Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Jehovas vittnen och deras obibliska lära

Publicerad 2017-09-19 07:40:00 i Religion,

Från så kallat ”kristet” håll får man ibland höra att sekten ”Jehovas vittnen” följer bibeln bättre än många kyrkor och samfund och det grundar sig ofta på att vittnena är så nitiska när det gäller att sprida ”sitt budskap” vilket kallas för evangelisation trots att det är ett annat evangelium än Guds/Jesus evangelium de predikar.
 
De är även till det yttre (märk väl till det yttre) kritiska till den katolska kyrkan (RKK) och till ekumenik samtidigt som de har en sammanhållning som många kyrkor och samfund inte kommer i närheten av vilket förstås är tilltalande för dem som har upplevt att de inte har blivit sedda i kyrkorna och i samfunden utan försvunnit i mängden.
 
Inom Jehovas vittnen är det ingen större risk att människor försvinner i mängden utan som de flesta sekter är de väldigt måna om att engagera sig i hela människan (åtminstone till en början) och allt som har med människan att göra.
 
Det är ett typiskt sektdrag och det handlar inte om (vilket de vill få det till att se ut som) att de är måna om personen i fråga utan om att de önskar få kontroll över denna. De vill ha kontroll för att kunna styra personen i den riktning de önskar men detta ser inte den som har låtit sig lockas in i organisationen (åtminstone inte till en början) utan den suger åt sig den vänlighet, kärlek och uppmuntran som vittnena visar i syfte att få personen att bli medlem i organisationen för att den sedan skall arbeta för denna.
 
Jehovas vittnen bygger, som alla andra sekter med religiösa förtecken, på en människolära och inte på vad bibeln lär.
 
De lär bland annat att Jesus är/blev ärkeängeln Mikael och att Jesus blev Jesus först när han döptes (innan det var han en helt vanlig man). Vidare att han dog på en påle och inte på ett kors och att det bara är vittnena som kommer att bli skonade under det sista slaget vid Armageddon. De uppmanar medlemmarna ATT INTE läsa bibeln ensamma och ett Jehovas vittne döps in till Fadern, Sonen och till ORGANISTATIONEN. Inte till den Helige Ande.
 
Grundaren av Jehovas vittnen, Charles Taze Russel, var djupt involverad i frimureriet (frimureriet skapades av efterkomlingar till de Guds hatande Talmud och Kabbala troende judarna som Jesus och apostlarna ständigt var i konflikt med) och frimurarna tillsammans med de Talmud och Kabbala troende judarna och den katolska kyrkan, har alltid varit pådrivande när det gäller att krossa den sanna bibliska läran, Jesu lära, Guds evangelium.
 
Satan bygger idag upp sitt rike på många olika håll genom diverse rörelser, kyrkor och samfund (som kallar sig kristna och Jesus efterföljare) i samarbete med världsliga organisationer (även politiska partier, såsom till exempel Sverigedemokraterna vilka stödjer den POLITISKA sionismen) däribland Kyrkornas världsråd. Allt i syfte att förvilla och förleda människor bort från Gud/Jesus och hans sanna evangelium
 
Här en kort video som berättar sanningen om Charles Taze Russel och Jehovas vittnen:
 
 
Och här kan ni läsa mer om frimureriet och dess bakgrund:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2015/march/frimurarna-bakom-sveriges-undergang.html
 

Att ta hand om nyfrälsta

Publicerad 2017-09-12 19:43:10 i Religion,

Detta kan ses som en fortsättning på föregående artikel.

Som nämnts så är alla pånyttfödda i Kristus spädbarn precis som spädbarnen i världen.

Det som skiljer ett spädbarn i Kristus från alla andra spädbarn som föds i världen och som sedan blir barn, tonåringar, unga vuxna och fullvuxna, är att ett spädbarn i Kristus (även om den är 95 år) har fått kontakt med sin riktiga Fader.

Med Gud/Jesus som har skapat allt som finns i världen inklusive alla människor och han ser inte till person.

Världsliga föräldrar tänker på sin egen avkomma i första hand och försöker att göra det så bra som möjligt för sin egen avkomma (sina barn och dem som finns i deras närhet, föräldrar, anhöriga etcetera) och om de är kristna (frälsta) så försöker de med alla medel att få sina barn till att bli kristna genom att låta dem ta del av aktiviteterna i den kyrka de går i.

De försöker att frälsa sina barn och de stöttar sina barn i det mesta och detta är inget onaturligt. Det handlar om en ren självbevarelsedrift för varje förälder vet någonstanns att blod är tjockare än vatten och att de inte kan kräva att andra barn eller andra vuxna (främlingar) skall kunna älska dem som deras egna barn (anhöriga) älskar dem och som de har knutit band med sedan födseln.

Detta som är naturligt försöker man idag från olika håll att luckra upp om det går. Det heter att vi skall älska allt och alla och ta allt och alla till oss vilket är onaturligt och i synnerhet om man inte känner allt och alla och inte vet vad allt och alla har för planer med att ha tagit sig ända till Sverige eller vad de som har uppmuntrat dem till att komma hit har för planer med det.

Men det bekommer ju inte kyrkoHENEN (de kyrko och samfundskristna) som hoppar jämfota när de får en chans att hjälpa hela världen som tar sig hit genom att ljuga (dra snyfthistorier för migrationsverket) och med det kunna vinna politiskt korrekta poäng samtidigt som de skiter i sina egna så länge de själva har det bra och välbeställt.

De är så förhärdade och förljugna så att de sätter sig över Guds skapelseordning i sin strävan efter att få vara politiskt korrekta, att få vara vän med världen och med världens människor och ser inte att dom måste ge de nyfrälsta mat.

Nyfrälsta nöjer sig inte med junk food från Mac Donalds eller med mat som inte är någon mat utan som består av hjärntvätt och indoktrinering och ett sockersött förfalskat evangelium.

Det nöjer sig ofrälsta med (tack för att du var så snäll som gav mig pengar så att jag kunde köpa hamburgare eller för att du betalade en flygbiljett så att jag kunde åka på semester till det land jag har flytt från och som jag har sagt till migrationsverket att jag inte kan åka tillbaka till för att det är KRIG där, jag kanske blir kristen i framtiden om jag känner för det och då ses vi i KYRKAN).

Nyfrälsta vill veta sanningen och nyfrälsta accepterar inte det HUMBUG som kyrkorna står upp för i sin strävan efter att vara världen (världens människor) till lags.

Nyfrälsta (spädbarn i Kristus) måste ha RIKTIG mat för att kunna växa men den maten kan inte nyfrälsta få inom kyrkorna och samfunden där alla, och inte minst prästerna och pastorerna är druckna av skökans vin och som helt öppet horar med skökan som är den falska kristenheten tillsammans med de politiska makthavarna som skökan (den falska kristenheten) har gått i ok med.

Att inte stå upp för det sanna evangeliet är en SYND och det leder till att människor blir avfällingar eftersom de lever i synd och upplyfter synden 24 timmar om dygnet utan att vilja vända om då de inte ser någon anledning till att vända om.

De har gjort synden till sin dagliga följeslagare och därför är det så viktigt för Satan att få in de nyfrälsta i kyrkorna och i samfunden för han vill att de skall bli lika dem. Att de inte skall vara ledda av Guds Ande utan vara ledda av kyrkorna och dess auktoriteter som fyller sina bukar på deras bekostnad, på Guds bekostnad, så att de kan utbreda hans (Satans) rike.

En frälst människa som faller i synd vet om att den syndar och ber om att få komma tillbaka till Jesus och det är skillnaden mellan att falla i synd och att vandra i synd vilket kyrkorna och samfunden gör från morgon till kväll.

En frälst människa som är med i dessa kyrkor och samfund eller som stöttar dessa kyrkor och samfund blir delaktig i hennes onda gärningar som snart kommer att få en ände.

Uppenbarelseboken kapitel 18:1-8 talar om detta:

”Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.Och han ropade med stark röst och sade: »Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.

Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust.» Och jag hörde en annan röst från himmelen säga:  »Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.

Vedergällen henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hennes gärningar; iskänken dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt. Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. ’Eftersom hon säger i sitt hjärta: 'Jag tronar såsom drottning och och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg”, därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne.

Vad är synd?

Publicerad 2017-09-12 16:46:02 i Religion,

Allt som går emot Guds vilja är synd men i regel så tänker dom flesta människor på speciella och utmärkande synder om frågan ställs såsom att du skall inte dräpa eller du skall inte stjäla vilket är synder människor begår mot andra människor (indirekt förstås mot Gud) och som finns med i de tio Guds bud.

De tio budorden är en fingervisning på hur Gud vill att människor skall leva (verka) för att få en sund relation till honom/med honom (vara honom till behag) och till sina medmänniskor.

Många kristna tror att om de anstränger sig att följa de tio budorden, kanske lyckas med det nästan till punkt och pricka, och av den anledningen menar sig vara felfria eller nästintill felfria samtidigt som de säger sig tro på Jesus utan att VILJA följa honom och hans ord, så ger det dem en biljett till himmelen och ett evigt liv.

Ingen blir frälst och kommer till himmelen (får evigt liv) bara för att den följer de tio budorden, och detta enligt bibeln, även om det är något eftersträvansvärt att göra det, det vill säga att följa lagen, Guds lag, vilket Gud dock insåg att ingen människa klarade, inte ens hans utvalda folk, därför han sände Jesus till jorden.

Om människor hade klarat av att följa lagen, klarat av att göra Guds vilja, så hade han aldrig behövt sända Jesus som var både fullt Gud och fullt människa till jorden.

Han visade genom denna gärning (att sända Jesus, ta gestalt som människa på jorden genom Jesus Kristus) sin kärlek till människorna och till den värld där de levde och här finns han kvar än idag, inte fysiskt men i form av den Helige Ande som är Jesus ställföreträdare på jorden vilket ingen människa/mänskliga auktoriteter (människor av kött och blod) kan vara men vilket Påven av Rom (ledare för RKK med cirka 1.3 miljader anhängare över världen) påstår sig vara.

Detta och mycket annat, som vi inte skall ta upp i denna bloggpost, gör den romersk katolska kyrkan till en antikristlig kyrka som står emot GUD/JESUS men som nu alla etablerade kyrkor och samfund i Sverige har förbundit sig att verka för och under (underställa sig) genom Sveriges kristna råd i det som kallas ekumenik. Ett samgående mellan alla kyrkor och alla religioner och läror (byggt på kompromisser och samarbeten) i syfte att bilda en världskyrka.

Detta att Gud älskade världen och därför sände sin son till världen, tog gestalt i världen, förvränger många kristna (liksom de förvränger mycket annat) som har blivit förgiftade av sina kyrkor och samfund och av de falska herdarna som har fått breda ut sig i dessa, och menar att Gud älskade världen så mycket så att han kom hit för att samarbeta och kompromissa med världen och med världens människor. Ty så stor var/är hans kärlek och han älskar minsann allt och alla vad de än tror och vad de än gör.

Om detta hade varit sant så hade Jesus (Gud) samarbetat och kompromissat med de religiösa, de som följde LAGEN (alltså med fariseérna och de skriftlärda) och även med hedningarna, de som dyrkade andra gudar, dyrkade avgudar, redan under sin tid på jorden men detta är inte vad bibeln lär.

Säger man detta till en kyrko/samfundskristen så rabblar den upp en massa bibelcitat, alla den kan hitta, och där ordet kärlek till sin nästa finns med. Som om Guds kärlek handlar om att samarbeta och kompromissa samt att ingå i förbund med människor som inte vill ha med honom att göra.

I det nya förbundet gäller förstås lagen men lagen är inte allenarådande och ingen blir som sagt frälst hur duktig den än är på att följa de tio Guds bud för då hade Gud aldrig behövt skicka Jesus till jorden för att genom Jesus skapa ett nytt förbund. Det nya förbundet i Kristus Jesus.

I det nya förbundet och det är det förbund som gäller idag (även fast Gud inte har raderat ut de tio budorden eller det gamla testamentet) så är det av nåd vi blir frälsta. Inte genom att följa olika lagparagrafer som Gud redan för 2000 år sedan blev medveten om att INGEN människa kunde eller skulle kunna följa eller genom att göra goda gärningar i köttet för att man vill framstå som en god och exemplarisk människa i andra människors ögon. Av nåd är ni frälsta, inte av era egna gärningar för att ingen skall kunna berömma sig.

Det nya förbundet är en fortsättning av det gamla förbundet och det handlar om att tro på Jesus, att bekänna Jesus med sin mun och i sitt HJÄRTA. Då blir man frälst.

Det låter ju ganska enkelt men riktigt så enkelt är det inte. Bibeln säger att människan måste bli född på nytt. Att den måste korsfästa sin gamla människonatur (med allt vad det innebär) och få en ny natur i Jesus Kristus och detta är inget som människan kan göra av egen kraft hur mycket den än försöker.

Det liksom att bli frälst sker av nåd. Ingen kan frälsa sig själv eller någon annan människa men även detta tror de kyrkokristna som är druckna av skökans vin (den samlade kristenhetens sura och bittra vin med den katolska kyrkan i spetsen) och som springer/raglar runt likt skållade råttor och gör goda gärningar (vad deras kött anser vara goda gärningar och som inte skiljer sig det minsta från de goda gärningar som många ofrälsta gör) för att få bli sedda och upphöjda av människor.

Jag hade kunnat sluta här genom att säga att om du är frälst och har blivit pånyttfödd i Jesus så kan du bara sätta dig med armarna i kors och vänta på allt gott som kommer att trilla ner över dig som manna från himmelen men det är lite mer komplicerat än så. Riktigt så enkelt är det inte.

Pånyttfödelse enligt vad bibeln lär, handlar verkligen om att FÖDAS PÅ NYTT (trots att en människa kanske är till åren kommen) och bibeln talar om att vara ett spädbarn i Jesus när en människa har blivit född på nytt (se Jesus samtal med Nikodemus).

Ett spädbarn klarar sig inte ensamt i världen. Ett spädbarn kan inte så fort den har fötts äta själv, traska runt och göra allt som vuxna gör. Detta förväntar sig ingen av ett spädbarn och om det skulle ske så vore det rent ut sagt övernaturligt och konstigt och det har aldrig någonsin hänt så vitt jag vet.

Ett spädbarn går igenom en utveckling under många år (blir ett barn, en tonåring, en ungdom) för att slutligen bli vuxen och få de färdigheter som de vuxna har och i bästa fall och under tiden har den fått vägledning, stöttning, kärlek men också fått gå på vissa tabbar som en del av utvecklingen.

Vad jag menar är att en människa som blir född på nytt precis som ett spädbarn som föds i världen, inte kan förväntas ha alla de färdigheter som en som har varit född på nytt länge, har (en som är vuxen i Kristus).

Ingen kräver att ett spädbarn (ett barn, en ungdom) skall vara fullkomlig och detta går inte heller att kräva av dem som nyligen har blivit födda på nytt. Precis som föräldrar i världen arbetar med sina barn från det att de föds och tills det att de blir vuxna, så arbetar Gud/Jesus med en pånyttfödd i Kristus även om den är gammal och gråhårig.

Han har en plan med varje människa som han har utvalt och endast han vet vad människan måste gå igenom för att kunna bli en tjänare i hans rike. Ingen människa kan ta sig den rätten att se ner på de nyfödda i Jesus och lägga på dem deras egna erfarenheter även om det sker i ett gott syfte. Att de vill hjälpa.

Att säga till en nyfrälst att nu syndar du på nåden eller att du är inte fullkomlig som gör det eller det är ungefär som att sticka kniven i hjärtat på den nyfrälsta (på spädbarnet i Kristus).

Människor som har varit frälsta länge och som inte på ett kärleksfullt sätt tar hand om spädbarnen i Kristus är inget annat än klingande cymbaler.   

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik