Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Det finns ett botemedel mot krig

Publicerad 2013-03-26 11:13:00 i

Det är inte varje dag man ser, hör eller läser något som berör en riktigt djupt och som nästan är omöjligt att släppa ifrån sig. När jag läste “Ett sista brev till George W. Bush och Dick Cheney från en döende krigsveteran” blev jag inte bara ledsen utan också väldigt arg över allt meningslöst lidande som krig för med sig när det finns ett botemedel. Ja, ni hörde faktiskt rätt. Det finns ett botemedel mot krig och det är att:

MÄNNISKORS HJÄRTAN BLIR FÖRVANDLADE I KRISTUS
 
På tioårsdagen av Irakkriget beskriver Tomas Young som är förlamad sedan 2004 efter att ha blivit svårt skadad i Irak och idag våras på hospice (vård i livets slutskede), sin besvikelse över den amerikanska regeringens manipulation av befolkningen samt den lögnpropaganda de matades med innan anfallet mot Irak. Något som skedde på grund av de styrandes törst efter rikedomar och makt i och med Iraks oljetillgångar.

Han skriver brevet på uppdrag av de som dog och de som skadades i Irak men också på uppdrag av alla de anhöriga som förlorade familjemedlemmar. Män, hustrur, barn, fäder, mödrar, söner och döttrar.   

Här följer ett citat från texten som väckte en del tankar hos mig och som fick mig att skriva detta blogginlägg:

“Du Bush, du gör sken av att vara kristen. Men är inte lögn en synd? Är inte stöld och själviskhet en synd? Jag är inte kristen. Men jag tror på de kristna idealen. Jag tror att vad du gör för de minsta av dina bröder det gör du även mot dig själv och din själ”

Läs resten av det mycket gripande brevet här:

http://www.nyapolitiken.biz/int_politik/ett-sista-brev.html

En hel del av världens föregående och nuvarande ledare (krigshetsare) samt soldater är likt Bush kristna och många andra är likt Young inte kristna men säger sig tro på de kristna idealen. Vad man kan fråga sig är om det är möjligt att vara kristen eller att verkligen tro på de kristna idealen om man samtidigt startar krig eller deltar aktivt i krig.
 
Det verkar vara möjligt. Faktum är att kristna kan kalla sig vad som helst, när som helst och hur som helst (åtminstone i de så kallade demokratiska länderna) om de inte är omvända och pånyttfödda i Kristus. Det är det som skiljer icke kristna från kristna men också kristna från kristna vilka bekänner sig till Kristus enbart för att framstå som exemplariska och godhjärtade människor.

“Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig” (Gal. 2:19-20)

“Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt oss i försoningens tjänst” (2. Kor. 5:17)   

En kristen (som utan att ha blivit omvänd och pånyttfödd), kan precis som en icke kristen av egen kraft vara både snäll, generös, lyhörd, osjälvisk med mera, och lyckas riktigt bra med detta så länge som en viss situation eller vissa förutsättningar  råder i människans liv eller så länge omgivningen (världen) ser ut som den gör.

Men om något förändras till det yttre och kanske till det sämre, det kan vara vad som helst, så förändras även människans tankar, åsikter och handlingar om hon har valt att ha världen eller mammon som sin herre. Detta är inget konstigt och det är därför som Gud ber oss att välja vilken herre vi vill tjäna. Om vi väljer att tjäna mammon eller världen måste vi acceptera de konsekvenser som följer. Vår frälsare Jesus Kristus vill förutom att vara vår frälsare också vara vår Herre.    

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt. 6:24)

Världen är “mammon” och kött framför ande. De som väljer att tjäna världen (köttet) och alla de ofrälsta människorna  i världen, väljer bort Gud och Guds ande.  

“De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er” (Rom. 8:8-9)

Guds ande kan omöjligt bo i någon som har valt världen (mammon) och mörkrets rike (som styrs av djävulen) framför kärlekens, sanningens och rättvisans rike som är Guds rike. På samma sätt kan inte världens ande bo i någon som har valt Gud och Kristus framför världen.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2:15-17)

“Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud” (Jak. 4:4)

När kristna tror att det inte är några problem att ena stunden ta parti för Gud (när de tjänar på det) för att i nästa stund ta parti för den orättfärdiga världen (när de tjänar på det) kan de mycket väl vara positivt inställda till förtryck och lidande under vissa omständigheter och så länge det inte drabbar dem själva eller deras närmaste.

På samma sätt kan människor vara välvilligt inställda eller neutrala (ge sitt tysta medgivande) till allt tänkbart som är negativt för många andra fram tills att de själva drabbas. Då först ger de hals! Ett annat exempel är när socialister och kommunister talar om rättvisa och kritiserar kapitalisterna trots att de själva inte skulle ha något emot att bli kapitalister om de bara hade fått en chans.

“Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande” (Joh. 3:5-6)

Krig är resultatet av ett antal syndares (vi är alla syndare) ogudaktiga tankar och åsikter som utmynnat i handling. Då dessa syndare helt och hållet styrs av sin köttsliga natur kan de inte agera på annat sätt.

“Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen” (Gal. 5:17-18)

“Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike” (Gal. 5.19-22)    

Botemedlet mot krig och allt elände som följer i dess spår samt mot all annan mänsklig nöd (vad än det gäller) är Jesus Kristus och (som nämnts) att människors hjärtan blir förvandlade i Kristus vår Herre och frälsare.   

Nolltoleransens flyktingpolitik

Publicerad 2013-03-23 08:42:00 i

Upprop - Dags för en nolltoleransens flyktingpolitik

För en riksdag och regering beredda att vidmakthålla Sverige som något slags folkhem med tidigare nivå av levnadsstandard, torde det vara uppenbart att situationen med nuvarande och prognostiserade flyktingströmmar är fullständigt ohållbar.

Situationen är också ohållbar för flyktingarna som under vidriga omständigheter tvingas bryta upp från sina hemländer och försöka anpassa sig till en ny kultur och ett nytt språk i ett allt mindre gästvänligt mottagarland.

Den enda mänskliga och realistiska metoden för att stoppa flyktingströmmarna är att den svenska staten vidtar sådana åtgärder att flyktingströmmarna aldrig uppstår - historien visar nämligen att om det finns flyktingar verkar den svenska mentaliteten vara att sträcka ut en hjälpande hand.

Därför måste nu den svenska staten anamma en åtgärdsplan omgående som stoppar alla de krig som ledarskapet för de så kallade västliga demokratierna inledde i och med händelserna i USA den 11 september 2001 och är det som skapar flyktingströmmar:

Det vill säga en flyktingpolitik av nolltolerans mot nykoloniala och imperialistiska krig.

1. Sverige avbryter allt samarbete med Nato.

2. Sverige deklarerar i FN att det lämnar det amerikanska imperiet och att skälet till det är att imperiet idag utgör det enda hotet mot freden i världen.

3. I FN återaktualiserar Sverige resolution 3379 från 1975 i vilken det fastslås att zionismen är ett hot mot världsfreden och en rasistisk ideologi. Sverige tar i FN också initiativet till att införa kännbara ekonomiska sanktioner mot Israel liksom att arbeta för att sanktionerna mot bland annat Iran och Syriens Basharregering upphör.

4. Sverige arbetar i EU för samma målsättning som i FN (punkten 3).

5. Sverige drar omedelbart tillbaka all militär personal från andra länder.  

Här kan ni läsa mer och skriva under uppropet:
 
http://kristofferhell.net/upprop-dags-for-en-nolltoleransens-flyktingpolitik/
 

Kontantupproret

Publicerad 2013-03-22 10:07:00 i

En del har säkert höst talas om upproret för kontanternas bevarande men de flesta är nog, vilket oftast brukar vara fallet när det gäller samhälleliga förändringar som får stora och inte sällan mycket negativa konsekvenser för majoriteten, totalt ovetandes om detta uppror då det inte är något som media har uppmärksammat befolkningen på.

Troligen är det många som inte ens har reflekterat över att kontanterna är på väg att försvinna och att EU,s befolkningar som ett resultat av detta kommer att bli slavar under bankerna och korrumperade regeringar vilket vi redan kan se början av, bland annat på Cypern samt i andra så kallade “krisdrabbade” länder som bankparasiterna har lagt beslag på och suger ut med de mutade regeringarnas tillstånd.    

http://kristofferhell.net/till-kontanternas-forsvar/

Socialdemokraterna (arbetarnas parti) riktar ingen som helst kritik mot folkets och sina väljares framtida förslavning utan beklagar att utfasningen av kontanterna har gått lite väl fort och att banker och myndigheter inte prioriterat att vara tillräckligt service minded gentemot kunderna och i synnerhet de äldre bland dessa.

Detta svar får man numera (från socialdemokraterna) när man skriver på upproret:
Citat från Kristoffer Hells blogg:

“Vi förstår din frustration, utfasningen av kontanter har gått väl fort på vissa områden, och det finns berättigad kritik mot att banker och myndigheter inte prioriterat att vara tillräckligt serviceminded gentemot kunderna, särskilt äldre kunder“.

Kommentar:

“Det är sannerligen inte bristen på service som allt fler börjar reagera på, utan för den helt oreglerade plundringen som bankerna utövar mot världens befolkning. Samt att det kommer att bli bankerna som kontrollerar befolkningen totalt om man tar bort kontanterna. Och bankerna är inga gudar.

De är giriga kriminella som skriver om juridiken till sin egen fördel, till folkets nackdel. Se bara vad de hittar på på Cypern nu. När som helst kan de råna vem som helst, med stöd av EU och våra korrumperade regeringar. Detta är ingen konspirationsteori och jag kan rekommendera en dokumentär som visats på SVT. “Systemfel hotar världen”

Läs mer:

http://kristofferhell.net/socialdemokraterna-om-privatbankernas-utfasning-av-kontanter/

Idag Cypern och frågan är vilket land eller vilka länder som står näst på tur.

Ytterligare läsning angående bankparasiterna och deras härjningar finns här:

http://parasitstopp.wordpress.com/2013/03/21/bankkrisen-pa-cypern-haller-parasiterna-i-panik-pa-att-fortara-varandra/
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik