Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Muslimsk protestledare fick pris av Satans kyrkor

Publicerad 2018-01-30 21:44:14 i Mångkultur,

Fatima Khawari som är talesman för en rörelse som kallar sig ”Ung i Sverige” och som har lett protesterna mot utvisningarna av illegala och i vissa fall kriminella afghanska män (ett fåtal kvinnor) vilka har kommit till Sverige de senaste åren som så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”, har tilldelats Martin Luther Kings pris av Satans kyrkor samt den ”kristna” fredsrörelsen.

Prissumman är på 25.000 kronor  och generalsekreteraren för Sveriges ”kristna” råd (ett råd som borde kallas vid sitt rätta namn det vill säga Sveriges sataniska råd), Karin Viborn som även är ordföranden för priskommittén säger att responsen på att ge ”muslimen” Khawari (som även har uttryckt en önskan om att bli Sveriges statsminister) priset, har varit positivt och hänvisar till ett inslag på TV4 morgon som förstås, vilket vi alla som vill följa Jesus, vet är en ”kristen” TV kanal likt alla andra TV kanaler.

Fatima (hon har påstått att hon är sjutton år trots att hon ser ut som minst 25 +, en del tror till och med att hon är en man eller något mittemellan), som innan hon kom till Sverige som anhöriginvandrare till en bror (ett stackars ensamkommande ”flyktingbarn”), har sin rötter i Afghanistan men likt många andra lögnare (bidragsparasiter) har hon växt upp i IRAN som är ett land dit Iranier och andra har kunnat åka på semester till de senaste decennierna utan problem. Det går fullbokade flyg flera dagar i veckan från Sverige till Iran och även från Sverige till Afghanistan vilket vi har skrivit om på bloggen tidigare (Se länk nedan!).

När brodern (ett som sagt ”ensamkommande barn”) väl hade fått sitt uppehållstillstånd med allt vad ett sådant innebär i Sverige, så kunde Fatima (kanske vår blivande statsminister om vi har TUR och hon får som hon vill ivrigt påhejad av Satans kyrkor samt Satans synagoga) och hela familjen komma hit som anhöriginvandrare eller med ett annat ord som anknytningsinvandrare.

Att skicka i väg det ensamkommande barnet (brodern) till Iran där han växt upp och där det inte råder något krig, när det väl uppdagades att han hade en familj där (med andra ord att han LJÖG för de svenska myndigheterna) och därför inte var så ensam som han antagligen påstod när han kom till Sverige (inte heller var han något litet barn mellan 1- 12 år) för att han ville ha ett permanent uppehållstillstånd (med allt vad det innebär) för sig själv först och senare för hela sin familj (bland annat Fatima som kunde komma efter och som idag upphöjs till skyarna av Satans kyrkor), skulle vara lika med rasism i Sverige.

I Sverige, Laglöshetens näste nummer ett, tas lögner och lögnare emot med öppna armar. Det brukar kallas för kärlek, barmhärtighet och medmänsklighet inom kyrkorna och samfunden och inom alla världens barns organisationer och dylikt. Om det är kärlek så kanske det är kärlek men då måste man (tänker jag) gå hela vägen ut och berätta för alla världens fattiga människor  som vill ha ett bättre liv, vad kärlek, den kärlek man i Sverige idag står upp för, går ut på så att ALLA får en rättvis chans att ta sig till Sverige medans tid är.

Och därför säger jag till alla er  som vill komma till Sverige (ni som läser min blogg, jag har besökare från de flesta länder) och som vill ha ett bättre liv än vad era hemländer kan erbjuda er (få allt GRATIS), att det är bara till att skramla ihop till en biljett, en enkelbiljett för en person.

Vid ankomst så är det viktigt att ni inte ha några giltiga identitetshandlingar på er (ni får nya identiteter på plats) och att ni säger att ni är minderåriga barn ”ensamkommande barn” alternativt påstår att ni kommer från länder där det verkligen pågår krig (vilket land det än handlar om även om ni bott i andra länder där det inte har varit några krig som ni känner till) men kan visa upp ett pass, någon identitetshandling som styrker att ni är från någon krigshärd och att ni därför har förlorat allt (familj, släkt, hus och hem) även om ni inte bott i det landet sedan det eventuella kriget bröt ut.

Ni som har ett medborgarskap i till exempel Syrien men som har bott i USA under de senaste tjugo åren, långt innan Satans synagoga valde att starta krig mot det landet, och kan visa upp ett pass, visa att ni är medborgare i Syrien, även om ni har en välfungerande rörelse/ett blomstrande företag i USA (ni kanske har blivit miljonärer, miljardärer, på er rörelse) , eller en familj som lever bra i det landet ni påstår er komma från, trots krig där, kan idag komma till Sverige och söka asyl för er själva, få permanent uppehållstillstånd, och sedan kan hela er familj/släkt komma efter som anhöriginvandrare och precis som er få tillträde till gratis utbildning samt till hela socialförsäkringssystemet samtidigt som ni kan ha kvar era medborgarskap i andra länder.  

Så bry er inte om ifall ni eventuellt har fått grått hår , har en massa rynkor eller om ni har tappat alla tänder om ni väljer att komma till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Sånt kan ju även barn råka ut för och det är inget konstigt att lida av ett för tidigt åldrande (det finns en sådan sjukdom till och med som jag inte minns vad den kallas för).

Tänk på det positiva när ni traskar in till en kyrka eller till ett samfund när ni väl har tagit er till Sverige och det står folk på kö som vill hjälpa er och sedan hela er familj/släkt. Det är kärlek det handlar om och medmänsklighet. Det finns inga gränser mellan troende på Herren Jesus Kristus och dem som inte tror på honom och som  kommer till Sverige för att sprida sina religioner och läror. Alla är vi människor och om en muslim vill bli präst/biskop i svenska kyrkan eller pastor i någon frikyrka så är det väl inget som kan hindra den från att bli det,, eller att bli statsminister.

Sverige är öppet för allt och för alla ”I KÄRLEKENS NAMN”  och för alla som inte ens vet när de är födda, vet sitt födelsedatum  som Fatima Khawari som  inte vet när hon är född och som sagt ”att jag kan glömma bort vad jag vill” i en intervju (Se länk nedan!)

 Läs mer här:

https://samnytt.com/afghanledaren-fick-pris-av-sveriges-kyrkor/

Och här:

 https://samnytt.se/afghanledaren-minns-inte-sitt-fodelsedatum-jag-kan-glomma-bort-vad-jag-vill/

 Och här om alla flyg som kör i skytteltrafik mellan Sverige och Afghanistan varje dag:

http://experimentlandet.blogg.se/2017/november/det-gar-minst-tjugo-flyg-till-afghanistan-kabul-fran-bade-goteborg-och-stockholm-sa-gott-som-dagligdags.html

 

Utan antisemitismen och rasimen skulle Satans synagoga gå under vilket de har erkänt

Publicerad 2018-01-28 20:59:41 i Satans synagoga,

Som vi skrev i ett tidigare inlägg så är Satans synagogas (de judiska sionisternas/de falska judarnas) värsta mardröm att deras synagoga och de tillhörande denna, skall avslöjas eftersom det skulle kunna betyda att de riskerar att förlora makten över alla länders ekonomier som de successivt genom att starta krig på krig samt konflikter överallt i hela världen under århundraden har lyckats tillförskansa sig genom att hålla ihop som grupp och genom att dyrka sin herre Satan.

Om det skulle ske så skulle de även förlora makten över människorna (den stora massan) efter att först ha förlorat makten över regeringarna och makthavarna i de olika länderna (demokratier såväl som diktaturer) vilka de idag ger höga löner, privilegier, förmåner, fallskärmsavtal, nya arbeten inom deras verksamheter (de äger och kontrollerar det mesta) såsom banker (se Fredrik Reinfeldt med flera och ställ er frågan om han hade fått det jobb han har idag, på en av Satans synagogas banker, om han inte hade visat sin lojalitet till Satans synagoga och dess agenda samt sitt förakt för det svenska folket och Sverige som tidigare statsminister) med mera om de tröttnar på sina ”arbeten” eller gör sig omöjliga (vilket innebär att säga sanningar istället för lögner) i utbyte mot att de går deras intressen tillmötes och håller/fortsätter att hålla, befolkningarna på plats.

Det är väl knappast någon som tror att de besuttna och priviligierade makthavarna (Satans synagogas lakejer) i Sverige och runt om i världen (från höger till vänsterföreträdare och allt däremellan) hade stått på deras sida (på Satans synagogas sida) om de inte hade varit köpta och hade garanterats ett gott liv på livstid för sig själva och hela släkten utan tvingats leva som de anser att vanliga människor skall leva med allt vad det innebär. Freddan och många andra som han hade kanske till och med blivit ”rasister” eller hu, hemska tanke, ”antisemiter” om de hade vetat (velat veta) vad många vet idag samtidigt som de hade tvingats leva som de tycker att andra skall leva, och det skulle ju inte gynna Satans synagoga och deras agenda.

Av den anledningen behövs så kallade demokratiskt valda makthavare för att de vanliga dumskallarna i befolkningen skall tro att de lever i en demokrati vilket de valda intalar dem att de gör (de intalar dem att de går deras intressen tillmötes) liksom Satans synagogas medier (all etablerad media).

Att hålla den oregerliga massan (alla goims, undermänniskor enligt dem, SS) på plats, är för Satans synagoga en förutsättning om de skall kunna behålla sin makt (den makt de har tillförskansat sig under århundraden) och utöka den. Precis som i USA tillåter de inte i Sverige (eller någon annanstans) att någon ledare eller några partier på allvar står upp för sitt land och sitt folk. Då, om så skulle ske och de vägrar att låta sig köpas, vägrar att överlåta sina banker till dem, så startas det krig. Därav alla krig världen över som deras medier (medier de äger) påstår beror på att folk i diverse länder helt plötsligt blir osams och börjar hata varandra från i princip ena dagen till den andra.

Den egentliga orsaken till varför krig hux flux uppstår både här och där får inte folk veta och de lydiga knähundarna som kallar sig journalister, är precis som de köpta makthavarna endast intresserade av en enda sak. Att göra sig ett namn få publicitet och att tjäna pengar på eländet (på andra människors lidande/död) som deras uppdragsgivare ligger bakom.

I Sverige behövs dock inga regelrätta krig för här köps partierna upp innan eller strax efter att de har kommit in i riksdagen samtidigt som man hjärntvättar befolkningen via sionistmedierna dag efter dag och ger folket bröd och skådespel. De så kallade ”kristna” tidskrifterna som till exempel ”Dagen” och ”Världen idag” är inga undantag.   

Så därför är detta med nya partier, ”Vi skall förändra” , ”Vi kan göra skillnad” bara ni röstar på oss, ett trams. Det enda som förändras är att nya personer väljs in till att ta del av den osande köttgrytan, ges en hög lön, förmåner och privilegier vilket gör DEM och deras nära och kära glada och ekonomiskt oberoende men någon förändring i det stora hela sker inte vilket inte heller är meningen.    

Citat här från texten ”Satans synagogas värsta mardröm”:

”Deras värsta mardröm är att bli avslöjade som de lögnare de är (att det är de som ligger bakom alla krig och konflikter som har varit och som de fortfarande ser till att skapa överallt i hela världen) och att de grupper (folkgrupper) som de tror att de har virat runt sitt lillfinger gör gemensam sak. Att de (dessa grupper) vänder sig mot dem istället för mot varandra (vilket de sedan århundraden tillbaka har gjort, grupp har stått mot grupp och ideologier mot ideologier) och därmed omkullkastar deras plan för världen och för världens människor.

Vad de gör är, som sagt, att de SS, köper människor (regeringar, makthavare från höger till vänster), till att anamma och verkställa deras smutsiga, ogudaktiga, sataniska agenda som går ut på att få herravälde över världen (länder, människor och sist men inte minst över Gud/Jesus). De arbetar helt enkelt för Satan och de arbetar lika målmedvetet som Satan har arbetat för att lura mänskligheten sedan han kastades ut från himmelen.

Vad de arbetar med just för tillfället är att ta bort kontanterna som betalningsmedel (allt skall betalas med kort) och när så har skett är det chipet som gäller på varje människa som vill köpa eller sälja vilket Gud/Jesus förbjude för då (om man accepterar detta) så har man tagit ”MÄRKET, VILDDJURETS MÄRKE, som det talas om i Uppenbarelseboken och då finns det ingen återvändo.

Vilddjuret är Satan och Satans synagoga, Satans tjänare, som äger och styr bankerna (samt allt annat) även om de omskapar sig till att likna ljusets änglar för att få så många som möjligt med sig.

Hur svårt är det att förstå för den som vandrar med Jesus (med Gud) vilket de kyrko och samfundskristna påstår sig göra? Hur svårt är det för en sann Kristi lärjunge att avslöja de lögner som figurerar idag? Om ni som kallar er kristna inte kan se dessa lögner som står i en totalt motsats till vad Jesus och hans apostlar predikade, trots att ni har biblar (se NT, nya testamentet) att läsa, vem tror ni då skall rädda er den dag Guds vrede går över jorden? Är det eran bank? Kanske någon representant från Satans synagoga? Någon välmenande arbetskamrat, mentor eller släkting som är god för några miljarder eller billioner, eller vad tror ni?

VAKNA!!

Antisemitism och numera även rasism, främlingsfientlighet etcetera är ord som används av Satans synagoga i syfte att kunna behålla makten och att utöka den. För att sätta grupper mot grupper så att ingen kan se vilka som ligger bakom det som sker. Detta erkände framstående medlemmar av Satans synagoga (politiska sionister) redan på 1950 och 1960 talet: 

Här följer några uttalanden:

“Hur sällsamt det än må förefalla, så står staten Israel i tacksamhetsskuld till de tolv år Hitlers “tusenåriga rike” varade, ty utan den nazistiska antisemitismens genomslagskraft skulle Förenta Nationerna aldrig ha kunnat driva igenom ett beslut till stöd för en judisk stat i det arabiska Palestina” (Der Staat Israel im Werden, Frankfurter Hefte, December 1951)

“Antisemitismen är judarnas räddande ängel, som kraftfullt sörjer för att judarna förblir judar. Antisemiterna har skapat det judiska medvetandet hos många judar som inte vill vara judar” (Leo Wertheimer “Der Judenhass und die juden, som utkom 1918, citerad av Franz Scheidl: Israel - Traum unde Wirklichkeit, Wien 1962, s. 18)

“Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade” (Teodor Herzl Patai, 1960, band 1 s.84)

“Man kan väl inte säga att endast antisemitismen har satt sionismen till världen, men i varje fall i Västeuropa är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen och antisemitismens undergång skulle här leda till sionismens undergång” (A. Ruppin. Die Juden der Gegenwart, Judischer Verlag, Köln 1911, s. 278).

Utan Hitler (som Satans synagoga supportrade och låg bakom då de redan då och sedan många år innan det, hade tagit kontrollen över den amerikanska federal banken, federal reserve bank, som sedan dess har varit i händerna på dem, liksom många andra centralbanker i världen, så också Sveriges centralbank), skulle aldrig staten Israel ha kunnat uppstå och om antisemitismen skulle gå under idag, här och nu, så skulle det mycket riktigt leda till den politiska sionismens undergång (vilket vi här på bloggen hade sett fram emot). Om sionismen (de falska judarnas, de politiska sionisternas agenda) går under så går även det som idag kallas för rasism och främlingsfientlighet under tillsammans med deras hopp om att sätta sin Messias, vilken är Antikrist, på tronen till att styra världen via en makt de fått från Satan.

Deras hopp om världsherravälde går med andra ord under om de inte längre kan betala människor för att utföra deras agenda eller om dessa människor mot förmodan inte vill ta emot deras pengar. Varje människa väljer antingen Gud eller Mamon (Gud eller det antikristliga systemet/Satan) i DENNA världen. Gud ger sitt till de som är honom trogna och systemet (Satan) ger sitt till de som är systemet och Satan trogna. Vad det handlar om är att ta parti för Guds eller för Satans rike här på jorden och NU medans tid är. Det finns inga mellanriken.

Så därför måste dessa Satans hantlangare (SS) idag och via sina medier och på alla tänkbara sätt (de drar sig inte ens för att mörda människor) och inom vilka områden de än verkar (det mest horribla är att de verkar, kanske som starkast, inom kyrkorna och samfunden, vilka är Satans kyrkor och samfund eftersom de älskar världen och världen, Satan, älskar dem) locka in så många som möjligt i fällan. Det är deras överlevnadsstrategi och ytterst sett Satans överlevnadsstrategi.

Invandrare eller som de brukar kallas, ”flyktingar”, även om de inte har flyktingstatus när de anländer och som ljuger sig både blåa, gula och gröna för att få stanna och bli serverade ett gott liv, är såååå glada och lyckliga över att få allt de behöver helt gratis och över att bli behandlade med silkesvantar (något annat är rasism och främlingsfientlighet, eller hur?) när de anländer till paradiset, bidragsparadiset Sverige. Diskrimineringsbyråer och advokater som tar sig an alla stackare tillhörande den ena eller den andra minoritetsgruppen från när och fjärran (om de någon gång skulle uppleva sig vara diskriminerade, det vill säga inte får göra vad de vill eller béte sig hur som helst) poppar upp likt svampar ur jorden.

Felet, att det ser ut som det gör i dagens Sverige, att vem som helst kan komma hit och kalla sig för flykting, asylsökande (vara invandrare) och sedan begå olika brott, våldtäkter, gruppvåldtäkter, mord, bedrägerier och annat handlar inte om att de som eventuellt begår brotten, har gjort något fel enligt Satans synagoga och dess lakejer, utan det handlar om att VI SVENSKAR är rasistiska och att Sverige är ett rasistiskt land. När det anländer folk (stackare) från andra länder (från andra kulturer) till Sverige så är det ju inte så konstigt/märkligt att de inte vet om att det är olagligt att våldta och begå andra kriminella gärningar (eller att svenskarna inte vill se en och samma människa från något annat land, zigenare från Rumänien eller Bulgarien, sitta utanför en affär och tigga för femte eller sjätte året i rad dag efter dag och månad efter månad).

Kanske har hela deras liv gått ut på att begå brott i hemländerna eller vad tror ni? och sedan har de lyckats fly från något högbevakat fängelse de placerats in i (i sina hemländer) för att plötsligt i ett huj, hamna i Sverige. Oavsett hur det ligger till så måste vi svenskar ta hänsyn till att det inte är så lätt för alla, alla gånger utan att det är svårt för dem. Kanske har de krigsskador med sig i bagaget (stackarna), de har kanske varit med om övergrepp inom familjen och då skall den våldtagna och dens familj, offrena för deras gärningar, även om de har begått mord, ha förståelse för det och vända andra kinden till och gärna säga att jag har fler döttrar som du/ni kan våldta eller fler släktingar som ni kan mörda, råna och förgripa er på. Det är fritt fram för jag står upp för kärlek (barmhärtighet) och för att vända andra kinden till.

Så är inte fallet i staten Israel (rasismens och nazismens högborg) där man, vilket vi har skrivit om tidigare, se länk nedan, av någon underlig anledning inte har något till övers för människor som inte kan betala för sig själva och som kallas för parasiter samt infiltratörer och som man tänker ta till hårdhandskarna mot (de stackars Afrikanska flyktingarna) om de inte ger sig av frivilligt, genom att börja fängsla dem.

Judar välkomnas till Israel och har välkomnats till Israel sedan staten grundades (på bekostnad av Palestinierna) men icke människor från andra folk och som är flyktingar (asylsökande) för de kan ju vara infiltratörer, parasister eller båda delarna. Parasiter och infiltratörer kan skada staten/landet allvarligt om de, som kallar sig judar, inte är på sin vakt och det vore ju inte bra för Satans synagoga som vill ha ett enat folk och ett enat land.

Att skicka dem som de kallar infiltratörer och parasiter till andra länder (till bland annat Sverige) har de dock inga problem med och det anses även vara rättfärdigt eftersom de tillhör ”DET UTVALDA FOLKET” som förstås alla kyrkor och samfund kan skriva under på. I och med det kan göra vad de vill. När de som de har skickat till andra länder, till Sverige, så handlar det inte längre om att skydda det landet (till exempel Sverige) från parasiter och infiltratörer för dessa judar (Satans synagoga i Sverige) skiter fullständigt i Sverige som land (i dess befolkning) vilket även många av dem som tillhör de hitskickade från olika minoritetsgrupper gör men som inte kan hänvisa till att de tillhör ett av Gud utvalt folk.

Satans synagoga livnär sig på Sverige och Sveriges befolkning och har gjort det sedan den första av dess medlemmar släpptes in i landet under 1700 talet och med stöd från Satans synagoga i andra länder samt på grund av godtrogna svenskar som var samarbetsvilliga, var villiga att arbeta för deras Satans synagoga.

Hur länge skall vi låta oss styras av Satans synagoga (när vi nu har genomskådat dem) vars medlemmar sedan 1948 har ett eget land de inte vill bo i utan väljer att verka i alla andra länder (genom att slå sönder alla andra länder på alla sätt de kan) och som använder sig av antisemitism, rasism, främlingsfientlighet (deras egna skapelser) för att nå sitt mål?

Det "utvalda folket" om de hade varit utvalda av Gud/Jesus hade tagit emot flyktingar/asylsökande vilket de kräver att alla andra länder i Europa skall göra men som de inte själva gör. De vill inte befatta sig med flyktingar eller asylsökande från den Afrikanska kontinenten (som inte är judar och inte tillhör deras grupp) eller med några andra eventuella asylsökande även om de lider stor nöd. och det enda de vill är att få gratis bostäder, bidrag, hjälp in på arbetsmarknaden, fri sjukvård och fri tandvård vilket de får i Sverige och i en del andra europeiska länder och som Satans synagoga (sionisterna) ser till att de får i de länder de satt in sina tentakler i.  

Israel är det mest rasistiska/nazistiska landet/ i världen och det patetiska är att kyrkorna och samfunden stödjer denna rövarstat med motiveringen att de (alla som har ett medborgarskap i Israel/ett pass, är utvalda av Gud/Jesus vilket det nya testamentet inte alls talar om. Det finns inget speciellt utvalt folk i det nya testamentet och enligt Jesus men det är något som Satans kyrkor gärna vill tro på för att slippa konfrontera Satans synagoga.  

Läs mer här om hur de utvalda behandlar dem som de anser inte vara utvalda: 

 http://experimentlandet.blogg.se/2018/january/israel-hotar-med-att-fangsla-afrikanska-flyktingar-somm-de-kallar-for-infiltratorer-och-parasiter.html 

Lär mer här om hur folkgruppen judar (de utvalda) kunde flytta fram sina positioner i Sverige:  

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/marraner-sionister-och-alla-andra.html

En tankebrottslings bror talar ut

Publicerad 2018-01-28 11:09:23 i Satans synagoga,

I mitten av Januari lade vi ut en länk till en video på bloggen med titeln ”Sorry Mom, I was wrong about the Holocaust” där en kvinna vid namn Monika Schaefer, efter att ha konfronterat sin mamma genom att ställa frågan varför hon och övriga tyskar i Tyskland under andra världskriget inte gjorde något, inte agerade mot det påstådda utrotandet av ”6 miljoner” judar, fick svaret att vi kände inte till något ”systematiskt” utrotande av just judar (6 miljoner judar) av den enkla anledningen att det inte existerade något sådant. Se länk nedan!
 
Som Monika säger i sin video så är det inte ovanligt att man upprättar läger, arbetsläger, i krigstider (även Sverige hade ett antal läger under och även långt efter andra världskriget runt om i landet, vilket man från maktens håll har försökt att tysta ner, där man placerade in oliktänkande och då främst kommunister/fackföreningsledare, agitatorer och diverse löst folk eller med andra ord så kallade ”fiender” till den rådande regimen och så hade även Ryssland som vi ju vet, de så kallade ”Gulaglägren”) och självklart går det inte att förvänta sig en standard som på ett lyxhotell eller ens som på ett enstjärnigt hotell i sådana läger och med tanke på omständigheterna.
 
I dessa läger, arbetsläger, eller som de också brukar kallas ”koncentrationsläger”, gav man i regel de inspärrade fångarna minimalt med föda (definitivt ingen näringsrik föda) vilket resulterade i undernäring. Som en följd av undernäringen (samt hårt arbete) och dåliga hygieniska förhållanden frodades förstås sjukdomar (åkommor) av alla de slag i lägrena vilket, och som inte är så konstigt, ledde till att flertalet av fångarna dog.
 
Monika Schaefer sitter idag fängslad i Tyskland för att ha begått ett ”tankebrott” (ett brott som tillsammans med att ha fel åsikter och yttra dem, i vår tid anses vara grövre än att begå våldtäkt, gruppvåldtäkt, mord, dråp, bedrägeri med mera) då hon valde att tro på vad hennes mamma sa och som andra som var med under den tiden har sagt men som inte får sägas.
 
Se mer här:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2018/january/sorry-mom-i-was-wrong-about-the-holocaust.html
 
I följande video berättar hennes bror Alfred Schaefer om hur det gick till när Monika blev gripen av ”Satans synagoga” och mycket annat.
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik