be/

Att de ledande inom kyrkan saknar tron och vill att så många som möjligt skall förlora sin tro (om de har någon) eller aldrig komma till tro, visar de bland annat genom att ställa upp för det mesta som bibeln är emot.

Så här säger bibeln angående homosexualitet och onaturliga lustar:

”Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.

Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

Ty fastän de hade läsrt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.

De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.

Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin viljas tillbörliga lön” (Rom. 1: 18-27)

När detta skrevs så existerade inga könsbyten vilket det tyvärr gör idag och som det inte heller finns något stöd för i bibeln.

Vår Herre skapade människan till man och kvinna och om man tror att det var ett misstag att han skapade vissa människor till män och andra till kvinnor så misstror man ingen annan än Skaparen själv. Och inte bara misstror. Det är ett tecken på att man vill sätta sig över Gud för att kunna bli sin egen skapare och att kunna ha rätten att göra vad man vill.   

Under den gånga veckan har Pridebesökarna kunnat lyssna till bland annat kyrkoherde Åke från Växjö som vid 57 års ålder bytte kön och blev Ann Christine Ruuth. Åkes längtan efter att få bli en kvinna, trots att Åke skapades till man, vägde alltså tyngre än Guds ord och vilja.
 
http://www.kyrkanpapride.se/program-2016/#

Att som kristen vara emot det som bibeln är emot, handlar inte om att göra skillnad på människor. Det handlar om att stå upp för Guds plan med mänskligheten (att stå upp för Guds ord) vilket få kyrkor gör idag.

De går istället in för att fullständigt rubba (pervertera) Guds plan när det gäller enskilda människor och mänskligheten i stort. Vad man är ute efter att få andra att följa samma exempel.

Om de känner att de blivit födda med fel kön, om de känner sig dragna till det motsatta könet eller om de vill få utlopp för andra onaturliga böjelser (däribland Kinky sex som är ett stående inslag under Pride med mera) så går det hur bra som helst att kalla sig kristen och de är garanterade Svenska kyrkans stöd..  

Så här säger bibeln om de (Svenska kyrkan såväl som andra kyrkliga skökoväsenden) som förför de små som tror eller som vill komma till tro:

“Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup. Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!” (Matt.18: 6-7)

Och så här:

“Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans bud, han är en lögnare, och i honom är icke sanningen. Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom. Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han själv vandrade” (1.Joh.2:4-6).

Kärlek är för kyrkan lika med en tolerans (gentemot allt och alla) vilket inte har något stöd i bibeln. Denna tolerans leder till (har lett till) intolerans mot alla som tror på bibeln och som är födda på nytt i Herren Jesus Kristus.
 
Den nuvarande inslagna vägen som de flesta kyrkor har skrivit under på genom Charta Oecumenica (på uppdrag av den romersk katolska kyrkan/skökan och Påven/den falska profeten) kommer att utmynna i en förföljelse av de sant kristna som står upp för Guds evangelium.

 http://www.tidenstecken.se/charta.htm 
 
De falska kristna (representanterna för den svenska kyrkan/skökan och övriga svenska skökoväsenden som Pingstskökan och Baptistskökan vilka också har skrivit under dokumentet Charta Oecumenica, kommer att bli de mest ivrigaste i att förfölja Guds folk som vill fira och upphöja Herren Jesus och inte en allmän kärlek till allt och alla.  
 
Här är alla kyrkorna som har skrivit under på samarbetet med den katolska skökan och Satan genom sitt medlemsskap i Sveriges kristna råd som står under kyrkornas världsråd som i sin tur står under FN:
 
http://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Som vanligt avslutar man från svenska kyrkans håll snusket under Prideveckan (imorgon Söndag) med en kärleksmässa och då har man även kanske lyckats med att indoktrinera en hel del barn och föräldrar genom den i svenska kyrkans regi, öppna förskolan som har erbjudit lek, bad i en barnpool med mera under Prideveckan.

Aktiviteter för dom minsta fanns redan på Pride programmet men skökan vill inte vara sämre. Går det inte att förföra på det ena sättet så tar man till andra sätt (verkar vara deras motto) och så använder man sig av förfalskade bibelcitat för att få sin vilja fram.

Det kan trots allt finnas människor som känner sig lite skeptiska till Pride och vad Pride står upp för men då står den vedervärdiga kyrkan/skökan där i givakt och talar om för dem att de inte behöver vara skeptiska.

Vi inom kyrkan står på er sida.

Gör inte skillnad på människor, Allas lika värde, Alla vägar bär till Gud, Tro på vad du vill tro på och om du inte tror på något så tro på dig själv. Tro att du kan bli som Gud, Du är Gud, Visst är du Gud, så fin och underbar och unik som du är? Det är exakt vad Satan har försökt lura i människor sedan han blev utkastad från himmelen och nu idag tvingas värva anhängare för hans framtida rike (helvetet) här på jorden.

Han vill inte sitta och uggla i helvetet helt allena!! Han vill få med sig dig och så många han bara kan få med sig.

Svenska kyrkans aktiviteter för barn under Pride:
 
http://www.kyrkanpapride.se/barnens-pride/
 
Och här Prides aktiviteter för barn:
 
http://www.stockholmpride.org/pride-kids-info/
 
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik