Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Enhet med Satan eller med Gud

Publicerad 2018-03-16 12:28:59 i Religion,

Detta kan ses som en fortsättning på inlägget tidigare och där frågan var vad som händer den som har blivit frälst och pånyttfödd i Jesus Kristus och som vandrar in i en kyrka i hopp om att där hitta likasinnade.

Om personen i fråga verkligen har haft en äkta frälsningsupplevelse och inte bara är ute efter social gemenskap och trevliga (gratis) aktiviteter för att den kanske känner sig ensam och vill ha något att sysselsätta sig med (vilket inte har något med frälsning att göra) så blir det ganska snart uppenbart för den att det finns få sant frälsta och pånyttfödda människor i kyrkorna och i samfunden vilket främst märks genom deras kärlek till världen och deras iver och lust att samarbeta och kompromissa med världen. Med allt som finns i världen för att världen, vilket de tycks tro, skall kunna bli frälst förr eller senare.

Vad man arbetar för är en falsk enhet (alla skall med på tåget, även självaste Satan!) vilket är en enhet som Satan och inte Jesus/Gud ligger bakom då Jesus/Gud och Guds Ande inte kan samarbeta/ha enhet med världens ande, den antikristliga anden (och Satan), vilket är den ande som alla ofrälsta drivs av fram tills att Gud i sin nåd eventuellt frälser dem.

Som nyfrälst märker man ganska snart av denna krocken mellan andar i kyrkorna och i samfunden vilka står i motsatsförhållande till varandra och som företräder två helt olika riken. Man undrar vad det handlar om (varför denna motvilja?) men försöker intala sig att det är så här det skall vara och att det istället är något fel på en själv med tanke på att ingen annan av alla dem som finns inom kyrkans (kyrkornas) väggar reagerar utan verkar trivas utmärkt.

Tankar som att är man verkligen frälst (majoriteten har väl alltid rätt?) börjar tynga en och om man talar med någon som har varit ”kristen” länge så säger de inte rent ut att man inte är frälst utan att olusten beror på att man inte är tillräckligt samarbetsvillig, ödmjuk etcetera och att man måste bjuda till och ställa upp för kyrkan. Börja koka kaffe, vara med på aktiviteter, städa, pyssla och dona och sist men inte minst verka för att dra in nya människor i kyrkan, för då plötsligt kommer allt att kännas lättare, det vill säga om man uppoffrar sig för kyrkan och för gemenskapen (medmänniskorna) som finns där.

Detta vill man gärna tro på och försöker anpassa sig men olustkänslorna ger inte med sig. Då tänker man tids nog att det kanske är fel kyrka jag har kommit till och att det finns bättre kyrkor som inte är världsfixerade (som inte är ute efter att frälsa världen och Satan) och där församlingen fungerar som Kristi kropp där den ena lemmen (den enskilda som tror) inte kan fungera på ett riktigt sätt utan de andra lemmarna (de andra som tror) och så söker man med ljus och lykta efter en kyrka, ett samfund där Jesus verkligen är huvudet (översteprästen) och alla andra är ”präster”, ett utvalt prästadöme, på lika villkor och där det inte finns någon hierarki mellan de troende utan där alla använder sig av de nådegåvor som Jesus har gett var och en i syfte att få Kristi kropp att fungera och där det råder ENHET I ANDEN, för att sedan upptäcka att någon sådan kyrka, något sådant samfund eller någon sådan församling inte existerar.   

Om man då talar med någon som har varit en kyrko/samfunds ”kristen” länge ännu en gång (och som borde veta mer än man själv) så säger den att det finns inga perfekta kyrkor, samfund (församlingar) och att man måste kunna samarbeta/kompromissa för att alla är olika. Där det finns människor där finns det problem!

Men tänker man då som nyfrälst att var det inte detta jag blev frälst bort ifrån? Från världens tankesätt till Guds tankesätt? Från världens rike (från Satan och den antikristliga anden) till Guds/Jesus rike?

Skall jag nu behöva fortsätta att kompromissa och samarbeta med allt och med alla som jag gjorde när jag var ett världens barn och som då var något helt naturligt eftersom alla världens barn har rätt att tycka, tänka och tro vad de vill? Det går inte att tvinga ett barn av världen att tro på det man själv tror på och det är inte heller Guds vilja men tyvärr har kyrkorna använt sig av den taktiken under århundradernas gång (sedan kyrkan inlemmades med staten/världen under 300 talet och blev en maktfaktor) vilket ledde till stor blodutgjutelse, förföljelser av olika de slag och tortyr av oliktänkande vilket ni som har läst kristendomens historia är väl medvetna om.   

Varför frälste Jesus/Gud mig UT från världen och världens rike till sitt rike om jag nu skall vara kvar i världen och tvingas anamma världen och dess tankesätt om det så sker i en kyrka eller någon annanstanns? Jag hade ju lika gärna kunnat välja att stanna kvar där (i världen) och göra mig ett namn i världen och använda mina nådegåvor (talanger) och allt vad Gud/Jesus har gett mig för att behaga världen? Är jag dum eller vad handlar det om?

Gåvan att kunna skriva skulle jag ju kunna använda till att hylla världen och kyrkorna och världens barn. Det hade inte varit särskilt svårt när det gäller att skriva. Den som kan skriva kan skriva vare sig den skriver om blommor, politik, hundvalpar, feminism eller om tron på Jesus och om frälsning. De olika gåvor vi som människor av naturen har fått kan vi använda för att antingen sprida Guds rike eller Satans rike här på jorden.

Att stå fast i tron, i sin frälsning, är en kamp på liv och död andligt sett. Att göra sig oberoende av Gud/Jesus leder förr eller senare till att människan successivt dör andligt och det är vad som händer en frälst och pånyttfödd människa när den ansluter sig till kyrkor som inte drivs av Guds Ande utan av anden i världen (av Satan) och som inte hörsammar Guds Ande utan den ande som har etablerat sig i kyrkorna och i samfunden (Satans och världens ande).

Gud/Jesus slutar att tala till den/dem och det som sker efter det är att den/dem får förlita sig på vad andra i kyrkorna och som Gud/Jesus inte heller talar till (även om han en gång gjorde det) har att säga och det är något som varje nyfrälst (sant frälst och pånyttfödd i Jesus Kristus) känner av vilket är anledningen till att de inte vill ha med Satans kyrkor att göra.

Den nyfrälsta väljer Gud/Jesus men vill tro att anledningen till att den inte kan fungera i en kyrka som drivs av Satans ande, är den själv (har jag inte gjort allt som står i min makt, har jag inte gjort det eller det eller det) och det är så Satan funkar. Genom skuld och skam och genom att få den/dem till att göra, göra, göra gott för världen och för hans rike!!       

In i det längsta intalar den/de (de nyfrälsta) sig att det är den/de det är fel på. Det leder till att den/de sakta men säkert drivs tillbaka till världen och kanske till sina forna synder vilka de har blivit befriade från.

Kyrkorna (företrädarna för dem) säger då hånfullt att se vad som har hänt, har du kanske börjat dricka igen, begå äktenskapsbrott eller andra synder och det är väl inte att undra på. Du skulle ha stannat kvar i kyrkan eller i samfundet. Du skulle ha lyssnat på oss! Men du kan alltid komma tillbaka!, och du är förstås välkommen om du anpassar dig till den ande som vi drivs av och som är världens och Satans ande. Kom tillbaka och koka kaffe (gör vad som helst som gynnar kyrkan) och var med om att bygga upp KYRKAN!!

Kan Guds Ande samarbeta med världens ande?

Publicerad 2018-03-14 16:34:38 i Religion,

Kan Guds Ande, Gud/Jesus samarbeta med den ande som finns i dagens ekumeniska, mångkulturella, HBQT certifierade och framgångsfixerade kyrkor och samfund?

Oavsett vad det är för människor som stöttar och står upp för kyrkorna och samfunden så är ju frågan vad Gud/Jesus säger om ekumenik (religionsdialoger, kompromisser och samarbeten med andra religioner/läror och inte minst med påveskökan) och vad han säger om att bjuda in ofrälsta (som drivs av antikrists ande, vilket alla ofrälsta gör enligt GUD/JESUS) bland de frälsta till kyrkorna/samfunden på olika möten (ja även på bönemöten) samt vad han säger om att bjuda in homosexuella och varenda en som är intresserad av att ta del av de gratisaktiviteter och den sociala gemenskap som kyrkorna lockar med.

När man pratar med kyrko och samfundskristna vilka säger sig ha varit frälsta och pånyttfödda i Jesus Kristus under lång tid och tror på vad bibeln lär samtidigt som de står upp för allt detta så kan man ju förvisso säga (om man vill vara vän med dem) att ja visst är de frälsta och pånyttfödda i Jesus (att alla får tro vad de vill) eller att Guds vägar är outgrundliga eller något annat som låter bra som till exempel att alla skall få en chans att bli frälsta i kyrkorna och i samfunden vilket de kan bli om de bara släpps innanför dörrarna och lär sig lite bibelkunskap.

Då kommer frälsningen flygande med full fart till allt och alla som befinner sig i kyrko eller samfundslokalen och som har kommit dit för att få social gemenskap, gratis kaffe, kaffebröd, mat eller något annat som gynnar personen/personerna (människorna) i fråga.

Är det verkligen så? Kan någon bli frälst genom att sätta fötterna i en byggnad och kan de som befolkar denna byggnad frälsa alla som kommer in genom att bemöta dem med ett glatt leeende, några ord från bibeln, en kopp kaffe, en bulle eller en smörgås eller en riktig brakmiddag?

Är det inte snarare så att när en annan ande/andra andar släpps in så påverkar det de som eventuellt har Guds Ande inom dessa byggnader på ett negativt sätt? Och varför? Det beror inte på personen/personerna som kommer in, om de är långa eller korta, svarta eller vita, rika eller fattiga eller på vilken skostorlek de har utan det beror på att Guds Ande inte kan samarbeta med Satans ande (anden i världen) vilket alla ofrälsta enligt skriften drivs av.

Ofrälsta människor har inte Guds Ande och de tillhör inte Guds familj. De är inte Guds barn utan världens och Satans barn.

Det förunderliga är hur alla de som kallar sig kristna, pånyttfödda i Kristus har så lätt för att ta till sig världens barn och allt som de/världen erbjuder dem. Jag menar inte att vi som kristna inte skall hjälpa nödlidande människor som är världens barn om de är i verklig nöd (håller på att frysa ihjäl i ett dike eller om de har blivit rånade och misshandlade etcetera) eller att vi inte skall hjälpa våra nära och kära som är i nöd och som inte är frälsta men var i bibeln står det att vi skall kompromissa med dem/de ofrälsta, samarbeta med dem och ha dialoger med dem som kan leda till en kompromiss så att båda eller alla inblandade parter blir nöjda och glada?

Vad blir resultatet av en kompromiss mellan människor som drivs av Guds Ande och människor som drivs av Satans, världens och den antikristliga anden? Hur många så kallade kristna ställer sig ens en sådan fråga även om det går att se resultatet av detta idag i Sverige?   

Var i bibeln talas det om religionsfrihet och om att Guds barn har en skyldighet att bjuda in främmande folk, folkgrupper med andra religioner, kulturer, seder och bruk i sitt land och dessutom se till så att de kan bli försörjda och breda ut sig i landet?

Är så kallade kristna som står upp för ekumenik, mångkultur, mångreligiositet, HBQT rörelsen och framgångsteologin verkligen frälsta, pånyttfödda i Kristus och drivna av GUDS/JESUS ANDE?

Antagligen vill ingen (kan ingen) så kallad pånyttfödd i Kristus svara på den frågan eller på övriga frågor som har ställts i detta inlägget men min fulla övertygelse är att de kan inte vara Guds/Jesus barn om de inte drivs av hans Ande utan drivs av världens och Satans ande.

Sedan jag blev frälst, jag är relativt nyfrälst (jag tog emot Jesus/Gud 2011 efter att han hade sökt mig sedan jag var ett barn) har jag känt skuldkänslor för att jag inte kan stå upp för det som kyrkorna och samfunden står upp för. Många där har ju varit kristna länge och de vet vad allt handlar om försöker jag intala mig. De är snälla och tillmötesgående (många är mycket äldre än mig) men varför har jag inte kunnat ta till mig det de säger för mitt eget bästas skull?

Varför har jag inte kunnat bli en bland andra i någon av de ekumeniska, mångkulturella, framgångsteologiska, HBQT certifierade kyrkorna/samfunden som finns överallt?  

Jag har syndat på olika sätt sedan jag blev frälst (liksom de flesta frälsta har gjort efter att de har blivit frälsta). Faktum är att de flesta av oss syndar dagligen på det ena eller andra sättet när vi inte följer Guds Ande som är den verkande kraften (GUDS/JESUS KRAFT) i våra liv och istället ser till hur vi på bästa sätt skall kunna passa in i världen. Vad är det mina anhöriga, mina vänner, grannen, de som står mig nära vill och vill höra?

Vad skall jag säga och hur skall jag vara för att de skall må bra och känna sig väl till mods?

Ett sådant tankesätt är inte Guds tankesätt för Gud/Jesus är sanningen och den/de som inte har sanningen (har blivit frälst/frälsta och vandrar med Jesus som ÄR SANNINGEN) har inte heller vägen eller livet och kan inte förstå. De går sina egna vägar vilket även frälsta (de som påstår sig vara det) människor vill göra och gör allt som oftast. Jag har själv gjort det!!

Vi vill så gärna att våra anhöriga, de som vi har något slags band till, skall bli frälsta, att Gud/Jesus skall söka dem och vi ber och ber ibland dag som natt för att Gud/Jesus skall frälsa våra nära och kära och det skall vi göra. Det är inget fel med det men vi måste också förstå att alla levande människor på jorden inte kommer att bli frälsta för om det hade varit så enkelt så hade inte Gud skickat Jesus hit.

Om alla vore frälsta när han/JESUS togs upp till Gud/Fadern så hade han inte lämnat kvar sin Ande, den Helige Ande på jorden vilken är den kraft som verkar här idag men som kyrkorna och samfunden (de som har lierat sig med dem) inte vill kännas vid utan som de hatar och ser som ett hot mot deras falska skökoväsenden då den Helige Ande i en frälst människa tvingas avslöja dem som de hycklare de är.

Det är inte plågsamt för kyrkorna och samfunden, för dem som inte befinner sig i sanningen och som saknar Guds Ande men det är plågsamt att bli frälst, pånyttfödd i Jesus Kristus och att söka efter en gemenskap med likasinnade, som man tror är likasinnade (frälsta och pånyttfödda i Jesus Kristus) och sedan inse att det är världen och Satan dessa frälsta och pånyttfödda i Jesus står upp för.

Vad händer då med den som har blivit frälst och pånyttfödd i Jesus Kristus?

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik