Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Vad är sanning och vad är lögn?

Publicerad 2017-05-21 16:37:24 i Satans synagoga,

En del människor (de flesta) hävdar att majoriteten alltid har rätt och sedan finns det de som hävdar att det istället är minoriteten som har rätt och majoriteten fel.

Att tillhöra majoriteten är förstås bekvämare än att tillhöra minoriteten men hur många tänker på att det är mellan majoriteten och minoriteten som de flesta människor befinner sig?

Dessa har egentligen inga egna åsikter utan de väljer att tro på vad deras auktoriteter (politiska partier, all etablerad media, präster och pastorer (när det gäller kyrkorna) och förståsigpåare som är anslutna till en viss doktrin/lära, har att lära dem. Då de är så måna om att bli accepterade av den grupp de har valt att tillhöra så köper de i princip allt vad deras läromästare säger till dem.

Om någon har fina titlar att ståta med så faller många människor pladask och ifrågasätter inte ens om det människan säger är rätt eller fel, sant eller falskt. Automatiskt så tror man på någon som har blivit upphöjd som en auktoritet och att den förväntas sitta inne med sanningen inom det område det gäller.

Vad människan/människorna har för motiv bakom sina åsikter och sitt handlande är mindre viktigt.

En auktoritet kan idag även vara en totalt outbildad människa likt Zlatan eller någon annan dumjöns (såpakändis) som har fått breda ut sig i tv och i media och som människor har valt att dyrka likt gudar och som i sin tur älskar att bli dyrkade likt gudar då de tjänar miljontals kronor (i en del fall miljarder kronor) på att bli dyrkade av andra människor likt gudar.

Är det inte ett SJUKT samhälle och en sjuk värld vi lever i när allt går ut på att försvara det man själv vill och önskar tro på och det speciella sammanhang man vill tillhöra utan att veta vad det egentligen är man tror på eller försvarar annat än att auktoriteten den eller den eller dom säger si eller så?

När det finns människor som kan bestämma vad du eller jag skall tycka och tänka för att vårt tyckande och tänkande tjänar deras intressen och inte våra intressen? Guds intressen!!

Vi lever i en förljugen värld som har varit förljugen och totalt korrumperad av Satan sedan Jesus vandrade på jorden (även innan det) och som styrs och ägs av ett fåtal familjer (satansdyrkare) vilka via sin herre Satan har lyckats lägga under sig hela världsekonomin för att det som står i Uppenbarelseboken skall uppfyllas.

Det som står där kommer att uppfyllas men det innebär inte att vi som är troende på Jesus och som vill följa honom, skall sitta och rulla tummarna fram tills att Jesus kommer tillbaka och hoppas på att vi skall bli uppryckta med Jesus till skyarna innan den stora vedemödan. Vi skall avslöja ulvarna i fårakläder.

Den stora vedermödan har börjat och vi lever i denna idag. Men det är inget som kyrkorna och deras avfälliga präster och pastorer samt medlemmar vill kännas vid då de har lierat sig med Satan och med världen. Det enda de är intresserade av är att dra in nya ”medlemmar” till sina skökoväsen så att dessa kan gå runt på bästa sätt.

Idag är målgruppen invandrare och så kallade asylsökande/flyktingar som konverterar på löpande band till kristendomen i JUST Sverige för att de vill få ett gott liv i här genom bidragsförsörjning.

Att kontanterna snart försvinner och det slutligen blir ett märke till var och en (varje levande människa) för att kunna sälja och köpa spelar ingen roll för Satans pastorer och präster eller de kyrkokristna i Sverige.

De tror på sina auktoriteter som värnar och vurmar för världen och världens människor i humanismens namn men inte i Guds namn.

En bild säger mer är tusen ord och vilka det är som styr världens människor liksom Satans synagoga vilken alla kyrkor har anslutit sig till och som är falska judar:

Minsta kritik mot vilka det är som äger världsekonomin (de falska judarna) och därmed alla människor som har till att rätta sig efter dessa Satansdyrkare, kallas ANTISEMITISM.

Idiotin fortsätter i oförminskad takt

Publicerad 2017-05-18 15:53:00 i Mångkultur,

Nu handlar det om att till vilket pris som helst integrera (sysselsätta) alla de människor från när och fjärran som våra sinnesslöa och svenskfientliga landsförrädarpolitiker (myndigheter) har valt att släppa in i Sverige och som är oattraktiva på arbetsmarknaden och inte kan bidra med något annat än att skapa söndring, splittring och kaos samtidigt som de dränerar välfärdssystemet.

De indoktrinerade svenskarna får av dessa landsförrädare som går de kabbalistiska och Talmudtroende judarnas intressen tillmötes (de judar som äger och styr världsekonomin, Sveriges riksbank, massmedia, industrier med mera) lära sig att alla så kallade nyanlända ”flyktingar” är en stor tillgång för Sverige, ja rent av oumbärliga, och att de därför måste göra allt för att de skall känna sig hemmastadda och trivas i sitt nya land.

Ett land som skulle gå under illa kvickt om inte varenda lycksökare som har tagit sig hit får stanna kvar och åtnjuta gratis boende, bidrag, förmåner och privilegier på de svenska skattebetalarnas bekostnad samtidigt som landsförrädarna sätter folket i skuld till bankerna (till de satansdyrkande sionisterna/falska judarna) så att deras gemensamma agenda om ett mångkulturellt Sverige (Europa) skall kunna bestå och där slutligen en ny ras, den eurasiska negroida hybriden, kommer att uppstå genom rasblandning.

Detta har varit bestämt sedan början av nittonhundratalet.

Läs mer om den så kallade Kalergiplanen och om vilka som ligger bakom:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

Genom att krossa fungerande samhällen/nationer (alla som är vakna kan se hur detta sker på ett allt mer öppet sätt i Sverige i och med den pågående massinvandringen av främmande folk och folkgrupper som skapar stora problem och kostnader) och allt som håller ett land och ett folk samman såsom en gemensam kultur och historia (språk, traditioner, seder och bruk, religion m.m) önskar man skapa en ny människa som det är lätt att styra och manipulera.

Denna slags människa är en historielös människa som har blivit berövad sin rätt att känna tillhörighet, delaktighet och att hon/han ingår i ett större sammanhang och har ett uppdrag/en uppgift att fylla. Hennes enda plikt är att konsumera. Därmed är det också en rotlös människa.

Människor som inte har några rötter (någon historia), något de kan relatera till eller identifiera sig med är perfekta offer för dagens psykopater/sociopater inom politiken, massmedia, myndigheter och kyrkor som styrs av Satan via Satans synagoga (ovannämnda satanister/sionister vilka äger och styr ekonomin och på grund av det varje enskild människa).

De är väl medvetna att om de skall kunna genomdriva sin agenda för världen som handlar om att förslava större delen av mänskligheten så måste de använda sig av hjärntvätt och få intet ont anande människor att förneka allt vad sanning och rätt heter samt att skuldsätta sig upp över öronen och detta helst frivilligt.

Om de inte vill skuldsätta sig frivilligt så ser psykopaterna/landsförrädarpolitikerna till att de skuldsätts mot sin vilja (verkar för sin egen undergång) genom att (som tidigare nämnts) ta lån i folkets namn för att bekosta massinvandringen och alla absurda projekt som syftar till att få de hitresta ockupanterna i sysselsättning.

De ensamkommande barnen varav de flesta har ljugit om sin ålder och som i själva verket är vuxna män, ömmar man särskilt för. Inte kan de driva runt dagarna i ända. De små måste ha sysselsättning och intressen fram tills att deras fruar och barn, föräldrar (syskon) eller andra anhöriga anländer som anhöriginvandrare.

Vad kan enligt satanisterna (de svenskfientliga landsförrädarna) vara bättre för ensamkommande unga män i krigför ålder från hela vida världen (mestadels från muslimska länder) än att få lära sig rida och att sköta om hästar i Sverige?

Då får ju de (dessa vinstlotter för Sverige) även en chans att lära sig svenska språket och inte minst en chans att få lära känna unga svenska tjejer (tonåringar) som gillar hästar och att rida och som håller till i stallen på fritiden.   

Som rubriken säger, idiotin fortsätter i oförminskad takt och idioterna blir tyvärr bara fler och fler. Normala människor säger som Kristina sa till Karl Oskar, ”Jag tyar inte mer Karl Oskar” men idioterna tyar hur mycket som helst och idiotin blir bara värre och värre och betalas via skattemedel.

Läs mer om detta idiotiska integrationsprojekt (en del av Kalergiplanen) som liksom alla andra lika idiotiska integrationsprojekt har slagit väl ut enligt de inblandade. Ve den/dem som säger något annat:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/godanyheter/a/Lzo9J/har-far-nyanlanda-lara-sig-svenska-i-stallet

Här är andra skattefinansierade integrationsprojekt som vi har skrivit om här på bloggen: 

http://experimentlandet.blogg.se/2016/july/svenska-barn-fa-betalt-for-att-umgas-med-vuxna-asylsokande.html

http://experimentlandet.blogg.se/2017/february/ytterligare-ett-integrationsprojekt-for-goteborgare-fodda-afrika-till-en-kostnad-av-32-miljoner.html

 

Frälsariver i Göteborgsområdet

Publicerad 2017-05-16 08:32:00 i Religion,

Denna artikel är hämtad från Merit Wagers blogg.

Kommentar följer efter artikeln.

Gun Holmertz, verksamhetsansvarig vid Caritas Angered frivilligcentral i stadsdelen Hjällbo nordöstra Göteborg och med mycket lång och gedigen erfarenhet och kunskap på asylområdet skriver:

I Göteborgsområdet pågår en febril ”frälsariver” i ett stort antal kyrkor, såväl svenska kyrkan i Angered som pingstkyrkan med säte i centrala Göteborg.

Jag blev glad när jag läste din artikel i Svenska Dagbladet för några dagar sen (den 4 maj: Systematiskt bruk av konverteringar för asyl)!

I Göteborgsområdet pågår en febril ”frälsariver” i ett stort antal kyrkor, såväl svenska kyrkan i Angered som pingstkyrkan med säte i centrala Göteborg. Personer som deltar i vår verksamhet där vi sysslar med språkträning och samhällsinformation, namnger personer, speciellt iranier och enstaka unga afghaner som, för att ha större chanser att få uppehållstillstånd, utger sig för att ha blivit frälsta och konverterat till kristendomen.

Hur och vem/vilka som kan stävja detta är är en brännande fråga, tyvärr dock en fråga som inte brinner hos politiker eller Migrationsverket.

Det är hyperviktigt att väcka människor så att de kritiskt börjar granska det som pågår. Det sorgliga är hur de som brinner för att ”frälsa”, ivrigt hävdar att de endast lever upp till missionsbefallningen att sprida det goda budskapet speciellt till asylsökande som har fått avslag på sin ansökan. Det finns alltför många kyrkor och samfund som använder sin egen religiösa övertygelse till att ”hjälpa” andra.”De goda” säger att det inte går att neka någon att frälsas när Gud har kallat dem.

Jag ser inte så många ljuspunkter i den förda eller i den tidigare politiken. Det är det dagliga arbetet i möten med människorna som ger energi men också besvikelse över att det är så segt att få till stånd någon förändring. Alltför länge har många av de boende i Hjällbo tillåtits leva på försörjningsstöd. Vi har ett stort antal kvinnor som vi träffar 1-2 gånger i veckan, tre timmar per gång. De kom till Sverige för 15-25 år sen och begär fortfarande tolk till besök hos socialkontoret och vårdcentralen.

Det pågår också en intressant diskussion i Göteborg angående de ”papperslösa” och om allt gott som kommunen vill ge till dessa. I definitionen av papperslös ingår såväl asylsökande som de med av/utvisningsbeslut samt EU-medborgare. Mer om det snart.

Läs mer här:

http://meritwager.nu/asylmigration/be-my-guest-122-gun-holmertz/

Kommentar:

”De goda” säger att det inte går att neka någon att frälsas när Gud har kallat dem”.

”De goda” i kyrkorna och samfunden vilka tyvärr oftast är ofrälsta själva och som älskar världen och vad som finns i världen, mer än Gud, är så måna om att få vara goda (få vara vän med världen och alla ofrälsta inklusive myndigheterna) så att de tror (intalar sig) att kyrkorna (dess medlemmar) kan frälsa människor.

Kyrkorna och samfunden som har förvandlats till sociala klubbhus och välgörenhetsinrättningar för världens alla icke troende och till Sverige hitresta människor vilka vill ha ett bättre liv, det vill säga försörjning (bostäder, förmåner/privilegier) på skattebetalarnas bekostnad, bevisar på så sätt att de inte är av Gud utan att de är av världen och Satan.

Det enda de är intresserade av är att få fler medlemmar genom att locka folk (numera asylsökande eller så kallade ”flyktingar” med andra religioner) till kyrkorna (samfunden) med olika världsliga aktiviteter samt genom att idka hjälpverksamhet så att deras ”avguda”tempel kan fortsätta att existera som religiösa institutioner samtidigt som de, ”hycklarna”, kan får fortsätta att bli betraktade som GODA.

Att Jesus flyttar in i varje sant troendes hjärta (verkar där genom den Helige Ande) och inte finns i några byggnader (kyrkor och samfund), är inget som de falska kristna (präster och pastorer) talar om.

De talar med andra ord inte om att det är möjligt att vara troende (en Jesu lärjunge) utan att tillhöra (vara medlem i) något avfälligt skökoväsen som älskar och arbetar för världens och Satans rikes utbredning och inte för Guds rikes utbredning.

När kyrkorna döper människor så blir de automatiskt medlemmar i dessa. De döps sålunda inte in i Guds rike utan in i kyrkorna som de sedan förväntas att ta ansvar för genom att stödja (ekonomiskt och på andra sätt) och genom att aktivt delta i aktiviteterna som pågår där.

Av den anledningen har kyrkorna blivit ett fångsredskap för Satan då kyrkorna istället för att följa Gud och Guds ord (Kristus evangelium) följer världen genom att fixa och dona med världen och världens människor (försöker förbättra världen och den onda människonaturen vilken inte kan förbättras enligt bibeln utan som måste korsfästas för att födas på nytt så människan blir en ny skapelse) så att världen och de ofrälsta kan leva kvar i Gudsfrånvändhet (i kärlek till världen) och synd.

De falska kristna (Satans barn) som i regel är ekumener och som medvetet eller omedvetet arbetar för att alla kyrkor, samfund, religioner samt ockulta läror skall skall slås samman för att sedan underställas påvekyrkan (Rom) via Sveriges kristna råd, ser förstås det som något väldigt positivt (smickrande) när det anländer människor från jordens alla hörn och som när migrationsverket försöker dra åt tumskruvarna gällande att bevilja asyl till varenda en som sätter ner foten i Sverige, plötsligt får för sig att konvertera eller bli bög.

De önskar frälsa dem till sina kyrkor (kosta vad det kosta vill för de svenska skattebetalarna) men då de själva är ofrälsta (inte pånyttfödda i Kristus) förstår de inte att det endast är Gud som kan frälsa människor. 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik