Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Gudstjänst

Publicerad 2018-04-23 00:54:11 i Religion,

Var i bibeln står det att troende på Jesus skall gå till något som kallas KYRKA varje söndag klockan 10 eller 11 för att passivt lyssna på någon/några som har läst något som kallas teologi och som står vid ett podium och talar (breder ut sig) under cirka en och en halv timme för att sedan bli bjudna på fika och efter det gå hem?

Bibeln talar om sammankomster och inte om Gudstjänster och att när de troende kommer samman/träffas så har alla något att ge/bidraga med som till exempel en psalm, något till undervisning, en uppenbarelse etcetera så det som idag kallas Gudstjänster där församlingen sitter passivt och lyssnar på så kallade präster eller pastorer (i många fall blir underhållna) och hur de är utformade är något helt obibliskt.

”Om nu hela församlingen komme tillhopa till gemensamt möte, och alla där talade tungomål, och så några som vore olärda komme ditin, eller några som icke trodde, skulle då icke dessa säga att I voren ifrån edra sinnen? Om åter alla profeterade, och så någon som icke trodde, eller som vore olärd komme ditin, då skulle denne känna sig avslöjad av alla och av alla utrannsakad. Vad som vore fördolt i hans hjärta bleve då uppenbart, och så skulle han falla ned på sitt ansikte och tillbedja Gud och betyga att »Gud verkligen är i eder».Vad följer då härav, mina bröder?  Jo, när I kommen tillsammans, så har var och en något särskilt att meddela: den ene har en psalm, den andre något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en talar tungomål, en annan uttyder; allt detta må nu ske så, att det länder till uppbyggelse”.(1 Kor.14:23-26).

Gudstjänster och speciellt utvalda präster (bibeln talar inte om något som heter pastorer utan om lärare) är en kvarleva från det gamla testamentet. I det nya förbundet i Kristus är alla troende präster (det finns inga titlar eller skillnader mellan de troende) och Jesus är översteprästen. Han är huvudet och de troende är lemmar och de fyller alla en lika viktig funktion för utan den ena lemmen kan inte den andra/de andra lemmarna fungera.

“Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts till att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den likafullt till kroppen.

Och om örat säger: Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar men en enda kropp”(1 Kor. 12:12-20)

Kristi kropp är något helt annat än dagens kyrkor och samfund där lemmarna (de enskilda troende) inte tillåts att verka i samarbete med Guds Ande utan där man har gått in för att kuva och tukta Guds Ande (rent ut sagt döda Guds Ande) för att Guds Ande är SANNINGENS ANDE. Sanningen vill inte Satans kyrkor höra talas om för då skulle ”kanske” många som tillhör dessa fly bort från dem vilket hade gjort deras herre Satan vred och därför låtsas man som att Guds Ande (Jesus/Gud) finns i kyrkorna och i samfunden när det i själva verket är världens och Satans ande (den ekumeniska och Gudshatande anden) som finns där och som styr skökorna och som lurar de ”kristna” som låter sig luras till att tro att deras uppgift är att frälsa världen (världens människor) och Satan själv.

Det gäller bara att bjuda till lite eller mycket och att få alla att känna sig som hemma (kom som du är och tro på vad du vill!) i kyrkorna vilket man gör genom att erbjuda en massa roliga och nyttiga aktiviteter samt social gemenskap. De som lockas av allt som kyrkorna erbjuder kan ju trots allt och efter att de har fått ta del av alla roliga och nyttiga aktiviteter samt all trevlig gemenskap och hjälp på olika sätt komma till tro på kyrkorna/samfunden och bli medlemmar i dessa som de kanske har fåtts till att känna någon slags tacksamhetsskuld till.

Kyrkan ställde upp för mig och jag tackar kyrkan! Utan kyrkan hade jag knappast överlevt! Kyrkan gav mig mitt liv tillbaka eller kyrkan har gett mig ett nytt liv! Ungefär så kan det låta och vad handlar det om, om inte om avgudadyrkan? Skall troende på Jesus dyrka och upphöja människoverk (kyrkan är ett människoverk/ett Satans fångstredskap) eller enskilda människor inom kyrkorna som ägnar sig åt att leka Gud och som i vissa fall har tagit sig själva rätten att förlåta synder?

 

Att be för fiender och att vända andra kinden till

Publicerad 2018-04-17 02:14:00 i Satans synagoga,

Dessa bibelcitat har misstolkats av Satans kristna kyrkor genom historiens gång och fått kristna till att bli dörrmattor för all slags ondska samtidigt som det har skapat så mycket skuld och skamkänslor hos enskilda kristna som Jesus har talat till som en normal fader talar till sina barn.

En normal fader i världen ber inte sina barn att be för dem som är barnens fiender och som förföljer dem och kanske förföljer hela familjen/släkten (fadern personligen) men som kristna skall vi be för alla fiender samt vända andra kinden till för att bibeln säger så.

Hur går detta ihop?                                           

Skall vi be om att fienderna (de som vill oss ont) skall kunna gå vidare och göra ännu mer ont så att ondskan skall kunna sprida sig eller hur skall vi be som frälsta och kristna?

Att be för en ogudaktig överhet som hatar allt vad Gud/Jesus heter tror jag inte att de som var eller kallade sig kristna under nazityskland eller Stalintiden gjorde. Jag tror inte att de kristna under den tiden bad om att få ännu mer förföljelser och ännu mer fiender.

Om de bad så handlade det om att fienderna skulle lämna dem ifred. De var väl medvetna om att våld föder våld och det var det som Jesus hade talat till dem om. Att be för fiender handlar sålunda inte om att be om att få bli våldtagen av främlingar i sitt eget hemland eller att be för dem som tillåter dessa övergrepp och annat att ske och som har makten i samhället..   

Möt inte våld med våld för då kommer våldet att trappas upp och det var Jesus väg när han lydigt traskade upp till korset (som ett lamm för att bli slaktat) under ångest och allt som människor kan känna när de vet att de skall dö. Han gick till korset utan att ha begått en endaste synd.

Hans enda synd var att han sa sanningen till sin omvärld och till sina egna (judarna) som gärna hade velat samarbeta med honom. Judarna ville att han skulle vara deras Messias men eftersom de som folk blev avklippta från det sanna olivträdet redan i det gamla testamentet och därav anledningen till att Gud skapade ett nytt och bättre förbund i Kristus Jesus så kunde de inte acceptera Jesus som Gud.

Gud skapade ett nytt förbund i Kristus Jesus för att judarna som var hans utvalda folk valde att gå bort från honom, från Gud och från Jesus, och de går än i dag bort från honom och väljer att vänta på sin MESSIAS som är den kommande Antikrist och som även kyrkorna väntar på. Kristenheten i Sverige och i världen vilka har blivit grundlurade av Satan och judarna väntar på samma gud som judarna och som är Satan.

Att vända andra kinden till när någon slår en på kinden handlar om att den som blir slagen på kinden har gjort något fel. Ingen normal människa går runt och slår folk på kinden dagarna i ända och för skojs skull om de inte är riktigt sjuka.

När Jesus talar om att vi som troende skall vända andra kinden till så handlar det om att den som vet med sig att den har gjort något fel och därför blir slagen på ena kinden även skall vända den andra kinden till så att den som vill slå kan slå även på den andra kinden.

Detta har tolkats från de kristna kyrkornas och samfundens håll som att vem som helst kan slå en kristen på kinden och göra vad de vill. Om de som slår (de som är våra fiender) väljer att göra vad de vill så skall vi be för våra fiender och vända andra kinden till.

Är det vad Gud/Jesus vill?

Guds rike fungerar inte som världens rike

Publicerad 2018-04-11 17:45:09 i Religion,

I världens rike får vi från det att vi är små lära oss att lyda de auktoriteter vi har runt omkring oss såsom föräldrar, anhöriga, lärare och andra vuxna som vi har att göra med och som är äldre och mer erfarnare än oss och det är givetvis något possitivt för hur skulle det annars se ut, tänk vilket kaos det skulle bli om små barn utefter deras önskningar ”Jag vill och jag kan fälf (själv)” hade fått styra och ställa och sätta dagordningen i familjen eller i samhället.

Hur mycket ”jag vill och jag kan” hade det inte blivit från alla olika håll? Det hade varit omöjligt att hålla ihop en familj, ett samhälle och en värld med allt JAG vill och jag kan och därför behövs auktoriteter när vi är barn.

Det behövs människor som har passerat det egoistiska stadiet som handlar om att jag vill och jag kan men så ser det inte ut i Guds rike och för den delen inte heller i världens rike när vi har uppnått vuxen ålder.

Som vuxen har man själv blivit en auktoritet vare sig man vill det eller ej. Man gör sina egna val vilka är bra eller dåliga och ofta efter andra människors (människor som man litar på) rådgivande. Som en vuxen människa i världen förlitar man sig i regel helt och hållet på andra människor som har någon eller flera titlar som de fått genom någon slags form av utbildning vilket gör dem trovärdiga.

Detta fungerar bra i världens rike men i Guds rike gäller det motsatta. I Guds/Jesus rike är det inte de som har flest utbildningar, flest titlar, som är auktoriteter. I Guds rike är Jesus/Gud  auktoritet (den enda auktoriteten) och han talar till sina utvalda om att de inte skall göra sig till auktoriteter för världen och för världens människor oavsett hur många utbildningar de har lyckats samla på sig och hur smarta (intelligenta) de än är.

Den högste skall vara den minstas tjänare säger Jesus och han vänder sig förstås till kristna. Det handlar med andra ord inte om att kristna skall vara judarnas, muslimernas, buddisternas eller andra religioners eller folkslags tjänare. Bibeln talar till de ”kristna” de troende på Jesus och inte till vem som helst även om det är fritt fram för vem som helst att läsa bibeln.

När Jesus tvättade fötterna på sina lärjungar (han tvättade inte fötterna på vem som helst vilket de falska kristna gärna vill tro) så var det för att visa just detta att den högste bland er (eder) skall vara den minstas tjänare.

De minsta är inga zigenartiggare från andra EU länder vilka har ockuperat varje mataffär från norr till söder i Sverige och de minsta är inte heller de som kallar sig ensamkommande barn (barn från Afghanistan som har levt i Iran där det inte har varit något krig de senaste decennierna men som inte kan få allt de önskar sig i Iran, det finns ingen framtid för dem där säger de, och därför väljer att komma till Sverige som flyktingbarn) eller de som INTE kallar sig barn men som vill ha ett bättre liv i Sverige och som anländer till Sverige i massor vilket kyrkornas medlemmar i sin enfald tror (vill tro på) för att deras herdar i församlingen har sagt att det är synd om dem. Att DE är de minsta som Jesus talar om.

De ”minsta” är inte kreti och pleti från hela världen och som av olika anledningar har valt att komma till Sverige med sina religioner och sina kulturer (kulturyttringar). De minsta är de troende på Jesus och som inte har det lika bra förspänt som andra troende på Jesus. Det har inget med bidragsparasiterna som väller in i Sverige från jordens alla hörn att göra och som påstår sig vara helt utblottade. De tillhör inte kategorin ”de minsta” som bibeln talar om även om de har blivit helt utblottade i sina egna hemländer.

FWT Homepage Translator

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik