Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Nationalsocialism råder i de flesta länder

Publicerad 2017-09-27 15:52:34 i Satans synagoga,

Nationell socialism, det vill säga nationalsocialism, är vad som råder i dom flesta demokratier (länder) i världen men även outtalat i länder som inte är några direkta demokratier på pappret.

Gemensamt för de så kallade ”demokratiska” länderna och för de länder där demokratin kan ifrågasättas (där det inte existerar något som kan kallas demokrati) är att de olika ländernas BEFOLKNINGAR (oavsett vad de väljer att kalla sig) står upp för nationalsocialism vilket betyder att de i FÖRSTA hand ser till sitt land, sitt folk, sin kultur, sin historia och allt som har med det egna folket att göra och i andra hand till andra länder och deras befolkningar (om de gör det överhuvudtaget) vilket inte är fallet i Sverige där nationell socialism (nationalsocialism) har blivit något fult och skamligt då nationalsocialism förknippas med Hitler sedan andra världskriget.

Om någon tror att det var en slump att Hitler kom till makten med finansiell hjälp från de falska sionistiska och Satans dyrkande judarna, bankirerna, massmedia (som sedan århundraden tillbaka har ägt penningen/bankerna samt massmedia med mera), så är det fel.

Det ingick i deras plan för världen (de ägde och kontrollerade penningen redan då och de såg till så att Hitler kunde få makten) att för all framtid svärta ner nationalsocialismen vilket man har lyckats ypperligt med i dag genom att hänvisa till Hitler och utrotningen av sex miljoner judar i syfte att kunna fortsätta ta makten över mänskligheten (Se Sion vises protokoll nedan).

Det kontantlösa samhället är nära förestående och då har vi alla förbundit oss till att tjäna de PRIVATA sionist bankirerna (deras anhängare inom media) som kallar sig judar men som är en Satans synagoga.  

Om någon tror att någon kan få makt utan att ha makt över pengarna/bankväsendet och media för att genom det kunna KÖPA sig lydiga medarbetare vilket är vad som har skett och som sker idag, så är det fel. Se på Sverigedemokrat/sionisterna vilka ville så mycket men som inte har lyckats åstadkomma någon förändring annat än för dem själva, de som sitter i toppen.

Idag handlar det för dem om att få sitta kvar vid köttgrytan och eventuellt få in andra till att få ta del av köttgrytan i nästa val utan att något kommer att förändras.

Den/de som äger penningen/media är den/de som styr och kan kontrollera både enskilda människor och hela länder. Arbetar du emot dem så kan du inte förvänta dig annat än att bli kallad nazist, rasist, antisemit, främlingsfientlig då deras agenda handlar om att alla länder och alla folk skall bli ett.

Det skall inte längre finnas några nationer och alla gränser skall suddas ut.

Deras sju punkter är:

1. Avskaffande av allt ordnat styrelseskick.
2. Avskaffande av privat egendom.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av nationalismen/patriotismen.
5. Avskaffande av alla religion.
6. Avskaffande av familj, äktenskap och god fostran.
7. Bildandet av en diktatorisk världs regering.

Allt som har med nationell socialism (nationalsocialism) i Sverige är idag lika med nazism, rasism, främlingsfientlighet med mera och alla som anser att Sverige borde ta hand om sina egna medborgare i första hand och i andra hand om andra länders medborgare, blir kallade nazister, rasister och främlingsfientliga endast för att Satan och hans synagoga har lyckats flytta fram sina positioner så mycket så att rätt har blivit fel och fel har blivit rätt..vad gäller allt.

I andra länder är nationalsocialism något helt naturligt (inte minst i staten Israel) och handlar om självbevarelsedrift. Man bjuder inte in främmande folk och ger dem allt de vill ha och som de anser sig behöva samt uppmuntrar dem till att ta dit sina olika religioner och läror och sprida dessa samtidigt som de får betalt för det.

Detta gör inte heller en SUND familj och i ett samhälle så är det först familjen (de egna) och sedan landsmännen och landskvinnorna det handlar om för att eventuellt efter det handla om främlingar som kommer utifrån om det finns några resurser över för dem och för deras religioner, tro och läror.

Hur många ”goda” mångkulturförespråkare är beredda att ge allt vad de äger och har för att mångkulturen och massinvandringen skall kunna fortsätta i Sverige och hur mycket sätter de sina egna nära och kära åt sidan i detta syfte?

Hur många lägenheter köper de som är goda PERSONLIGEN till alla invandrare/de som också kallas flyktingar som behöver bostäder och hur mycket sparar de åt dessa?

Är det inte till sina egna barn (anhöriga) de köper bostäder och annat till samt vurmar för (supportrar i första hand) och vad gör det dem då till om inte till nazister, rasister och främlingsfientliga? Något för den så kallade vänstern att tänka på!

Fy och skam! Hela Sverige är ett stort nazisthögkvarter skulle man utan att ljuga kunna kalla det för och så länge dessa nazister/rasister/främlingsfientliga tillåts att tänka på sig själva och på sin egen familj samtidigt som andra tvingas tänka på dem (deras anhöriga och barn) och samtidigt på hela världen som kommer till Sverige och vill ha bostäder och allt annat (bidrag i överflöd) och som får det på bekostnad av DE som blir utplundrade/utrotade av de goda som inte behöver ge avkall på något för att få kalla sig ”GODA”.

De vill inte betala för sin godhet (de betalar för sina nära och kära) utan slänger över kostnaden på andra oavsett om dessa ANDRA vill eller kan eller enligt lag är skyldiga att betala för deras godhet. Deras GODHET betalar andra FÖR (intalar de sig) som de hycklare de är, och då är de tvungna att kalla dem som har genomskådat deras hyckleri för nazister, rasister, främlingsfientliga med mera.  

Sverige har blivit ett experimentland för Satan och för Satans synagoga (vilket vi har skrivit om tidigare här på bloggen) och de som tror att de har sitt på det torra, tjänar bra med pengar, och tror att de alltid kommer att sitta i säkert bo, är de som kommer att få vakna upp väldigt bryskt när allt faller runt omkring dem.

När mångkulturen flyttar in i deras egna vardagsrum och när bostadsbubblan spricker och de förstår att Satans synagoga och media ljög dem rakt upp i ansiktet.

Här Sion vises protokoll:

https://100777.com/protocols_se

Läs mer här:

http://experimentlandet.blogg.se/2016/february/tyskland-och-europa-innan-hitler-kom-till-makten.html

http://experimentlandet.blogg.se/2012/november/sionismens-hot-mot-manskligheten.html

 

Polisens förakt mot judar och regimkritiker

Publicerad 2017-09-22 17:39:00 i Satans synagoga,

Polisen i Göteborg bevisar med stor tydlighet att de varken respekterar judar eller regimkritiker genom att propsa på att Nordiska motståndsrörelsens demonstrationståg (demonstrationen är en demonstration mot förbrytarna som styr Sverige, ingen nämnd ingen glömd, och som kommer att gå av stapeln den 30,e september i Göteborg) skall passera ett stenkast från Göteborgs synagoga mitt under deras högtid ”Yom kippur”.

Nordiska motståndsrörelsen liksom Göteborgs judar har dock motsatt sig detta och överklagat polisens förslag på demonstrationsrutt samtidigt som media (sionistmedia), likt de hyenor de är, har tagit alla chanser att elda upp stämningen (sätta grupp mot grupp) i syfte att misskreditera den enda rörelsen som verkar vara emot det vanvett som råder i detta arma land.

Som är emot den folkmordspolitik som ”förbrytarna” driver och som det borde vara varje svensk plikt att demonstrera mot så länge denna rättighet finns kvar. Nationalsocialist eller ej!

De som inte kan se att det finns en koppling mellan ”förbrytarna” (politikerna och myndigheterna som går i deras ledband), sionistmedia, frimurarpolisen och sionisterna (vare sig de kallar sig judar eller kristna eller något annat), måste ha allvarliga problem men det största problemet verkar frimurarpolisen (polisen i Göteborg) ha.

Frågan är varför polisen önskar att de av media så kallade ”nazisterna”, rasisterna, ens skall komma i närheten av Göteborgs synagoga. Vad är syftet med det (när varken judarna eller nordiska motståndsrörelsen önskar detta) om inte annat än att hetsa (sätta grupp mot grupp) och för att få säga att ”nazisterna” provocerar judarna genom att välja att demonstrera i närheten av synagogan trots att det är polisen som har fört fram förslaget vilket antagligen kommer att gå igenom trots överklagan från både judarna och motståndsrörelsen?

Att det är POLISEN som har ändrat rutten för motståndsrörelsens demonstration (de hade inga planer på att demonstrera i närheten av Göteborgs synagoga utan ville gå en helt annan väg och de har överklagat polisens beslut om att tvingas demonstrera i närheten av synagogan) är inget som media nämner och definitivt inte de så kallade kristna medierna som hatar och avskyr allt vad sanning heter och som är så indoktrinerade till att hylla sionismen (sionisterna som styr och äger världen och som de kallar judar trots att de är en Satans synagoga som Jesus fördömde i skarpa ordalag).

”Världen idag” som påstår sig vara en kristen tidskrift trots att själva namnet talar om att de älskar världen mer än Jesus, verkar inte ha en aning om att det är Polisen och inte Nordiska motståndsrörelsen som har valt rutten, och detta är ett typexempel på hur de sionistiska medierna (inte minst de så kallade kristna ”sionistiska” medierna) bedrar människor genom att sätta grupp mot grupp när det behagar dem själva.

Läs mer här:

https://www.nordfront.se/polis-vill-att-motstandsrorelsen-tagar-forbi-goteborgs-synagoga-mitt-jom-kippur.smr

Och här:

https://www.nordfront.se/30-september-goteborgs-judar-avtackar-sig-mansklig-mur-runt-synagoga.smr

Och här från tidskriften världen ”Satan” idag vilka ondgör sig över polisens beslut som de i sin enfald tror är motståndsrörelsens beslut därför de ber alla att visa sitt missnöje genom att stå med kippa på huvudet under marschrutten trots att judarna i synagogan inte vill ha dem där:

http://www.varldenidag.se/nyheter/vill-sla-skyddsmur-vid-nazistmarsch/repqir!xrNKDGZPcMAhHrLifbgDvw/

Läs också föregående artikel som handlar om dom verkliga nazisterna/rasisterna:

http://experimentlandet.blogg.se/2017/september/fick-fangelse-for-att-ha-kritiserat-nazismen.html

Fick fängelse för att ha kritiserat nazismen

Publicerad 2017-09-22 15:21:07 i Satans synagoga,

Av alla existerande ismer finns det en ism som aldrig debatteras offentligt eller utsätts för kritisk granskning av media etablissemanget och di lärde. Det är SIONISMEN.

Kommunism, liberalism, nazism, socialism, humanism, islamism med mera, är ideologier (ismer) som får lov att kritiseras. Det kan man inte säga när det gäller sionismen som endast brukar nämnas i förbifarten eller som ett vapen mot antisemitism.

Trots att många av sionismens anhängare tillhör världens ledarskikt och har gjort så de senaste århundradena, verkar det inte finnas något utrymme för en seriös granskning av sionismen i våra massmedier eller inom universitetens väggar. Det är ett tabubelagt ämne men den sionistiska ideologin (som inte har något med religionen judendom eller judar i allmänhet att göra) påverkar oss alla i högsta grad.

Det är sionister som styr vår värld (de kallar sig judar men är en Satans synagoga) och av den anledningen kan det tyckas märkligt att inte denna politiska ideologi ges större uppmärksamhet i offentligheten. När läran dessutom är nationalsocialistisk (bygger på raslära, nationell identitet och utvaldhet) och nationalsocialism brukar förknippas med Hitler och utrotningen av flera miljoner judar samt andra grupper under nazitiden, blir det ännu märkligare att det är så tyst.

Samtidigt är det inte det minsta märkligt eftersom nästan all massmedia och större delen av all förlagsverksamhet ägs av sionister eller anhängare av sionismen vilka är nationalsocialister/nazister. De anställda vare sig de är för eller emot sionismen får inte lov att skriva vad som helst och måste se till så att obekväma åsikter vilka kan missgynna ägarna (hota deras maktpositioner), inte når allmänheten.

Ingen journalist skulle komma på tanken att utmana en arbetsgivare som betalar dens lön. På så sätt hjälper journalisterna till med att uppfylla en av sionismens viktigaste punkter (som också var en av Hitlers viktigaste punkter), att minimera yttrande och handlingsfriheten för de vanliga medborgarna. Att de dessutom medverkar till att göra större delen av sin egen yrkeskår överflödig och att deras agerande på sikt innebär att demokratin försvinner, är de nog inte ens medvetna om.

Ett blottläggande av sionismens ursprung, dess rötter och dess blodiga historia, skulle innebära att hela mänskligheten försätts i ett chocktillstånd utan möjlighet att kunna förstå eller reda ut alla de vidriga händelser som inträffat i världen (genom århundradena) och där sionister har varit inblandade.

Det skulle leda till att den utstakade planen om ett världsherravälde, där all makt är koncentrerad till ett fåtal sionister (oavsett om de kallar sig judiska sionister, kristna sionister, buddistiska sionister etc) och där resten av mänskligheten måste finna sig i att leva som livegna (boskap) på plantager, går om intet. Härskarna, som steg för steg (under generationer) har lagt under sig den ekonomiska makten, skulle avslöjas för vad de i själva verket är och alltid har varit. Satans hantlangare!!

De skulle inte bara avslöjas som tjuvar och bedragare vilka (successivt och med hjälp av lögner och list) har lagt beslag på hela världsekonomin (bankerna, industrin, näringslivet) och mänsklighetens gemensamma egendomar, naturtillgångar och dylikt, utan också som massmördare och förtryckare likt Hitler, Stalin, Pol Pot med flera.

Kommunismen såväl som nazismen, skapades av sionister (som kallade sig judar men som inte var några judar utan en Satans synagoga vilka hade Talmud och Kabbalan och inte gamla testamentet som sitt rättsnöre) i syfte att:

1. Försvaga de obildade massorna som de föraktade (föraktar än idag) oavsett religion och folkgrupp men även fruktade (fruktar än i dag).
2. Kunna kontrollera dem.
3. Kunna stjäla privata och statliga egendomar (under tiden som det råder kaos och övergrepp mot mänskligheten) för att därmed öka sin egen rikedom samt makt och sedan lägga all skuld på massmördare som Stalin och Hitler (deras egna skapelser).
4. Minska de obildade massornas antal genom igångsättande av stridigheter och krig (folk mot folk, grupp mot grupp) samt finansiering av båda eller alla sidor av dessa krig.
4. Bana vägen för en ny världsordning med en liten styrande och stenrik elit (de själva) i toppen.

Ägarkoncentrationen av världens samlade tillgångar (ekonomin), har lett till en enorm maktkoncentration men detta tystas ner av sionistpressen samtidigt som man med jämna mellanrum låtsas vilja åtgärda problemet. Man startar meningslösa demokratiprojekt som inte leder någon vart, och det lika meningslösa talet om allas lika värde, återkommer gång på gång likt ett eko.

Inte desto mindre är denna ägar och maktkoncentration en förutsättning för den nya världsordningen som en självutnämnd maktelit önskar införa för att kunna bevara sin makt och öka den ännu mer. De anser sig vara kvalificerade och kapabla till att styra över och kontrollera resten av mänskligheten inte bara ekonomiskt utan också socialt, kulturellt, fysiskt och andligt vilket redan sker och kommer att ske i ännu större omfattning framöver.

Att uppmärksamma sionisternas/ de verkliga nazisternas härjningar kan numera leda till fängelsestraff för hets mot folkgrupp (se nedan) med motiveringen att det hetsas mot judar trots att sionisterna inte är någon folkgrupp (sionism är som sagt en politisk ideologi/nazism som bygger på rastänkande och utvaldhet) då det finns såväl kristna sionister och sionister inom många olika grupper, religioner, rörelser och organisationer, vilka inte är judar.

Om sionister är en ”folkgrupp” så borde även alla kommunister, socialister, humanister, liberalister, Islamister med flera vara en folkgrupp men det är dom förstås inte (av någon anledning) enligt det svenska RÄTTS,,,/FEL väsendet.

Här följer några uttalanden från framstående sionister:

“Judarna i förskingringen (diasporan) måste alltid visa sitt ansvar mot Israel och övervinna sin medvetna eller undermedvetna fruktan för så kallad dubbel lojalitet. Alla judars öde är oupplösligt förenat med Israel. De måste förkasta den tanken att judiska församlingar är skyldiga de stater lojalitet där de bor, deras lojalitet är först och främst lojaliteten till Israel”(Sagt av Nahum Goldmann under den sionistiska ideologi - konferensen i Jerusalem våren 1957).

“Hur sällsamt det än må förefalla, så står staten Israel i tacksamhetsskuld till de tolv år Hitlers “tusenåriga rike” varade, ty utan den nazistiska antisemitismens genomslagskraft skulle Förenta Nationerna aldrig ha kunnat driva igenom ett beslut till stöd för en judisk stat i det arabiska Palestina”(Der Staat Israel im Werden, Frankfurter Hefte, December 1951).

“Antisemitismen är judarnas räddande ängel, som kraftfullt sörjer för att judarna förblir judar. Antisemiterna har skapat det judiska medvetandet hos många judar som inte vill vara judar”(Leo Wertheimer “Der Judenhass und die juden, som utkom 1918, citerad av Franz Scheidl: Israel - Traum unde Wirklichkeit, Wien 1962, s. 18)

“Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade”(Teodor Herzl Patai, 1960, band 1 s.84).

“Man kan väl inte säga att endast antisemitismen har satt sionismen till världen, men i varje fall i Västeuropa är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen och antisemitismens undergång skulle här leda till sionismens undergång”(A. Ruppin. Die Juden der Gegenwart, Judischer Verlag, Köln 1911, s. 278).

“När antisemitismen i dess klassiska mening försvinner medför detta visserligen en förbättring materiellt och politiskt för de judiska samfunden överallt i världen, men det har också en negativ inverkan på vårt interna liv. Vårt (judiska) folk vet att kämpa heroiskt i dåliga tider, men har ännu inte lärt sig att leva skapande i goda tider”(Nahum Goldmann vid sitt inledningsanförande vid världsjudiska kongressens möte i Genève 23 juli 1958).

Så här kan man beskriva den sionistiska makten:

När en viss grupp aldrig får sina uppgifter och åsikter ifrågasatta ens med väl bestyrkta fakta, då har denna grupp - och det gäller sionisterna (som kallar sig judar) - tillskansat sig den oerhörda makten att få bestämma vad som är sanning och lögn i alla de konfliktfrågor där gruppen själv, är eller har varit inblandad - och dessutom makten att håna, begabba och nedtysta sina kritiska motståndare.

Sionisterna, vare sig de är messianska, judiska eller kristna sionister, väntar inte på samma messias som Kristus lärjungar (de som tror på Kristus och vill följa ett oförfalskat evangelium) utan på en messias som kommer att vara en världsdiktator vilken hatar Kristus och Kristus efterföljare. Deras framtida messias (världsdiktator) är den Antikrist som uppenbarelseboken talar.

De sionistiska, kabbalistiska och talmudtroende judarna står inte ut med (har aldrig stått ut med) tanken på en kärleksfull messias som kommer för att frälsa alla folk.

Den messias de väntar på skall komma för att frälsa dem (inga andra) och göra dem till ett folk och till världshärskare över alla hedniska nationer vilket Sion vises protokoll beskriver på ett mycket tydligt sätt. Hedningarna (alla icke judar) skall denne messias (Antikrist med Satans makt) göra till slavar som får i uppgift att tjäna de Talmud och Kabbala troende satansdyrkarna som kallar sig judar. Sin tron skall han ställa upp i Jerusalem.

Därför är det viktigt att hålla den nuvarande staten Israel fri från icke judar och allt som har med mångkultur att göra. Sönderfall, splittring och kaos, det vill säga mångkultur samt dess verkningar, uppmuntras i alla Europas länder men inte i Israel.

Det ligger i sionismens intresse att härska genom söndring och att genom ett inpiskat kollektivt skuldmedvetande hos andra folk för begångna oförrätter eller försummelser mot judarna (märk väl att det var dessa falska judar, de Talmud och Kabbala troende, Satans synagoga, som ingick en ohelig allians med Hitler i syfte att flytta fram sina positioner mot ett kommande världsherravälde och som gav sitt godtycke till att de som de påstod tillhörde deras eget sitt eget folk, judarna, gick ett tragiskt öde tillmötes under nazitiden), angripa själva livsnerven och självbevarelsedriften hos de andra folken. De skall känna avsky för sin egen historia, förlora all självaktning och därmed bli så förvirrade och försvagade att de kan manipuleras och styras av sionisterna.

Är inte detta verklighet idag? Hur många gånger har vi inte fått höra av både högt uppsatta sioniststyrda politiker och sioniststyrd media (i stort sett all etablerad media i Sverige) att det inte finns några svenskar, alternativt att alla som har fått ett svenskt medborgarskap är svenskar (även om de inte själva ser sig som svenskar)?

Att ha ett budskap som vänder sig emot den politiska ideologin Sionismen och mot nazism/rasism (nazism/rasism för att sionismen som nämnts bygger på rastänkande och utvaldhet) på en tröja utan att ordet jude eller judar finns med, är idag straffbart vilket på ett tydligt sätt talar om vilka det är som styr vårt samhälle/land som tyvärr inte längre kan kallas ett för ett land (knappt för ett samhälle) utan för ett dårhus.

Läs mer här:

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/hudiksvall/hudikbo-far-fangelse-for-hets-mot-folkgrupp-efter-bild-pa-facebook

Och här om de verkliga nazisterna/rasisterna och deras rötter:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/den-verkliga-rasismen-och-dess-rotter.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/fran-luria-till-bankhuset-rothschild.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/protokollen-fran-de-aldste-av-satans-synagoga.html

http://experimentlandet.blogg.se/2015/may/los-tres-bandidos.html

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik