Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Vem skall man ha kontakt med efter frälsningen till Jesus?

Publicerad 2018-12-12 15:04:00 i Jesus,

Det naturliga för en människa som har blivit frälst till Jesus/Gud är att gå till kyrkorna och till samfunden i hopp om att hitta människor (likasinnade) där som också har blivit frälsta till Jesus (till Gud) och som den kan ha gemenskap med men besvikelsen blir dock stor när människan förstår att de som regelbundet går dit (eller är medlemmar) är frälsta till sina kyrkor och samfund (byggnader).
Dessa kyrkomänniskor (religiösa) som den nyfrälsta/de nyfrälsta stöter på så fort de sätter foten innanför dörren/porten tror att Jesus/Gud finns i deras kyrkor tillsammans med en massa läror och doktriner som ser olika ut beroende på vilken kyrka det handlar om och de tror att om de lär sig bibeln (Guds/Jesus ord, vilket många går in för, för vad är en kyrka utan bibeln?) och då helst gärna utan och innan och framlänges och baklänges så är de frälsta till Jesus (alternativt kan bli om de kämpar på).
En hel del kyrkomänniskor (OBS, det gäller långt ifrån alla för de flesta/majoriteten som har dragits in i skökoväsendena på något sätt och som blivit medlemmar där, nöjer sig med att lyssna på pastorn/pastorerna/prästerna) studerar NT noggrant och de vänder och vrider på de olika bibelcitaten samt diskuterar och disputerar med andra som gör likadant men de kommer inte fram till något av värde.
Det enda de kommer fram till är att ingen har rätt (ingen sitter inne med sanningen) och att det gäller att kompromissa (med allt och alla) och samarbeta eftersom det finns SÅ MÅNGA OLIKA TOLKNINGAR av bibeln.
Vad de sysslar med är TEOLOGI (läran om Gud/Jesus) men Jesus/Gud är ingen lära. Det går inte att lära sig att bli frälst till Jesus/Gud i en kyrka (samfund) eller genom att lära sig hela bibeln utantill.
Det går att bli frälst till en kyrka (ett samfund) genom att gå dit och till kyrkorna och samfunden är idag alla välkomna oavsett vad de tror eller inte tror.
Men att ha blivit en del av en social klubb (en kyrka/ett samfund som har roliga aktiviteter för alla och envar, någon gillar det ena och någon gillar det andra) är inte samma sak som att ha blivit frälst till Jesus/Gud även om man i kyrkorna talar om Jesus/Gud och om bibeln.
Att tala om Jesus/Gud är inte samma sak som att stå i kontakt/förbindelse med honom.
Detta var vad fariseérna och de skriftlärda gjorde för de hade inte Gud/Jesus med sig. De talade och talade och tolkade och tolkade med de var Gudshatare som i sin självrättfärdighet talade och tolkade skriften efter eget tycke och smak (vilket var på människors vis, deras vis) och detsamma gör dagens kyrkokristna.
En människa som har blivit frälst till Jesus/Gud har Jesus/Gud boendes i sitt hjärta (via den Helige Ande) och det är Jesus som verkar i och genom den människan efter det.
Att som nyfrälst bli varse om att de flesta som befolkar kyrkorna och samfunden (även de som kallas präster och pastorer) är ofrälsta (för i annat fall hade de inte orkat med att vistas i sina kyrkor och samfund vecka efter vecka, månad efter månad och år efter år) är smärtsamt.
Som frälst till Jesus så är det omöjligt att ha gemenskap med dem på den grund som är Jesus/Gud. Att ha gemenskap på ett mänskligt plan och att tala om väder och vind, om bilar, om hästar, om fotboll eller om vad som helst som inte har med tron på Jesus att göra går bra men det är ju inte den slags gemenskap som den nyfrälsta behöver som nyfrälst för den gemenskapen har den förmodligen redan i världen och med världens människor.
Så frågan är ”vem skall man ha kontakt med efter frälsningen till Jesus”?
Detta är ett utdrag från en kommentar på bloggen (från en anonym) under artikeln ”Ett Sverige och en värld utan gränser” och som beskriver det så bra:
Det är svårt att finna en väninna eller make, knappt en bekant som faktiskt tror på Jesus men ändå inte luras av kyrkan. Det är svårt att finna en vän som förstått att "konspirationsteorier" inte är varken konspiratoriska eller teorier, utan sanning. Den sanna kärleken för familjen är döende. Men det läker mina sår en gnutta när jag läser om människor som kan se hyfsat klart på sanningen. Tack!”
Läs mer:
https://experimentlandet.blogg.se/2018/november/ett-sverige-och-en-varld-utan-granser.html

Är det tillåtet att kritisera "kyrkorna" som frälst till Jesus?

Publicerad 2018-11-14 18:01:01 i Jesus,

Enligt många kyrkokristna så är det förbjudet och nästintill en ”SYND” att kritisera en kyrka eller andra kyrkor om man inte är medlem i den ”kyrka” som man kritiserar.

Det krävs alltså ett medlemskap om man skall kunna ta sig friheten (ha rätten) att kritisera en speciell kyrka eller kyrkorna (SKÖKORNA) i stort och det bevisar väl om något att kyrkorna inte är den KRISTI KROPP som bibeln talar om utan att de (de olika kyrkorna) har sina egna KRISTI KROPPAR och att ingen har rätt att kritisera denna så kallade kropp (vad den än är eller består av).

Är detta verkligen vad bibeln och Jesus/Gud lär? Lär bibeln och Jesus/Gud att det finns en massa KRISTI KROPPAR som kan bli fler och fler kroppar så fort en ny kyrka startas och att medlemmarna i en speciell kyrka tillhör en speciell kropp, sin kyrkas eller sitt samfunds kropp?

Det står inget alls om det i bibeln utan det står att när en människa blir frälst till Jesus/Gud så blir den en del av Kristi kropp som är en enda kropp. Den blir en LEM i denna kropp!

Att det fanns många församlingar under Jesus och apostlarnas tid berodde på geografiska skäl (att resa kanske femtio mil fram och tillbaka under en dag utan ett par övernattningar för att kunna ta sig till ett möte var svårt på den tiden) och inte på att Gud/Jesus gav olika doktriner och lärortill de olika församlingarna.

Jesus och apostlarna startade inte några ”kyrkor” eller några institutioner. De startade församlingar dit de som hade blivit frälsta till Jesus/Gud kunde söka sig som lemmar i KRISTI KROPP.

De som inte hade blivit frälsta skulle aldrig ens komma på tanken att söka sig till deras gemenskap men idag så är det många som söker sig till kyrkorna och till samfunden för att dessa kan ge dem det de saknar materiellt då kyrkorna står upp för världen (för välgörenhet gällande allt och alla) och för Satan som är den ande de ofrälsta liksom de själva (kyrkorna och samfunden) drivs av.

Att byta ut ordet församlingen mot kyrkan är det som sedan början av 300 talet (när kristendomen blev en statsreligion via Konstantinus av Rom som konverterade, tydligen på sin dödsbädd, för att han ville ena riket och alla religioner och läror inom detta rike) har lett till hur det ser ut idag.

Det har lett till startandet av en massa olika kyrkor med olika doktriner och läror samtidigt som den katolska kyrkan (skökan som har blivit full/berusad av de heliga/av Satans bittra vin, sitter kvar på sin höga häst med påven i spetsen.

Döparmartyrerna (de som inte erkände barndopet) fick lida ont för att de upptäckte att det inte stod något om spädbarnsdop i bibeln (att man skulle döpa spädbarn) vilket Martin Luther och Zwingly med flera var för.

De njöt av att döparmartyrerna blev mördade men de kunde inte mörda Jesus/Gud som fanns i deras hjärtan.

Dessa döparmartyrer (som blev brända på bål efter att ha fått sina tungor eller andra lemmar avskurna) eller som blev halshuggna direkt vilket antagligen var mindre smärtsamt, lade grunden till de frikyrkoförsamlingar som finns idag.

Det finns fler Sanningar att upptäcka för den som vill vandra med Jesus/Gud och innan Jesus/Gud kan komma tillbaka. Han dröjer för att han vill att alla som har blivit frälsta till honom och som vill stå fast vid honom skall få en chans att göra det.

Det handlar om Guds/Jesus kärlek och inte om världens kärlek!

De som säger att man inte får lov att kritisera KYRKAN av idag (den romersk katolska kyrkan/skökan) och alla de små skökor hon har fått med sig (avlat fram) under tidens gång och som idag inte lider på grund av att de är emot barndop, avlatsbrev eller annat utan som numera går sin egen väg, säger inget annat än att man inte får lov att kritisera Satan som byter taktik efter vad det behagar honom och hans tjänare. 

Guds ord är bestående men Satans ord är inte bestående.

Varför kritiserade Jesus/Gud de skriftlärda och fariseérna när han kom som människa till jorden? Borde inte han som var så kärleksfull och barmhärtig mot allt och alla ha slängt sig i deras famn och bett om förlåtelse för sin kärlekslöshet och sin obarmhärtighets skull?

Det var ju trots allt de som hade AUKTORITET!

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik