Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Första maj

Publicerad 2017-04-30 02:30:08 i Satans synagoga,

Denna artikel har publicerats på bloggen tidigare men nu i och med att det är första maj (igen) så publicerar vi den på nytt och ställer oss frågan vad det egentligen är man demonstrerar för eller emot. 
 
Här är artikeln:
 
För många socialister och kommunister är det en tradition att demonstrera den 1 maj varje år och de gör det i god tro. De tror att de genom att visa sig på gatorna med banderoller kan medverka till att skapa solidaritet och rättvisa i världen.

De har blivit lärda att socialismen/kommunismen är en fridfull ideologi, en kärlekens ideologi och har ingen aning om att det var två maktgalna (giriga) individer, Mayer Amschel Rothschild och Adam Weishaupt (båda falska judar) som lade grunden till denna hatlära som har över 170 miljoner människors liv på sitt samvete och att deras efterkommande snart har lyckats förslava hela mänskligheten med hjälp av Satan.

Även om ett politiskt system förnekar en existens av en Gud, likt kommunismen, så är det alltid religiösa tankar som ligger till grund för dess existens som till exempel människans frigörelse, allas lika värde, rättvisa, solidaritet med de svaga, medmänsklighet, jämställdhet, broderskap med mera.

Socialism och kommunism är den politiska ideologi som Satan använder för att ta makten och de religiösa tankarna i socialismen/kommunismen härrör från judarnas Talmud och Kabbala. 

Det var detta klientel, fariséerna och de skriftlärda (de vilka följde de Äldstes stadgar) som spikade upp Herren Jesus på korset. När vi läser vår bibel får vi reda på att Johannes döparen, Jesus och hans apostlar ständigt var i konflikt med dessa grupper (de ville döda Jesus och apostlarna) vilket berodde på att de var Gudshatare. De hade givit sin själ till Satan men försökte få det att se ut som om de var fromma Gudsmänniskor inför allmänheten.

Så är det än idag. De falska judarna, de som aldrig har haft något till övers för Gud, vill få det att se ut som om de är Gudsfruktande judar och att det räcker med att komma från staten Israel för att få kallas jude, trots att bibeln talar om det motsatta. 

Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn(Rom. 9:6)

det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande(Rom. 9:8)

Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham(Gal. 3:7)

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet (Gal. 3: 28-29) 

De som tror är söner till Abraham. De Gudshatande judarna tror inte (har aldrig trott) och är därför inga söner till Abraham.

Familjen Rothschilds förmögenhet är fördelad på många olika medlemmar och därför är det svårt att uppskatta den totala förmögenheten. En undre gräns torde dock vara minst 350 miljarder men familjen lär direkt och indirekt kontrollera upp till 100 biljoner USD.

Om man till det som Rothschild kontrollerar lägger judarnas täta sammanhållning, så är det lätt att inse att familjen Rothschild styr världen. Världens samlade BNP var år 2014 75,6 biljoner USD. Världens samlade BNP var alltså mindre värd än Rothschilds kontrollerade förmögenhet!

Bland bankerna finns ett större antal centralbanker. Genom att kontrollera ägarstrukturen i dessa samt vilka som innehar de två högsta positionerna (vanligtvis ordföranden och VD) får vi reda på att ett fåtal personer (kabbalister, talmudister, frimurare och sionister) håller världen i ett järngrepp.

Vad man sysslar med nu är att ta bort kontanterna och när det inte längre finns några kontanter blir nästa steg att omöjliggöra betalning (att köpa och sälja) med kort. När kontanter och kort inte längre existerar vad blir det då om inte ett CHIP under huden (handen eller pannan) för varje människa som fortfarande vill kunna köpa och sälja eller som med andra ord VILL ÖVERLEVA. Mänskligheten förvandlas med det till boskap på en stor plantage.

Uppenbarelseboken beskriver detta och mycket mer men i kyrkorna och bland de kristna hörs inte ett knyst. Det är viktigare att vara politiskt korrekt och verka för Sveriges och Sveriges befolknings utplånande (på sikt till alla befolkningars utplånande) än att varna för vad som är på väg att ske.

Det är bedrövligt att man som kristen anonym bloggare skall behöva göra de avlönade prästernas, pastorernas och kyrkliga ledares arbete (utan någon annan ersättning än spott och spe från kristet håll) genom att upplysa om att det är hög tid att välja sida. Gud eller mamon. Det går inte att välja både ock.

Den falska medmänskligheten, barmhärtigheten, solidariteten som säger att det är synd om alla som det ser ut att vara synd om eller som säger själva att det är synd om dem, är en medmänsklighet, barmhärtighet och solidaritet utan Gud. Den har valt mamon genom att den utgår ifrån att de hjälpsökande (de som är eller påstår att de är helt utblottade och i behov av hjälp) är fria från synd och inte behöver få veta att de är syndare som måste vända om.

Man vill tro och tror att de som sitter i gathörnen och tigger eller som kommer hit och drar snyfthistorier (för att få en bättre materiell standard och tillgång till det svenska socialförsäkringssystemet för sig själva och hela släkten), är helt ärliga i alla lägen och har ärliga avsikter och inget hellre vill än att göra rätt för sig.

De betraktas som syndfria änglar (trots att de är världens barn) som svenska skattebetalare har en skyldighet att ösa bidrag över utan att ta reda på fakta om de verkligen har rätt att få ekonomisk hjälp. Precis som vi vandrade i synd innan vi kom till tro så vandrar många av dessa människor i synd. De kan ljuga och bedra med mera utan att känna dåligt samvete precis som vi kunde innan vårt samvete väcktes av Kristus.

Detta bortser man ifrån. Det är ointressant liksom det är ointressant att majoriteten av dem som kommer till Sverige saknar giltiga identitetshandlingar och att endast ett fåtal har flyktingskäl samt att det idag väller in människor med Syriska medborgarskap som inte har bott i Syrien de senaste kanske tjugo trettio åren etcetera.

Alla Syriska medborgare får stanna i Sverige. Om de har bott i Turkiet, Grekland eller i något annat land de senaste decennierna (och inte har behövt ha något med kriget att göra) och där har blomstrande affärsrörelser (vilket ingen kan kolla upp), spelar ingen roll.

De och släkten får permanent uppehållstillstånd och gratis tillträde till det svenska bidragssystemet. Sedan kan de åka tillbaka och fortsätta att driva sina affärsrörelser samtidigt som svenska bidrag (de svenska skattebetalarnas surt förvärvade pengar) trillar in på kontona.

Detta är Rothschilds Illuminatis agenda för experimentlandet Sverige. Att utan synligt krig förstöra samhället inifrån. Genom att släppa in horder av outbildade och ointegrerbara invandrare som lever på bidrag (även om de har pengar i hemlandet vilket inte kan kontrolleras) skapas fattigdom, misär, instabilitet och konflikter i vilka grupper ställs mot grupper.

De olika invandrargrupperna känner ingen större lojalitet till Sverige och svenskarna. Deras lojalitet (vilket är naturligt och inget att klaga på) är till den egna familjen i första hand och sedan till landsmännen (som de delar traditioner, historia och kultur med) och hemlandet.

Detta verkar inte de flesta svenskar förstå och i synnerhet inte de som kallar sig kristna. De tror att bara dessa människor får bidrag i överflöd och all hjälp och stöd de kan få på de svenska medborgarnas bekostnad så kommer de att arbeta ihjäl sig för Sverige och för det folk som har varit snälla att ta emot dem och som överöst (överöser) dem med bidrag samt att de kommer bli pånyttfödda kristna och skriva in sig i en någon församling där de sedan kommer arbeta aktivt och ideellt tills de stupar.

Verkligheten talar dock om något annat. Vad dessa känner är oftast inget annat än förakt och otacksamhet. När de blivit varma i kläderna börjar de ställa krav på krav, ibland helt absurda och orimliga krav och våra landförrädarpolitiker, drillade av Illuminati, Rothschilds sionister, kabbalister och frimurare, ser sig i sann politiskt korrekt anda (rätt är fel och fel är rätt) tvungna att ge efter för dessa krav.

Man inför positiv särbehandling och även detta sker på det svenska folkets bekostnad vilka får finna sig i att bli diskriminerade på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och inom alla samhällets områden. En svensk kan ju aldrig bli utsatt för diskriminering då landsförrädarpatrasket hävdar att det inte finns några svenskar.

Det finns Iranier, Irakier, Danskar, Norrmän, Israeler, Amerikaner, Ryssar, Engelsmän, Tyskar, Fransmän men mera men se några svenskar finns inte. Alla är svenskar eller så är vissa inte svenskar när det gäller att få åtnjuta olika förmåner inklusive positiv särbehandling. 

Därför kan svenskar som alltid är svenskar diskrimineras hur mycket som helst och de flesta går med på att bli diskriminerade eller på att bli tigande vittnen när deras egna diskrimineras. Det är fult, elakt och kärlekslöst att säga ifrån. Resurserna måste ju gå till alla som det är synd om, alla icke svenskar, vilka alltid är ”Tagare”. Inte ”Givare”.      

Rothschild liksom andra judiska bankirsläkter har finansierat de flesta revolutionerna i världen bland annat den ryska och kinesiska revolutionen. Den ryska revolutionen var inget annat än en judisk statskupp men den sanningen har man, liksom när det gäller många andra sanningar, gjort allt för att undanhålla allmänheten.

Varför har Rothschild, Schiff, Warburg, Sachs med flera bankägare av ”judiskt ursprung” (märk väl att de inte är några riktiga judar utan en Satans Synagoga enligt Jesus Kristus ord) gett sitt stöd till båda krigande sidor (alla sidor) i varje konflikt?

För att få ett svar på denna fråga måste man inse deras drivkrafter vilka är produktion och försäljning av varor samt kontroll över människor. Deras taktik beskrivs i Sion vises protokoll. Dessa protokoll skulle också kunna kallas Illuminatis (Rothschilds) protokoll eller de socialdemokratiska (socialistiska/kommunistiska) protokollen.

1770 drar Mayer Amschel Rothschild upp huvudlinjerna för skapandet av Illuminati som idag står över alla världens frimurarordnar samt finansierar organisationen. Han överlåter åt Adam Weishaupt, en Ashkenazi jude/jesuitpräst som verkar under katolsk täckmantel och som samtidigt är kabbalist, att organisera och utveckla organisationen.

Illuminati skall baseras på Talmuds och Kabbalans lära som också är den lära som rabbinska judar lär ut. Illuminati, en Luciferiansk (satanistisk) term betyder de upplysta.

Illuminati gruppen var den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen. Illuminaterna lanserade sin “socialistiska” plan för omstörtandet av alla religioner och existerande regeringar, den 1 maj 1776 med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller världsregering.

Om du tänker demonstrera den 1 maj så vet du nu vad du demonstrerar för (men också emot). Nedan följer Illuminatis (frimurarnas) sju punkter för att lägga under sig världen och mänskligheten.

1. Avskaffande av alla regeringar.

2. Avskaffande av privat ägande.

3. Avskaffande av arvsrätten.

4. Avskaffande av patriotismen.

5. Avskaffande av alla religioner.

6. Avskaffande av familjen.

7. Skapande av en världsregering.

1812 På order av Nathan Mayer Rothschild och uppbackade av Rothshilds pengar förklarar britterna krig mot USA. Rothshilds plan är att få USA att bygga upp en så stor skuld, på grund av kriget, att USA skall tvingas till att förnya den licens Rotshilds First Bank tidigare haft.

1863 Den ryske Tsaren Alexander II (1855-1881) upptäcker att president Abraham Lincoln har samma problem, med Rothshilds, som han: Rothshilds ständiga försök att sätta upp en Rothshildsk centralbank i Ryssland. Tsaren kunde naturligtvis inte acceptera detta. Denne ger därför president Lincoln oväntad hjälp.

1917 Trots att Tsar Nicholas II hade abdikerat i mars detta år ger Rothschild bolsjevikerna order om (de ledande bolsjevikerna var falska judar/yrkesrevolutionärer) att avrätta tsaren och hela hans familj. Detta för att dels få kontroll över Ryssland och dels som ren hämnd för att Tsar Alexander I på Wienkongressen 1815 blockerade Rorthschilds planer på en världsregering samt att Tsar Alexander II hjälpte Abraham Lincoln 1864.

Det var extremt viktigt att slakta hela familjen, inklusive barn och kvinnor, för att visa världen att det löfte Nathan Mayer Rothschild gav 1815 infriats. Men också för att visa världen vad som händer om man motsätter sig familjen Rothshild.

1963 Kennedy mördas precis innan USAs skattemyndighet skulle börja distribuera pengar som var tryckta utanför federal reserves kontroll. Det vill säga det var räntefria pengar. Abraham Lincoln mördades även han för att han lät trycka räntefria pengar (populärt kallade Greenbacks) istället för att betala mer än 24% ränta på varje dollar.

2006 Edmond De Rothschild Bank, ett dotterbolag till Europas Edmond De Rothschilds bankgrupp i Frankrike, blir den första utländska privata bank som erhåller tillstånd, av China Banking Regulatory Commission, att verka på Kinas finansiella marknad.

Vad Mayer Amschel visste mycket tidigt och som de flesta vet idag var att den som kontrollerar ett lands pengar också kontrollerar ett lands lagar (vilka lagar som stiftas samt hur, när och varför) genom att den kontrollerar de personer som stiftar lagarna. Den som kontrollerar ett lands överhet (genom ekonomin) kontrollerar sålunda ett lands hela befolkning.

Vilka kontrollerar våra landförrädarpolitiker? Är det väljarna som röstar på de olika partierna vart fjärde år och som ger företrädarna för dessa partier höga löner med motiveringen att de har ett så stort ansvar (att förstöra Sverige tycks vara förknippat med ett mycket stort ansvar) eller är det helt andra krafter?   

Att allmänheten överhuvudtaget fick reda på Illuminatis plan berodde på en egendomlig olyckshändelse den 1 juli 1785. En kurir utsänd av Illuminati vid namn Lanze, red till häst från Frankfurt till Paris och hade dokument med sig beträffande Illuminatis arbete i allmänhet och med speciella instruktioner för den planerade revolutionen i Frankrike.

Dokumenten härrörde från judiska medlemmar av Illuminati i Tyskland och de var adresserade till stormästaren av den stora orientaliska frimurarlogen i Paris. När kuriren galopperade genom Regensberg träffades han av blixten i ett oväder och omkom. Alla dokumenten hamnade i händerna på den lokala polisen som överlämnade dem till den bayerska regeringen.

Regeringen gav order till polisen att genomsöka Illuminaternas högkvarter vilket ledde till att ytterligare dokument blev beslagtagna. Dessa dokument avslöjade att konspiratörerna hade världsvida målsättningar. Alla dessa noggrant dokumenterade bevis publicerade i en vitbok av den bayerska regeringen 1787. Denna vitbok sändes till regeringarna i England, Tyskland, Österrike, Frankrike, Ryssland och Polen.

Dokumenten visade att Illuminati planerade att åstadkomma en universell revolution vars avsikt var att ge dödsstöten åt samhället och familjen. Denna revolution skulle åstadkommas av de hemliga sällskapen.

År 1850 höll den internationella ledarkretsen inom Illuminati en konferens i New York. Här blev de olika nationella grupperna inom Illuminati informerade om att samtliga terroristgrupper, nihilistgrupper såväl som ateistiska grupper skulle sammanslås till en världs rörelse, en så kallad “international” och namnet som antogs för denna grupp blev “den kommunistiska rörelsen”.

Man tillsatte en kommitté i USA och ledaren för denna blev Clinton Roosevelt, Horace Greeley och Charles Dana. De fick i uppgift att samla in pengar till denna nya världs - grupp så att den kommunistiska rörelsen kunde användas till att skapa krig och kaos överallt. Allt för att sionisterna skulle kunna bilda en “världsregering” och ta makten över världen.

Som ledare för denna världsterrorgrupp utsåg man italienaren Giuseppe Mazzini som hade varit anställd av Illuminati sedan 1837. Den som undersöker världshistorien under perioden från 1850 fram till första världskriget, kommer upptäcka att den var fylld av en fruktansvärd terror. Frankrike, Spanien, Italien, Österrike med flera länder fick uppleva inbördeskrig, mord och andra attentat. Tusentals människor fick sätta livet till.

Sions Äldste beslutade sig för att uppdela världen i tre block som skulle sättas i våldsam opposition mot varandra. Man utsåg London till att bli ett center för aktiviteterna i Europa. De block som skulle bildas var ett kommunistiskt, ett fascistiskt och ett kapitalistiskt.

Karl Marx anställdes för att skriva filosofin bakom den kommunistiska rörelsen och han slog sig ihop med Friedrich Engels (son till en textilindustri ägare). Engels gav till det yttre sken av att arbeta men var i själva verket den som betalade ut Karls lön.

Karl Marx vilken utmålas som arbetarnas räddare och alla förtrycktas bästa vän, arbetade inte en endaste dag med sina händer. Den officiella historien (skriven av Illuminaterna) talar om att Marx levde i fattigdom men det stämmer inte med verkligheten.

Det importerades dyra viner från Frankrike till familjen Marx måltider och barnen skolades i privata institutioner som de flesta av dagens kommunist och socialistledares barn. De vill märkligt nog inte att deras egna barn skall gå i de skolor som de själva förespråkar.

Samtidigt som Marx och Engels arbetade med att etablera kommunismen var en annan Illuminatigrupp i färd med att skapa den fascistiska filosofin. En tysk professor vid universitetet i Frankfurt, Karl Ritter, anställdes för att skriva motsatsen till kommunismen.

Ritter blev sinnessjuk (kanske inte så konstigt) innan han kunde skriva färdigt sitt arbete men då ryckte Friedrich Nietzsche in och gjorde detta färdigt.

Dennes filosofi om en övermänniska och den ariska rasens överlägsenhet blev grunden för den fascistiska och nazistiska ideologin som i likhet med kommunismen har kostat mängder med människor livet.

Det kapitalistiska blocket byggdes upp speciellt i England och USA efter ett särskilt system. I Sion vises protokoll nummer 6 slår man fast att produktionen och handeln måste läggas upp så att den kontrolleras genom spekulation. På så sätt fylls sionisternas bankkonton och andra människor hamnar under deras kontroll.

Vad ser vi i Sverige idag samt i resten av världen? Uppmanas inte folk att låna pengar och gärna så mycket så att de blir fast för tid och evighet i sionisternas klor. Den som blir ägare till ett renoveringsobjekt (en tvårums lägenhet i någon av de större städerna) för över 2 miljoner kronor anses ha haft tur. När sedan bankslavarna har blivit tillräckligt många kan fällan slås igen. Detta kommer snart att ske och det kommande kontantlösa samhället utgör definitivt ingen räddning för de överbelånade.

Detta system är väl utbyggt och hela industrikomplexet är kontrollerat genom aktiebörserna som sionisterna kan krascha när det passar dem vilket de till exempel gjorde vid den stora börskraschen 1929 och även har gjort vid flera andra tillfällen.

Om du/ni som har tagit del av denna artikel trots allt beger er ut på gatorna och torgen för att skrika ”Ropen skalla bidrag åt alla”, ”Alla skall ha allt” ”Ingen är illegal” ”Krossa kapitalismen”, ”Allas lika värde” ”Krossa hit och Krossa dit”, ”Solidaritet och rättvisa” eller vad det nu må vara, så är det upp till er.

Ni väljer själva om ni vill vara ”nyttiga idioter” i maktens och i Satans tjänst eller om ni vill se igenom de lögner (den historieförfalskning) som har orsakat så mycket lidande och nöd för mänskligheten (så mångas död) och som gör det än idag.

Satan omskapar sig till en ljusets ängel genom att tala om humanism, barmhärtighet, kärlek, medmänsklighet, solidaritet, rättvisa, jämlikhet liksom hans tjänare men det går att avslöja honom och hans anhängare genom att de utesluter, stänger ute Gud, och förnekar Herren Jesus och hans verk på korset (om de inte aktivt förföljer och mördar kristna).

Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar (2.Kor.11:14-15)

De är antikrister som förlitar sig på egna gärningar och på självförgudningsprogram (stegprogram som syftar till att bättra på den sedan syndafallet ”onda” mänskliga naturen). Genom att flitigt gå igenom olika steg inom frimureriet (gäller även AA/NA) kan människan bli en gudalik varelse (eller bara god och fin) om hon inte rent av blir som Gud vilket ju var och är Satans högsta önskan (mål).

Synden erkänns inte eftersom det är genom att förneka synden, att alla människor behöver omvändelse från synden (även tiggare och alla som det är synd om eller som vi tror att det är synd om), som Satan kan flytta fram sina positioner och vinna allt fler anhängare. Idag vinner han massor av anhängare i Sverige genom den falska patologiska godheten som breder ut sig i men som inte är något annat än ondska (klädd i godhet) och som tjänar Satan och hans  följeslagare.

Läs mer om socialismens och kommunismens ockulta symboler, bland annat den femuddiga stjärnan.

http://experimentlandet.blogg.se/2013/may/ockultism-och-falska-judar.html

 

Kärlek utan sannning är inte kärlek utan synd

Publicerad 2017-04-29 15:18:00 i Satans synagoga,

Jesus är kääärlek, Jesus älskar alla, vi måste visa kärlek och barmhärighet till allt och alla och inte vara dömande och intoleranta. Alla vill väl och alla har något gott i sig.

Känns det igen? Om du är en kyrkokristen (samfundskristen) så har du säkert fått höra detta gång efter annan och även att du är kärlekslös, ond och elak, dömande och kritisk om du inte visar käääärlek till allt och alla och inser att alla ofrälsta har något gott i sig, i sin syndiga människonatur vilket Guds ord bestrider.

Det är en kärlek som går ut på att samarbeta med allt och alla oavsett vad de tror och oavsett vad de gör och på att fixa världen och världens människor.

Men handlar detta verkligen om Guds kärlek?

Ber Gud oss kristna att älska världen och allt som finns världen (inklusive varenda människa som befolkar världen)? Nej det gör han inte. Tvärtom han ber oss att inte älska världen och allt som finns i världen (inkluderat människor som finns i världen). Den som älskar världen har inte Faderns kärlek, säger bibeln uttryckligen.

"Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt" (1. Joh. 2: 15-17).

Ändå så talar människor som kallar sig kristna och som påstår att de leds av Guds helige Ande, om att kristna skall älska alla världens människor sådana de är och vill vara oavsett hur de är och vill vara i världen.

Vad betyder detta om inte att de inte tror på vad bibeln säger och att de har anammat en falsk definition av kärlek som inte har något stöd i bibeln.

"Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom.

Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem år orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen" (Rom. 1:18-25)..

De har plockat bort ordet kärlek och skiljt det från sanningen och skapat sig egna sanningar (tagit till sig världens definition av kärlek) som de tycker verkar bra och som gör att de kan bli älskade av världen.

Som de älskar världen vill de att världen skall älska dem och upplyfta dem samt stötta dem i deras ambitioner och strävanden efter att få vara världen till lags. Genom detta får de vinning av världen (av världens ofrälsta som i många fall inte har något emot att erkänna Herren Jesus Kristus som frälsare men inte som Herre) på olika sätt och lämnar Gud, Herren Jesus och den helige Ande, i sticket vilket leder kristenheten i det stora hela (alla fåren de har fått i uppgift att leda på rätt väg) till avfall och rakt in i Satans läger.

Vad de gör är att spotta på Kristi kors (håna den helige Ande) för att själva få leka Gud och framstå som gudar i världens ögon. En värld som de ser kan ge dem deras levebröd när de tillåts att fixa världen och människor på egen hand.

Bibelns sanningar vill inte dessa Gudsbespottare veta av för det hade varit lika med att göra sig ovän med världen (världens människor) och inte längre kunna tjäna sitt levebröd i världen. Fega, falska och fula är vad de är vilket de vägrar att erkänna. De ser inte endast till att själva få en fribiljett till helvetet utan de vill dra med sig så många som möjligt dit. Ge dem en fri resa..

Detta är Satan i ett nötskal och vad dagens alla avfälliga och ogudaktiga präster och pastorer Israelkännare, religionskännare, för stå sig påare eller vad de väljer att kalla sig, står upp för. Allt för att få ligga bra till hos världen och världens människor på olika sätt. De kan samarbeta med allt som till det yttre verkar bra och ser bra ut i syfte att få så många människor som möjligt i Satans klor.

De har valt vilken herre de tjänar i detta livet och med den herren, som är Satan, kommer de att få tillbringa evigheten tillsammans med.

Ett fåtal hårdnackade och djupt förhärdade människor kanske vill det och ser fram emot det, men de flesta andra vill inte det utan gör vad de avfälliga kristna (som har anammat onda andars läror) säger till dem att göra (i synnerhet om de är nyfrälsta) om de har problem med det ena eller med det andra innan de skriver in sig som medlemmar i någon kyrka/samfund och börjar betala tionde, ge till kollekten och ställer upp på alla aktiviteter som kyrkorna/samfunden har.

Det handlar om att bli medlem i en kyrka (i ett samfund), det är A och O enligt de kyrkokristna och om någon råkar ha problem med alkohol eller droger, sexmissbruk, sockermissbruk eller missbruk av andra saker, så går det att kombinera kyrkan med tolvstegsprogrammet som sägs råda bot för alla slag av missbruk men som är ett ockult program och som inte råder bot på någons eventuella problem men som ändå kyrkorna har accepterat för att Satan är slug och för att kyrkorna inte har lärt sig att skilja mellan andar.

De bjuder in vilka andar som helst om det ser bra ut till det yttre.

Guds Ande blandas idag ihop med Satans ande i något som kallas sinnesrogudstjänster vilket är ockult (vilar på tolvstegsprogrammet) eftersom alla som söker (oavsett vad de söker) får gehör för sina olika gudar vilka kan vara en stolpe, ett träd, en solgud eller mångud eller i princip vad som helst.

Deras gudar har idag blandats samman med Gud från kristet håll (dom som säger sig vara kristna) med motiveringen att de kanske kan komma till Gud (den rätta Guden) om man bara har kärlek och medkänsla och är tolerant och inte kritisk eller dömande gentemot dessa sökare som har allehanda problem med det ena eller med det andra. De som påstår sig vandra med Guds Ande vägrar se att det är Gud som söker människor. Att Gud söker dem han vill. De vill själva vara som Gud och få andra att vandra i deras avfälliga fotspår.. 

Kristna (som påstår att de är kristna och har Guds Ande) men som ändå sitter med på avgudadyrkarnas möten förstår inte hur Satan verkar med dem. De är inte i sanningen men tror sig vara i kääääärleken trots att det inte kan finnas någon kärlek utan sanning. Deras kärlek är förvriden och syftar endast till att ta hand om människor i världen och att konmpromissa med dem på bekostnad av evangeliets sanningar som de inte vill kännas. 

De är Satans hantlangare och bibeln ber oss att passa oss för dem vilket kanske inte är helt lätt när man kommer till tro på Jesus och har haft ett långt liv av missbruk bakom sig. Faktum är att man kan tro på vad som helst i ett sånt läge. Man tror på allt möjligt även om man kan se som nyfrälst att de som försöker att få en att tro på något annat än det som bibeln säger och som får en att gå in i ett annat missbruk, som inte är av Gud.

"Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekraftter i himlarymderna" (Ef. 6:12).

Satan har sina tjänare här i världen liksom Gud har sina tjänare här i världen.

Går det att tolka bibeln på många olika sätt?

Publicerad 2017-04-29 08:28:00 i Satans synagoga,

Ja, enligt kyrko och samfundskristna så finns det många olika tolkningar och som nyfrälst får man höra att även om alla tolkningar kanske inte är de bästa (varje kyrka och samfund bestämmer själva vad som är den bästa tolkningen) så är det absolut inget fel på dem. Alla får tro på vad de vill och även göra vad de vill.

Det finns inget som är rätt eller fel utan vad allt handlar om är att den nyfrälsta så fort som möjligt skall fås till att skriva in sig som medlem i någon kyrka (som går helt i världens ledband) och bidra med tionde och till kollekten samt ställa upp på de sociala aktiviteterna som kyrkorna anordnar.

Den nyfrälste är med andra ord till för kyrkan och kyrkan är i sin tur till för världen.

Inte för att sprida Guds rike här på jorden som bibeln lär utan för att sprida världens rike inom och utanför kyrkornas och samfundens väggar.

Varje nyfrälst är ett barn (till och med ett spädbarn i Kristus enligt bibeln) och är därför beroende av omsorg, hjälp och vägledning i sitt tillväxande (helgelse) precis som vilket barn (spädbarn) som helst som föds in i världen.

Ingen skulle komma på tanken att, som exempel, säga till ett barn (som föds in i världen) att det går att tolka signalarena vid övergångsställena på flera eller många olika sätt (precis som man vill, kanske efter vilket humör man är på) eller att det går att tolka de lagar som finns till för att samhället skall kunna fungera i syfte att förhindra att laglöshet och ondska breder ut sig, på många olika sätt (som man vill).

Det vore till att uppmuntra lögnen, laglösheten och det onda som barnet med största sannolikhet sedan anammar och gör till sanning.

De tio budorden (Guds bud/lagar) finns liksom de världsliga lagarna (som är hopkopplade med dessa tio bud) inte till för att de skall kunna tolkas på en massa olika sätt. Att det som exempel är rätt att begå stöld, dråp, äktenskapsbrott med mera under vissa omständigheter som den enskilde själv kan besluta över och utan att Gud har gett sitt medgivande.

Då skulle man kunna ha en lag för varje människa (ni kan ju bara föreställa er vad de hade lett till) istället för gemensamma lagar som tanken är att alla skall rätta sig efter (följa).

Denna "frihet" har dock kyrkorna och samfunden tagit sig när det gäller att tolka bibeln och de uppmanar de kristna, de nyfrälsta, att göra detsamma så länge det inte hotar kyrkornas tolkning. Vilken kyrka en nyfrälst väljer att bli medlem i spelar inte så stor roll för kyrkokristna. Bara den blir medlem i något som kallas kyrka/samfund (en byggnad) och inte fäster sig för mycket vid de bibliska sanningarna utan ikläder sig rollen som ett ja sägande mähä (säger ja till vad kyrkan och inte bibeln lär) så blir den accepterad av den övriga kristenheten vilka alla ställer upp på det pågående avfallet.

Om den blir medlem i svenska kyrkan, katolska kyrkan, pingstkyrkan, baptistkyrkan, frälsningsarmén etcetera, som alla tolkar bibeln på olika sätt, och menar att de alla har rätt tolkning, är oväsentligt. Vi måste till varje pris samarbeta och komma överens säger man då. Det finns ett ord för detta som heter "EKUMENIK" och som vi återkommer till lite längre ner.

Om tanken från Guds sida hade varit att det går att tolka bibeln på många olika sätt och att alla kyrkor och samfund med dess olika doktriner och läror är fria att tolka bibeln som de vill, så hade Gud förmodligen i sin stora nåd, gett alla dessa olika kyrkobildningar olika biblar som stödjer deras olika doktriner och läror. Men det har han inte gjort. Han har gett alla kristna en och samma bibel.

Om tanken från Guds sida hade varit att kristna skulle dela in sig i olika kyrkor och samfund som följer olika läror så hade det antagligen stått något om detta i bibeln. Det gör det inte. Denna splittring är ett verk av människor (ytterst av Satan) som inte har velat lyda Gud utan velat gå sina egna vägar och som allt eftersom tiden har gått, har fått med sig anhängare.

Att så är fallet kan tas som ett bevis på att kyrkorna inte är från Gud utan från Satan som är ute efter att förgöra och förstöra allt Guds goda verk vare sig det handlar om Guds församling (som är en enda församling och inte tusentals församlingar med olika läror) eller om enskilda  människor.

En nyfrälst svälts ihjäl inom Satans kyrkor och samfund för den ges varken mjölk eller fast föda. Den enda föda som ges är ett urvattnat och förfalskat evangelium, ett Satans evangelium som syftar till att ta hand om och fixa världen och alla ofrälsta i världen. Ingen som kommer till tro på Jesus kan livnära sig på det (även om de önskar och har all tro i världen) och chansen att de avfaller förr eller senare är stor samt att de nådegåvor som Gud/Jesus ger till dem som kommer till tro, går samma öde tillmötes.

Kraften som skulle kunna finnas i Guds rike försvinner och förvandlas till ansträngningar på köttslig grund som resulterar i en allmän hjälpverksamhet när dom som kallar sig kristna vill slå rekord i godhet genom att samarbeta och kompromissa med världen och världens människor samt upplyfter deras tro, deras läror och deras SYND.

Dessa kristna tycker synd om synden och gör allt för att omhulda den då de själva är så fyllda av synd så att det räcker ända upp till himmelen.

De vill ha Jesus som frälsare men inte som Herre och de tycker att det är okej om en nyfrälst väljer att ha Jesus som frälsare men inte som Herre vilket är totalt antikristligt eftersom Jesus/Gud inte är någon liten snäll och vis man som det går att leka med hur som helst.

Gud/Jesus är densamma som under en och samma dag och vid flera tillfällen, utrotade mängder av sitt utvalda folk, Israeliterna, under ökenvandringen och för att de var olydiga, började knorra och klaga eller hade börjat dyrka andra gudar. Bland dessa fanns även kvinnor och barn som var totalt oskyldiga. Ändå gick Guds vrede ut över dessa.

Avfallet försöker man idag från kristet håll råda bot på genom ekumeniken som sägs syfta till att ena kyrkorna men som inte syftar till att ena kyrkorna (de protestantiska kyrkorna) utan till att ena kyrkorna med den katolska skökan, att få dem gå ihop med världsskökan, som redan under trehundratalet slog sig samman men den världsliga makten och helt styrs av den världsliga makten och som därmed inte är någon kyrka annat än för syns skull.

Påven påstår, liksom de icke troende makthavarna som äger och styr världen genom sina pengar eller genom sina kontakter med människor, att han är Guds ställföreträdare på jorden vilket ingen människa av kött och blod kan bli enligt Guds evangelium.

Det är den Helige Ande som är Guds ställföreträdare här på jorden fram tills att Jesus kommer tillbaka men så länge påvarna tillsammans med sina kumpaner inom den övriga avfälliga och samlade kristenheten kan få naiva och icke bibelläsande människor "kristna" att tro på att de är Gud samtidigt som de lockas in i Satans kyrkor av hans tjänare, människor som agerar likt fångstredskap åt Satan, och även de omskapar sig till att likna ljusets änglar liksom Satan gör, så kommer avfallet liksom laglösheten att eskalera.   

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik