Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Vad är synd i det nya förbundet?

Publicerad 2017-05-29 12:18:00 i Religion,

De tio budorden (lagen) i det gamla testamentet talar om hur människor skall förhålla sig till Gud och till varandra. Den som gör tvärtemot vad dessa tio budord lär, går emot Guds rättfärdighetslagar och begår därmed synd mot Gud och mot människor. Att bryta mot ett enda av buden placerar människan i kategorin syndare.

Tack och lov så insåg Gud för över 2000 år sedan att ingen enda då levande människa (inte ens hans utvalda folk/judarna i det gamla förbundet) klarade eller skulle klara av att hålla dessa bud och därför valde han att ta plats på jorden som människa och i form av Herren Jesus Kristus som var/är hundra procent Gud och även var hundra procent människa när han vandrade på jorden.

Jesus var helt och hållet människa under sin tid på jorden samtidigt som han var/är Gud och han fick tampas med samma problem som människor får tampas med, har fått tampas med i alla tider, men med skillnad att Jesus var och förblev syndfri.

Han tog syndarnas synder (alla människors synder, det finns ingen enda människa som aldrig har syndat och det har aldrig funnits någon enda människa som inte har syndat) med sig upp på korset och även alla sjukdomar. Det nya förbundet i Kristus gav mänskligheten en ny chans att nalkas Gud (trots människans tillkortakommanden och synder) beroende på Guds stora nåd.

Istället för att skriva lagen på stentavlor så har han i det nya förbundet skrivit sin lag i människors hjärtan hos dem som tror på honom och som vill följa honom vilket långt ifrån alla människor gör och vill. När Herren Jesus Kristus av sin Fader (Gud) rycktes upp till himmelen så lämnade han sin Ande (den Helige Ande) kvar på jorden och det är denna Ande som verkar i dom SANT troende idag.

Jag skriver och poängterar SANT troende för att det finns väldigt många som kallar sig kristna i vår tid (har alltid funnits sedan Jesus levde på jorden) men som inte är kristna (sanna Jesu efterföljare) då de har lierat sig med världen på olika sätt genom ekumenik och villoläror som syftar till att upprätthålla det köttsliga hos människan men som föraktar Anden.

Dessa kristna är inte Guds barn utan barn av världen då de har gett sig själva åt världen. De tror att de kan bygga upp Guds rike genom att inkludera alla världens människor, människor som inte vill eller kan tro för att Gud inte har kallat dem.

De tror (vill tro) att de kan föra folk till frälsning om dessa kommer till deras kyrkor/samfund och tar del av alla trevliga aktiviteter som erbjuds. Trevliga aktiviteter för allas speciella behov vilket kan vara regnbågsmässor för bögar och flator, kvinnogrupper för feminister, grupper för ungdomar som gillar rockmusik eller annan musik, grupper för invandrare som vill värna sin kultur/sitt språk och därför tillåts att ha egna bönemöten i kyrkorna, grupper för missbrukare, språkgrupper, SFI, med mera med mera, men som bortser från behovet att ära och prisa Gud genom ENHET I ANDEN.

Enhet i Anden (I Guds Ande) är inget som människor kan fixa till även om de är de bästa fixare och fuxare som världen har skådat i övrigt. De kanske kan fixa allt möjligt och hur lätt som helst och på olika sätt men inte någon enhet i Anden. Enheten i Anden kommer från Gud och inte från människor och det är Guds Ande som bibeln talar om att vi skall upprätthålla och vandra i. Enheten med världen leder människan bort från Gud.

Med andra ord så har en kristen som har tagit emot Guds Ande, inget annat att förhålla sig till än Guds Ande som är Guds kraft här på jorden sedan Jesus lämnade jordelivet.

Vad Guds Ande talar till en enskild troende talar Guds Ande om för andra troende och därför står det i bibeln att om vi vandrar i ljuset och i Jesus Kristus (som är ljuset) och är ledda av den Helige Ande så har vi kontakt med varandra. På annat sätt kan vi inte ha kontakt med varandra.

Trots det så vimlar det av människor som kallar sig kristna (som har varit kristna under lång tid) och som verkar vilja läxa upp Guds Helige Ande som verkar i den människa som har fått ta emot Guds Ande senare än dom själva har fått gjort. De vill gärna utmärka sig som lärare (präster, pastorer, religionsvetare med mera) trots att dom kanske har levt i synd under perioder när det passat dem (de kanske fortfarande lever i synd) och de ser sig själva som förträffliga eftersom de har lyckats hålla alla budorden. Vad de gör är inget annat än att försöka döda Anden (Guds Ande i en annan människa) och i allt för många fall lyckas de tyvärr med det.

Såna fanns det gott om under den gammaltestamentliga tiden (de, de falska judarna och Gudsbespottarna, lyckades till och med döda Herren Jesus Kristus) men om vi som lever i det nya förbundet tror på att det är Guds Ande som talar till de troende (till oss) och att det är Guds Ande som leder de troende (oss) så skall vi inte lyssna på vad de säger. Lyssnar vi på dem så begår vi en synd.

Synd är allt som går emot Gud, allt som sker mot Guds vilja, och att gå emot Guds Ande (vilken är den verkande kraften i de SANT troende), är i det nya förbundet lika med att göra sig skyldig till synd.

De som saknar Guds Ande (de religiösa som endast vill upplyfta sina egna skökoväsen, kyrkor och samfund, och kunna bli upplyfta av dessa, ja, de kan till och med bli pastorer genom att tillhöra ett skökoväsen) vill hela tiden pådyvla dåligt samvete till dem som har Guds Ande för att de själva saknar Guds Ande.

De har sina fina gemenskaper (de kallar sig kristna) och tycker sig göra så mycket bra för mänskligheten men de har inte fattat att Gud hatar mänskligheten som lever efter sitt kött och att de icke troende på Jesus Kristus inte tillhör hans (Guds) familj utan är Antikrister och Guds motståndare.

De begår en synd genom att bjuda in icke troende till sina skökoväsen (kyrkor/samfund) för att de verkar snälla, då de samtidigt bjuder in världens herre som är Satan och som styr dessa icke troende. Av den anledningen kan det inte bli någon väckelse (väckelse från Gud) hur mycket kyrkorna/samfunden än ber om det.

Hur kan vi som kristna bli avskiljda för Gud om vi inte tror på Gud?

Publicerad 2017-05-26 15:45:52 i Religion,

Denna artikel är hämtad från den "kristna" sajten ”Midnattsropet". Kommentar följer efter artikeln.

http://www.midnattsropet.se/search?q=avskiljande

Är vi, för det första, lösta från denna världen som Egypten förebildar? Har vi, för det andra, låtit Gud bryta ned vår egenvilja och lämnat plats för Guds vilja i våra liv? För det tredje, är vi församlade till ett Guds utvalda folk så att vi har blivit ett heligt prästerskap? 

Gud visar sin makt genom de människor som han får avskilja för sin räkning. I våra liv finns tre områden som berörs av detta avskiljande. Vi finner dem i de förebilder vi har i G.T. När Guds folk var i Egypten, när de vandrade i öknen och när de befann sig i Kanaans land. Innan denna avskiljning kunde äga rum behövde de vara med om en nedbrytningsprocess.

I Egypten var det Faraos makt som måste brytas ner. Träldomens tid för Israels folk skulle upphöra och en befrielsens vandring skulle börja. Tiden var inne för Mose att likt Jesus predika ett frihetens budskap för folket. Budskapet handlade om hur Guds kraft blir uppenbarad till frälsning för den som tror, Rom 1:16. Nedbrytningsprocessen skulle leda fram till ett avskiljande från Egypten.

I öknen skulle på samma sätt en nedbrytning ske. Under vandringen skulle denna process från Gud leda till att befria var och en från egenviljan, att man inte längre skulle tänka och handla individualistiskt. Mose påminner folket att när de kommer till ro i landet, när man fått sin arvedel som Herren ville giva dem, så skall man inte göra som man gör i öknen. 5 Mos 12:8 ”Ni skall inte göra som vi gör här i dag, när var och en gör som han vill”.

Jakob blev en gudsman när han efter sin ökenvandring fick erfara hur Gud bröt ner hans starka egenvilja vid Jabboks vadställe. Därefter kunde Jakob samla ihop alla främmande avgudar. Han grävde ner dem vid terebinten vid Sikem. Genom det som skedde med Jakob kom Guds kraft i rörelse. Det står att ”en förskräckelse från Gud kom över städerna runt omkring...” 1 Mos 35:5”

Det stora problemet med folket som hade lämnat det onda i Egypten var att man inte lät sig frälsas från det onda som fanns i deras hjärtan. I Apg 7:39 står det om Mose som fick levande ord från Gud för att ge dem det. Men de stötte bort honom och vände sina hjärtan mot Egypten.

Öknen var ju en avgiftningsplats och en förberedelseplats. De flesta av folket som drog ut kom aldrig in. Det gjorde endast Kaleb och Josua. När Gud är färdig med sin nedbrytningsprocess och vi har bedit som Jesus lärde sina lärjungar att be: ”fräls oss ifrån det onda..” Matt 6:13, då har vi blivit avskilda inte bara från Egypten utan också från egenlivet.

Paulus konstaterar så tragiskt i Fil 2:21 ”Allesammans söka de sitt eget, icke vad som hör Kristus Jesus till..” Timoteus däremot kan liknas vid Kaleb och Josua.

Guds nedbrytningsprocess leder till ett liv i avskildhet. Avskild betyder att man är helgad åt Herren. Efter den fyrtioåriga ökenvandringens turbulens var man äntligen framme vid självuppgivelsens Jordan för att inta sin arvedel.

Nu skulle Guds rike uppenbaras i form av ett landområde, ett folk, en stad och ett tempel. Allt detta är underbara förebilder på ett sant församlingsliv. Om detta skulle ske var det nödvändigt också där i Kanaan att en nedbrytning skulle ske. Landet skulle intas, renas och avskiljas för Guds räkning.

Man måste utrota de sju folk som fanns inom landets gränser. De skulle slå sönder deras stoder, bränna upp deras aseror, hugga ned deras gudabeläten och utrota deras namn från sina platser. Gud vill ha ett avskilt folk för att bo ibland dem. Vi blickar tillbaka på Moses och Josuas erfarenheter som Hebreerbrevets författare gör med de allvarliga varningarna i kap 4:1-16.

Där står bl a att med fruktan och bävan se till att inte bli efter på vägen och att löftesordet, vilket vi som nya förbundets folk också har mottagit, inte genom ohörsamhet blir till intet gagn för oss. Att komma till landet innebär att komma till ro och vila. Guds sabbatsvila får vi erfara när vi är föremål för Guds gärningar som är motsatsen till döda gärningar. Heb 6:1.

Tre viktiga frågor riktas till oss idag genom de förebilder vi har i vad som skedde i Egypten, öknen och Kanaans land. Är vi för det första lösta från denna världen som Egypten förebildar? Har vi för det andra låtit Gud bryta ned vår egenvilja och lämnat plats för Guds vilja i våra liv? För det tredje, är vi församlade till ett Guds utvalda folk så att vi har blivit ett heligt prästerskap? 1 Petr 2:5. Gud vill idag genom oss låta sin kraft och sitt rike bli synliggjort. Amen! N

Kommentar till artikeln:

”Guds kraft blir uppenbarad till frälsning för den som tror, Rom 1:16. Nedbrytningsprocessen skulle leda fram till ett avskiljande från Egypten” (citat från artikeln).

Är det inte i dessa två meningar som sanningen ligger men som kristna (även artikelförfattaren), blundar för eftersom de fortfarande håller fast vid att alla som kallar sig judar tillhör Guds utvalda folk i det nya förbundet vilket bibeln talar om att de inte gör.

Det nya förbundet byttes av Gud ut mot ett nytt förbund som innefattar alla på Jesus Kristus troende enligt vad bibeln lär. Men många som kallar sig kristna väljer att kalla detta för en ”ersättningsteologi” och gör därmed både Jesus och apostlarna till ersättningsteologer vilket är hädelse och knappast något som ger Guds välsignelse.

Detta kommer de att få stå tillsvars för inför Gud en dag om de inte redan i detta livet ställs tillsvars.

De som inte tror, tror på Herren Jesus Kristus, oavsett vad de väljer att kalla sig, tillhör inte Guds utvalda folk i det nya förbundet och de tillhör inte Guds familj. De har Antikrists ande och är motståndare till Herren Jesus Kristus och därför skall kristna inte ha med dem att göra (även om de är snälla) för det är lika med att bjuda in Satan i den kristna gemenskapen/familjen.

Så frågorna som ställs i slutet av artikeln,

1.     Är vi för det första lösta från denna världen som Egypten förebildar?

2.     Har vi för det andra låtit Gud bryta ned vår egenvilja och lämnat plats för Guds vilja i våra liv?

3.     För det tredje, är vi församlade till ett Guds utvalda folk så att vi har blivit ett heligt prästerskap? 1 Petr 2:5. Gud vill idag genom oss låta sin kraft och sitt rike bli synliggjort.

kan inte besvaras på annat sätt än att så länge kristna håller fast vid att alla judar (såna som kallar sig judar men som inte är några judar utan en Satans synagoga, se Uppenbarelseboken 2:9 och 3:9) och som inte tror på Jesus Kristus (som är GUD), är Guds utvalda folk i det nya förbundet, blir det omöjligt för Gud att ge av sin Andes kraft till dessa ”kristna” (de som kallar sig kristna).

De är förankrade i världen (i Egypten och bland världens människor) och världens människor må kalla sig judar, muslimer, buddister, newagare eller vad som helst. Alla drivs de av den antikristliga anden och är motståndare till Jesus Kristus om de inte tror på honom. Detta är vad bibeln lär.

Om vi inte vill ta till oss denna sanning utan som kristna är kvar i Egypten/världen, hur skall då Gud kunna bryta ner vår egenvilja så att han kan ta plats i våra liv? Skall han tvinga sig på oss? Nej, det kommer han inte att göra för han har gett oss en fri vilja.

Hur kan vi vara församlade till ett Guds utvalda folk, ett heligt prästerskap, om vi inte tror på detta (som bibeln säger) utan tror på att Guds utvalda folk är dom som INTE bekänner att Herren Jesus är Kristus (Gud) kommen i köttet och som är antikrister?

Detta bevisar bland kristenheten i Sverige (i andra västländer) inget annat än otro och rädsla för en grupp (som kallar sig judar men som är en Satans synagoga) som sedan deras förfäder spikade upp vår Herre på korset, har förföljt de sant kristna och som fortsätter att göra det i vår tid genom att kalla alla som inte står upp för staten Israel (Satans synagoga) eller för Satans synagogas intressen som handlar om att med hjälp av deras herre (Satan) förstöra alla länder genom krig eller massinvandring av främmande folkslag, för antisemiter eller rasister.

De kristna i västländerna har blivit matade med en god ekonomisk standard och falska herdar (ulvar i fårakläder) inom kyrkorna/samfunden vilka älskar världen (Egypten) och livnär sig på världen, med andra ord på Satans synagoga, som styr både världen och kyrkorna, vågar inte opponera sig av rädsla för att bli av med sitt levebröd. Frågan som kan ställas är om de leds av Guds Ande eller vilken ande de leds av.

Därför existerar det en ljum ”religion” i alla etablerade kyrkor i dag (Guds Ande finns inte i kyrkorna) och man predikar ett humanistiskt/socialt evangelium som syftar till att locka folk (kreti och pleti) till kyrkorna genom att erbjuda aktiviteter och underhållning så att pastorernas och predikanternas bukar kan fyllas. ”Kom som du är och tro på vad du vill” är mottot.

Huvudsaken är att alla, oavsett tro, kan samsas trots att det inte står någonstans i bibeln om att vi som tror på Jesus Kristus skall samsas med icke troende eller sluta förbund med dem. Tvärtom så står det att vi skall skilja mellan andar (avslöja de falska andarna), det vill säga mellan vilka som tillhör Guds familj eller världens familj. Att vi inte skall gå i ok/par med icke troende.

Detta gör inte kyrkorna idag (har antagligen inte gjort sedan apostlatiden) och det är ett bevis på att Satan har tagit över. Ändå så slår sig de kyrkokristna för bröstet och menar att de tror på Jesus, på Jesus/Guds evangelium trots att de bevisar motsatsen.

Nu är det snart dags för Pride festivalen i Göteborg (7,e till 11,e juni) och även fast en del frikyrkliga är emot de ogudaktiga perversiteter som Pride rörelsen (den svenska kyrkan/skökan aktivt står upp för genom regnbågsmässor och annat) vill dela med sig av så är det knappast någon som vågar gå emot. Vi måste samsas till vilket pris som helst heter det. Splittra inte Guds församling. Alla vill väl!!

Hur skall kristna kunna komma ut från Egypten/Babel om de väljer att stödja/kompromissa med Egypten och Babel? Om de väljer att stödja/kompromissa med antikrister och även är beredda att kalla alla som kommer till deras skökoväsen för broder eller syster och inbjuder dem till bönemöten?

Frälsariver i Göteborgsområdet

Publicerad 2017-05-16 08:32:00 i Religion,

Denna artikel är hämtad från Merit Wagers blogg.

Kommentar följer efter artikeln.

Gun Holmertz, verksamhetsansvarig vid Caritas Angered frivilligcentral i stadsdelen Hjällbo nordöstra Göteborg och med mycket lång och gedigen erfarenhet och kunskap på asylområdet skriver:

I Göteborgsområdet pågår en febril ”frälsariver” i ett stort antal kyrkor, såväl svenska kyrkan i Angered som pingstkyrkan med säte i centrala Göteborg.

Jag blev glad när jag läste din artikel i Svenska Dagbladet för några dagar sen (den 4 maj: Systematiskt bruk av konverteringar för asyl)!

I Göteborgsområdet pågår en febril ”frälsariver” i ett stort antal kyrkor, såväl svenska kyrkan i Angered som pingstkyrkan med säte i centrala Göteborg. Personer som deltar i vår verksamhet där vi sysslar med språkträning och samhällsinformation, namnger personer, speciellt iranier och enstaka unga afghaner som, för att ha större chanser att få uppehållstillstånd, utger sig för att ha blivit frälsta och konverterat till kristendomen.

Hur och vem/vilka som kan stävja detta är är en brännande fråga, tyvärr dock en fråga som inte brinner hos politiker eller Migrationsverket.

Det är hyperviktigt att väcka människor så att de kritiskt börjar granska det som pågår. Det sorgliga är hur de som brinner för att ”frälsa”, ivrigt hävdar att de endast lever upp till missionsbefallningen att sprida det goda budskapet speciellt till asylsökande som har fått avslag på sin ansökan. Det finns alltför många kyrkor och samfund som använder sin egen religiösa övertygelse till att ”hjälpa” andra.”De goda” säger att det inte går att neka någon att frälsas när Gud har kallat dem.

Jag ser inte så många ljuspunkter i den förda eller i den tidigare politiken. Det är det dagliga arbetet i möten med människorna som ger energi men också besvikelse över att det är så segt att få till stånd någon förändring. Alltför länge har många av de boende i Hjällbo tillåtits leva på försörjningsstöd. Vi har ett stort antal kvinnor som vi träffar 1-2 gånger i veckan, tre timmar per gång. De kom till Sverige för 15-25 år sen och begär fortfarande tolk till besök hos socialkontoret och vårdcentralen.

Det pågår också en intressant diskussion i Göteborg angående de ”papperslösa” och om allt gott som kommunen vill ge till dessa. I definitionen av papperslös ingår såväl asylsökande som de med av/utvisningsbeslut samt EU-medborgare. Mer om det snart.

Läs mer här:

http://meritwager.nu/asylmigration/be-my-guest-122-gun-holmertz/

Kommentar:

”De goda” säger att det inte går att neka någon att frälsas när Gud har kallat dem”.

”De goda” i kyrkorna och samfunden vilka tyvärr oftast är ofrälsta själva och som älskar världen och vad som finns i världen, mer än Gud, är så måna om att få vara goda (få vara vän med världen och alla ofrälsta inklusive myndigheterna) så att de tror (intalar sig) att kyrkorna (dess medlemmar) kan frälsa människor.

Kyrkorna och samfunden som har förvandlats till sociala klubbhus och välgörenhetsinrättningar för världens alla icke troende och till Sverige hitresta människor vilka vill ha ett bättre liv, det vill säga försörjning (bostäder, förmåner/privilegier) på skattebetalarnas bekostnad, bevisar på så sätt att de inte är av Gud utan att de är av världen och Satan.

Det enda de är intresserade av är att få fler medlemmar genom att locka folk (numera asylsökande eller så kallade ”flyktingar” med andra religioner) till kyrkorna (samfunden) med olika världsliga aktiviteter samt genom att idka hjälpverksamhet så att deras ”avguda”tempel kan fortsätta att existera som religiösa institutioner samtidigt som de, ”hycklarna”, kan får fortsätta att bli betraktade som GODA.

Att Jesus flyttar in i varje sant troendes hjärta (verkar där genom den Helige Ande) och inte finns i några byggnader (kyrkor och samfund), är inget som de falska kristna (präster och pastorer) talar om.

De talar med andra ord inte om att det är möjligt att vara troende (en Jesu lärjunge) utan att tillhöra (vara medlem i) något avfälligt skökoväsen som älskar och arbetar för världens och Satans rikes utbredning och inte för Guds rikes utbredning.

När kyrkorna döper människor så blir de automatiskt medlemmar i dessa. De döps sålunda inte in i Guds rike utan in i kyrkorna som de sedan förväntas att ta ansvar för genom att stödja (ekonomiskt och på andra sätt) och genom att aktivt delta i aktiviteterna som pågår där.

Av den anledningen har kyrkorna blivit ett fångsredskap för Satan då kyrkorna istället för att följa Gud och Guds ord (Kristus evangelium) följer världen genom att fixa och dona med världen och världens människor (försöker förbättra världen och den onda människonaturen vilken inte kan förbättras enligt bibeln utan som måste korsfästas för att födas på nytt så människan blir en ny skapelse) så att världen och de ofrälsta kan leva kvar i Gudsfrånvändhet (i kärlek till världen) och synd.

De falska kristna (Satans barn) som i regel är ekumener och som medvetet eller omedvetet arbetar för att alla kyrkor, samfund, religioner samt ockulta läror skall skall slås samman för att sedan underställas påvekyrkan (Rom) via Sveriges kristna råd, ser förstås det som något väldigt positivt (smickrande) när det anländer människor från jordens alla hörn och som när migrationsverket försöker dra åt tumskruvarna gällande att bevilja asyl till varenda en som sätter ner foten i Sverige, plötsligt får för sig att konvertera eller bli bög.

De önskar frälsa dem till sina kyrkor (kosta vad det kosta vill för de svenska skattebetalarna) men då de själva är ofrälsta (inte pånyttfödda i Kristus) förstår de inte att det endast är Gud som kan frälsa människor. 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik