Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Guds kärlek är frihet

Publicerad 2012-10-26 12:13:09 i Jesus,

När Gud uppmanar oss att följa honom och göra hans vilja, tvingar han oss inte till det utan vädjar till vår fria vilja. Det gör inte satan. Han försöker att med list, bedrägeri och lögn få över oss på sin sida så att vi överger Gud och blir beroende av honom samt av hans representanter på jorden.

Ett talande citat angående det orättfärdiga penningsystemet:

“De få som förstår sig på systemet, kommer antingen att ta del av förtjänsten från det eller vara så beroende av dess favörer, att det inte kommer att förekomma något motstånd från den gruppen”. Bröderna Rothschild i London 1863

Gud gav människorna (inte ett fåtal familjer) i uppdrag att råda över jorden och djuren men satan tog ifrån människorna denna maktställning genom att ge sken av att vilja befria Adam och Eva från Guds förtryck. Han blev denna världens furste och människorna förvandlades till hans slavar.

Satans lögn (när Eva åt av äpplet på kunskapens träd) gick ut på att människan skulle bli som Gud och efter det kunna förstå vad som är gott och ont. Istället för att bli som Gud förlorade människan sin direkta relation till sin skapare. Hon blev tvungna att lämna sitt jordiska paradis och kunde bara komma i kontakt med Gud genom offer och kulthandlingar.

Men Gud övergav inte Adam och Eva trots att de gav efter för satans frestelser och med det avsade sig Guds kärlek och skiljde sig från honom. Han identifierade sig med dessa syndare och led med dem. Guds kärlek är gränslös och Gud förmår allt men kan inte tvinga människor att älska honom. Guds kärlek är frihet!

“Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.” (Joh. 3:16-18)

Det kan tyckas motsägelsefullt att det i ena meningen står att Gud inte sände sin son för att döma världen och i nästa mening att den som inte tror redan är dömd. Vad är det för en slags dom det handlar om. Det förklaras när vi fortsätter läsa:

“Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen så älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset , för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.” (Joh. 3:19-21)

Domen för den som inte tror på Gud och sonen handlar alltså om att förbli i mörkret där satan är kung och där lögner, bedrägerier, svek, otro, missbruk, ja allt vad satan håller som heligt, kan utvecklas och gro, eller att (vilket är lika illa) vara utlämnad åt detta mörker/världen där den onde och hans medhjälpare prissätter de enskilda människorna utifrån deras lojalitet till det ogudaktiga styrelseskick som de skapat.

Än en gång. Guds kärlek är frihet. Gud kan erbjuda både kärlek och frihet men det är upp till oss om vi vill ta emot detta då han har gett oss en fri vilja.

Satan kan endast erbjuda tvång och slaveri vilket leder till hat och konflikter mellan människor. Friheten som erbjuds har bara skenet av frihet och bygger på någon annans ofrihet. Kärleken som erbjuds är villkorlig och bygger på beroende.

“Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit”. (1 Kor. 13: 1-3).

Pengar saknar fosterland

Publicerad 2012-10-25 10:32:34 i

“När Federal Reserve gick igenom så insåg inte folk att ett världsomfattande banksystem sattes upp. En superstat kontrollerad av internationella bankirer och affärsmän som arbetar för att förslava världen. Vi har i detta land en av de mest korrupta institutioner, som världen någonsin har skådat.

Jag tänker på Federal Reserve Banks. De har privata monopol som plundrar Förenta Staternas folk till gagn för dem själva och sina utländska kunder”.

Den amerikanska kongressmannen Louis T Mc Fadden 1933.

Federal Reserve Banks bildades 1913 och de primära ägarna är:

1. Rothschilds of London and Berlin
2. Lazard Brothers of Paris
3. Israel Moses Seif of Italy
4. Kuhn, Loeb and Company of Germany and New York
5. Warburg and Company of Hamburg
6. Lehman Brothers of New York
7. Goldman, Sachs of New York
8. Rockefeller Brothers of New York

Dess styrelse bestod 2010 av:

1. Ben Shalom Bernanke (Ordförande)
2. Donald L. Kohn (Vice ordförande)
3. Randall S. Kroszner (Ledamot)
4. Frederic S. Mishkin (Ledamot)
5. Alan Greenspan (rådgivare till styrelsen och tidigare ordförande)

Historiken bakom Federal Reserve Banks

1906 orsakade en jordbävning i San Francisco stora utbetalningar från försäkringsbolagen.
Detta skakade om hela finansvärlden genom den dominoeffekt som uppstod.

Bankpanik utbröt 1907 efter ett offentligt tillkännagivande av JP Morgan att betydande banker i New York var insolventa på grund av bankernas system med bråkdelsreserver. Om alla tog ut sina pengar skulle bankerna falla. Detta visste bankirerna.

Resultatet blev som man hade förväntat sig. En massa pengar hämtades ut från banksystemet och konkurser samt repressions och finansiell turbulens blev ett faktum.

Kongressen ingrep och skapade den nationella monetära kommissionen för att utarbeta en plan för banksektorns reformering.

Man tillsätter en man vid namn Nelson Aldrich till att leda kommissionens undersökning som består av två delar - en för att studera det europeiska centralbankssystemet och en annan för att studera det amerikanska monetära systemet.

Allmänheten var skeptisk till en centraliserad bank (på grund av Aldrichs nära relation till de rika bankirerna som JP Morgan och hans dotters äktenskap med John D Rockefeller Jr) och gjorde starkt motstånd men bankiren och sionisten Jakob Schiff sa:

“ Om vi inte får en centralbank med en tillräcklig kreditprövning kommer detta land att uppleva den mest allvarliga och långtgående finansiella panik i sin historia”

Det påminner om vad vi fick höra när näringslivet och våra köpta politiker prompt skulle ha med Sverige i EU. Hela landet (ekonomin) skulle gå mot en snar undergång om folk fick för sig att rösta nej. Nu går istället hela EU mot sin undergång inklusive Sverige.

När krisen lagt sig tillsatte Arsene Purjo (styrelseledamot i House Committe on Banking & Currency), en undersökning i syfte att utreda de stora kapitalägarna. Denna utredning kom fram till att representanter för JP Morgan satt i styrelsen för 112 bolag med marknadsandelar som utgjorde 22 miljarder att jämföra med det totala värdet på New York börsen som då uppskattades till 26 miljarder.

Rapporten sa:

“ Kommittén är tillfreds med de bevis som tillhandahållits, även fast data från bankerna saknas, att det existerar en väldefinierad identitet av gemensamma intressen mellan några få ledare inom finansvärlden, vilket resulterat i en stor och växande koncentration av kontrollen över pengar och krediter i händerna på dessa få män”.

De på makt och pengar, omättliga, vägrade trots detta att lägga band på sig. I utbyte mot ett ekonomiskt stöd för Woodrow Wilsons presidentvalskampanj, fanns en överenskommelse att han, om han valdes, skulle skriva ett lagförslag vilket gick ut på att bilda en privat centralbank i USA.

Ett hemligt möte hölls 1910 på Morgans egendom Jekyll Island, Georgia. Aldrich träffade representanter för framstående bankföretag.

Federal Reserve Act utarbetades under tio dagar och röstades igenom i kongressen den 22 december 1913 vid en tidpunkt (01.30 - 04.30) då många av kongressledamöterna sov eller var hemma på julledighet. Det antogs av senaten under morgonen och Wilson undertecknade propositionen till lagen klockan 06.02.

Genom denna lag överfördes kontrollen över pengarna från kongressen till den privata bankeliten.

Trots att det är olagligt för privata intressenter att utfärda amerikanska pengar och att reglera dollarns värde (artikel 1§ 8 i USA,s konstitution) blev det möjligt för privata bankirer att skapa pengar ur tomma intet, låna ut dem till staten/individer mot ränta samt kontrollera statens penningmängd och expandera eller minska den efter behov.

Så här sa Henry Ford:

“Det är nog väl att människor av nationen inte förstår vårt bank och monetära system, för om de gjorde, tror jag att det skulle bli revolution innan morgon bittida”.

President James A. Garfield uttryckte sig så här 1881 två veckor innan han blev mördad:

“Den som kontrollerar volymen av pengar i vårt land är de absoluta mästarna för all industri och handel och när man inser att hela systemet är så väldigt lätt att kontrollera på ett eller annat sätt genom ett fåtal mäktiga män i toppen…. Ni kommer inte att få veta hur perioder av inflation och depression har sitt ursprung”.

Franklin Delano Roosevelt uttryckte 1937 sin oro över att USA höll på att förvandlas till en fasciststat:

“ Olyckliga händelser utomlands har på nytt lärt oss två enkla sanningar om ett demokratiskt folks frihet. Den första sanningen är att friheten i en demokrati inte är säker om folk tolererar ökningen av den privata makten tills den når en punkt när den blir starkare än själva den demokratiska staten. Detta är kärnan i fascismen - ägande av makten av en individ, grupp eller någon annan kontrollerande privat enhet.

Den andra sanningen är att friheten i en demokrati inte är säker om dess affärssystem inte tillhandahåller sysselsättning och producerar och distribuerar varor på ett sätt som gör att en acceptabel levnadsstandard kan bibehållas. Båda lektionerna stämmer in på oss här hemma. I dagens samhälle växer koncentrationen av privat makt utan tidigare historisk motsvarighet”.

Den privata makten har sedan Roosevelts tid koncentrerats enormt samtidigt som man i våra så kallade demokratier har försökt (försöker fortfarande) att skyla över de negativa verkningarna av detta genom att medverka till nya partiers bildande, tillsättande av nya myndigheter och instanser som involverar många människor. Allt för att vi ska tro att många personer på olika poster är lika med en fungerande demokrati.

Det finns ett uttryck som heter att det är inte kvantiteten utan kvalitén som har betydelse. Vad hjälper det om man tillsätter mängder av människor på olika poster till exempel inom myndigheter, regering, riksdag, EU parlament eller vad det nu kan vara om alla dessa tillsatta människor har samma åsikt, tvingas ha samma åsikt som de vilka äger och styr samhällena/världen eftersom de äger pengarna och kontrollerar ekonomin.

Då handlar det bara om att dessa är till för att legitimera de verkliga styrandes åsikter och beslut oavsett vilka beslut och åsikter det är. Vill de som kontrollerar ekonomin starta krig för att öka sin makt och sina rikedomar eller för att reducera befolkningsantalet på jorden så tvingas de “demokratiskt” valda gå på samma linje. Man kan se det som en outtalad överenskommelse som fanns med innan personen i fråga blev vald.

De politiska partierna är även de styrda, ägda och kontrollerade av de som äger pengarna och som därmed har makten över allt och alla.

Om de inte hade varit ägda, kontrollerade och styrda av dem som äger pengarna och makten så hade de aldrig ställt upp på att tolerera en ökning av den “privata” makten vilket de gör. Utförsäljningen av statlig egendom ses numera som något högst naturligt och inte heller är det något konstigt om denna egendom säljs till underpris och till vem eller vad som helst.

Om de inte hade varit ägda, kontrollerade och styrda av dem som äger pengarna och makten (vilka tjänar på att skapa kaos) så hade de aldrig förbehållslöst sagt ja till en massiv invandring när arbetslösheten är hög och bostäder saknas åt både invandrare och infödda. Då hade de arbetat för att fixa fram bostäder och arbeten innan de sagt ja till att motta fler människor. Nu verkar de för att öka främlingsfientligheten och är med om att skapa ett otryggt samhälle där grupper står mot grupper.

Om de inte hade varit ägda, kontrollerade och styrda av dem som äger pengarna och makten så hade de aldrig accepterat att öka den privata makten genom att säga ja till ett medlemskap i EU.

Detta var bara några exempel som visar på att våra “demokratiskt” folkvalda inte är eller kan vara folkvalda utan att de är valda av de som äger, kontrollerar och styr ekonomin.

Majoriteten av befolkningen vill inte sälja ut statlig/sin egen egendom.
Majoriteten av befolkningen vill inte leva i ett otryggt samhälle med konflikter, bostadsbrist, arbetslöshet och främlingsfientlighet.
Majoriteten av befolkningen vill inte att demokratin minskar som den gör när makten koncentreras i EU.

Varför vill majoriteten av våra “demokratiskt folkvalda” politiker det?

CFR- Medlemmen och mentorn åt Bill Clinton, Carol Quigley förklarade i boken “Tragedy and Hope“:

“Befogenheterna av den finansiella kapitalismen hade ett långtgående mål, ingenting mindre än ett världsomspännande system för finansiell kontroll i privata händer för att kunna dominera det politiska systemet i varje land och ekonomi i världen som helhet. Detta system skulle kontrolleras på ett feodalt sätt av centralbankerna i världen som agerar i samförstånd, genom hemliga avtal som nåddes i frekventa privata möten och konferenser, spetsen för systemet skulle vara banken för internationella betalningar (BIS) i Schweiz, en privat bank som ägs och kontrolleras av världens centralbanker, som själva är privata företag”

BIS som kontrolleras av Rothschild och Brzezinski kartellen äger minst 165 nationella banker i världen bland annat Sveriges riksbank. Vi kan utan att överdriva, konstatera att pengar saknar fosterland och att girigheten saknar begränsningar. Hur kan detta vara möjligt och hur kan denna artikel var möjlig när demokrati råder i de flesta länder och allas lika värde står högt i kurs?

Den ondskefulla planen

Publicerad 2012-10-23 08:09:06 i

Albert Pike, satanist, grundare och stormästare inom det amerikanska frimureriet (the Ancient Accepted Scottish Rite) lär 1871 ha skrivit ett brev till Giusseppe Mazzini, 33:e gradens frimurare i Italien, där han förklarar hur de hemliga ordnarna/den dolda eliten ska gå tillväga för att kunna lägga under sig all politisk makt i världen. Planen handlar om att starta tre världskrig i syfte att upprätta en slutlig global makt/ny världsordning styrd av Illuminati..

För att kontrollera världen förutser vi behovet av tre världskrig.

Det första kriget skall omstörta Ryssland och kejsarhusen i Europa och sprida socialismen.

Det andra kriget skall dela upp världen i två maktsfärer bourgeosin (kapitalismen) och socialismen (sovjetblocket)

Det tredje kriget som är det sista men mest nödvändiga, är ett omfattande krig mellan araber och judar (Israel och arabländerna).

Om det tredje kommande världskriget skrev denne satanist så här:

“Det tredje världskriget måste befrämjas genom att dra fördel av de motsättningar som anstiftats av Illuminatis agenter, mellan de politiska sionisterna och den islamska världens ledare. Kriget måste föras på ett sådant sätt att Islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska sionismen (den Israeliska staten), gemensamt förgör varandra.

Under tiden kommer de andra nationerna, än en gång splittrade i den här frågan, att vara tvungna att slåss till dess de nått total fysisk, moralisk, andlig, och ekonomisk utmattning. Vi skall släppa loss nihilisterna och ateisterna, och vi ska utlösa en fruktansvärd social katastrof som i all sin fasa tydligt ska visa nationerna följden av absolut ateism, ursprunget till förvildningen och till det här extrema blodbadet.

Då skall medborgarna överallt bli tvungna att försvara sig mot minoriteter av internationella revolutionärer och utrota dessa civilisationens förstörare, och allmänheten, desillusionerad på kristenheten som i sin deistiska anda, från och med då skall vara utan riktning och mål, strävande efter ideal, men utan att veta vem de skall ägna sin tillbedjan, kommer då att få erfara det sanna ljuset genom den allomfattande andliga uppenbarelsen av Lucifers rena lära, vilken slutligen läggs fram i öppen dager..

Denna opinionsyttring blir följden av den allmänna reaktionära rörelse som följer på förintandet av kristenheten och ateismen, bägge samtidigt besegrade och utrotade“.

Två av krigen har redan förpassats till historien och nu står vi inför det tredje. Den dolda makteliten (Illuminati, bankirerna och ägarna av storföretagen) måste för att kunna genomföra sina planer om ett övertagande av världen på alla plan (skapa en ny världsordning där en ny religion luciferianism, kommer att råda), ta kontrollen över arabländernas ekonomier. De vet att när de kontrollerar ekonomierna kontrollerar de också människorna och deras förehavanden i dessa ekonomier.

Det är detta som konflikterna i mellanöstern handlar om men media vinklar sina rapporter och utser på befallning av de dolda makthavarna olika syndabockar (likt Kadhaffi, Saddam Hussein, rebellstyrkor med mera vilka regeringarna samarbetade med tidigare) istället för att belysa de verkliga syndabockarna, de ockulta makthungriga satanisterna som styr världsekonomin (indirekt oss alla) från sina hemliga gömmor och som inte bryr sig om vare sig människoliv, Gud eller allas vår frälsare Jesus Kristus.

De tjänar pengar på krig (och allt elände som med det följer), och drar sig inte heller för att finansiera båda sidor eller alla sidor i ett krig för att det ska fortsätta tills de har lyckats få önskvärt resultat vilket brukar vara ännu mer pengar/rikedomar samt kontroll över nationer, dess människor och deras centralbanker.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik