Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kyrkorna utnyttjar Luther för bildandet av en världskyrka

Publicerad 2016-10-31 06:46:00 i Religion,

Om Martin Luther hade levt idag så hade han knappast blivit hyllad av den Israelvänliga svenska kristenheten, av den katolska kyrkan eller av några andra kyrkor och samfund.

När Martin Luther under de sista åren av sitt liv talade ut om judarna, judendomen och deras heliga skrift, Talmud, och blev varse om det hat gentemot Kristus, kristendomen och kristna som går att läsa om i denna skrift (de judiska rabbinerna närde en förhoppning om att kunna konvertera Luther till judendomen), blev han klassad som ANTISEMIT från att tidigare ha varit mycket vänligt inställd till judar och allt som hade med judendomen att göra.

I sin bok “Judarna och deras lögner” skriver Luther så här:    

“Ty Gud ska se, att vi är kristna och inte medvetet har tolererat eller gett vårt samtycke till sådana offentliga lögner, förbannelser och smädelser av hans Son och hans kristna. Ty vad vi hitintills haft fördrag med av okunnighet (jag har själv inte haft kännedom om det), må Gud förlåta oss. Så nu vet vi det! Skulle vi dessutom rent av skydda ett sådant hus åt judarna, där de baktalar, smädar, förbannar, bespottar och skändar Kristus och oss, som vi hört ovan, vore det detsamma som om vi gjorde det själva och är ännu farligare, som man nog vet.” (Om judarna och deras lögner).

Så här långt efter sin död är Martin Luther inte längre något hot och istället upphöjs han till skyarna inom de kristna kretsarna (inte minst nu i år till 500 års minnet av reformationen) då man ser honom som någon vilken i ekumenikens namn kan användas för att ena Påvekyrkan (vilken Luther som vi ju vet, tog totalt avstånd från) med de protestantiska kyrkorna för bildandet av en världskyrka (med Satansdyrkan) och en världsreligion.

Påven (katolska kyrkan) har knappast ändrat uppfattning om Luther. De bannbullor och förbannelser som RKK gav Luther står, efter vad jag hört, fortfarande kvar då Luther aldrig gjorde avbön och tog tillbaka sina ståndpunkter angående RKK, under sin livstid.

Att Påven ändå anländer till Sverige för att delta i firandet av Luther och reformationen, måste sålunda handla om något annat vilket majoriteten av de kristna i Sverige, inte verkar ägna en tanke åt. Istället prisar man både Luther (en av RKK,s största motståndare genom tiderna) samtidigt som man hyllar Påven som dessutom är Jesuit (Satansdyrkare) och i och med det har svurit Jesuiteden.

Här en video samt Påven som gör Satanstecken:

http://alertsweden.bloggo.nu/Video---SECRET-JESUIT-OATH---Paven-och-Jesuiten-Francis---Satansdyrkare/

Inte undra på att Luther (som hade Guds helige Ande) var emot RKK. Att tro att denna kyrka (med så mycket oskyldigt blod på sina händer) har gjort bättring och fått syndernas förlåtelse, är naivt. En kyrka kan som kyrka för det första inte få syndernas förlåtelse. Det är endast människor som kan få det.

De flesta kristna är ovetandes om Luthers, på äldre dagars, totala omsvängning i sin syn på judendomen, de judiska ledarna (rabbinernas) och vad de stod upp för och fortfarande står upp för. Talmud läses flitigt i synagogorna än idag samtidigt som den yngre generationens judar indoktrineras i skolorna till att ta avstånd från Kristus och den kristna läran.
 
Martin Luther skriver vidare så här:

“Skulle vi dessutom rent av skydda ett sådant hus åt judarna, där de baktalar, smädar, förbannar, bespottar och skändar Kristus och oss, som vi hört ovan, vore det detsamma som om vi gjorde det själva och är ännu farligare, som man nog vet.”

Och här:

“Efter som judar finns hos oss och vi känner till deras lögner, förtal och förbannelser, bör vi icke göra oss delaktiga av alla deras lögner, förbannelser och smädelser. Alltså kan vi icke släcka den gudomliga vredens osläckbara eld (som profeterna säger) eller omvända judarna. Vi måste med bön och Gudsfruktan öva sträng barmhärtighet, om vi likväl skall kunna rädda några av dem från helvetets eld och glöd. Hämnas får vi inte. Judarna har hämnden hängande om halsen, tusen gånger större än vi kan önska dem”. (Om judarna och deras lögner)

Om någon tror att Luther, om han hade levt idag, skulle höja sin röst för staten Israel (dess rasism) och denna stats fortsatta existens, vilket varje kristen som inte vill bli illa ansedd inom kristenheten eller få stämpeln antisemit på sig, måste göra, så är det inget som tyder på det vilket vi kan läsa i följande citat:

“Mot judarnas blindhet skall man särskilt veta, att alla profetior som talar om att Israel och Juda skall vända åter till sina länder och besitta dem på ett kroppsligt sätt, har för länge sedan gått i uppfyllelse, och att judarnas hopp är ytterst tom och bortkastat. Judarnas hopp om att det skall bli en andra fysiska återkomst, då de alla komma tillbaka till sitt land, och upprätta den gamla mosaiska ordningen - detta är deras egen dröm och det finns inte en bokstav hos profeterna eller i Skrifterna som talar om, eller betecknar något sådant” (Martin Luthers verk, P.E VI s. 414)   

Så avslutningsvis är det nog bara till att konstatera att Martin Luther hade blivit förföljd, hatad, föraktad och ansedd som den värsta antisemit av dagens kyrkor och den samlade kristenheten. Han skulle garanterat ha blivit portförbjuden i varenda protestantisk kyrka (antagligen i alla kyrkor som använder sig av hans namn) men nu är han ju död sedan århundraden tillbaka och hans skrifter har fallit i glömska.

Då går det bra att höja honom till skyarna. Allt för EKUMENIKENS skull.  

Läs mer om Martin Luther här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/martin-luther-och-satans-synagoga.html

Och här:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2015/july/om-judarna-och-deras-logner.html
 

Kyrkorna förlorar slavarbetare

Publicerad 2016-10-29 12:18:59 i Religion,

Fas 3 arbetarna har under många år varit en guldgruva för kyrkor och ideella organisationer. De har förutom att de fått gratis arbetskraft fått betalt för varje deltagare som gått in i detta förnedrande projekt med motiveringen att det handlar om arbetsträning.

Långtidsarbetslösa som inte, under en viss tid, har lyckats få tag i något lönearbete trots att de kanske har arbetat under större delen av sina liv, har blivit tvingade in i fas 3 (allmänt kallat fasan) där de fått träna på att arbeta för att inte förlora sin a kasse ersättning eller i de fall då de saknat ersättning från AF, sitt socialbidrag.

Dessa, den moderna tidens slavar har trots att det med ett fint ord kallas för arbetsträning, har utfört samma arbetsuppgifter som de anställda med lön.  

Detta har inte kyrkorna och övriga ideella organisationer haft några synpunkter på vilket de borde ha haft om de nu påstår sig värna om de svaga och utsatta i samhället. Istället har de nyligen gått ut med ett upprop till media och AF om att slaveriet skall fortsätta.

Det säger man förstås inte ordagrant utan det heter att man bryr sig om och känner oro över de svaga och utsatta grupperna i samhället och att arbetsträning kan leda till ett riktigt arbete och då givetvis utanför kyrkorna (organisationerna) då de själva inte behöver anställa någon så länge de får gratisarbetare/slavar.  

Enligt deras upprop beräknas 280.000 personer tillhöra någon utsatt grupp år 2017 och dem är det ju synd om (påstår hycklarna) samtidigt som det längre ner i artikeln talas om att arbetsintegrerande sociala företag och verksamheter har tvingats att lägga ner då slavar inte längre skickas till dessa företag och verksamheter.

Frågan är vem/vilka det är mest synd om?

Man oroar sig också för att människor tvingas gå hemma utan sysselsättning (utan slavarbete) vilket förstås vore katastrofalt. Ingen människa kan klara sig utan ett slavarbete säger man mellan raderna trots att de flesta säkert skulle klara sig mycket bättre om de befriades från slaveriet i “fasan” och det ok detta för med sig.

Antagligen oroar man sig i onödan över alla stackars utsatta människor då AF är en av de värsta kontrollinstanserna i Sverige. Att få för sig att de kommer att låta människor gå hemma och rulla tummarna hur som helst, är ganska naivt att tro.  

Självklart skall de fortsätta att vara med om att finansiera sig egen och Sveriges undergång (de utsatta och fattiga betalar mest i skatt i förhållande till sina ersättningar), genom att stödja kyrkorna, de ideella organisationerna (som tjänar pengar på dem) och alla nyanlända, ensamkommande skäggabarn samt en fortsatt massinvandring i det stora hela och av outbildade människor från när och fjärran. De skall prompt betala för sin egen undergång med blod, svett och tårar.

Funkar inte det ena så funkar det andra. AF kommer tillsammans med hela Sveriges socialbyrå, försäkringskassan, garanterat att se till så att ingen svensk skattebetalare eller potentiell skattebetalare tacklar av trots att kyrkorna (organisationerna) nu gråter över sina förlorade vinster och över sina konkurser i sin ogudaktiga girighet.  

Som kristna skall vi glädjas över att de giriga kyrkorna (ideella organisationerna) går i konkurs (helst försvinner för gott) genom att AF inte sänder slavar till dem som de kan utnyttja för egen vinning och under skenet av att de bryr sig om de utsatta.

Om de hade brytt sig det minsta om de utsatta så hade de ifrågasatt varför både arbetsförmedlingen och försäkringskassan öser pengar och resurser över nyanlända (som de inte ens vet vilka det är då majoriteten kommer hit utan giltiga identiteter) utan att först se till de svenska medborgarna.

De hade ifrågasatt varför nyanlända numera får gå före i bostadsköerna, får företräde till arbeten och varför dessa får högre bidrag än dem som har arbetat i Sverige under hela sitt liv så fort de får uppehållstillstånd. Det har knappast undgått kyrkorna och de välgörande organisationerna att många pensionärer idag tvingas att äta i soppköken för att pensionen inte räcker till.    

De hade engagerat sig i de socialt utslagna i Sverige och inte i första hand i andra länders medborgare vilka anländer i hopp om att få bättre livsvillkor än vad deras hemländer kan erbjuda och som får bättre levnadsvillkor tack vare att kyrkorna och de övriga samhälleliga instanserna inte vågar ställa krav på de nyhitkomna då det vore diskriminerande och rasistiskt.
 
Att placera in en nyanländ i något liknande som fasan (fas 3) där den får arbeta heltid (genom att sortera kläder i kyrkornas second handbutiker vilket det inte krävs några speciella språkkunskaper eller utbildning för) för ett existensminimum, är inte tänkbart.
 
De nyanlända, som till största delen består av ekonomiska parasiter, skall lära sig svenska (på de svenska skattehjonens bekostnad) och sedan skall de inkvoteras inom myndigheterna alternativt gå andra utbildingar som AF och hela världens socialbyrå FK anordnar och som garanterar en bra lön. 
          
Bibeln säger att dessa människor, dessa kyrkliga företrädare, är värre än otrogna:

“Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen” (Tim. 5:8)

Läs artikeln här:

http://www.svd.se/oppet-brev-af-maste-ge-mer-stod-till-de-svagaste

Även sionisttidskriften “Dagen” har skrivit om de stackars kyrkorna (organisationerna) som har förlorat sina slavarbetare. Men då heter det att "personalbrist hotar second hand" (där de flesta av slavarna har slavat).  

http://www.dagen.se/personalbrist-hotar-second-hand-1.797474
 

Svenska kyrkan hyllar både Luther och Påven

Publicerad 2016-10-29 07:59:00 i Religion,

I år har det gått femhundra år sedan prästen Martin Luther spikade upp sina berömda teser på domkyrkan i Wittenberg vilket anses vara början på den lutherska reformationen som sedan spred sig i hela Europa och som fick många kristna att få upp ögonen för den romersk katolska kyrkans avfall från den sanna kristna läran.

Detta avfall har pågått sedan församlingen började att samarbeta och kompromissa med den romerska staten i början av 300 talet då kejsar Konstantinus konverterade till kristendomen av taktiska själ och tydligen på sin dödsbädd. Hans önskan var att ena det romerska riket vilket skedde på bekostnad av den bibliska tron och läran. Samma sak ser vi idag vilket vi skall återkomma till längre fram i artikeln.

Bibeln säger och sa även då att:

“Ni trolösa, vet  ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4).  

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. ( 1. Joh. 2: 15-17)  

Under samma tid (alltså när avfallet hade startat) började man att bygga kyrkor. Innan den romerska statens samgående med församlingen (de kristna) vilket Konstantinus som nämnts tog initiativ till genom att han lät omvända sig, fanns inga kyrkor.

De kristna tillhörde en församling (Guds församling) och att det fanns många olika församlingar berodde endast på det geografiska avståndet. Människor bodde då liksom nu på olika platser och alla kunde omöjligt ta sig regelbundet till en församling som låg många mil bort.

Trots att det fanns flera församlingar så var de Guds församlingar eftersom dessa församlingar försökte att hålla sig obesmittade av världen och följa Guds evangelium även om det ibland misslyckades och det fanns kristna som ville gå sin egen väg.

Paulus hade fullt upp med att tillrättavisa och förmana dessa kristna vilket vi kan läsa i många av hans brev. Det gjorde han för att Andens enhet, grundad på biblisk tro och lära, skulle kunna råda inom församlingarna (Guds församling).

Det fanns sålunda inga olika läror och traditioner vilket är fallet idag inom den uppsplittrade kristenheten där vissa kallar sig Pingstvänner eller Baptister och andra Lutheraner, Ortodoxa, Katoliker eller tillhörande Frälsningsarmén med mera.

Dessa olika kyrkor och samfund har kommit till på grund av att kristna inte har kunnat hålla sams och enas och det måste ses som en del av avfallet, det dåvarande (romersk katolska kyrkans samgående med staten, med världen som drivs av Antikrists ande) och det nuvarande (de övriga kyrkornas samgående och beroende av dagens stat och värld vilka även de drivs av Antikrists ande) som kommer att kulminera med att Antikrist sätts på tronen.

Grunden för detta lades i och med den första “kyrkans, RKK,s avfall.    

Kyrkorna är ett människoverk (det står inget i bibeln om att kristna uppmanas att bygga kyrkor) och det står ingenstans i bibeln att Gud ställer sig positiv till människoverk. TVÄRTOM!  Bibeln talar om att bygga på rätt grund.

Martin Luther hade en önskan om att de kristna skulle bygga sin tro på rätt grund (biblisk grund) vilket den romersk katolska kyrkan så uppenbart inte gjorde (och inte gör än idag).

Det finns inget stöd i bibeln för att det går att köpa syndernas förlåtelse (vilket fortfarande är möjligt inom RKK) då det endast är Jesus som kan förlåta en människas synder, eller för att Jesus bokstavligen äts upp när kristna tar nattvarden (vilket RKK lär). Det står i bibeln att nattvarden skall tas i ÅMINNELSE av Jesus.

Inte att kristna skall bli kannibaler.

Att påven är Guds ställföreträdare på jorden är även det en villolära (en av de värsta) då ingen människa av kött och blod kan vara Guds ställföreträdare på jorden. Det är den Helige Ande som är det, säger bibeln.

Detta var bara något av det Luther (med all rätt) kritiserade RKK för.  
   
Hur ser det då ut inom kristenheten idag och i synnerhet inom svenska kyrkan? Har man verkligen tagit till sig vad Martin Luther ville förmedla eller ser man endast Luthers lära som en lära vilken idag, i ekumenikens namn, kan sammanstråla med den katolska kyrkans falska obibliska lära?

Det är märkligt att inte fler kristna tycks reagera över hur svenska kyrkan liksom andra kyrkor, kan hylla Martin Luther samtidigt som de hyllar Påven vilken är ledare för en kyrka som Luther var motståndare till och som han på ett tydligt sätt (kan det bli tydligare?), tog avstånd ifrån.

Den katolska kyrkan har inte förändrats (om nu någon tror det) vilket nämnts ovan. Det är samma antikristliga ande (antikristlig ande = världens ande som är motståndare till Kristus och Kristi lära) som verkar i denna kyrka idag (som igår) och som idag ( i denna den yttersta tiden) lägger ner hela sin själ på att förvirra de kristna (få dem bort från Kristus och det sanna evangeliet) för att en världsreligion och en världskyrka (i vilken alla religioner och läror/new age med mera) skall kunna bildas.

Kristna som drar sig till ekumeniken och till alla möjliga ekumeniska sammanhang där det talas så vackert om att skapa fred mellan olika trosutövare/religioner (alla världens människor skall bli som en enda stor familj), bör veta att det inte går att skapa fred på ett bibliskt sätt, genom att samarbeta och ingå i kompromisser med människor (läror) som drivs av världens ande.

Om det överhuvudtaget kan bli något som ens kommer i närheten av fred (genom att man medverkar till att kompromissa bort bibelns sanningar) så är det definitivt inte en fred som Gud ställer sig bakom utan som kommer från Satan (det är ett människoverk) vilken ju kan omskapa sig till en ljusets ängel.  
    
Följande citat som är hämtat från en artikel i sionisttidskriften “Dagen” vilken utger sig för att vara en kristen tidskrift, talar ganska tydligt om hur högt uppsatta företrädare inom svenska kyrkan (gäller alla kyrkor som har blivit medlemmar i Sveriges kristna råd och som har skrivit under dokumentet Charta Oecumenica där de förbinder sig att gå i ok med Påven och RKK)  precis som Konstantinus av Rom, önskar att kyrkan skall underställa sig det katolska skökoväsendet och den världsliga makten (vilket katolska kyrkan som nämnts, gjorde redan på 300 talet)    

“I en globaliserad och pluralistisk värld ser vi ingen annan samlande gestalt för världs kristenheten än påven”

Läs hela artikeln här:

http://www.dagen.se/debatt/vi-behover-biskopen-av-rom-1.796576

Och så här firas Luther i svenska kyrkans stift i Västerås:
 
http://www.dagen.se/blommor-till-luther-pa-500-arsdagen-1.797412

Här kan ni se vilka kyrkor som har förbundit sig till att verka för en världskyrka med Satansdyrkan. Hittar du din kyrka bland dessa medlemskyrkor så är det dags att dra bort från henne, bort från det stora Babylon som är den samlade avfälliga kristenheten tillsammans med den världsliga makten:

http://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Dokumentet Charta Oecumenica:

http://www.tidenstecken.se/charta.htm

Här en artikel om den Gudsföraktande ekumeniken som saknar biblisk grund:
 
http://experimentlandet.bloggo.nu/Den-Gudsforaktande-ekumeniken/
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik