Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Resultatet av kulturmarxistisk hjärntvätt

Publicerad 2016-04-30 07:33:00 i Satans synagoga,

De flesta som är intresserade av politik och samhällsutveckling har säkert hört talas om Frankfurtskolan som startades av den tysk- judiske mångmiljonären Felix Weil 1923 och som sedan dess har påverkat västvärldens alla institutioner (samhällen) i en mycket perverterad och ogudaktig tankeriktning.

Syftet med ”det oberoende forskningsinstitutet” vars upphovsmän hade judisk etnisk bakgrund, var att driva det vetenskapliga studiet av marxismen framåt och skolan blev som ett ”mecka” för vänstermänniskor i Weimarrepublikens Tyskland.

Institutets inspirationskällor var dock inte som man skulle kunna tro med tanke på att de första medarbetarna var ”judar”, de gammal testamentliga patriarkerna utan de sekulariserade Gudshatarna Karl Marx och Sigmund Freud (båda judar).

Det finns judar som inte är judar enligt bibelns definition av vad en jude är. De tror inte på Abrahams Gud som också är de kristnas Gud och hyser ett starkt motstånd till Jesus Kristus och den kristna läran men kallar sig judar och utger sig för att vara judar i olika sammanhang när det tjänar deras egna intressen.

De är med Herrens egna ord en Satans synagoga (Upp. 2:9 och 3:9), fiender till den ursprungliga västerländska och kristna kulturen, till resten av mänskligheten och har varit drivande bakom flera inflytelserika intellektuella rörelser som utsatt den icke judiska kulturen för radikal kritik samtidigt som de varit måna om att den judiska identifieringen fortlever.  

Kollektivt har dessa rörelser (med sin egen version av utopi) där Frankfurtskolan är en i raden, ifrågasatt det västerländska samhällets djupast liggande moraliska, andliga, politiska och ekonomiska grundvalar men undvikit att skärskåda grunderna för det egna tänkandet och genom detta lyckats förändra samhällena, inte minst Sverige, i en för dem (den egna gruppen) gynnsam riktning.

Vid en första anblick ser det ut som om dessa samhällsupplösande rörelser är fristående från varandra men genom att kika närmare på dem (vad och vilka som ligger bakom) förstår man att de utgör delar av en och samma grupp.  

De har en gemensam agenda och samma rötter. Deras målsättning är att med hjälp av sin intellektuella och ekonomiska överlägsenhet krossa nationerna, de olika kulturerna, familjen (kärnfamiljen) och religionerna för att som grupp få herravälde över världen och mänskligheten.   
 
Läs hela artikeln som tidigare publicerats på bloggen här:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/frankfurtsskolans-sataniska-rotter.html
 
Och titta på denna video (som jag hittade på hemsidan "Blueshift") där ni kan se det fasansfulla resultatet av den kulturmarxistiska hjärntvätten.
 
 
http://blueshift.nu/
 

Sanningen om 1 maj

Publicerad 2016-04-29 08:28:00 i Ideologier,

För många socialister och kommunister är det en tradition att demonstrera den första maj varje år och de gör det i god tro.

Genom att visa sig på gator och torg med banderoller och plakat på vilka de plitat ner sina budskap om rättvisa och solidaritet intalar de sig att världen skall förändras till det bättre.

De har blivit lärda att socialismen/kommunismen är en fridfull ideologi, en kärlekens ideologi, och har ingen aning om att det var två maktgalna (giriga) individer, Mayer Amschel Rothschild och Adam Weishaupt (båda falska judar) som lade grunden till denna hatlära med över 170 miljoner människors liv på sitt samvete och att deras efterkommande snart har lyckats förslava hela mänskligheten med hjälp av sin herre Satan.

Även om ett politiskt system förnekar en existens av en Gud, likt kommunismen, så är det alltid religiösa tankar som ligger till grund för dess existens som till exempel människans frigörelse, allas lika värde, rättvisa, solidaritet med de svaga, medmänsklighet, jämställdhet, broderskap med mera.

Socialism/kommunism är i själva verket den politiska ideologi som Satan idag använder för att ta makten över hela mänskligheten och de religiösa tankarna i socialismen/kommunismen härrör från judarnas Talmud och Kabbala.  

Illuminati gruppen var den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen. Illuminaterna lanserade sin “socialistiska” plan för omstörtandet av alla religioner och existerande regeringar, just den 1 maj 1776 med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller världsregering.

1770 drar juden samt kabbalisten och sionisten Mayer Amschel Rothschild upp huvudlinjerna för skapandet av Illuminati som idag står över alla världens frimurarordnar samt finansierar organisationen. Han överlåter åt Adam Weishaupt, en Ashkenazi jude/jesuitpräst (vilken infiltrerat den katolska kyrkan) som verkar under katolsk täckmantel och som även han är kabbalist/sionist, att organisera och utveckla organisationen.

Illuminati skall baseras på Talmuds och Kabbalans lära som också är den lära som rabbinska judar lär ut. Illuminati är en Luciferiansk (satanistisk) term som betyder ”de upplysta”.

Så ni som tänker demonstrera den 1 maj skall veta att det är nedanstående punkter ni demonstrerar för och att detta är Illuminatis agenda (sionisternas/de falska judarnas) i syfte att kunna lägga världen och mänskligheten under sig till hundra procent.

Den som går igenom punkt efter punkt och börjar fundera över EU (vad sysslar EU med? Sysslar EU med att värna nationerna eller är det tvärtom?). Och massinvandringen (varför massinvandring av en massa främmande religioner, kulturer och folkslag?), familjepolitiken (upplösandet av kärnfamiljen till förmån för HBQT som snart har tagit över kärnfamiljens roll? Varför?) Och inte minst varför detta hat mot alla nationella krafter som värnar om Sverige och svenskarna i första hand?) ska finna att det som denna blogg och en del andra bloggar skriver om, inte så enkalt kan avfärdas som konspirationer.

Det var lite frågor att fundera över samtidigt som ni tittar på de följande sju punkterna men det finns förstås många fler frågor.  

1. Avskaffande av alla regeringar.
2. Avskaffande av privat ägande.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av patriotismen.
5. Avskaffande av alla religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. Skapande av en världsregering.

Läs också denna artikel som publicerades på bloggen för ett år sedan:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/ska-du-demonstrera-for-satan-och-rothschild.html
 

Tiggare svär och förbannar när de inte får pengar

Publicerad 2016-04-25 19:08:00 i Mångkultur,

Jag är antagligen en av ganska få kristna som aldrig har gett pengar till hitresta rumänska och bulgariska zigenare som tigger dagarna i ända i stort sett överallt och som numera har ockuperat ingångarna till varenda mataffär i hela Sverige där de sitter och säger hej, hej när man går in och inte så sällan någon slags svordoms eller förbannelseramsa när man går ut och de inte får några pengar.

Detta känns mycket obehagligt och obehagligare blir det i takt med att dessa parasiterande tiggare tilldelas allt fler rättigheter med motiveringen att det är synd om dem och att de därför inte har någon form av eget ansvar. De behandlas som hjälplösa barn trots att de är fullvuxna individer och kan av den anledningen i princip göra vad som helst när de befinner sig här vilket de också gör.

Förutom att ställa krav på krav (gratis boende, gratis mat, gratis kläder, gratis sjukvård, gratis tandvård, gratis förlossningsvård när de ynglar av sig vilket de har börjat göra) så kan de begå alla möjliga lagöverträdelser och brott utan att något händer och utan att myndigheterna sätter ner foten.   

Ansvaret för dessa människor (parasiter) hemmahörande inom EU (som Sverige har betalat miljonbelopp till däribland öronmärkta pengar till just zigenarna) vilka trots detta bara blir fler och fler och allt mer påträngande samt av någon konstig anledning tillhör en och samma folkgrupp, sägs vara den svenska statens och kommunernas ansvar.

Än så länge har kyrkorna och välgörenhetsorganisationerna tagit på sig en stor del av ansvaret och insamlade medel (pengar från dödsbon och givmilda svenska medborgare) går i många fall till dessa parasiter utan att de bryr sig om att ta reda på vad orsaken är till att tusentals zigenartiggare har anlänt till just Sverige de senaste åren och verkar ha för avsikt att stanna här.

Vad gjorde alla dessa fullvuxna och i många fall välnärda tiggare från en och samma folkgrupp innan Rumänien och Bulgarien blev medlemmar i EU och gränserna till Sverige öppnades? Bodde de på någon soptipp i dessa länder och gick runt utmärglade (dagarna i ända) utan att få en matbit i kroppen och var det så illa att dessa länder systematiskt diskriminerade zigenarna från vaggan till graven?

Fick de kanske en stämpel på sig vid födseln där det stod zigenare och för dig, eftersom du är en zigenare, är alla utbildningar stängda liksom hela arbetsmarknaden för tid och evighet?

Om så hade varit fallet så är min övertygelse att olika människorättsorganisationer liksom de etablerade zigenarna (de zigenare som har pondus och makt i samhället) i de olika europeiska länderna (inte minst i Sverige) hade gett hals och på olika sätt försökt att tala om för omvärlden hur illa behandlade zigenarna blir i Rumänien och i Bulgarien helt utan anledning.

De hade sagt att zigenare söker in till utbildningar och söker jobb men att de systematiskt blir bortgallrade för att de är zigenare (vilket vore fruktansvärt). De hade talat om både diskriminering och folkmord på en minoritetsgrupp och det hade de kunnat göra utan att riskera att bli avrättade.

Istället har de etablerade zigenarna valt att hålla tyst om sitt eget folks ovilja att integreras i de samhällen där de befinner sig. De har valt att låta bli att tala om det faktum att zigenarna som grupp (det finns undantag) inte gärna låter sina barn gå i skolan eller uppmuntrar utbildning då de är mer måna om att bevara sina kulturella särdrag och ser det som en bedrift när de kan lura ”Gajer” genom att se fattiga och nödlidande ut.

För en svensk, norsk, dansk, amerikan, tysk, iranier, irakier, somalier med mera, hade det varit pinsamt att sitta och tigga pengar på gator och torg och även på andra offentliga platser som på spårvagnar och tågstationer med mera men för en zigenare är det något helt naturligt. De säger hej, hej och lägger huvudet på sned utan att skämmas det minsta.

De vill helt enkelt inte integreras i sina hemländer (har aldrig velat) men nu tror de dumma svenskarna att de kan integrera zigenare i Sverige genom att ge deras barn skolgång samt genom att ge dem allt gratis på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

Landsförrädarna som är tillsatta att tjäna folket och landet i en demokrati som man påstår att Sverige är, bryr sig föga då de har sina väl tilltagna löner, förmåner och privilegier som de får av den sionistiska maffian som styr hela världen genom att de äger bankerna och pressen och som följer Sion äldstes protokoll (har gjort de senaste århundradena och faktiskt ända tillbaka till tiden när Jesus vandrade på jorden).

Vad zigenarnas hemländer har misslyckats radikalt med ska nu de dumma svenskarna (Sverige) axla ansvaret för. En hjärntvättad befolkning som inte vet något (inte vill veta något) utan väljer att förlita sig på vad sionisttidningarna skriver vilka skiter fullkomligt i både svenskar, danskar, iranier, irakier, syrier och somalier med mera, ska ta ansvar för en folkgrupp som inte vill integreras utan som endast påstår det när det kan ge dem någon form av vinning.

Vi vill ha arbeten men får inga arbeten säger slöddrena. Det är därför vi sitter och tigger. Vi tigger för att vi inte kan få några arbeten i Sverige och vi måste ju överleva.

Rumänien och även Bulgarien har erbjudit dem arbeten men självklart är det inga arbeten som genererar en hög lön då de saknar allt vad utbildning och arbetslivserfarenhet heter på grund av att de vägrar integrera sig i de samhällen de befinner sig i.

De tjänar mer på att tigga i Sverige än att arbeta i sina hemländer.

Men då blir plötsligt deras brist på utbildning och arbetslivserfarenhet (deras asociala beteende) hela Sveriges problem och eftersom det är synd om dem så skall man ge dem bidrag, gratis boende (på härbärgen eller ockuperad mark) och allt annat de kan tänkas behöva. De (zigenarklanen) skrattar häcken av sig och blir samtidigt allt mer aggressiva då de av vissa grupper i Sverige betraktas som heliga kor vilket de är medvetna om.

Därför kan de idag sitta och svära ve och förbannelse över människor som vägrar ge dem pengar vilket är mycket obehagligt.

Ska man inte kunna få handla en liter mjölk utan att behöva se dessa parasiter som det inte alls är synd om utan som har kommit hit för att de kan tjäna grova pengar på dumma svenskars godtrogenhet? Ska de dessutom ha rätt att säga svordomsverser (utdela förbannelser) när man inte ger dem pengar?

Hur vidrigt och sjukt lågt kan ett samhälle bli utan att något händer?  
 
Läs mer här om vad Rumänien har gjort och gör för alla tiggarparasiter som frivilligt har valt att komma till Sverige:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2014/december/rumaniens-rasistiska-vadjan-till-sveriges-befolkning.html
 
Här kan ni läsa mer (det senaste nytt) om zigenarna eller om EU migranterna som de kallas med ett litet finare ord. Denna eminenta blogg uppdateras kontinuerligt.
 
http://hotpot.se/politik/
 
Och här skriver Karl Olov Arnstberg tidigare professor i etnologi vid Stockholms universitet och numera debattör och författare angående romerna (zigenarna).
 
http://www.friatider.se/dom-kallar-oss-gajer
 
Hans bok finns att beställa här:
 
https://morklaggning.wordpress.com/kop-boken-3/
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik