Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Är det tillåtet att kritisera "kyrkorna" som frälst till Jesus?

Publicerad 2018-11-14 18:01:01 i Jesus,

Enligt många kyrkokristna så är det förbjudet och nästintill en ”SYND” att kritisera en kyrka eller andra kyrkor om man inte är medlem i den ”kyrka” som man kritiserar.

Det krävs alltså ett medlemskap om man skall kunna ta sig friheten (ha rätten) att kritisera en speciell kyrka eller kyrkorna (SKÖKORNA) i stort och det bevisar väl om något att kyrkorna inte är den KRISTI KROPP som bibeln talar om utan att de (de olika kyrkorna) har sina egna KRISTI KROPPAR och att ingen har rätt att kritisera denna så kallade kropp (vad den än är eller består av).

Är detta verkligen vad bibeln och Jesus/Gud lär? Lär bibeln och Jesus/Gud att det finns en massa KRISTI KROPPAR som kan bli fler och fler kroppar så fort en ny kyrka startas och att medlemmarna i en speciell kyrka tillhör en speciell kropp, sin kyrkas eller sitt samfunds kropp?

Det står inget alls om det i bibeln utan det står att när en människa blir frälst till Jesus/Gud så blir den en del av Kristi kropp som är en enda kropp. Den blir en LEM i denna kropp!

Att det fanns många församlingar under Jesus och apostlarnas tid berodde på geografiska skäl (att resa kanske femtio mil fram och tillbaka under en dag utan ett par övernattningar för att kunna ta sig till ett möte var svårt på den tiden) och inte på att Gud/Jesus gav olika doktriner och lärortill de olika församlingarna.

Jesus och apostlarna startade inte några ”kyrkor” eller några institutioner. De startade församlingar dit de som hade blivit frälsta till Jesus/Gud kunde söka sig som lemmar i KRISTI KROPP.

De som inte hade blivit frälsta skulle aldrig ens komma på tanken att söka sig till deras gemenskap men idag så är det många som söker sig till kyrkorna och till samfunden för att dessa kan ge dem det de saknar materiellt då kyrkorna står upp för världen (för välgörenhet gällande allt och alla) och för Satan som är den ande de ofrälsta liksom de själva (kyrkorna och samfunden) drivs av.

Att byta ut ordet församlingen mot kyrkan är det som sedan början av 300 talet (när kristendomen blev en statsreligion via Konstantinus av Rom som konverterade, tydligen på sin dödsbädd, för att han ville ena riket och alla religioner och läror inom detta rike) har lett till hur det ser ut idag.

Det har lett till startandet av en massa olika kyrkor med olika doktriner och läror samtidigt som den katolska kyrkan (skökan som har blivit full/berusad av de heliga/av Satans bittra vin, sitter kvar på sin höga häst med påven i spetsen.

Döparmartyrerna (de som inte erkände barndopet) fick lida ont för att de upptäckte att det inte stod något om spädbarnsdop i bibeln (att man skulle döpa spädbarn) vilket Martin Luther och Zwingly med flera var för.

De njöt av att döparmartyrerna blev mördade men de kunde inte mörda Jesus/Gud som fanns i deras hjärtan.

Dessa döparmartyrer (som blev brända på bål efter att ha fått sina tungor eller andra lemmar avskurna) eller som blev halshuggna direkt vilket antagligen var mindre smärtsamt, lade grunden till de frikyrkoförsamlingar som finns idag.

Det finns fler Sanningar att upptäcka för den som vill vandra med Jesus/Gud och innan Jesus/Gud kan komma tillbaka. Han dröjer för att han vill att alla som har blivit frälsta till honom och som vill stå fast vid honom skall få en chans att göra det.

Det handlar om Guds/Jesus kärlek och inte om världens kärlek!

De som säger att man inte får lov att kritisera KYRKAN av idag (den romersk katolska kyrkan/skökan) och alla de små skökor hon har fått med sig (avlat fram) under tidens gång och som idag inte lider på grund av att de är emot barndop, avlatsbrev eller annat utan som numera går sin egen väg, säger inget annat än att man inte får lov att kritisera Satan som byter taktik efter vad det behagar honom och hans tjänare. 

Guds ord är bestående men Satans ord är inte bestående.

Varför kritiserade Jesus/Gud de skriftlärda och fariseérna när han kom som människa till jorden? Borde inte han som var så kärleksfull och barmhärtig mot allt och alla ha slängt sig i deras famn och bett om förlåtelse för sin kärlekslöshet och sin obarmhärtighets skull?

Det var ju trots allt de som hade AUKTORITET!

Goda Sionister

Publicerad 2018-11-14 14:54:29 i Satans synagoga,

Artikeln är hämtad från den kristna hemsidan EAEC:

Judarna i Sverige står inte för vad de gör och det är ju inte konstigt när de kontrollerar alla media och har gjort flertalet svenskar, särskilt Pingst (som de tycker är nyttiga idioter) till goda sionister. Pingst-rörelsen citerar inte hela Bibeln utan väljer och vrakar bland bibelorden och förnekar en stor del av vår av hans majestät godkända Bibel 1917.

Pingst-rörelsen använder sig av den helt förstörda Bibeln 2000 där vi också får veta att det är vinden som far över vattnet i tidernas gryning och inte Guds ande, vilket är en hädelse mot den Helige Ande. Folkbibeln är också en falsk bibel som används i Pingströrelsen.

Aldrig ett knyst hörs om det statligt betalda (6 miljoner) judiska huset institutet Padeia där judiska sionister sitter och fördjupar sig kabbalan och talmud. Dessa båda skrifter består av ca 20 000 sidor samt innehåller svåra hädelser mot Kristus. Som ni vet säger Jesus att all synd kan bli förlåten utom hädelse mot den Helige Ande, judarna både hädade Jesus och dömde sin Messias till döden på ett kors. Men hans tomma grav visar att han uppstod igen. Det förhindrade inte judarna att häda och döma Guds son till döden.

Läs mer här:

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/goda-sionister.htm

Kommentar:

Judarna som tillhör Satans synagoga och som drivs av den antikristliga anden (av Satans ande) har lyckats slå klorna i inte bara Pingströrelsen utan i alla så kallade ”kristna kyrkofamiljer” (kyrkor och samfund) med hjälp av sin herre Satan som har gett dem i uppgift att infiltrera kyrkorna och samfunden för att ersätta Guds/Jesus Ande med Satans ande (den ande de själva drivs av):

Mina älskade,tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande:var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus,kommen i köttet,han är av Gud;men var och en ande som icke så bekänner Jesus,han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma,och som redan nu är i världen” (1. Joh. 4:1-3).

Genom att ersätta Guds/Jesus Ande med Satans ande i så kallade kyrkor och samfund där Guds/Jesus barn (de som har blivit frälsta till Jesus/Gud och som i och med det har fått Guds/Jesus ande) vistas eller förväntas att vistas så kan judarna som inte tror på Gud/Jesus utan på Satans Talmud och Kabbalah döda Jesus/Gud en gång till då den Helige Ande är Jesus/Gud här på jorden fram tills att Jesus kommer tillbaka.

Allt för att kunna sätta Antikrist (Satans man) på tronen efter att de har fått majoriteten av mänskligheten till att tillbe honom. Att tillbe betyder inte att plötsligt börja att be till Satan om man är en kristen utan att anamma hans system (det antikristliga systemet som breder ut sig allt mer och mer) och att inte gå emot detta system utan att acceptera det.

Det räcker för Satan att mänskligheten (inklusive de som kallar sig kristna) accepterar hans system (hans ande) för då har han vunnit över dem och fått dem över på sin sida.

Vem eller vad de ”kristna” sedan ber till i sina kyrkor eller någon annanstans spelar inte någon större roll för i sina tankar vilket utmynnar i handlingar så har de valt sida (de har valt Mamon/Satan och hans system/hans ande framför Gud/Jesus/Guds/Guds/Jesus sanningar och Jesus ande och hans rättfärdighetsordning) och ber (tillber, förlitar sig på) honom, en annan herre, som är Satan.

Om de sedan gör allt rätt (påstår sig göra allt rätt enligt lagen) eller vad deras ”KYRKOR och SAMFUND” säger till dem är rätt och ber dem att göra så har de ändå misslyckats och kommer tillhöra den skara som Jesus/Gud en dag kommer att visa bort:

Inte alla som säger Herre, herre till mig skall komma in i himmelriket , utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: Herre, herre har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då skall jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån ni ondskans hantlangare” (Matt. 7:21-23)

Liksom Satan kan omskapa sig till att likna en ljusets ängel så kan hans tjänare ”judarna” göra detsamma och det gäller även för hans tjänare (de som kallar sig kristna) inom Pingströrelsen och inom alla andra kyrkosamfund. De vandrar alla samma väg idag (oavsett vad de kallar sig) vilket är kompromissandets och samarbetets väg och en väg som är Satans och inte Guds/Jesus väg.

Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar” (2.Kor.11:14-15).

Läs mer:

http://experimentlandet.blogg.se/2016/august/vad-kyrkorna-inte-vill-att-de-kristna-skall-veta.html

http://experimentlandet.blogg.se/2015/june/kristna-ar-grundlurade-av-satans-synagoga.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/marraner-sionister-och-alla-andra.html

Allas lika värde inför Gud/Jesus

Publicerad 2018-11-13 03:20:38 i Jesus,

Om alla människor oavsett vad de tror och oavsett vad de gör har ett lika värde inför Gud/Jesus vad kom det sig då att Gud sände Jesus (sig själv) till jorden för att dö en plågsam död på KORSET?

Om alla människor är finemang för Gud (exemplariska/fantastiska) så hade han inte behövt skicka Jesus till jorden efter att hans utvalda folk (judarna) hade vänt honom ryggen och brutit det förbund som de hade med honom vilket de gjorde kollektivt.

Har Gud/Jesus förändrats med tiden?

Vad kom det sig att inte Gud/Jesus skonade alla oskyldiga barn och kvinnor i det gamla testamentet (de tillhörde hans utvalda folk) under ökenvandringen om han älskade dem eller borde ha älskat dem? De var ju oskyldiga!! Tänk på alla de små och oskyldiga barnen som råkade ut för Guds/Jesus vrede och som han tillsammans med sina föräldrar utplånade.

Alla människors lika värde inför Gud/Jesus och alla religioner (dess utövares lika värde inför Gud Jesus) skulle betyda att frälsningen till Jesus/Gud inte betyder något.

Ändock så betyder det något för alla som tror på honom och som känner och vet skillnaden när de har kommit till tro och som inte har kastat bort honom. Jesus är vägen, sanningen och livet och utan Sanningen (Jesus) finns det ingen kärlek att tala om.

Kärlek utan sanning finns inte i Guds/Jesus rike men det finns i de falska kristnas rike för att de går framåt på grund av en falsk kärlek som de delar med Satan som är deras herre och som de har anslutit sig till.

FWT Homepage Translator

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik