Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kan Guds Ande samarbeta med världens ande?

Publicerad 2018-03-14 16:34:38 i Religion,

Kan Guds Ande, Gud/Jesus samarbeta med den ande som finns i dagens ekumeniska, mångkulturella, HBQT certifierade och framgångsfixerade kyrkor och samfund?

Oavsett vad det är för människor som stöttar och står upp för kyrkorna och samfunden så är ju frågan vad Gud/Jesus säger om ekumenik (religionsdialoger, kompromisser och samarbeten med andra religioner/läror och inte minst med påveskökan) och vad han säger om att bjuda in ofrälsta (som drivs av antikrists ande, vilket alla ofrälsta gör enligt GUD/JESUS) bland de frälsta till kyrkorna/samfunden på olika möten (ja även på bönemöten) samt vad han säger om att bjuda in homosexuella och varenda en som är intresserad av att ta del av de gratisaktiviteter och den sociala gemenskap som kyrkorna lockar med.

När man pratar med kyrko och samfundskristna vilka säger sig ha varit frälsta och pånyttfödda i Jesus Kristus under lång tid och tror på vad bibeln lär samtidigt som de står upp för allt detta så kan man ju förvisso säga (om man vill vara vän med dem) att ja visst är de frälsta och pånyttfödda i Jesus (att alla får tro vad de vill) eller att Guds vägar är outgrundliga eller något annat som låter bra som till exempel att alla skall få en chans att bli frälsta i kyrkorna och i samfunden vilket de kan bli om de bara släpps innanför dörrarna och lär sig lite bibelkunskap.

Då kommer frälsningen flygande med full fart till allt och alla som befinner sig i kyrko eller samfundslokalen och som har kommit dit för att få social gemenskap, gratis kaffe, kaffebröd, mat eller något annat som gynnar personen/personerna (människorna) i fråga.

Är det verkligen så? Kan någon bli frälst genom att sätta fötterna i en byggnad och kan de som befolkar denna byggnad frälsa alla som kommer in genom att bemöta dem med ett glatt leeende, några ord från bibeln, en kopp kaffe, en bulle eller en smörgås eller en riktig brakmiddag?

Är det inte snarare så att när en annan ande/andra andar släpps in så påverkar det de som eventuellt har Guds Ande inom dessa byggnader på ett negativt sätt? Och varför? Det beror inte på personen/personerna som kommer in, om de är långa eller korta, svarta eller vita, rika eller fattiga eller på vilken skostorlek de har utan det beror på att Guds Ande inte kan samarbeta med Satans ande (anden i världen) vilket alla ofrälsta enligt skriften drivs av.

Ofrälsta människor har inte Guds Ande och de tillhör inte Guds familj. De är inte Guds barn utan världens och Satans barn.

Det förunderliga är hur alla de som kallar sig kristna, pånyttfödda i Kristus har så lätt för att ta till sig världens barn och allt som de/världen erbjuder dem. Jag menar inte att vi som kristna inte skall hjälpa nödlidande människor som är världens barn om de är i verklig nöd (håller på att frysa ihjäl i ett dike eller om de har blivit rånade och misshandlade etcetera) eller att vi inte skall hjälpa våra nära och kära som är i nöd och som inte är frälsta men var i bibeln står det att vi skall kompromissa med dem/de ofrälsta, samarbeta med dem och ha dialoger med dem som kan leda till en kompromiss så att båda eller alla inblandade parter blir nöjda och glada?

Vad blir resultatet av en kompromiss mellan människor som drivs av Guds Ande och människor som drivs av Satans, världens och den antikristliga anden? Hur många så kallade kristna ställer sig ens en sådan fråga även om det går att se resultatet av detta idag i Sverige?   

Var i bibeln talas det om religionsfrihet och om att Guds barn har en skyldighet att bjuda in främmande folk, folkgrupper med andra religioner, kulturer, seder och bruk i sitt land och dessutom se till så att de kan bli försörjda och breda ut sig i landet?

Är så kallade kristna som står upp för ekumenik, mångkultur, mångreligiositet, HBQT rörelsen och framgångsteologin verkligen frälsta, pånyttfödda i Kristus och drivna av GUDS/JESUS ANDE?

Antagligen vill ingen (kan ingen) så kallad pånyttfödd i Kristus svara på den frågan eller på övriga frågor som har ställts i detta inlägget men min fulla övertygelse är att de kan inte vara Guds/Jesus barn om de inte drivs av hans Ande utan drivs av världens och Satans ande.

Sedan jag blev frälst, jag är relativt nyfrälst (jag tog emot Jesus/Gud 2011 efter att han hade sökt mig sedan jag var ett barn) har jag känt skuldkänslor för att jag inte kan stå upp för det som kyrkorna och samfunden står upp för. Många där har ju varit kristna länge och de vet vad allt handlar om försöker jag intala mig. De är snälla och tillmötesgående (många är mycket äldre än mig) men varför har jag inte kunnat ta till mig det de säger för mitt eget bästas skull?

Varför har jag inte kunnat bli en bland andra i någon av de ekumeniska, mångkulturella, framgångsteologiska, HBQT certifierade kyrkorna/samfunden som finns överallt?  

Jag har syndat på olika sätt sedan jag blev frälst (liksom de flesta frälsta har gjort efter att de har blivit frälsta). Faktum är att de flesta av oss syndar dagligen på det ena eller andra sättet när vi inte följer Guds Ande som är den verkande kraften (GUDS/JESUS KRAFT) i våra liv och istället ser till hur vi på bästa sätt skall kunna passa in i världen. Vad är det mina anhöriga, mina vänner, grannen, de som står mig nära vill och vill höra?

Vad skall jag säga och hur skall jag vara för att de skall må bra och känna sig väl till mods?

Ett sådant tankesätt är inte Guds tankesätt för Gud/Jesus är sanningen och den/de som inte har sanningen (har blivit frälst/frälsta och vandrar med Jesus som ÄR SANNINGEN) har inte heller vägen eller livet och kan inte förstå. De går sina egna vägar vilket även frälsta (de som påstår sig vara det) människor vill göra och gör allt som oftast. Jag har själv gjort det!!

Vi vill så gärna att våra anhöriga, de som vi har något slags band till, skall bli frälsta, att Gud/Jesus skall söka dem och vi ber och ber ibland dag som natt för att Gud/Jesus skall frälsa våra nära och kära och det skall vi göra. Det är inget fel med det men vi måste också förstå att alla levande människor på jorden inte kommer att bli frälsta för om det hade varit så enkelt så hade inte Gud skickat Jesus hit.

Om alla vore frälsta när han/JESUS togs upp till Gud/Fadern så hade han inte lämnat kvar sin Ande, den Helige Ande på jorden vilken är den kraft som verkar här idag men som kyrkorna och samfunden (de som har lierat sig med dem) inte vill kännas vid utan som de hatar och ser som ett hot mot deras falska skökoväsenden då den Helige Ande i en frälst människa tvingas avslöja dem som de hycklare de är.

Det är inte plågsamt för kyrkorna och samfunden, för dem som inte befinner sig i sanningen och som saknar Guds Ande men det är plågsamt att bli frälst, pånyttfödd i Jesus Kristus och att söka efter en gemenskap med likasinnade, som man tror är likasinnade (frälsta och pånyttfödda i Jesus Kristus) och sedan inse att det är världen och Satan dessa frälsta och pånyttfödda i Jesus står upp för.

Vad händer då med den som har blivit frälst och pånyttfödd i Jesus Kristus?

Det kontantlösa samhället och satans synagogas makt över människor

Publicerad 2018-03-11 19:49:53 i Satans synagoga,

“När en regering är beroende av bankirer för att få pengar, är det dessa och inte regeringens ledare som kontrollerar situationen, eftersom handen som ger är överordnad handen som tar. Pengar har inget fosterland, finansiärer är utan patriotism och anständighet. Deras enda syfte är vinst. (Napoleon 1815).

De första bankirerna var guldsmeder som började förvara guld åt sina kunder. Kunderna fick i gengäld kvitton och dessa kvitton använde de när de ville hämta ut sitt guld. Snart kom någon fram till att det var lättare att börja använda kvitton som betalningsmedel istället för att springa fram och tillbaka till smeden så fort något behövde köpas.

Smederna började så småningom att skriva ut fler kvitton än vad som täcktes av mängden guld som de hade fått att förfoga över. Det kunde de göra för att bara en liten del av kvittoinnehavarna dök upp samtidigt för att få sitt guld.

Dagens bankverksamhet bygger på denna modell och därför är de (bankerna) livrädda för att en bankrusning skall ske och att alla vill hämta ut sina pengar samtidigt.

Bankerna kan låna ut en massa pengar (trycka upp pengar/kvitton från tomma intet) som inte är bankernas eller bankirernas (bankägarnas) pengar utan BANKKUNDERNAS PENGAR.

Bankkunder som tar lån (det är många) lånar med andra ord pengar från andra bankkunder och inte från några snälla och godhjärtade banker (bankirer) vilka dessutom har rätt att ta ränta på de utlånade pengarna (luftpengarna) vilket borde vara kriminellt att göra då det är andras pengar de lånar ut och inte sina egna.

Privatpersoner som har pengar på banken/bankerna kan inte låna ut de pengar de har där (så länge de finns där) och sedan kräva ränta om de så skulle vilja det men det kan däremot bankerna det vill säga de som äger och styr bankerna.

I den tidiga ”kristna” världen (bland kristna) var det en skam att låna ut pengar och ta ränta (det var rent av förbjudet) men så var inte fallet när det gällde judarna. De hade inga problem med att ta ränta av ICKE JUDAR och på den vägen har det fortsatt.

Därför är det judarna (de falska judarna) som idag äger, styr/kontrollerar i stort sett alla riksbanker i världen och vars agenda går ut på att ta kontroll över alla länder/alla människor via den ekonomiska makten.

Den/de som äger, styr och kontrollerar pengarna (ekonomin) kan även styra och kontrollera alla andra institutioner och allt som ryms inom ett samhälle och det är vad dessa judar gör. De hotar med repressalier om någon vågar säga ett ord om deras kriminella beteende.  

Demokrati, politiska partier, åsiktsfrihet, religionsfrihet, mänskliga rättigheter i all ära men tyvärr är allt detta underordnat dem som äger, styr och kontrollerar människorna via penningens makt och detta kan vilken vaken människa som helst se idag.   

I ett normalt samhälle, i normala samhällen, borde alla som titulerar sig ekonomer, nationalekonomer (professorer i ekonomi etcetera) och som påstår sig ha koll på läget för länge sedan skrikit att kejsaren är naken men så sker inte eftersom dessa betalas av dem som äger, styr och kontrollerar pengarna/bankerna och dem.

De har låtit sig köpas av dessa Satansdyrkare (de falska judarna) och är skräckslagna för vad som skulle kunna hända dem om de berättade sanningen. Hur går det då med familjen, med huset, karriären, med den framgång jag har nått på det ena eller andra sättet (skall jag och familjen, kanske hela släkten behöva gå till socialen för att kunna överleva?) resonerar dessa och väljer det tryggaste som är att stå fast i lögnen och inte bara det utan att också sprida lögner till andra.

Krediterna som finns på kontoinnehavarnas konton är bankernas SKULDER – dvs kontoinnehavarnas fordran på banken på kontanter.

Att bankerna försöker skapa det kontantlösa samhället beror på att då skrivs deras skulder av. Det kontantlösa samhället innebär en total skuldavskriving för bankerna. Bankerna (Satans synagoga) kan bara betala sina skulder till kontoinnehavarna i kontanter. Tas kontanterna bort slipper bankerna (Satans synagoga) med andra ord att betala sina skulder!

Pengar (överlevnad) i ett kontantlöst samhälle står alltid under bankernas och de giriga bankirernas fulla kontroll i och med att de aldrig lämnar banken, (ingen kan längre hämta ut papperspengar). Det innebär att människors frihet minimeras genom att de görs helt beroende av banken (av de som äger, styr och kontrollerar banken/bankerna, pengarna) för sin överlevnad. De görs beroende av ett fåtal makthungriga Satansdyrkare.

Den/de som opponerar sig mot bankerna och deras allierade (världens människor som tillhör Satan och som trivs med det) kan med en knapptryckning stängas av vilket innebär att den inte kan köpa eller sälja längre.

Detta är vad vilddjurets märke som det står om i Uppenbarelseboken handlar om och det är få som kallar sig kristna som kommer att vägra att ta emot vilddjurets märke.

Faktum är att de flesta som kallar sig kristna redan har gjort det (tagit emot vilddjurets märke) i både tanke och i handling (tanke är lika med tankar och handling är lika med att handla) genom att stå upp för en satanisk stat, staten Israel, och genom att på olika sätt via teknologi (de nyaste mobiltelefonerna, facebook med mera), ekumenik, en
falsk enhet med allt och med alla religioner, läror, och genom att stå upp för villoläror.

De har redan tagit vilddjurets märke och arbetar idag för att Satans rike skall kunna breda ut sig men intalar sig att de har Gud/Jesus med sig när de gör alla sina goda gärningar i kraft av sitt kött och genom sin vilja samt uppbackade av Satans kyrkor.

De vill tro att det kommer en dag när de tvingas stå i ett led och någon frågar dem, hej där, vill du ta emot märket eller vill du inte det? Något sådant kommer inte att ske och de (dessa falska kristna) kommer inte heller att bli uppryckta innan vedermödan vilket många av deras präster och pastorer har itutat dem för att de skall stå upp för deras skökoväsenden och för dem. 

De som ställer upp på att låta banker och ogudaktiga bankirer (dem som de har lyckats snärja) bli herrar i deras liv, säger ja till mammon och nej till Gud. Det går inte att välja både Gud och mammon eller att vara beroende av mammon samtidigt som man vill ha en nära kontakt med Gud.

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt. 6:24).

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik