Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

En öppen kyrka

Publicerad 2013-09-17 21:10:00 i

“I en öppen kyrka får man vara HBQT och vara stolt“. Så står det på en affisch som svenska kyrkan låtit trycka upp och som sprids. HBQT står för homosexuell, bisexuell, queer och transsexuell.

I “den öppna” svenska kyrkan får man numera inte bara vara homosexuell, bisexuell, queer, transexuell eller allmänt pervers (pervers = naturvidrig). Underförstått bör man vara stolt över sin avvikande sexuella läggning.

Tänk om de judiska församlingarna i Sverige eller de muslimska organisationerna hade låtit trycka upp affischer där det står “i en öppen synagoga får man vara HBQT och vara stolt” eller “i en öppen moské (muslimsk organisation) får man vara HBQT och vara stolt” Undrar om medlemmarna och anhängarna hade accepterat detta eller om protesterna blivit högljudda, ja rent av våldsamma? Vad tror ni?

Allt fler kristna kommer till insikt om att kyrkan av idag och i synnerhet svenska kyrkan, är öppen för i stort sett vad som helst. Allt och alla är välkomna och det finns inga gränser när det gäller öppenheten som jämställs med kärlek och förståelse för olikheter.

Alla är lika mycket värda resonerar man och sätter likhetstecken mellan människovärdet som vilar på världslig grund och som handlar om att alla har rätt att få vara som de vill i världen, och den kristna läran som utgår ifrån att vara trogen Gud som har skapat människan (världen) och skapat henne till sin avbild. Till att bli lik honom och göra hans vilja. Inte till att bli lik världen och alla ofullkomliga människor med sina nycker och göra deras vilja som kan variera från dag till dag. Vi är alla ofullkomliga.     

Gud älskar självklart alla människor, även de med avvikande sexuell läggning, men han har i sitt ord, i bibeln, gjort klart vad som gäller angående sexualitet och samlevnad. Om vi som kristna tror på att bibeln är Guds ord så måste vi väl tro att det som står där är sant.

Detta även om det finns människor som tycker att det går att bortse från både det ena och det andra samt att det är helt i sin ordning att tolka skriften som man vill. Vad dessa människor gör är att de försöker få bibeln att passa in efter världen och efter världens ideal, normer och värderingar. De påstår att deras motiv är kärlek.

Men den kärlek som bibeln talar om är inte en kärlek som säger ja till allt och till världen med dess tomma lustar och begär som ständigt blir till nya begär när ett begär har tillfredställts. Det är inte en kärlek som tycker synd om människor som känner sig utanför eller avvikande.

Det är en kärlek som vill upprätta människan, ge henne liv och få henne att bli just Guds avbild på jorden, få henne in i Kristus (Kristus i henne) så att hon kan fungera på bästa sätt med sina medmänniskor och med Gud. Så att hon kan utbreda Guds rike här på jorden och ta tillbaka det som gick förlorat när satan gjorde uppror i himlen och kastades ner till jorden, över vilken han nu är herre, och där han för närvarande utbreder sitt rike med den nya världsordningen.

Jesus Kristus och den helige ande (Guds ande) som Jesus lovade utgjuta över de troende när han vände tillbaka till Gud (Fadern) är länken mellan människan och Gud och skriften är Guds ord. Gud skapade inte människan till att vara HBQT. Och varför gjorde han inte det? Är det inte bra med sexuell mångfald eller har Gud något emot vissa människors sätt att visa kärlek? Någon kanske får för sig att jag som skriver denna text personligen har något emot individer med avvikande sexuell läggning. Så är inte fallet.

Alla människor behöver Gud och Kristus. Det är synden i världen och inte syndarna som skall bekämpas. Vi har ju själva varit syndare, och vissa av oss mycket värre än de som ännu inte funnit Gud, innan vi blev frälsta. Vi har fortfarande den syndiga naturen i oss som vi varje dag måste gå till korset med. Syndarna skall vi försöka föra fram till Gud precis som vi själva av någon blev hjälpta att hitta vägen till honom.               

Vi vet alla som är vuxna och har relationer att det finns både uttalade och outtalade regler vi måste rätta oss efter om våra relationer skall kunna fungera tillfredställande. Gud vill att vår relation med honom och våra relationer med varandra skall vara bra för att inte säga perfekta. Han vet att det är då vi kan bli lyckliga, levande och han ställer inga omöjliga krav liknande de krav som människor gärna ställer på varandra i relationer.

Det enda kravet han ställer är att vi skall lyda honom. Oj, vad hemskt, tänker säkert en del då lydnad ofta förknippas med maktfullkomlighet och egenvinning. Men betänk att Gud inte kräver lydnad för att han vill ha makt över oss likt diktatorn som vill att vi skall lyda för att det gynnar honom och hans diktatur (världsliga intressen såsom ekonomi och mycket annat).

Han vill att vi skall lyda honom för att det gynnar oss. Det är skillnaden. Han vill oss det allra bästa och han är den enda som vet vad vi alla behöver tillsammans (samhälleligt och världsligt sett) och vad vi var och en behöver för oss själva (privat). Han gjorde inga misstag när han skapade människan och världen, allt mellan himmel och jord.

Ingen människa vet däremot vad samhället, världen eller den enskilda behöver helt och hållet. Inte ens de människor som står dig allra närmast och som känner dig vet exakt vad du behöver för att bli lycklig. De kan gissa sig till det men Gud vet. Vilken skillnad! Och vad mer är. Han har vetat det långt innan du föddes. 

Gud är alltid trogen, rättvis, rättfärdig, sanningsenlig. Han är kärlek. Gränslös kärlek. Det är mer än vad man kan säga om någon människa. Inte ens den mest exemplariska bland oss kan komma i närheten av Guds egenskaper på egen hand. Därför behöver vi Kristus och att genom tron förvandlas till Kristi efterföljare och Guds barn som han vakar över och bryr sig om ända in till tidens slut.

När saker och ting blir fel, när vi kämpar med besvärligheter i våra liv och när vi känner ångest och pina så kan vi vända oss till honom i alla situationer. Han helar våra kroppar och våra själar, för oss in på rätt väg, leder oss, ger oss frid och låter oss alltid få tillgång till strömmar av levande vatten. Halleljuja, tack käre Jesus Kristus och tack gode Gud. 

Därför kan vi med glatt hjärta vända ryggen åt satans kyrka som vill splittra, söndra och uppmuntra till förfall, avfall och villoläror genom att öppna upp för all slags synd. Synd i den betydelsen att inte lyssna på Gud (vår skapare) och att vända sig bort från honom.

Istället vänder vi oss direkt till Jesus Kristus och blir medlemmar i Guds stora världsomspännande församling där Kristus och inte prästen, pastorn, biskopen eller påven är huvudet och där skriften och inte traditioner och människomeningar är vår ledstjärna och vårt ljus som lyser för oss i denna tid.

Rothschildmaffian vill förinta Syrien

Publicerad 2013-09-16 21:54:00 i

Därför vill Rothschild förinta Syrien med NWO verktyg.

Den numera Internet berömda Syrian Girl ger åtta övertygande skäl till varför Rothschildmaffian vill förinta Syrien:

1. Den syriska centralbanken står inte under Rothschildkontroll, d.v.s inre under Bank for International Settlements, BIS i Basel, varifrån alla de odemokratiska Basel I, II och III reglerna kommer. Kolla upp hur EU implementerar dessa regler utan att EU kommissionen eller EU parlamentet fick påverka beslutsfattningen i Basel. Bara det är en rättsskandal.

Den Syriska centralbanken är inte heller privatägd som den amerikanska, belgiska eller italienska centralbanken (där finns delvis privatägande). Som det ser ut förser den syriska centralbanken Syrien med pengar så att staten inte behöver skuldsätta sig hos privata banker. Det första Rothschildkrafterna tvingade Libyen till efter mordet på Gaddaffi var att ställa den libyska centralbanken under BIS kontroll.

2. Syrien har därför inte heller skuldsatt sig hos IMF. Det första som muslimbrodern Mursi gjorde vara att skuldsätta Egypten hos IMF trots att muslimer har förbud mot räntor.

3. Syrien har bannlyst GMO mat. Som direkt infördes i Irak mot befolkningens vilja, när USA fick makten där efter det olagliga kriget 2003. Monsantos diktatur i Irak krossade många bönder och vållade stort lidande.

4. Befolkningen i Syrien är medveten om konspirationen bakom the new world order (NWO) I Sverige sover de flesta på den punkten.

5. Syrien har egen gas och kontroll över pipelines. Israel och andra Rothschildmarionetter vill konkurrera ut Ryssland med egna pipelines genom Syrien via Turkiet till Europa.

6. Syrien opponerar sig mot Zionismen och apartheidstaten Israel.

7. Syrien är den sista sekulära staten i Mellanöstern. I Syrien har olika religioner kunnat leva tillsammans sedan hundratals år.

8. Syrien har en stark nationell identitet. NWO krafterna har tidigare splittrat upp mänskligheten i olika språk och “raser” för att kunna förtrycka den så hårt som möjligt. Men nu när de kosmiska konditionerna gynnar de ljusa krafterna på jorden (David Icke: truth vibrations, vilket är inget annat än förstärkt neutrino strålning från vintergatans centrum/svarta hål) är de mörka krafterna tvungna att skapa en världsdiktatur, NWO, för att kunna behålla makten.

Då står plötsligt den så mödosamt odlade nationalismen i vägen och skall förstöras genom påtvingad och odemokratisk massinvandring. Syrien är även där extremt utsatt. Det finns inget inbördeskrig i Syrien utan påtvingad massinvandring av välbeställda yrkeskriminella för att förinta en av de sista bastionerna mot Rothschilddiktaturen.

I den mån är Syrien friare än Sverige som får sina ledare mot NWO avsatta (Göran Persson) eller förintade (Palme) med jämna mellanrum, sist Anna Lindh för 10 år sedan. Istället pådyvlas vi mycket skadliga USA nickedockor och förrädare som Carl Bildt.

Läs mer:

http://whitetv.se/sv/911/673.html

De som styr och äger världen, har som målsättning att infoga alla länder och folk i den nya världsordningen. De vet att de kan styra människor och få dem att göra nästan vad som helst om de har kontrollen över ekonomin. Världsekonomin.

Lyckas de inte med att dupera och manipulera ledarna i de olika länderna (vilket de lyckats med i bland annat Sverige) till att lämna ifrån sig makten över ekonomin, makten över de olika verksamheterna i ett samhälle vilket påverkar människor negativt när det gäller frihet och välfärd (arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, sjukvård, offentlig sektor, privat sektor, med mera), så återstår inget annat än krig.

Detta är vad som pågår just nu i världen och i mellanöstern. Starka krafter (illuminati, medlemmar ur det hebreiska mysterie och prästförbundet, falska judar, sionister, frimurare, jesuiter, ockultister) är i färd med att bryta ner det sista som återstår av hinder för den nya världsordningen (läs Sion vises protokoll för bättre förståelse) och den diktatur (åsiktsfascism) som blivit resultatet av allt för många människors tystnad under allt för lång tid.

En tystnad som förts vidare från generation till generation och ur vilken en ofattbar dumhet och brist på överlevnadsinstinkt idag växer fram. Där de som reagerar och agerar genom att försöka väcka allmänheten tystas ner, ignoreras eller klassas som upprorsmakare alternativt som  terrorister då de ger en annan bild av verkligheten än den bild som ägarna av världen ger och kan ge via pressen som de ju också äger och kontrollerar sedan lång tid tillbaka.

Vi befinner oss i ett enda stort fängelse med osynliga murar. Dessa murar måste synliggöras för att sedan kunna rivas ner.    

Smarta elnät i NSA,s tjänst

Publicerad 2013-09-15 18:56:00 i

Skenbart handlar “Smart Grid” och introduceringen av “smarta elnät” om energieffektivitet (klimatförändringar). Nya elmätare har placerats i de flesta bostadshus efter att lagen om el avläsning varje månad trädde i kraft den 1 juli 2009.

De nya mätarna gör det möjligt för elnätsföretagen att basera sina fakturor på faktisk elanvändning och då ingen vill betala för el som den inte nyttjat, har detta setts som något positivt.

Det har med andra ord inte varit några större problem med att få in de nya mätarna i husen och då el kunderna dessutom har fått veta att de med sina nya mätare kan bidra till en bättre miljö, är det inte många förutom vissa elöverkänsliga som har opponerat sig.

Vad man inte upplyser eller har upplyst elkunderna om är att energiboxen inte sänder till elverket utan till Internet. Energiboxen är en GPRS sändare med ett eget PLC system och frekvensen är en blandning av GSM och 3G Internet. Det är som ett bredband och är alltid på. Inte bara de sekunder som elverket skall avläsa.

I och med detta förändras hela elsystemet till ett kommunikationssystem där husen och inte bara enskilda individer som väljer att skaffa sig bredband, ansluts till Internet.

Elen går numera under kommunikationslagen vilket tillåter FRA att kontrollera och spionera på medborgarna. De får lov att läsa mail, avlyssna telefoner och att kontrollera all form av kommunikation samt husen där människor bor.

Ja, tack vare att elen går under kommunikationslagen, vilket de flesta inte känner till, har FRA getts tillträde till medborgarnas privatliv vilket har debatterats flitigt i media efter Edward Snowdens avslöjanden. 

Vad media sysslade med innan lagen om avläsning varje månad trädde i kraft och innan de moderna (smarta) elmätarna sattes in i husen samt innan grunden lades till det totalitära kontrollsamhället som vi idag bara ser början av, kan man fråga sig. Är det inte medias uppgift att:

1. Ge medborgarna korrekt och relevant information om vad som är på gång i kommuner, riksdag, regering, EU etcetera?
2. Kritiskt granska politiker, myndigheter och näringsliv (vars intressen ofta skiljer sig från vanligt folks intressen)?
3. Kommentera och analysera det som sker i samhället?
4. Skapa och förmedla debatt och åsikter?
5 Vara en länk mellan politiker (näringsliv) och folket?   

Sköter de sitt uppdrag när de låter bli att belysa nya lagar och företeelser ur olika vinklar? När de tvingar människor att ställas inför fullbordat faktum (vilket även är fallet när det gäller massinvandringen) och sedan övertalar dem om att symptomlindring är lösningen (mer pengar till utsatta grupper/invandrare, SFI bonusar och ännu mer bonusar samt inkvotering i arbetslivet, lönebidrag med mera)?

När frågan som ställs inte handlar om ifall allmänheten önskar sig ett totalitärt kontrollsamhälle (alternativt massinvandring) utan hur mycket kontroll (massinvandring med tillhörande problem som bostadsbrist, brist på arbeten med mera) de kan acceptera innan de börjar protestera och ställa till med oreda i samhället. 

FRA (som genom de nya elmätarna/ kommunikationselen, inte behöver något tillstånd för att snoka), samarbetar med Echelon, NSA och andra organisationer som anser sig ha rätt att spionera på och kartlägga vem de vill utan att någon brottsmisstanke föreligger. 

Den till det yttre så harmlösa energiboxen som enligt de styrande (makteliten) är till för att effektivisera elanvändningen och för att värna miljön inklusive elkundernas ekonomi, är en del av Amerikas patriotlag som i smyg och utan majoritetens vetskap införts i det nato-vänliga “experimentlandet” Sverige.
 
Det finns en direkt koppling mellan de nya elmätarna (energiboxen) samt världens största Haarpsystem i södra Sverige (Lois). I Norrland testas nya och exotiska vapensystem såsom mikro och scalärvapen, chemtrails attacker och nanovapen. Smart Grid (smarta nät) är inget annat än en militär plan för mänskliga experiment och kontroll med modern teknologi.

Man kan fråga sig om det är elnäten som blir smartare eller om det är människor som blir dummare när de tycks blunda för att det bakom näten (oavsett om näten kallas smarta eller mindre smarta), finns smarta människor vilka önskar styra allt och alla i en riktning som gynnar dem själva samtidigt som de inte drar sig för att terroriststämpla alla som vägrar gå i deras ledband.

Mer information:
 
http://fraktali.biz/chemtrail/smartmeters/smart_meter_aug.pdf
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik