Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kristen eller lärjunge

Publicerad 2018-02-18 23:56:00 i Jesus,

Det finns många ”kristna” i Sverige och i resten av världen (bara den katolska kyrkan, en öppet avfällig Satanskyrka men som använder sig av Jesus namn, har 1.3 miljarder anhängare sägs det) men hur många Jesu lärjungar finns det egentligen i Sverige och i världen?

Lärjungar som strävar efter att följa läraren, Herren och frälsaren Jesus Kristus även om de inte lyckas med det till punkt och pricka alla gånger.

Lärjungarna under Jesus tid på jorden (apostlarna) vandrade med Jesus i cirka 3.5 år (de hade en nära kontakt med Jesus) och som lärjungar (elever) var de långt ifrån perfekta (felfria) från den dag de valde att följa Jesus (tog emot honom) och framåt vilket vi kan läsa om i bibeln (NT).

De blev dock under vandringens gång med Jesus mer och mer lika honom men de blev inte Jesus. De kunde inte ta Jesus plats (byta plats med Jesus) vilket ibland kan vara fallet när det gäller lärare och elever i världen. En elev kan tids nog gå om sin lärare i kunskaper så att det tillslut blir eleven som får lära sin forna lärare men för en elev i Guds rike, en elev, lärjunge till Jesus gäller inte detta. En människa kan inte bli, bli som Jesus/Gud (bli Jesus/Gud) hur mycket den än anstränger sig (hur mycket tid och energi den än lägger ner) och kämpar för det.

Om någon säger sig vara en Jesu lärjunge (tar såna ”stora” ord i sin mun) så förväntas det inte så sällan att denne skall vara perfekt och felfri i alla lägen precis som Jesus var och då även som nyfrälst eller som bibeln säger med ett annat ord, som en nyfödd i Kristus.

Dessa, det finns fullt av dem, som ofta har varit frälsta under lång tid verkar inte förstå (vilja förstå) att vandringen med Jesus handlar om att precis som en elev i världen (oavsett vad den lär sig/vill lära sig) lär sig olika färdigheter successivt så lär sig en Jesu lärjunge successivt att bli mer och mer lik Jesus allt efter som tiden går om den väljer att vara en lärjunge till Jesus vilken följer sin lärare, sin Herre, och lyssnar när han talar till den.

Det är ingen utbildning på tre, fyra år eller mer som sedan gör att den kan titulera sig det ena eller det andra utan en livslång utbildning om man nu skall använda sig av ordet utbildning. Det finns ingen utbildning enligt världens definition av vad utbildning är, som leder till att en människa förr eller senare kan visa upp ett intyg (ett betyg) på att den är en Jesu lärjunge som har fått det eller det betyget av Jesus. Allt från bibelkunskaper till duktigt uppförande.

En Jesu lärjunge (särskilt de nyfödda i Kristus/nyfrälsta) gör misstag, kanske misstag på misstag, faller i synd men klamrar sig fast vid Herren Jesus som är den enda den/de har när de väl har valt att följa honom. En lärjunge till Jesus kan aldrig bli fullkommlig för då hade den varit som Jesus/hade kunnat vara Jesus och hade kunnat sätta sig på Jesus plats och göra Jesus överflödig.

I demokratisk ordning hade man genom att rösta kunnat sätta Jesus mot en människa och om människan är mer populär hos allmänheten (den stora massan) så hade man kunnat utropa den (människan) till Jesus/Gud vilket är vad som kommer att ske i och med att Antikrist sätts på tronen.  

Om någon däremot säger att den är en ”kristen” så talas det genast om att även kristna har fel och brister (som världens människor i allmänhet) och att ingen är fullkomlig. Därför måste man ha överseende med de ”kristnas” fel och brister oavsett vad det är för fel och brister.

Att säga sig vara en ”kristen” är därför lättare samt bekvämare för personen själv (dem den har att göra med) och mer accepterat än att kalla sig för en lärjunge samtidigt som man intalar sig (fås till att tro av andra så kallade ”kristna”) att det är samma sak. Att det är samma sak att vara en ”kristen” och att vara en lärjunge.

Detta har lett till att i princip vem som helst som kallar sig ”kristen” (i synnerhet om den är medlem i någon kyrka) ses som en Jesu lärjunge även om den inte är intresserad av att ha Jesus som LÄRARE utan väljer (har valt) att ha andra lärare som den med det är en lärjunge till.

Den kan fortsätta kalla sig ”kristen” (eller kalla sig vad den vill och har rätt att göra det) men den är ingen lärjunge till Jesus och vad jag menar är att vi måste (om vi vill vara Jesus lärjungar och påskynda Jesus återkomst) börja skilja mellan ”kristna” och lärjungar.

De ”kristna” som inte vill ha Jesus som lärare (som väljer bort Jesus, Sonen och Fadern) är inte hans. De är inte hans barn (även om de är snälla, vänliga, barmhärtiga och kärleksfulla mot sina medmänniskor) och eftersom de INTE är hans barn så talar han inte till dem. När och om de ber så hör han inte deras böner.

Varför skulle Jesus/Gud tala till någon/några (hörsamma deras böner) som inte vill vara hans lärjungar (som tydligt tar avstånd från honom/Sonen och Gud/Fadern och som genom det omöjligt kan ha Guds Ande, den Helige Ande, Guds verkande kraft här på jorden, boende inom sig) utan som föredrar andra lärare allt eftersom det kliar dem i öronen?

Om en lärare i världen inte talar till sina elever (ger dem instruktioner och kunskaper) vad de nu än skall lära sig hur kan de då ta till sig vad den (läraren) vill förmedla? Hur kan de lära sig något om läraren sitter knäpptyst och bara glor på sina elever? Är det någon som ens ser en sådan person som lärare?

”Kristna” har som sagt all rätt i världen att kalla sig ”kristna” (att kalla sig vad de vill) men de är inte Jesus lärjungar, Guds barn, om de har valt bort Jesus och vänt sig till andra lärare vilka idag utan undantag inom kyrkorna och samfunden förspråkar ekumenik med Satan och världen samt står upp för ett annat evangelium, för en annan Jesus.

För ett evangelium för världen så att ingen människa (ovasett vad den tror, gör, eller står upp för) skall behöva känna sig utanför. ALLA SKALL MED!! De som gillar att sticka, virka, pyssla, lyssna på musik eller att dricka kaffe och äta bullar/kakor är hjärtligt välkomna till kyrkorna och samfunden. Kom som du är och vad du än tror på, det finns aktiviteter för alla och envar. Huvudsaken är att kyrkorna kan gå runt.

I och med att dessa ”kristna” har valt världen och Satan så är de inte systrar eller bröder till Jesus lärjungar, till den/dem som vill kännas vid Jesus, som strävar efter att följa honom (även om de inte är perfekta) och som han talar till för att han har valt dem och de efter det har valt honom som sin Herre (de har valt bort alla andra herrar/LÄRARE) och frälsare.

En Jesus lärjunge har inte samma far/herre som alla dem som kallar sig ”kristna” inom Satans kyrkor och samfund. De inom kyrkorna och samfunden vilka kallar sig ”kristna” har en annan herre/flera andra herrar som inte är Guds barn utan världens (Satans) barn. Därmed är de barn/lärjungar till de herrar de har (även om de kallar sig frälsta och pånyttfödda i Jesus och en gång i tiden har haft uppenbarelser från Jesus/Gud) om de väljer att följa dessa herrar.

Vad det handlar om är inte att hitta en ”BIBELTROENDE” kyrka/församling vilket är vad alla nyfrälsta får lära sig utan om att hitta Jesus som är den som talar till vartenda ett av sina barn och han finner man inte i några kyrkor som står upp för ekumenik och flörtar vilt med andra religioner och läror (utövarna av dessa religioner) i tron att det handlar om kärlek, Guds kärlek och att Gud/Jesus inkluderar allt och alla som är snälla eller som ser snälla ut. Att alla snälla med två armar och två ben självfallet är Guds barn.

Om alla med två armar och två ben hade varit Guds/Jesus barn (för att de har två armar och två ben eller rättare sagt för att de är människor) varför kom då Gud/Jesus till jorden?

Jesus/Gud talar inte om inkluderande av allt och alla utan om avskiljande!!

De troende på Jesus/Jesus lärjungar är idag ombedda att draga ut från det stora Babylon, se Uppenbarelseboken (den samlade falska kristenheten som har gått ihop med världen och världens makthavare) om de inte vill drabbas av de plågor som Jesus/Gud kommer att sända över det stora Babylon i vilket alla etablerade kyrkor och församlingar ingår.

I Sverige genom Sveriges kristna råd, ett råd som står under påveskökan (RKK) som i dessa de yttersta tiderna gör allt vad den kan för att få så många som möjligt med sig till helvetet via ekumeniken, uppmuntrande av otukt, förintande av landet och folket (genom att bjuda in främmande folkslag och folkgrupper/onda andars läror till att sprida sig hej vilt) och all slags ogudaktighet och sist men inte minst genom att påstå att ”kristna” som står upp för allt detta är barn till Jesus/Gud, att de är Jesus lärjungar trots att de följer sina kyrkor (representanterna för kyrkorna och samfunden som följer världen och Satan) som aldrig någonsin kan bli frälsta.

En kyrka (en byggnad) kan aldrig omvända sig, bli frälst och be om syndernas förlåtelse, få syndernas förlåtelse och bli en lärjunge till Jesus hur fin kyrkan än är både invändigt och utvändigt, men de som häckar inom dessa ”byggnader” (som kallar sig ”kristna”) verkar vilja tro att det är möjligt och blir intalade till att tro att det är möjligt. 

Genom att ställa upp för kyrkan (samfundet) och på alla dess behjärtansvärda aktiviteter/sociala aktiviteter för världens barn (varav en del har nämnts ovan såsom stick och virk caféer samt pysselkvällar, mys pys träffar som bidrar till att de ”kristna” kan få lära känna världens barn, idag med STORT fokus på invandrare eller så kallade ”flyktingar”, till det yttre ibland till det inre) så lever de i tron att de den dag de går hädan (lägger näsan i vädret) kommer att få vara med Jesus.

De lite äldre och då speciellt männen inom kyrkorna och församlingarna i Sverige (vilka inte har lyckats hitta en svensk fru att gifta sig med) springer benen av sig för det exotiska smörgåsbordet (när det väller in kvinnor från jordens alla hörn) som kommer i skenet av att de är ”nödlidande” och som söker upp kyrkorna och samfunden, och som dessa män (kåta gubbar) har en förhoppning om att kunna omvända till att bli kyrkomedlemmar i Sverige så att de kan gifta sig med dem när de har lärt sig det svenska språket ”hyffsat” och fått skattefinansierade arbeten.

Det snusk (den falskhet och den förljugenhet) som finns inom kyrkorna (samfunden) i syfte att få så många medlemmar som möjligt, har ingen ände. De kyrkokristna (de som kanske någon gång i det förflutna har hört Jesus tala till dem) har gett sin själ till världen (till Satan) och är världens barn och det har de blivit genom att precis som sina kyrkors företrädare (ledare) ha skaffat sig andra herrar som de följer. I och med det så är de inte Guds barn och kommer aldrig att bli om de inte omvänder sig.

De är, om de vill kalla sig för det, ”kristna”, men de är inga Jesus lärjungar och det är en stor skillnad mellan att vara ”kristen” och en lärjunge till Jesus/Gud. En lärjunge (en elev) vill lära sig av den som vet så mycket mer, kan så mycket mer, och som den ser upp till, har som herre/lärare. Även om den misslyckas gång på gång så kämpar den vidare.

En ”kristen” i dagens  skökoväsenden har inte denna kamp som sker på insidan med sig. Det räcker med att den trallar med i en kyrka (i ett samfund) oavsett hur trallet ser ut och så lämnar Satan personen i fred eftersom han har tagit makten över kyrkorna (samfunden) och inte bryr sig det minsta om vad de trallar eller inte trallar om. Om de sjunger lovsånger (högt eller lågt, på tvären eller på bredden) eller ber till Jesus/Gud dagarna i ända bekommer inte honom det minsta för de är inget hot mot honom så länge de följer hans agenda, världens agenda som kyrkorna och samfunden följer.

Den dag någon bryter sig ut så blir det däremot stormvarning. Då sätter Satan till alla knep och resurser han kan/har för att få utbrytaren in i fållan/fällan igen och genom det så faller många av dem som har blivit kallade. De går tillbaka in till tryggheten med Satan/med världen (vilket är vad han vill) utan att se att vad Jesus/Gud vill (som är den Herre som varje frälst/nyfrälst har bekänt sig till) är att få veta vilka som håller ut och står fast i TRO på honom även om det är STORM eller hundra elva pågående stormar samtidigt.

Jesus/Gud prövar och luttrar sina barn (ser om de håller måttet) för endast på det sättet kan han ta till sig sina barn, de som är hans barn och inte någonannans barn.

Är du ett Jesus/Guds barn eller är du någonannans barn? Är du en ”kristen” eller är du en lärjunge?

 

Kyrkorna välkomnar onda andars läror

Publicerad 2018-02-14 19:11:44 i Mångkultur,

Biskopen i Satans kyrka, den ”Svenska” kyrkan i Växjö stift, Fredrik Modeús:

välkomnar onda andars läror för att han menar att alla religioner samverkar för det ”GODA” samhället. Modeús hoppas på att få höra både kyrkklockor och böneutrop från muslimer i staden och i och med det kan man ju fråga sig vad han INTE skulle vilja höra.

Så skulle aldrig en frälst människa (en människa som vandrar med Herren Jesus och är pånyttfödd i Kristus) kunna säga men som ofrälst och som biskop (ett Satans barn, se hans purpurfärgade skjorta och det stora korset) så kan man säga så och det gör den ena efter den andra (allt efter som det kliar i öronen) som kallar sig för ”kristen” oavsett vilken position den har lyckats tillförskansa sig och livnära sig på genom att framstå som ett ljusets ängel.

Inte konstigt att Svenska kyrkan befinner sig i kris och tvingas sälja av prästgårdar och kyrkor samt förlorar medlemmar varje år.

Läs mer om denna Satans lakej Fredrik Modeús här:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/biskopen-jag-hoppas-hora-saval-kyrkklockor-som-boneutrop-i-var-stad

Och här (nedan) om hur Svenska kyrkans medlemstapp (allt fler går ut från detta skökoväsen) leder till dålig ekonomi trots att det INTE borde bli ett medlemstapp med tanke på att de har öppnat upp för allt och för alla (KOM SOM DU VILL,TRO VAD DU VILL DET FINNS INGA GRÄNSER), vilket har varit deras motto de senaste åren vilket borde få kyrkorna till att blomstra och inte få färre utan fler anhängare.

Det borde vara så att de som går ut fylls på med andra som går in.

Kyrkorna borde rent logiskt sett få mer anhängare, inte mindre anhängare, när de öppnar upp för allt och för alla och inte minst för alla LYCKSÖKARE (hitkomna bidragsparasiter) de tar hand om vilka kommer från när och fjärran och som de dagligdags serverar på olika sätt.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/svenska-kyrkans-medlemstapp-leder-till-dalig-ekonomi
 

Ingen skillnad på böneutrop och glassbilen

Publicerad 2018-02-14 16:37:07 i Religion,

Miljö och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun anser inte att det är någon skillnad mellan böneutrop och glassbilen. Vad de skall bedöma efter att Stiftelsen ”Växjö muslimer” har ansökt om att få ha böneutrop vid sin moské på Försommarvägen är om ljudnivåerna kan vara en olägenhet och ha en negativ påverkan på människors hälsa. 

Budskapet bryr de sig inte om. Läs artikeln nedan!

Avgudaläror/onda andars läror har alltid (vilket vi som tror på och vill följa Jesus Kristus/vara hans lärjungar) en negativ påverkan på människors hälsa eftersom det är Satan och hans demoner som ligger bakom dessa läror. 

Detta bryr sig inte världens barn om men att som frälst, som ett Guds barn, medverka till att onda andars läror sprids i samhället (Islam är en sådan lära) är lika med att ta parti för Satan och hans demoners utbredande. Som vi har skrivit många gånger här på bloggen så finns det endast två riken här på jorden. Det är Guds rike och Satans rike som står i opposition till varandra.

En människa tillhör antingen det ena eller det andra riket och arbetar (har lojalitet till) för det rike (den herre) den tillhör det vill säga antingen för Guds rike (för Guds rikes utbredande) eller för Satans rike (för Satans rikes, det ANTIKRISTLIGA systemets utbredande). För Gud eller Mamon.

De allra flesta (inte minst de som kallar sig ”kristna”) vill gärna tro att det finns något eller flera mellanliggande riken (allt kan ju inte vara svart eller vitt intalar man sig, ALLA SKALL MED!!) men faktum är att varje ofrälst människa (om vi tror på vad Jesus/Guds evangelium säger), tillhör Satans rike/världen, är en del av hans rike, även om den är aldrig så snäll och vänlig mot allt och alla.

Detta är vad Jesus/Gud, lär och visst kan det kännas jobbigt att ta till sig med tanke på att det finns många snälla och fina människor i världen (vi har dem också inom våra egna familjer/släkter) vilka inte vill sina medmänniskor något ont (de försöker göra gott, arbetar och betalar sin skatt, är vänliga mot barn, människor i allmänhet, och djur, försöker följa lagar och förordningar med mera) men faktum kvarstår, de tillhör världen/Satans rike (de har en annan herre, följer en annan herre) fram tills att de EVENTUELLT blir frälsta och blir en del av Guds rike.  

Det är som sagt vad bibeln (Guds ord) lär och inte vad jag lär. Personligen skulle jag gärna vilja inkludera alla ”snälla och vänliga” människor vilket det finns massor av och säga att Guds rike är öppet för alla som är snälla, fina och goda och som strävar på i världen (i medvind och i motvind) men som inte vill tro på Herren Jesus Kristus eller som inte kan det på grund av att han inte har kallat dem. 

Om alla människor hade varit så goda, fina och snälla (vilket de flesta är till det yttre, det är få som är genuint onda) varför kom då Gud till jorden i form av Jesus och varför stannade han kvar andligt (finns kvar på jorden än idag) genom att ge människorna ”HJÄLPAREN”, den Helige Ande som efter att Jesus lämnade jordelivet är den verkande Guds kraft boende inom de troende, boende inom varje sant Guds barn?

Vad händer på det andliga planet när och om Guds barn börjar stötta eller liera sig med onda andars läror, går i ok med icke troende (med judar, muslimer, buddister, ateister, folk från New age rörelsen etcetera) för att de är snälla och kanske eventuellt en vacker dag kan komma till tro? Vad hände med kung Salomo när han på grund av kåthet (en omättlig sexuell aptit) och/eller en önskan om att kunna utöka sin makt, tog till sig en massa olika kvinnor från andra folk och inte bara det utan även tog till sig deras olika gudar/avgudar och byggde tempel åt dessa vederstyggliga gudar?

Var befinner sig denna av Gud så välsignade kung Salomo idag vilken inte vände om innan han lade näsan i vädret?

Befinner han sig hos Gud eller hos Satan?

Det är så lätt att säga inom kyrkor och samfund att alla får tro på vad de vill för då undviker man eventuella konflikter och får en massa ”vänner” men vad är det som egentligen händer om man i en församling (en kyrka/ett samfund) anser att alla får tro på vad de vill för att obehag och osämja skall kunna undvikas?

Är det inte allt vi idag ser i samhället om man är av den uppfattningen att kyrkor samfund inte är små isolerade öar utan en del av något större, en del av samhället? Går det inte att se ett avfall av stora mått vilket ju även bibeln talar om att så måste ske innan den laglösa kan träda fram, men varför denna flathet, undfallenhet från de så kallade kyrkorna och samfundens håll, inför Satan och hans barn/medarbetare?

Tror man på fullt allvar att det den dag Jesus kommer tillbaka räcker med att visa upp ett medlemsbevis från en kyrka eller ett samfund och få några underskrifter/rekommendationer (personen i fråga har varit en snäll, vänlig, käck och glad trogen tjänare inom kyrkan/samfundet samt varit öppen för allt och för alla och gjort sin plikt i si eller så många år, gjort allt vad vi, arbetsgivaren, har kunnat begära och skrivit många bra artiklar för olika kristna tidskrifter vilka har stärkt oss, fått oss att gå framåt, och som den personligen har fått bra betalt för, fått ut sin lön för här på jorden) från andra som även de har medlemsbevis?

Att det räcker med att säga att man följt alla de tio budorden samtidigt som man med iver har bjudit in Satan och hans anhängare till att slå rot i andras (våra efterkommandes) hem? Till att slå rot i vårt land med motiveringen att det råder religionsfrihet och att ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA, ATT ALLA RELIGIONER ÄR LIKA MYCKET VÄRDA.

Här är artikeln som handlar om att det tydligen inte är någon skillnad på böneutrop och glassbilen:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6885194

 

FWT Homepage Translator

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik