Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Apostlagärningarna 29 infiltrerar kristna bloggar

Publicerad 2018-02-20 16:34:55 i Religion,

Christer Åberg som har bloggen/hemsidan Apostlagärningarna 29 (en ”kristen” blogg/hemsida) vilket INTE är en anonym blogg/hemsida med tanke på att han går ut med sitt namn och samtidigt har lagt ut en massa bilder på sig själv i olika situationer samt tigger pengar av läsarna, verkar ha drabbats av schizofreni, det vill säga av personlighetsklyning. Vi har skrivit om honom tidigare på bloggen (se länkar nedan!

När han kommenterar på bloggar som han inte gillar så gör han det anonymt trots att han i övrigt inte vill vara anonym utan lägger ut bild efter bild på sig själv på sin egen blogg/hemsida och som sagt tigger pengar av läsarna. Inte heller vill han uppge de bloggars namn som han anser vara osunda, antisemitska och utan urskiljningsförmåga. Det kan ses som ett tecken på att han bryr sig mer om människor än vad han bryr sig om Gud/Jesus.

Om Christer Åberg hade varit en sant kristen, en Jesus lärjunge, så hade han sett det som sin plikt att tala om vilka bloggar det gäller (istället för att mumla i skägget) så att alla (hans läsare) kan få en möjlighet att bilda sig sin egen uppfattning, men det gör han inte.

Istället så skriver han att ”om du har varit inne på denna typ av blogg så vet du vilka bloggar jag menar”. Typ av blogg? Ursäkta men har inte alla bloggar ett ALLAS LIKA VÄRDE!! för att använda ett modernt uttryck som de ”falska kristna” har anammat när det gäller invandrade bidragsparasiter (från när och fjärran) vilka enligt de etablerade medierna och de övriga företrädarna för världen (för Satan) alltid kallas ”flyktingar”?

Ett allas lika värde i Sverige!!      

Christer Åberg eller Hasse Allansson som han kallade sig när han kommenterade på min blogg ”Laglöshetens hemlighet” frågade vilka judar som är äkta med tanke på att jag på bloggen skriver om ”falska judar” och jag hänvisade honom då till två artiklar som jag tidigare har lagt in på bloggen.

Hasse Allansson, det vill säga Christer Åberg på apostalggärningarna 29, som jag trodde var intresserad av att få veta detta, svarade inte tillbaka men ondgör sig över bloggar som säger sanningen om Israel och den ogudaktiga staten Israel (anno 1948) som har skapats av Satan och hans lakejer och som varenda kyrka (samfund) stöttar och följer via Sveriges kristna (sataniska) råd i syfte att kunna bygga en världskyrka som innefattar alla religioner, alla läror och allt och alla som står på världens sida (Satans sida). De kallar sig för kristna sionister.

Falska kristna som Christer Åberg med flera (vilka älskar publicitet, älskar att bli upplyfta, upphöjda, det är därför de lägger ut bilder på sig själva på sina bloggar/hemsidor samt säger sådant som kliar folk i öronen samt tigger pengar) påstår att de tror på vad som står i bibeln och att det är bibeln som varje troende skall rätta sig efter.

Det är sant att en troende skall leva nära Jesus och rätta sig efter bibeln (Guds ord) men innan den kan leva nära Jesus/rätta sig efter Guds ord (bibeln) så måste Jesus/Gud ha talat till personen i fråga. Han måste ha sökt personen som i sin tur har varit villig att sökas.

Bibeln är ingen bruksanvisning från IKEAS varuhus där man (vem som helst) kan lära sig hur man skruvar ihop möblerna genom att följa bruksanvisningen.

Guds ord är ett LEVANDE ord och om inte människan som läser bibeln har fått ljus över texten via JESUS/GUD så kan den inte förstå vad som sägs annat än rent intellektuellt/förståndsmässigt. Jag har träffat många som har varit så kallade kristna under lång tid och som sagt att de har svårt att förstå vad bibeln säger. Det är inte så konstigt då de aldrig har upplevt Jesus/Gud tala till dem.

Faktum är att det inte går att förstå vad bibeln (JESUS/GUD) säger via det mänskliga förståndet/sinnet/intellektet hur mycket en människa än kämpar för att kunna förstå vad bibeln säger.

Bibeln talar inte individuellt till varje troende (bibeln är en och samma bibel för alla troende och för alla som läser den var de än bor i världen) utan det är Jesus/Gud som talar individuellt till de troende/till sina barn. När de sedan står inför olika avgöranden/problem så kan de läsa vad som står i bibeln (få det bekräftat för sig vad Jesus/Gud vill) men ingen kan läsa bibeln först och sedan säga att nu kan jag allt utantill (jag gör vad som står där) och sedan tro att den är ett Guds barn.

Jesus talar personligen till alla som är hans barn!

Bibeln är den enda boken som man kan läsa gång på gång och varje gång få till sig något nytt som att detta har jag inte tänkt på trots att jag läst bibeln både framlänges och baklänges sedan barndomen. Vad kommer det sig till exempel att det står så nu och jag inte har sett det tidigare med tanke på att jag har läst bibeln gång på gång från början till slut under hela livet?

Det beror på att Jesus/Gud sätter ljus (nytt ljus) över texten via den Helige Ande och den Helige Ande (hjälparen) är Jesus ställföreträdare här på jorden som skall leda den troende in i hela sanningen. Det sker inte på en enda dag.

Den/de som inte vill veta av sanningen får inte heller ta del av den och de flesta som kallar sig kristna inom dagens kyrkor och samfund vill inte ha med sanningen att göra. De kanske inte ens är kallade men ser att de kan livnära sig gott på att använda sig av Jesus namn. De är mer rädda för att sanningen om DEM skall avslöjas och att de inte längre kan livnära sig på sina bloggar eller hemsidor (att de skall kastas ut i kylan och inte få någon publicitet).

Bibeln uppmanar gång på gång de troende att varna för villoläror (för falska apostlar, ulvar i fårakläder, falska herdar) och det var vad aposteln Paulus ägnade den största delen av sitt liv åt efter att ha blivit ett redskap för Jesus (för Guds rike), men de som är Satans redskap idag säger att det skall man inte göra.

Christer Åberg (ett Satans redskap) säger på sin blogg/hemsida att ”din” uppgift (vem är du?) är att predika Jesus så att människor får möjlighet att ta emot honom och bli frälsta. Då människor har den äkta Jesus så är de upptagna med honom och har inget intresse för vad som är falskt. Dessutom avslöjas det falska direkt då vi har den äkta Jesus som Herren”.

Här, och jag skulle vilja tacka Christer Åberg eller som han också kallar sig, Hasse Allansson (han kanske kallar sig vid ännu fler namn, en schizofren har oftast många alias) för att han belyser detta som är så vanligt idag inom de kretsar han rör sig i och som han vill att varje nyfrälst också skall börja ta till sig.

Att predika den sanna Jesus utan att predika om ulvarna i fårakläder (av vilka Christer Åberg är en) är omöjligt och leder endast till ett nytt godhetsverk skapat av människohänder och som syftar till att ulvarna, de falska kristna, de falska apostlarna och herdarna kan flytta fram sina positioner i Jesus namn trots att de inte känner Jesus, inte vill känna honom och aldrig har känt honom.

Det leder vidare till att nya ulvar kan flytta fram sina positioner.

Läs artikeln från Hasse Allansson eller Christer Åberg här:

https://www.apg29.nu/kristna-varningssidor-leder-till-avfall-29718

Lär mer om Christer Åberg här:

http://experimentlandet.blogg.se/2017/july/varning-for-christer-aberg-och-apostlagarningarna-29.html

Och här:

http://experimentlandet.blogg.se/2017/july/villolararen-christer-aberg-apg29-har-borjat-skriva-om-bibeln.html

 

Ingen skillnad på böneutrop och glassbilen

Publicerad 2018-02-14 16:37:07 i Religion,

Miljö och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun anser inte att det är någon skillnad mellan böneutrop och glassbilen. Vad de skall bedöma efter att Stiftelsen ”Växjö muslimer” har ansökt om att få ha böneutrop vid sin moské på Försommarvägen är om ljudnivåerna kan vara en olägenhet och ha en negativ påverkan på människors hälsa. 

Budskapet bryr de sig inte om. Läs artikeln nedan!

Avgudaläror/onda andars läror har alltid (vilket vi som tror på och vill följa Jesus Kristus/vara hans lärjungar) en negativ påverkan på människors hälsa eftersom det är Satan och hans demoner som ligger bakom dessa läror. 

Detta bryr sig inte världens barn om men att som frälst, som ett Guds barn, medverka till att onda andars läror sprids i samhället (Islam är en sådan lära) är lika med att ta parti för Satan och hans demoners utbredande. Som vi har skrivit många gånger här på bloggen så finns det endast två riken här på jorden. Det är Guds rike och Satans rike som står i opposition till varandra.

En människa tillhör antingen det ena eller det andra riket och arbetar (har lojalitet till) för det rike (den herre) den tillhör det vill säga antingen för Guds rike (för Guds rikes utbredande) eller för Satans rike (för Satans rikes, det ANTIKRISTLIGA systemets utbredande). För Gud eller Mamon.

De allra flesta (inte minst de som kallar sig ”kristna”) vill gärna tro att det finns något eller flera mellanliggande riken (allt kan ju inte vara svart eller vitt intalar man sig, ALLA SKALL MED!!) men faktum är att varje ofrälst människa (om vi tror på vad Jesus/Guds evangelium säger), tillhör Satans rike/världen, är en del av hans rike, även om den är aldrig så snäll och vänlig mot allt och alla.

Detta är vad Jesus/Gud, lär och visst kan det kännas jobbigt att ta till sig med tanke på att det finns många snälla och fina människor i världen (vi har dem också inom våra egna familjer/släkter) vilka inte vill sina medmänniskor något ont (de försöker göra gott, arbetar och betalar sin skatt, är vänliga mot barn, människor i allmänhet, och djur, försöker följa lagar och förordningar med mera) men faktum kvarstår, de tillhör världen/Satans rike (de har en annan herre, följer en annan herre) fram tills att de EVENTUELLT blir frälsta och blir en del av Guds rike.  

Det är som sagt vad bibeln (Guds ord) lär och inte vad jag lär. Personligen skulle jag gärna vilja inkludera alla ”snälla och vänliga” människor vilket det finns massor av och säga att Guds rike är öppet för alla som är snälla, fina och goda och som strävar på i världen (i medvind och i motvind) men som inte vill tro på Herren Jesus Kristus eller som inte kan det på grund av att han inte har kallat dem. 

Om alla människor hade varit så goda, fina och snälla (vilket de flesta är till det yttre, det är få som är genuint onda) varför kom då Gud till jorden i form av Jesus och varför stannade han kvar andligt (finns kvar på jorden än idag) genom att ge människorna ”HJÄLPAREN”, den Helige Ande som efter att Jesus lämnade jordelivet är den verkande Guds kraft boende inom de troende, boende inom varje sant Guds barn?

Vad händer på det andliga planet när och om Guds barn börjar stötta eller liera sig med onda andars läror, går i ok med icke troende (med judar, muslimer, buddister, ateister, folk från New age rörelsen etcetera) för att de är snälla och kanske eventuellt en vacker dag kan komma till tro? Vad hände med kung Salomo när han på grund av kåthet (en omättlig sexuell aptit) och/eller en önskan om att kunna utöka sin makt, tog till sig en massa olika kvinnor från andra folk och inte bara det utan även tog till sig deras olika gudar/avgudar och byggde tempel åt dessa vederstyggliga gudar?

Var befinner sig denna av Gud så välsignade kung Salomo idag vilken inte vände om innan han lade näsan i vädret?

Befinner han sig hos Gud eller hos Satan?

Det är så lätt att säga inom kyrkor och samfund att alla får tro på vad de vill för då undviker man eventuella konflikter och får en massa ”vänner” men vad är det som egentligen händer om man i en församling (en kyrka/ett samfund) anser att alla får tro på vad de vill för att obehag och osämja skall kunna undvikas?

Är det inte allt vi idag ser i samhället om man är av den uppfattningen att kyrkor samfund inte är små isolerade öar utan en del av något större, en del av samhället? Går det inte att se ett avfall av stora mått vilket ju även bibeln talar om att så måste ske innan den laglösa kan träda fram, men varför denna flathet, undfallenhet från de så kallade kyrkorna och samfundens håll, inför Satan och hans barn/medarbetare?

Tror man på fullt allvar att det den dag Jesus kommer tillbaka räcker med att visa upp ett medlemsbevis från en kyrka eller ett samfund och få några underskrifter/rekommendationer (personen i fråga har varit en snäll, vänlig, käck och glad trogen tjänare inom kyrkan/samfundet samt varit öppen för allt och för alla och gjort sin plikt i si eller så många år, gjort allt vad vi, arbetsgivaren, har kunnat begära och skrivit många bra artiklar för olika kristna tidskrifter vilka har stärkt oss, fått oss att gå framåt, och som den personligen har fått bra betalt för, fått ut sin lön för här på jorden) från andra som även de har medlemsbevis?

Att det räcker med att säga att man följt alla de tio budorden samtidigt som man med iver har bjudit in Satan och hans anhängare till att slå rot i andras (våra efterkommandes) hem? Till att slå rot i vårt land med motiveringen att det råder religionsfrihet och att ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA, ATT ALLA RELIGIONER ÄR LIKA MYCKET VÄRDA.

Här är artikeln som handlar om att det tydligen inte är någon skillnad på böneutrop och glassbilen:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6885194

 

Att hedra sin fader och sin moder

Publicerad 2018-02-09 15:52:00 i Religion,

Det fjärde av de tio Guds bud (budord) som säger att du skall hedra din fader och din moder är ”antagligen” inte så svårt att ta till sig för dem som har växt upp med troende föräldrar alternativt med föräldrar som inte har varit troende men stöttande, omhändertagande, lyhörda för barnets/barnens behov och som har tagit sitt ansvar som föräldrar (med allt vad det innebär) på allvar.

"Hedra din fader och din moder, för att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden." (Ef. 6:2-3).

Det vill säga de har fått en stabil, trygg och kärleksfull uppväxt och dessutom står kanske föräldrarna kvar som stöttepelare i bakgrunden (på ena eller andra sättet) även om barnet (barnen) har fyllt både 30, 40, 50, 60 och i vissa fall 70 år och sedan lång tid tillbaka inte är några barn.

Självklart är det inte under såna omständigheter så svårt att hedra sina föräldrar som barn, som ungdom eller som vuxen (det är lätt) men hur skall de ”Guds barn” (och jag misstänker att det finns en hel del varav jag själv är ett) förhålla sig till föräldrar som till exempel har begått äktenskapsbrott (de har skiljt sig, i vissa fall, flera gånger) och kanske brutit mot andra bud samt lever i världen och älskar att leva i världen utan att känna något behov av att vända om, ångra vad de har gjort (vad det än må vara) och fortsätter att göra ont (gå emot Guds bud) på olika sätt? 

”Den som skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott mot henne. Och om en hustru skiljer sig från sin man och tager sig en annan man, då begår hon äktenskapsbrott” (Mark. 10:11-12).

För att gå rakt på sak. Skall en frälst människa (pånyttfödd i Kristus) ”HEDRA” föräldrar som bryter mot allt vad Gud/Jesus säger och lär bara för att det är dens föräldrar?

Är det i själva verket inte Guds motståndare man hedrar då?

Jag hade för några år sedan en diskussion med en så kallad ”pastor” (det finns inget som kallas pastorer i det nya förbundet i Kristus, i NT, och inga speciellt utvalda präster då alla troende är ett utvalt prästerskap och Jesus är den enda prästen, översteprästen men i alla fall de får tro vad de vill) och jag sa till honom att vi som inte har växt upp i ”kristna” familjer, fått lära oss någon form av kristet leverne utan som har blivit kallade mitt i livet, har ju hunnit med att göra mängder av omoraliska och Gudsfientliga gärningar (hunnit bryta mot många bud) och då hängde han upp sig på att jag sa VI men hans fru som satt bredvid verkade till viss del hålla med om att så kan det ju vara.

Vad menar du med vi? sa han och jag förstod att jag trampade på en öm tå. Det finns inga vi och dom fortsatte han och då sa jag att det finns det visst. Denne pastor (som har varit en ”kristen” sedan ungdomen) hade flera vuxna döttrar (i min egen ålder) som var gifta (tillsynes lyckligt gifta) och hade familjer (samt en massa barn) och jag frågade honom hur många utomäktenskapliga förbindelser (samboskap) hans döttrar har haft och hur många aborter de har gjort.

Det blev helt knäppttyst för ett tag men sedan fortsatte han med att det inte finns något vi och dom. Vi är alla i Kristus som troende och jag höll med. Vi är alla i Kristus när vi kommer till Kristus men bagaget har vi alltid med oss. Även om vi har fått förlåtelse för våra synder så kan inga synder göras ogjorda. Den mest förhärdade mördaren/ogärningsmannen som vänder om och kommer till Jesus om och när han kallar, vet med sig vad han eller hon har gjort i sitt tidigare liv och med detta vill jag säga att även om Jesus har tagit kommandot över människan (den som har blivit frälst) så finns ändå vetskapen om vad den gjorde i sitt gamla liv, kvar.

Paulus, en människa av kött och blod som hade förföljt de kristna innan han blev ett Guds verktyg, en apostel för hedningarna, visste att han var den värsta av dom värsta. Han visste att det i hans kött inte fanns något gott (han hade erfarenhet av det efter att tidigare ha förföljt Guds församling) men detta är något som de som kallar sig för herdar för fåren av idag (som har gått med på att låta sig utnämnas till pastorer av präster) inte vill veta av.

De är ju pastorer eller präster och har lyckats få sin familj och hela släkten på rätt köl vilket de gärna ger sig själva beröm för.

I dem finns inga brister och om det finns brister så är det långt ifrån de brister som deras ”får” har och som de måste ha deltagande med och som de har deltagande med genom att uppmana dem att komma till kyrkan varje söndag och även andra dagar i veckan på olika aktiviteter tills att de blir snärjda in i skökoväsendet och börjar se pastorerna och prästerna och andra tillsynes lyckade representanter för kyrkorna och samfunden likt gudar.

Ju fler får som kommer in i fållan (Satans kyrkors fålla) ju mer statsunderstöd kan kyrkorna söka och få samtidigt som fåren förväntas ge till kollekten (till olika behjärtansvärda projekt som syftar till att underhålla världen och Satan) och i de allra flesta fall förväntas ge tionde eller mer till kyrkan/samfundet. Inte så sällan alla sina besparingar efter att de har blivit tillräckligt hjärntvättade.

Hur många äldre människor utan arvingar har inte valt att testamentera sina tillgångar till kyrkan, till en kyrka (dom är så trevliga där, kärleksfulla!!) i utbyte mot att kyrkan har garanterat en biljett för dem till himmelen? vilket de tror på. De tror att de blir emottagna av Jesus trots att de ställt upp på allt vad kyrkorna idag ställer upp på och som går emot allt vad Jesus har sagt och som han lär bara för att de är gamla.

Hedra inte bara din fader och din moder utan också alla gamla för att dom är gamla och för att man av den anledningen måste respektera dem.

Jag vågar inte ens tänka på hur det kan vara när de, dessa gamla, väl förstår att de inte har hamnat i himmelen hos Jesus utan i helvetet hos Satan och de inser att de pengar de har skänkt till det som kallas kyrkan här på jorden går till Satan och hans anhängare här på jorden.

Och så står pastorn eller prästen där i predikstolen igen (hur den nu ser ut) och kör samma visa efter visa, samma lögner vecka efter vecka, söndag efter söndag, i hopp om att få någon ny/nya dumskallar att betala för att det antikristliga systemet skall breda ut sig vilket det gör i en rasande takt och som de (dumskallarna) ställer upp på i utbyte mot en enkelbiljett till himmelen med föregående social gemenskap i kyrkorna och samfunden innan det bär av.

Nu medan jag har skrivit detta så förstår jag att som frälst (som ett Guds barn) skall man inte hedra sina föräldrar (även om det står så i det fjärde budordet) om de motarbetar Herren Jesus Kristus (om de motarbetar Guds Ande som finns i varje nyfrälst barn) och inte vill vända om utan vill fortsätta på sina onda vägar och föra andra (så många som möjligt) med sig till det ställe där de en dag kommer hamna och som är HELVETET.

Ett Guds barn har inga skyldigheter att ”skicka blommor” eller att höra av sig till någon/några som inte är Guds barn oavsett om det gäller föräldrar, närstående, släktingar, arbetskamrater, grannar, vänner om de uttryckligen har sagt att de inte vill ha med Herren Jesus att göra eller om de uppvisar handlingar som talar om det.

Känner man att man vill höra av sig till någon som man tror kan ta emot det man har att säga och Gud/Jesus manar en att göra det så skall man göra det. I annat fall är det bara till att släppa taget.

Något annat vore lika med att ta parti för Satan och för världen.  

     

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik