Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Svenska kyrkan förfalskar återigen Guds evangelium på Pride

Publicerad 2016-07-30 17:22:00 i Religion,

”Gör inte skillnad på människor”, är parollen under årets pågående Pridefestival och som alltid när avfälliga ”kristna” önskar värva medlemmar, förvränger och förfalskar man Guds evangelium genom olika bibelcitat.

I år hänvisar man till Jakobsbrevet:
 
”Men bröder, menen icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att hava anseende till personen”. (Jak. 2:1)

I Jakobs brev talas det om att TRON på Jesus Kristus inte kan stå tillsammans med att hava anseende till personen. Jakobsbrevet vänder sig till de på Kristus troende och inte till vem som helst.

Tron på Jesus är alltså en förutsättning men detta har kyrkan missat fullständigt. Alla som inte tror eller som tror på vad som helst eller inte tror alls är idag välkomna till detta människocentrerade skökoväsende eftersom de menar att man inte skall göra skillnad på människor. Alla är lika välkomna.

http://www.kyrkanpapride.se/be/

Att de ledande inom kyrkan saknar tron och vill att så många som möjligt skall förlora sin tro (om de har någon) eller aldrig komma till tro, visar de bland annat genom att ställa upp för det mesta som bibeln är emot.

Så här säger bibeln angående homosexualitet och onaturliga lustar:

”Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.

Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

Ty fastän de hade läsrt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.

De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.

Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin viljas tillbörliga lön” (Rom. 1: 18-27)

När detta skrevs så existerade inga könsbyten vilket det tyvärr gör idag och som det inte heller finns något stöd för i bibeln.

Vår Herre skapade människan till man och kvinna och om man tror att det var ett misstag att han skapade vissa människor till män och andra till kvinnor så misstror man ingen annan än Skaparen själv. Och inte bara misstror. Det är ett tecken på att man vill sätta sig över Gud för att kunna bli sin egen skapare och att kunna ha rätten att göra vad man vill.   

Under den gånga veckan har Pridebesökarna kunnat lyssna till bland annat kyrkoherde Åke från Växjö som vid 57 års ålder bytte kön och blev Ann Christine Ruuth. Åkes längtan efter att få bli en kvinna, trots att Åke skapades till man, vägde alltså tyngre än Guds ord och vilja.
 
http://www.kyrkanpapride.se/program-2016/#

Att som kristen vara emot det som bibeln är emot, handlar inte om att göra skillnad på människor. Det handlar om att stå upp för Guds plan med mänskligheten (att stå upp för Guds ord) vilket få kyrkor gör idag.

De går istället in för att fullständigt rubba (pervertera) Guds plan när det gäller enskilda människor och mänskligheten i stort. Vad man är ute efter att få andra att följa samma exempel.

Om de känner att de blivit födda med fel kön, om de känner sig dragna till det motsatta könet eller om de vill få utlopp för andra onaturliga böjelser (däribland Kinky sex som är ett stående inslag under Pride med mera) så går det hur bra som helst att kalla sig kristen och de är garanterade Svenska kyrkans stöd..  

Så här säger bibeln om de (Svenska kyrkan såväl som andra kyrkliga skökoväsenden) som förför de små som tror eller som vill komma till tro:

“Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup. Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!” (Matt.18: 6-7)

Och så här:

“Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans bud, han är en lögnare, och i honom är icke sanningen. Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom. Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han själv vandrade” (1.Joh.2:4-6).

Kärlek är för kyrkan lika med en tolerans (gentemot allt och alla) vilket inte har något stöd i bibeln. Denna tolerans leder till (har lett till) intolerans mot alla som tror på bibeln och som är födda på nytt i Herren Jesus Kristus.
 
Den nuvarande inslagna vägen som de flesta kyrkor har skrivit under på genom Charta Oecumenica (på uppdrag av den romersk katolska kyrkan/skökan och Påven/den falska profeten) kommer att utmynna i en förföljelse av de sant kristna som står upp för Guds evangelium.

 http://www.tidenstecken.se/charta.htm 
 
De falska kristna (representanterna för den svenska kyrkan/skökan och övriga svenska skökoväsenden som Pingstskökan och Baptistskökan vilka också har skrivit under dokumentet Charta Oecumenica, kommer att bli de mest ivrigaste i att förfölja Guds folk som vill fira och upphöja Herren Jesus och inte en allmän kärlek till allt och alla.  
 
Här är alla kyrkorna som har skrivit under på samarbetet med den katolska skökan och Satan genom sitt medlemsskap i Sveriges kristna råd som står under kyrkornas världsråd som i sin tur står under FN:
 
http://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Som vanligt avslutar man från svenska kyrkans håll snusket under Prideveckan (imorgon Söndag) med en kärleksmässa och då har man även kanske lyckats med att indoktrinera en hel del barn och föräldrar genom den i svenska kyrkans regi, öppna förskolan som har erbjudit lek, bad i en barnpool med mera under Prideveckan.

Aktiviteter för dom minsta fanns redan på Pride programmet men skökan vill inte vara sämre. Går det inte att förföra på det ena sättet så tar man till andra sätt (verkar vara deras motto) och så använder man sig av förfalskade bibelcitat för att få sin vilja fram.

Det kan trots allt finnas människor som känner sig lite skeptiska till Pride och vad Pride står upp för men då står den vedervärdiga kyrkan/skökan där i givakt och talar om för dem att de inte behöver vara skeptiska.

Vi inom kyrkan står på er sida.

Gör inte skillnad på människor, Allas lika värde, Alla vägar bär till Gud, Tro på vad du vill tro på och om du inte tror på något så tro på dig själv. Tro att du kan bli som Gud, Du är Gud, Visst är du Gud, så fin och underbar och unik som du är? Det är exakt vad Satan har försökt lura i människor sedan han blev utkastad från himmelen och nu idag tvingas värva anhängare för hans framtida rike (helvetet) här på jorden.

Han vill inte sitta och uggla i helvetet helt allena!! Han vill få med sig dig och så många han bara kan få med sig.

Svenska kyrkans aktiviteter för barn under Pride:
 
http://www.kyrkanpapride.se/barnens-pride/
 
Och här Prides aktiviteter för barn:
 
http://www.stockholmpride.org/pride-kids-info/
 
 

Före detta satanist avslöjar makterna bakom Pokemon

Publicerad 2016-07-30 09:45:00 i Allmänt,

Hör den före detta satanisten Stephen Dollins (idag kristen) berätta om hur Satan, hans onda andemakter och tjänare på jorden, försöker att ta över barn och ungas men även vuxnas tankar genom Pokemon (Pokemon go hysterin):
 
 
 
 
 

Svenska barn får betalt för att umgås med vuxna asylsökande

Publicerad 2016-07-28 15:21:00 i Mångkultur,

Magdalena Hautala är ett av de ”barn” mellan 14-15 år som Svenljunga kommun betalar för att umgås med asylsökande unga vuxna. Hon och de andra femtio barnen som deltar i Svenljunga kommuns integrationsprojekt får femtio kronor i timmen för att bli kompisar med asylsökande.

I Sverige är alla under arton år, barn. 
 
Ungdomar mellan fjorton och femton år (antar att Magdalena och hennes kompisar inte kan eller har något intresse av att ljuga om sin ålder) är definitivt barn till skillnad mot många av dem de nu får betalt för att umgås med och som kallar sig barn men som inte är några barn utan i de flesta fall unga vuxna från tjugo år och uppåt (ibland över trettio år) vilka har ljugit sig in i landet för att få allt gratis inklusive dygnet runt uppassning på de så kallade ”barnhemmen” i väntan på att få hit sina familjer.
 
Hör här vad barnen själva säger:
 
http://kimmoa.se/rn/visa?UID=10554958&HTTPS=1

I den artikel från SVT nyheter som jag refererar till, sägs det att de som fortfarande är asylsökande tyvärr inte får någon lön för att umgås med sina nya svenska kompisar eftersom det inte gick att ordna arbetstillstånd. Istället får de sin ersättning i form av Lisebergsbesök. Det innebär alltså att man har försökt att få till det så att även de asylsökande kan få lön för att vara asylsökande och umgås med Magdalena och de andra barnen (mellan 14-15 år).

Vad skall man säga annat än att detta land stinker och att vi alla snart lär arbeta inom den tydligen så lukrativa asylindustrin på ett eller annat sätt för att ta hand om alla asylsnyltare vare sig vi vill eller inte.      
 
50 kronor i timmen skattefritt för en fjorton eller femtonåring som bor hemma, är mycket bra betalt (några hundralappar om dagen kan bli en tusenlapp i veckan skattefritt och några tusenlappar skattefritt i månaden) men som vanligt (det innebär inte att jag missunnar Magdalena och dom andra ”barnen” sina välförtjänta pengar) vägrar man tala om vilka det är som får betala. Inte heller höjs det några kritiska röster om barnarbete (som är förbjudet enligt svensk lag).  

Istället konstaterar man  att projektet tycks vara lyckat.

Aian Houseen från Somalia som har varit i Sverige i tre år (har det ens varit något påtagligt krig i Somalia de senaste tre åren??) och som genom projektet har lärt sig mycket både om det svenska samhället och om de som är födda här, har utökat sin bekantskapskrets. Från att tidigare ha haft två kompisar har hon nu fem.

Det måste anses vara lyckat vilket de arbetande barnen förstås kan skriva under på så länge de får ha kvar sina sommarjobb och bland annat får vara ute och paddla kanot samt vistas i naturen tillsammans med de asylsökande.

Kanoterna lånar Svenljuga scoutkår ut. Gratis!  
 
Läs artikeln här:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ungdomar-far-betalt-for-att-umgas

Troligtvis så hade dessa arbetande barn även kunnat tänka sig att umgås med de äldre och handikappade på ålderdomshemmen genom att ta ut dem på promenader (kanotfärder, forsränning med mera) om de hade fått 50 kronor i timmen skattefritt för besväret. Men det kostar för mycket pengar för kommunerna trots att det är de äldre (handikappade, sjuka, arbetslösa) som idag tvingas betala mest för ockupationen av det land (Sverige) som de betalat in skattepengar till under hela sin livstid. Pengar de inte får se röken av idag utan som går och har gått till asylindustrin.
 
De får helt enkelt klara sig själva om de inte har några anhöriga som förbarmar sig över dem eller ansöka om speciellt bistånd för att få komma ut i dagsljuset (få mänsklig kontakt) vilket sällan beviljas då det saknas både tid och resurser.

Det viktiga är att Aian, Mohammed, Masmoud, Samira och alla andra som är här för att snylta och för att på sikt få hit sina stora familjer, får nya kompisar, nya barnarbetande kompisar, förutom gratis utbildning, gratis bostäder och en räckmacka in på arbetsmarknaden om de vill arbeta (vill eller kan de av någon anledning inte arbeta så går det också bra) samt tillgång till hela det sociala skyddsnätet som andra har betalat för.
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik