Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Skall kyrkorna integrera icke troende

Publicerad 2018-07-29 20:23:07 i Satans synagoga,

 Detta debattinlägg (se min kommentar nederst) fick jag tillsänt mig av en broder i Kristus Jesus.

Det har publicerats i Borås Tidning och visar på ett klart och tydligt sätt hur kyrkorna/samfunden (de som befolkar dessa) har spårat ut fullständigt och inte kan kallas annat än för sitt rätta namn ”SATANS KYRKOR och SATANS KRISTNA”.

Gläds över integrationen

 Skribenterna beskriver glädjen i att välkomna flyktingar.

 "Vi ser integrationsglädje i våra församlingar men upplever att det också finns motsatta strömningar i samhället, strömningar som gör oss djupt oroade. Det skriver representanter för Pingstkyrkan.

Samtidigt som de politiska partierna verkar tävla om vem som har hårdast migrationspolitik har vi i Pingströrelsen öppnat våra kyrkor för nyanlända, analfabeter såväl som högutbildade och välkomnat kraften i mångfalden.

För oss är detta en hjärtefråga. Ända sedan Pingströrelsens början har vi engagerat oss för att hjälpa alla som på ett eller annat sätt har det svårt, oavsett om det varit missbrukare, flyktingar, fattiga, fångar, sjuka eller gamla.

Vi har startat beroendevård, besökt fängelser och bidragit till utveckling runt om i världen. Vi vill ställa oss på de utsattas sida och tillsammans med dem bygga ett bättre samhälle för alla.

I samband med den stora flyktingvågen 2015 öppnade vi därför våra kyrkor. Över hela vårt land, oavsett om det var i Botkyrka, Borås eller Boden, tog vi med glädje emot nyanlända, startade språkcaféer och jobbade aktivt med att integrera både svenskar och flyktingar.

Vi har hjälpt många nyanlända att starta ett nytt liv i Sverige, en viktig och värdefull människa i taget. Många människor som har varit utan hem och utan hopp har funnit det i våra gemenskaper.

Att det kommer nya människor till våra församlingar är ingen börda – tvärtom har det skapat liv och glädje bland både nya och gamla svenskar. En god och lyckad integration för nämligen samman olika grupper och skapar ett mervärde som blir större när alla är tillsammans än var för sig.

Integration handlar inte om att "de" ska bli som "vi", utan om att mötas och tillsammans skapa någonting nytt.

Vi ser en sprudlande och hoppingivande utveckling på det här området. En församling inom Pingst berättar om ett tiotal nystartade företag hos medlemmar i kyrkan med annan etnisk bakgrund.

Ett uppmärksammat initiativ är #10000luncher före valet genom Welcome App, en satsning för att koppla samman nyanlända med etablerade svenskar, driven av människor som ser möjligheter i integrationsglädjen.

Sverige kan bli allt bättre på integration, en lunch och ett företag i taget.

Men samtidigt som vi ser denna integrationsglädje i våra församlingar, upplever vi att det också finns motsatta strömningar i samhället, strömningar som gör oss djupt oroade.

Vi oroas över att flyktingar enbart beskrivs som kostnader och problem. Vi sörjer över den brist på empati som breder ut sig i samhället. Vi förfäras över hur religionsfriheten urholkas i takt med att allt fler kristna konvertiter hotas av utvisning till länder där kristna dödas för sin tro.

Vi förstår inte varför en svensk myndighet ifrågasätter den mänskliga rättigheten att få byta religion. Vi lider med familjer som får allt svårare att återförenas och att det så ofta är just de allra svagaste av de svaga som råkar mest illa ut.

Det är valår, men flyktingarna har ingen rösträtt. Därför är det upp till politikerna att ta sitt ansvar för alla människors lika värde och rättigheter, även flyktingarnas! Var finns de politiker som ställer sig på de svagas och utsattas sida? Vem står beredd att hjälpa dem som inte har makt att hjälpa tillbaka?

Vem vill bli en röst för dem utan rösträtt? Var finns de politiker som står upp för allas lika värde, ser människor som möjligheter och lyfter fram konkreta positiva integrationsförslag? Framförallt, var finns visionen för integrationen? Vi från Pingströrelsen tror att det svenska samhället kan se och lära av kyrkornas integrationsglädje.

Daniel Alm, föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan

Urban Klintenberg, pastor, Pingstkyrkan, Borås

Anna-Carin Rabnor, verksamhetsansvarig, Pingstkyrkan, Borås

Kommentar: Vad Satans kyrkor (Satans kristna) gör är att integrera världen (världens människor) och ytterst sett Satan in till sina kyrkor trots att Gud/Jesus talar om att han kom för att AVSKILJA ett folk åt sig.

Det gjorde han i det gamla förbundet och då var ”folket” judarna vilka var olydiga och som tydligt visade att de inte ville följa Jesus/GUD vilket var anledningen till att GUD/JESUS skapade ett nytt och ett bättre förbund. Ett nytt förbund i Kristus Jesus för alla de (alla människor) som tror på honom och som vill följa honom oavsett vilka de är eller vad de kallar sig.

I det nya förbundet i Kristus så går det inte att hänvisa till att man är jude (kallar sig för jude) för att få några fördelar men problemet är att Satans kristna (i kyrkorna och i samfunden) inte har lämnat det gamla förbundet (Egyptien, vilket inte heller många av judarna var beredda på att göra vilket var anledningen till att Gud/Jesus utrotade de flesta av dem under ökenvandringen och det var män/kvinnor och även oskyldiga små barn) utan håller fast vid det gamla förbundet vilket innebär att de spottar på Jesus och på KORSET.  

De anser att judarna har en annan frälsningsväg på grund av att de är judar trots att Jesus/GUD och det nya testamentet klart talar om att ingen kan komma till honom utan honom. ”Jag är vägen sanningen och livet” säger JESUS (Jesus var hundra procent människa och hundra procent Gud när han vandrade på jorden) och ingen kan komma till FADERN utom genom mig”.

En jude som inte har tagit emot Jesus/Gud är enligt det nya testamentet likt vilken hedning som helst men tyvärr så verkar det inte som om de ”kristna” (de som kallar sig för Jesus lärjungar) som befolkar kyrkorna och samfunden läser bibeln, alternativt har en helt annan bibel.

Det förklarar också varför de har blivit så engagerade i politik och i det som kallas för integration av kreti och pleti (människor) från hela världen (med olika tro och livsåskådningar) och som de köper genom att ge dem allt gratis såsom språkundervisning, aktiviteter, gratis mat och de kan förutom att söka pengar hos kyrkorna och samfunden ge sig på naiva och enskilda dumjönsar inom kyrkorna och samfunden om de inte tycker att deras BIDRAG som de får från samhället räcker till och så tar kyrkorna och samfunden åt sig äran, den stora äran av att ha ”HJÄLPT” dem och då med en förhoppning att de kanske tids nog blir FRÄLSTA till kyrkorna eller till samfunden.

Utdrag från artikeln:

”En god och lyckad integration för nämligen samman olika grupper och skapar ett mervärde som blir större när alla är tillsammans än var för sig”.

”Integration handlar inte om att "de" ska bli som "vi", utan om att mötas och tillsammans skapa någonting nytt”.

”En församling inom Pingst berättar om ett tiotal nystartade företag hos medlemmar i kyrkan med annan etnisk bakgrund”.

”Det är valår, men flyktingarna har ingen rösträtt. Därför är det upp till politikerna att ta sitt ansvar för alla människors lika värde och rättigheter, även flyktingarnas!

Vad innebär att inte bli som vi kan man fråga sig och vad innebär det att mötas och vad är det för NYTT som skall skapas? De som skriver detta (som har undertecknat artikeln) kallar sig för kristna och som efterföljare till Jesus men är de verkligen det?

Hur mycket ställer sig dessa Satans kristna på svenska pensionärers sida i sin godhetsiver (pensionärer som idag svälter i hjäl på boenden eller som samhället tar varenda krona av när de väl har kommit in på ett boende) och på alla dems sida som mår dåligt av att se hur samhället utvecklar sig till ren laglöshet för att man har bjudit in människor som inte har tagit sig till Sverige för att de vill bidraga med något till Sverige utan för att kunna suga ut befolkningen så mycket det bara går och sedan kunna åka tillbaka till sina hemländer (länder som det går att leva som en kung/drottning i med alla bidrag, pensioner från Sverige) på semester)?

De kan pendla fram och tillbaka och Satans kristna inom kyrkorna och samfunden tycker att det är SYYYND om dem. När de har varit på semester i sina hemländer (där det knappt kostar så mycket som det kostar i Sverige när det gäller att leva och bo, matkostnader med mera) så är de välkomna tillbaka till kyrkorna och till samfunden och kanske någon ännu lite roligare och nyttigare aktivitet (FÖR DEM) startas.

Med andra ord vad är det som dessa Satans kristna håller på med och stödjer?

Står det något i bibeln om att troende på Jesus Kristus skall ta sig an människor som inte tror på honom (kreti och pleti från hela vida världen) genom att ge dem vad de behöver (aktiviteter, pengar, allmosor) i hopp om att de kanske en dag kan bli frälsta till Jesus?

Står det något om att vi som är frälsta till Jesus skall MÖTA dem (som inte tror på Herren Jesus) och skapa något NYTT tillsammans med dem?

Står det något om att vi skall hjälpa dem att starta företag när de påstår sig ha konverterat eller om de verkligen har gjort det?

Står det något i bibeln om att alla (varenda människa oavsett vad de tror eller inte tror) har ett lika värde inför Gud/Jesus? Står det verkligen så i den bibel som ni kristna (som besöker min blogg) läser och har läst?

Kristna inom Satans kyrkor och samfund är så hjärntvättade (vilket varenda svensk människa är i detta dårhus som kallas Sverige) och dumma i huvudet (rent ut sagt) så att det finns ingen skillnad mellan dem och mellan de icke troende (oavsett vad de tror på).

De (Satans kyrkokristna) resonerar som så att alla som vill ha gratis allt i kyrkorna och samfunden kanske någongång i framtiden kan bli troende på Jesus när de förstår hur mycket kyrkorna och samfunden (Satans kyrkor och samfund samt enskilda inom dessa) har ställt upp för dem vilket då inte kommer från Jesus/Gud utan från Satan.

Satans kristna (kyrkorna och samfunden) gör allt för att en EKUMENIK på en falsk grund skall råda och de (dessa kyrkor och samfund, dess medlemmar) använder sig av Jesus namn (en Jesus som de aldrig har haft någon kontakt med eller som de har förlorat kontakten med) för att så många som möjligt skall söka sig till deras skökoväsenden som kallas kyrkor och samfund.  

De följer Satans agenda och inte Guds/Jesus agenda som handlar om avskiljande och inte om ett inkluderande av allt och alla för att kunna SKAPA något nytt utan JESUS/GUD.

Att varna Satans "kristna"

Publicerad 2018-07-22 16:55:13 i Religion,

Att varna Satans ”kristna”, och med Satans ”kristna” menar jag människor som kallar sig för Jesus lärjungar men som inte är några Jesus lärjungar utan som är lärjungar till sina kyrkor, till världen och ytterst sett till Satan, är LÖNLÖST.

De tror på vad deras bibel lär men de tror inte på det ”Levande ordet” på Jesus/Gud (de inte har någon direktkontakt med Jesus/Gud via Guds/Jesus Ande) utan förvränger och förvanskar Guds/Jesus ord som står i bibeln allt eftersom det behagar dem själva, sina kyrkor, världen och Satan själv.

Faktum är att de tror på och predikar en helt annan Jesus/Gud än den sanna Jesus/Gud och på så sätt är de falska apostlar och oredliga arbetare vars syfte är att få så många som möjligt med sig på sin (på Satans och på Satans kyrkors) sida med ett hopp om att de skall ta emot deras eller någon annan kyrka (bli fast där i slaveri för kyrkan/för samfundet, städa, koka kaffe, hålla i aktiviteter, pynta kyrkan/byggnaden så att den ser trevlig ut på UTSIDAN) så att AVFALLET kan fortsätta enligt Satans plan.

Att ta emot Jesus och att sträva efter och att vilja vandra med honom och enbart med honom som leder varje ett att sina barn/får i den riktning han vill och önskar leda dem är inget som Satans ”kristna” uppmuntrar eller ställer sig bakom.

In i kyrkan/samfundet med dig (därmed basta) är deras paroll och sedan får du prata med ”de äldste” och med dem som har varit med i kyrkan länge om vad DE anser att du skall göra och inte göra samt tycka, tänka eller tro.

Kyrkan och inte Jesus är nummer ett. Jesus kommer först och eventuellt på tredje plats. På andra plats befinner sig världen/världens människor/de ofrälsta som Satans kyrkor och samfund så gärna tar hand om så att de skall kunna känna sig hemma i världen och i kyrkorna.

Det är synd om alla som inte Jesus har kallat (anser Satans kristna och deras kyrkor till det YTTRE) eller som han kanske har kallat men som han kallar till sig NÄR HAN VILL någon gång under deras livstid.

Egentligen tycker de inte alls synd om dem på något sätt om det inte handlar om nära och kära anhöriga, det vill säga familjemedlemmar (barn, syskon, föräldrar etcetera som de har ett naturligt band till och som Jesus/Gud av någon anledning har placerat dem bland från början.

Allt de är ute efter är att få in dem, vem som helst (kreti och pleti) till de ekumeniska kyrkorna som vandrar med världen och med Satan (med påveskökan, den katolska kyrkan, via Sveriges
”kristna” sataniska råd och som sitter i interreligiösa dialoger med judar och muslimer, buddister och Gud vet vad för att de menar att ALLA har samma Gud och låt oss därför gå samman och samarbeta/kompromissa), för då kan de ta åt sig äran av att ha lyckats föra in någon till kyrkan samtidigt som de har lyckats att göra dem hjälplösa och beroende vilket är exakt det de önskar och inte minst det som deras herre Satan önskar.

Det finns en del bland Satans ”kristna” (det är speciellt vanligt bland Satans ”kristna” män) som idag köper människor (kvinnor) för att de skall bli en del av deras kyrkor och samfund.

De ger dem pengar och allmosor och annan ”HJÄLP” för att de skall ta sitt förnuft tillfånga och bli ”frälsta” till Satans kyrkor och de riktar in sig på svaga människor (kvinnor) som de kan manipulera genom att omskapa sig till att likna ljusets änglar och för att få framstå som sanna hjälpare.

Vad de gör är att gå Satans ärenden men det kan de eller vill de inte se för de tror att de kan hjälpa Satan (den ande som finns i alla ofrälsta) att bli frälst till Jesus/Gud alternativt till dem själva.

Det är på det sättet som Satan lurar människor och Satans ”kristna”. Han lurar människor genom att omskapa sig till att likna en ljusets ängel och för att han själv tjänar på det (liksom hans, Satans, barn tror sig kunna tjäna något på det) och så blir det missförstånd, språkförbittringar, hat och osämja.

När man säger till Satans ”kristna” som påstår sig vara Jesus lärjungar att det är fel att samarbeta med och att gå i OK med världens människor (med den antikristliga anden) så förvänder de och förvrider de Guds/Jesus ord på det mest makabra sätt genom att säga att Jesus älskar alla människor och Jesus vill att vi som kristna skall hjälpa dem, det vill säga hjälpa den antikristliga anden, och Satan själv att breda ut sig i samhället och även i våra personliga liv.

Det är hissnande och hädelse av det grövsta slag men det är inget som de ”bibeltroende kristna” som har en annan Jesus/Gud bryr sig om eftersom de av oförmåga eller på grund av sin stora kärlek till världen (till sig själva och till världens människor) vilken är ömsesidig, kan eller vill se.

De kanske vill bli pastorer som startar en ”ny kyrka”/församling och vad kan då vara bättre än att ha ett harem av människor runt sig och som man har ”hjälpt” på alla möjliga sätt (till frälsning) så att de kan sitta på första bänken och lyssna andaktsfullt till vad den falska aposteln/den oredliga arbetaren har att säga och som är att Jesus/Gud älskar allt och alla. Satans ”kristna” och hans kyrkor/samfund STINKER!!!            

Ett sant Guds/Jesus barn kan inte under några omständigheter vistas i dagens kyrkor eller samfund utan att må dåligt och detta vet Satans ”kristna” och Satan själv.

Därför måste de (om de inte lyckas med att locka dem till sig) till varje pris kalla dem (som verkligen vill följa Jesus och som strävar efter det även om det är svårt) för kärlekslösa, obarmhärtiga, dömande etcetera så att de skall få ångest och känna sig som usla människor.

Vad de vill är att tysta Guds/Jesus barn så att de och deras lierade bland världens människor skall kunna gå fram likt de rytande lejon de är (Satan går fram som ett rytande lejon och slukar allt i sin väg) och kunna ställa till med skada för Guds rike.

Varför har vi denna onaturliga värme?

Publicerad 2018-07-22 14:22:56 i Allmänt,

Denna text fick jag av en bekant:

De flesta vet inte att Ryssland och USA har avancerad teknologi att påverka vädret. Detta ledde till en hemlig FN-resolution 1977 som förbjuder väderkrig. Detta var mer än 40 år sedan! Men alla har struntat i resolutionen sedan dess.

Vädervapen består av stora antenner som i Tjernobyl eller antennskogar som i Gakona, Alaska, där HAARP ligger.

HAARP har folk kanske hört talas om. Men att även lilla Sverige har två vädermaskiner, antennskogar, vet nästan ingen, bortsett från trogna WTV-tittare.

Den äldre vädermaskinen heter EISCAT och ligger i Kiruna. Den är sammanlänkad med anläggningen i Tromsø, Norge.

Den andra heter LOIS och har sina antenner i de småländska skogarna runt Växjö-universitet.

När skogsägarna runt Växjö var veliga och inte ville sälja sin skog för att bygga antenner, arrangerades i januari 2005 med HAARP och EISCAT Sveriges största storm i historien, Gudrun.

"Stormen nådde uppmätt orkanstyrka på endast en plats i Sverige, nämligen på Hanö utanför västra Blekinge där en medelvindstyrka på 33 m/s uppmättes.[2] Vindbyar på 42 m/s uppmättes dock i Ljungby och i Växjö i Kronobergs län i Småland innan väderstationerna där slogs ut[3]." skriver Wikipedia.

Efter Gudrun låg så mycket skog på marken med risk för skadedjur att skogsägarna sålde kvickare än fort. Så kunde LOIS byggas som är sammanlänkat med andra antennskogar i Europa under huvudnamnet LOFAR.

Den stora frågan är naturligtvis varför den svenska regeringen eller militären inte använder de två svenska vädervapen EISCAT och LOIS för att hjälpa bönderna med regn?

Det enda vettiga svaret är att USA har kontrollen och inte Sverige och Löfven-regeringen är alldeles för feg att stöta sig med storebror bortom Atlanten.

Kommentar: Om det stämmer att det numera går att styra och kontrollera vädret (att några har tagit sig den makten och att det är vad som för tillfället sker i Sverige) precis som bankerna/bankägarna (USA med den privatägda Federal Reserve Bank styrd och kontrollerad av falska judar/Satans synagoga i spetsen) kan styra och kontrollera ekonomin (världsekonomin) och genom det hela mänskligheten, så kan man fråga sig vad detta syftar till om inte till att på ännu ett sätt kunna styra och kontrollera mänskligheten (enskilda människor och länder) så att de, Satans hantlangare, kan driva igenom sin sataniska agenda som handlar om världsherravälde fullt ut (se länkar nedan) och sedan få det till att se ut som om ALLT som sker bara sker av en ren slump (väderkrig likväl som vapenkrig, ekonomiska kriser och det faktum att människor beter sig onormalt/irrationellt som ett resultat av indoktrinering/mindcontrol).

Genom att skapa olika slags kriser så går det att få människor att gå med på i princip vad som helst, alternativt tvinga dem att gå med på vad som helst, och alla måste ju ta sitt ansvar heter det då.

De ”skapade” krigen runt om i världen och som handlar om att destabilisera västvärlden/Europa (om att skapa kaos och konflikter) med hjälp av massinvandring av främmande folk och grupper (mångkultur) är ett tydligt exempel på hur andra än de som är skyldiga tvingas ta ansvar för konsekvenserna av satanisternas skapelse/härjningar.

Alla måste öppna sina hjärtan och sina plånböcker åt allt och alla vare sig de vill eller inte för att undgå att bli klassade som ”rasister”, människofientliga med mera när det är ”DE” (satanisterna) som verkar för att sprida LAGLÖSHET och som går emot de lagar som finns i världen samt och inte minst, Guds/Jesus lagar.

Om det nu har gått så långt som till att Satans hantlangare kan kontrollera och styra över vädret (om det nu är vad som sker i Sverige) och i och med det över vattnet och växtligheten (vilket vi har varnat för här på blogggen tidigare) och kanske tids nog över luften vi andas så är frågan hur länge det dröjer innan människor är beredda på att gå med på vad som helst (tvingas att gå med på vad som helst) för att det är vattenbrist, matbrist (missväxt), brist på allt och som finner sig i det för att de inte har något annat val då de inte har fått något annat val eftersom det är satanisterna (Satans synagoga) som sätter dagordningen och ställer människor inför fullbordat faktum.

http://experimentlandet.blogg.se/2017/may/dags-att-ta-protokollen-pa-allvar.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/protokollen-fran-de-aldste-av-satans-synagoga.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/marraner-sionister-och-alla-andra.html   

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik