Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Sanningen om 1 maj

Publicerad 2016-04-29 08:28:00 i Ideologier,

För många socialister och kommunister är det en tradition att demonstrera den första maj varje år och de gör det i god tro.

Genom att visa sig på gator och torg med banderoller och plakat på vilka de plitat ner sina budskap om rättvisa och solidaritet intalar de sig att världen skall förändras till det bättre.

De har blivit lärda att socialismen/kommunismen är en fridfull ideologi, en kärlekens ideologi, och har ingen aning om att det var två maktgalna (giriga) individer, Mayer Amschel Rothschild och Adam Weishaupt (båda falska judar) som lade grunden till denna hatlära med över 170 miljoner människors liv på sitt samvete och att deras efterkommande snart har lyckats förslava hela mänskligheten med hjälp av sin herre Satan.

Även om ett politiskt system förnekar en existens av en Gud, likt kommunismen, så är det alltid religiösa tankar som ligger till grund för dess existens som till exempel människans frigörelse, allas lika värde, rättvisa, solidaritet med de svaga, medmänsklighet, jämställdhet, broderskap med mera.

Socialism/kommunism är i själva verket den politiska ideologi som Satan idag använder för att ta makten över hela mänskligheten och de religiösa tankarna i socialismen/kommunismen härrör från judarnas Talmud och Kabbala.  

Illuminati gruppen var den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen. Illuminaterna lanserade sin “socialistiska” plan för omstörtandet av alla religioner och existerande regeringar, just den 1 maj 1776 med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller världsregering.

1770 drar juden samt kabbalisten och sionisten Mayer Amschel Rothschild upp huvudlinjerna för skapandet av Illuminati som idag står över alla världens frimurarordnar samt finansierar organisationen. Han överlåter åt Adam Weishaupt, en Ashkenazi jude/jesuitpräst (vilken infiltrerat den katolska kyrkan) som verkar under katolsk täckmantel och som även han är kabbalist/sionist, att organisera och utveckla organisationen.

Illuminati skall baseras på Talmuds och Kabbalans lära som också är den lära som rabbinska judar lär ut. Illuminati är en Luciferiansk (satanistisk) term som betyder ”de upplysta”.

Så ni som tänker demonstrera den 1 maj skall veta att det är nedanstående punkter ni demonstrerar för och att detta är Illuminatis agenda (sionisternas/de falska judarnas) i syfte att kunna lägga världen och mänskligheten under sig till hundra procent.

Den som går igenom punkt efter punkt och börjar fundera över EU (vad sysslar EU med? Sysslar EU med att värna nationerna eller är det tvärtom?). Och massinvandringen (varför massinvandring av en massa främmande religioner, kulturer och folkslag?), familjepolitiken (upplösandet av kärnfamiljen till förmån för HBQT som snart har tagit över kärnfamiljens roll? Varför?) Och inte minst varför detta hat mot alla nationella krafter som värnar om Sverige och svenskarna i första hand?) ska finna att det som denna blogg och en del andra bloggar skriver om, inte så enkalt kan avfärdas som konspirationer.

Det var lite frågor att fundera över samtidigt som ni tittar på de följande sju punkterna men det finns förstås många fler frågor.  

1. Avskaffande av alla regeringar.
2. Avskaffande av privat ägande.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av patriotismen.
5. Avskaffande av alla religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. Skapande av en världsregering.

Läs också denna artikel som publicerades på bloggen för ett år sedan:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/ska-du-demonstrera-for-satan-och-rothschild.html
 

Sionisten och prästen Helle Klein

Publicerad 2016-03-01 07:35:00 i Ideologier,

Vi har tidigare skrivit om biskopen Åke Bonnier, en av många skenkristna judiska marraner vilka har lyckats uppnå höga positioner inom svensk kristenhet genom infiltration och pengarnas makt.  

Nu har turen kommit till judinnan, journalisten, chefredaktören och ”prästen” (fritidsprästen enligt egna ord) Helle Klein och hennes infiltration av Svenska kyrkan.

                      sy5b32a7
                      Den sionistiska agitatorn, chefredaktören och prästen Helle Klein
 
Åke Bonnier och Helle Klein är offentliga personer som tycks gilla att befinna sig i rampljuset och båda, inte minst Helle Klein, kan ses som opinionsbildare.

Särskilt för svensk kristenhets (svenska kyrkans) förfall och sammanbrott.

Av den anledningen måste dessa falska apostlar, ulvar i fårakläder, som har smugit sig in i fårfållan (församlingen) för att tugga i sig de intet ont anande fåren, avslöjas.

Den ”kristna” pressen såsom bland annat tidningen ”Dagen” och ”Världen idag” kommer inte att göra det då de är fullt upptagna med att gå alla sataniska villoläror och villolärare tillmötes. Det gäller för dem (för kristna över lag) att visa hänsyn och tolerans gentemot alla förstörande krafter som tränger sig på från olika håll.

Helle Klein prästvigdes i Stockholms stift 2008 efter att ha fått tjänstledigt från Aftonbladet där hon arbetade som politisk chefredaktör och ledarskribent.  

Något verkligt avgörande för Herren Jesus Kristus och ett avståndstagande från världen (vilket följer naturligt när en människa blir frälst) tycks det sålunda inte ha varit frågan om för Helles del eftersom hon valde att fortsätta tjäna Mamon (världen och Satan) istället för att tjäna Gud helhjärtat som präst.    

Förmodligen är det ganska vanligt idag att blivande präster och pastorer tror sig kunna tjäna både Mamon och Gud med tanke på att Satan har tagit över kyrkorna och samfunden och säger till dem att det är inte så noga med frälsningen varken för er egen del eller för församlingsmedlemmarnas del (som de är tillsatta att vaka över) så länge de utåt sett försöker att vara goda och toleranta mot allt och alla.

Det besynnerliga (vilket egentligen inte är så besynnerligt när man väl förstår vad de judiska infiltratörerna vill uppnå) när det gäller Klein är att hon samma år som prästvigningen (alltså 2008) valde att gå ett steg längre genom att starta en socialistisk kamporganisation, en nätsajt/tidning vid namn ”Seglora smedja”, som uppges vara en mötesplats för andlighet, kultur och samhälle men som i själva verket är en mötesplats för hat, mobbing, Islampropaganda samt mångkulturalism.

Smedjan samarbetar med svenska kyrkan för att åstadkomma söndring, splittring och kaos i de kristna leden och man upphöjer homosexualitet (HBQT), omoral, all slags laglöshet och som nämnts mångkultur och inte minst allt som har med Islam att göra samt ekumenik.

Knappast någon kritik riktas från kyrkligt (kristet) håll mot Klein för hon är ju präst.

http://seglorasmedja.se/post16047/nacka-forsamling-smedjansant/
 
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642746

Ställ er frågan om det hade varit lika lätt att få svenska kyrkan att samarbeta med en socialistisk tankesmedja om inte Helle Klein hade valt att bli präst i svenska kyrkan.

Nu förstår ni kanske vad jag menar med falska apostlar (ulvar i fårakläder) och sionistiska infiltratörer som tar kontroll över alla områden av samhället (i detta fall kristenheten men detsamma sker inom politiken, vetenskapen med mera) genom att låtsas vara för eller emot något när de egentligen står upp för något annat.

Sion vises protokoll, som de sataniska krafterna har fått länder och folk att klassa som antisemitisk propaganda, beskriver just detta fenomen när det gäller att ta makten.

Helle Klein påstår sig vara emot den sionistiska staten Israel och för Palestina, Islam och mångkultur men vad kommer det sig att hon inte kritiserar sionismen (dess härjningar) som ligger bakom konflikten i Palestina och all ondska i världen?

Varför anklagar inte Klein sionisterna (de ockulta kabbalisterna och talmudisterna) för rasism, främlingsfientlighet, Islamofobi och nazism vilket hon beskyller svenska kyrkan för att stödja och uppmuntra?

Detta samtidigt som hon ger sig på enskilda präster som hon anser har bruna åsikter och som står upp för en ideologi som ledde till folkmord.

Vilket ”folkmord” (av alla folkmord under historiens gång) hon syftar på är inte speciellt svårt att lista ut. Självklart är det de 6 miljoner judarna i nazityskland för några andra folkmord, till exempel det judiska folkmordet på 100 miljoner ryssar, gör de judiska infiltratörerna allt för att få allmänheten att glömma.     

http://seglorasmedja.se/post13602/konferencier-for-kyrkans-barnmote-i-rasistisk-tidning/

Den judiske och sionistiske historikern Hugo Valentin skriver i sin bok ”judarna i Sverige” (Bonniers 1964) om den judiske överrabbinen och sionisten Gottlieb Klein som är Helle Kleins farfarsfar.

”Gottlieb Klein, född i Homona, Ungern, kom 1883 från Elbing till Sverige som nyvald överrabbin i Stockholm. Han var en lärd judaist, som förenade en bred västerländsk bildning av tyskt märke med djupa teologiska kunskaper. Hans vetenskapliga specialiteter blev urkristendomens tid. Han kom att stå nära sin tids ledande svenska teologer, främst kanske S. A Fries och Nathan Söderblom.

Efter Klein död skrev Söderblom till de närmast sörjande. Vår bekantskap daterar sig från hans föreläsningar i Talmud i Uppsala på 80 talet. Livligt minns jag en enkel supé på dåvarande hushållsskolan vid torget, då han första gången öppnade för oss sitt hjärta i fråga om Israels profetism och dess fulländning i evangeliet. Sedan dess har jag med honom känt en själsförvantskap, som icke var mindre för att den icke var trosförvantskap. Klein lärde mig skarpare att se den äkta judendomens ädla art och därigenom även den ädla kristendomen i dess karaktäristiska olikhet. Det låg något uppfordrande och stärkande i att vandra var sin väg i sitt kall i förtröstan på Guds vishet och makt, som en gång skall böja samman stigarna”   

Att Nathan Söderblom inte var frälst framgår ganska tydligt i detta citat då vi vet som kristna (borde veta) att den äkta och ädla judendomen förnekar Jesus Kristus och hans gudom. Den äkta och ädla judendomen som Gottlieb Klein stod upp för, tror inte att Jesus Kristus är Guds son eller att han är den smorde, det vill säga Messias som har kommit och som skall komma. Den äkta och ädla judendomen förnekar Jesus övernaturliga födelse och att Kristus är kommen i köttet.

Allt detta placerar den ”äkta och ädla” judendomen i Antikrists läger enligt Guds ord.  

”Ty många villolärare har gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är villoläraren och Antikrist” (2. Joh. 7).

”Vilken är, Lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har och Fadern” (1. Joh.2:22-23).

Helle Klein borde som judinna med sitt påbrå, sina teologiska kunskaper och som femtioåring, vara något insatt i judarnas Talmud och i Kabbalan. Talmud (de äldstes stadgar enligt NT) är en hatskrift mot den Herre (allt vad kristna och kristendom heter) som Helle Klein påstår att hon bekänner sig till vilket borde göra henne upprörd i sitt innersta och leda till att hon istället går i gång mot sina egna.

Talmuds hat och förakt gentemot den kristna och den muslimska världen sprids än idag av judiska rabbiner som är sionister, till den judiska församlingen. Varför reagerar inte Helle Klein över detta (tar itu med den ”äkta och ädla” judendomen som den präst för kristendomen hon är) utan lägger energi på att smutskasta och åsiktsregistrera sina motståndare samt infiltrera svenska kyrkan och svensk kristenhet?

Detta samtidigt som hon har mage ta emot kollekt från dem hon rasar ut mot (se länk nedan)?  

Martin Luther (Talmud) och Satans synagoga:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/martin-luther-och-satans-synagoga.html

Seglora smedja har även kallats för kyrkoexpo:  

http://www.friatider.se/svenska-kyrkans-kollekt-gar-till-kyrko-expo

Kan det finnas någon annan förklaring än att Klein är en judisk infiltratör/sionist (falsk apostel) som varken är kristen eller frälst utan som arbetar för Illuminatis socialistiska (sionistiska) agenda genom att stå upp för massinvandring och mångkultur (Islamism) parat med ett urvattnat och flummigt evangelium om allas lika värde?

Visste ni detta om socialismens (det är ju socialism som socialdemokraten Helle Klein står upp för) kopplingar till sionismen? Hämtat från artikeln ”Ska du demonstrera med Satan och Rothschild”

”1770 drar juden Mayer Amschel Rothschild upp huvudlinjerna för skapandet av Illuminati som idag står över alla världens frimurarordnar samt finansierar organisationen. Han överlåter åt Adam Weishaupt, en Ashkenazi jude/jesuitpräst som verkar under katolsk täckmantel och som samtidigt är kabbalist, att organisera och utveckla organisationen.

Illuminati skall baseras på Talmuds och Kabbalans lära som också är den lära som rabbinska judar lär ut. Illuminati, en Luciferiansk (satanistisk) term betyder de upplysta.

Illuminati gruppen var den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen. Illuminaterna lanserade sin “socialistiska” plan för omstörtandet av alla religioner och existerande regeringar, den 1 maj 1776 med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller världsregering.

Om du fortfarande tänker demonstrera den 1 maj så vet du nu vad du demonstrerar för (men också emot). Nedan följer Illuminatis (frimurarnas) sju punkter för att lägga under sig världen och mänskligheten.

1. Avskaffande av alla regeringar.
2. Avskaffande av privat ägande.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av patriotismen.
5. Avskaffande av alla religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. Skapande av en världsregering.

Läs hela artikeln här:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/ska-du-demonstrera-for-satan-och-rothschild.html

Med ett ben i kyrkan, som är fullständigt nerlusad av kulturmarxism, villoläror och andligt bedövade medlemmar, och ett i den profana världen, har Helle Klein fått en ypperlig plattform att arbeta ifrån.  

Hon pendlar som det passar henne själv mellan kyrkan och världen utan tanke på vad som passar Gud och församlingen (de kristna bröderna och systrarna).

2013 var det dags att lämna kyrkan och prästkallet för att bli chefredaktör för tidningen ”Dagens arbete” som satsar på undersökande journalistik och som har vunnit guldspaden två gånger.
 
http://da.se/redaktionen/

Så här motiverade hon sitt ställningstagande:

”Präst är man på livstid och jag hoppas kunna vara lite fritidspräst framöver. Men jag älskar tidningar och lockas av redaktionslivat, så det här var ett oemotståndligt erbjudande. Kyrkan får vänta”    

Om någon tror att det är en slump att Helle Klein (liksom många andra falska apostlar) hatar allt som är nationellt, stödjer den vederstyggliga Priderörelsen (HBQT) och står upp för multireligiösa firanden av de kristna högtiderna (inte har något emot att skäggiga imamer/avgudadyrkare predikar i kyrkan) och för ekumenik samt menar på att kristna, muslimer och judar har samma Gud och att alla vägar bär till Gud, så är det fel.

Det är ingen slump utan en nödvändighet för att den kommande sionistiska världsordningen (se Illuminatis sju punkter ovan) med en enda regering, en världsregering, och en enda religion, en världsreligion bestående av satansdyrkan, skall kunna bli verklighet.  

Nationalsocialism är den enda sunda socialismen

Publicerad 2016-02-24 09:30:00 i Ideologier,

Att socialismen har många ansikten kan nog de flesta hålla med om men hur många har tänkt på att det är en stor skillnad mellan socialism och socialism och vad detta kommer sig. Varför finns det god socialism (internationell socialism eller kommunism) och ond socialism (nationell socialism eller nationalsocialism)?

De som säger sig vara socialister eller kommunister ses ofta som solidariska och goda människor. Det är sådana som står upp för allas lika värde (vi gillar olika och ju mer olika desto bättre) och som tar alla tillfällen i akt att få dela med sig av det de äger och har till allt och alla.

Dessa socialister (kommunister) är i princip alltid för en gränslös invandring eftersom de har fått lära sig att det är något gott. Samtidigt gör de allt för att få omgivningen att tro att de inget hellre vill än att släppa in vem som helst i sina egna hem och stå för deras försörjning, på samma sätt som de önskar släppa in vem som helst i landet som inte är deras eget utan allas gemensamma hem, när det inte alls är på det viset.

Faktum är att socialisterna och kommunisterna samt alla de goda som finns representerade inom de övriga ideologierna, inte är beredda att ge något av sitt eget (möjligtvis så lite som möjligt), utan de förväntar sig att andra skall göra det. GE! I detta fall staten.

Staten (alla skattebetalare) och inte de själva skall bekosta deras solidaritet och godhet men äran suger de gärna åt sig själva som de hycklare de är.  

Samma tendens ser vi inom kyrkor och samfund där det propageras för massinvandring och mångkultur (nu talar man till och med om att Jesus var en flykting) samtidigt som de kristna och deras ledarskap håller hårt i sina plånböcker och inte skänker mer än nödvändigt, när de borde skänka allt förutom det de behöver till hyra och mat samt till begagnade kläder någon gång om året.

De tycks intala sig att deras hundralapp eller deras hundralappar samt det eventuella tiondet de ger (om nu något av detta går till alla de tusentals och åter tusentals asylsökarna) räcker till att försörja alla fattiga (självklart är ALLA fattiga trots att ingen vet vilka de är då de, majoriteten av dem, vid ankomst saknar identitetshandlingar) som har lyckats ta sig till Sverige.

Det är lätt (mycket lätt) att vara god och solidarisk när någon annan/andra (vanliga människor i samhället) skänker pengar (allmosor) för att sedan ta åt sig äran och tillägga att Sverige är ett rikt land och att alla är välkomna för att leva på bidrag och särskilt de som inte kan och aldrig kommer att kunna försörja sig själva.

Ett exempel på en sådan hycklare kan ni läsa om här:

 http://experimentlandet.blogg.se/2016/january/den-giriga-marika-markovitz-ljuger-om-tiggarna.html

Den socialism som nämnts hittills betraktas som en god socialism trots att det är en mycket ond socialism (kommunism) som bygger på lögnen om att dessa socialister och kommunister är alltigenom osjälviska och tänker mer på andra än sig själva. Så är det förstår inte. Även de som vill framstå som godheten personifierad står sig själva och sina nära och kära närmast. Det har historien bevisat gång efter annan och vi kan även se det på nära håll.

I annat fall hade socialisterna och kommunisterna (vilka många gånger är välbärgade) visat i handling att de står upp för rättvisa och sann solidaritet genom att, som sagt, ge bort allt de äger utan det allra nödvändigaste samt uppmana sina socialistiska (kommunistiska) vänner och bekanta att göra detsamma.

När de inte kan ge bort mer utan att de själva tvingas lida umbäranden (inte kan köpa vettig mat eller har råd att hämta ut mediciner eller gå till tandläkaren etcetera) så är frågan om de fortfarande kommer att hävda att alla fattiga i hela världen har rätt till bidragsförsörjning (att leva på deras och på andras pengar) i Sverige med motiveringen att “Alla har ett lika värde”.

I korthet så ser “den goda” socialismen (kommunismen) ut som beskrivits ovan och det är en internationell socialism (kommunism) som är accepterad av de flesta då den ytligt sett verkar god (solidarisk, rättvis och kärleksfull) både i ord och i handling.
 
Det kan man inte säga om den andra sortens socialism. Den onda socialismen. Nationalsocialismen, som olyckligtvis förknippas och troligtvis alltid kommer att förknippas med Adolf Hitler.

Nationalsocialismen är av den anledningen en ond socialism enligt det politiska etablissemanget (de flesta människor) men det har inget att göra med att nationalsocialismen förespråkar en socialism inom nationen (landet) i första hand utan om att nationalsocialismen jämställs med Hitler när den egentligen är den enda sunda socialismen.

Ni som är kommunister (vänsterextrema) eller tillhör andra så kallade antifascistiska grupperingar och som känner obehag över att Hitlers namn nämns, försök för ett tag att slå bort Hitler och tänk på nationalsocialism som en politisk ideologi utan Hitler precis som ni tänker på kommunism som politisk ideologi (en finfin ideologi enlig er) utan att för den sakens skull tänka på Stalin och hans utrotningar på hundra miljoner ryssar och andra oskyldiga människor.

För det är väl inte alla dessa ryssar (som fick sätta livet till under kommunisttiden) ni tänker på när ni håller era kommunistmöten och viftar med era kommunistiska flaggor på gator och torg samt skriker kommunistiska slagord?
 
Oftast utan att bli störda av ordningsmakten eller av upprörda medborgare som kallar er kommunistsvin, mördare, odjur eller varför inte nazister som stödjer en ideologi vars ledarskap utrotade så otroligt många oskyldiga människor.  

Fundera gärna på om det finns något land idag där nationalsocialism praktiseras och som hyllas för detta. Hur är det till exempel med staten Israel som brukar kallas för en demokrati?

Familjens vara eller inte vara, bygger på en slags nationalsocialism. Socialism inom ett begränsat område i första hand. En familj kan inte överleva som familj om den inte värnar om sig själv och håller ihop. Om familjen bestämmer sig för att värna mer om andra familjer i första hand och lägger ner alla resurser på andra familjer, på främmande familjer, så sker det på bekostnad av den egna familjen (det innebär inte att inte familjen kan ställa upp och hjälpa andra familjer vid behov).

En sådan familj kan inte fortsätta att existera som familj. På samma sätt kan inte ett land som lägger ner mer resurser på andra länders medborgare och på främmande länder fortsätta att existera som land.

Utan familjemedlemmar som håller ihop och drar åt samma håll kan man inte tala om någon fungerande familj. Utan samhällsmedborgare som håller ihop och drar åt samma håll kan man inte tala om något fungerande samhälle/land.

För er som ännu inte har förstått (vill förstå) att det är en liten elit som styr vår värld genom att de äger och kontrollerar bankerna (pengarna) samt massmedia och som har en agenda som handlar om att ta kontroll över mänskligheten (inom alla områden) så vill jag passa på att upplysa er om det igen.

Genom sin makt och sitt ägande kan de köpa sig lojala medarbetare och hela regeringar som går deras ärenden i utbyte mot att de garanteras höga löner och privilegier.

Kom nu inte och påstå att korruption är en “antisemitisk” konspirationsteori när vi kan se (om vi vill se) att det råder korruption på alla nivåer i samhället och på de flesta platser i världen.

Sverige är ett praktexempel. Utan de köpta politikerna och makthavarna, vilka säkert intalar sig att de gör något gott, skulle aldrig den pågående plundringen av det svenska folkets tillgångar (mark, statliga tillgångar och pengar), ja för att tala klarspråk, det pågående FOLKMORDET, kunna ske.

Utan köpta/korrumperade politiker skulle det ha varit tillåtet att säga sin mening om den orättfärdighet som råder (breder ut sig) i vår så kallade demokrati utan rädsla för att bli trakasserad, utsatt för våld, förlora sitt arbete (företag) med allt vad det innebär eller till och med mördad.

Politiker och makthavare som inte är köpta skulle aldrig komma på tanken att sälja ut och ge bort sina landsmäns (svenskarnas) gemensamma hem (land) till främmande folkslag/folkgrupper med främmande religioner och kulturer vilket de i ren hysteri håller på med idag.

Den första punkten på elitens, den satansdyrkande elitens (satans synagogas) agenda eller med andra ord, Illuminatis agenda, är avskaffandet av nationer.

En slump? En konspiration? Kanske antisemitism?

Det var kabbalisten, ockultisten och juden Mayer Amchel Rothschild som 1770 drog upp huvudlinjerna för skapandet av Illuminati, den organisation som idag står över alla frimurarordnar (hemliga sällskap där makteliten möts), och som började att finansiera denna organisation. Han överlät sedan åt juden, kabbalisten och jesuitprästen Adam Weishaupt, som verkade under katolsk täckmantel, att utveckla och organisera organisationen.

Läs mer här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/den-verkliga-rasismen-och-dess-rotter.html

Och här:

http://experimentlandet.blogg.se/2016/february/tyskland-och-europa-innan-hitler-kom-till-makten.html

Illuminatis agenda består av följande punkter:

1. Avskaffandet av nationer.
2. Avskaffande av det privata ägandet.
3. Avskaffande av arvsrätter.
4. Avskaffande av patriotism/nationalism
5. Avskaffande av religioner.
6. Avskaffande av familjen.

Detta för att:

7. En ny världsordning (NWO) skall kunna komma till stånd.

Det vi märker av tydligt idag är förutom attackerna på nationen också attacker på alla nationellt sinnade krafter samt attacker på familjen och inte minst på religionen. Det vill säga på kristendomen..

En hetsjakt på nationalister bedrivs och massmedia går i bräschen för detta genom att samarbeta med underrätelseorganisationen Expo som har kopplingar till den judiska frimurarorden Bnai Brith (inklusive Mossad) som ni kan läsa mer om genom att klicka på länken ovan (artikeln “den verkliga rasismen och dess rötter”) eller på följande länk:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/trolljagare-med-ratt-att-bekampa-sanningen.html

Kärnfamiljen skall upplösas med hjälp av HBQT rörelsen och den enskilda människan skall förvandlas till en könslös varelse. En eller ett “Hen” och inte längre vara man eller kvinna.

Religionen (kristendomen) skall blandas ihop med andra religioner (som vi har skrivit mycket om) och det lyckas man med genom att falska apostlar predikar ett falskt evangelium (främmande evangelium) om att alla vägar bär till Gud och att alla religioner har lika stor rätt att breda ut sig i Sverige samtidigt som nya villoläror skapas där man blandar bibelns ord med människobud och människomeningar.

För att kunna avskaffa nationen och den kultur, religion, historia samt de seder och bruk som finns inom denna, måste man avskaffa även folket då det är folket som utgör nationen.

Det gör man utan blodutgjutelse i Sverige (vilket 87% av befolkningen som röstade på folkmordspartierna tydligen tycker är okey) genom att dela ut svenska folkets tillgångar till främmande folkslag och genom att välkomna alla (i synnerhet brottslingar och kriminella) som väller in i landet och på olika, på alla möjliga sätt, förgriper sig på befolkningen.

Om folket protesterar mot de övergrepp de blir utsatta för kallar man dem rasister, nazister och främlingsfientliga.

Följande text (information) som handlar om de sanna nazisterna, är hämtad från en artikel vid namn “Los Tres Bandidos” som finns publicerad på den kristna hemsidan EAEC.

“Utöver Rothschilds, som efter hand blev det största bankhuset i världen, blev en rad bankirer finansiärer åt Illuminati. Bland dem Speyer, Schuster, Stern med flera. Deras centrum var Frankfurt am Main.

Även i Hamburg växte det fram en mäktig judekabbalistisk släkt vid namn Warburg. Den första hette Samuel Moses som anslöt sig till den världserövring man hade bestämt sig för att åstadkomma.  

Antelman nämner Moses Mendelsohn som viktig agent för en extremjudisk klick; han ledde Illuminaterna i Berlin och ville skada judendomen och alla annan religion. Han knöt gruppen till bankhuset Rothschild.

Hitler ansågs av Wall Streets bankirer, vara en intressant person redan under slutet av 20 talet och man beslöt sig för att satsa på Hitler för att skapa kaos i Europa. En person sändes till Tyskland under täckmantel Sidney Warburg. För att hjälpa Hitler till makten hade bankirerna för avsikt att erbjuda honom ekonomiskt bidrag.

För detta ville bankirerna se aggressiv utrikespolitik och aktioner mot Frankrike. De räknade med att Frankrike i så fall skulle vända sig till England och USA för att få bistånd och då skulle den franska regeringen hamna i en ekonomisk fälla.

Denna överenskommelse från 1929 hade skrivits under av J.D Rockefeller, J.H Carter (Guarantee Trust och The National City Bank Of  New York), Tommy Walker, men även av den amerikanske presidenten Herbert C Hoover (1874- 1964; president år 1929 - 1932). Handlingen finns fortfarande kvar bland Warburgs bankprotokoll.

J. D Rockefeller var medlem i ett frimurarsällskap vid denna tid, och även hans bror Percy Rockefeller finansierade både bolsjevikerna och nazisterna. Även bankiren och presidenten George Herbert Walker (morfar till George Herbert Bush, president 1989 - 1993) finansierade Hitler till viss del.

Totalt fick Hitler 1929 - 1932 minst 32 000 000 dollar av finansiärer från USA. Mest från judiska bankhus såsom Morgan, Lamont, Rockefeller, Kuhn, Loeb och Co, General Electric, National City Bank. Andra brittiska och tyska penningkällor tillkom.

Vidare finansierades bildandet av det tyskamerikanska bolaget I.G farben, som även gav ut aktier i USA under kriget, fast jänkarna säkert hade satt sin donut i halsen om de hade känt till att I.G Farben gjorde pengar på koncentrationslägren Auschwitz, Birkenau och Dora där krigsfångar tillverkade de V - 2 raketer som regnade över London under krigets sista år.

Mer än dubbelt så många tvångsarbetare dog under arbetet med dessa 3 200 raketer, än de som dog av raketanfallen. Delarna monterades under jord till färdiga missiler.

Raketerna producerades på löpande band i den underjordiska fabriken Mittelwerk där fångar dog av svält, överarbetning och utmattning; dålig hygien och sjukdomar och kremerades i raketlägrets eget krematorium. Nazisternas organisation SS tillhandahöll människor som en råvara; man kalkylerade kallt på tillförseln av nya fångar när andra dog.

Administrationen var lika mekanisk och vansinnig som vid Farbens privatiserade koncentrationsläger i Auschwitz - Birkenau för tillverkning av syntetiskt gummi och olja, där man slet ut människor som om de vore levande maskiner (Joseph Borken: Hitler och I.G Farben)”.

Läs artikeln i sin helhet här:

http://eaec-se.org/articles/Johansen/frimurarjudar_bakom_hitler_tyskland.htm

Som vi ju vet så fick det tyska folket skulden för vad de kabbalistiska judarna (bankirerna och Illuminaterna samt deras underhuggare ockultisten Hitler), iscensatte och gjorde sig skyldiga till.

Nationalsocialism (som till sin ursprungliga natur är en sund socialism) blev lika med den värsta ondska och nazism eftersom Hitler kallade sig nationalsocialist.

Var inte detta ett mycket smart drag av en liten grupp (självutnämnd elit) bestående av välbärgade, mäktiga och sammansvetsade judar) som både stod bakom Hitler (nazityskland, nazismen) och den ryska revolutionen (Stalin Ryssland, kommunismen), så säg?

Nationalsocialismen skapades (liksom Hitler som var öppen för onda andemakter då han ägnade sig åt det ockulta) för att allmänheten efter kriget och för alltid, skulle ta avstånd från nationalsocialismen.

Nationalsocialismen är än i våra dagar den enda riktigt hatade politiska ideologin och kommer förmodligen att så förbli om inte sanningen kommer fram som här i denna artikel.  

För att kunna fortsätta sin agenda (illuminatis agenda) om världsherravälde (bland annat krossandet av nationerna) behövde eliten som sedan flera århundraden tillbaka äger och styr ekonomin (därmed alla andra områden) göra nationalsocialismen till den stora boven (orsaken till all mänsklig olycka) då det är nationalsocialismen som önskar bevara och stärka nationen, familjen, religionen med mera genom att den står upp för nationell sammanhållning.
   
Dessutom lyckade man tack vare Hitler och nationalsocialismen att driva igenom ett gigantiskt folkmord på oskyldiga palestinier (som pågår än idag) genom att  konfiskera det land där de hade bott sedan generationer tillbaka. Allt för att kunna  skapa staten Israel 1948 strax efter kriget.

Troligtvis hade aldrig detta varit möjligt utan den onda Hitler och hans lika onda nationalsocialism. Världen hade aldrig gett sitt stöd till folkmordet på palestinierna (massfördrivningarna) om inte Hitler hade tagit död på sex miljoner judar. Sex miljoner som vi aldrig får glömma.

Alla andra massmord kan gott falla i glömska såsom massmorden på ryssarna och armenierna (som exempel) men inte det påstådda massmordet/utrotningen av sex miljoner judar vilket det för övrigt talades om långt om innan Hitler kom till makten. Ända sedan 1915 har man nämnt de sex miljoner judarna.

 

Vad har då allt detta som hittills har skrivits ner för betydelse för oss människor idag? Bör vi inte blicka framåt och lägga det som har varit, bakom oss? Varför älta om Hitler och om Stalin (hit och dit) och om de mordiska ideologier som dessa personer har blivit frontfigurer för när vi istället kan koncentrera oss på att njuta av “demokratin” som råder i Sverige?

För visst är Sverige ett demokratiskt land (precis som det är ett rikt land trots att allt fler lever under fattigdomsgränsen och tvingas uppsöka soppköken) när människor inte vågar uttrycka sina åsikter (måste vara anonyma) av rädsla för att bli kallade rasister och nazister (antisemiter) och för att råka ut för repressalier.  

Vi befinner oss där vi befinner oss idag (vi går en totalitär diktatur tillmötes) på grund av att historien, den sanna historien, har förvanskats av krafter (ovannämnda sataniska krafter) som inte tål sanningen utan som upphöjer lögnen.

Som alltid har upphöjt lögnen och fortfarande upphöjer lögnen.

Det är lögnen (list) som har gett dem makt och gjort så att de har kunnat behålla makten under så lång tid (flera århundraden).

Genom att i allt ifrån historieböcker till massmedia leverera lögner och halvsanningar, alternativt undanhålla viktig information, dras vi alla in i dessa lögner.

För att kunna fatta bra och riktiga beslut oavsett vad saken gäller, så krävs det att sanningen får råda och det är där det brister när det gäller vår så kallade demokrati och våra företrädare/folkvalda.

De, inklusive deras uppdragsgivare, judemaffian (sionister och kabbalister), som önskar sig världsherravälde, undanhåller allmänheten (de breda massorna) sanningen om vad som verkligen har hänt i det förflutna, vad som händer nu idag och vad som med största sannolikhet kommer att hända i framtiden om inte lögnerna avslöjas.

Med tanke på framtiden och framtidens människor (efterkommande generationer) är det viktigt att lögnerna från det förflutna avslöjas (lyfts fram) så att dessa kan fatta riktiga beslut angående den verklighet som de kommer att leva i. Vad det blir för slags verklighet bestäms redan idag och är helt beroende av om lögnerna avslöjas inte.

Nuvarande generationer har tyvärr inte fått den möjligheten. Vi har ända från vaggan och av auktoriteter som vi har litat på, blivit matade med lögner som vi har (för att förstå vår omvärld) gjort till sanningar vilket i det stora hela, har påverkat våra liv på ett mycket negativt sätt.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik