Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Polisen och media missade muslimernas demonstration dagen efter den så kallade "nazistdemonstrationen"

Publicerad 2017-10-04 16:18:00 i Religion,

Dagen efter att de så kallade ”Nazisterna” i en tillståndsgiven demonstration i Göteborg, som det talades om i media i flera veckor innan den 30 september då demonstrationen som samlade 650 demonstranter ägde rum, demonstrerade mellan 500 och 1000 muslimer i samma stad, det vill säga i Göteborg den 1 oktober och i Brunnsparken.

Cirka 200 personer som hade tänkt att demonstrera mot folkförrädarpacket, mot Sveriges styrande politiker och mediarepresentanter vilka går de falska judarnas/sionisternas/de Talmud och Kabbalatroende judarnas intressen tillmötes, nekades att delta i NMR,s demonstration och ett antal som hade rest från andra länder i Schengenområdet, bland annat Danmark, Tyskland och Portugal, nekades på grumliga grunder inträde till Sverige trots att det numera är fritt fram att resa mellan länderna i EU vilket inte minst bevisas genom att så kallade tiggare (vilka uppenbarligen inte kan försörja sig själva då de sitter och tigger överallt i hela landet) utan problem kan resa fram och tillbaka mellan hemlandet och Sverige och hur som helst (samtidigt som de saknar identitetshandlingar) liksom alla som har ”tappat sina pass” på vägen till Sverige och som kommer från länder utanför Europa i hopp om att få ett bättre liv på bekostnad av de svenska skattebetalarna, släpps in utan betänkligheter.

Vilka de är (om de är krigsförbrytare, massmördare, pedofiler, våldtäktsmän, bedragare och så vidare) går därför inte att kontrollera men trots det blir de väl emottagna när anländer till Sverige och drar sina snyftvalser för migrationsverkets personal om att de minsann är barn, trots att vem som helst kan se att de inte är några barn, eller att de har haft ett svårt liv, så svårt så att de har förlorat sina identitetshandlingar under resan till Sverige.

Att en och annan kan förlora sina id handlingar under den långa resan till lyckolandet Sverige (som erbjuder fria bostäder, bidrag och allt gratis på livstid för dem och för hela släkten) är inte konstigt men när det handlar om 95% som har gjort det så borde klockorna börja ringa hos de flesta vilket de tyvärr inte gör.

Detta läste jag på Flashback forum (som de sionistiska judarna vill förbjuda):

”Idag gick jag på stan när jag plötsligt stötte på ett långt demonstrationståg med muslimer som bar flaggor med arabisk skrift och skrek något om Muhammed och Hussein.

De var säkert tio gånger fler än nationalsocialisterna igår. Inga poliser fanns inom synhåll.

Har ni sett någonting alls i media om detta? Någon som vet mer”?

Svårt att uppskatta hur många det var då tåget gick långt utom synhåll. Jag orkade bara stanna i tio minuter.

Och så frågar sig en kommentatör:

Vart är poliserna?

Vem ansökte om tillstånd för demonstrationen..?

Och en annan skriver:

Det här känns lite som en styrkeuppvisning av muslimerna gentemot NMR.. de vill visa att de har folket och kan samla ihop en större grupp enkelt.

Slut på kommentarerna från Flashback.

Här är några tankar från mig som har denna blogg:

Poliserna kanske var tvungna att ta ledigt efter vänsterslöddrets (invandrar/muslimslöddrets) så kallade ”motdemonstration” där de gick till attack mot polisen genom att kasta sten, de hade stenslungor, kasta rökbomber, vandalisera och bete sig som djur, utan att vare sig polisen eller media reagerade förutom att gripa en SOMALISK stenkastare som antagligen har tränat ”sten”hårt på att kasta sten i Somalia. 

Denna artikel har inte som avsikt att sätta grupper mot grupper men vart var polisen och varför har inte media uppmärksammat denna förmodligen icke tillståndsgivna demonstration annat än med en notis där det talas om att en STÖRRE demonstration i Göteborg stoppade trafiken?

Får man lov att hur som helst stoppa trafiken i Sverige när man demonstrerar? Vad hade hänt om motståndsrörelsen hade fått för sig att stoppa trafiken dagen innan?

NMR,s demonstrationståg startade vid Ica Maxi på Mölndalsvägen och det var många turer fram och tillbaka angående demonstrations rutten. Tillslut bestämdes en rutt som NMR accepterade.

Men när demonstrationståget anländer till Lisebergsstationen för att där gå vidare rakt fram så sitter det så kallade motdemonstranter uppe i fokushuset som är ett bilgarage med många våningar och då tror jag att de som gick först i demonstrationståget (de så kallade aktivisterna) bestämde sig för att avvika upp mot svenska mässan i syfte att skydda demonstrationsdeltagarna från att bli pepprade med stenar och annat tillhygge.

Från att kanske bli mördade av pöbeln/de hatiska demokratiföraktarna som kallar sig för vänster och som påstår att de står upp för solidaritet och rättvisa samt för demokrati vilket de gång på gång har bevisat att de inte gör. Det enda de står upp för är samhällsförstörelse vilket är helt i linje med deras uppdragsgivare de falska judarna som har Satan som sin herre.

Skapa kaos, splittra och söndra alla länder och alla befolkningar och gör det omöjligt för dem att vistas i sina länder, är deras melodi som den så kallade ”vänstern” instämmer i då de går i sionisternas (de falska judarnas) ledband och får äta småsmulorna från deras bord när de själva har blivit mätta.

I demonstrationståget fanns det äldre människor och rullstolsbundna (vilket sionistmedia inte har rapporterat något om) men det hade antagligen inte gjort någon skillnad för pöbeln. Precis som dem de står upp för (förrädarpacket) har de inget emot om äldre och handikappade människor går hädan genom att få en flaska eller en sten i huvudet alternativt blir utsvultna på något ålderdomshem idag eller i framtiden.

Har de fel åsikter så är de nazister/rasister och får skylla sig själva i denna vår så kallade DEMOKRATI!

Varför tillåter man muslimer i Sverige att demonstrera för ”IMAM HUSSEINS” minne med motiveringen att de vill fördöma terrorism,,,, i Sverige? Varför är de inte i sina egna hemländer och demonstrerar mot terrorism eller vad de nu önskar demonstrera för eller emot och som sagt varför var det/är det tyst från medias håll och var fanns poliserna under den tiden detta spektakel ägde rum?

Varför bekämpar polisen, makthavare och media nordiska motståndsrörelsen men inte hatideologin Islam som har brett ut sig i Sverige? Varför vill muslimerna i Sverige starta ett muslimskt parti i Sverige vilket de tack och lov blev nekade till nyligen trots att det kanske hade varit bra om de hade fått göra det så att dårarna i detta dårhus Sverige (vilka har blivit indoktrinerade av sionistpressen sedan barnsben) vaknar upp medans tid är?

Är det läge för muslimerna i Sverige idag att öppet säga vad de står upp för? Svaret är nej, de bidar sin tid och är taktiska, känner av vibrationerna och påstår sig därför vara emot terrorism så länge de är i underläge, samtidigt som de hyllar en Imam (Imamen Hussein som med våld och terror/mord spred sin ideologi/religion Islam), och detta går makthavarna i Sverige på liksom hela journalistkåren samt kyrkorna och samfunden från höger till vänster eftersom det är lika med hets mot folkgrupp att kritisera Islam och vad Islam står upp för.

Gott folk, de så kallade muslimerna som tillåts att husera som de vill idag (alla skall böja knä så fort de anländer, om de inte redan har anlänt, och förrädarpacket har bestämt sig för att Sveriges skattebetalare måste ta hand om dem och helst bli bästa kompisar med dem på deras villkor) i Sverige liksom zigenartiggarna från andra EU länder och diverse människor som har tagit sig hit från jordens alla hörn för att få ett bättre liv än vad deras hemländer kan och vill erbjuda, är inget annat än de falska judarnas lakejer i syfte att utplåna Sverige och svenskarna oavsett om de är medvetna om det eller inte.

Läs här om Kalergiplanen:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

Och här den enda notisen som skrevs i etablerad media angående muslimernas framflyttande av sina positioner i Sverige (Göteborg den 1 oktober) att jämföra med den mediehets, det mediehat som började flera veckor innan motståndsrörelsens demonstration vilket jag antar att ingen har kunnat undgå:

 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/demonstration-i-goteborg-stoppar-trafiken

Och här kan ni läsa om vad Islam är och vad Islam, muslimerna vill?

Den slumrande jätten — islams historia för fotgängare

(Nedan förekommer hänvisningar till sharíalagen och haditherna. Läs mer i mitt lilla islamlexikon om vad dessa och andra muslimska begrepp, t ex jihad och dhimmi, innebär. Där framgår också vilken version av sharíalagen jag använder. Korancitaten i den följande texten är från Zetterstéens svenska översättning.)

Någon kanske undrar med vad rätt jag uttalar mig om islam (med tanke på att nedanstående text förmodligen av många läsare upplevs som kontroversiell). Mitt svar är att jag lagt ned stor möda på att sätta mig in i vad muslimerna tror — för att ge islam en ärlig chans.

Jag har läst Koranen två gånger rakt igenom, från pärm till pärm och fört mycket noggranna anteckningar. Det betyder att jag har en god helhetsöversikt av Koranens budskap. Dessutom har jag speciellt studerat de delar av Koranen, som är relevanta när det gäller islams förhållande till andra religioner och kulturer (det är ju huvudsakligen detta som mina artiklar om islam handlar om).

Efter att jag läst igenom Koranen införskaffade jag en komplett version av sharíalagen (drygt 1200 sidor). Denna innehåller ett mycket bra index, och det är därför lätt att hitta de ämnen man är intresserad av. Där har jag bl a specialstuderat jihad (förklaras nedan) etc. Vidare har jag ägnat hundratals timmar åt att läsa i haditherna (eller hadiths, som man också säger).

Haditherna är samlingar av uttalande från Muhammed och hans närmaste förtrogna, och anses vara lika bindande för en muslim som Koranen själv.

I föreliggande artikel ger jag en sammanfattning av islams historia och lite bakgrund till denna. Allting är mycket kortfattat, annars skulle det bli en hel bok. Tonvikten ligger på hur islam försökt erövra Europa. Jag har av detta skäl avstått från att gå in på hur islam införlivade delar av Asien och Afrika i sitt välde. Detta är ett ämne för en egen artikel, vilken i och för sig inte skulle ge någon annan bild av islam än vad som ges nedan (korancitaten i den följande texten gäller ju generellt, oavsett var och när islam utbreder sig). Förhoppningsvis får läsaren, även om texten är kortfattad, en insikt i hur (genom vilka metoder) islam utbretts och de avgörande skeendena i denna religions expansion, och hur denna expansion så småningom stoppades. Jag ber om ursäkt för eventuella sakfel och tar tacksamt emot rättelser.

Inledning

Innan vi går vidare låt mig inledningsvis påpeka en mycket viktig sak. Så fort någon tar upp de verser i Koranen, som öppet uppmuntrar till våld och grymhet och tvång, säger många "goda" svenskar per automatik (det är som att trycka på en knapp), "Det finns minst lika mycket hemskheter och våld i Bibelns Gamla Testamente. Så det så! Alltså har kristendomen lika mycket (ja förmodligen mer) problem med våld som vad islam har."

Detta argument är mycket enkelt att motbevisa. Nya Testamentet (NT) gör anspråk på att vara Gamla Testamentets (GT) fullbordan, dvs Guds sista uppenbarelse till människan. GT utgör visserligen en viktig bakgrund, för att man som kristen skall kunna förstå alla de hänvisningar som Jesus och apostlarna gör till den judiska skriften (GT). Utan kunskap om GT blir det som sägs i NT om kung David, om Abraham etc, samt mycket av den gammaltestamentliga symboliken, vilken har starka kopplingar till den kristna tron, bara tomma ord, som inget betyder. GT ger helt enkelt en djupare förståelse av NT.

Men, det är Nya Testamentet som förmedlar den kristna tron (och inte GT)! Ingenting som bryter mot Jesu ord eller andan i Hans ord, kan vara kristet! Våld och mord och hat och krig och ondska är totalt, hundraprocentigt oförenligt med Jesus Kristus!!! Samtidigt som dessa företeelser, som vi strax skall se, utgör islams själva livsblod.

Koranen gör anspråk på att vara Guds slutgiltiga ord till människan, och har således (enligt islams uttolkare) en högre dignitet än NT (Koranen tillkom ju ca 600 år senare än NT). Alltså måste Koranen jämföras med NT (som den säger sig fullborda) och inte med GT (att jämföra Koranen med GT är meningslöst så länge som vi begränsar diskussionen till islam och kristendom). Och vid en jämförelse mellan NT och Koranen faller den senare platt till marken. Man inser snabbt att Koranen är skriven av en vanlig människa, med alla de brister och fel som vanliga människor (som du och jag) vanligtvis har. Ja inte bara vanligtvis, utan alltid!

Islams tideräkning börjar år 622 e Kr. Det var det året som Muhammed flydde från Mecka och bosatte sig i Medina[1], som ligger ca 32 mil norr om Mecka. Muhammed hade genom sina försök att övertala invånarna i Mecka att konvertera till hans nya religion, islam, fått farliga fiender, och dessa hade nu beslutat att röja honom ur vägen, vilket Muhammed fått reda på. Därför bestämde han sig för att lämna staden och bosätta sig i Medina, där han visste att han var välkommen.

Eftersom Muhammed, och därmed islam, omedelbart fick en stark ställning i Medina, räknas detta (år 622) som islams födelseår (år 0). Det muslimska året är något kortare än det kristna året (354 dygn) på grund av att det är baserat på månens rörelse runt jorden. Det kristna året är baserat på jordens rörelse runt solen och är 365,25 dygn långt. Det muslimska året förskjuts därför i förhållande till det kristna året. Från början var skillnaden mellan den muslimska och den västerländska (kristna) kalendern 622 år (av uppenbara skäl), men har idag krympt till 579 år. Enligt den muslimska kalendern är det för närvarande år 1436.

Medina var vid den här tiden uppdelat i två etniska grupper — judar och araber. Araberna, som var inbördes splittrade, såg islam som en möjlighet att enas och sedan kunna dominera judarna (som de av olika skäl var avundsjuka på — bl a var judarna betydligt mer framgångsrika ekonomiskt. Så i Medina tog araberna emot islam med vidöppna armar, som räddaren i nöden.

Ganska snart efter att Muhammed slagit sig ner i Medina började han sända ut trupper för att plundra och erövra omkringliggande samhällen. Islams tidiga expansion skedde till en del genom frivillig omvändelse (som i Medina) men till största delen genom mer eller mindre tvång. Med tiden användes alltmer våld (eftersom islam nu vuxit sig så starkt att ingen kunde stå emot militärt, behövde man inte längre krusa — bli muslim eller dö!). Inte sällan begicks fruktansvärda övergrepp mot dem som vägrade att konvertera. Under de kommande århundradena spreds islam uteslutande genom militärt våld (eller hot om våld, dvs skrämsel), kombinerat med övergrepp på civila, under vilket oräkneliga miljoner människor mördades (exakta siffror finns givetvis inte men troliga och rimliga uppskattningar ger att långt över 200 miljoner människor har mördats i Allahs namn — dvs i den guds namn som mer än någon annan gud är fredens och barmhärtighetens gud, om man nu får tro det svenska PK-etablissemanget).

Vad säger islam själv?

Islams heliga skrifter befaller varje muslim att delta i eller stödja den s k jihad, som innebär utbredning av islam genom hot om krig eller krig. Jihad innebär att utbreda islam över hela världen och lägga hela världen under islams välde (både religiöst och politiskt — islam är till största delen ett politiskt/ideologiskt system och i andra hand en religion).

Beträffande jihad så skiljer islam mellan stora och lilla jihad. Stora jihad innebär att strida mot sin synd och mot sina inre demoner, medan lilla jihad är den krigiska jihad, som omnämns i föregående stycke. Enligt den politiska korrekthetens version av sanningen är den krigiska jihad en obetydlig, underordnad del av islam, medan stora jihad (den fredliga jihad) är den som är viktig för en muslim. Detta verkar inte speciellt trovärdigt med tanke på att i min version av sharíalagen så ägnas endast ca en kvarts sida åt stora jihad, medan nästan 10 sidor handlar om lilla jihad (den krigiska). I sharíalagen o9.8-9, kommenteras jihad på följande sätt:

Kalifen för krig mot judarna, de kristna och zoroastrer [en gammal persisk, idag nästan utdöd religion] tills de blir muslimer eller betalar jizya [en straffskatt som icke-muslimer får betala när de bor i muslimska länder].

Kalifen strider mot alla andra folk tills de blir muslimer.

Enligt vissa tolkningar måste kalifen först erbjuda det land eller område han tänker erövra att frivilligt gå in under islam. Vägrar de att göra detta återstår bara krig.

Kristna och judar och zoroastrer får således behålla sin religion om de underkastar sig islam och betalar jizya och lever som s k dhimmis (förklaras i mitt lilla islamlexikon — länk i början av denna artikel) i ett herre-slav-liknande förhållande till muslimerna. Övrig befolkning i erövrade länder måste bli muslimer eller dö. Det IS (Islamska Staten) tillämpar just nu i de områden de erövrar är exakt i enlighet med detta. När vi läser om hur de korsfäster och stympar människor följer de bara Koranens (och andra islamska heliga skrifters) befallningar. Sura 5:37 säger t ex:

Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet. Detta varder deras skam i detta livet och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff.

Ofta säger islams försvarare, när man citerar suror av den här typen, att det också finns suror som talar om tolerans och att det inte finns något tvång i religionen. Problemet här är att Koranen innehåller motsägelser. Inom islam har man därför en tolkningsprincip (slå upp uttrycket "Al-Nasikh wal-Mansoukh" i mitt lilla islamlexikon — länk i början av denna artikel), enligt vilken den kronologiskt sista suran har företräde (i fall av motsägelser). Både sura 5 (citerad ovan) och sura 9 (vilken citeras i nästa stycke) anses tillhöra de absolut sist skrivna surorna i Koranen (här finner läsaren en tabell som visar surornas kronologiska ordning, vilken inte är samma som ordningen i Koranen). Alltså finns ingen sura som kan upphäva det som sägs i sura 5 och 9.

"Bekämpa[r] Gud och hans apostel" gör man om man försvarar sig när islam angriper! Behöver mer sägas?

I sura 9:29 läser vi:

Strid mot dem som inte tror på Allah och den Sista Dagen och som inte förbjuder det som Allah och hans budbärare har förbjudit, och inte heller erkänner sanningens Religion, även om de är Bokens Folk [dvs judar, kristna och zoroaster] tills de i villig underkastelse betalar jizya och erkänner sig underkuvade.

De "goda" svenskar som försvarar islam säger nu, "Jo det kanske står så. Men det spelar ingen roll att det står så, eller hur många sidor i sharíalagen som handlar om krigiska jihad. Det är bara en obetydlig liten promille av muslimerna som fäster någon som helst vikt vid krigiska jihad. Så det så!" Nu är det emellertid så att islam definieras utifrån sina heliga skrifter, och inte utifrån vad som råkar vara politiskt korrekt i Sverige just nu. Den krigiska jihad är, oavsett vad Aftonbladet säger, en av de viktigaste handlingar man kan utföra som muslim. I en hadith hittar vi följande intressanta uttalande av Muhammed:

Berättade Ibn 'Umar:

Allahs apostel tillfrågades, "Vilken är den främsta handlingen?" Han svarade, "Att tro på Allah och hans apostel (Muhammed)." Frågeställaren undrade då, "Vad är nästa (i godhet)?" Han [dvs Muhammed] svarade, "Att delta i jihad (religiöst krig) för Allahs skull."; [fetstil tillagt av mig] (Hadith enligt Bukhari, Vol 1, Bok 2, nr 26)

Som vanligt innebär fyrkantparentes mina egna kommentarer och förtydliganden i ett citat, medan vanliga parenteser utgör en del av citatet, dvs står i hadithen i det här fallet. I själva hadithen står således klart och tydligt att den jihad som omnämns här är "religiöst krig". Detta är inte tillagt av mig, utan står som ett förtydligande så att ingen muslim skall kunna tvivla på vilken version av jihad som är den högsta och viktigaste. Det framgår här kristallklart att den näst högsta och godaste handlingen inom islam, efter "att tro på Allah och hans apostel", är att deltaga i den krigiska jihad (läs mer om detta i mitt lilla islamlexikon — där hittar du också en länk till haditherna så att du själv kan kontrollera att citatet är korrekt). Observera! Haditherna är lika bindande för en rättrogen muslim som Koranen!!!

I tidningen Folkbladet kunde man den 30/6 2014 läsa ett (typiskt) debattinlägg med rubriken, "Isis har inget med islam att göra" (Isis har bytt namn och kallar sig numera IS = Islamska Staten). Artikelförfattaren, som av texten att döma är muslim från Irak, skriver bl a, "Denna grupp har absolut inget med islam att göra, de förvränger och skapar egna regler allt för att döda människor som inte delar deras tankesätt." Och det är precis den åsikt man skall ha för att räknas som tillhörande "de goda" i Sverige (och därmed få tillgång till tv-soffan och spaltutrymme i våra mainstream-media — eller kanske till och med få prata ostört i en timmes tid i det en gång så folkkära programmet Sommar). Tyvärr är det varken gott eller sant att komma med dylika påståenden, oavsett hur mycket applåder man får av Godhetskörens dirigenter.

En sådan aningslöshet inför islam är nämligen mycket, mycket farlig! Att artikelförfattaren har fel, framgår bortom varje rimligt tvivel, utifrån de citat som getts ovan. I själva verket är det så att IS exakt visar vad islam är och står för. IS är islams motsvarighet till pingstvänner och livets ordare inom kristendomen, eftersom IS, i likhet med dessa kristna grupper, försöker följa sin Herre och Mästare i allt.

Våra media brukar ofta tala om "kristna fundamentalister" och är mycket noga med att påpeka att dessa minsann är minst lika fanatiska och förskräckliga som de värsta muslimska fundamentalisterna (typ Al Qaida, IS, Boko Haram etc). Ordet fundamentalist används här som en nedvärderande term, och genom att koppla den typen av uttryck till kristendomen, hoppas man förmodligen kunna skapa en negativ attityd till troende kristna.

Ordet fundamentalist (enligt Svenska Akademiens Ordlista; någon som hävdar religiösa skrifters bokstavliga sanning) är emellertid i grunden ett neutralt ord. Det betyder helt enkelt "någon som tror på och lever efter sin tros eller ideologis grundläggande doktriner".

Vad media glömmer bort är att det finns onda och goda ideologier. Om man nitälskar (en äldre term som betyder att "ivra för") för en ond ideologi (som IS gör och Hitler gjorde), blir resultatet väldigt ont, och om man nitälskar för en god ideologi (som Moder Therésa gjorde), så blir resultatet väldigt gott (och ju mer man nitälskar för det goda, desto godare blir det och ju mer man nitälskar för det onda, desto ondare blir det).

Så att vara fundamentalist  är varken gott eller ont i sig. Det beror på vad man är fundamentalist för. Det är skillnad på nazistiska eller muslimska fundamentalister å ena sidan och kristna fundamentalister å andra sidan.

IS gör exakt vad Koranen och haditherna befaller rättrogna muslimer att göra. Exakt!!! Därför ser vi idag hur IS attraherar massor av muslimer, även sådana som hittills varit ganska moderata. Enligt en undersökning gjord nyligen i England så sympatiserar mer än var tionde londonbo under 25 med IS (självklart är de flesta av sympatisörerna muslimer, vilket antyder att en mycket stor del av de muslimska ungdomarna i London stöder IS). När det gäller Frankrike (som har Europas största muslimska befolkning) så visar en annan undersökning att 27 procent av ungdomar mellan 18-24 sympatiserar med IS (räknat på alla franska ungdomar), vilket antyder att siffran för muslimska ungdomar måste ligga mycket högre än så, dvs skrämmande högt.

Läs mer:

http://www.gluefox.com/orel/ishis.shtm

Och här angående Islams koppling till de falska judarna/de på Talumd och Kabbala troende judarna det vill säga Satans synagoga:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/donmeh-judar-bakom-wahhabismen-och-is.html

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/donmeh-infiltration-i-sveriges-regering.html

 

Vänstern står upp för det framtida slavsamhället

Publicerad 2017-10-02 17:29:20 i Satans synagoga,

Förr så var det kapitalisterna och imperialisterna (globalisterna) som var vänsterns fiender så vitt jag vill minnas och man skanderade i demonstrationstågen den första maj och under andra demonstrationer (lagliga som olagliga) hatiska slagord som ”krossa kapitalismen”, ”Nej till EU, ”Sverige ut ur EU”, ”All makt åt folket” med mera med mera.

Idag är det inte kapitalisterna (kapitalismen, imperialismen) vilka står upp för utsugningen/exploateringen av länder och deras befolkningar, inklusive Sverige och svenskarna, som är vänsterns främsta hatobjekt utan det är de nationella som faktiskt (konstigt nog) delar många av vänsterns åsikter som nej till EU, Sverige ut ur EU, all makt åt folket, men som till skillnad mot vänstern har lyckats sätta fingret på problemen och genomskådat den agenda som är på väg att leda Sverige mot avgrunden och mot en totalitär diktatur, ett slavsamhälle, där vi alla förr eller senare kommer att bli chippade likt boskap och när och om vi tar emot chippet (hur detta nu kommer att se ut) likt boskap kan knytas till den/dem som äger oss. Precis som boskap (djur) kan knytas till en viss ägare genom en märkning/ett chip.

Nu är det ju dock så att vi människor (tillskillnad mot djuren) inte föddes till jorden för att ägas av någon eller något. Vi föddes till Guds avbilder (inte till slavar eller till boskap), för att söka vår skapare, Gud (som vi i vår mänskliga natur är avskilda från) som vill vårt bästa och vet vårt bästa i alla lägen.

Efter att människorna hade gjort uppror mot Gud genom att bygga Babels torn spred han ut människorna över jorden och placerade dem i olika länder för att de inom sina länders gränser skulle söka honom (Gud) som ett skydd mot ondskan, mot Satan som idag fullständigt via sina lakejer/anhängare, vill tillintetgöra Guds plan med mänskligheten genom att få människor med sig i byggandet av ett nytt Babels torn.

"Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där. Och de sade till varandra: Kom, låt oss slå teget och bränna det.

Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagande de jordbeck. Och de sade: Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden. Då steg HERREN ned för att att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och HERREN sade: Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag;  ditned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.

Och så spridde HERREN, dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbittrade hela jordens tungomål; därifrån spridde HERREN ock ut dem över hela jorden". (1. Mos. 11: 1-9)

Vänstern är och har alltid varit maktens redskap (duktiga idioter) för utan den så kallade socialismen/kommunismen hade det varit omöjligt att på ett icke våldsamt sätt få igenom dessa följande sju punkter som de så kallade kapitalisterna (globalisterna) har fått socialdemokraterna/vänstern att anamma med motiveringen att socialism/kommunism är något gott och handlar om solidaritet och rättvisa, allas lika värde och dylika floskler. Detta trots att det aldrig har existerat någon solidaritet och rättvisa i kommunistiska länder utan endast förtryck och terror.

1. Man håller på att avskaffa nationerna och allt ordnat styrelseskick.

De nationella parlamenten får allt mindre att säga till om. EU,s lagar står över nationernas lagar, de lagar som befolkningarna har beslutat skall gälla. Resultatet blir att demokratin försvinner (har redan försvunnit men makthavarna försöker hålla skenet uppe om att så inte är fallet) och att länderna hamnar i händerna på världsregeringen.

2. Man håller på att avskaffa den privata egendomen.

Fler och fler tvingas in i fattigdom och måste göra sig av med sina egendomar samt tillgångar när de privata bankerna drar åt snaran och staten (som är underställd världsregeringen) ställer sig på deras sida.

3. Man håller på att avskaffa arvsrätten

Det behövs ingen arvsrätt när det inte finns något att ärva. Det blir allt svårare för vanliga människor att äga något (det de eventuellt äger av värde, tas ifrån dem under deras livstid) och inte minst så blir det krångligare samtidig som förändringar införs. 

4. Man håller på att avskaffa nationalismen/patriotismen.

Det går inte att vara nationalist och att värna om sitt land och sina egna barn, föräldrar, släktingar och landsmän i första hand när globalisterna (världsregeringen) vill avskaffa nationerna (se punkt 1) och allt ordnat styrelseskick. Därför måste alla nationalistiska yttringar undertryckas, skambeläggas, förlöjligas eller rent av förbjudas och det gör man genom att påstå att nationalism är rasism och nazism (är lika med att gilla Hitler) och att alla nationalister är rasister, nazister och ondskan personifierade.

5. Man håller på att avskaffa alla religioner.

Religionerna (alla religioner) skall ersättas av en världsreligion, en världskyrka där Satansdyrkan påbjuds. Vad man gör idag är precis som man gör med länderna i Europa. Men istället för att föra in dem i EU där man har för avsikt att göra alla länder till ett land, för man dem samman under dess religiösa motsvarighet, Sverige kristna råd, som står under kyrkornas världsråd (FN) som i sin tur står under den Romersk katolska kyrkan (skökan) i vilken påven sitter och hädar genom att påstå sig vara Kristi ställföreträdare på jorden. 

Precis som länderna skall gå samman ska också religionerna gå samman. Detta för att göra det så smidigt som möjligt för Antikrists maktövertagande. Det brukar heta att alla vägar bär till Gud och att alla skall samarbeta (religionsdialoger hit och dit) och vara de såtaste vänner. När det gäller EU och globaliseringen heter det att vi alla skall bli som en enda stor och lycklig familj när alla gränser suddas ut. 

6. Man håller på att avskaffa familj, äktenskap och god fostran.

Ständig uppmuntran av snedvriden sexualmoral och andra perversiteter. Det är snart mer normalt att vara homosexuell, bisexuell, transa, "hen" etcetera än att vara heterosexuell och man eller kvinna. Detta tillsammans med upplösning av familjeband, tradition, kultur och historia gör människor rotlösa, svaga och förvirrade vilket uppmuntrar anarkistiska tendenser i samhället. Helt i linje med kommunismen och kabbalismen (Ben Lurias, Sabbatai Zevi och Jakob Franks läror som finns beskrivna i tidigare inlägg).

7. Man håller på att skapa en världsregering.

Hur man mer utförligt möjliggör skapandet av en världsregering och när det är dags för den världsregering som finns idag men som arbetar i det fördolda (skyddad från allmänhetens blickar i hemliga ordnar och organisationer, se Bilderberggruppen som exempel), skall träda fram ur mörkret till ljuset, finns beskrivet i de över hundra år gamla protokollen från De Äldste av Sion (Sion vises protokoll).

Läs mer här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/illuminatis-kommunistiska-slavstat.html

Att den så kallade vänstern samarbetar med dem som tidigare var deras fiender (som de påstod var deras fiender) genom bland annat den vänsterextrema tidskriften Expo som finansieras av storkapitalister såsom George Soros (en kabbalistisk falsk jude) med flera som driver på globaliseringsagendan i syfte att krossa nationerna och bilda en världsregering, säger det mesta om vänstern och om deras så kallade solidaritet och rättvisa.

Läs mer om Expo här:

http://www.klarvaken.se/2016/08/17/media-tysta-om-george-soros-stod-till-expo/

http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/trolljagare-med-ratt-att-bekampa-sanningen.html

Och här om sionisternas och kabbalisternas makt i Sverige:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

 

Vem vill lyssna till Jesus Kristus när laglöshet får råda

Publicerad 2017-10-01 03:38:00 i Satans synagoga,

I varje land i världen finns det lagar och regler som de som bor inom landets gränser är tvungna att följa såtillvida att de inte väljer att bli kriminella och bryta mot landets/ländernas lagar och regler.

Om de gör detta (vilket är deras egna fria val) så blir de straffade på olika sätt och med all rätt men detta gäller inte i Sverige. Att vara laglydig i Sverige är idag tyvärr inte lika med att vara laglydig eftersom att vara laglydig i Sverige betyder att vara kriminell. Det är de kriminella som är laglydiga i Sverige..

Ve dem som kalla det onda gott,och det goda ont,dem som göra mörker till ljus,och ljus till mörker,dem som göra surt till sött,och sött till surt!  (Jesaja 5:20).

De som är tillsatta att värna om folket och landet (Gud har utstakat gränser för alla folk att leva inom) men som gör det motsatta, det vill säga de värnar om andra folk och om andra länder istället för sitt eget land och sitt eget folk är inget annat än landsförrädare och kriminella.

De säljer ut sitt land i utbyte mot pengar och positioner, status med mera på bekostnad av andra människor. De ser inte andra människor annat som ett medel för att nå sina mål som handlar om att få makt (herravälde) vilket tyvärr (för dem och för alla andra) är en skenmakt eftersom det endast finns ett fåtal personer (familjer) som äger hela världen via bankväsendet (de äger alla centralbanker) och som även äger all etablerad media, underhållningsindustri med mera och som därmed alla andra är tvingade att rätta sig efter om de vill har ett gott materiellt liv här i världen.

Deras list och deras lögner under de senaste århundradena har lett fram till att alla människor i vår tid och i alla länder befinner sig i slaveri under (har befunits sig i slaveri) dessa hårt sammansvetsade familjer som äger penningen och därför kan styra och kontrollera mänskligheten som det behagar dem.

De startar krig (konflikter som skördar miljontals människoliv) över hela världen och varje dag vilket de har gjort sedan franska revolutionen vilken iscensattes av frimurarna och frimureriet är i grunden judiskt, läs mer nedan.

År 1913 lyckades de falska judarna/Satansdyrkarna/Satans synagoga, de på Talumd och Kabbala troende judarna genom en kupp ta över den amerikanska centralbanken som sedan dess har varit en privatägd bank styrd och ägd av dem trots att det kallas för en statlig bank.

Ju fler krig (konflikter) de lyckas starta ju mer makt får de falska judarna och de är falska judar som inte är några judar utan en Satans synagoga.

Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik!-- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.(Uppenbarelseboken 2:9)

"Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.(Uppenbarelseboken 3:9).

 Sionismen är en politisk ideologi vilken är den ideologi som kommer att sätta Antikrist på tronen.

De (de falska judarna) kan genom att de äger pengarna och därmed makten, köpa i princip vilken människa som helst till att arbeta för dem om priset är det rätta och de, som kallar sig människor, trots att de borde kallas för något helt annat, går med på det för att de vill ha framgång, tjäna pengar, få positioner och vinna ära här i världen eller bara leva som vanliga Svenssons med villa, några barn, en fin trädgärd och en liten vovve eller en katt, det vill säga leva som medelsvenssons kan göra här och nu idag och med skulder upp över öronen fram tills att porten slås igen och de inser att de inte äger sitt hus, sina bilar och allt de har köpt genom att låna pengar från judebankerna utan att knappt behöva betala av något på de lån de har tagit (det finns knappt något som heter ränta idag innan porten slås igen) och de förväntar sig (lever i tron) att det är andra som skall betala av deras lån dumma i huvudet som de är.

De tror att de står upp för det GODA när de bara står upp för sig själva och sina närmaste. Att stå upp för det goda handlar inte om att stå upp för sina barn, sin man eller sin fru eller släktingar, vänner och bekanta även om det förstås är bra och något man måste göra, utan om att stå upp för SANNINGEN.

Sen kan en människa vara hur god som helst mot vem eller vad som helst men om den inte står upp för sanningen så kan den inte stå upp för någon eller några eller något och faktum är att den inte ens kan stå upp för sig själv och antagligen har svårt att sova gott på natten. Därav alla sömnproblem som människor har. Att gå till sängs med ett gott samvete ger en god sömn.

Vad är då SANNING/SANNINGEN?

Vi lever alla med olika sanningar men det finns sanningar som är mer sanningar än andra sanningar. Att ett plus ett blir två (enligt den matematik som råder) är en sanning som ingen ksn förneka och det är inte heller något som någon är särskilt intresserad av att förneka. Varför skulle man vara det?

Är det inte sanningar som kan omkullkasta MÄNNISKORS verklighetuppfattning som blir svårare att hantera och när människors verklighetsuppfattningar grundar sig på rent egoistiska intressen? Alla människor i sitt naturliga tillstånd är egoister för de lever i världen och de är en del av världen. Då de lever i världen så tar de del av världen och av de intressen som världen har? Hur kan det vara på annat sätt?

Att man i sin egoism (sin lilla bubbla), man vill inte se eller höra något som man kan ta anstöt av och som kan leda till att verklighetsuppfattningen liksom allt man har lyckats tillförskansa sig genom den verklighetsuppfattning man har som genererar pengar, makt och ära, status, ägodelar och så vidare, kan krossa ens egen verklighetsuppfattning samt leda till att man förlorar allt man har skapat och byggt upp på en materiell grund? 

När en människa blir frälst och kommer in i Guds rike så sker allt på ett övernaturligt plan. Det är Gud som leder och Gud har förberett människor som man skall träffa innan man ens träffar dem. Det är Guds Ande som verkar och Guds Ande verkar här på jorden fram tills att Jesus Kristus kommer tillbaka. När man sedan träffar personen så fattar man att det inte är en partiledare, en agitator, en pastor eller präst som talar utan det är Gud/Jesus som talar och han talar genom den frälsta människan och till dem som talar (oavsett vad de har för positioner eller problem och han har förberett deras hjärtan till att ta emot Jesus ). Och Gud/Jesus kan inte tala annat än sanning.

Jag är vägen, sanningen och livet säger Jesus och de som tror på mig kommer att få ett evigt liv.

 Hur många kristna var med på den så kallade nazistdemonstrationen igår? Kristna har ju inga direkta problem med att gå med i alla olika sorter av demonstrationer och de ställer ju upp för precis allt idag så länge de slipper att ta ställning för något. Ställning får andra ta tycker dom och så slickar dom de sionistiska judarna som har tagit över alla kyrkor och samfund (liksom hela världen)  i arslet och tycks njuta av det.

Deras mål är att dra in så många som möjligt till deras kyrkor och samfund som styrs av de falska judarna vilka sätter dagordningen. Det värsta av allt är att de tror sig kunna frälsa människor och speciellt parasiter och lycksökare som har tagit sig hela vägen till Sverige (ända upp till norden av någon konstig anledning) om de ger dom det de behöver samt ger zigenarpacket det de behöver så att de alla kan fortsätta att våldföra sig på på det svenska folket på olika sätt.

De tror att människor kan ta emot Jesus men fattar inte att Jesus är emot Laglöshet och att de står upp för laglöshet och inte för kärlek de påstår sig stå upp för.

Här en artikel publicerad 2015 med titeln "Ska du demonstrera för Satan och Rothschild":

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/ska-du-demonstrera-for-satan-och-rothschild.html

 

FWT Homepage Translator

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik