Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Är det tillåtet att kritisera "kyrkorna" som frälst till Jesus?

Publicerad 2018-11-14 18:01:01 i Jesus,

Enligt många kyrkokristna så är det förbjudet och nästintill en ”SYND” att kritisera en kyrka eller andra kyrkor om man inte är medlem i den ”kyrka” som man kritiserar.

Det krävs alltså ett medlemskap om man skall kunna ta sig friheten (ha rätten) att kritisera en speciell kyrka eller kyrkorna (SKÖKORNA) i stort och det bevisar väl om något att kyrkorna inte är den KRISTI KROPP som bibeln talar om utan att de (de olika kyrkorna) har sina egna KRISTI KROPPAR och att ingen har rätt att kritisera denna så kallade kropp (vad den än är eller består av).

Är detta verkligen vad bibeln och Jesus/Gud lär? Lär bibeln och Jesus/Gud att det finns en massa KRISTI KROPPAR som kan bli fler och fler kroppar så fort en ny kyrka startas och att medlemmarna i en speciell kyrka tillhör en speciell kropp, sin kyrkas eller sitt samfunds kropp?

Det står inget alls om det i bibeln utan det står att när en människa blir frälst till Jesus/Gud så blir den en del av Kristi kropp som är en enda kropp. Den blir en LEM i denna kropp!

Att det fanns många församlingar under Jesus och apostlarnas tid berodde på geografiska skäl (att resa kanske femtio mil fram och tillbaka under en dag utan ett par övernattningar för att kunna ta sig till ett möte var svårt på den tiden) och inte på att Gud/Jesus gav olika doktriner och lärortill de olika församlingarna.

Jesus och apostlarna startade inte några ”kyrkor” eller några institutioner. De startade församlingar dit de som hade blivit frälsta till Jesus/Gud kunde söka sig som lemmar i KRISTI KROPP.

De som inte hade blivit frälsta skulle aldrig ens komma på tanken att söka sig till deras gemenskap men idag så är det många som söker sig till kyrkorna och till samfunden för att dessa kan ge dem det de saknar materiellt då kyrkorna står upp för världen (för välgörenhet gällande allt och alla) och för Satan som är den ande de ofrälsta liksom de själva (kyrkorna och samfunden) drivs av.

Att byta ut ordet församlingen mot kyrkan är det som sedan början av 300 talet (när kristendomen blev en statsreligion via Konstantinus av Rom som konverterade, tydligen på sin dödsbädd, för att han ville ena riket och alla religioner och läror inom detta rike) har lett till hur det ser ut idag.

Det har lett till startandet av en massa olika kyrkor med olika doktriner och läror samtidigt som den katolska kyrkan (skökan som har blivit full/berusad av de heliga/av Satans bittra vin, sitter kvar på sin höga häst med påven i spetsen.

Döparmartyrerna (de som inte erkände barndopet) fick lida ont för att de upptäckte att det inte stod något om spädbarnsdop i bibeln (att man skulle döpa spädbarn) vilket Martin Luther och Zwingly med flera var för.

De njöt av att döparmartyrerna blev mördade men de kunde inte mörda Jesus/Gud som fanns i deras hjärtan.

Dessa döparmartyrer (som blev brända på bål efter att ha fått sina tungor eller andra lemmar avskurna) eller som blev halshuggna direkt vilket antagligen var mindre smärtsamt, lade grunden till de frikyrkoförsamlingar som finns idag.

Det finns fler Sanningar att upptäcka för den som vill vandra med Jesus/Gud och innan Jesus/Gud kan komma tillbaka. Han dröjer för att han vill att alla som har blivit frälsta till honom och som vill stå fast vid honom skall få en chans att göra det.

Det handlar om Guds/Jesus kärlek och inte om världens kärlek!

De som säger att man inte får lov att kritisera KYRKAN av idag (den romersk katolska kyrkan/skökan) och alla de små skökor hon har fått med sig (avlat fram) under tidens gång och som idag inte lider på grund av att de är emot barndop, avlatsbrev eller annat utan som numera går sin egen väg, säger inget annat än att man inte får lov att kritisera Satan som byter taktik efter vad det behagar honom och hans tjänare. 

Guds ord är bestående men Satans ord är inte bestående.

Varför kritiserade Jesus/Gud de skriftlärda och fariseérna när han kom som människa till jorden? Borde inte han som var så kärleksfull och barmhärtig mot allt och alla ha slängt sig i deras famn och bett om förlåtelse för sin kärlekslöshet och sin obarmhärtighets skull?

Det var ju trots allt de som hade AUKTORITET!

Allas lika värde inför Gud/Jesus

Publicerad 2018-11-13 03:20:38 i Jesus,

Om alla människor oavsett vad de tror och oavsett vad de gör har ett lika värde inför Gud/Jesus vad kom det sig då att Gud sände Jesus (sig själv) till jorden för att dö en plågsam död på KORSET?

Om alla människor är finemang för Gud (exemplariska/fantastiska) så hade han inte behövt skicka Jesus till jorden efter att hans utvalda folk (judarna) hade vänt honom ryggen och brutit det förbund som de hade med honom vilket de gjorde kollektivt.

Har Gud/Jesus förändrats med tiden?

Vad kom det sig att inte Gud/Jesus skonade alla oskyldiga barn och kvinnor i det gamla testamentet (de tillhörde hans utvalda folk) under ökenvandringen om han älskade dem eller borde ha älskat dem? De var ju oskyldiga!! Tänk på alla de små och oskyldiga barnen som råkade ut för Guds/Jesus vrede och som han tillsammans med sina föräldrar utplånade.

Alla människors lika värde inför Gud/Jesus och alla religioner (dess utövares lika värde inför Gud Jesus) skulle betyda att frälsningen till Jesus/Gud inte betyder något.

Ändock så betyder det något för alla som tror på honom och som känner och vet skillnaden när de har kommit till tro och som inte har kastat bort honom. Jesus är vägen, sanningen och livet och utan Sanningen (Jesus) finns det ingen kärlek att tala om.

Kärlek utan sanning finns inte i Guds/Jesus rike men det finns i de falska kristnas rike för att de går framåt på grund av en falsk kärlek som de delar med Satan som är deras herre och som de har anslutit sig till.

Att hitta en bra kyrka

Publicerad 2018-11-12 23:17:37 i Jesus,

Som troende på Jesus och när en människa har blivit frälst till honom så handlar det enligt Satans hantlangare (som kallar sig kristna men som ljuger och som tillhör Satans synagoga) inte om att vilja följa Jesus/Gud utan om att hitta en bra KYRKA som följer Jesus. En kyrka som står upp för de bibliska sanningarna och för Herren Jesus Kristus.

Ingen KYRKA och hur bra ”KYRKAN” än är och hur bra den än står upp för de bibliska sanningarna kan följa Jesus/Gud. 

Det är endast MÄNNISKOR som kan göra det om de har blivit frälsta till Jesus/Gud och fått hans Ande boende inom sig och som är en Ande som inte följer några institutioner (kyrkor) eller några människor utan som verkar oberoende av kyrkor och av människor för att göra Guds/Jesus verk här på jorden.

Många är dock de som gömmer sig bakom en kyrka (i en kyrka) och tror att kyrkan skall kunna frälsa dem och ge dem det de behöver under jordelivet och efter det så att de lättvindigt kan kan komma in i Guds/Jesus rike efter att deras jordevandring är slut.

De gör en massa goda gärningar i köttet för att de är livrädda för att hamna i helvetet vilket innebär att inte ha Gud/Jesus med sig.

Att hamna i helvetet betyder att inte vara med Jesus/Gud (här och nu) och att ha vänt sig bort från honom under jordelivet och den som har gjort det kan inte tro att den skall kunna gå vidare med Jesus/Gud om den har tagit avstånd från honom under sitt jordeliv även om den har gjort allt rätt och som den tror är rätt.

Därför kommer de, de kyrkokristna, en dag få stå till svars för att de inte har gjort Faderns vilja (Jesus vilja) men som har trott sig ha gjort det för att de har varit kärleksfulla, barmhärtiga, snälla, ordningsamma med mera och som har bjudit in allt och alla för att kunna framstå som GODA i världens ögon.

Det de har gjort har inte varit Guds/Jesus vilja utan deras egen vilja och världens vilja som de har anammat och följt. Guds/Jesus vilja är inte världens (Satans) vilja.

”Inte alla som säger Herre, herre till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då skall jag säga dem som det är: Jag känner er inte. Försvinn här- ifrån, ni ondskans hantlangare! (Matt. 7:21-23).

Det finns inga br akyrkor och Jesus/Gud har inte bett någon av de som är troende på honom att starta några kyrkor eller samfund.

Kyrkor (samfund) är ett MÄNNISKOVERK där enskilda människor får en chans att höja sig över Gud/Jesus och över Guds/Jesus Ande och att sätta dagordningen.

Guds/Jesus Ande går dit den vill och inte till någon kyrka eller till något samfund där Guds/Jesus Ande skall tuktas. Det går inte att TUKTA Guds/Jesus Ande i något som kallas för kyrkor eller samfund för Guds/Jesus Ande dör när den tvingas att acceptera människoläror och människoverk. 

Av den anledningen så har vi alla dessa ”DÖDA” kyrkor och samfund  som går runt på att vara världen och världens människor till lags men som medlemmarna i dessa kyrkor (samfund) gör konstgjord andning på gång efter annan och försöker att få liv i genom att bjuda in orena andar som till det yttre ser ut att vara SNÄLLA men som kommer från Satan och hans anhängare.

Alla människors lika värde inför Gud/Jesus och alla religioners (gudar, dess utövares) lika värde inför Gud/Jesus och så betyder frälsningen till Jesus ingenting. 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik