Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kollektivismen inom Satans kyrkor och samfund

Publicerad 2018-05-17 19:52:00 i Religion,

När människor som kallar sig för kristna/frälsta/pånyttfödda i Jesus inte vill stå upp för Jesus eller i värsta fall inte har blivit kallade (utvalda) av honom så söker de sig till likasinnade inom kyrkorna och samfunden. De går samman kollektivt och tror att de kan rättfärdiga sig kollektivt (TILLSAMMANS ÄR VI STARKA och ju fler vi blir desto starkare är vi!!) inför Gud/Jesus.

Kyrkorna fungerar som vilka politiska partier eller rörelser som helst och för vilka medlemsantalet är det viktigaste. Ju fler som är beredda att ge av sin tid och sina pengar till kyrkorna och samfunden (till det politiska partiet/rörelsen), desto bättre för dem. Då kan de växa och starta nya verksamheter i syfte att få in ännu fler (locka in ännu fler) till sina BYGGNADER som idag har stora smörgåsbord med allehanda aktiviteter och verksamheter för alla smaker och alla behov just av denna anledningen.

Alla dessa aktiviteter (verksamheter) syftar dessvärre till att nära människors köttsliga behov av gemenskap och sysselsättning och inte deras EVENTUELLA behov av Jesus (ett behov som få inom kyrkorna verkar ha) för hade de haft ett behov av Jesus (av att närma sig Herren Jesus Kristus och att vilja vandra med honom) så hade de aldrig befunnit sig inom dessa kyrkors väggar utan flytt bort från dem för länge sedan eftersom de inte vandrar med Jesus utan med världen och Satan. Jesus hatar dagens kyrkor som använder sig av hans namn men som står upp för ”EN ANNAN JESUS” och ett ”ANNAT EVANGELIUM” (för ett falskt kärleksbudskap som tilltalar världen och världens människor)

Om de som söker sig till kyrkorna tror på Jesus (om de är frälsta eller ofrälsta) eller om de tror på något annat spelar ingen roll för kyrkornas ledarskap eller för dem som har varit i kyrkorna längre eller under mycket lång tid. De kan vara TREVLIGA och SNÄLLA ändå (resonerar man) och de kanske är beredda att ställa upp med både sin tid och sina pengar förr eller senare så att kyrkorna kan växa.

Att de många gånger kan vara eller är trevliga och snälla kan inte förnekas (DET KAN JU VEM SOM HELST AV VÄRLDENS BARN VARA OCH ÄR) men nog är det märkligt att så många ofrälsta trivs så bra i kyrkorna samtidigt som de som påstår att de är frälsta och vandrar med Jesus (påstår att de är pånyttfödda i Kristus) trivs med att bjuda in dem och ha dem där med tanke på att anden i världen (som de ofrälsta drivs av/den antikristliga anden som bibeln talar om) är en ande som enligt Jesus/apostlarna och bibeln är en ande som är motståndare till Gud/till Jesus och DÄRFÖR i och med det är motståndare till de sant troende på honom.

Att pröva andarna vilket bibeln uppmanar de troende till att göra är något som Satans kyrkor och samfund struntar fullkomligt i och därför har Satan lyckats att flytta fram sina positioner inom kyrkorna via de ofrälsta som de som påstår sig vara frälsta och pånyttfödda i Kristus, bjuder in och som de tror/hoppas på att de kan frälsa in till kyrkan (förr eller senare) när de har närt deras kött tillräckligt länge genom matlagningskurser, stick och virkcafeér, gemenskapsträffar, språkstudier (SFI), musikaftnar, pengabidrag, allmosor etcetera etcetera. KYRKORNA STINKER!

Då blir de en del av ett större kollektiv (kyrkan) som följer kyrkan/kyrkorna/världen och Satan och inte Jesus. Detta gynnar inte Jesus/Gud och Guds rike (Guds rikes utbredande) utan Satan och Satans rike (Satans rikes utbredande)!! Ingen kan bli SANT frälst in till en kyrka/till kyrkorna (eller till någon människa/ett religiöst ledarskap) men det kallas för frälsning om någon tar emot Jesus i en kyrka och då kanske av ren tacksamhetsskuld till kyrkan. För att den/kyrkan (de inom kyrkorna) har ställt upp så mycket för personen/personerna i fråga så att de tänker tids nog att nu är det dags att BLI FRÄLST (frälst in till kyrkan som har varit så SNÄLL).

Vad i hela fridens namn är det ni Satans lakejer (kyrkor och samfund) sysslar med (jag vet att många av er läser min blogg) genom er strävan att få in så många som möjligt till kyrkorna SOM NI SEDAN HAR MAGE ATT KALLA FÖR KRISTI KROPP vilket är ett enda stort hån mot Jesus/Gud? Att få in så många som möjligt (allt, alla och vem som helst som gillar att sjunga körsång, äta bullar och dricka gratis kaffe, få social samvaro) för att trygga kollektivet (få det att växa) är inte Jesus/Guds väg. Det är Satans väg.

Guds väg är avskiljande från världen, från världens ande/från den antikristliga anden som är motståndare till Gud/Jesus även om den verkar snäll vilket ni som har biblar och har läst dessa borde veta. Guds väg är inte ett inkluderande av allt och av alla. Men vi måste väl vara snälla mot världen, världens människor och mot Satan (som är herre över världen och över majoriteten av mänskligheten) säger ni. De kan ju bli frälsta!! Så även Satan i bästa fall!

Kan inte hela världen bli frälst så att vi alla blir som en enda stor och lycklig familj? Vore det inte underbart? Om det är detta, att så kommer att ske, som ni kan läsa om i era biblar så undrar jag vad ni har för biblar? Har ni läst Uppenbarelseboken som utspelar sig framför våra ögon idag? Kanske ni har läst det gamla testamentet där Gud/Jesus redan då talar om ett folk (det utvalda folket som på den tiden var judarna som folk) men som idag i det nya förbundet (i det nya testamentet) är alla troende på Jesus/Gud. Alltså inte längre varenda jude och då på grund av biologisk härkomst.

Han har aldrig talat om alla människor eller om att allt och alla är utvalda AV HONOM. De kan mycket väl vara utvalda av andra herrar (avgudar/demoner) eller människor som de tror på (jag menar inte att de är mindre värda som människor) men inte av HAN som VI HAR SOM HERRE OCH SOM VI TROR PÅ OCH SOM ÄR HERREN JESUS KRISTUS) vilket är vad Satans kyrkor och samfund talar om idag för att kunna mana fram sin Herre, Antikrist och Satan som de flesta som kallar sig kristna en dag kommer att springa benen av sig för liksom alla ofrälsta (människor som tror på diverse olika religioner och läror) för att de drivs av samma ande, den Antikristliga anden, och av Satan vilket innebär att de kommer att göra gemensam sak, gå ihop.

De har redan gått ihop och de samarbetar och kompromissar för fullt och överallt.

Vad jag talar om kallas med ett finare ord för EKUMENIK men inom de kristna kretsarna kallas det för kärlek och tolerans. Vi måste vara toleranta och kärleksfulla mot alla Satans religioner och läror och mot allt och alla. ALLAS LIKA VÄRDE OCH DÅ INOM KYRKORNA OCH SAMFUNDEN (frälsta som ofrälsta har ett lika värde för den Herre vi tror på)!, ALLA GUDARS/GURURS LIKA VÄRDE!! VISST ÄR GUD/JESUS LIKA MYCKET VÄRD SOM SATAN OCH HANS HANTLANGARE?

Som relativt nyfrälst så vill man inte tro att Satan har människor som arbetar för honom inom kyrkorna och samfunden. Man vill tro att det är där man kan få gemenskap med andra som har blivit frälsta till Jesus (oavsett om de varit det en längre eller kortare tid) och som vill följa honom även om ingen lyckas exemplariskt med det (jag har själv misslyckats på olika sätt och många gånger) men som i alla fall har en strävan att göra det.

Det är inget som faller en in att tro fram tills att det uppenbaras mer eller mindre tydligt att Satan via sitt folk i kyrkorna lägger ut snaror som de önskar att de nyfrälsta skall falla i så att de blir som dem. Så att de går in på den ekumeniska banan och anammar ett annat evangelium och en annan Jesus och som gör allt för detta för att deras kyrkor/kyrkorna skall kunna växa.

Att nyfrälsta skall kunna växa till i helgelse och i tro på den sanna Jesus och på det sanna evangeliet och ha Jesus som Herre och ledsagare, vara drivna av Guds/Jesus Ande efter att tidigare och innan de blev frälsta ha varit drivna av världens ande (och lämnat gamla beteenden och inte så sällan någon form av missbruk), är något som dessa Satans hantlangare tillsammans med världens ofrälsta barn (som de glatt bjuder in till sina kyrkor) gör allt för att motverka.

De hatar Jesus Ande för de har inte själva Jesus Ande (även om de en gång hade det men sedan valde att vandra på den breda vägen med sina kyrkor och efter det på ett naturligt sätt med världen, världens människor och ytterst sett med Satan, den antikristliga anden, vilket har lett till att de inte längre kan höra Jesus/Gud tala till dem) och när de ser Jesus/Guds Ande i ett frälst barn så önskar de bara att förstöra Guds/Jesus verk även om de inte är medvetna om det och de tar världens barn till hjälp för att göra det.

Det betyder att vi som vill vandra med Jesus även om vi faller sällan eller ofta (inte lyckas leva upp till Guds Jesus standard) har dubbla fiender och det är de som påstår sig vara frälsta till Jesus (de befinner sig i kyrkorna) och de som är världens barn (de ofrälsta). De arbetar idag tillsammans men det är inget de som påstår sig vara frälsta till Jesus (pånyttfödda i Kristus och som befinner sig i kyrkorna) varken erkänner eller vill förstå (det värsta är att de kan förstå!!) för de har blivit så hjärntvättade av sina kyrkor och samfund så att de saknar total urskilljningsförmåga/gåvan att kunna skilja mellan andar. De gör vad deras kyrkor säger till dem att göra för att bli populära och för att få in så många som möjligt i sina kyrkor.

Dessa människor (de kyrkokristna) är så skadliga för ett nyfrälst barn (en bebis/en nyfödd i Kristus) så att de kan få den att lämna Jesus/tron för att vandra tillbaka ut i världen igen. Tillbaka till det den lämnat som kan vara allt möjligt som beteende och diverse missbruk (avgudadyrkan, att gå tillbaka till att älska något mer är GUD/JESUS som frälste den bort från detta) och det vidrigaste av allt är att de njuter av det. De njuter när ett nyfrälst barn faller även om det är de själva som har bidragit till dens fall. Då påstår de sig vilja hjälpa den.

Läs mer om sociopater och psykopater i kyrkorna här:

http://experimentlandet.blogg.se/2018/may/sociopater-och-psykopater-i-kyrkorna.html

 

Bibeltroende församlingar/kyrkor

Publicerad 2018-05-14 23:34:00 i Religion,

Hur många gånger har man som troende på Jesus inte fått höra att gå till en kyrka/församling  eller allra helst till en BIBELTROENDE kyrka/församling så får du gemenskap med andra som tror på honom och på bibeln.

Ingen församling eller kyrka säger rent ut att den inte är bibeltroende och det finns ju en anledning till det för vad vore en församling/kyrka utan bibeln och utan att vara bibeltroende och ännu värre vad vore en kyrka/en församling utan Jesus?

Som frälsta till Herren Jesus Kristus så tror vi förstås på hans ord som står i bibeln men att vända och vrida på texterna (VILKET ÄR NÅGOT SOM UPPMUNTRAS INOM DE FALSKA KYRKORNA OCH SAMFUNDEN) och att på ett smidigt sätt anpassa dem till världen (världens människor så att de blir glada och nöjda och känner sig bekväma) som är fiende till Gud/Jesus eller till de doktriner och läror som de olika kyrkorna (vilka vandrar med världen och med Satan/de ofrälsta) står upp för och som ”vrid och vrängarna” i fråga har valt att tillhöra, innebär inte att vara frälst till Jesus.

Det innebär att stå upp för ett annat evangelium och en annan Jesus och bibeln säger uttryckligen att de som gör så är under FÖRBANNELSE:

Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium.Likväl är detta icke något annat »evangelium»; det är allenast så,att några finnas som vålla förvirring bland eder och vilja förvända Kristi evangelium. Men om någon,vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen,förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder,så vare han förbannad.Ja, såsom vi förut hava sagt,så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad I haven undfått,så vare han förbannad (Gal.6-9)

Trots detta så uppmanas de nyfrälsta och alla andra (vem som helst, kom som du är och tro vad du vill!!) att gå till kyrkorna och ta del av deras aktiviteter och att ställa upp för kyrkan.

För ”ALLA ANDRA” (de ofrälsta) är det inget större problem för för dem spelar det ingen roll om det är till en fotbollsklubb, en schackklubb, en golfklubb eller något politiskt parti som de går till och som bjuder in dem för att de skall få ta del av en massa gratis aktiviteter, gratis kaffe och bulle och kanske till och med mat och annat men för nyfrälsta Guds barn är det förödande att gå till dessa Satans kyrkor och samfund för de blir skadade där och det kan gå så långt som till att de förlorar sin tro.

Guds Ande (som nyfrälsta barn till Jesus drivs av) och världens ande som de ofrälsta drivs av oavsett vilka de är eller var de kommer ifrån eller vart de är på väg eller vad de tycker, tänker eller tror, är vitt skilda andar och bibeln talar så tydligt om detta och om avskiljande från världen (OM ATT GUDS BARN ÄR UTKALLADE FRÅN VÄRLDEN = ECCLESIA) och inte om ett inkluderande av världen (av världens barn) och av allt och alla.

Missförstå mig nu inte. Jag talar inte om att vi som troende skall sluta att bry oss om de nära och kära för visst är det så att många av oss har ofrälsta familjemedlemmar eller släktingar (en del har inga i familjen som är frälsta) som vi på ett ”naturligt” sätt bryr oss om och självklart skall vi ta hand om dem och hjälpa dem utifrån den förmåga vi har samtidigt som vi givetvis ber för dem om att JESUS/GUD skall kalla dem till frälsning men att så länge de är ofrälsta bjuda in dem till möten tillsammans med Guds barn (de som har blivit frälsta) är lika med att bjuda in Satan på Guds territorium.

Det är till att ge den antikristliga anden/världens ande/Satans ande fritt spelrum även om det handlar om mycket ”snälla” människor.

Att inte kunna se eller vilja se att det är i den andliga världen (på ett andligt plan) som allt utspelar sig innan det når det världsliga planet är lika med att vara totalt blind för Sanningen som är Jesus och det är tyvärr vad de flesta kyrkokristna (Satans hantlangare) är. De bjuder idag in kreti och pleti (från hela vida världen) som efter att de har fått gratis kaffe och bullar (smörgåsar), mat, trevliga och nyttiga aktiviteter i kyrkorna (hjälp med att få sina asylansökningar godkända hos migrationsverket etcetera och bostäder och annat) tycker att de ”kristna” är såååå jätte trevliga och såååå snälla för att de, dessa kyrkokristna, ställer upp på att nära deras kött (deras köttsliga och världsliga natur) vad än det kan handla om och vad än de kan få ut i fom av nytta av det.    

Men vad händer om man bjuder in världens ande, Satans ande, den ande som är motståndare till JESUS/GUD bland dem som Jesus/Gud har kallat in till SITT RIKE (de utvalda till frälsning) och är sådana kyrkor och församlingar verkligen Bibeltroende? Är de troende på Jesus eller VEM ÄR DE TROENDE PÅ? Går det att blanda Guds sanningar med Satans lögner eller att blanda Guds barn med Satans barn i det som bibeln kallar KRISTI KROPP? Vad blir det för en slags kropp om man gör så?

 

Är inte det samma sak som att bjuda in en bakteriehärd till en fysisk kropp så att denna kropp sedan blir fylld med bakterier som förr eller senare leder till en fysisk död för kroppen? Vad händer på det andliga planet om man gör samma sak och vad var det egentligen Jesus ville tala om genom att jämföra Kristi kropp med en fysisk kropp betående av ett huvud (han är huvudet), armar, ben, fötter och diverse olika lemmar som alla arbetar gemensamt i en enda riktning? SOM ARBETAR GEMENSAMT FÖR ”ENHET” I ANDEN!! FÖR ENHET I JESUS!! I GUD!!

Ett ben kan i en fysisk kropp fungera bra (jättebra) men det andra benet kanske fungerar dåligt och armarna (båda två) kan funka hyffsat (eller bara en arm) men fötterna eller den ena foten kanske fungerar dåligt men resultatet (när lemmarna arbetar i olika riktingar) leder till en HANDIKAPPAD kropp om inte alla lemmar (inklusive syn, hörsel, smaksinne etcetera) fungerar som de skall och samarbetar med varandra.  

Att ha ett intresse för bibeln är inte samma sak som att vara frälst till Jesus för Jesus talar till sina barn personligen i första hand och sedan kan de gå och titta i sin bibel om det tilltalet stämmer med vad bibeln lär. Jesus kommer alltså i första hand och bibeln i andra hand men de kyrkokristna som inte får några tilltal från Jesus personligen (då de har valt att vandra på den breda vägen som leder till Helvetet) och som istället väljer att följa en bok mer eller mindre slaviskt för att de tjänar något på att kalla sig ”kristna” samtidigt som de gärna skryter med hur mycket de kan gällande bibeln och hänvisar till olika bibelcitat som de kan svänga runt med utan att ens fatta vad de betyder, förstår inte vad Jesus talar om.

De kan inte förstå för de vandrar inte med Jesus längre (och det är deras eget val) även om de en gång fick vara med om någon fantastisk frälsningsupplevelse som de fortfarande livnär sig på och som de berättar om för allt och för alla för att de skall ansluta sig till deras kyrkor. De vandrar (har valt att vandra) med världen (världens barn) och med Satan och de ingår i samarbeten (sluter förbund) med världen (världens barn) och med Satan själv. De är dagens fariseeér och skriftlärda men tycker precis som dessa attt de gör allt rätt..

Vem är de kyrkokristna kärleksfulla mot?

Publicerad 2018-05-06 16:48:00 i Religion,

Jag har läst ganska många böcker som tillhör kategorin ”kristen uppbyggelselitteratur” och det har varit sunda och bra böcker skrivna av frälsta människor och som skrevs under en tid då det fanns en naturlig vaksamhet och ett starkt motstånd mot varje sant troendes värsta fiende som är Satan.

 

Idag vägrar man att från kyrkokristet håll se sin värsta fiende eller den ande som driver alla ofrälsta och som på grund av det har lyckats nästla sig in bland dem som är eller som kallar sig för Guds barn.

 

Istället bjuder man in denna anden till kyrkorna (till bönemöten) och i en del fall in till sitt eget liv och tror att det går att frälsa Satan och den antikristliga anden som endast är ute efter att få varje sant frälst människa bort från Gud/Jesus på det ena eller på det andra sättet.

 

PÅ SAMMA SÄTT SOM GUD/JESUS HAR SITT FOLK SOM ARBETAR FÖR HONOM SÅ HAR SATAN SITT FOLK SOM ARBETAR FÖR HONOM.

 

Idag är inte de ofrälsta ett Guds barns värsta fiende (den fienden vet man var man har och kan tackla) utan de som kallar sig frälsta till Jesus. Det är de falska kristna som är ett sant Guds barns verkliga fiender.   

   

Dessa vägrar se att allt utspelar sig på ett andligt plan och att Satan som idag har tagit över de så kallade kristna kyrkorna och samfunden använder dem som kallar sig kristna som sina verktyg i syfte att förstöra Guds verk och för att få så många som möjligt bort från den sanna tron på Jesus. Det är detta som bibeln kallar AVFALL!

 

De ofrälsta som söker sig till kyrkorna för att det där finns allehanda aktiviteter som de kan dra nytta av, är ju SNÄLLA och kanske de kan bli frälsta brukar det heta. Alla måste väl få en chans!! Låt oss hjälpa dem och ställa upp för dem. Låt oss tillfredställa deras världsliga och köttsliga behov även om de inte är några nära anhöriga till oss så kanske de tar sitt förnuft till fånga förr eller senare och blir frälsta in till en kyrka.

 

Detta agerande är förödande och ett hån mot Herren Jesus Kristus som inte kan acceptera att ofrälsta människor (världens barn) för med sig sin smuts (orenhet) in bland de sant troende, vilket sker på ett andligt plan, om det nu fortfarande finns några sådana i det som kallas kyrkor och samfund av idag vilket jag tvivlar på.

 

Om de hade varit sant troende så hade de aldrig accepterat detta och Gud/Jesus hade varnat dem vilket han förmodligen har gjort men de har valt att inte lyssna.

 

Så vad kommer det sig då att de som kallar sig frälsta, pånyttfödda i Jesus, döpta i Guds Ande med mera med mera är så fokuserade på att hjälpa och fixa världen och världens människor (Satan och den antikristliga anden) samtidigt som de påpekar att de är frälsta till Gud/Jesus och inte till världen?

 

Det går liksom inte ihop med vad Jesus och bibeln lär. Det står inget i bibeln om att en frälst till Herren Jesus Kristus skall göra så.

 

Det enda svar jag har på denna fråga är att de inte drivs av Guds Ande utan att de drivs av anden i världen (Satans ande) och därför kan de samarbeta så bra med världens och med Satans ande (med alla ofrälsta) samt sluta förbund med dem eller som bibeln säger gå i ok med dem (på ena eller andra sättet) vilket bibeln varnar oss som troende för att göra.

 

De ser inget fel i detta utan anser sig vara kärleksfulla, goda, barmhärtiga men frågan är vem de är kärleksfulla, goda barmhärtiga mot och på vilket sätt det gynnar Guds rikes utbredande.  

           

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik