Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Går det att tukta Guds Ande?

Publicerad 2017-10-31 21:41:28 i Jesus,

Enligt kyrkor och samfund är detta möjligt och det är därför vi skriver här på bloggen att kyrkorna och samfunden inte är från Gud utan från Satan och världen och att frälsta (speciellt nyfrälsta) måste hålla sig borta från kyrkorna och samfunden om de vill följa Jesus och vara ledda av Guds Ande.

Guds Ande verkar inte kollektivt utan i varje troendes hjärta och när Guds Ande verkar så går det inte att hänvisa till någon församlingsdemokrati där Guds Ande inom den som är frälst måste stå tillbaka för att kyrkan eller samfundet (ledarskapet för kyrkan eller samfundet) tänker och tycker på ett visst sätt.

Det är lika med att stå emot Guds Ande och att häda Gud/Jesus. Det är lika med att häda Guds Helige Ande och den som står emot förlorar kraften från Gud/Jesus och den Helige Ande. I Guds rike är det kraft (en övernaturlig kraft från Gud/Jesus) och inte doktriner/människoläror som gäller.

Det går inte att kompromissa med Guds Ande som de politiska partierna och världens människor kompromissar och då hur som helst och över alla gränser. De, dessa världens barn, slår sina ”kloka” eller ”dåraktiga” huvuden ihop för att kunna göra allt så bra som möjligt för sig själva (sina familjer och närmaste) och sina samarbetspartners och lyssnar inte till vad Guds Ande säger då de inte tror på Gud/Jesus och inte har fått Guds Ande boende inom sig.

De vet inte bättre men de som påstår sig vara GUDS BARN bör veta bättre. De gör  dock exakt samma sak som de vilka de kritiserar när det behagar. De följer världen och Satan (står upp för ekumenik, religionsdialoger, alla religioners lika värde) och befinner sig inte i sanningen eftersom sanningen för dem är vad andra MÄNNISKOR säger till dem. När de lyssnar till vad människor säger till dem så kan de inte höra Guds röst.

För att ta ett exempel. Om media påstår (representanterna för media talar ju alltid sanning vilket vi inte får glömma) att varenda zigenartiggare från Rumänien/Bulgarien (som har kommit till Sverige för att tigga) och från dessa EU länder som har ett socialförsäkringssystem likt det i Sverige, är fattiga och snart kommer dö av svält om inte medborgarna i Sverige förbarmar sig över dem eller underlättar för dem att tigga i Sverige, så tror de på detta om media (judemedia) skriver om hur synd det är om dem.

Detta trots att zigenarna i Rumänien/Bulgarien har samma rätt till det sociala skyddsnätet i de länder där de bor (som de är medborgare i) som vilken Rumän/Bulgar som helst som inte är zigenare eller resande eller vad de nu väljer att kalla sig.

Utan att ta reda på om de får bidrag från sina hemländer (vilket zigenarna så klart säger att de inte får om någon skulle fråga dem) så är kyrkorna och samfunden i sin godhetsiver beredda att gå till rena handgripligheter som att se till så att de kan livnära sig gratis i Sverige (trots att de får socialbidrag i sina hemländer) samtidigt som de (kyrkorna) startar och tillhandahåller förskolor till deras barn om de väljer att ha dem med sig och är behjälpliga med att lotsa dem in till sjukvården (som är gratis för dem och för alla som sätter ner sina fötter i Sverige) samt till tandvården (som även den är gratis för alla som sätter ner sina fötter i Sverige) om de har problem med sina tänder.

Det är bara för dem att traska in på vilken vårdcentral som helst eller till en tandläkare så får de samma service (vård) som alla som betalar skatt här i Sverige med skillnaden att de betalar femtio kronor för varje besök istället för två till tre hundra kronor samtidigt som medicinerna (om de behöver sådana) är gratis.  

När och om det uppdagas att tiggarna (som det är så syyynd om) har inkomster (socialbidrag och förmåner) från sina hemländer så kommer det i vanlig ordning att tystas ner i svensk judemedia (inom kyrkorna och samfunden) för att rasismen, främlingsfientligheten inte skall kunna breda ut sig och för att vi tillsammans (i kärlekens tecken) skall arbeta för att inte orättfärdigheten och laglösheten skall breda ut sig vilket den gör varje dag eftersom lögnen får råda och råda helt öppet.

Så öppet att lögnen har blivit sanning och sanning har blivit lögn.

Sverige har blivit ett näste för all slags laglöshet, all slags ogudaktighet och kyrkorna/samfunden (dess medlemmar) står upp för denna laglöshet/ogudaktighet om denna inte drabbar dem själva i första taget då de drivs av världens (Satans) ande.

Ingen ”kristen” inom kyrkorna och samfunden kan väl tro något så ondskefullt som att ofrälsta utlänningar (oavsett om det handlar om zigenarpacket från Rumänien/Bulgarien eller om judar, araber, afrikaner, kineser) kan ljuga när de kommer till Sverige i hopp om att få ett gott liv.

Var vi inte alla ärligheten (härligheten) själva när vi levde i världen innan vi kom till tro på Herren Jesus Kristus? Vi ljög väl knappast för någon enda människa utan talade alltid sanning  Inte en enda orättfärdig handling begick vi som ofrälsta i världen.

Faktum är att majoriteten av de kristna i kyrkor och samfund är namnkristna som lever på Jesus namn. Deras föräldrar och anhöriga har kanske varit med i kyrkan under generationer tillbaka och därför tror de att kyrkan kan frälsa dem om de är med i kyrkan och är glada och snälla (ställer upp för alla avgudadyrkare som breder ut sig i landet) och gör vad kyrkan/samfundet säger till dem att göra.

De har aldrig hört Gud/Jesus tala till dem personligen utan det är prästen, prästerna/pastorerna som har talat till dem. De tror därmed att de är frälsta vilket de inte är.

Om vi tror på vad dagens kyrkor och samfund (dess ledarskap) lär ut så är det lätt att ta till sig alla bedragare och lögnare (Sverige fylls av dessa idag och av de som har kommit tidigare) men den/de som är ledda av Guds Ande kan se igenom bedrägeriet för den/de leds inte av världen och av Satan eller av några kyrkor/samfund som står emot GUD/JESUS (Guds Ande).

Den/de leds av Guds Ande och Guds Ande finns inte i kyrkor och samfund som står upp för ogudaktighet, laglöshet och ett samgående med den romersk katolska skökan (kyrkan) som har varit en antikristlig kyrka sedan 300 talet och för ett samgående med alla andra religioner vilket Sveriges kristna råd gör idag och arbetar för till Satans synagogas (de falska judarnas) stora förtjusning.

Vem/vilka är vår broder och vår syster? Enligt de falska kristna så är alla människor med ett huvud och två armar och två ben bröder och systrar till Jesus och till hans lärjungar och därför välsignade av Jesus men detta säger inte bibeln. 

Jesus ber inte för alla människor med ett huvud och två armar och två ben i Johannesevangeliet 17 vilket dagens kristna gör och i ekumenikens namn. Vad Jesus ber för är enhet i Anden (han ber för sina lärjungar och för dem som kommer att komma till tro på honom) och inte för någon organisatorisk enhet som innefattar alla religioner och alla läror som grundar sig på människoverk/människomeningar i syfte att ena världen.

Ateister, Judar och muslimer med flera är inte de kristnas bröder eller systrar (de är antikrister) och vi som kristna är tillsagda av vår Herre Jesus Kristus att avgöra/döma om en människa/människor (ÄVEN DE SOM PÅSTÅR SIG VARA KRISTNA) tillhör Gud eller Satan.

Det kan vi göra om vi är ledda av Guds ANDE. Inte om vi är ledda av en präst, en pastor eller av en kyrka som går i världens ledband och som har sin lojalitet till kyrkan (sitt samfund) samt världen och världens människor och som förväntar sig att Guds Ande skall tuktas till att anpassa sig till kyrkan/samfundet.

Då kan inte Guds Ande tala till den troende och därför är det så viktigt för kyrkorna och samfunden att få in nyfrälsta i deras sammanhang vilket leder till att de nyfrälsta tystnar och dör om de tar emot det gift som kyrkorna och samfunden sprider.

De sitter på gudstjänst efter gudstjänst och tror att de kan lära sig något av prästerna och pastorerna som inte önskar att de skall lära sig något utan lära sig hur det är att vara en kristen och vad man som kristen måste tänka och tycka för att vara en bra och snäll kristen i världen. De älskar världen och världen älskar dem. De hatar Guds Ande lika mycket som världens barn hatar Guds Ande och därför är kärleken ömsesidig. Det är anledningen till att de går så bra ihop med världens barn.

Prästerna och pastorerna lär att en kristen som har tagit emot Guds Ande skall ställa upp på ekumenik med icke troende (religionsdialoger med allt och med alla) eller på ekumenik med en kyrka som har varit i avfall sedan trehundratalet vilket är den romersk katolska kyrkan.

Påveskökan (den romersk katolska kyrkan) är den kyrka som idag driver på det ekumeniska samarbetet och i Sverige sker det via Sveriges kristna råd.

Samarbetet innefattar alla religioner och alla läror för att ena alla som tror på en gud. Vilken gud de tror på är oväsentligt för påveskökan (dess ledarskap) så länge de kan bibehålla sina pengar/sin guldreserv/sina rikedomar som de under århundradens lopp har lyckats tillförskansa sig genom massmord på oskyldiga människor vars egendomar de har konfiskerat.

Påveskökan har fått sina rikedomar genom mord/massmord under historiens gång men det är inget som påvarna talar om (när de utses till påvar) och enligt den romersk katolska kyrkan så är påven en Guds/Jesus ställföreträdare här på jorden villket ingen människa av kött och blod kan bli här på jorden enligt bibeln och Jesus lära.

Men det bryr sig inte de ekumeniska kristna om för de är druckna av skökans vin och hyllar påven samt vill gå in i alla samarbeten som denna sköka erbjuder.  

Påven (den snälla och goda påven) vill rädda världen och kämpar för att världen inte skall gå under. Han samarbetar med världen och med världens makthavare (med dem som har makten för tillfället) för att inte jorden (han själv och hans Satans kyrka) skall gå under och det säger väl nästan allt om påven som inte är en Jesus lärjunge utan en Satans lärjunge. Ingenstans i bibeln står det att kristna skall samarbeta med världen och med världens makthavare (eller med icke troende) vilket påven och alla påvar har gjort sedan den katolska kyrkan infiltrerades av skenkristna judar med Ignatius av Loyola i spetsen.

Läs mer om honom här och om Satans synagogas infiltration av de kristna kyrkorna::

http://experimentlandet.blogg.se/2015/december/paven-har-instruerats-att-uppfora-sig-som-en-hycklare.html

Böneutrop leder till snabbare integration för muslimer

Publicerad 2017-10-31 13:52:00 i Mångkultur,

Detta påstår den Bosniska muslimen Mulo Djopa (se bild nedan) som är vice ordförande i Karlskronas Islamiska kulturförening vilken tagit initiativ till att bygga en 17.5 meter hög minaret i anslutning till moskén på Kungsmarken.

Men, och nu kommer det som borde få varje normalt funtad svensk människa att dra öronen åt sig så kommer det bara enligt Mulo Djopa att bli ett böneutrop om dagen under fredagsbönen mitt på dagen (som endast kommer att höras i området) på grund av att ”VÅRT” samhälle inte är FÖRBERETT för böneutrop fem gånger om dagen sju dagar i veckan.

Frågan är när ”Vårt” samhälle blev förberett för Islam och vad muslimen Mulo Djopa menar med ”VÅRT” samhälle.

Sverige är inte ett muslimskt samhälle/land men då Mulo Djopa antyder att han inte skulle ha något emot att det blev det om bara samhället hade varit ”FÖRBERETT” för böneutrop fem gånger om dagen sju dagar i veckan så avslöjar han sig själv som den ockupant/kolonisatör han är och som liksom alla ockupanter anser sig ha rättigheter här i landet och som även tilldelas rättigheter av det styrande landsförrädarpacket (politiker, myndigheter) som går de falska judarnas intressen tillmötes av rädsla för att bli arbetslösa då det är dessa som äger och kontrollerar bankerna (deras pengarna) samt all etablerad massmedia (vad folk skall tycka och tänka) och som önskar att Sverige skall bli ett land för alla (vem/vilka som helst).

De vet att inte dessa ALLA (så länge de får allt de behöver och kräver) som prio nummer ett ger sig på den hand som föder dem i dagsläget. De bidar sin tid och det handlar sålunda inte om att muslimerna skall integreras till det svenska samhället utan om att det är svenskarna som som skall integreras till Islam vilket skall ske genom tillvänjningens strategi.

För bara några decennier sedan fanns det knappast några muslimer i Sverige och därmed inte heller några moskéer att tala om. I dag finns det mängder av moskeér och muslimer i Sverige och varenda dag anländer det muslimska ockupanter/kolonisatörer/PARASITER från diverse utomeuropeiska länder vilka är tacksamma och glada (enligt artikeln nedan) när de ser att det fungerar likadant i Sverige som i de krigshärjade länder de har flytt från.

Tacksamheten visar de inte genom att åka tillbaka till sina hemländer när krigen och konflikterna är över (annat än på semester som betalas av de svenska skattebetalarna) utan de önskar att Sverige skall bli ett muslimskt land genom att tvinga på det svenska folket sin avgrundsreligion så fort de har blivit varma i kläderna vilket de blir redan vid ankomst som så kallade asylsökare utan giltiga identiteter och som dumsvenskar (inte minst de avfälliga kyrkorna) står i kö för att få hjälpa på alla tänkbara sätt så att de kan känna sig som hemma.

Redan vid ankomst får de gratis boende (numera lyxbostäder i nybyggda bostadsrätter då det saknas hyresrättslägenheter), gratis sjukvård, gratis tandvård, gratis skolor, gratis SFI undervisning, gratis hjälp in på arbetsmarknaden (skräddarsydda arbeten med kollektivavtalsenliga löner), ja allt gratis (inte minst nya identiteter) som de inte någonsin behöver betala tillbaka även om det skulle komma fram att de har ljugit sig både gröna och blåa inför migrationsverket eller om de får för sig att bli uppenbart (synligt) kriminella i Sverige.

Ordet utvisning existerar inte!!

När de har sitt på det torra (har blivit överösta med bidrag, förmåner och privilegier som svenska medborgare bara kan drömma om) så hänvisar de till religionsfriheten, det vill säga att de inte endast skall kunna suga ut det svenska välfärdssystemet ekonomiskt (kunna skaffa femton barn som samhället betalar för utan att blinka) utan att det är viktigt för dem att de kan utveckla och sprida sin religion/sina religioner i Sverige som är ett religionsfrihetens land vilket även det skall bekostas med skattemedel.

Kyrkorna/samfunden och dess medlemmar är så berusade av skökans vin (av ekumenik, religionsdialoger och avgudadyrkan) så att de inte ser vad som håller på att ske i religionsfrihetens namn i Sverige och att Islam (muslimerna) steg för steg flyttar fram sina positioner på bekostnad av Herren Jesus lära.

Låt oss hjälpa dem att bygga sina avgudatempel (moskeér), alla tror på samma gud heter det och de som kommer till Sverige för att sprida sin religion är minsann kärleksfulla (se vad ödmjuka och tacksamma de är när de får allt gratis) och därför måste vi öppna upp oss för dem på ett kärleksfullt sätt genom att gå dem tillmötes och stå upp för KÄRLEEEKEN, BARMHÄRTIGHETEN och ALLAS LIKA VÄRDE.

Att ställa frågan om de (dessa tacksamma och kärleksfulla muslimer som idag får allt gratis i Sverige vid ankomst) kommer att stå upp för kärleeeeeken, barmhärtigheten och RELIGIONSFRIHETEN samt allas lika värde den dag de blir i majoritet är inget som de falska kyrkorna ens tänker på då de är så berusade av det vin skökan erbjuder så att de knappt kan tänka klart.

De utgår från att de är kärleksfulla (alltid kommer att vara det) för att de betér sig kärlekfullt och ödmjukt så länge de är i minoritet och får allt gratis av både samhället (skattebetalarna) och kyrkorna/samfunden i Sverige och så länge svenskarna inte är FÖRBEREDDA på böneutrop fem gånger om dagen sju dagar i veckan vilket vi snart kommer att bli om inget radikalt inträffar som får folk (speciellt de kristna) att vakna upp och inse att det inte är rasistiskt, främlingsfientligt, obarmhärtigt eller kärlekslöst att stå upp för Herren Jesus Kristus i Sverige och att vilja bevara sitt land obesmittat från avgudareligioner/avgudadyrkare vars syfte är att breda ut sig på Herren Jesus bekostnad.

Varken judar, muslimer, buddister, hinduer eller andra religionsutövare tror på att Jesus är Gud och vår plikt som troende på Herren Jesus (om vi vill vara hans lärjungar) är att avslöja Satans barn även om de är snälla och ödmjuka till det yttre.

Läs artikeln här:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/blekinge-har-fatt-sin-forsta-minaret

Sötebrödsdagarna snart slut för de nyanlända

Publicerad 2017-10-25 18:30:00 i Mångkultur,

Den första mars 2016 införde Sveriges kommuner något som kallas för bosättningslagen vilken innebär att kommunerna sedan dess har en skyldighet att ordna riktiga bostäder åt alla så kallade nyanlända.

Någon bosättningslag har förstås inte gällt och gäller inte än idag alla de tusentals hemlösa svenskar (svenskar som av någon anledning har haft oturen att bli hemlösa) som kommunerna i bästa fall har (och har haft) en skyldighet att ge tak över huvudet vilket kan handla om inkvartering på vandrarhem eller att de blir hänvisade ett rum på någon annan form av härbärge (tillsammans med psykiskt sjuka och drogmissbrukare) och vilket det oftast har visat sig, slussas fram och tillbaka mellan olika “tillfälliga” boenden till döddagar utan möjlighet att få en egen bostad..
 
Kommunerna har i ren desperation (inte minst den senaste tiden) tvingats och tvingas köpa upp nybyggda bostadsrätter för att kunna följa bosättningslagen (en lag som borde gälla även för hemlösa svenskar och i första hand för hemlösa svenskar) och kunna ge alla nyanlända bostäder.

Det mest hissnande hitillsdags kan väl sägas vara när Nacka kommun gav bostäder till en Syrier och hans tre fruar (denna Syrier är alltså bigamist och bigami är förbjudet i Sverige). Se länk nedan.    

Nu visar det sig att de nyanlända har “korttidskontrakt” under två år och i mars nästa år (2018) går de första korttidskontrakten ut och det betyder att om de inte har lyckats hitta något boende på egen hand innan det så hamnar de på gatan.

Väldigt få har klarat av att skaffa sig en egen bostad och väldigt få har, måste tilläggas, klarat av att skaffa sig arbeten och en egen försörjning.

Många är barnfamiljer och barnfamiljer kan man ju inte slänga ut på gatan (om de har blivit välkomnade till Sverige fått gratis bostäder liksom gratis allt) efter två års tid och på samma gång skulle det ju kunna reta upp de som har stått i det kommunala bostads bolagets kö om de nyanlända får bo kvar i lägenheterna även efter de två åren säger Jesper Schönberg som är lokalförsörjningschef i Haninge kommun.

I det moderatstyrda Nacka kommun har man tydligen blivit tilldelad 1000 nyanlända och här tolkar man bosättningslagen strikt menar Frida Plym Forshell som är arbetsmarknadsdirektör i Nacka.

Det handlar om att kommunen är skyldig att tillhandahålla en bostad under två år och efter de två åren är kommunen inte längre garant för att det finns en bostad åt de nyanlända.
 
Enligt Frida Plym Forsell så skall de flytta ut från lägenheten (efter två år) även om de inte har hittat någon annan lägenhet eller någon annanstans att bo. Det finns ingen speciell andel bostäder som är vikta för nyanlända säger hon.

Två år verkar vara ett magiskt tal för landsförrädarna inom regeringen, riksdagen och inom de olika myndigheter för just i två år gäller även den generösa etableringsersättningen (läs mer om försäkringskassans bidrag till nyanlända nedan).

Att för flertalet av de nyanlända hitta ett annat boende efter två års tid med tanke på att kommunerna har tvingats köpa upp bostadsrätter för att det inte finns några hyresrätter eller andra alternativa boenden, samtidigt som de enda arbeten många av dem kan få är lönesubventionerade arbeten (som betalas via skattemedel) då de saknar både utbildning och de kunskaper som efterfrågas av arbetsgivare i Sverige, får vilken normal funtad människa som helst att undra hur landsförrädarna tänker.

Vad är deras plan med att ta hit mängder av nyanlända (ge dem bostäder och permanenta uppehållstillstånd, inte tillfälliga så länge det pågår konflikter i deras hemländer om det nu gör det) och sedan efter två års tid i bostadsbristens och i arbetslöshetens Sverige, kasta ut dem på gatan om de inte har lyckats ordna bostad eller försörjning på egen hand (då etableringsersättningen har dragits in) och det är socialbidrag som gäller för dem liksom för alla andra som inte kan försörja sig själva?

I och med att detta får fortgå (kommunerna köper fortfarande upp lägenheter trots att majoriteten av de nyanlända fram till idag inte har lyckats hitta egna bostäder (i de flesta fall inte heller några riktiga arbeten) efter två år utan trivs bra i de bostäder som kommunerna har ordnat åt dem (i många fall lyxbostäder) så är det svårt att tänka sig att det Sveriges radio skriver, är sant.

Att skicka ut alla dem (barnfamiljer vars barn har börjat i skolan i Sverige och fått svenska kompisar) som inte har lyckats skaffa egen bostad (det vill säga majoriteten av alla nyanlända) och sedan placera in nya “nyanlända” i lägenheterna som förmodligen inte heller de kommer att kunna skaffa sig en egen bostad inom två år och vars barn också de börjar i skolan i Sverige och får svenska kompisar, eller att tro att dessa lägenheter (när de blir tomma) plötsligt skulle ges till svenska bostadslösa som har stått i bostadskö i åratal, är osannolikt på gränsen till horribelt.

Vad som kommer ske är snarare att de får bo kvar i sina bostäder (de kanske till och med får köpa bostäderna av kommunerna för en billig penning om de har fått skattesubventionerade arbeten och följer SFI, s studieplan) precis som alla som har blivit utvisade från Sverige får stanna kvar (utan att deporteras tillbaka till sina hemländer) och helt öppet kan sitta på torg och demonstrera för sina rättigheter, rättigheter som de inte har enligt Sveriges lag, då de har fått ett utvisningsbeslut men väljer att bryta mot lagen för att de kan göra det uppbackade av människor som tycker synd om dem vilket inte minst Satans kyrkor gör.

Om det är synd om Afghanska (Irakiska, Iranska) vuxna män och kvinnor som kommer till Sverige som ensam kommande barn för att de vill ha ett gott liv för sig själva och för familjen de hoppas på skall kunna komma efter och även de få allt serverat, och säger att de är sexton år trots att de är 35 + och har grått hår och tandlossning samt egna barn och fruar/män i sina hemländer, så hur synd är det då inte om en nyanländ barnfamilj som har fått en nybyggd bostadsrätt (med all lyx som tänkas kan) men som efter två år riskerar att kastas ut på gatan?         

Abderisak Hussein som är en av de olyckliga förklarar vad det handlar om genom att säga “kommunen säger att jag måste hitta lägenhet. Men jag måste hitta jobb också. Om jag inte hittar en lägenhet så går det inte.

Det kanske känns igen och det är väl egentligen så det funkar även för alla bostadslösa svenskar. Ingen bostad, inget jobb. Inget jobb ingen bostad.  

Men vi får hoppas på (om det som står i artikeln är sant) att det finns goda människor som utan att lägga över sin godhet på staten genom att ta emot ensamkommande barn med skäggväxt eller övriga nyanlända (familjer) från när och fjärran i sina hem och mot betalning från staten (idag kan dessa GODA inkassera tuentals kronor i månaden och låta andra betala vilket är stöld, du skall inte stjäla, det sjunde budordet) istället öppnar sina plånböcker (köper bostäder åt dem) eller låter dem få ta över deras fritidshus eller andra bostäder de äger så att KÄRLEEEEKEN får segra om det då är så mycket bevänt med deras stora kärlek till medmänniskan.   

Läs mer här:
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6804678
 
Här om bigamisten från Syrien och hans tre fruar:
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/mannen-med-de-tre-fruarna-fick-inte-bostaderna-i-nacka

Och här om etableringsersättningen till nyanlända:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2016/march/nyanlandas-bidrag-fran-forsakringskassan.html
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik