Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Jesus stödjer inte laglöshet och massinvandring

Publicerad 2015-08-20 15:51:00 i Jesus,

Vad handlar den pågående massinvandringen (ockupationen) om, om inte att på ett legalt sätt och med medmänskligheten och tycka synd om mentaliteten (allas lika värde) som vapen, kunna plundra och utarma den svenska befolkningen (Sverige) materiellt, kulturellt, socialt, religiöst och andligt för att ge plats åt laglösheten och åt de politiska sionisternas (förklädda till judar) agenda.

Inkompetenta landförrädarpolitiker som inte ser till landets och folkets bästa gör dagligen så gott de kan för att förvandla Sverige till ett u land, en mångkulturell sopstation, befolkat av människor som inte hyser den minsta respekt för sitt nya hemland och som aldrig hade tagit sig hit om det inte hade varit för de generösa bidragens skull (hoppet om en bättre ekonomisk tillvaro) och för att de här har rätt att ostört skapa sina egna regler och lagar.

Sverige är numera ett laglöshetens land eftersom det enligt den politiska korrekthetens representanter (de av sionistisk media gravt hjärntvättade) är synd om de laglösa som vägrar följa regler och lagar och eftersom den svenska kristenheten har lagt sig platt för allt vad ondska enligt bibeln och vår herre Jesus Kristus, handlar om.

Enligt den svenska kristenheten så kan inte någon fattig människa i hela världen (någon som verkligen är fattig eller som påstår att den är fattig) vara ond eller bedräglig trots att bibeln säger att den ofrälsta människan (det gäller fattiga såväl som rika) drivs av världens ande (den antikristliga anden) och av den gamla människonaturen som sedan syndafallet är Adamnaturen.

Bibeln säger att vi alla har syndat och att vi alla är syndare men att det finns en, Jesus Kristus som har försonat allas våra synder genom sin död på korset. Genom sitt blod har han friköpt oss från världen och världens ande och genom det har han skapat en väg för oss alla till Gud, den allsmäktige, alltings skapare och Herre.

Vi behöver inte längre följa människor som drivs av världens ande vilket också är Satans ande, den antikristliga/Luciferska anden som har varit i uppror mot Gud sedan Gud kastade ut Lucifer/Satan (samt de änglar som följde honom) från himmelen.

Den antikristliga anden är sedan dess rådande i världen bland fattiga, medelinkomsttagare, rika i Sverige och bland människor i alla världens länder (fattiga, medelinkomsttagare och rika) oavsett vad de har för bakgrund eller vad de vill med sina liv. Den antikristliga anden skapar förödelse över hela världen genom krig och konflikter och genom att sätta grupper mot grupper och den antikristiga andens syfte är att få så många människor som möjligt att böja knä inför Baal (avgudar) utan att få dem att förstå att de böjer knä inför Satan.

Det är bara på det sättet som Satan kan utbreda sitt rike och gör så. Satan har sitt rike och Gud har sitt rike. Det finns endast två riken fysiskt och andligt och det är Guds rike och Satans rike. Vi alla tillhör antingen det ena eller det andra. Vi arbetar för det ena eller det andra genom våra ställningstaganden.

Vi vill gärna tro att vi gör Guds vilja bara vi är snälla mot våra medmänniskor och i Sveriges fall mot alla världens fattiga som lyckas ta sig hit för att leva på bidrag och som sedan utnyttjar generositeten till att i vissa fall mörda, våldta eller förgripa sig på oskyldiga människor som skapades till Guds avbilder. Säger man något om att det är främlingar som kommer hit och beter sig barbariskt (icke humant samt skapar egna regler och lagar) så är man en rasist och människofientlig.

I mörkret kan Satan råda och härska (vi lever alla i ett mörker där sanningar undanhålls för oss) men när ljuset kommer så blir det genast svårare som när profeten Elia utmanade Baalsdyrkarna. I mörkret kunde de göra sina besvärjelsekonster men när ljuset kom kunde de inte göra något. Besvärjelserna fungerade inte.

Från politiskt håll så skriker man efter nya ledare men vi kristna vet att inga nya politiska ledare kan förändra allt vad ”vanliga” människor vill förändra. Endast nya hjärtan förvandlade i Kristus kan förändra den mest hårdhudade och den mest ondskefulla människan likt Paulus som tillhörde det fariseiska partiet på Jesus tid  och som förföljde och mördade de kristna innan han blev en av Guds utvalda genom sin uppenbarelse på Damaskusvägen.

Gud utvalde Paulus. Han blev inte utvald av något parlament/regering eller någon kristen församling som satt och dunkade varandra i ryggen och som sa att nu måste du lägga lite band på dig och göra si eller så och vara anpassningsbar för att kunna utbreda Guds rike. Allt detta kommer från Satan. Anpassning till denna världens onda är från Satan.

Varför kan inte ni kristna i Sverige och i alla andra länder förstå detta istället för att tramsa med och hylla massmördare och massmördarstater som Israel?

Paulus var tvungen att helt vända om och göra sig obekväm i det fariseiska partiet och bland de skriftlärda liksom Jesus och hans andra apostlar samt Johannes döparen som beredde vägen för Jesus innan det. Obekväma blir alla som inte gapar med i den politiskt inkorrekta kören utan som drivs av Guds ande.

Gud skapade nationer där han placerade ut människor för att de inom dessa skulle kunna söka honom. Varför vill då avskum till politiska sionister, talmudister, kabbalister förstöra alla länder och allt gott som finns i länderna och få folk till att fly till länder där det är minst ondska? Något som skall bekostas av dem som lever där så att även de blir allt mer utblottade.

Är det inte för att de styrs av Satan? Gud vill gott men Satan vill bara ondska och han önskar så mycket ondska så att oskyldiga drabbas av andra folks vanvett och vredesmod. Vi ser varje dag hur ondskan utbreder sig men varför inte vakna och ta strid mot ondskan och mot Satan?

Varför inte stå upp för de länder där ondskan (Satan) har gjort det omöjligt för människor att leva? Varför tillåta att en liten elit skor sina redan blodiga händer för att ytterligare kunna utöka sin makt och sin ondska som inte kommer någon av Guds skapelser till del?

Det pågår ett krig i den fysiska världen såväl som i andevärlden (övernaturliga ting sker) men vi måste alla välja sida var vi än befinner oss eller i vilket land vi än anser att vi är de rättmätiga ägarna till då vi har levt där i generation efter generation.  

Ulvar i fårakläder som nästlar sig in i kyrkorna, moskéerna, synagogorna och i templen samt på det politiska planet i regeringarna och parlamenten, kommer alltid att för att sprida förstörelse/förgörelse då de är Satans hantlangare och går Satans ärenden.

Det finns endast en som kom för att sprida rättfärdigheten (den rättfärdighet som majoriteten av judarna inte ville ta emot och som majoriteten av de kristna inte vill ta emot idag) och det var Jesus Kristus. Han kom utan några maktanspråk och böjde sig inför makten (den makt som romarna och det judiska prästerskapet hade) för att dö en plågsam död på korset i plåga och i förödmjukelse då judarna skrek till honom och frågade varför han inte kunde hjälpa sig själv i den situationen han var i.

De hade ingen aning om att det stod änglar (mängder av änglar) i närheten (de såg inte den osynliga världen med gudomliga varelser) som hade kunnat komma till hans hjälp om han bara hade yttrat ordet av att ”skona mig” eller ”låt mig få leva”.

Jesus visste vad hans uppdrag var och han tillkallade inte änglarna för att kunna rädda oss alla människor här idag. Herren Jesus Kristus var full av kärlek och nåd och hade aldrig begått en enda synd i sitt liv men pliktade med sitt liv för att ge oss alla obotliga syndare livet som arvedel och en plats i himmelen. Det inget hjärta kan se eller förstå det har Gud redan förberett åt alla som tror på honom här och i livet efter detta. Halleluja!

Vi väljer själva om vi vill ta emot Jesus Kristus som herre och frälsare i våra liv men måste också vara beredda på att våra liv blir förvandlade när vi tar emot honom. Förvandlade på alla sätt. Guds ande manar oss till rättfärdighet och till att göra det goda som inte är det samma som världens rättfärdighet och världens goda.

Världens rättfärdighet och goda är att idka välgörenhet (om man har det hyfsat eller gott ställt) men Guds rättfärdighet är den rättfärdighet som visar sig i rena hjärtan och som inte kräver något tillbaka mer än anständighet och respekt för skaparen av allt och för hans skapelser.   

Världen är fördömd men den som tar emot Jesus är fri och står utanför lagen då lagen inte längre verkar i några stentavlor utan i våra hjärtan. Av den anledningen är vi fria. För att Jesus verkar i oss. Vi gör det vi gör (det goda) genom att Jesus verkar i oss och inte av egen kraft.

Antikristliga rörelser (HBTQ) stöds av Satans synagoga

Publicerad 2015-08-06 13:06:00 i Satans synagoga,

I år lyckades ”Stockholm Pride” och den av Gud fördömda regnbågsrörelsen (HBTQ) ivrigt påhejade av den judiska församlingen (övriga judiska aktörer) och svenska kyrkan (skökan), samla ihop cirka 200 organisationer, fackförbund, företag, politiska partier (politiker), statliga myndigheter, rättighetsaktörer och idrottsföreningar, till stöd för en fortsatt pervers samhällsutveckling som syftar till att få så många människor som möjligt att infoga sig i det antikristliga systemet och bryta mot Guds uppsatta normer för hur människor på bästa sätt skall kunna leva tillsammans.  

HBTQ rörelsen är liksom den ekumeniska rörelsen och rörelserna som är för massinvandring, upprorsrörelser. Rörelser som gör uppror mot Gud och Guds ordning (i detta fall skapelseordningen) är enligt skriften, antikristliga rörelser, det vill säga rörelser som är emot Kristus. Kommunismen vars rötter går att finna i kabbalismen/den politiska sionismen (den falska judendomen) är ett typexempel på upprorsrörelse (antikristlig hatrörelse) som har kostat miljontals människor livet.

HBTQ rörelsen går i bräschen för att bryta ner moralen i samhället genom att jämställa människans värde med hennes agerande (beteende) och då särskilt om hon tillhör en minoritetsgrupp. Att vända sig emot ett oacceptabelt beteende (agerande) om personen/personerna i fråga tillhör någon minoritetsgrupp (inom eller utanför landet) är lika med diskriminering, människohat och rasism. Detta är ett arv från Frankfurtskolan (dess sataniska rötter) som vi har skrivit om här och som är en skapelse av Satan och hans Satans synagoga:

Läs mer om detta här:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/frankfurtsskolans-sataniska-rotter.html

Kärlek, godhet och barmhärtighet innebär numera att inte opponera sig eller ens reagera när människor bryter mot Guds rättfärdighetslagar (de gudomliga lagarna som Gud har fastställt på grund av att han älskar sin skapelse människan) eller mot de världsliga lagarna. Kärlek i dagens Sverige är att tillåta alla minoritetsgrupper att få göra vad de vill och att inte lägga sig i. De (även om de är gravt kriminella och bryter mot alla tio Guds bud samtidigt) måste få gehör för sina åsikter och tankar om vad som är rätt och fel precis som alla andra.

De är ju människor som Gud har skapat och Gud är kärlek och älskar alla helt kravlöst. Detta är vad laglöshetens företrädare och de falska skökoväsendenas (avfallets kyrkor) representanter har lyckats tuta i både troende och icke troende. Av den anledningen ökar laglösheten dag för dag och det antikristliga systemet tillåts att breda ut sig på Guds rikes bekostnad.     

Vill man skapa sina egna lagar och regler liksom de utländska tiggarna (som inte ens borde vara här) med sina bosättningar, nedskräpning på offentliga platser, vägran att betala böter och att anamma lagen som säger att den som väljer att vistas i annat EU land har rätt att göra det under tre månader såtillvida att den kan försörja sig själva med mera, så är det okey.

Eller som när muslimerna kräver speciella badtider, ledigheter, specialkost i skolorna eller annan särbehandling.

Detta som man kallar ”kärlek”, låt alla få ställa krav (gärna så orimliga som möjligt) och göra vad de vill samt få allt vad de vill på de svenska skattebetalarnas bekostnad (när det gäller alla som tar sig till Sverige för de generösa bidragens skull) är inte kärlek och har inte heller något med barmhärtighet att göra. Det syftar till att sprida laglöshet.

Guds kärlek är en kärlek som tar hänsyn till alla människors bästa och inte till olika intressegruppers, folkgruppers eller till enskilda individers bästa för att de kortsiktigt (innan majoriteten har gett sitt oåterkalleliga ja till Antikrist) skall kunna få någon form av vinning (ekonomisk vinning) för sig själva och/eller sin grupp i andra länder och på andra människors bekostnad vilket är fallet idag då man öser bidrag (skattemedel) över de tusentals individer som anländer till Sverige varje månad samtidigt som det svenska folket utsätts för diskriminering.   

Gud skapade nationerna för att människorna inom dessa skulle söka honom och som ett skydd mot Satans angrepp. Nationernas upplösning (borttagandet av gränser) som motiveras med att alla folk och folkgrupper skall bli som en enda stor och lycklig familj (se vad som hände när människorna byggde Babels torn) är sålunda ett Satans verk liksom attacken mot familjen som har pågått under flera decennier (utan några större protester från de kyrkliga företrädarna) och som nu har urartat fullständigt i och med den snuskiga och vederstyggliga HBTQ rörelsen.

Vad man önskar från maktens håll (en önskan som också är Satans) är att försvaga människor och länder. Utan familj, släkt, land, kultur, traditioner, historia och Gud samt med sexuella läggningar som strider mot skapelsen och mot Guds plan för sin skapelse, blir människorna ytterst sårbara, hjälplösa och otrygga. Sårbara, hjälplösa och otrygga individer är lätta att manipulera och få makt över.

Vi kristna vet vem som gärna vill ha makt över människan (helst alla människor) och vem som i begynnelsen bröt med Gud för att han ville gå sina egna vägar (göra vad han själv ville) och som gjorde uppror i himmelen och vägrade att underordna sig Gud. Denne, det vill säga Satan, går fortfarande sina egna vägar och gör vad han vill (tillsammans med sina tjänare och de fallna änglarna/demonerna) här på jorden.

Varje dag ser vi hans verk i form av ondska (krig, konflikter) som florerar inom nationer och mellan nationer, i samhällen, inom familjer och mellan individer.

Satans högsta önskan är att så många människor som möjligt skall göra som honom (göra vad de vill). Han kämpar varje dag för att få människor att göra uppror mot Gud och för att få dem att överge Guds vilja för sina liv. Varje dag får han nya anhängare som rättar in sig i de politiskt korrekta leden och som arbetar för att uppmuntra och sprida laglöshet med alla tänkbara medel.

Är du en av dem som i tron att du verkar för kärlek i själva verket är med om att uppmuntra och sprida laglöshet? Tror du att du gör något gott genom att inte ha några synpunkter på att alla får göra som de vill? I synnerhet alla som tar sig hit från andra länder och som helt öppet struntar i både de världsliga lagarna och de lagar som Gud har fastställt för att det skall kunna fungera för människor att leva tillsammans?

Som genom att göra vad de vill (det må sedan vara hur synd som helst om dem) faktiskt gör Satans vilja och som genom att de gör Satans vilja inte gör Guds vilja och därmed förpestar tillvaron för sina medmänniskor.

Det är Antikrists ande (den lögn - ande som under apostlatiden verkade i mörkret som en Laglöshetens hemlighet enligt Paulus) som står bakom den falska kärleken (det sociala evangeliet) som grundar sig på lögnen om att Gud är så kärleksfull så att han är beredd på att utplåna sig själv och sin församling för att inte stöta sig med de laglösa, den laglöse eller med Satan.

Bibeln talar om för oss att icke troende (det gäller alla icke troende även de som är jättesnälla) drivs av världens ande och att världens ande är Antikrists ande då världen (hela världen) är i den ondes våld.

Antikrists ande verkar fortfarande i mörkret, i frimurarordnarna och i de hemliga sällskapen där de verkliga beslutsfattarna träffas och lägger upp sina ondskefulla planer för världen. I Sverige finns det cirka 15000 frimurare. 674 av dem arbetar inom det svenska rättsväsendet som poliser, åklagare, rådmän, advokater, jurister och runt 600 som biskopar och präster i svenska kyrkan eller som pastorer inom frikyrkan.

Bland de övriga finns beslutsfattare och opinionsbildare av olika slag såsom politiker och mediaföreträdare, företagare, direktörer, höga militärer, läkare, tandläkare, chefer inom myndigheter med mera.

Man gömmer sig bakom ett respektabelt beteende, lovvärda ideal, filantropisk verksamhet och allmän religiositet (frimureriet sägs vila på kristen grund) men frimurarna själva förnekar att det är fråga om en religion. Man har dock tempel och altaren där man tillber ”den store Arkitekten” och blandar element från många olika religioner.

Först senare, ju högre upp man kommer i graderna, framkommer frimureriets sanna väsen. Man tillber guden Jah-Bul-On. Jah=Jahve. Bul=Baal, den gamla kanaaneiska fruktbarhetsguden. On=Osiris, den egyptiska underjordsguden. Både Baal och Osiris är manifestationer av Satan. Deras namn åkallas också i magi, trollformler och satanism (femuddiga och sexuddiga stjärnor). Se Israels flagga.  

Under 1700 talet bytte Mayer Amschel Bauer ut sitt efternamn till Rothschild som betyder “röd sköld” på tyska. Ett rött hexagram (en röd Davidsstjärna) hängdes upp på hans dörr och det blev sedan hans familjs vapensköld. Symbolen “röda stjärnan” är också en symbol för kommunismen som liksom nazismen och de övriga ideologierna har samma rötter.

Om man sätter ihop de båda trianglarna i Davidsstjärnan blir det en symbol för “människan som Gud” vilket speglar den tid i vilken vi lever. Stjärnan har 6 sidor, 6 vinklar och 6 poäng = 666. 666 är vilddjurets märke enligt bibeln och 666 nämns också i  GT,s  1. Konungaboken.

”Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra sextiosex talenter” (1.Kon. 10:14)

Den ideologi som ligger bakom frimureriet går tillbaka ända till Egyptens, Babylons, det Israeliska folkets (judarnas) historia och mytologi (en del av judarna valde att dyrka avgudar, Baal som exempel, liksom Gamla testamentets kung Salomo, medan andra stod fast vid Abrahams Gud som också är alla kristnas Gud) och har varit verksam länge i världen.

Sedan dess kan man tala om två grupper av judar. Gudsdyrkande judar och Satansdyrkande judar. Den sistnämnda gruppen som i Uppenbarelseboken kallas för en Satans synagoga, är den som har tagit kontrollen över de Gudsdyrkande judarna samt över alla så kallade hedningar (alla icke judar), länder och regeringar genom ekonomin och ”mycken köpenskap” (vilket också var Satans, deras herres fall och anledningen till att han blev utkastad från himmelen av Gud).

“Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -  dock, du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga” (Upp. 2:9)

“Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär” (Upp.3:9)

Detta har möjliggjorts tack vare de hemliga ordnarna (frimurarordnarna vars medlemmar tillhör gräddan i varje samhälle/land och som  därför har makt över dem som på papperet har makten) och andra hemliga grupper såsom Bilderberggruppen med flera.     

Kung Salomo anses vara frimurarordens stiftare och det var han som utvecklade den judiska Kabbalan (traditionen, mysticismen). Kabbalan ingår i frimurarnas symbolvärld och den första mästaren enligt frimurartraditionen var bibelns Hiram från Tyrus som kung Salomo lät hämta till sig för att uppföra det första templet på berget Moria i Jerusalem. (1.Kon. Kap. 5,6,7)  

Under åren efter sitt avfall och fram till sin död hann kung Salomo med att ge form åt Kabbalan, som den moderna judaismen (sionismen) tillsammans med texterna från Talmud eller “de äldstes stadgar”, vilar på. Detta religiösa trossystem i vilket lag och bokstav, inte ande och liv sätts främst, opponerar sig Jesus emot vid flera tillfällen.

Läs mer om detta här:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/march/frimurarna-bakom-sveriges-undergang.html

Den antikristliga andens syfte  är att genom olika Gudshatande och Gudsföraktande rörelser (förakt genom att negligera eller förvanska Guds ord) stärka, utveckla och (som nämnts) binda (infoga) människor till det antikristliga systemet så att deras lojalitet blir till detta system (och till Satan) som enligt Uppenbarelseboken (och vad vi själva kan se, det kontantlösa samhället) kommer att leda fram till att alla människor ställs inför valet att ta vilddjurets märke (eller att låta bli) för att kunna köpa och sälja.

Vi är snart där!  

Kampen om själarna pågår för fullt både i den synliga och i den osynliga världen. Vi deltar alla i denna kamp vare sig vi vill eller inte och strider antingen för Guds rikes utbredande (det goda) eller för Satans rikes utbredande (det onda) här på jorden. Vilken sida väljer du?

Några bilder från Pridefestivalen.
 
 
Bildresultat för bilder på svenska kyrkan i pride paraden
 
 
Bildresultat för bilder på svenska kyrkan i pride paraden
 
 
Här är de som ska försvara Sverige i krig.
Sveriges försvarsmakt
 
Här är de som ska försvara Sverige i krig.
Försvarets homosexuella
 
Simon Banks förmodade stamfränder demonstrerade för HBTQ i Sverige.
Judar för homorörelsen
 
pride13
och heja Israel 
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik