Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Idiotin fortsätter i oförminskad takt

Publicerad 2017-05-18 15:53:00 i Mångkultur,

Nu handlar det om att till vilket pris som helst integrera (sysselsätta) alla de människor från när och fjärran som våra sinnesslöa och svenskfientliga landsförrädarpolitiker (myndigheter) har valt att släppa in i Sverige och som är oattraktiva på arbetsmarknaden och inte kan bidra med något annat än att skapa söndring, splittring och kaos samtidigt som de dränerar välfärdssystemet.

De indoktrinerade svenskarna får av dessa landsförrädare som går de kabbalistiska och Talmudtroende judarnas intressen tillmötes (de judar som äger och styr världsekonomin, Sveriges riksbank, massmedia, industrier med mera) lära sig att alla så kallade nyanlända ”flyktingar” är en stor tillgång för Sverige, ja rent av oumbärliga, och att de därför måste göra allt för att de skall känna sig hemmastadda och trivas i sitt nya land.

Ett land som skulle gå under illa kvickt om inte varenda lycksökare som har tagit sig hit får stanna kvar och åtnjuta gratis boende, bidrag, förmåner och privilegier på de svenska skattebetalarnas bekostnad samtidigt som landsförrädarna sätter folket i skuld till bankerna (till de satansdyrkande sionisterna/falska judarna) så att deras gemensamma agenda om ett mångkulturellt Sverige (Europa) skall kunna bestå och där slutligen en ny ras, den eurasiska negroida hybriden, kommer att uppstå genom rasblandning.

Detta har varit bestämt sedan början av nittonhundratalet.

Läs mer om den så kallade Kalergiplanen och om vilka som ligger bakom:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

Genom att krossa fungerande samhällen/nationer (alla som är vakna kan se hur detta sker på ett allt mer öppet sätt i Sverige i och med den pågående massinvandringen av främmande folk och folkgrupper som skapar stora problem och kostnader) och allt som håller ett land och ett folk samman såsom en gemensam kultur och historia (språk, traditioner, seder och bruk, religion m.m) önskar man skapa en ny människa som det är lätt att styra och manipulera.

Denna slags människa är en historielös människa som har blivit berövad sin rätt att känna tillhörighet, delaktighet och att hon/han ingår i ett större sammanhang och har ett uppdrag/en uppgift att fylla. Hennes enda plikt är att konsumera. Därmed är det också en rotlös människa.

Människor som inte har några rötter (någon historia), något de kan relatera till eller identifiera sig med är perfekta offer för dagens psykopater/sociopater inom politiken, massmedia, myndigheter och kyrkor som styrs av Satan via Satans synagoga (ovannämnda satanister/sionister vilka äger och styr ekonomin och på grund av det varje enskild människa).

De är väl medvetna att om de skall kunna genomdriva sin agenda för världen som handlar om att förslava större delen av mänskligheten så måste de använda sig av hjärntvätt och få intet ont anande människor att förneka allt vad sanning och rätt heter samt att skuldsätta sig upp över öronen och detta helst frivilligt.

Om de inte vill skuldsätta sig frivilligt så ser psykopaterna/landsförrädarpolitikerna till att de skuldsätts mot sin vilja (verkar för sin egen undergång) genom att (som tidigare nämnts) ta lån i folkets namn för att bekosta massinvandringen och alla absurda projekt som syftar till att få de hitresta ockupanterna i sysselsättning.

De ensamkommande barnen varav de flesta har ljugit om sin ålder och som i själva verket är vuxna män, ömmar man särskilt för. Inte kan de driva runt dagarna i ända. De små måste ha sysselsättning och intressen fram tills att deras fruar och barn, föräldrar (syskon) eller andra anhöriga anländer som anhöriginvandrare.

Vad kan enligt satanisterna (de svenskfientliga landsförrädarna) vara bättre för ensamkommande unga män i krigför ålder från hela vida världen (mestadels från muslimska länder) än att få lära sig rida och att sköta om hästar i Sverige?

Då får ju de (dessa vinstlotter för Sverige) även en chans att lära sig svenska språket och inte minst en chans att få lära känna unga svenska tjejer (tonåringar) som gillar hästar och att rida och som håller till i stallen på fritiden.   

Som rubriken säger, idiotin fortsätter i oförminskad takt och idioterna blir tyvärr bara fler och fler. Normala människor säger som Kristina sa till Karl Oskar, ”Jag tyar inte mer Karl Oskar” men idioterna tyar hur mycket som helst och idiotin blir bara värre och värre och betalas via skattemedel.

Läs mer om detta idiotiska integrationsprojekt (en del av Kalergiplanen) som liksom alla andra lika idiotiska integrationsprojekt har slagit väl ut enligt de inblandade. Ve den/dem som säger något annat:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/godanyheter/a/Lzo9J/har-far-nyanlanda-lara-sig-svenska-i-stallet

Här är andra skattefinansierade integrationsprojekt som vi har skrivit om här på bloggen: 

http://experimentlandet.blogg.se/2016/july/svenska-barn-fa-betalt-for-att-umgas-med-vuxna-asylsokande.html

http://experimentlandet.blogg.se/2017/february/ytterligare-ett-integrationsprojekt-for-goteborgare-fodda-afrika-till-en-kostnad-av-32-miljoner.html

 

Nästan alla får uppehållstillstånd förr eller senare

Publicerad 2017-05-14 15:56:00 i Mångkultur,

Ja, så ser tyvärr verkligheten ut. Det går att söka asyl gång på gång i Sverige efter avslag och när omständigheterna har förändrats eller när de asylsökande påstår att de gjort detta.

Omständigheterna kan förändras för alla människor (inte bara för asylsökande) men när omständigheterna förändras för dessa så följer i regel automatiskt ett PUT (permanent uppehållstillstånd) vilket innebär att Sverige (sveriges skattebetalare) har en skyldighet att se till så att de får bostäder, bidrag, arbeten/sysselsättning, (skattefinaniserade sådana), sjukvård, tandvård med mera.

Tidigare så var det på samma premisser som svenskarna men detta har ändrats till nackdel för svenskarna. En svensk hemlös, arbetslös, sjuk eller gammal människa får idag ställa sig längt bak i kön och det är inte ovanligt att hemlösa äldre får stanna kvar på sjukhusen när de är färdigbehandlade eftersom de inte kan skickas ut på gatan. Iallafall inte än så länge.

Detta samtidigt som våra landsförrädarpolitiker lånar pengar av de sionistägda bankerna (sätter det svenska folket i skuld) för att kunna köpa bostadsrättslägenheter till de så kallade nyanlända varav de flesta har ljugit sig in i Sverige och som kommunerna har en SKYLDIGHET att ge bostäder till samt allt annat av bekvämlighet.

Kommunerna har idag ingen skyldighet att ge hemlösa svenskar bostäder eller ens tak över huvudet om det inte handlar om familjer med barn.

Att (för unga friska människor från jordens alla hörn) få ett PUT kan därmed ses som att vinna högsta vinsten på lotteri. När de har fått sitt PUT så följer det fler vinster på detta. Då kan även släkten komma hit utan att ha några giltiga aylskäl och kommunerna är förstås skyldiga att se till så att också de anhöriga får bostäder och allt de behöver. Det är ju synd om dem.

Man brukar hävda att när asylanterna har fått PUT så är de svenskar. Från ena dagen till den andra har de alltså blivit svenskar oavsett om de själva kallar sig svenskar (vill bli kallade svenskar) eller inte.

Som om en katt kan bli en häst om man placerar den i ett stall eller som om en arab kan bli en afrikan om den bosätter sig i Afrika eller som om en svensk kan bli kines om den bosätter sig I Kina.

Ingen kines skulle hålla med om att en svensk (som inte ser ut som en kines) är en kines och ingen afrikan skulle hålla med om att en arab eller en svensk är en afrikan om den inte ser ut som en afrikan. Att ha ett afrikansk eller ett kinesiskt medborgarskap/pass är något helt annat i alla andra länder men inte i Sverige för här är en svensk lika mycket svensk som en arab, afrikan eller en kines (när de väl har fått PUT) alternativt så finns det inget svenskt eller ingen som kan kallas svensk.

Givetvis är det ingen som blir “svensk” för att den får ett svenskt medborgarskap på annat sätt än att den ges tillträde till det svenska socialförsäkringssystemet och får ett svenskt pass, inte så sällan en helt ny identitet, eftersom flertalet av de hitresta lycksökarna har gjort sig av med sina identitetshandlingar på sin väg till Sverige vilket människosmugglarna som de har betalat hundratusentals kronor till (för att kunna ta sig hit) har sagt till dem att göra då det på så sätt är långt mycket enklare att få asyl och livstidsförsörjing i Sverige.

Denna galenskap, för det går inte att kalla det annat än för galenskap, beror på att kulturmarxismen har slagit sina tentakler runt Sverige och svenskarna och lyckats med att via hjärntvätt under decennier, skapa en befolkning som har anammats till att tro att rätt är fel och fel är rätt.

Inte många vågar längre nämna saker och ting vid dess rätta namn. Till och med kyrkorna (dess medlemmar) har blivit belagda med munkavle. De samarbetar med de världsliga myndigheterna som migrationsverket och gör sitt bästa för att förinta Sverige och kristendomen (sin lära och tro) eftersom de sioniststyrda medierna har lyckats hjärntvätta dem till att tro att de kristnas ansvar är att ta hand om och samarbeta samt kompromissa med världen och världens människor.

Om de inte förbarmar sig över alla invällare med olika religioner, kulturer, seder och bruk och som önskar sig ett BÄTTRE liv i Sverige så vet de att de kommer att bli kallade rasister, främlingshatare eller något annat vilket alla som opponerar sig emot galenskapen, blir kallade.

Läs mer här:

http://experimentlandet.blogg.se/2017/may/asylsokande-gor-allt-for-att-fa-permanent-uppehallstillstand-i-bidragsparadiset-sverige.html

http://experimentlandet.blogg.se/2017/may/en-del-blir-kristna-en-del-blir-homosexuella.html

Varningar från en före detta vänsterextremist

Publicerad 2017-02-16 06:26:00 i Mångkultur,

De allra flesta av alla er feminister, vänstermänniskor, kulturmarxister, multikulturförespråkare och sociala rättvisekrigare, alla ni som utgör gräsrötterna inom dessa grupper, de flesta av er som jobbar inom myndigheter, inom det offentliga och som journalister, den stora massa av idealistiska och naiva människor som verkligen tror på budskapen inom dessa rörelser, det är ni som är de "nyttiga idioterna" som den globala eliten använder sig av som ett verktyg för att destabilisera olika länder, regioner och folk.

När det verkliga övertagandet sedan sker kommer ni att vara bland de första att hamna i fängelset, bli utvisade eller ställas upp mot väggen och avrättas. Jag var tidigare en av er, så läs därför vad jag nu har att säga er. Även många av er som tillhör den nya högern eller ser er som nationalister bör läsa detta.

Om någon känner sig provocerad av att jag säger att ni är naiva och lurade så kanske det blir bättre, är lättare att ta, om ni får veta att jag tidigare hörde till er, att jag var lika lurad, lika naiv, att jag var en vänstermupp, en social rättvisekrigare, en socialist. Att jag kallar er naiva och lurade är för att provocera, så att ni vaknar till lite.

Ja, jag var själv verkligen naiv och lurad tidigare och det var inte heller bara lite, utan mycket, då jag var aktiv i en riktigt extrem grupp långt ut på vänsterkanten. Rättvisepartiet Socialisterna hette gruppen. Partiet. Jag representerade till och med dem som ersättare i Haninge kommunfullmäktige. Så illa var det. Jag var en vänsterextremist, visserligen inte i så avseende att jag var våldsam eller så, utan för att jag befann mig extremt långt ut på vänsterkanten. Inte heller var detta så länge sedan så att jag kan skylla på ungdomlig dumhet.

Detta med min vänstertid är verkligen så otroligt pinsamt för mig så jag försöker oftast bara glömma bort att jag var så lurad tidigare, så hjärntvättad, men samtidigt vet jag att det är viktigt att vara öppen med det eftersom den propaganda som vi alla utsätts för är så otroligt omfattande och därför får grepp om så många av oss. Vissa är dessutom mer utsatta för den än andra. Därför går jag nu ut stort med det. Det är inte så att jag har försökt dölja det, nästan alla som känner mig sedan en 67 år och längre tillbaks vet nog om det, men jag har inte heller gått ut aktivt och berättat om det.

Själv så föddes jag in i det, i en släkt med starka socialdemokratiska traditioner. Jag visste inget annat. Som ung höll jag mest på med sådant som unga människor gör och när jag i vuxen ålder började bli allt mer medveten om världens problem och orättvisor så var det självklara för mig att engagera mig och eftersom jag insåg att alla riksdagspartier och den vanliga arbetarrörelsen var en del av problemen så blev det självklara för mig att gå ännu längre vänsterut för att försöka ställa allt till rätta.

Jag insåg inte att jag genom att göra så bara gjorde det ännu värre och jag kunde då aldrig ens föreställa mig att det fanns något annat jag kunde göra eftersom allt jag någonsin hade hört tidigare var att "den andra sidan", allt som stod mot vänstern, var problemet, ondskan. Så om något var fel så var det såklart mer vänster jag var tvungen att bli för att lösa det. Så hade jag blivit lärd att tro och skulle man kämpa emot det dåliga och göra det ordentligt, ja då gällde det alltså att engagera sig i något av de mer extrema vänstergrupperna.

Trots många år av vänsterextremism, där praktiskt aktivistiskt och politiskt arbete varvades med läsande av Marx, Lenin, Trotskijs och många andra författare så var det inte för än jag började se vad den socialistiska praktiken utsatte mitt äldsta barn för på dagis, hur denna samhälleliga norm som idag omhuldas av samtliga riksdagspartier drabbade henne, som jag började se att någonting i allt detta inte stämde.

Allt detta om vilka som är de "nyttiga idioterna" avslöjades av den avhoppade KGB-agenten och sovjetiska diplomaten Yuri Bezmenov i nedanstående filmklipp som spelades in redan 1984. Så fungerade det runt om i världen för 30 år sedan och så fungerar det än idag där den globala eliten lyckas med sina planer och även om de sedan dess till stor del har förlorat sin kontroll över Ryssland så har de på intet sätt förlorat sin kontroll över världen, utan snarare har den stärkts och speciellt då i Västvärlden. Det är därför otroligt viktigt att just alla ni som nu utnyttjas som ett verktyg av den globala eliten tittar på detta så att ni förstår vilken roll ni har i det som sker.

När det verkliga övertagandet har skett kommer dock inte den styrande eliten vilja ha kvar er eftersom de vet att de flesta av er kommer att vända sig emot dem när ni slutligen inser vad ni har hjälpt till att skapa. Därför kommer ni att vara de första de oskadliggör om de lyckas ta över på riktigt tillsammans med de som då finns kvar alla oss som redan idag kämpar emot den globala elitens planer, alla vi som har insett vad dagens rörelser för feminism, HBTQ, socialism och multikultur egentligen handlar om, vi som vet vad som verkligen gömmer sig bakom de fina fasaderna och vilka som verkligen leder dessa rörelser.

Läs hela artikeln här:

http://www.informationskriget.se/2016/05/31/varningar-fran-en-fore-detta-vansterextremist/

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik