Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att vandra vilse efter sin frälsning

Publicerad 2018-07-05 00:25:00 i Jesus,

När en människa blir sant frälst till Gud/Jesus (inte frälst till någon kyrka) så sätter Satan in alla resurser han har för att få bort människan från Gud/Jesus och han verkar i regel genom människor och inte genom vilka människor som helst utan genom dem som påstår sig vara frälsta till Jesus men som inte är det utan som är frälsta till kyrkorna som i sin tur är frälsta till världen vilken Satan och hans andemakter är herre över.

Som nyfrälsta till Jesus så får vi del av hans Ande, den Helige Ande, efter att tidigare ha varit styrda av världens ande/anden i världen, den Antikristliga anden/Satans ande. Vi blir frälsta av och till Jesus/Gud och blir en del av Kristi kropp. Vi blir lemmar som på en kropp och det är Jesus som är huvudet. Utan Jesus/huvudet kan vi inte fungera som lemmar. Vi måste som lemmar hålla fast vid huvudet (Jesus) för att vi som lemmar skall kunna fungera och för att hela kroppen skall kunna fungera.

Lämnar vi huvudet/Jesus så kan vi inte vara lemmar i Kristi kropp för lemmar kan inte fungera utan ett huvud. Kyrkor och samfund kan kollektivt aldrig bli lemmar i Kristi kropp. Det är endast enskilda människor som kan bli/vara lemmar i hans kropp OM de håller fast vid huvudet/vid Jesus.

Kyrkorna och samfunden (dess medlemmar) uppmuntrar inte nyfrälsta att hålla fast vid Jesus/huvudet utan de gör allt för att få bort dem från Jesus på uppdrag av sin herre som är Satan och som de har gått i ok med genom att gå i ok med världen.

Det enda de är ute efter är att få in dem i sina kyrkor så att de kan bli frälsta till dessa vilket innebär att de förr eller senare förlorar kontakten med Jesus/med huvudet (vilket de själva har gjort om de någon gång har blivit sant frälsta) och istället börjar förlita sig på kyrkorna och samfunden samt på människor inom dessa och på olika doktriner och läror som råder i kyrkorna/samfunden.

De nyfrälsta (om de söker sig till kyrkorna och samfunden) får lära sig att det inte är främst Jesus (som talar personligen till vart och ett av sina barn) de skall förlita sig på och följa/tro på utan att det är på prästen/pastorn/pastorerna/de äldste, det vill säga auktoriteterna inom kyrkorna och samfunden (MÄNNISKOR av kött och blod), som de skall tro på och följa. Jesus/Gud kommer möjligtvis i andra hand!

De börjar i regel att följa dessa om de väljer att stanna kvar i kyrkorna och samfunden för att de inte vill göra sig obekväma och för att den SOCIALA gemenskapen betyder mer för dem än Gud/Jesus. Priset de får betala är andlig död om de har blivit frälsta till Jesus. När de förlitar sig mer på människor än vad de förlitar sig på Gud/Jesus så har de valt att lämna frälsningen/Jesus. Ingen frälsning finns utan Jesus och det går inte att tjäna två eller flera herrar samtidigt.

Resultatet blir därför förr eller senare andlig död eftersom de har avskärmat sig från Jesus/Gud som inte längre kan verka genom dem för att de själva har valt att lämna honom. Det är vad som har varit Satans mål och därför kan de lugnt och utan problem från Satans håll vara kvar i hans kyrkor och samfund (om de inte lider av att ha dött andligt/av att de har förlorat kontakten med Jesus/Gud och vänder om till Jesus/Gud) tillsammans med alla andra där som har gjort likadant.   

Det viktiga efter det blir att de har varandra och stöttar varandra när de börjar bygga sina egna verk (människoverk) på uppdrag från Satan och som handlar om hur de bäst skall kunna behaga världen och världens människor (ytterst sätt Satan) som de gör allt för att dra in/locka in till sina kyrkor och samfund för att öka medlemsantalet och för att kunna växa.

De andligt döda i Satans kyrkor och samfund (de som kanske en gång blev frälsta men som har valt att lämna Jesus och förlita sig på sina kyrkor och samfund och som har lierat sig med världen och med Satan) tål inte de som är frälsta till Jesus och i synnerhet inte nyfrälsta som talar om sanningar för dem som de inte vill höra.

De är ett hot mot dem och deras vurmande för världen och för Satan och de gör allt de kan för att täppa till munnen på dem och för att få dem att lämna Jesus för att istället börja tro på kyrkorna och samfunden eller på någon människa/människor inom kyrkorna och samfunden samt på världen och Satan. Deras önskan samt Satans önskan (som de har valt att följa) är att de skall bli lika andligt döda som de själva är för då kan de inte följa Jesus/Gud.

Vad de ytterst sett är ute efter är att döda Jesus/Gud som via sin Ande bor i alla som är frälsta till honom. De anklagar dem för att de inte är med i någon Satans kyrka eller i något Satans samfund eller för att de är kärlekslösa, obarmhärtiga, dömande, kritiska, extrema eller hatiska som inte stöttar och älskar världen/alla världens människor och ytterst sett Satan som är herre över världen och över alla ofrälsta vilket inte ett sant Guds barn kan göra utan att bli en fiende till Gud/Jesus.    

Dettta kan leda till att de nyfrälsta faller eftersom de fortfarande är nyfödda barn i Kristus och när de faller så faller de tillbaka till världen (den värld de har lämnat) och till Satan. Vem kan vara gladare än Satan när ett nyfrälst barn blir ett barn till honom igen?

Ett nyfött barn i Kristus behöver stöd och hjälp för att kunna växa i tro och i helgelse men istället får det nyfödda barnet i Kristus höra av människor som kallar sig för kristna och som påstår sig vara frälsta samt kallar sig för Jesus lärjungar, att den är kärlekslös, obarmhärtig, dömande, kritisk, föraktfull, extrem eller hatisk etcetera som inte stöttar kyrkorna/samfunden som har valt att stötta världen och Satan.   

De som BORDE stå på dens sida (de som menar sig vara frälsta och Jesus lärjungar) står inte på dens sida utan på kyrkornas och samfundens sida som i sin tur står på världens och Satans sida och de börjar med hjälp av sin herre Satan att anklaga den nyfrälsta för att den inte tänker, tycker eller gör något rätt eller har gjort något rätt vilket kan leda till att den nyfrälsta faller allt längre och längre ner i dyn/i synd trots att den inget annat vill än att vandra med Jesus.

Den börjar att anklaga sig själv och lägga skuld på sig själv (tänk om det är mig det är fel på som inte kan gå med i en kyrka som har gett sin själ till världen och till Satan) och det är just det som Satan och hans lierade vill att den skall göra. Satan och hans lierade inom kyrkorna och samfunden vill inte ha vänner som Gud vill ha. De vill ha slavar som slavar för dem och de vill dra in så många människor som möjligt i ett slaveri, till att slava för kyrkorna/samfunden och för världen och Satan. Vi måste bygga upp världen och se till så att världen och Satan blir frälst!

De vill att de nyfrälsta skall älska världen (världens människor och den antikristliga anden som alla ofrälsta drivs av) och Satan lika mycket som de själva gör. Att de gör sig till Guds/Jesus fiender genom att älska världen och den antikristliga anden i världen/Satans ande och Satan själv är inget som de bryr sig om eftersom de är en del av världen. De är inte Guds/Jesus barn och därför bryr de sig föga om ifall Guds/Jesus barn faller. Det är en njutning för dem.

Weak and pathetic Christians

Publicerad 2018-06-14 05:57:01 i Jesus,

Går det att förlora sin frälsning?

Publicerad 2018-06-10 17:52:09 i Jesus,

Detta är nog en fråga som de flesta som har blivit frälsta till Jesus har ställt sig och svaret är både ja och nej. Varje människa som Gud/Jesus har kallat/utvalt och som HAN har frälst har efter sin frälsning fortfarande en fri vilja. Den kan välja att välja bort Gud/Jesus genom att inte hålla fast vid honom (hans väg) och hans ord.

Det är alltså inte Gud/Jesus som återkallar människans frälsning och sänder den tillbaka till de ofrälstas läger utan det är ett val som kommer från människan själv när hon på olika sätt avskärmar sig från honom, slutar lyssna till honom och börjar gå sina egna vägar.

Gud/Jesus tvingar sig inte på någon människa som har blivit frälst till honom utan vill att människan frivilligt skall välja att lyssna till honom och att vandra med honom.

I det gamla förbundet valde Gud/Jesus ut ett folk, judarna, och alla som tillhörde detta folk var lika utvalda men majoriteten av dem valde bort Gud/Jesus redan under ökenvandringen från Egypten till det förlovade landet vilket vi kan läsa om i Moseböckerna samt om vad detta ledde till.

Den största delen av dem som tågade ut från Egypten kom aldrig fram till det förlovade landet. Inte ens Moses som bara fick se landet på avstånd på grund av att han vid ett tillfälle hade varit olydig, fick komma in. Gud/Jesus valde att utrota dem innan på olika sätt för sin olydnads och sitt knorrandes skull.

Judarna SOM FOLK (i det gamla testamentet valde Gud/Jesus ett FOLK) blev avhuggna/bortskurna från det sanna olivträdet (från Gud/Jesus) på grund av sin olydnad och sitt knorrandes skull och Gud/Jesus skapade ett nytt och bättre förbund i Kristus som inte handlar om ett ”utvalt folk” utan om enskilda människor som Gud/Jesus utväljer från alla folk och stammar.

Det är detta förbund vi lever i idag även om många så kallade ”kristna” menar på att alla judar fortfarande tillhör Guds utvalda folk i det nya förbundet och att de måste stötta och supportra den stat, staten Israel, som är ett människoverk och inte något verk från Gud/Jesus.

Om det är så att alla judar fortfarande är utvalda för att de kallar sig judar, varför utrotade han då den största delen av dessa sitt utvalda folk redan under ökenvandringen? Skulle han ha mer förståelse och barmhärtighet för dem om de hade begått de misstag de begick då?

Om det är på det sättet så måste ju Gud/Jesus ha förändrats men det är inget som det talas om i bibeln. Tvärtom så talas det om att Gud/Jesus är samma Gud idag som han var då och att Gud/Jesus inte kan förändras i takt med att tiderna förändras även om människor (speciellt de kyrkokristna) önskar att förändra honom och gör det steg för steg i dag.

Då det utvalda folket (judarna) under det gamla förbundets tid valde att bryta förbundet med Gud/Jesus genom att gå sina egna vägar (vilket var deras eget val), de började dyrka avgudar samt ägnade sig åt all slags ogudaktighet under ökenvandringen när Gud/Jesus ville ta dem bort SLAVERIET i Egypten och detta trots sin utvaldhet (de visste om att de var utvalda) så tog Gud/Jesus bort sin hand från dem och inte nog med det, han utrotade de flesta och skonade varken barn eller kvinnor.

Detta är en annan Gud/Jesus än den GULLEGULL Gud/Jesus man predikar i dagens kyrkor och samfund och som älskar allt och alla och som bara väntar på att folk i kyrkorna skall lägga fram sina önskelistor om vad de vill ha och behöver precis som barn brukar göra till jultomten varje jul.

Snälla tomten jag vill ha en häst eller en hund eller det eller det inom teknikens värld etcetera och så hux flux ordnar tomten allt.

Gud/Jesus ville under Moses tid rädda sitt utvalda folk undan slaveriet i Egypten (han valde Moses som en ledargestalt till detta uppdrag) och detta är en sinnebild av hur det ser ut idag när det gäller oss som är frälsta till Jesus (inte till några kyrkor/samfund eller till några präster/pastorer/medlemmar i dessa Satans verktyg) i det nya förbundet.

Många av judarna (Guds UTVALDA) tyckte att det var jobbigt för att inte säga plågsamt att bli räddade ut från det förtryck de befann sig i Egypten (för oss utvalda idag är det världen) och började därför klaga på att de hade det bättre innan. Vem vill äta manna hela dagarna när det gick att äta bättre mat i Egypten? I Egypten hade vi det och det men vad har vi nu? Vem har lurat oss in i det här?

De hade det mycket bättre och bekvämare i Egypten (vem vill vandra i en öken i fyrtio år på väg mot något man aldrig har sett) och kom på så sätt på fall. Det utvalda folket föll in i otro och i och med det så kom resten som ett brev på posten. Otron blev början och i och med otron kom knorrandet och gnällandet och avgudadyrkan med mera in i bilden och det gick som det gick med de flesta av Guds/Jesus utvalda folk som han ville rädda. De utrotades av Gud/Jesus!!

Ingen som idag är sant frälst (som vill följa och strävar efter att följa Jesus) kan väl påstå något annat än att det inte var bättre i Egypten/i världen och att leva i världen?    

Vad har vi nu? Vad är det vi måste utstå från både världens människor, från religiösa människor och från Satans alla kyrkor och samfund? Är det inte ett ännu värre lidande än det vi eventuellt hade när vi levde i världen?

När Guds/Jesus lag blev inpräntad i våra hjärtan (det nya förbundet) och vi ville följa honom (han kallade oss långt innan vi hörsammade honom och vi fanns redan innan vi föddes inskrivna i ”livets bok”) men vi tvivlar och undrar vad det kommer sig att det ser ut som det gör i det läger där vi borde ha vår tillhörighet och varför de som kallar sig ”kristna”, troende, pånyttfödda i Kristus i kyrkorna och samfunden men som är frälsta till världen och till Satan, så är det något som inte står rätt till.

När vi (relativt nyfrälsta) ser hur glada och lyckliga alla i kyrkorna verkar vara och att de är så snälla, kärleksfulla, goda och barmhärtiga (ställer upp för allt och för alla) samtidigt som det visar sig när/och om man väl lär känna dem att det finns en baksida (de är inte alls så kärleksfulla, goda och barmhärtiga när det väl kommer till kritan) så är det lätt att lägga skuld på sig själv och tänka att men jag måste bjuda till lite mer och se till att hålla mig vän med dem och att alla håller sams för alla kan ju tolka bibeln på olika sätt.

Det finns INGEN som har något tolkningsföreträde menar de kyrko och samfundskristna för de ser bibeln som en regelbok och regler och lagar kan ju alltid ändras om/de kan strykas och det kan lägga till nya lagar och regler om majoriteten av de kyrkokristna är överens om det. Det är precis så det ser ut i världen och inom politiken!!

De missar det faktum att det ser annorlunda ut i Guds rike. Jesus/Gud talar till sina utvalda/de som är kallade, rakt in till deras hjärtan när de har blivit frälsta till honom. Bibeln skall användas för att kunna bekräfta det som någon frälst till Jesus har hört personligen från Jesus/Gud. Han talar till dem som han har kallat personligen först.

Sedan kan den söka efter vad bibeln säger. Om bibeln säger det som den har hört Jesus tala till den personligen så är det mycket troligt att det verkligen kommer från Gud/Jesus.

Ekumeniska ”kristna”, kristna (numera alla kyrkor och samfund) som står upp för interreligiösa dialoger och samarbeten och som står upp för att bjuda in främlingar (främmande folk och folkslag till Sverige) som sedan kan husera fritt i demokratins/religionsfrihetens namn (en lag som har skapats av de världsliga makthavarna med Satan i spetsen) har vänt sig bort från Gud/Jesus.

De vandrar inte med Gud/Jesus längre även om de en gång var utvalda/kallade och hade en underbar frälsningsupplevelse och var på rätt väg.

De har ”FRIVILLIGT”valt att vandra med världen och med Satan och därför kan de inte längre höra Gud/Jesus tala till dem. De har valt att gå bort från Gud/Jesus som är vägen, sanningen och livet och det är deras eget val. På det sättet har de förlorat frälsningen (deras eget val).

Att vara frälst är att kunna höra Jesus/Gud tala. Det är inte att kunna bibeln utantill och innantill. När inte Gud/Jesus längre talar till en människa som han gjorde innan (när den blev frälst) så är det dags att vända om.

Det gör inte de kyrko och samfundskristna i regel för de lyssnar till vad deras auktoriteter inom kyrkorna och samfunden har att säga. Vad säger prästen, pastorerna, mentorn om det eller det? Dessa (auktoriteterna) säger att det handlar om att engagera sig mer. Gör mer, gör, gör, gör och gör allt för kyrkan eller samfundet (på olika sätt) så att det må gå dig väl.    

Men har vi inte som frälsta i det nya förbundet redan vandrat ut från Egypten/ut från världen och vem var det som gjorde detta möjligt för oss i det förbund vi lever i idag? Befinner vi oss inte i Guds rike/i Guds vila om vi vill befinna oss där och då utan att behöva titta tillbaka på Egypten/på världen där vi levde tidigare som slavar och där hade vi allt av materiell och köttslig tillfredställelse trots att vi var slavar?   

Ingen frälst till Jesus kan väl vara så naiv att den tror att den materiella (köttsliga) tillfredställelsen kan öka när man väl har tagit emot Jesus som HERRE om det så sker efter påtryckingar från en kyrka (från någon Satans kristen i en kyrka) eller genom en uppenbarelse från Gud/Jesus? Jesus ser till så att vi har tak över huvudet, kläder på kroppen och mat för dagen och så länge vi har det skall vi vara nöjda.

     

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik