Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

HBQT och Svenska kyrkan

Publicerad 2018-06-22 20:55:05 i Religion,

Varför är kyrkorna intresserade av att inkludera allt och alla oavsett tro (religion), lära, sexuell läggning etcetera när Guds/Jesus väg inte handlar om inkluderande utan om avskiljande?

I den senaste foldern från Svenska kyrkan (skökan), en folder skökan brukar dela ut ett par gånger om året, och som låg på golvet nedanför brevinkastet när jag kom hem från en härlig semester så står det att varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud.

Det står inte älskad av Jesus utan älskad av Gud och bara det kan ju få en att dra öronen åt sig för vi vet att det finns många gudar och att människor tror på en massa olika gudar som de kallar Gud men som inte är den Gud som vi som är/vill vara Jesus lärjungar tror på. Att säga Gud istället för Jesus (Jesus är Gud!!) är förstås bättre för då riskerar man inte att stöta sig med någon (att trampa någon på tårna). Med de som har andra gudar.

Jag är vägen, sanningen och livet säger Jesus och ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig!  

Avgudadyrkare är enligt Gud/Jesus (den Gud/Jesus vi som vill vara Jesus lärjungar och som tror på honom och vill följa honom) lika älskade av Gud/Jesus som Guds/Jesus kallade och utvalda. Och inte nog med det. Även homosexuella (HBQT personer) är lika älskade av Gud/Jesus liksom alla som bekänner sig till andra religioner och läror. Varenda människa på jorden är med andra ord älskad av Gud/Jesus. Det räcker med att vara människa för att vara älskad av Gud/Jesus och vad man tror på eller vad man gör spelar inte den minsta roll.

Gud älskar allt och alla vilket betyder att allt och alla kan göra vad de vill för de är lika älskade av Gud/Jesus ändå.  

Är det verkligen bibelns Gud/Jesus som säger så eller har Svenska skökan (frikyrkorna via Sveriges ”kristna” sataniska råd) anammat en helt annan Gud/Jesus?

Vilken ”gud” säger att gör som du vill och tro på vad du vill samt att allt accepteras, om inte han som vill sätta sig på Guds/Jesus plats och som är Satan (herren över världen)? Vem är det som från tidernas begynnelse har uppmuntrat människorna till att vända sig bort från Gud/Jesus och till att gå sina egna vägar? Vem är det som sår ogräs bland den goda säden (på Guds åker/bland Guds barn) om inte Satan?

Hur gör han det? Gör han det genom att säga att ”hej jag heter Satan och jag vill att du som är troende på Gud/Jesus (som är vägen sanningen och livet) skall börja tro på mig istället och börja följa mig”? Nej, självklart är det inte så han går tillväga utan hans väg är att på ett listigt sätt få bort de kallade och de utvalda bort från Gud/Jesus genom att via SINA präster och pastorer (som inte är kallade av Gud/Jesus utan som har kallat sig själva eller blivit kallade av andra Satansdyrkare i kyrkorna och i samfunden) i Satans kyrkor och samfund och som älskar världen lika mycket som Satan (deras herre) älskar världen och som arbetar för att hans (deras fader/gud/Satan) skall kunna breda ut sitt rike på jorden.

De kallade och utvalda börjar TVIVLA.

När de som Gud/Jesus verkligen har kallat börjar ta till sig det falska ”kärleksbudskapet” (som handlar om att Gud/Jesus älskar allt och alla och att alla är välkomna in till det som de, dessa Satans lakejer inom kyrkorna, kallar för Guds rike men som är Satans rike) som predikas i dagens kyrkor och samfund, har Satan vunnit.

De som inte har blivit kallade av sina föräldrar, sin släkt, av någon bekant eller präst eller pastor etcetera in till kyrkan/samfundet (för att det är trevligt och gemytligt där) utan som har blivit kallade in till Guds/Jesus rike (inte till någon Satans kyrka) av Gud/Jesus, börjar tvivla på om de har tolkat bibeln rätt även om Gud/Jesus har talat till dem personligen om vad som är rätt/fel och de tänker att det måste ju vara mig det är fel på. Inte kan en hel kyrka med massvis av medlemmar och ”duktiga” präster, pastorer, äldste (med stor erfarenhet av det mesta) och allt vad de kallar sig, ha fel.

Nog är det jag som har fel eftersom ingen annan eller väldigt få ens reagerar. Och när allt kommer omkring så är det inte trevligt med gemenskap oavsett vad andra i kyrkan eller i samfundet tror på? Vad de tror på angår inte mig utan jag tror på det jag tror och de tror på det de tror på.

ENHET I ANDEN?? VAD ÄR DET??

Låt oss göra det bästa och låt oss hålla sams! Låt oss gå samman med allt och med alla för att göra världen till en bra plats för alla människor att leva i (låt allt och alla få vara en del av kyrkan som de är, tror och handlar) och inte minst för Satan som kan fortsätta sina härjningar genom att upprepa sitt mantra om att ”inte skulle väl Gud ha sagt att det är något fel med någonting”. ”Gå era egna vägar och gör vad ni vill och tro på vad ni vill för Gud älskar er”!

Om detta (som Satan och inte Gud/Jesus säger) är sant så varför inkarnerade sig Gud i form av en människa (100% människa och 100% Gud) som var Jesus, till jorden för att leva här som människa under en kort tid? Varför blev Jesus (som föddes som jude) korsfäst under hejarop från sina egna (judarna som var de som såg till att han blev korsfäst) och varför hade Gud/Jesus ett förbund med ett utvalt folk (judarna) under den gammaltestamentliga eran varav de flesta blev utrotade av Gud/Jesus redan under ökenvandringen från Egypten (den tidens Babylon) på grund av sin olydnads skull? Varför AVSKILJDE GUD/JESUS ETT FOLK FÖR SIG?    

Om han hade älskat alla som tillhörde det UTVALDA folket men som valde att gå sina egna vägar så hade han knappast utrotat de flesta av dem redan under ökenvandringen. Även kvinnor och oskyldiga barn blev utrotade av Gud/Jesus under ökenvandringen och då kan man fråga sig om det kanske var en annan Gud/Jesus som gjorde detta? En KÄRLEKENS GUD/JESUS kan väl aldrig göra något så bestialiskt med sitt ”utvalda” folk?

Och inte kan väl Gud/Jesus göra något liknande mot dem som i det nya förbundet som Gud valde att skapa (ett nytt och bättre förbund) och som inte handlar om en folkgrupp utan om alla folk från olika folk och stammar (utspridda över hela världen) som tror på och bekänner sig till Jesus/Gud som Herre och frälsare? Som bekänner att Gud är Jesus kommen i köttet! 

Sanningen är att han är samma Gud/Jesus som han var då och att han kan göra (kommer att göra) exakt samma sak som han gjorde med sitt utvalda folk (judarna) men det är inget som kyrkorna/samfunden/de falska ”kristna” vill kännas vid eller tala om.

De är de som en dag kommer att säga att Herre, Herre, har vi inte gjort allt för dig? Har vi inte predikat och drivit ut onda andar, gjort handpåläggning etcetera? Då kommer Gud/Jesus att visa bort dem!!

De kommer att hävda att de har varit kärleksfulla mot allt och mot alla men förstår inte att det är Satans kärlek de har predikat (stått upp för) för att få ligga bra till hos världen (världens människor/de ofrälsta/de som aldrig har blivit kallade/utvalda av Gud/Jesus) och hos Satan.

De kommer då tids nog förstå att de har blivit grundlurade men de har å andra sidan i regel haft ett bra liv i världen. De har kunnat få status, karriär, uppmärksamhet, pengar genom att använda sig av Jesus namn så de har fått ut sin lön under sitt jordeliv.

Det är inte detta som Gud/Jesus vänder sig emot. Människor gör allt för att få ut allt gott från detta jordeliv (vad de tror är gott) och det är naturligt. Vad Gud/Jesus vänder sig emot är när de som påstår sig vara hans lärjungar (de påstår att de är födda på nytt och vandrar med Jesus), de kallar sig ”kristna” men går emot honom och får en massa människor med sig i fördärvet genom att dra in dem till den Satansdyrkan som råder i kyrkorna och samfunden idag och där inte Guds/Jesus Ande utan världens (Satans) ande styr och verkar.   

Den anden säger att ingen skall behöva känna sig sårad och åtsidosatt för att alla människor brottas med olika problem. Alla skall ha lika rätt (allas lika värde!!) att husera i Satans kyrkor och samfund för där kanske de tids nog kan bli frälsta till Jesus efter massiv övertalning enligt Satans agenda och som medlemmarna i dessa skökoväsenden står upp för.

Weak and pathetic Christians

Publicerad 2018-06-14 05:57:01 i Jesus,

Går det att förlora sin frälsning?

Publicerad 2018-06-10 17:52:09 i Jesus,

Detta är nog en fråga som de flesta som har blivit frälsta till Jesus har ställt sig och svaret är både ja och nej. Varje människa som Gud/Jesus har kallat/utvalt och som HAN har frälst har efter sin frälsning fortfarande en fri vilja. Den kan välja att välja bort Gud/Jesus genom att inte hålla fast vid honom (hans väg) och hans ord.

Det är alltså inte Gud/Jesus som återkallar människans frälsning och sänder den tillbaka till de ofrälstas läger utan det är ett val som kommer från människan själv när hon på olika sätt avskärmar sig från honom, slutar lyssna till honom och börjar gå sina egna vägar.

Gud/Jesus tvingar sig inte på någon människa som har blivit frälst till honom utan vill att människan frivilligt skall välja att lyssna till honom och att vandra med honom.

I det gamla förbundet valde Gud/Jesus ut ett folk, judarna, och alla som tillhörde detta folk var lika utvalda men majoriteten av dem valde bort Gud/Jesus redan under ökenvandringen från Egypten till det förlovade landet vilket vi kan läsa om i Moseböckerna samt om vad detta ledde till.

Den största delen av dem som tågade ut från Egypten kom aldrig fram till det förlovade landet. Inte ens Moses som bara fick se landet på avstånd på grund av att han vid ett tillfälle hade varit olydig, fick komma in. Gud/Jesus valde att utrota dem innan på olika sätt för sin olydnads och sitt knorrandes skull.

Judarna SOM FOLK (i det gamla testamentet valde Gud/Jesus ett FOLK) blev avhuggna/bortskurna från det sanna olivträdet (från Gud/Jesus) på grund av sin olydnad och sitt knorrandes skull och Gud/Jesus skapade ett nytt och bättre förbund i Kristus som inte handlar om ett ”utvalt folk” utan om enskilda människor som Gud/Jesus utväljer från alla folk och stammar.

Det är detta förbund vi lever i idag även om många så kallade ”kristna” menar på att alla judar fortfarande tillhör Guds utvalda folk i det nya förbundet och att de måste stötta och supportra den stat, staten Israel, som är ett människoverk och inte något verk från Gud/Jesus.

Om det är så att alla judar fortfarande är utvalda för att de kallar sig judar, varför utrotade han då den största delen av dessa sitt utvalda folk redan under ökenvandringen? Skulle han ha mer förståelse och barmhärtighet för dem om de hade begått de misstag de begick då?

Om det är på det sättet så måste ju Gud/Jesus ha förändrats men det är inget som det talas om i bibeln. Tvärtom så talas det om att Gud/Jesus är samma Gud idag som han var då och att Gud/Jesus inte kan förändras i takt med att tiderna förändras även om människor (speciellt de kyrkokristna) önskar att förändra honom och gör det steg för steg i dag.

Då det utvalda folket (judarna) under det gamla förbundets tid valde att bryta förbundet med Gud/Jesus genom att gå sina egna vägar (vilket var deras eget val), de började dyrka avgudar samt ägnade sig åt all slags ogudaktighet under ökenvandringen när Gud/Jesus ville ta dem bort SLAVERIET i Egypten och detta trots sin utvaldhet (de visste om att de var utvalda) så tog Gud/Jesus bort sin hand från dem och inte nog med det, han utrotade de flesta och skonade varken barn eller kvinnor.

Detta är en annan Gud/Jesus än den GULLEGULL Gud/Jesus man predikar i dagens kyrkor och samfund och som älskar allt och alla och som bara väntar på att folk i kyrkorna skall lägga fram sina önskelistor om vad de vill ha och behöver precis som barn brukar göra till jultomten varje jul.

Snälla tomten jag vill ha en häst eller en hund eller det eller det inom teknikens värld etcetera och så hux flux ordnar tomten allt.

Gud/Jesus ville under Moses tid rädda sitt utvalda folk undan slaveriet i Egypten (han valde Moses som en ledargestalt till detta uppdrag) och detta är en sinnebild av hur det ser ut idag när det gäller oss som är frälsta till Jesus (inte till några kyrkor/samfund eller till några präster/pastorer/medlemmar i dessa Satans verktyg) i det nya förbundet.

Många av judarna (Guds UTVALDA) tyckte att det var jobbigt för att inte säga plågsamt att bli räddade ut från det förtryck de befann sig i Egypten (för oss utvalda idag är det världen) och började därför klaga på att de hade det bättre innan. Vem vill äta manna hela dagarna när det gick att äta bättre mat i Egypten? I Egypten hade vi det och det men vad har vi nu? Vem har lurat oss in i det här?

De hade det mycket bättre och bekvämare i Egypten (vem vill vandra i en öken i fyrtio år på väg mot något man aldrig har sett) och kom på så sätt på fall. Det utvalda folket föll in i otro och i och med det så kom resten som ett brev på posten. Otron blev början och i och med otron kom knorrandet och gnällandet och avgudadyrkan med mera in i bilden och det gick som det gick med de flesta av Guds/Jesus utvalda folk som han ville rädda. De utrotades av Gud/Jesus!!

Ingen som idag är sant frälst (som vill följa och strävar efter att följa Jesus) kan väl påstå något annat än att det inte var bättre i Egypten/i världen och att leva i världen?    

Vad har vi nu? Vad är det vi måste utstå från både världens människor, från religiösa människor och från Satans alla kyrkor och samfund? Är det inte ett ännu värre lidande än det vi eventuellt hade när vi levde i världen?

När Guds/Jesus lag blev inpräntad i våra hjärtan (det nya förbundet) och vi ville följa honom (han kallade oss långt innan vi hörsammade honom och vi fanns redan innan vi föddes inskrivna i ”livets bok”) men vi tvivlar och undrar vad det kommer sig att det ser ut som det gör i det läger där vi borde ha vår tillhörighet och varför de som kallar sig ”kristna”, troende, pånyttfödda i Kristus i kyrkorna och samfunden men som är frälsta till världen och till Satan, så är det något som inte står rätt till.

När vi (relativt nyfrälsta) ser hur glada och lyckliga alla i kyrkorna verkar vara och att de är så snälla, kärleksfulla, goda och barmhärtiga (ställer upp för allt och för alla) samtidigt som det visar sig när/och om man väl lär känna dem att det finns en baksida (de är inte alls så kärleksfulla, goda och barmhärtiga när det väl kommer till kritan) så är det lätt att lägga skuld på sig själv och tänka att men jag måste bjuda till lite mer och se till att hålla mig vän med dem och att alla håller sams för alla kan ju tolka bibeln på olika sätt.

Det finns INGEN som har något tolkningsföreträde menar de kyrko och samfundskristna för de ser bibeln som en regelbok och regler och lagar kan ju alltid ändras om/de kan strykas och det kan lägga till nya lagar och regler om majoriteten av de kyrkokristna är överens om det. Det är precis så det ser ut i världen och inom politiken!!

De missar det faktum att det ser annorlunda ut i Guds rike. Jesus/Gud talar till sina utvalda/de som är kallade, rakt in till deras hjärtan när de har blivit frälsta till honom. Bibeln skall användas för att kunna bekräfta det som någon frälst till Jesus har hört personligen från Jesus/Gud. Han talar till dem som han har kallat personligen först.

Sedan kan den söka efter vad bibeln säger. Om bibeln säger det som den har hört Jesus tala till den personligen så är det mycket troligt att det verkligen kommer från Gud/Jesus.

Ekumeniska ”kristna”, kristna (numera alla kyrkor och samfund) som står upp för interreligiösa dialoger och samarbeten och som står upp för att bjuda in främlingar (främmande folk och folkslag till Sverige) som sedan kan husera fritt i demokratins/religionsfrihetens namn (en lag som har skapats av de världsliga makthavarna med Satan i spetsen) har vänt sig bort från Gud/Jesus.

De vandrar inte med Gud/Jesus längre även om de en gång var utvalda/kallade och hade en underbar frälsningsupplevelse och var på rätt väg.

De har ”FRIVILLIGT”valt att vandra med världen och med Satan och därför kan de inte längre höra Gud/Jesus tala till dem. De har valt att gå bort från Gud/Jesus som är vägen, sanningen och livet och det är deras eget val. På det sättet har de förlorat frälsningen (deras eget val).

Att vara frälst är att kunna höra Jesus/Gud tala. Det är inte att kunna bibeln utantill och innantill. När inte Gud/Jesus längre talar till en människa som han gjorde innan (när den blev frälst) så är det dags att vända om.

Det gör inte de kyrko och samfundskristna i regel för de lyssnar till vad deras auktoriteter inom kyrkorna och samfunden har att säga. Vad säger prästen, pastorerna, mentorn om det eller det? Dessa (auktoriteterna) säger att det handlar om att engagera sig mer. Gör mer, gör, gör, gör och gör allt för kyrkan eller samfundet (på olika sätt) så att det må gå dig väl.    

Men har vi inte som frälsta i det nya förbundet redan vandrat ut från Egypten/ut från världen och vem var det som gjorde detta möjligt för oss i det förbund vi lever i idag? Befinner vi oss inte i Guds rike/i Guds vila om vi vill befinna oss där och då utan att behöva titta tillbaka på Egypten/på världen där vi levde tidigare som slavar och där hade vi allt av materiell och köttslig tillfredställelse trots att vi var slavar?   

Ingen frälst till Jesus kan väl vara så naiv att den tror att den materiella (köttsliga) tillfredställelsen kan öka när man väl har tagit emot Jesus som HERRE om det så sker efter påtryckingar från en kyrka (från någon Satans kristen i en kyrka) eller genom en uppenbarelse från Gud/Jesus? Jesus ser till så att vi har tak över huvudet, kläder på kroppen och mat för dagen och så länge vi har det skall vi vara nöjda.

     

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik