Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Präster och pastorers ovilja att varna för villoläror

Publicerad 2019-02-21 07:53:00 i Jesus,

Det är förbi med mitt folk,därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap,därför skall ock jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och såsom du har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn”(Hos.4:6)

Något som Jesus, Paulus och apostlarna lade stor vikt vid var att varna för villoläror, det vill säga för läror som inte bygger på rätt grund, den grund som är Jesus.

Varningar för falska läror (villoläror), för avgudar, för falska apostlar (ulvar i fårakläder) och för avfall från den sanna och sunda läran (Jesus lära) går som en röd tråd genom hela bibeln (både i GT och i NT) men, (och jag tror jag har rätt i det) aldrig har det väl funnits så många olika villoläror som det finns idag och detta trots att bibeln är en och samma.

Förvisso så skiljer sig de olika översättningarna åt (ord har bytts ut och lagts till och även tagits bort) men i det stora hela så är det en och samma bibel som alla troende på Jesus har tillgång till.

Sorgligt nog så finns det dom som verkar försvara villolärorna (och därmed avfallet) med att i den yttersta tiden så kommer det att vimla av villoläror och av falska apostlar/herdar, det kommer att bli ett stort avfall (så säger bibeln), och att det är ett tecken på att Jesus snart kommer tillbaka.

Av den anledningen så behöver de inte agera på något sätt. Det räcker med att vänta och se vad som händer och efter det hoppa på tåget som kör raka spåret till himmelen.

Att vända sig emot de falska lärorna (de falska apostlarna, de oredliga arbetarna, ulvarna i fårakläder) och avslöja dem är inget som de flesta av de så kallade ”kristna”(trots att det är vad Jesus/Gud vill att de som tillhör honom skall göra), är intresserade av och inte heller de som utger sig för att vara herdar för fåren (så kallade präster och pastorer som inte så sällan tillhör den skaran själva).

Risken finns ju att de falska herdarna kan bli sårade, stötta eller rent av arga (liksom Satan själv) och gå till attack på det ena eller det andra sättet och det kan väl inte vara något som Jesus vill resonerar majoriteten av de så kallade ”kristna” som med det bevisar att de inte är ledda/styrda av Gud/Jesus utan av människor, världen och ytterst sett av Satan.

Dessutom, menar de på, så är många av dem snälla, barmhärtiga och kärleksfulla (enligt världens definition av vad det innebär) eller så ser de ut att vara det och därför låter man dem hållas så att de kan förföra och förleda Guds/Jesus sanna barn (dem som han har kallat och utvalt) rakt ner i avgrunden.

En villolära enligt bibeln är en lära som helt eller delvis bygger på en annan grund än Jesus (Jesus lära).

Att det ibland kan vara svårt att avslöja en villolära (villoläror) och dem som står upp för och predikar dessa, beror på att alla villoläror (villolärare) i regel blandar Jesus (Guds) sanningar med Satans lögner.

En lära enbart bestående av lögn/lögner hade för vem som helst varit lätt att avslöja som en ”lögnaktig lära” och en sådan lära hade inte fått särskilt många anhängare bland de ”kristna”.

Därför måste Satan och hans tjänare vara smarta för att kunna få med sig så många som möjligt i fallet, i AVFALLET, så att de som en gång har blivit frälsta vandrar bort från Gud/Jesus men samtidigt tror och intalar sig att de står kvar vid honom.

Då de står fast vid de sanningar som predikas inom de olika villolärorna och som grundar sig på bibeln/Jesu lära (till exempel att Jesus är Herre och Frälsare och Guds son med mera med mera) så tror de (de fås till att tro)att allt är frid och fröjd och att de har sitt på det torra inför evigheten.

Att de även står upp för lögnerna (medvetet eller omedvetet) som finns och som frodas inom dessa läror om de stödjer dem, bortser de ifrån.

Det är på detta sätt som Satan och hans anhängare vinner terräng inom de så kallade ”kristna” leden. Bland de kristna och deras kyrkor och samfund.

Världens barn (de ofrälsta) går redan i Satans och hans anhängares ledband (även om de är snälla, goda, kärleksfulla och barmhärtiga), då de är en del av det rike (världens rike) som Satan är herre över, så varför skulle han/de lägga någon energi på att få över dem till det rike de redan tillhör?

Det är de som har blivit frälsta till Jesus som han/de siktar in sig på.Vad det handlar om är att göra dem (de sant frälsta) oförmögna till att vara redskap åt Gud/Jesus och att utföra Guds/Jesus verk här på jorden.

Om de gör sina egna verk (människoverk) vilket de flesta kyrkor och samfund liksom många så kallade ”kristna” gör i sin självrättfärdighet, (i tron att de gör Guds/Jesus vilja) så bryr han sig inte utan det är när och om de gör Guds/Jesus verk (vilja), börjar göra hans verk och följer hans vilja, (börjar att bära frukt för Gud/Jesus) som han på diverse olika sätt försöker att förhindra detta.

Satan hatar Gud/Jesus (har så gjort sedan Gud/Jesus kastade ut honom från himmelriket) och detta vet Gud/Jesus som han inte kan komma åt, men han är slug och vänder sig till människor av kött och blod och som av Gud/Jesus har blivit benådade med en fri vilja och utger sig för att vara en vän till dem, till de ”kristna” (till alla människor) i syfte att komma åt Gud/Jesus genom dem, genom hans kallade och utvalda och genom dem som är kallade och utvalda men som ännu inte har hörsammat kallelsen.

Det är genom människor (de som har blivit kallade av Gud/Jesus,frälsta och pånyttfödda) som han, Satan, kan sabotera Guds/Jesus verk och vilja när han omskapar sig till att likna EN LJUSETS ÄNGEL LIKSOM HANS TJÄNARE, och de som borde stå på Guds/Jesus sida faller som käglor för Satans billiga knep.

När allt fler och fler ”kristna” anammar villoläror och avskärmar sig från Jesus/Gud och hans sanna evangelium njuter Satan i fulla drag liksom hans tjänare.

Kristna” som inte är i Jesus (som inte låter sig ledas av honom, av hans Ande, hans lära) kan inte bära frukt i Guds/Jesus rike.

De har inte honom med sig och Jesus själv säger att ”ty utan mig kan ni inte göra något”. Jesus kunde inte heller göra något (av egen kraft) utan FADERN och som Jesus var i Fadern så måste Jesus lärjungar (de som tror på honom och som vill vandra med honom) vara i Jesus..

Grenarna (de frälsta och troende på Jesus) kan inte leva och grönska (bära frukt) om de är avskiljda från stammen.

Det är stammen (och stammen är i detta fallet Jesus) som ger grenarna den näring de behöver för att kunna bära frukt. En gren som inte får tillräckligt med näring eller som rycks bort från stammen blir en död kvist som förr eller senare kommer att brännas upp. Den kan inte bära frukt när den är död!

Det är deprimerande (sorgligt, beklämmande) att se hur de som en gång blev frälsta (som hade en sann frälsningsupplevelse) har valt att vandra bort från Jesus/Gud genom att hänge sig åt alla slags villoläror, villolärare och villoandar (åt vad som kliar dem själva i öronen) samtidigt som de säger att de fortfarande är Guds/Jesus lärjungar, att de vandrar med Gud/Jesus och att de är födda på nytt i Jesus Kristus och har Guds/Jesus Ande med sig trots att de borde veta att Guds/Jesus Ande (den Helige Ande) inte kan verka tillsammans med andar som inte kommer från Gud/Jesus och att sanningar som blandas med lögner inte kan bli något annat (inte kan resultera i något annat) än lögn.

Ännu mer deprimerande och sorgligt är det att inte de som utger sig för att vara herdar för fåren (speciellt för de små i Kristus/de nyfödda i Kristus Jesus och vilka kallar sig för präster och pastorer) vill ge dem som de har i sin vård/i sina händer (församlingsmedlemmarna), kunskaper om hur Satan verkar och då speciellt genom villoläror (onda andars läror) för att få dem att falla, avfalla från Kristi sanna och sunda lära.

Väckelse i biblisk mening

Publicerad 2019-02-18 12:22:00 i Jesus,

Vad är egentligen väckelse enligt Jesus och bibeln?

Innebär inte väckelse i biblisk mening att de som en gång har blivit frälsta men som har somnat eller som befinner sig i någon slags dvala (i ett halvslummer) vilket har lett till att de har förlorat sin andliga skärpa och inte längre är kapabla att se Guds/Jesus sanningar, vaknar upp (väcks!) och börjar se dessa sanningar och sedan följer sanningen som ÄR JESUS/GUD?

När döparmartyrerna som ett exempel (ett bra exempel) under 1500 talet började förstå att det inte fanns något stöd för ”barndop” i bibeln (och spred denna sanning) så startades en väckelse i land efter land och resultatet blev frikyrkor som förkastade barndopet och som stod upp för vuxendopet.

Det finns mycket att läsa om detta (för den som är intresserad) och om hur dessa döparmartyrer fick plikta med sina liv (på de mest bestialiska sätt) då de blev fiender till reformationens anhängare (däribland Martin Luther) som vände sig emot dem och ville få dem dödade.

Vad som hände var iallafall att dessa Gudsmän blev väckta (av Gud/Jesus) och allt efter som tiden gick så vaknade fler ”kristna”. De förstod att detta var en sanning som kom från Gud/Jesus och anslöt sig i stora skaror till döparmartyrerna och deras tro på vuxendopet (de kunde som antytts inte hitta något som talade om barndop i bibeln) och det blev VÄCKELSE!

Om dessa döparmartyrer (Gudsmän) inte hade velat vakna så hade de aldrig kunnat väcka andra troende ”kristna” och då hade det inte blivit någon ”VÄCKELSE” att tala om bland Guds/Jesus folk.

Väckelse i biblisk mening börjar alltid med Guds/Jesus folk och handlar om sanningar (från Jesus/Gud) som Gud/Jesus vill skall komma fram när han vill att de skall komma fram. Då är han med för ty utan Gud/Jesus kan det inte bli någon ”väckelse”.

Det är han som väcker de sina och oftast först någon eller några men väckelsen (all väckelse) har sin grund hos Jesus/Gud. Det är han som bestämmer om och när det skall bli väckelse samt vilka människor han vill använda sig av för detta och vilka som kommer att bli väckta.

En förutsättning för att en väckelse (en väckelse i biblisk mening) skall kunna ske är att hans barn/hans kallade, vill vakna.

De som själva sover och inte vill vakna kan omöjligt väcka någon annan som sover. Gud/Jesus kan inte använda sig av dem. Av sovande ”kristna”.

När jag gick till olika kyrkor (det var, måste erkännas, länge sedan jag satte min fot i någon så kallad kyrka eller församling) och till så kallade bönemöten så var det väldigt ofta som människor på mötena bad om väckelse (ibland så högt att det nästan dånade) som om en ”väckelse” (en väckelse från Gud/Jesus) skulle komma utifrån (skulle kunna komma utifrån) och från något eller någon utanför dem själva (deras kyrkor och församlingar).

Att de, dessa människor (”kristna”) som påstod sig ha varit frälsta och lärjungar till Jesus och pånyttfödda i Jesus i vissa fall under flera decennier, inte verkade förstå att sann väckelse börjar med Guds/Jesus hus och med dem själva (med att de vill vakna, vill bli väckta och att de sedan vaknar), gjorde mig förbryllad trots att jag var nyfrälst eller kanske för att jag var nyfrälst och inte hade blivit hjärntvättad av kyrkorna.

Numera har jag förstått att kyrkokristna (åtminstone de flesta) och deras kyrkor och samfund (ledarna för dessa) inte är intresserade av någon väckelse från Gud/Jesus.

De vill gärna ha väckelse (och vakna) om väckelsen sker på deras egna villkor, det vill säga om väckelsen skulle stämma överens med det världsliga evangelium (de onda andars läror) som predikas inom dagens kyrkor (samfund) och som majoriteten av de kyrkokristna tror på, eller för att uttrycka det klarare, om Gud/Jesus rättar sig efter dem (deras Satans evangelium) och håller sig i bakgrunden trots att de använder sig av hans namn.

Då är de mottagliga för hur mycket väckelse som helst och för väckelser som kommer från alla möjliga håll och kanter men dessvärre inte från Gud/Jesus.

Några exempel på väckelser som inte har kommit (kommer) från Gud/Jesus utan från Satan och världen och som de falska kristna och deras kyrkor har öppnat sig för (mottagit/vaknat upp för) med hull och hår, är den homosexuella väckelsen (väckelsen för HBQT rörelsen), den ekumeniska väckelsen (väckelsen som påstår att alla religioner har samma gud, att alla religionsutövare ber till samma gud och det därför går att samarbeta och kompromissa med avgudadyrkare) och sist men inte minst den mångkulturella (mångetniska) väckelsen som syftar till att ”hjälpa” och att underlätta för avgudareligioner och avgudadyrkare att breda ut sig i landet med motiveringen att de ”kanske” blir frälsta förr eller senare.

Är det så konstigt att det inte blir någon väckelse som kommer från Gud/Jesus när de som Gud/Jesus kan använda sig av har vänt honom ryggen och vill ha väckelse på sina egna villkor?

När de som borde vandra i Ande och i Sanning och med Jesus som lemmar i Kristi kropp (lydiga Jesus som är huvudet) eller som borde vara grenar i det sanna vinträdet (och för det, för Jesus, bära frukt), inte vill bli väckta och ta emot honom och hans sanningar utan skapar sina egna sanningar (väckelser) allt efter behag, alternativt ställer upp på de sanningar (väckelser) som kommer från världen och Satan?

 

Att koka grodor

Publicerad 2019-02-17 07:18:34 i Allmänt,

Det sägs att om en groda placeras i för varmt eller kallt vatten i en gryta så hoppar den instinktivt upp från grytan om den har möjlighet.

Är det däremot en för grodan behaglig vattentemperatur så stannar den kvar.

När (om) temperaturen sedan höjs successivt (mycket långsamt) så vänjer sig grodan vid att vattnet blir allt varmare och varmare för att slutligen nå kokpunkten då grodan blir kokad till döds.

Tanken slog mig att ”det svenska folket” (och sorgligt nog även så kallade ”kristna”) är likt grodor som vänjer sig vid det mesta. Precis som grodan i grytan så kan de inte förstå att de är på väg att bli kokta till döds (som folk/folkgrupp) genom en tillvänjningens strategi eller genom vad som också brukar kallas för ”de små stegens tyranni”.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik