Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Bibeln skall inte läsas som en bruksanvisning

Publicerad 2018-09-05 14:30:00 i Religion,

Jag tror INTE att bibeln skall användas som en manual, en slags bruksanvisning som när det gäller att skruva ihop möbler från till exempel Ikea. Att gör så här, steg ett, steg två steg tre och så vidare utan att bibeln är till för att bekräfta det som en troende på Jesus (frälst till honom) redan har fått till sig om den vandrar med honom i Ande och i sanning.

Mina får (barn) hör min röst och följer mig säger Jesus och att följa Jesus är omöjligt för någon som inte kan höra honom tala till den. Jesus är inte bokstav (ord) och vem som helst skulle kunna följa en manual (bruksanvisning), en bok (som bibeln), ett partiprogram etcetera om den anstränger sig och har viljan till det men att kunna bibeln innan och utan behöver inte innebära att den som kan det är frälst till Jesus.

Många människor (som inte är frälsta till Jesus) tycker att bibeln är intressant och det finns gott om personer som är jätteduktiga på vad bibeln lär utan att vara frälsta precis som det finns gott om människor som är duktiga på vad Koranen (Islam) eller Buddhismen med mera lär utan att för den sakens skull vara muslimer eller buddhister.

De brukar kallas för religionsvetare men att veta vad en religion lär behöver inte betyda att man tror på eller bekänner sig till religionen i fråga. Jesus är ingen religion som alla de andra religionerna som förs på människan från yttre håll och där det finns någon slags ledare (en mänsklig sådan, någon som levt som människa) eller guru som människan blint måste underkasta sig för att vara en värdig utövare av den speciella religionen eller läran.

Vad man har gjort sedan 300 - talet och sedan Konstatinus av Roms tid när man började att bygga kyrkor (byggnader av tegel, trä, sten och halm) och uppmanade människor att gå till dessa för att söka Gud/Jesus trots att bibeln är tydlig med att inte Gud/Jesus bor i byggnader av tegel, trä, sten eller halm utan i de troendes hjärtan samtidigt som staten slogs samman med ”Kyrkan” (det var Konstantinus kompromiss för att han ville hålla sig väl med både de kristna och de icke troende) som blev en del av den ”världsliga” staten trots att Jesus (bibeln) lär att mitt rike är inte av denna världen, är att verka för avfall från det sanna Guds/Jesus evangelium.

Efter det så har avfallet fortsatt genom århundradenas gång och det fortsätter i oförminskad takt än idag. Man har lyckats att göra Jesus/Gud till en religion precis som vilken annan religion som helst (religionen kallas kristendomen) trots att Jesus inte kom till jorden för att starta någon religion.

Skillnaden mellan de andra religionerna och den så kallade kristendomen och som är utmärkande för vår tid är att kristendomen välkomnar allt och alla vilket de falska judarna (Satans synagoga, se Uppenbarelseboken 2:9 och 3:9) ligger bakom för att de hatar Jesus/Gud lika mycket som de gjorde under den tiden då Jesus vandrade på jorden och då han kallade dem för Satans barn, huggormsyngel, vitkalkade gravar fulla av de dödas ben med mera med mera. De (som var och är Satans barn) vill helt enkelt korsfästa honom ännu en gång men idag kommer de inte åt Jesus/Gud men däremot så kan de komma åt Jesus sanna efterföljare.

Det är så som Satan vilken är herre över världen (trots att det är Gud/Jesus som har kontrollen) arbetar, och i Uppenbarelseboken kan vi läsa om hur allt kommer att utvecklas fram tills den dag Jesus kommer tillbaka och vad som då händer de ogudaktiga (de som kallar sig för troende men som inte är troende utan en Satans synagoga) såväl som de ogudaktiga bland de icke troende.

Så om vi skall kunna förstå varför det ser ut som det gör inom kyrkorna, att det ens finns något som kallas kyrkor, och varför man har bytt ut ordet Ecclesia som betyder att vara kallad ut från världen och in till Guds/Jesus rike, det vill säga inte in till världen (till världens rike) eller in till någon kyrka som samarbetar med världen och världens människor, så är det viktigt att se tillbaka på historien och på hur allt började.    

Så som staten blev sammanslagen med ”kyrkan” under 300 - talet vill man från världens (Satans) håll idag slå samman alla religioner och läror (alla så kallade kristna inriktingar) med motiveringen att alla religioner och läror i grunden har SAMMA GUD. Det är den katolska kyrkan som först gav upphov till avfallet som har fortsatt genom århundradena, som ligger bakom. Allt i syfte att kunna bygga ett nytt Babels torn (då som nu utan Gud/Jesus) gemensamt med världens människor/makthavare och genom mänskliga ansträngningar och samförstånd.    

Det är oroväckande att folk inom kyrkorna (såna som påstår sig vara Jesus lärjungar) accepterar detta (att de accepterar avlönade präster, biskopar och pastorer som är mer måna om att få insatt en månadslön på sitt konto än vad de är måna om att ta hand om de får de är tillsatta att ta hand om) och att man strävar efter att de som ännu inte har accepterat detta skall fås till att acceptera detta genom det som kallas för EKUMENIK.

Att de inte kan förstå att den enhet som Jesus talar om (en enhet i Anden) inte kan uppnås genom mänskliga ansträngningar, god vilja och goda intentioner är så konstigt så att man inte fattar någonting med tanke på att de säger sig vara lärjungar till Jesus, säger sig tro på Jesus och att de följer honom.

Det får mig att undra om de verkligen har någon relation till Jesus (hur den eventuella relationen ser ut) för vad säger Jesus om den ekumenik på orättfärdig grund som råder idag, om att älska världen, om perversiteter (homolobbyn), om att ett land (där det finns troende på honom) fulkommligt invaderas av främmande folk och folkslag som har kommit hit för att få ta del av alla generösa bidrag som de ogudaktiga (makthavarna) i landet överöser dem med så att de sedan kan vistas i sina hemländer där de kan leva gott på de bidrag de får från Sverige och de svenska skattebetalarna då det inte kostar en bråkdel så mycket som att leva där som här?

Detta är så sjukt så att man häpnar och vetskapen om att kyrkorna och dess medlemmar ställer upp på detta gör en riktigt spyfärdig för att inte säga nästan hatisk.

Om man vill tro på Jesus och vill följa honom (trots missbruksproblem eller andra problem) är alternativet då att gå till en kyrka och bli uppmanad om att ta sig an/hjälpa ett Afghanskt barn (ett litet stackars barn mellan 25-45 år) som har flytt ända till Sverige (och helt ensam) trots att det inte är eller har varit något krig i det landet under flera decennier eller att vara med om att starta roliga och nyttiga aktiviteter för allehanda lycksökare från när och fjärran?  

Att vara barmhärtig mot främlingen/främlingarna innebär inte att främlingarna skall tillåtas att breda ut sig i landet och att utnyttja landet (staten, samhället) och folket i landet för att med andras pengar kunna leva gott i sina egna hemländer när smekmånaden är över och deras bedrägerier har avslöjats. Det är vederstyggligt och rent ut sagt äckligt.

Hon som var en slags talesman/taleskvinna (ingen vet om hon är kvinna eller man) för de stackars Afghanerna (barnen) som demonstrerade dag efter dag under flera månader på medborgarplatsen i Stockholm befinner sig idag i Afghanistan och skall vistas där under de närmsta tre till fyra månaderna.

Att kunna vistas i ett land som hon själv har sagt att det inte går att vistas i och som var anledningen till att hon kom till Sverige och anledningen till att hon ställde upp för de Afghanska flyktingbarnen (som alla har ljugit om sin ålder och påstår sig vara barn) är mycket märkligt men ve den som säger detta. Ve den som säger sanningen. Vi måste vara BARMHÄRTIGA säger folket inom kyrkorna och så fortsätter de med sin barmhärtighet in till dödagar utan att fatta att de inte är det minsta barmhärtiga på det sätt som Jesus/Gud menar med barmhärtighet.

De kan inte se att de blir utnyttjade utan tycker att det är så fantastiskt att kunna hjälpa sina ”medmänniskor”.

De som de kallar för medmänniskor (folk från hela vida världen och som de vill ”Hjälpa”) ser dessvärre inte dem som medmänniskor utan som kassakor (bankomater) och de bryr sig inte det minsta om dem eller om någon annan i landet. De bryr sig om dem som står dem nära i första hand (familj, släkt, landsmän/landskvinnor) och om sitt eget land och dess befolkning vilket är förbjudet för svenskar att göra.   

Det är rasistiskt att bry sig om de nära och kära samt sitt land i första hand om man råkar vara svensk och vill stå upp för sitt land. För en utlänning är det något helt naturligt och något som accepteras. Det är konstigt och riktigt SJUKT!

Att kyrkorna (de som kallar sig troende inom dessa och som påstår att de är lärjungar till Jesus/Gud) har köpt/gått med på denna inställning är makabert och så orättfärdigt så att det saknas ord men det har att göra med att de inget hellre vill än att bli accepterade och omtyckta (kanske även dyrkade om de har en sådan strävan) av världen och av världens människor som är de som kan ge dem en karriär här i världen genom att de använder sig av Jesus namn trots att de inte känner känner Jesus/Gud eller vill lära känna honom.

Paulus och Jesus (Jesus apostlar) hade inga strålande karriärer (de blev förr eller senare mördade/avrättade allihopa) och de åkte inte i första klass när de förflyttade sig och de hade inga egna flygplan som körde dem från det ena stället till det andra där de predikade och de hade ingen låg eller hög månadslön (de hade ingen månadslön alls) som de fick månad efter månad och år efter år vilket är vanligt att så kallade ”kristna” (kristna ledare) har idag samtidigt som en del håller sig med egna flygplan och åker jorden runt i dessa för att kunna värva så många som möjligt till deras ”kristna” organisationer och för att kunna berika sig själva ännu mer. 

De utnyttjar Jesus/Gud för att på ena eller andra sättet kunna berika sig själva. Att dricka sig full på alkohol eller att droga ner sig eller att bryta mot något av de tio Guds bud är SYND och dessa synder kan en människa som har blivit frälst vända om från men att berika sig själv på olika sätt genom att predika ett falskt evangelium och att tjäna pengar på det är en mycket värre synd.

Att ta parti för synden är lika med att begå synd. Inget orent kommer att komma in i himmelriket enligt Jesus/Gud. Om Gud skulle släppa in orenhet, girighet, självrättfärdighet, egoism, självkärlek (även om det maskeras i hjälpandets tecken) i himmelen så skulle den besmittas av detta och då skulle himmelriket bli en plats där ingen som har varit troende på Jesus/Gud under sitt jordeliv kan vistas utan att må illa.

Gud/Jesus slängde ut Lucifer som från början var en av Guds/Jesus ärkeänglar från himmelen när han började att idka köpenskap med Guds änglar och alltid såg till att han drog fördel av det och tillslut så fick Gud/Jesus nog. Han kastade ut Lucifer från sitt himmelrike och Lucifer är Satan som idag verkar här på jorden och som är motståndare till Gud och som inget hellre vill än att värva anhängare in till sitt läger/sitt rike.

Synden hos “ljusets ängel” (Lucifer, “Satan“) bestod av “högmod” och av en strävan efter att först bli som Gud för att sedan bli större än Gud men också av att han började bedriva köpenskap bland änglarna, en köpenskap som alltid utföll till Lucifers fördel. Detta kunde inte Gud tillåta och för att himlen skulle förbli ren, var han tvungen att rensa bort det onda.

“Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var du som sade till dig själv: Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste. Men ner till dödsriket störtas du, längst ner i avgrundens djup” (Jes. 14:12-15)

Så här säger Gud till profeten Hesekiel angående Lucifers (Satans) myckna köpenskap:

“Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdigheten blev funnen hos dig. Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt, och du föll i synd. Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vitskuggande kerub; du fick ej stanna bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull , därför slog jag dig ned till jorden och gav dig till pris åt konungarna, så att de fingo se sin lust på dig” (Hes. 28:15- 17)

Jesus säger:

"Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld” (Luk. 10:18).

Läs mer om detta här, ett inlägg jag skrev på bloggen den 29,e maj 2014:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/protokollen-fran-de-aldste-av-satans-synagoga.html

 

Att varna Satans "kristna"

Publicerad 2018-07-22 16:55:13 i Religion,

Att varna Satans ”kristna”, och med Satans ”kristna” menar jag människor som kallar sig för Jesus lärjungar men som inte är några Jesus lärjungar utan som är lärjungar till sina kyrkor, till världen och ytterst sett till Satan, är LÖNLÖST.

De tror på vad deras bibel lär men de tror inte på det ”Levande ordet” på Jesus/Gud (de inte har någon direktkontakt med Jesus/Gud via Guds/Jesus Ande) utan förvränger och förvanskar Guds/Jesus ord som står i bibeln allt eftersom det behagar dem själva, sina kyrkor, världen och Satan själv.

Faktum är att de tror på och predikar en helt annan Jesus/Gud än den sanna Jesus/Gud och på så sätt är de falska apostlar och oredliga arbetare vars syfte är att få så många som möjligt med sig på sin (på Satans och på Satans kyrkors) sida med ett hopp om att de skall ta emot deras eller någon annan kyrka (bli fast där i slaveri för kyrkan/för samfundet, städa, koka kaffe, hålla i aktiviteter, pynta kyrkan/byggnaden så att den ser trevlig ut på UTSIDAN) så att AVFALLET kan fortsätta enligt Satans plan.

Att ta emot Jesus och att sträva efter och att vilja vandra med honom och enbart med honom som leder varje ett att sina barn/får i den riktning han vill och önskar leda dem är inget som Satans ”kristna” uppmuntrar eller ställer sig bakom.

In i kyrkan/samfundet med dig (därmed basta) är deras paroll och sedan får du prata med ”de äldste” och med dem som har varit med i kyrkan länge om vad DE anser att du skall göra och inte göra samt tycka, tänka eller tro.

Kyrkan och inte Jesus är nummer ett. Jesus kommer först och eventuellt på tredje plats. På andra plats befinner sig världen/världens människor/de ofrälsta som Satans kyrkor och samfund så gärna tar hand om så att de skall kunna känna sig hemma i världen och i kyrkorna.

Det är synd om alla som inte Jesus har kallat (anser Satans kristna och deras kyrkor till det YTTRE) eller som han kanske har kallat men som han kallar till sig NÄR HAN VILL någon gång under deras livstid.

Egentligen tycker de inte alls synd om dem på något sätt om det inte handlar om nära och kära anhöriga, det vill säga familjemedlemmar (barn, syskon, föräldrar etcetera som de har ett naturligt band till och som Jesus/Gud av någon anledning har placerat dem bland från början.

Allt de är ute efter är att få in dem, vem som helst (kreti och pleti) till de ekumeniska kyrkorna som vandrar med världen och med Satan (med påveskökan, den katolska kyrkan, via Sveriges
”kristna” sataniska råd och som sitter i interreligiösa dialoger med judar och muslimer, buddister och Gud vet vad för att de menar att ALLA har samma Gud och låt oss därför gå samman och samarbeta/kompromissa), för då kan de ta åt sig äran av att ha lyckats föra in någon till kyrkan samtidigt som de har lyckats att göra dem hjälplösa och beroende vilket är exakt det de önskar och inte minst det som deras herre Satan önskar.

Det finns en del bland Satans ”kristna” (det är speciellt vanligt bland Satans ”kristna” män) som idag köper människor (kvinnor) för att de skall bli en del av deras kyrkor och samfund.

De ger dem pengar och allmosor och annan ”HJÄLP” för att de skall ta sitt förnuft tillfånga och bli ”frälsta” till Satans kyrkor och de riktar in sig på svaga människor (kvinnor) som de kan manipulera genom att omskapa sig till att likna ljusets änglar och för att få framstå som sanna hjälpare.

Vad de gör är att gå Satans ärenden men det kan de eller vill de inte se för de tror att de kan hjälpa Satan (den ande som finns i alla ofrälsta) att bli frälst till Jesus/Gud alternativt till dem själva.

Det är på det sättet som Satan lurar människor och Satans ”kristna”. Han lurar människor genom att omskapa sig till att likna en ljusets ängel och för att han själv tjänar på det (liksom hans, Satans, barn tror sig kunna tjäna något på det) och så blir det missförstånd, språkförbittringar, hat och osämja.

När man säger till Satans ”kristna” som påstår sig vara Jesus lärjungar att det är fel att samarbeta med och att gå i OK med världens människor (med den antikristliga anden) så förvänder de och förvrider de Guds/Jesus ord på det mest makabra sätt genom att säga att Jesus älskar alla människor och Jesus vill att vi som kristna skall hjälpa dem, det vill säga hjälpa den antikristliga anden, och Satan själv att breda ut sig i samhället och även i våra personliga liv.

Det är hissnande och hädelse av det grövsta slag men det är inget som de ”bibeltroende kristna” som har en annan Jesus/Gud bryr sig om eftersom de av oförmåga eller på grund av sin stora kärlek till världen (till sig själva och till världens människor) vilken är ömsesidig, kan eller vill se.

De kanske vill bli pastorer som startar en ”ny kyrka”/församling och vad kan då vara bättre än att ha ett harem av människor runt sig och som man har ”hjälpt” på alla möjliga sätt (till frälsning) så att de kan sitta på första bänken och lyssna andaktsfullt till vad den falska aposteln/den oredliga arbetaren har att säga och som är att Jesus/Gud älskar allt och alla. Satans ”kristna” och hans kyrkor/samfund STINKER!!!            

Ett sant Guds/Jesus barn kan inte under några omständigheter vistas i dagens kyrkor eller samfund utan att må dåligt och detta vet Satans ”kristna” och Satan själv.

Därför måste de (om de inte lyckas med att locka dem till sig) till varje pris kalla dem (som verkligen vill följa Jesus och som strävar efter det även om det är svårt) för kärlekslösa, obarmhärtiga, dömande etcetera så att de skall få ångest och känna sig som usla människor.

Vad de vill är att tysta Guds/Jesus barn så att de och deras lierade bland världens människor skall kunna gå fram likt de rytande lejon de är (Satan går fram som ett rytande lejon och slukar allt i sin väg) och kunna ställa till med skada för Guds rike.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik