Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

HBQT och Svenska kyrkan

Publicerad 2018-06-22 20:55:05 i Religion,

Varför är kyrkorna intresserade av att inkludera allt och alla oavsett tro (religion), lära, sexuell läggning etcetera när Guds/Jesus väg inte handlar om inkluderande utan om avskiljande?

I den senaste foldern från Svenska kyrkan (skökan), en folder skökan brukar dela ut ett par gånger om året, och som låg på golvet nedanför brevinkastet när jag kom hem från en härlig semester så står det att varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud.

Det står inte älskad av Jesus utan älskad av Gud och bara det kan ju få en att dra öronen åt sig för vi vet att det finns många gudar och att människor tror på en massa olika gudar som de kallar Gud men som inte är den Gud som vi som är/vill vara Jesus lärjungar tror på. Att säga Gud istället för Jesus (Jesus är Gud!!) är förstås bättre för då riskerar man inte att stöta sig med någon (att trampa någon på tårna). Med de som har andra gudar.

Jag är vägen, sanningen och livet säger Jesus och ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig!  

Avgudadyrkare är enligt Gud/Jesus (den Gud/Jesus vi som vill vara Jesus lärjungar och som tror på honom och vill följa honom) lika älskade av Gud/Jesus som Guds/Jesus kallade och utvalda. Och inte nog med det. Även homosexuella (HBQT personer) är lika älskade av Gud/Jesus liksom alla som bekänner sig till andra religioner och läror. Varenda människa på jorden är med andra ord älskad av Gud/Jesus. Det räcker med att vara människa för att vara älskad av Gud/Jesus och vad man tror på eller vad man gör spelar inte den minsta roll.

Gud älskar allt och alla vilket betyder att allt och alla kan göra vad de vill för de är lika älskade av Gud/Jesus ändå.  

Är det verkligen bibelns Gud/Jesus som säger så eller har Svenska skökan (frikyrkorna via Sveriges ”kristna” sataniska råd) anammat en helt annan Gud/Jesus?

Vilken ”gud” säger att gör som du vill och tro på vad du vill samt att allt accepteras, om inte han som vill sätta sig på Guds/Jesus plats och som är Satan (herren över världen)? Vem är det som från tidernas begynnelse har uppmuntrat människorna till att vända sig bort från Gud/Jesus och till att gå sina egna vägar? Vem är det som sår ogräs bland den goda säden (på Guds åker/bland Guds barn) om inte Satan?

Hur gör han det? Gör han det genom att säga att ”hej jag heter Satan och jag vill att du som är troende på Gud/Jesus (som är vägen sanningen och livet) skall börja tro på mig istället och börja följa mig”? Nej, självklart är det inte så han går tillväga utan hans väg är att på ett listigt sätt få bort de kallade och de utvalda bort från Gud/Jesus genom att via SINA präster och pastorer (som inte är kallade av Gud/Jesus utan som har kallat sig själva eller blivit kallade av andra Satansdyrkare i kyrkorna och i samfunden) i Satans kyrkor och samfund och som älskar världen lika mycket som Satan (deras herre) älskar världen och som arbetar för att hans (deras fader/gud/Satan) skall kunna breda ut sitt rike på jorden.

De kallade och utvalda börjar TVIVLA.

När de som Gud/Jesus verkligen har kallat börjar ta till sig det falska ”kärleksbudskapet” (som handlar om att Gud/Jesus älskar allt och alla och att alla är välkomna in till det som de, dessa Satans lakejer inom kyrkorna, kallar för Guds rike men som är Satans rike) som predikas i dagens kyrkor och samfund, har Satan vunnit.

De som inte har blivit kallade av sina föräldrar, sin släkt, av någon bekant eller präst eller pastor etcetera in till kyrkan/samfundet (för att det är trevligt och gemytligt där) utan som har blivit kallade in till Guds/Jesus rike (inte till någon Satans kyrka) av Gud/Jesus, börjar tvivla på om de har tolkat bibeln rätt även om Gud/Jesus har talat till dem personligen om vad som är rätt/fel och de tänker att det måste ju vara mig det är fel på. Inte kan en hel kyrka med massvis av medlemmar och ”duktiga” präster, pastorer, äldste (med stor erfarenhet av det mesta) och allt vad de kallar sig, ha fel.

Nog är det jag som har fel eftersom ingen annan eller väldigt få ens reagerar. Och när allt kommer omkring så är det inte trevligt med gemenskap oavsett vad andra i kyrkan eller i samfundet tror på? Vad de tror på angår inte mig utan jag tror på det jag tror och de tror på det de tror på.

ENHET I ANDEN?? VAD ÄR DET??

Låt oss göra det bästa och låt oss hålla sams! Låt oss gå samman med allt och med alla för att göra världen till en bra plats för alla människor att leva i (låt allt och alla få vara en del av kyrkan som de är, tror och handlar) och inte minst för Satan som kan fortsätta sina härjningar genom att upprepa sitt mantra om att ”inte skulle väl Gud ha sagt att det är något fel med någonting”. ”Gå era egna vägar och gör vad ni vill och tro på vad ni vill för Gud älskar er”!

Om detta (som Satan och inte Gud/Jesus säger) är sant så varför inkarnerade sig Gud i form av en människa (100% människa och 100% Gud) som var Jesus, till jorden för att leva här som människa under en kort tid? Varför blev Jesus (som föddes som jude) korsfäst under hejarop från sina egna (judarna som var de som såg till att han blev korsfäst) och varför hade Gud/Jesus ett förbund med ett utvalt folk (judarna) under den gammaltestamentliga eran varav de flesta blev utrotade av Gud/Jesus redan under ökenvandringen från Egypten (den tidens Babylon) på grund av sin olydnads skull? Varför AVSKILJDE GUD/JESUS ETT FOLK FÖR SIG?    

Om han hade älskat alla som tillhörde det UTVALDA folket men som valde att gå sina egna vägar så hade han knappast utrotat de flesta av dem redan under ökenvandringen. Även kvinnor och oskyldiga barn blev utrotade av Gud/Jesus under ökenvandringen och då kan man fråga sig om det kanske var en annan Gud/Jesus som gjorde detta? En KÄRLEKENS GUD/JESUS kan väl aldrig göra något så bestialiskt med sitt ”utvalda” folk?

Och inte kan väl Gud/Jesus göra något liknande mot dem som i det nya förbundet som Gud valde att skapa (ett nytt och bättre förbund) och som inte handlar om en folkgrupp utan om alla folk från olika folk och stammar (utspridda över hela världen) som tror på och bekänner sig till Jesus/Gud som Herre och frälsare? Som bekänner att Gud är Jesus kommen i köttet! 

Sanningen är att han är samma Gud/Jesus som han var då och att han kan göra (kommer att göra) exakt samma sak som han gjorde med sitt utvalda folk (judarna) men det är inget som kyrkorna/samfunden/de falska ”kristna” vill kännas vid eller tala om.

De är de som en dag kommer att säga att Herre, Herre, har vi inte gjort allt för dig? Har vi inte predikat och drivit ut onda andar, gjort handpåläggning etcetera? Då kommer Gud/Jesus att visa bort dem!!

De kommer att hävda att de har varit kärleksfulla mot allt och mot alla men förstår inte att det är Satans kärlek de har predikat (stått upp för) för att få ligga bra till hos världen (världens människor/de ofrälsta/de som aldrig har blivit kallade/utvalda av Gud/Jesus) och hos Satan.

De kommer då tids nog förstå att de har blivit grundlurade men de har å andra sidan i regel haft ett bra liv i världen. De har kunnat få status, karriär, uppmärksamhet, pengar genom att använda sig av Jesus namn så de har fått ut sin lön under sitt jordeliv.

Det är inte detta som Gud/Jesus vänder sig emot. Människor gör allt för att få ut allt gott från detta jordeliv (vad de tror är gott) och det är naturligt. Vad Gud/Jesus vänder sig emot är när de som påstår sig vara hans lärjungar (de påstår att de är födda på nytt och vandrar med Jesus), de kallar sig ”kristna” men går emot honom och får en massa människor med sig i fördärvet genom att dra in dem till den Satansdyrkan som råder i kyrkorna och samfunden idag och där inte Guds/Jesus Ande utan världens (Satans) ande styr och verkar.   

Den anden säger att ingen skall behöva känna sig sårad och åtsidosatt för att alla människor brottas med olika problem. Alla skall ha lika rätt (allas lika värde!!) att husera i Satans kyrkor och samfund för där kanske de tids nog kan bli frälsta till Jesus efter massiv övertalning enligt Satans agenda och som medlemmarna i dessa skökoväsenden står upp för.

Fred i religionens namn?

Publicerad 2018-06-07 17:45:03 i Religion,

Sveriges ”kristna” (sataniska) råd som alla etablerade kyrkor och samfund i Sverige är medlemmar i (se länk nedan) visar numera öppet och utan att skämmas vad de verkligen strävar efter.

Det handlar inte (vilket vi har skrivit om mycket här på bloggen) enbart om att skapa enhet mellan de olika så kallade ”kristna” kyrkorna (kyrkofamiljerna) utan om att skapa enhet med judendomen, islam, buddismen, hinduismen i syfte att uppnå ”fred” i Sverige och fred på jorden.

Att nästa steg är att skapa en världskyrka i vilken alla religioner kommer att bli en del av är inte så svårt att räkna ut. Det är inte heller så svårt att räkna ut vad för slags tro och lära som kommer att vara rådande i denna kyrka eller vem som kommer att vara överhuvudet för denna.  

Några varningsklockor ringer inte hos majoriteten av dem som kallar sig kristna och som befolkar kyrkorna och samfunden och det mest tragiska är att de flesta ”vanliga” medlemmar i dessa och med ”vanliga” menar jag alla som inte har några ledarfunktioner eller är insatta i vad som sker bakom kulisserna utan som nöjer sig med att konsumera vad kyrkorna och samfunden har att erbjuda dem (vilket idag är det mesta som tilltalar det köttsliga sinnet) samtidigt som de lyssnar blint på vad de falska herdarna (ulvarna i fårakläder) som för dem vilse och bort från Gud/Jesus, säger.

Det gäller ju att hålla sams (Gud är kärlek och Gud älskar alla människor och alla religioner lika mycket) och då till vilket pris som helst. Att det sker till priset av den sanna tron och läran bekommer inte de falska ”religiösa kristna” vilka är just religiösa Gudshatare (likt fariseéerna och de skriftlärda under Jesus och apostlarnas tid) och inte några Jesus lärjungar precis som anhängarna av judendomen, islam, buddismen, hinduismen etcetera som även de är ”religiösa”.

Av den anledningen går de så bra ihop och de kan samarbeta och kompromissa utan problem.  

De falska kristnas herre liksom de övriga ”religiösa” som bekänner sig till diverse avgudareligioner/läror, är ytterst sett Satan och han är mycket ”religiös” och uppmuntrar religion (allt vad religion heter) men vad de falska kristna inte vill veta av är att han är Guds/Jesus värsta fiende och därmed alla sant frälstas (frälsta/pånyttfödda i Jesus och inte frälsta/pånyttfödda till kyrkorna och samfunden) värsta fiende.  

Kyrkorna och samfunden som idag alla är medlemmar i Sveriges kristna ”sataniska” råd är, vilket vi har skrivit tidigare här på bloggen, ”Satans fångstredskap”!! Dess representanter (medlemmar) drar sig inte för att med lock och pock (de erbjuder social gemenskap, trevliga och nyttiga aktiviteter, gratis mat, fika vilket är en taktik som kommer från Satan) lura in människor till sina ”byggnader” i hopp om att de skall bli frälsta till kyrkan (döpta in i den) och till världen (som kyrkorna och samfunden älskar mer än de älskar Gud/Jesus vilket de bevisar gång på gång) och numera även till alla religioner vilket är Sveriges kristna ”sataniska” råds inklusive Satans högsta önskan.

Alla gudars (religioners) lika värde?!! Jo men visst låter det bra och rättvist! Men är det någon så kallad ”kristen” som har tagit sig en funderare över vad som händer om man på allvar står upp för detta? Försvinner inte alla gudars värde (oavsett vilken gud man tror på och bekänner sig till) om man står upp för att alla gudar har ett lika värde? Vad finns det då av VÄRDE kvar om alla gudar är lika värdefulla eller för att vända på det, lika VÄRDELÖSA?? 

Om man säger att alla människor har ett lika värde vilket de förstås har, alla har ett lika människovärde, men att alla människor tyvärr inte är lika mycket värda FÖR MIG OCH SÄKERT INTE HELLER FÖR DIG så blir det samma sak.

För mig är mina nära och kära mer värda ”för mig” än vad andra människor och deras nära och kära är (för mig). Mina närstående är mer värda för mig än vilka människor som helst och för andra människor är inte jag eller du lika mycket värda för dem som deras närstående.

Vad jag vill säga är att allt detta sjuka på påtvingade ”lika värde” när det gäller allt och alla idag, handlar om en Satans taktik och om att skapa kaos och oordning i samhället samt att på det personliga planet framkalla skuld och dåligt samvete hos människor för att de till exempel anser att för dem är deras tro (deras religion) mer värd än någon annan tro eller för att de anser att deras nära och kära är mer värda för dem än vilka människor som helst.

Det handlar om att skapa ”Laglöshet”, förvirring, missmod, uppgivenhet och om att få människor (inte minst de som kallar sig kristna) att tvivla på vad som är rätt och fel och få dem att välja det som är fel. Genom det ger man Satan och hans lakejer en chans att verka sitt verk i det offentliga och på det privata planet och i takt med att de arbetar på så blir det allt svårare att avgöra vad som är rätt och fel. Lagarna kan då förändras till Satans och hans lakejers förmån och det är detta vi kan se att så sker idag på ALLA olika plan.

Satan och hans anhängares (Sveriges ”sataniska” råds) plan är en värld utan nationsgränser (ett enda folk, ett nytt Babels torn), en enda religion (med Satansdyrkan) som alla kommer tvingas att tillhöra och en enda ekonomi som styrs av ett fåtal satanister (tillhörande Satans synagoga) och deras privatägda banker. Kan det bli mer ogudaktigt och sataniskt än så?

Jag antar att de flesta av er som läser min blogg även har läst er bibel och vad säger ”er” bibel om NATIONSGRÄNSER, EKUMENIK (en enhet på världslig och inte på andlig grund), PENNINGEN (se Uppenbarelse boken om att de som inte har tagit vilddjurets märke tids nog inte kommer att kunna köpa eller sälja)?

Sånt här och om hur Satan och hans lierade (Satans synagoga och Satans kyrkor tillsammans med alla landsförrädarpolitiker) förstör vårt land (hela Europa), och då främst genom att bjuda in främmande folk och folkgrupper (på livstid) som inte bara har tagit sig hit för att få försörjning utan som har all rätt att sprida sina avgudareligioner vilka idag Sveriges ”sataniska” råd och alla etablerade kyrkor inte har några problem att samarbeta och att kompromissa med för den så kallade ”FREDENS” skull, kan man inte tala om med inbitna kyrkokristna för de förvränger och förvrider Guds/Jesus ord så att det skall passa dem och deras kyrkor som endast är ute efter att få in nya medlemmar till Satans fångstredskap genom att använda sig av Jesus namn (missbruka hans namn) precis som fariseérna och de skriftlärda använde sig av Guds namn trots att de var Guds/Jesus fiender.

Står det något i era biblar (och nu vänder jag mig till er ”kristna” läsare) om att det går att stötta och stödja vad som helst utan att göra sig delaktig i det man stöttar eller stödjer? Går det att stå upp för vad som helst och sedan hävda att men jag ”personligen” tror på den sanna Jesus/Gud och på det sanna Guds ordet vilket många av Satans ”kristna” gör?

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar.

Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne”. (Upp. 18:1-8).

Läs mer om Sveriges ”kristna” sataniska råd och deras interreligiösa fredsseminarium här:

https://www.skr.org/aktuellt/kalender/politikerveckan-pa-jarva-fred-i-religionens-namn/

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik