Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att vandra vilse efter sin frälsning

Publicerad 2018-07-05 00:25:00 i Jesus,

När en människa blir sant frälst till Gud/Jesus (inte frälst till någon kyrka) så sätter Satan in alla resurser han har för att få bort människan från Gud/Jesus och han verkar i regel genom människor och inte genom vilka människor som helst utan genom dem som påstår sig vara frälsta till Jesus men som inte är det utan som är frälsta till kyrkorna som i sin tur är frälsta till världen vilken Satan och hans andemakter är herre över.

Som nyfrälsta till Jesus så får vi del av hans Ande, den Helige Ande, efter att tidigare ha varit styrda av världens ande/anden i världen, den Antikristliga anden/Satans ande. Vi blir frälsta av och till Jesus/Gud och blir en del av Kristi kropp. Vi blir lemmar som på en kropp och det är Jesus som är huvudet. Utan Jesus/huvudet kan vi inte fungera som lemmar. Vi måste som lemmar hålla fast vid huvudet (Jesus) för att vi som lemmar skall kunna fungera och för att hela kroppen skall kunna fungera.

Lämnar vi huvudet/Jesus så kan vi inte vara lemmar i Kristi kropp för lemmar kan inte fungera utan ett huvud. Kyrkor och samfund kan kollektivt aldrig bli lemmar i Kristi kropp. Det är endast enskilda människor som kan bli/vara lemmar i hans kropp OM de håller fast vid huvudet/vid Jesus.

Kyrkorna och samfunden (dess medlemmar) uppmuntrar inte nyfrälsta att hålla fast vid Jesus/huvudet utan de gör allt för att få bort dem från Jesus på uppdrag av sin herre som är Satan och som de har gått i ok med genom att gå i ok med världen.

Det enda de är ute efter är att få in dem i sina kyrkor så att de kan bli frälsta till dessa vilket innebär att de förr eller senare förlorar kontakten med Jesus/med huvudet (vilket de själva har gjort om de någon gång har blivit sant frälsta) och istället börjar förlita sig på kyrkorna och samfunden samt på människor inom dessa och på olika doktriner och läror som råder i kyrkorna/samfunden.

De nyfrälsta (om de söker sig till kyrkorna och samfunden) får lära sig att det inte är främst Jesus (som talar personligen till vart och ett av sina barn) de skall förlita sig på och följa/tro på utan att det är på prästen/pastorn/pastorerna/de äldste, det vill säga auktoriteterna inom kyrkorna och samfunden (MÄNNISKOR av kött och blod), som de skall tro på och följa. Jesus/Gud kommer möjligtvis i andra hand!

De börjar i regel att följa dessa om de väljer att stanna kvar i kyrkorna och samfunden för att de inte vill göra sig obekväma och för att den SOCIALA gemenskapen betyder mer för dem än Gud/Jesus. Priset de får betala är andlig död om de har blivit frälsta till Jesus. När de förlitar sig mer på människor än vad de förlitar sig på Gud/Jesus så har de valt att lämna frälsningen/Jesus. Ingen frälsning finns utan Jesus och det går inte att tjäna två eller flera herrar samtidigt.

Resultatet blir därför förr eller senare andlig död eftersom de har avskärmat sig från Jesus/Gud som inte längre kan verka genom dem för att de själva har valt att lämna honom. Det är vad som har varit Satans mål och därför kan de lugnt och utan problem från Satans håll vara kvar i hans kyrkor och samfund (om de inte lider av att ha dött andligt/av att de har förlorat kontakten med Jesus/Gud och vänder om till Jesus/Gud) tillsammans med alla andra där som har gjort likadant.   

Det viktiga efter det blir att de har varandra och stöttar varandra när de börjar bygga sina egna verk (människoverk) på uppdrag från Satan och som handlar om hur de bäst skall kunna behaga världen och världens människor (ytterst sätt Satan) som de gör allt för att dra in/locka in till sina kyrkor och samfund för att öka medlemsantalet och för att kunna växa.

De andligt döda i Satans kyrkor och samfund (de som kanske en gång blev frälsta men som har valt att lämna Jesus och förlita sig på sina kyrkor och samfund och som har lierat sig med världen och med Satan) tål inte de som är frälsta till Jesus och i synnerhet inte nyfrälsta som talar om sanningar för dem som de inte vill höra.

De är ett hot mot dem och deras vurmande för världen och för Satan och de gör allt de kan för att täppa till munnen på dem och för att få dem att lämna Jesus för att istället börja tro på kyrkorna och samfunden eller på någon människa/människor inom kyrkorna och samfunden samt på världen och Satan. Deras önskan samt Satans önskan (som de har valt att följa) är att de skall bli lika andligt döda som de själva är för då kan de inte följa Jesus/Gud.

Vad de ytterst sett är ute efter är att döda Jesus/Gud som via sin Ande bor i alla som är frälsta till honom. De anklagar dem för att de inte är med i någon Satans kyrka eller i något Satans samfund eller för att de är kärlekslösa, obarmhärtiga, dömande, kritiska, extrema eller hatiska som inte stöttar och älskar världen/alla världens människor och ytterst sett Satan som är herre över världen och över alla ofrälsta vilket inte ett sant Guds barn kan göra utan att bli en fiende till Gud/Jesus.    

Dettta kan leda till att de nyfrälsta faller eftersom de fortfarande är nyfödda barn i Kristus och när de faller så faller de tillbaka till världen (den värld de har lämnat) och till Satan. Vem kan vara gladare än Satan när ett nyfrälst barn blir ett barn till honom igen?

Ett nyfött barn i Kristus behöver stöd och hjälp för att kunna växa i tro och i helgelse men istället får det nyfödda barnet i Kristus höra av människor som kallar sig för kristna och som påstår sig vara frälsta samt kallar sig för Jesus lärjungar, att den är kärlekslös, obarmhärtig, dömande, kritisk, föraktfull, extrem eller hatisk etcetera som inte stöttar kyrkorna/samfunden som har valt att stötta världen och Satan.   

De som BORDE stå på dens sida (de som menar sig vara frälsta och Jesus lärjungar) står inte på dens sida utan på kyrkornas och samfundens sida som i sin tur står på världens och Satans sida och de börjar med hjälp av sin herre Satan att anklaga den nyfrälsta för att den inte tänker, tycker eller gör något rätt eller har gjort något rätt vilket kan leda till att den nyfrälsta faller allt längre och längre ner i dyn/i synd trots att den inget annat vill än att vandra med Jesus.

Den börjar att anklaga sig själv och lägga skuld på sig själv (tänk om det är mig det är fel på som inte kan gå med i en kyrka som har gett sin själ till världen och till Satan) och det är just det som Satan och hans lierade vill att den skall göra. Satan och hans lierade inom kyrkorna och samfunden vill inte ha vänner som Gud vill ha. De vill ha slavar som slavar för dem och de vill dra in så många människor som möjligt i ett slaveri, till att slava för kyrkorna/samfunden och för världen och Satan. Vi måste bygga upp världen och se till så att världen och Satan blir frälst!

De vill att de nyfrälsta skall älska världen (världens människor och den antikristliga anden som alla ofrälsta drivs av) och Satan lika mycket som de själva gör. Att de gör sig till Guds/Jesus fiender genom att älska världen och den antikristliga anden i världen/Satans ande och Satan själv är inget som de bryr sig om eftersom de är en del av världen. De är inte Guds/Jesus barn och därför bryr de sig föga om ifall Guds/Jesus barn faller. Det är en njutning för dem.

HBQT och Svenska kyrkan

Publicerad 2018-06-22 20:55:05 i Religion,

Varför är kyrkorna intresserade av att inkludera allt och alla oavsett tro (religion), lära, sexuell läggning etcetera när Guds/Jesus väg inte handlar om inkluderande utan om avskiljande?

I den senaste foldern från Svenska kyrkan (skökan), en folder skökan brukar dela ut ett par gånger om året, och som låg på golvet nedanför brevinkastet när jag kom hem från en härlig semester så står det att varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud.

Det står inte älskad av Jesus utan älskad av Gud och bara det kan ju få en att dra öronen åt sig för vi vet att det finns många gudar och att människor tror på en massa olika gudar som de kallar Gud men som inte är den Gud som vi som är/vill vara Jesus lärjungar tror på. Att säga Gud istället för Jesus (Jesus är Gud!!) är förstås bättre för då riskerar man inte att stöta sig med någon (att trampa någon på tårna). Med de som har andra gudar.

Jag är vägen, sanningen och livet säger Jesus och ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig!  

Avgudadyrkare är enligt Gud/Jesus (den Gud/Jesus vi som vill vara Jesus lärjungar och som tror på honom och vill följa honom) lika älskade av Gud/Jesus som Guds/Jesus kallade och utvalda. Och inte nog med det. Även homosexuella (HBQT personer) är lika älskade av Gud/Jesus liksom alla som bekänner sig till andra religioner och läror. Varenda människa på jorden är med andra ord älskad av Gud/Jesus. Det räcker med att vara människa för att vara älskad av Gud/Jesus och vad man tror på eller vad man gör spelar inte den minsta roll.

Gud älskar allt och alla vilket betyder att allt och alla kan göra vad de vill för de är lika älskade av Gud/Jesus ändå.  

Är det verkligen bibelns Gud/Jesus som säger så eller har Svenska skökan (frikyrkorna via Sveriges ”kristna” sataniska råd) anammat en helt annan Gud/Jesus?

Vilken ”gud” säger att gör som du vill och tro på vad du vill samt att allt accepteras, om inte han som vill sätta sig på Guds/Jesus plats och som är Satan (herren över världen)? Vem är det som från tidernas begynnelse har uppmuntrat människorna till att vända sig bort från Gud/Jesus och till att gå sina egna vägar? Vem är det som sår ogräs bland den goda säden (på Guds åker/bland Guds barn) om inte Satan?

Hur gör han det? Gör han det genom att säga att ”hej jag heter Satan och jag vill att du som är troende på Gud/Jesus (som är vägen sanningen och livet) skall börja tro på mig istället och börja följa mig”? Nej, självklart är det inte så han går tillväga utan hans väg är att på ett listigt sätt få bort de kallade och de utvalda bort från Gud/Jesus genom att via SINA präster och pastorer (som inte är kallade av Gud/Jesus utan som har kallat sig själva eller blivit kallade av andra Satansdyrkare i kyrkorna och i samfunden) i Satans kyrkor och samfund och som älskar världen lika mycket som Satan (deras herre) älskar världen och som arbetar för att hans (deras fader/gud/Satan) skall kunna breda ut sitt rike på jorden.

De kallade och utvalda börjar TVIVLA.

När de som Gud/Jesus verkligen har kallat börjar ta till sig det falska ”kärleksbudskapet” (som handlar om att Gud/Jesus älskar allt och alla och att alla är välkomna in till det som de, dessa Satans lakejer inom kyrkorna, kallar för Guds rike men som är Satans rike) som predikas i dagens kyrkor och samfund, har Satan vunnit.

De som inte har blivit kallade av sina föräldrar, sin släkt, av någon bekant eller präst eller pastor etcetera in till kyrkan/samfundet (för att det är trevligt och gemytligt där) utan som har blivit kallade in till Guds/Jesus rike (inte till någon Satans kyrka) av Gud/Jesus, börjar tvivla på om de har tolkat bibeln rätt även om Gud/Jesus har talat till dem personligen om vad som är rätt/fel och de tänker att det måste ju vara mig det är fel på. Inte kan en hel kyrka med massvis av medlemmar och ”duktiga” präster, pastorer, äldste (med stor erfarenhet av det mesta) och allt vad de kallar sig, ha fel.

Nog är det jag som har fel eftersom ingen annan eller väldigt få ens reagerar. Och när allt kommer omkring så är det inte trevligt med gemenskap oavsett vad andra i kyrkan eller i samfundet tror på? Vad de tror på angår inte mig utan jag tror på det jag tror och de tror på det de tror på.

ENHET I ANDEN?? VAD ÄR DET??

Låt oss göra det bästa och låt oss hålla sams! Låt oss gå samman med allt och med alla för att göra världen till en bra plats för alla människor att leva i (låt allt och alla få vara en del av kyrkan som de är, tror och handlar) och inte minst för Satan som kan fortsätta sina härjningar genom att upprepa sitt mantra om att ”inte skulle väl Gud ha sagt att det är något fel med någonting”. ”Gå era egna vägar och gör vad ni vill och tro på vad ni vill för Gud älskar er”!

Om detta (som Satan och inte Gud/Jesus säger) är sant så varför inkarnerade sig Gud i form av en människa (100% människa och 100% Gud) som var Jesus, till jorden för att leva här som människa under en kort tid? Varför blev Jesus (som föddes som jude) korsfäst under hejarop från sina egna (judarna som var de som såg till att han blev korsfäst) och varför hade Gud/Jesus ett förbund med ett utvalt folk (judarna) under den gammaltestamentliga eran varav de flesta blev utrotade av Gud/Jesus redan under ökenvandringen från Egypten (den tidens Babylon) på grund av sin olydnads skull? Varför AVSKILJDE GUD/JESUS ETT FOLK FÖR SIG?    

Om han hade älskat alla som tillhörde det UTVALDA folket men som valde att gå sina egna vägar så hade han knappast utrotat de flesta av dem redan under ökenvandringen. Även kvinnor och oskyldiga barn blev utrotade av Gud/Jesus under ökenvandringen och då kan man fråga sig om det kanske var en annan Gud/Jesus som gjorde detta? En KÄRLEKENS GUD/JESUS kan väl aldrig göra något så bestialiskt med sitt ”utvalda” folk?

Och inte kan väl Gud/Jesus göra något liknande mot dem som i det nya förbundet som Gud valde att skapa (ett nytt och bättre förbund) och som inte handlar om en folkgrupp utan om alla folk från olika folk och stammar (utspridda över hela världen) som tror på och bekänner sig till Jesus/Gud som Herre och frälsare? Som bekänner att Gud är Jesus kommen i köttet! 

Sanningen är att han är samma Gud/Jesus som han var då och att han kan göra (kommer att göra) exakt samma sak som han gjorde med sitt utvalda folk (judarna) men det är inget som kyrkorna/samfunden/de falska ”kristna” vill kännas vid eller tala om.

De är de som en dag kommer att säga att Herre, Herre, har vi inte gjort allt för dig? Har vi inte predikat och drivit ut onda andar, gjort handpåläggning etcetera? Då kommer Gud/Jesus att visa bort dem!!

De kommer att hävda att de har varit kärleksfulla mot allt och mot alla men förstår inte att det är Satans kärlek de har predikat (stått upp för) för att få ligga bra till hos världen (världens människor/de ofrälsta/de som aldrig har blivit kallade/utvalda av Gud/Jesus) och hos Satan.

De kommer då tids nog förstå att de har blivit grundlurade men de har å andra sidan i regel haft ett bra liv i världen. De har kunnat få status, karriär, uppmärksamhet, pengar genom att använda sig av Jesus namn så de har fått ut sin lön under sitt jordeliv.

Det är inte detta som Gud/Jesus vänder sig emot. Människor gör allt för att få ut allt gott från detta jordeliv (vad de tror är gott) och det är naturligt. Vad Gud/Jesus vänder sig emot är när de som påstår sig vara hans lärjungar (de påstår att de är födda på nytt och vandrar med Jesus), de kallar sig ”kristna” men går emot honom och får en massa människor med sig i fördärvet genom att dra in dem till den Satansdyrkan som råder i kyrkorna och samfunden idag och där inte Guds/Jesus Ande utan världens (Satans) ande styr och verkar.   

Den anden säger att ingen skall behöva känna sig sårad och åtsidosatt för att alla människor brottas med olika problem. Alla skall ha lika rätt (allas lika värde!!) att husera i Satans kyrkor och samfund för där kanske de tids nog kan bli frälsta till Jesus efter massiv övertalning enligt Satans agenda och som medlemmarna i dessa skökoväsenden står upp för.

Weak and pathetic Christians

Publicerad 2018-06-14 05:57:01 i Jesus,

FWT Homepage Translator

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik