Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Yttrande "friheten" snart ett minne blott

Publicerad 2018-05-29 21:09:05 i Religion,

Som bloggare så gick det tidigare att pinga de senaste inläggen på ”Intressant.se” och på ”Nyligen.se” men båda dessa pingcentraler har numera lagt ner sin verksamhet och då, vilket är något märkligt, i samband med att den nya GDPR lagen trädde i kraft den 25 maj.

Syftet med denna nya lag sägs vara att skydda människors personliga integritet (en integritet de hade redan tidigare) och att ge dem möjligheter att kontrollera vem/vilka som har deras personuppgifter och att de om de önskar kan få sina personuppgifter hos företag och dylikt (även hos bloggare i kommentarsfälten då deras IP nummer syns) få dem raderade så att de slipper att få reklam etcetera som om det tidigare har varit ett jätteproblem.

Det låter i de flesta öron riktigt toppen att den nya lagen handlar om att värna om människor och deras integritet. De köper detta ”humbug” med hull och hår och det är så som Satan och hans lakejer, det vill säga Satans synagoga/de falska judarna/Satans barn som har gått samman med världens barn (inte minst de så kallade kristna kyrkorna och samfunden), verkar för att kunna flytta fram sina positioner och strypa allt vad yttrandefrihet, pressfrihet, demokrati, religionsfrihet med mera heter i syfte att kunna sätta sin herre Antikrist (Satan) på tronen i Rom och som än så länge inte kan träda fram förrän alla lagar har förändrats/tagits bort så att människor (majoriteten av mänskligheten) inte kan se vad som är rätt eller fel.      

Då först kan den Laglöse, Antikrist, den falska profeten (den påve som är påve när detta sker), som har legat tillsammans med vilddjuret (Satan) genom att gå vilddjurets ärenden, träda fram och ta över. Det kommer inte att bli under en särskilt lång tid för vilddjuret (Satan) som dumhuvudena (de som kallar sig kristna) har tytt sig till och bjudit in kommer att krossa hela den falska religiositeten och påveskökan i Rom som flyter av guld och purpur och som inte har något med Jesus/med Gud att göra. Om detta kan vi läsa i Uppenbarelseboken.

De som kommer att bli kvar är lärjungar till Jesus. Inga som kallar sig kristna och som stöttar Satans verk och hans härjningar idag kommer att vinna evigt liv med Jesus/med Gud. De har valt vilken sida de står på vilket man gör i detta livet och de har valt världen framför Gud/Jesus för att de vill vinna framgång och annat i världen. De har valt vilken herre de tjänar. Det går inte att tjäna två herrar samtidigt!!!

Deras vädjanden om att Herre, Herre, har vi inte gjort allt för dig. Vi har gjort allt som står i vår makt för dig, kommer aldrig att nå fram till Jesus/Gud. Han kommer att visa bort dessa falska kristna och säga att visst har ni gjort både det ena och det andra men ni har inte gjort min Faders vilja utan ER EGEN VILJA.

När lagar skapas i världen av världens människor och det handlar om lagar som inte kommer från Gud/Jesus så är det varje lärjunges (varje lärjunge till Jesus/Gud) plikt att gå emot dessa lagar men så gör inte ”kristna” som vill vara vän med världen för att de personligen tjänar på att vara vän med världen och med Satan själv. Så därför anpassar de sig till världen och till alla nya lagar som världens människor (Satans synagoga/de falska judarna som har fått sin makt via Satan och som styr över penningen) lägger fram.

Vad leder det till? Leder det till att människor blir frälsta till Jesus eller vem/vilka/till vad blir de frälsta och hur och varför? Blir en människa/människor som söker upp en kyrka eller ett samfund av någon anledning (för att det är trevligt där och för att den/de där kan få en massa gratis aktiviteter/mat etcetera), frälsta till Jesus/till Gud eller blir den/de möjligtvis frälsta in till kyrkorna och samfunden?

Har de efter det någon verklig integritet när den/de har gett sina liv till kyrkorna och samfunden som alla vandrar med världen och med Satan?

Vi skall inte låta oss skrämmas av Satans synagoga och Satans synagogas lakejer om vi vill vara barn till Jesus. Jesus och hans apostlar talade om sanningen för de falska judarna, de skriftlärda och fariseérna, och om vi vill följa vår Herre Jesus Kristus så måste vi gå i hans fotspår och se att idag så är det de kyrkokristna (vilka har lierat sig med världen och med Satan) som är varje sant Guds/Jesus barns värsta fiender.

Who Gave The Law of God?

Publicerad 2018-05-29 18:20:09 i Jesus,

Är Guds rike en demokrati?

Publicerad 2018-05-24 15:33:51 i Religion,

Enligt Satans kyrkor och samfund (det vill säga alla etablerade kyrkor och samfund i Sverige) vilka är medlemmar i Sveriges ”kristna” (sataniska råd) så är Guds rike en demokrati vilket innebär att om majoriteten av människorna i samhället/i ett samhälle (demokrati = folkstyre) inte är nöjda med bibelns Gud/Jesus (jag är vägen, sanningen och livet säger Jesus och ingen kan komma till Fadern (Gud) utom genom mig) så är det möjligt att rösta bort honom i sann ”demokratisk” anda.

Majoritetens röst väger alltid tyngst i en demokrati och detta oberoende av vad ”majoriteten” tycker, tänker eller tror. Om majoriteten inte tror på Gud/Jesus så finns det inget hinder att antingen rösta bort honom eller att välja den väg som kyrkorna (vilket är en Satans taktik) har valt idag (som medlemmar i SKR) vilket är att steg för steg och tillsammans förändra Gud/Jesus (att predika en ANNAN Jesus) så att han skall kunna bli accepterad av ”alla” människor som ingår i det ”demokratiska” samhället även om de bekänner sig till andra religioner och läror (AVGUDALÄROR enligt Gud/Jesus och bibeln) och som därmed är AVGUDADYRKARE om vi tror på Gud/Jesus och på hans ord.

Att predika en ANNAN Jesus (ett främmande evangelium) än den bibliska Jesus (Gud) i syfte att få vara världen och världens människor (världens makthavare) till lags är allvarligt utefter vad bibeln lär men dessvärre så är det något som de ”kristna” kyrkorna och samfunden (dess medlemmar) har satt i system att göra för att de inte vill stöta sig med världen. Det är världen (världens människor) som kan ge dem det de trånar efter och som är karriär i världen, framgång i världen, makt i världen, status i världen, popularitet i världen, pengar i världen.  

De föredrar att älska och att tjäna (att arbeta för) världen framför att ha Faderns (Guds och Jesus) kärlek vilket gör dem till Guds/Jesus fiender men också till alla sanna Guds barns fiender. Faktum är att alla som har läst sin bibel (GT och NT) och som påstår sig vara lärjungar till Jesus är eller borde vara på det klara med att i Guds rike råder inte ”DEMOKRATI” utan ”TEOKRATI”.

Det finns ingen människa/människor eller några falska gudar (demoner) som kan sätta sig över Gud/Jesus som är den vi som vill vara Jesu lärjungar tror på och som vi krampaktigt håller fast vid även om det blåser snålblåst från alla olika håll och kanter. Kanske vi i de svåraste stunderna är beredda på att ge upp och att ge vårt hjärta till världen och till Satan, precis som kyrkorna och samfunden har gjort, för att vi är så fast rotade i att majoriteten alltid har rätt och att det därför måste vara oss det är fel på (när vi vill följa Jesus) om vi inte stöttar och stödjer kyrkorna och samfunden när det går upp för oss (vilket det brukar göra förr eller senare och oftast förr) att de inte vandrar med Jesus/Gud utan med världen och med världens människor trots att de påstår det motsatta.

Som sant troende på Jesus/Gud (om man nu tror på honom vilket) så går det inte att varken rösta bort honom eller att förändra honom för han är samma Gud som han alltid har varit (skaparen av himmelen och jorden och allt däremellan) även om tiderna och människorna liksom tekniken förändras. De falska kristna brukar hävda att de inte sysslar med politik (som ”kristen” skall man inte lägga sig i politiken) men det är just det de gör för att de älskar världen och gör allt för att göra sina röster hörda i världen.

Inte för att de står upp för rättfärdigheten (Jesus rättfärdighet genom tro och nåd) och för att de är motstådare till orättfärdigheten utan i syfte att få ta del av de lockelser som världen har att erbjuda dem.

Världen och den antikristliga anden som alla ofrälsta drivs av (ytterst sett av Satan som är herre över världen) tar tacksamt emot och inbjuder till samarbete efter samarbete (kompromiss efter kompromiss) och de falska kristna ställer villigt upp på vad som krävs för att, som dom tycks tro, kunna frälsa världen och herren i världen. Fred, kärlek och tolerans är de mest vanligaste orden som man i kyrkorna och samfunden använder sig av men kommer dessa ord verkligen från Gud/Jesus?

Kom Jesus (Gud) till jorden för att skapa FRED, KÄRLEK och TOLERANS till allt och till alla eller kom han för att avskilja ett folk åt sig?    

Idag handlar det (vilket vi har skrivit om i många inlägg) om att få in så många som möjligt till Satans kyrkor och samfund och om folk bara går dit och deltar i deras verksamheter så kommer de tids nog att bli frälsta. FRÄLSTA TILL VEM OCH TILL VAD KAN MAN FRÅGA SIG??

Är det inte möjligtvis till kyrkorna och samfunden (byggnaderna som kan se jättefina ut på utsidan men som stinker unket invändigt!) eller till dem som har lockat dit dem och som då får en chans att indoktrinera dem precis som de själva en gång har blivit indoktrinerade av ett så kallat ledarskap (auktoriteter) i kyrkorna/samfunden?

Att de som totalt har förlorat riktningen (vad de än har för titlar, kan en blind leda en blind?) och börjat att hänge sig åt att predika en falsk Jesus/en annan lära (ett annat evangelium) sedan kan fortsätta att sprida en falsk lära (en annan Jesus) men med skillnaden att det nu är de själva som har tolkningsföreträdet/makten över de nyfrälsta och som de menar att dessa nyfrälsta måste rätta sig efter?

En nyfrälst måste alltid rätta sig efter ledarskapet (de som har varit frälsta länge), det vill säga rätta sig efter människor och om de, detta ledarskap går emot allt vad Jesus (apostlarna) och bibeln lär så måste en nyfrälst ändå rätta sig efter det (detta ledarskap) och efter människor. Majoriteten har alltid rätt i en demokrati och det verkar gälla även inom kyrkorna och samfunden som är ”DEMOKRATISKA” kyrkor och samfund.   

Innan var det auktoriteterna som den/de såg upp till (de som har anammat den demokratiska ordningen i kyrkorna) men efter ett tag är det den själv som är herre på täppan men då förstås genom att fortfarande ta hänsyn till auktoriteterna (ledarskapet) i dens kyrka/samfund om den vill stanna kvar där vilket den förstås vill för den kan inte vara ensam med Jesus för den har inte Jesus med sig längre även om den en gång hade det.

Är vi som frälsta till Jesus uppmanade att följa människor som inte står upp för Jesus och för bibelns sanningar bara för att vi vill vara vän med dem? För att de är snälla och säger att de vill oss väl? Vad leder det till om vi gör detta? Kan vi som är troende på Jesus/Gud i det nya förbundet nalkas Gud/Jesus och ha kontakt med honom utan att gå via ett prästerskap? VAD SÄGER GUDS ORD OM DET och vad säger kyrkorna och samfunden om det?    

Om jag har förstått Guds ord rätt så säger Gud/Jesus att vi skall draga ut från det stora Babylon i denna den yttersta tiden som Uppenbarelseboken beskriver och från den värld som styrs av världens herre, av Satan, men kyrkorna och samfunden säger något helt annat. De säger att kom till vår kyrka, välkommen till vår kyrka och kom gärna med förslag på hur vi skall kunna locka ännu mer folk in till kyrkorna. Alla är välkomna. Kom som du är och tro vad du vill och gör vad du vill. Huvudsaken är att vi kan fylla upp kyrkorna med folk och då speciellt under söndagsgudstjänsterna klockan tio eller elva.

I vår kyrka råder ”Demokrati” och religionsfrihet. Alla kan tro på vad de vill innan de eventuellt väljer att bli medlemmar i kyrkan och det blir de förstås förr eller senare när kyrkan har bundit dem så hårt till sig och hjälpt dem så mycket (med än det ena och än det andra) så att de känner sig tvungna att ta emot kyrkan. Att säga eller att antyda att detta är sant handlar inte om att de som gör så vill att människor skall ha frihet (Jesus frihet och vandra i Ande och i sanning) utan att de skall bli bundna in till Satans kyrkor och samfund eftersom de själva är bundna till dem. Det handlar om ett nytt slaveri! Om att gå från det ena slaveriet (slaveriet i världen) in till ett annat slaveri under kyrkorna/samfunden.

Det handlar om att efter ha lämnat slaveriet i världen så väntar ett nytt slaveri under kyrkans och Satans ok. Satan har tagit över kyrkorna och samfunden och då handlar det om att gör det eller gör det, gör si och gör så, ställ upp för kyrkan och på dess aktiviteter/verksamheter för att det må gå dig väl och för att kyrkornas ledarskap (auktoriteterna) inte skall bli arbetslösa.
      
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik