Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Predikantpoolen och andlig erfarenhet

Publicerad 2017-11-20 17:53:30 i Religion,

Om du är en pensionerad pastor och inte tycker att tillvaron som pensionär (pensionerad pastor) är särskilt tillfredställande och känner att du har mer att ge efter din tid som pastor och med all din andliga erfarenhet (vad detta nu innebär) eller om du kanske är en person som har något att tala om trots att du ännu inte har uppnått pensionsåldern, så finns det nu en möjlighet för alla före detta pastorer och för dem som vill synas i kyrkorna/församlingarna, att ansluta sig till något som kallas predikantpoolen. 

Det enda kravet är att du tillhör en församling och har rekommendationer från denna. Konstigt nog nämns inte ordet kyrka eller samfund och frågan blir då hur många församlingar det finns som inte på det ena eller andra sättet är anslutna till någon kyrka eller till något samfund.

Finns det några sådana församlingar överhuvudtaget? Om det finns så är i det i alla fall inte många om man nu inte med församling menar att där två eller fler träffas där kommer Jesus att vara mitt ibland dem.

En församling kan bestå av två eller tre personer men detta är givetvis inte vad man menar med församling när man på den ”kristna” hemsidan ”Flammor” gör reklam för predikantpoolen.

Skulle man tillåta att ett litet antal (en liten församling) personer utan något namn inom den etablerade kristenheten, rekommenderar varandra?

Det är knappast tänkbart utan vad man menar med församling är en kyrka eller ett samfund. Dessa kyrkor och samfund är de som skall rekommendera de pensionerade pastorerna eller andra medlemmar som gillar att hålla tal.

För att kyrkorna och samfunden skall kunna rekommendera dem så handlar det om att de står upp för kyrkorna/samfunden och deras avfall från det sanna Guds evangelium (Jesus evangelium) genom ekumenik med påveskökan, samarbeten och kompromisser med Islam, Judendomen och varenda avgudareligion som finns samt alla övriga villoläror som går att finna inom religiösa sekter som använder sig av Jesus namn men även inom icke utpräglade religiösa sekter som använder sig av Jesus namn såsom till exempel organisationen AA/NA, och som kyrkorna och samfunden idag står upp för. 

Dessutom måste de stå upp för homosexualitet samt mångkultur/mångfald och massinvandring under parollen allas lika värde i kyrkorna/samfunden och i landet. Alla har rätt till både kyrkorna och samfunden samt till landet Sverige. KÄRLEKEN SKALL SEGRA!!, och alla är vi en enda stor och kärleksfull familj. KOM SOM DU ÄR OAVSETT VAD DU TROR!!

Är det verkligen något som kommer från Gud/från vår Herre Jesus Kristus?

Läs mer här:

http://www.flammor.com/?p=1091

Alla etablerade kyrkor och samfund i Sverige är idag med i Sveriges kristna råd och de har alla därmed skrivit under dokumentet Charta Oecumenika som kommer direkt från kyrkornas världsråd och påven (ytterst sett från Satan själv) och som ni kan läsa mer om här:

Först alla medlemskyrkor:

https://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Och här är dokumentet Charta Oecumenica:

https://www.skr.org/om-skr/ekumenik/

Så vem/vilka är det som egentligen ger de pensionerade pastorerna (medlemmarna i kyrkor och samfund) rekommendationer att ansluta sig till predikantpoolen med tanke på att alla kyrkor/samfund som de är medlemmar i, är involverade/delaktiga i Sveriges kristna råd och i det pågående AVFALLET?

Vad är det de vill tala om som de inte redan har haft möjlighet att tala om innan de blev pensionärer?

Alla dessa "kristna" som tar betalt för att sprida Guds ord

Publicerad 2017-11-06 19:59:54 i Religion,

Eller, vilket säkert är mer rätt, sig själva om man kollar upp dem lite närmare och vad de verkligen står upp för.

Det pågår konferenser efter konferenser i Jesus Kristus namn i Sverige och i resten av världen och nästan alla dessa så kallade ”kristna” konferenser har det gemensamma att arrangörerna tar betalt (har mage att ta betalt) för att sprida Guds/Jesus evangelium.

De bjuder in talare från när och fjärran som har lyckats sprida sig själva (har fått sig ett namn på det ena eller det andra sättet) och dessa måste ju fortsättningsvis ha betalt för att kunna sprida sig själva när de efter att de har fått sig ett namn (hur de nu fick det) kan åka och åker land och rike runt för att predika sitt budskap som handlar om att GE TILL GUDS RIKE vilket underförstått handlar om att ge till dem (till deras kyrkor,samfund och organisationer) och till arrangörerna som så snällt har ställt upp med lokaler och annat.

Kyrkorna lockar med den ena ”kristna” kändisen efter den andra på samma sätt som världens människor lockar med kända ansikten (popstjärnor, rockstjärnor, mulitimiljardärer) på sina konferenser vilket brukar kallas för GALOR i TV (i andra forum) för att kunna sprida sitt evangelium/Satans evangelium.

De världsliga organisationerna använder sig av sina kändisar och de kristna använder sig av sina kändisar, sina auktoriteter, de som har skapat sig ett NAMN inom kristenheten.

Dessa ”kristna” är i regel rara och snälla, sympatiska och barmhärtiga (åtminstone till det yttre) men att påstå att de och deras kyrkor/samfund/organistationer är från Gud/Jesus är lika med att ljuga. Ingen sann Jesu lärjunge kan ställa upp på detta som de falska kristna livnär sig på för att få leva gott här i världen. En sann kristen har Guds Ande och inte världens ande. Det är två helt vitt skilda andar som aldrig kan samarbeta.

Det talas ingenstanns i det nya testamentet om kändispastorer och kändispräster. Det talas inte ens om att det finns något som kallas pastorer eller präster, personer som skall vara ledare (ett fåtal som turas om att hålla predikningar i kyrkor och samfund varje söndag), det tillhör möjligtvis det gamla förbundet, utan det står att alla troende är ett utvalt prästerskap.

Det existerar med andra ord ingen hierarki mellan de SANT troende i det nya förbundet som Gud skapade för att han såg att det var ett BÄTTRE förbund då hans utvalda (Israeliterna/judarna i det gamla förbundet) inte kunde klara av att hålla förbundet utan bröt mot förbundet.

Den tragiska sanningen är att de kyrko och samfundskristna lever kvar i det gamla förbundet som de har tagit sig rätten att modernisera så att det skall passa de moderna människorna när tiderna förändras vilket de gör hela tiden till Satans stora förtjusning då det är han och hans anhängare som blir vinnare.

Detta trots att Gud/Jesus inte kan moderniseras samtidigt som de falska judarna fortfarande tror på sin Talmud, de äldstes stadgar, (följer den samt sin Kabbala) som det är förbjudet för kristna att läsa men som Martin Luther fick läsa då de Talmudtroende judarna närde en förhoppning om att kunna konvertera honom till judendomen, och som resulterade i att han skrev boken ”Om judarna och deras lögner” och efter det blev kallad antisemit för att han valde att stå upp för Jesus Kristus och avslöja de falska judarna som idag har lyckats nästla sig in i alla kyrkor och samfund genom list och bedrägeri.

Det startas skolor (så kallade lärjungaskolor) som handlar om hur man kan bli en sann Jesus/Guds lärjunge och på det sättet kunna vinna massvis med människor till tron på Jesus men kruxet och vilket dessa penningstinna/villolärare inte talar om är att de INTE skall vinnas för Jesus utan vinnas för de organisationer, kyrkor och samfund som står bakom (som de står bakom och är med i) och som använder sig av Jesus namn för att kunna samla in pengar samt kunna samla in människor som stödjer dessa kyrkor, samfund och organisationer för att de skall kunna bidra till att sätta Antikrist på tronen och, vilket blir logiskt, bli en del av det antikristliga systemet/Satans system.

De fås till att tro att de är Guds barn när de indirekt i själva verket har gett sin själ åt Satan och med det är Satans barn.

När alla dessa så kallade ”kristna” predikar evangeliet för att kunna nära sin egen och sina närståendes bukar (de bjuder in människor som kan dra folk till deras kyrkor och samfund för att de har ett namn) vilket de gör istället för att tala om att det är enkelt att vandra med Jesus som överlåten åt Jesus, så rubbar de det verk Jesus vill göra här på jorden.

Nyfrälsta (vilka har fått Guds/Jesus Ande boende inom sig) får lära sig att kyrkorna och samfunden vilka alla går världens intressen tillmötes, är dessa (deras auktoriteter) man skall lyssna på. På så sätt dödas Guds/Jesus och den Helige Andes VERK. En sann kristen kan höra Gud/Jesus tala inom sig (det är Guds Ande som talar) och följer Gud/Jesus som ett får följer sin herde.

Ett får till Jesus börjar inte plötsligt att följa en annan fåraherde som den inte känner igen rösten på och som säger att här med mig och med mina får (se så trevliga, sympatiska och goda och kärleksfulla de är) så kan du få det bättre än hos din forna fåraherde och hos de andra fåren som kanske inte alltid var så snälla mot dig utan rent av elaka ibland.

Ett får låter sig inte luras så lätt. Ett får är ett får och ett får, där den har blivit placerad tillhör en fåraherde som den följer även om gräset är mycket grönare på en annan sida och en annan fåraherde (Satan) försöker att locka över den på sin sida genom att tala om att fåret kan få det bättre i hans fålla genom att komma till hans fålla eller med andra ord gå med i eller stötta hans fårfålla (sin speciella kyrka, sitt samfund, sin organisation) för att fåraherden skall kunna dra vinning av det nya fåret som om fåret accepterar det springer vilse och går in i en annan fårfälla.

Om så sker kommer Jesus för att söka upp det får som har sprungit vilse och han gör sig mödan (Halleluja) att söka upp ett enda vilsekommet får för att kunna få det i den rätta fållan.

Om detta handlar liknelsen om det förlorade fåret., 

Division in Antichrist

Publicerad 2017-11-03 21:52:21 i Religion,

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik