Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kyrkan värnar livet med kondomer och regnbågsmässa

Publicerad 2015-07-31 13:56:00 i Allmänt,

Pridefestivalen, Stockholm Pride, där bögar, lesbiska och andra med onaturliga sexuella böjelser möts tillsammans med en nyfiken allmänhet som kan bevittna spektaklet under en hel vecka genom att betala 800 kronor, pågår nu för fullt.

De flesta av Sveriges större städer har sina årligen återkommande HBTQ festivaler (som de kallas) under vilka regnbågsflaggor hängs upp i de offentliga flaggstängerna samtidigt som man gör sitt yttersta för att håna, förlöjliga samt skymfa Guds skapelseordning på alla sätt som tänkas kan och uppmuntra till degradering av människovärdet och allt vad Gud håller som heligt. 

Festivalen arrangeras av den ideella, icke vinstdrivande föreningen Stockholm Pride men stöds av både kyrkor (i synnerhet svenska kyrkan), politiska partier, myndigheter och många organisationer. Om denna ”ideella icke vinstdrivande förening” inte hade haft samhällets stöd (de världsliga och de religiösa ledarnas/beslutsfattarnas stöd) så hade de aldrig fått tillåtelse att sprida sina styggelser på allmän plats, i det offentliga rummet år efter år, i stad efter stad, för att avsluta med den obligatoriska paraden under vilken deltagarna försöker att överträffa varandra när det gäller att bete sig motbjudande (göra sig till åtlöje), klä sig oanständigt eller inte klä sig alls.

Kyrkans acceptans av HBTQ rörelsen med alla sina naturvidriga inslag påstås grunda sig på att kärleken är det största och det viktigaste. Gud är i kärleken och vill dela, både det som är djupast, och det som finns på ytan.

Detta var anledningen till att svenska kyrkan i Luleå för två år sedan, trots protester, valde att dela ut gratis kondomer under Pride festivalen.  Enligt Annika Nordekvist på stiftskansliet ville man från Svenska kyrkans håll visa att man inte väjer för det som kan vara svårt att prata om.

– Kondomen kan också stå för det som är bekymmersamt, de djupa relationerna och inte bara det som finns på ytan. Kondomen visar att vi värnar livet, det handlar inte om att uppmuntra till promiskuitet som vissa kanske missuppfattat det som.

En del av kritiken rörde den slogan som Svenska kyrkan i Luleå stift valde att använda under festivalen och som även stod på kondomförpackningarna. Det är bibelordet ”Störst av allt är kärleken” som är hämtat från 1 Korintierbrevet.

För övrigt firades det regnbågsmässa i kyrkan, en mässa där man vinnlägger sig om att hålla ett inkluderande språk och där alla som vill kan höra av sig för att bidra på olika sätt. 

http://www.dagen.se/kritik-mot-kyrkans-kondomutdelande-1.94852

Då regnbågen har blivit en symbol för den samlade HBTQ rörelsen så vore det intressant att få veta om  Kinkykvarteret som är ett initiativ av en grupp eldsjälar från olika delar av Stockholms läder-, fetish- och BDSM-scen, och som såg dagens ljus första gången under Pride 2014, hörde av sig till svenska kyrkan och bad om att få ge ett bidrag från sitt specialområde. 

I detta kvarteret under årets ”Stockholm Pride” finns det möjligheter att prova på saker, t.ex smisk, bondage och annat som man kan vara nyfiken på enligt deras hemsida. Alla över 18 år är välkomna oavsett tidigare erfarenheter.

Man kan se på modevisning, uppvisningar av olika slag, lyssna på föreläsningar och samtal. Det kommer bli  diskussioner i olika ämnen, och det finns en bar där erfarna kinksters minglar med öppensinnade nybörjare, om du hellre vill prata med någon under mer avslappnade former och där du kanske hittar din egen MASTER. I Kinkykvarteret kommer ett flertal föreningar och klubbar finnas representerade, och det kommer alltid finnas någon som kan svara på just dina frågor.

Kinkykvarteret ska vara en säker plats, en plats för lek, utforskande och nyfikenhet. Lämna dina rädslor och fördommar i entrén, och kom ihåg den gyllene regeln: “YKINMKBYKIOK” (Your kink is not my kink but your kink is OK). Respekt och kärlek är två av våra ledord.

http://2015.stockholmpride.org/article/kinkykvarteret/

Detta kan knappast handla om kärlek (att uppmuntra kärlek) vare sig till människor eller till Gud vilket svenska kyrkan och det övriga perverterade Sverige brukar hävda när de glatt och totalt okritiskt stödjer Regnbågsrörelsen/HBTQ i sann politisk korrekt anda.

Vad det handlar om är ondska. Om att, som redan nämnts, håna, förlöjliga och skymfa Gud och hans käraste skapelse, människan.

Den som ligger bakom är Satan som sedan begynnelsen har försökt att förgöra allt gott (heligt) som Gud har skapat. Då han inte kan komma åt Gud ger han sig på  mänskligheten och han har gott om tjänare. I detta fall sexuellt abnorma individer.

Varför provocerar EU migranter?

Publicerad 2015-07-28 20:59:33 i Allmänt,

Artikeln är hämtad från bloggen ”politik och partier”.

Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, erkänner att han inte förstår problemet med EU-migranter;

De flesta är ju vänliga mot dem, men så finns det de som störs sig väldigt mycket. Jag är förvånad över hur det här kan provocera. Den här gruppen är ju inget hot mot någon annan.

Det är högst oroväckande att den nationella samordnaren inte förstår varför EU-migranter provocerar. Det finns många som uppfattar EU-tiggarnas sociala turism som att de parasiterar på samhället, och man måste nog utgå från verkligheten i diskussionerna och lösningsförslagen.

Det handlar inte om att det är ”jobbigt” att se fattigdom när tiggande EU-migranter sprider ut sig över landet. Det handlar istället om bl a följande för dessa EU-migranter;

1. EU-migranter respekterar inte landets lagar och ej heller regelverket för den fria rörligheten.

2. EU-migranter ockuperar obekymrat mark och hus över hela Sverige.

3. Nedskräpningen av EU-migranter är enorm, och kostnaden för sanering efter deras olagliga bosättningar på såväl privat som kommunal och offentlig mark är stora.

4. Behov uträttas i buskar och överallt där de befinner sig, och kostnaden för saneringen efter detta är också stor.

5. EU-migranter skapar sanitära olägenheter som på olika sätt är en fara för hälsan inte bara för dem själva utan även för svenska medborgare.

6. Det är vanligt med bråk mellan tiggare och ibland är det t o m stora grupper som slåss med varandra, där olika tillhyggen används.

7. De utsätter sig själva och övriga i samhället för stor fara när de kör runt med oförsäkrade bilar/husvagnar och målvaktsbilar – som ibland är i mycket risigt skick. Vid en olycka kan de som drabbas inte få ersättning som normalt.

8. De betalar aldrig några böter för sina lagbrott. Samhället har t o m nästan helt och hållet gett upp att förelägga EU-migranter med böter eftersom de gör som de vill och ändå aldrig kommer att betala dessa.

9. Det finns en tydlig risk för ökad brottslighet i olika former (hur vanligt det är med specifikt ficktjuvar vet vi inte eftersom det inte finns det statistik för detta, men trots mörkandet i media kan vi konstatera att bl a denna typ av brottslighet förekommer).

10. Romer ägnar sig ofta åt åldringsbrott i Sverige, vilket bekräftats av media.

11. Många cyklar stjäls. I Kalla Fakta kunde vi se en EU-migrant som berättade att han ensam låtit frakta 100 stulna cyklar till Rumänien (med tiggarbussarna).

12. De har husdjur med sig till Sverige som missköts.

13. De har djur (stulna) som (vilket upptäcktes i Malmö) som de håller under vidriga omständigheter i väntan på att slaktas och ätas.

14. EU-tiggare betalar inga böter (se t ex i Lund).

15. Sverige har en folkgrupp som står utanför lagen genom att myndigheter inte ens utfärdar böter till EU-tiggare när så ska ske eftersom man vet att böter aldrig kommer att betalas eller kunna drivas in.

16. Det är t o m så att polisen ser mellan fingarna när EU-tiggare begår brott bl a eftersom de inte vill få epitetet rasister som alla får som vågar säga sanningen. EU-tiggare är en folkgrupp som står över lagen.

17. Trots att EU-tiggare saknar laglig rätt att vistas i Sverige genom EU’s fria rörlighet så har det till dags dato aldrig skett en enda utvisning av EU-tiggare.

18. De för in människohandel i landet.

19. Det är ofta en välfärdsturism där de drar nytta av den svenska välfärden utan att tillföra något för landet, och på bekostnad av välfärden för svenska medborgare.

20. De ställer orimliga krav på att få jobb utan att ha några egentliga kvalifikationer.

21. Eftersom en klart övervägande andel av EU-migranterna saknar utbildning och/eller arbetslivserfarenhet samt kvalifikationer av värde för landet är de enda jobb de kan ta de allra enklaste. Dessa mycket få jobb borde landets unga svenska medborgare ha första tjing på för att få in en fot på arbetsmarknaden.

22. Det finns extra stor risk för spridning av sjukdomar, som TBC.

23. EU-tiggare för olagligen in husdjur i landet (i syfte att beveka oss till att ge dem pengar) med risk för spridning av smitta till djur och människor. Dessutom missköts ofta dessa djur.

24. Tiggare kommer ofta i en strid ström till uteserveringar och stör dem som vill ha matro, samt tigger på andra provocerande sätt.

25. De är en stor kostnad för kommunerna och landet. Totalt kanske 6 miljarder kr/år. Omöjligt att veta hur mycket, men att kostnaden är stor vet vi.

Läs mer här:

http://hotpot.se/politik/varfor-provocerar-eu-migranter/

Kommentar:

Vad går accepterandet av tiggeriet ut på om inte på att uppmuntra/sprida laglöshet och synd vilket våra landsförrädarpolitiker (myndigheter) glatt ställer upp på ivrigt påhejade av den sionistiska maffian som önskar utplåna Sverige och svenskarna (ett hyfsat välutbildat folk i förhållande till många andra folk och grupper)?

Vem/vilka tjänar på att Sverige blir ett laglöshetens näste? Är det din församling eller någon annan församling? Är det ditt parti eller något annat parti? Är det du själv och dina närmaste eller är det de krafter bestående av falska judar som håller hela världen i ett strupgrepp och som av den anledningen tillåts att sko sig själva och sin herre Satan på allas vår bekostnad?

Du kanske som de allra flesta bara är intresserad av att få ha det så bra som möjligt, vilket kanske kan ses som naturligt, men är det inte av den anledningen som världen ser ut som den gör och har sett ut som den gör sedan många århundraden tillbaka?

Du kanske säger att jag tjänar det företag som har anställt mig samtidigt som du helhjärtat stödjer något annat företag eller många andra företag. Du kanske stödjer alla företag i hela världen (allt gott som presenteras överallt) om det innebär att du får vara snäll och tillmötesgående mot allt och alla om det gynnar dig själv samt dina närmaste. Har du/ni rannsakat era hjärtan?

Jesus säger:

Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon (Matt 6:24).

Antikrist välkomnas av ofrälsta präster och pastorer

Publicerad 2015-07-28 19:51:00 i Mångkultur,

Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet. - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen(2 Tess. 2:9-11)

Villfarelserna och den ockulta vågen är förtrupperna till Antikrist, men de skulle inte ha kunnat få så många anhängare bland svenska folket om man inte manipulerade människorna att överge Guds tio bud. Enligt Uppenbarelseboken så gäller laglösheten i den yttersta tiden (den tid vilken vi lever i nu) speciellt mördande, trolldom otukt och stölder (Upp. 9:21).

I Hesekiel kan vi läsa:

Och Herrens ord kom till mig; han sade: Du människobarn, säg till dem:  Du är ett land som icke bliver renat, icke varder sköljt av regn på vredens dag.

De profeter som där finnas hava sammansvurit sig och blivit såsom rytande, rovgiriga lejon; de äta upp själar, de riva till sig gods och dyrbarheter och göra många till änkor därinne. Prästerna där våldföra min lag och ohelga mina heliga ting; de göra ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt och undervisa icke om skillnaden mellan rent och orent. De tillsluta sina ögon för mina sabbater, och så bliver jag ohelgad mitt ibland dem.

Furstarna därinne äro såsom rovgiriga vargar; de utgjuta blod och förgöra själar för att skaffa sig vinning. De profeter som de hava tjäna dem såsom vitmenare; de skåda åt dem falska profetsyner och spå åt dem lögnaktiga spådomar; de säga: Så säger Herren, Herren, och det fastän Herren icke har talat(Hes. 22:23-28)

När vi går emot Gud, syndar och framhärdar i vår synd istället för att vända om, ångra oss och be om förlåtelse för våra synder (Gud förlåter även kristna som faller) tar vi initiativ till att skiljas från Gud (även om vi inte är medvetna om det) med resultat att han inte kan fortsätta det verk han börjat med oss.

Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig visdom har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss - vi tolkar andliga ting med Andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom och, han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar(1. Kor. 2:12-16)

Majoriteten av det kristna ledarskapet (präster och pastorer) är inte frälsta och därför kan de inte ta emot vad Guds Ande säger. Det är dårskap för dem (liksom för alla icke troende) men de vill precis som världens barn (de flesta av dem) vara snälla, trevliga och tillmötesgående gentemot allt och alla. De förstår inte att de våldför sig på Herrens lag och ohelgar hans heliga ting genom att inte göra åtskillnad mellan oheligt och heligt och genom att inte undervisa om skillnaden mellan rent och orent.

De har böjt sig för avgudar och predikar ett socialt evangelium. Ett laglöshetens evangelium/ett evangelium utan omvändelse/syndabekännelse och ånger och som talar om att laglöshet och synd kan accepteras om de som är laglösa och inte vill vända om till Herren, är fattiga och utsatta i världen och inte minst i Sverige. De behöver inte ens vara fattiga utan det räcker med att sionistmedia talar om för dem att så är fallet.

Ett sådant evangelium är inte ett bibliskt evangelium utan ett evangelium som tillåter syndarna att fortsätta synda och att sprida laglöshet överallt där de befinner sig. De svenska hycklande prästerna och pastorerna har anammat “neutralitetspolitiken” som egentligen inte är neutral utan som följer en agenda som handlar om att skapa så mycket oordning och kaos som möjligt för att när oordningen och kaoset blir outhärdligt för de flesta som tvingas leva i detta, sedan kunna presentera en lösning vilket är en lösning som inte gynnar några andra än dem som presenterar lösningen och dem som än så länge är till nytta för dessa.

När de som idag arbetar för Antikrists kommande världsherravälde (Antikrist kommer att vara av judiskt ursprung, en falsk jude, politisk sionist och homosexuell) inte längre behövs så kommer de att elimineras av Antikrist (hans anhängare) om inte Gud hinner före vilket vi innerligt får hoppas på. Det vill säga att Gud tar bort dessa icke frälsta präster och pastorer som predikar ett falskt evangelium och på så sätt för stora skaror av människor till helvetet.

Sverige är på väg mot sin undergång och laglösheten (villolärorna) har mycket tack vare ett ogudaktigt prästerskap kunnat breda ut sig så att vi alla snart befinner oss helt i händerna på de kabbalistiska och Kristus fientliga krafterna (de Talmudtroende).

Den protestantiske reformatorn Martin Luther försökte redan i mitten av 1500 talet varna för dessa krafter (se föregående inlägg) men kristenheten föll ändå som käglor för de falska judarna och deras agenda. Idag har de via ekonomin (pengarna och sin girighet som Luther också varnade för) tagit över Europa fullständigt och skapat det antikristliga EU som Europas medborgare röstade för i tron att det skulle bli bättre för dem på alla sätt.

Vi ser idag att allt bara har blivit sämre och Grekland är på gränsen till bankrutt. Fler europeiska länder kommer att gå samma öde tillmötes om inte folk sätter ner fötterna. Massinvandringen fortsätter enligt den uppgjorda planen då ett folk som inte håller ihop och som inte har något som håller ihop dem kan opponera sig utan att bli kallade rasister och främlingsfientliga.

De asociala zigenarna som tar sig till Sverige för att tigga och leva rövare, är däremot en grupp, en folkgrupp, vilket svenskarna enligt våra landsförrädare politiker inte är. En hårt sammansvetsad grupp som dem måste man i Sverige ta hänsyn till trots att de inte kan tillföra något och inte ens har rätt att vara här och förpesta tillvaron med sitt parasiterande.

Analfabeterna från U länderna och alla andra lycksökare som tar sig till Sverige kommer knappast att klaga över vårt arma land då de är överlyckliga som kan leva i sus och dus i Sverige utan att behöva lyfta ett finger och ha sina lojaliteter till sina hemländer dit de skickar pengar (de svenska skattebetalarnas pengar) och åker och krigar för. Tillbaka i Sverige får dumsvensken stå för deras vård och för allt annat som de kan behöva vid återkomsten. 

Men prästerna och pastorerna låter “barmhärtighet” med ofrälsta (med Kristus fiender och världens människor enligt bibeln) gå framför lag (det är ju så synd om alla) och ser inte att de uppmuntrar till laglöshet och förfall och att de är en del av Antikrist och hans kommande rike.

De ser inte att de kommer att få en sträng dom som inte har värnat om våra gränser (nationen) utan uppmuntrat till att skapa ett inferno i Sverige, fyllt med människor som aldrig ens hade tagit sig hit om det inte hade varit för deras och deras uppdragsgivare politikerna och de falska judarnas givmildhet med skattebetalarnas pengar.

Ve er ni hycklare och era hycklande kyrkor (de fina och propra avgudar ni dyrkar och ständigt putsar på) som så totalt har vilselett “de små”, som är de troende bröderna och systrarna enligt bibeln och inte några otroende hitresta tiggarparasiter från andra EU länder eller andra som vill ha ett drägligare liv på andras bekostnad, för att få fylla era egna bukar.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik