Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

I världen kommer ni att få lida som jag har lidit

Publicerad 2017-07-12 22:56:00 i Religion,

Jesus talar i bibeln om att de som vill följa honom (de som är och som vill vara hans lärjungar) kommer att få lida precis som han har lidit.

Lidande finns på många olika plan i världen (bland troende såväl som bland icke troende) men vad är det egentligen för slags lidande Herren Jesus Kristus talar om?

Är det inte ett lidande som handlar om att ha världen och majoriteten av mänskligheten emot sig? Ett lidande som alla som står upp för bibelns sanningar, för Guds ord, tvingas lida (genomlida) om de väljer att stå upp för dessa sanningar precis som Jesus som stod upp för Guds sanningar/ hans Faders sanningar, och som inte talade av sitt eget utan talade vad hans Fader hade sagt till honom att tala?

Detta trots att han fick alla religiösa (de skriftlärda och fariseérna samt deras anhängare) emot sig. Han hade kunnat välja att ingå i samarbeten med dem och att komprommissa med dem och då hade de förmodligen upphöjt honom och sett honom som den messias de väntade på (med tanke på alla de underverk Jesus gjorde och som de hade tjänat på att han gjorde) och som deras efterkommande än idag väntar på.

De väntade inte på en messias som inkluderade hedningarna utan på en messias som skulle komma till jorden för att supportra dem, judarna, (de som kallade sig judar men som var och alltid har varit en Satans synagoga) och sätta dem, judarna, över alla andra folk.

De blev besvikna då Jesus inte upphöjde dem och deras maktambitioner. Jesus och hans apostlar krossade allt som de stod upp för och kallade dem allt möjligt fult och kränkande. 

Kan ni som påstår er vara frälsta idag och som lallar runt i era kyrkor (stödjer kyrkorna som har infiltrerats av dessa människor som tillhör Satans synagoga och som deltar i kyrkornas aktiviteter) och tror att ni är goda, tänka er Jesus som en så hatisk och oresonlig människa?

Svar, nej, det kan ni inte tänka er för att ni är HJÄRNTVÄTTADE av falska herdar som vill fylla sina egna och sina kompisars bukar (med vinning/pengar från världen) och ni har av dem fått lära er att Jesus är KÄÄÄRLEEEK som accepterar allt och alla som påstår att de vill väl trots att både Satan och hans tjänare kan omskapa sig till att likna lusets änglar.

Dessa judar (ja Jesus var själv jude) såg Jesus som ett hot mot deras makt (som de hade byggt upp på religion och etnisk tillhörighet) och det var därför de skrek, korsfäst, korsfäst och fick andra med sig till att göra detsamma. De falska judarnas maktambitioner finns fortfarande kvar bland deras efterkommande som kallar sig judar men som inte är några judar utan en Satans synagoga (Läs. Upp. 2:9 och 3:9).

Den messias som dessa ”judar” liksom de flesta kristna (så kallade sionistiska kristna) och andra folk (religionsutövare) väntar på och tyvärr kommer att ta emot, är ingen annan än Antikrist. Den största, sista och värsta Antikristen.

Större delen av mänskligheten har redan tagit emot denna Laglöshetens människa (Antikrist) i sina hjärtan genom att underlätta för hans tjänare (de vilka korsfäste Jesus/de falska judarna) att utbreda hans (Satans) rike här på jorden.

Inte för att jag vill att någon skall lida men vad kommer det sig att det är så få kristna som lider för sin tro på Jesus? Nu menar jag inte kristna i muslimska länder eller kristna som är i minoritet i något land på grund av att det finns maktmissbrukare och galna despoter överallt, utan om kristna här och nu och i Sverige samt i andra så kallade kristna länder som har överflöd på allt och demokrati?

Att bli del av en kyrka/ett samfund leder till avfall

Publicerad 2017-07-12 11:02:51 i Religion,

När en människa/människor har blivit frälst (tagit emot Jesus Kristus och kommit till tro på honom) så är det ganska naturligt att den/de önskar komma i kontakt med andra frälsta/troende.

Den/de söker sig i regel till någon kyrka eller till något samfund där det är störst chans att finna andra människor som delar deras tro och som de kan ha gemenskap med.

Gemenskap får de hur mycket som helst och hur mycket de orkar när de väl har tagit sig till en kyrka/till ett samfund. De erbjuds mängder av ”sociala” aktiviteter (dagtid såväl som kvällstid) och dessa är inte bara tillgängliga för de frälsta utan för ALLA människor (oavsett vilken religion eller tro de har) och för alla smaker.

Gemenskap i all ära (alla människor har behov av gemenskap med andra människor men kanske inte just i kyrkorna och i samfunden) men frågan är vad gemenskapen i kyrkorna och i samfunden, grundar sig på?

Grundar den sig på Herren Jesus Kristus (som är huvudet i det som i bibeln kallas Kristi kropp) eller grundar sig gemenskapen på kroppen utan huvud/utan Jesus (en gemenskap mellan alla, kreti och pleti, som befolkar kyrkorna och samfunden) trots att Jesus namn används flitigt?

Nyfrälsta är ofta naiva, nu skriver jag utifrån egen erfarenhet, och vill gärna tro att kyrkorna och samfunden representerar Gud/Jesus och att de inom dessa kan finna vad de söker och vad de behöver när Jesus har kallat dem. De tror/vill tro att de kan finna Gud/Jesus i kyrkorna och i samfunden och att de tillsammans med andra som är eller påstår att de är frälsta (oavsett hur länge de har varit det), kan växa och utvecklas i sin tro (helgas).

Vi vet att alla som tar emot Jesus och blir födda på nytt får Guds Ande boende inom sig och att Guds Ande är SANNINGENS Ande. Det innebär att människor efter sin frälsning leds av Guds Ande/Sanningens Ande. De leds inte längre av lögnens ande/Satans ande (den antikristliga anden) utan av Guds Ande som är SANNINGENS ANDE.

Sanningens Ande inom dem som har blivit sant frälsta (nu talar jag alltså inte om alla som har blivit ”frälsta” till kyrkorna och samfunden för att de där kan få gemenskap och kompisar (trevliga aktiviteter), för att få känna sig goda eller för att föräldrarna/släkten har varit kyrkomedlemmar sedan generationer tillbaka), kan lätt avslöja lögnens och Satans ande, den antikristliga anden, innan de har blivit rotade i ett skökoväsen (kyrka eller samfund).

Det räcker för en nyfrälst att läsa bibeln och att be till Gud/Jesus om att få kunskap och visdom ifall det är något man inte förstår och sedan ta en titt på kyrkan (kyrkorna) och samfunden och se hur dessa fungerar och vad de står upp för, alternativt inte står upp för och som de borde stå upp för.

Detta är dock svårt för en nyfrälst och ännu svårare för dom som har blivit rotade (hjärntvättade) i kyrkorna och i samfunden under åratal och som har skaffat sig nära vänner där och som känner en lojalitet till dessa/till kyrkan och därför skulle känna sig som svikare (som äktenskapsbrytare) om de lämnar dem (lämnar kyrkan). Det är också svårt eftersom alla (nyfrälsta liksom de som har varit frälsta länge) VILL ha gemenskap (vill bli accepterade) och känna en tillhörighet. Det gäller inte bara för kristna utan som nämnts för alla människor. Den som har ett speciellt intresse vill gärna ha gemenskap med andra som delar samma intresse.

Svårigheter uppstår (med fokus på kyrkor och samfund) när det finns dom (kristna) som väljer att lyssna till Guds Ande (dom som har kärlek till sanningen) och dom (kristna) som väljer bort att lyssna till Guds Ande (som inte har kärlek till sanningen) och som blundar för sanningen (för de bibliska sanningarna/för Jesus) och istället väljer att ha gemenskap med en kropp (med en massa människor, de må vara hur trevliga som helst, som efter sina egna önskningar driver än hit och än dit) och inte med Jesus som är huvudet av kroppen.

Krist kropp (ingen kropp), kan inte fungera utan huvudet/utan Jesus och det finns ingen sann kristen gemenskap (ingen Guds församling), ingen sann kärlek, ingen sann barmhärtighet, utan Jesus vilket kyrkorna och samfunden försöker att inpränta i dom kristna och speciellt i dom nyfrälsta i syfte att få dem till att välja gemenskap (välja kyrkorna, deras ”trevliga” aktiviteter, och bli medlemmar i dessa, stötta dessa och deras sociala evangelium) på vilken grund som helst, framför den gemenskap (den kristna gemenskapen) som bibeln talar om.

Det säkraste sättet att avfalla från den sanna kristna tron och läran (den sunda läran som Paulus talar om), är att bli medlem i en kyrka eller i ett samfund. Successivt faller en kristen (som kanske en gång upplevde frälsningen/blev frälst) bort från Gud/Jesus när den får lära sig att den kan leva utan Guds ord (eller att det går att förvränga Guds ord och anpassa Guds ord till vad dagens människor/dagens värld kräver) och utan att lyssna till Sanningens Ande.

När en frälst människa (i vilken Guds Ande verkar) börjar lyssna mer på vad människor (pastorn, prästen, det religiösa ledarskapet, förståsigpåarna eller de som minsann har varit kristna si eller så länge) säger om vad som är sant eller falskt, rätt eller fel trots att Guds Ande säger något annat, så leder det förr eller senare till avfall.

Det blir allt svårare för den frälsta att höra Gud tala genom sin Ande och tillslut ger han upp och låter människan gå sin egen väg. Den breda vägen. En väg som kyrkorna och samfunden förespråkar (trots att de inte erkänner det) och som gör den mottaglig för allehanda villoläror och villfarelser (falska profeter och lärare) vilka leder till fördärvet.

Detta kan ske, detta tillåter Gud att ske, om den/de som han en gång har frälst inte har/har haft kärlek till sanningen och inte har velat lyssna till honom, som är Sanningens Ande. Av den anledningen så ser det ut som det gör inom kristenheten i Sverige (inom kyrkorna och samfunden) och i resten av världen. Allt fler faller bort från den sunda läran och oftast utan att märka det eftersom de har blivit förblindade genom att inte ha kärlek till sanningen.

Därför är det farligt för nyfrälsta (jag har skrivit om det tidigare men skriver det igen) att gå i ok med kyrkorna (samfunden) och med dom som befolkar kyrkorna och som påstår sig vara frälsta men som inte leds av sanningens Ande, av Guds Ande (och därför inte kan vara frälsta hur mycket de än säger sig vara det), utan av villoandar/demonandar som kommer från Guds motståndare.

Det leder förr eller senare till att även de nyfrälsta faller av, går in i avfall och riskerar att förlora sin frälsning och den glädje som endast Herren Jesus Kristus kan skänka genom sin nåd och som inte går att finna i de avfälliga kyrkorna och samfunden (i något dött kyrkosystem) där Guds Ande (GUD/JESUS) har blivit portförbjuden.

Här en artikel från hemsidan "Wicked Shepherds":

http://www.wickedshepherds.com/NoFellowshipNoProblem.html

 

Sann och falsk ekumenik

Publicerad 2017-07-11 12:24:13 i Religion,

”Jag har givit dem ditt ord; och världen har hatat dem, eftersom de icke äro av världen, likasom icke heller jag är av världen. Jag beder icke att du skall taga dem bort ur världen, utan att du skall bevara dem från det onda.

”De äro icke av världen, likasom icke heller jag är av världen. Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning. Såsom du har sänt mig i världen, så har ock jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade. Men icke för dessa allenast beder jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig; jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du Fader, är i mig, och jag är i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Och den härlighet som du har givit mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett – jag i dem, och du i mig – för att de skola vara fullkommligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de får se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse.

Rättfärdige Fader, världen har icke lärt känna dig, men jag känner dig, och dessa hava förstått att du har sänt mig. Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek, som du har älskat mig med, må vara i dem, och jag i dem” (Joh. 17:16-26).

Denna Jesu bön gick genast i uppfyllelse och alla kristna är sedan dess ETT genom den Helige Andes inneboende. Biblisk ENHET/ekumenik är en enhet på den enda sanna grunden, som är Guds Ord och det är vad Jesus talar om (ovan).

Han talar inte om någon organisatorisk enhet grundad på människors (de kristnas) egna ansträngningar i syfte att skapa en bättre VÄRLD.

Jesus talar om att jag har givit ”dem” (alltså de troende på Gud/Jesus), ditt ord (Faderns ord) och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen liksom inte heller jag är av världen. Jesus drar en tydlig gräns mellan världen (allt som finns i världen) och mellan dem som tillhör honom. Mellan världens rike och Guds rike.

Ditt ord är sanning säger Jesus och det är endast genom Guds ord (genom att hålla fast vid, stå upp för och tro på Guds ord) som de troende kan vara förenade (vara ett i Anden/i Gud/Jesus) så att världen, världens människor, kan förstå att du har sänt mig.

Detta är en stor skillnad mot den ”falska” ekumenik som dagens kyrkor och samfund ägnar sig åt och som inte handlar om att skapa enhet (på biblisk grund) utan om att skapa enhet genom mänskliga ansträngningar tillsammans med världen (världens människor) och där Guds ord/sanningen, får ge vika för lögnen/för de lögner som råder i världen.

Guds motståndare, Satan, (det finns två riken här på jorden, Guds rike och Satans rike och antingen så tillhör en människa det ena eller det andra riket, det finns inga mellanriken), gör emellertid allt som står i hans makt för att få bort dom sant troende från Gud/Jesus och han använder sig av falska herdar/falska apostlar och ulvar i fårakläder vilka predikar ett världens evangelium, ett evangelium som syftar till att få dom troende till att älska världen och få dem att känna ett behov av att vilja hjälpa och fixa världen och världens människor för att dessa skall få en chans att bli Guds barn trots att bibeln tydligt talar om att alla människor inte är Guds barn och att alla människor inte heller kommer att bli Guds barn.

De (de kristna i sina kyrkor och samfund) kan försöka köpa världens barn för pengar (vilket jag vet att det finns ”så kallade kristna” som har försökt att göra) och locka dem med alla möjliga medel för att de skall komma till deras kyrkor och ta emot Jesus för att på så sätt kunna bli Guds barn, vilket de intalar dem att de kan bli, om de bara tar emot Jesus i deras kyrka/kyrkor, men vad är det de tar emot om det inte är Gud som har kallat dem?

Är det inte en organisation, ett kyrkosystem (en kyrka/ett samfund), en religion med en massa cermonier, ritualer och doktriner som har skapats av människor? Ett människoverk som förvisso kan garantera dem gemenskap samt underhållning, en tillhörighet, kanske support av något slag och någon slags trygghet, men detta är inte samma sak som att ta emot Jesus i sitt hjärta och att ta emot Guds Ande (som bor i alla sant troende).

Jesus (Guds Ande) bor inte i byggnader (av trä, sten, tegel eller halm) utan i de troendes hjärtan och han leder varje människa som har tagit emot honom som HERRE och FRÄLSARE, in i hela sanningen, Guds sanning inte världens sanning, till att göra hans vilja (Guds vilja).

Inte till att göra ett religiöst systems vilja, religiösa auktoriteters vilja eller någon byggnads vilja utan till att göra GUDS vilja.

Att göra ett religiöst systems vilja, religiösa auktoriteters vilja eller en byggnads vilja är avgudadyrkan och det är just vad ekumenerna sysslar med. För dem handlar det om att få in så många som möjligt i kyrkorna för att de skall tjäna kyrkorna (ett mänskligt ledarskap) och inte Gud (vara ledda av Guds Ande).

Vilken kyrka de söker sig till spelar ingen roll för alla kyrkor har idag gått samman med Sveriges ”kristna” (sataniska) råd och påveskökan samt med den världsliga makten som strävar efter att skapa enhet (en falsk enhet) utan Gud för att slutligen kunna placera Antikrist på tronen vilken till en början kommer att bli emottagen av nästan alla människor (även av dom som kallar sig kristna) som hela världens räddare/frälsare.

När detta har skett och de har tagit emot Antikrist (tagit märket som Uppenbarelseboken talar om och som tydligt bevisar vilken herre de/en människa tjänar) så är det enligt bibeln för sent att vända om. Då finns det ingen återvändo.

Därför måste vi som vill följa Jesus och vara hans lärjungar, varna för det som sker idag och som tyvärr majoriteteten av de ”kristna” blundar för då de medvetet eller omedvetet har ställt sig på Guds motståndares sida. Då har vi gjort vad vi har kunnat och mer kan vi inte göra. 

Ett förstadie till att ta emot märket är allt det hysteriska (på gränsen till besatta) ”fixande” för världen (världens människor) som kristenheten (”kristna”) ägnar sig åt. Detta leder dem (de som en gång har blivit kallade/utvalda av Gud) in i avfall.

De ger sin kärlek (även om de menar väl och vill vara snälla) till Satan som är världens herre genom att ge sin kärlek till världen. När de (dessa så kallade kristna) ger/har gett sin kärlek till världen och Satan så visar de/har de visat bort Gud och Gud (Guds Ande) kan då inte längre verka i dem. De leds in i avfall. Det är den bistra men viktiga sanningen.

Sedan kan de förgäves be om väckelse i sina kyrkor och samfund och om det ena efter det andra men Gud slår dövörat till eftersom Guds rike inte är av denna världen och aldrig kommer att bli av denna världen som är dömd att gå under och som kommer gå under.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt”(1. Joh. 2: 15-17).

“Ni trolösa, vet  ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4).

De som förnekar Guds ord och inte vill lyssna till Guds ord, till sanningen, utan väljer att lyssna på en massa dravel från falska profeter och ulvar i fårakläder, om att det är synd om världen (världens barn) och om Satan, kan inte bidra till att föra en enda människa till Jesus, in till Guds rike.

Vad man talar om för världen och världens barn (genom att tycka synd om dem och genom att gå dem tillmötes på olika sätt) är att det går lika bra att vara som du/ni är och göra vad du/ni vill. Jesus är käääärlek och han accepterar allt. Någon omvändelse/frälsning till Jesus (in till Guds rike) behövs inte. Det räcker att bli frälst in till en kyrka eller till ett samfund som om någon kyrka eller något samfund kan frälsa en enda människa.  

Genom att anamma lögnen om att det finns något gott i världen och i den ofrälsta människonaturen (se så snälla och beskedliga de ser ut, inte kan det finnas något ont i henne eller i honom eller i dem eller dom vilket de flesta så kallade kristna har gjort) så tar man faktiskt parti för Guds motståndare även om man inte vill det innerst inne.

Dom gör sitt bästa och vill väl brukar det heta. Alla kan ju inte ha samma tro (vi är alla olika) så låt oss därför samarbeta/kompromissa och riva ner alla barriärer som skiljer oss åt (om det så handlar om olika sexuella läggningar eller olika religioner/läror) så att vi ”tillsammans” kan göra allt så bra som möjligt för ALLA människor. För avgudadyrkare, otuktiga, ogärningsmän, perversa, Gudsbespottare med flera och för världen. FÖR VÄRLDEN SOM STYRS AV SATAN!!

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik