Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Pingstkyrkan i Örnsköldsvik skall lära konvertiter vad de skall säga för att få asyl

Publicerad 2019-02-14 13:08:00 i Mångkultur,

Den som på ett trovärdigt sätt kan berätta om sin tro för sina vänner kan också göra det för Migrationsverkets handläggare, säger Stefan Beimark, pastor i Pingstkyrkan i en artikel i tidningen ”Dagen”.

För att på ett ”trovärdigt” sätt kunna berätta om sin tro i syfte att få asyl i Sverige och efter det tillgång till det svenska ”välfärdssystemet” (det som finns kvar av det) och vad detta har att erbjuda på alla sätt och vis, så startar Pingstkyrkan (skökan) i Örnsköldsvik en nationell kurs för persisktalande konvertiter.

Målgruppen är inte människor från krigshärdar och som tillfälligt (så länge kriget/krigen varar) är i behov av skydd och hjälp utan människor från Iran, Afghanistan och Irak där det förvisso kan förekomma oroligheter (vilket är fallet även i Sverige numera och i resten av Europa) men där det inte pågår några regelrätta krig (och till vilka flyg går i skytteltrafik dagligdags från Sverige) vilket är vad ”Migrationsverket” har som uppgift att ta i beaktande när de gör sina bedömningar huruvida någon skall få asyl i Sverige eller inte.

Stefan Beimark menar att många konvertiter har en genuin kristen tro och att de ”enligt kyrkans uppfattning” är överlåtna kristna men att Migrationsverket ofta gör bedömningen att deras tro inte är äkta.

Om Migrationsverket gör den bedömningen, att deras tro inte är äkta, så är det förmodligen inte av ren ondska (illvillighet) utan att det i många fall har visat sig att de har haft rätt men det är ju en förbjuden tanke för alla hjärntvättade kristna att ha då inga asylsökande (flyktingar, nysvenskar, invandrare) kan ljuga utan ALLTID är ärliga och talar sanning om allt.

Att människor från diverse olika länder där det inte finns någon direkt välfärd att tala om, har ljugit (ljuger) om det mesta (ibland på de mest häpnadsväckande sätt samtidigt som de har vägrat att uppge sina rätta identiteter) för att få stanna i Sverige och ta del av de förmåner som finns (för människor från fattiga länder så är ett permanent uppehållstillstånd i Sverige lika med att vinna högsta vinsten på lotto) och då speciellt för alla som tillhör kategorin invandrare, asylsökande, flyktingar, nysvenskar och allt vad de kallas, är ingen nyhet.

Oavsett (och om dessa konvertiters tro är genuin eller ej) så kan man ju fråga sig om konvertering till kristendomen är ett godtagbart skäl för att få asyl i Sverige om det inte föreligger någon direkt hotbild mot dem som söker asyl och det inte heller pågår några krig i de länder de kommer ifrån.

Om ”Migrationsverket” skulle bevilja alla medborgare i arabländerna och i resten av världen, asyl i Sverige (vilket verkar vara vad Satans kyrkor vill) för att de har konverterat till kristendomen (påstår sig ha gjort det) eller rättare sagt till någon kyrka så vore det väl lika bra om kyrkorna propsar på att få åta sig ansvaret för migrationen när det gäller gruppen ”konvertiter” så att alla som söker sig till någon kyrka och som säger att de har konverterat automatiskt får asyl och att de efter det blir en kostnad för kyrkorna.

Men detta är kyrkorna förstås inte intresserade av utan de anser (som de bidragsparasiter de är) att det är samhället som skall försörja alla människor (konvertiter eller ej) som vill ha ett bättre liv i Sverige och detta trots att konvertiterna skulle kunna göra mer nytta för Guds/Jesus rikes utbredande i sina hemländer (de kan språket/språken som talas där, de har sina rötter där och de är de som kan sprida Guds/Jesus evangelium till sina landsmän) än vad de kan göra i Sverige eller i några kyrkor.

Men då kyrkornas uppgift är att få vara GODA, KÄRLEKSFULLA och BARMHÄRTIGA (de har anammat världens och Satans definition av vad detta innebär) och att älska världen så bryr de sig inte om Gud/Jesus.

Deras huvudsakliga syfte (uppgift) är att få in fler folk till kyrkorna (asylsökande och andra, vem/vilka och vad som helst, kom som du är, tro vad du vill och gör vad du vill är deras motto!) så att deras kyrkor kan gå runt.

Det är inte nog med att kyrkorna lever i föreställningen att de kan frälsa människor (alla och envar) som söker sig till dessa. Nu skall de även lära asylsökande (lycksökare) hur de skall bära sig åt för att på ett ”trovärdigt” sätt kunna dupera en myndighet ”Migrationsverket” och detta på en bibelkurs under en månads tid.

Vad kommer härnäst??

Läs artikeln från ”Dagen” här:

https://www.dagen.se/nyheter/asylsokande-far-ny-nationell-bibelskola-1.1277317

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik