Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Our Intolerant God

Publicerad 2017-07-14 05:05:36 i Jesus,

Alla är inte Guds barn

Publicerad 2017-06-28 15:46:00 i Jesus,

Om alla människor är Guds barn automatiskt från det att de föds och under resten av livet, bara för att de har skapats av Gud (viilket de falska kristna gärna vill hävda) så hade det inte funnits någon anledning för Gud (Fadern) att skicka Jesus (Sonen) till jorden vilken under sin tid på jorden var fullt människa och fullt Gud.

Om alla av Gud skapade människor (de som har levt tidigare och de som lever idag) har varit eller är Guds barn vad hade då Jesus här på jorden att göra?

Att påstå något så makabert som att alla idag levande människor är Guds barn och att Gud älskar alla människor vad de än tror och vad de än gör, är hädelse.

Bibeln talar uttryckligen om att det finns många människor som inte är Guds barn (majoriteten) trots att Gud har skapat dem och bibeln talar även om vad som kommer att hända med dessa när de lämnar detta jordeliv.

Gud skapade människan (alla människor) med en fri vilja och de som använder denna fria vilja till att stå emot Gud och motarbeta honom är inte Guds barn trots att han har skapat dem. De kan inte vara Guds barn. De är djävulens barn och de gör precis som DERAS herre gör och inte som Gud gör eller vill att de skall göra.

I denna världen är man antingen ett Guds barn (som tror på GUD/på JESUS KRISTUS som är Gud och på den helige Ande som är GUD/JESUS) eller så är man ett världens barn (ett barn till Satan) som älskar och arbetar för världen och för att Satan skall kunna breda ut sig i världen.

Vi tillhör den herre vi tjänar (vi är barn till den herre vi tjänar) och det går inte att tjäna både Gud och Mamon (två herrar samtidigt). Antingen tjänar man den ene eller så tjänar man den andre. Det är bara att välja. Den/de som tjänar Mamon och världen är Satans barn och den/de som tjänar Gud är Guds barn.

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vi den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt; 6:24).

Om vissa väljer att kalla sig kristna för att det låter fint och bra (humanistiskt och kärleksfullt samt barmhärtigt) spelar ingen roll. Väljer de att tjäna Mamon och Satan, världens rike och världens människor så är de inte och kan inte vara Guds barn. Då har de valt sida. De har valt att tjäna Guds motståndare och är därför inte barn till Gud även om han har skapat dem.

Sentimentalitet som att jag känner en eller flera (kanske många) som förvisso inte har Jesus som herre men som gör mycket gott för människor och för världen (pris vare dem), hör inte hemma i Guds rike. Att göra gott för världen (utan Gud) är en skymf mot Gud för det bevisar inget annat än otro. Ingen människa kan göra något gott (enligt Guds definition av godhet) utan Gud.

Människan utan Gud är totalt ondskefull även om den gör hur många goda gärningar som helst enligt världens definition av vad som är goda gärningar. Ingen människa är god i sitt naturliga köttsliga tillstånd men det är vad kyrkor och samfund idag lär ut att de kan vara. Och alla är förstås Guds barn enligt kyrkorna och samfunden!

Präster och pastorer är rädda för att den helige Ande skall göra dem arbetslösa

Publicerad 2017-06-25 10:54:00 i Jesus,

Motivet för en kristens handlande får aldrig vara att knyta intresset kring sin egen person för att på så sätt få uppmärksamhet, förmåner, privilegier eller vinning på annat sätt. Ändå är detta vad många av de ”så kallade kristna” (inte minst de som befinner sig i ledarställning) gör eller medverkar till dagligen.

De tar tacksamt emot priser och utmärkelser från världen och världens människor och från sina egna och älskar att befinna sig i rampljuset (vara föremål för andras dyrkan och beundran). De betraktar sig själva som Jesuslika (högtstående i andligt avseende) och skryter inte så sällan om alla sina ”fina” titlar och teologiska utbildningar men vill inte kännas vid att motiven bakom deras handlingar syftar till att upphöja dem själva (deras ego, deras kött/köttsliga natur) eller den kyrka/det samfund de tillhör och inte Jesus Kristus och hans evangelium.

De är likt fariseérna som Jesus sa så här om:

”Och alla sina gärningar gör de för att bliva sedda av människorna. De gör sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora. De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna, och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas ”rabbi”.

Men I skolen icke låta kalla eder ”rabbi”, ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder. Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder ”fader”, ty en är eder Fader, han som är i himmelen. Ej heller skolen i låta kalla eder ”läromästare”, ty en är eder läromästare, Kristus. Den som är störst bland eder, han vare de andras tjänare”. (Matt. 23:5-11).

Dessa kristna kallar sig ofta pastorer och präster eller ledare, lärare, förståsigpåare, och som pastorer och präster anser de sig vara överlägsna de övriga medlemmarna i församlingarna/kyrkorna. De förväntar sig att bli betjänade av dessa trots att Jesus (Guds) evangelium inte talar något om att de troende/kristna (församlingen) skall tillsätta präster eller pastorer (läromästare) som får sitt levebröd (lön av dem varje månad) genom att predika Guds ord.

”I åter ären ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus” (1.Pet.2:9)

Och de som är ”störst” (vill vara störst) skall som sagt vara de andras tjänare.  

Detta är exempel (finns hur många som helst och en del har vi skrivit om på bloggen tidigare) på hur de falska kyrkorna (skökoväsendena) har förvrängt Guds ord (skapat en hierarki bland de kristna) vilket har lett till att Guds Ande inte kan verka i kyrkorna (församlingarna).

Guds Ande kan bara verka där det råder frihet. Någon frihet för Guds Ande att verka kan det inte bli tal om när majoriteten av kyrkornas medlemmar förvandlas till passiva åskådare (Guds Ande finns inte i byggnader/kyrkor utan i varje sant troendes hjärta) under Gudstjänsterna/sammankomsterna, vars enda uppgift är att ta emot och inte att ge ut vad Guds Ande manar dem till att ge ut.

Det enda de (församlingsmedlemmarna) förväntas göra är att ge ut sitt tionde (helst varje månad trots att bibeln inte någonstanns talar om att ge tionde i pengar, inte ens i det gamla förbundet) och pengar till kollekten (välgörande ändamål) så att pastorerna och prästerna kan fylla sina bukar och byggnaderna/kyrkorna underhållas.

Detta samtidigt som de (prästerna och pastorerna) genom att predika ett falskt (förvanskat) evangelium vilket inte går ut på annat än att hålla sig väl med världen (att nära sitt eget kött) och med dem som kallar sig kristna men som vill gå sin egen väg (den breda vägen), för folk till helvetet.

De är livrädda (rent av skräckslagna) för att Guds Ande genom pånyttfödda kristna skall avslöja sanningen om dem och om kyrkorna för det skulle innebära att deras arbeten (levebröd) liksom möjligheten att få priser och utmärkelser samt status och ära (vinning av världen) tas ifrån dem.

Därför gör de allt för att kuva och förtrycka Guds Ande som finns i de pånyttfödda kristna och som också kallas för ”SANNINGENS ANDE” i bibeln och gör det genom att reducera församlingsmedlemmarna till passiva åskådare/konsumenter istället för att erkänna det faktum att Guds Ande verkar i och genom de pånyttfödda troende och att det inte går att tygla och tämja Guds Ande till att bli sådan som kyrkorna och de självutnämnda herdarna vill att Guds Ande skall vara för att det skall bli så lite problem som möjligt för dem och deras kyrkor.

Om försvararna av det falska prästerskapet (kyrkorna) liksom prästerna och pastorerna själva, får höra att de älskar sig själva (sina avgudatempel/kyrkor) och världen (den ofrälsta världen) mer än vad de älskar Gud (Jesus) och alla sant troende som är ledda av den Helige Ande, vilket de bevisar gång efter annan, samt att de i och med det inte befinner sig i sanningen och därför antagligen inte är frälsta, blir de i regel mycket upprörda och går till attack mot den eller dem som yttrar sig.

De vägrar att ställa sig frågan om de (de själva) som inte vill kännas vid sanningen (Jesus, Guds Helige Ande, de bibliska sanningarna), som står emot Guds Ande, och som föredrar att skapa sina egna sanningar, sina egna läror, allt efter behov och smak, kan vara frälsta? Och om de är frälsta vad de i såna fall är frälsta till? Inte kan det väl vara till Guds rike?

Om de som kallar sig kristna tror att de är frälsta för att de spriger runt och gör ”goda” gärningar (vilket jag har förstått att många tror) i tid och otid (för att de vill vara snälla och få beröm och uppmärksamhet) så skulle ju majoriteten av mänskligheten kunna kalla sig frälsta. Alla (de flesta människor) gör goda gärningar då och då och andra gör det dagligen. En del ofrälsta gör fler goda gärningar än vad en kristen någonsin kommer i närheten av om det nu handlar om någon slags tävling vilket det verkar göra för vissa så kallade kristna.

Ingen kan bli frälst genom att slå rekord i att göra goda gärningar i köttet, men det är vad kyrkorna lär ut och därför tror många som kallar sig kristna att de är frälsta för att de är snälla och lyder pastorn/prästen/kyrkan och arbetar på i sitt kött för att tillmötesgå världens (en värld som är dömd att gå under enligt bibeln) och världens människors behov och inte minst krav (ibland orimliga krav om de lyckas ta sig till Sverige och slå rot här) vilka genom det får fritt spelrum att utbreda det antikristliga riket (Satans rike) här på jorden (i Sverige) vilket sker på bekostnad av Guds rikes utbredande.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik