Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Regeringen är rädd för svenska extremistgrupper

Publicerad 2017-11-09 23:13:00 i Ideologier,

Justitieminister Morgan Johansson vill att nästa års val skall gå lugnt till och att alla går till sina bås i sann demokratisk anda utan att ställa till med oreda vilket han befarar kan ske om de inte håller med Morgan och hans regering.

Personer som aktivt sprider propaganda och desinformation har han överlåtit till Säpo (I SANN DEMOKRATISK ANDA) att ta hand om och det handlar om så kallade högerextremistiska grupper/rörelser och så kallade vänsterextremistiska rörelser som har fel åsikter och som inte delar regeringens VÄRDEGRUND.

 Morgan och hans kumpaner är livrädda för att människor tar mer plats i det offentliga rummet och att han och hans likasinnade eventuellt kan bli angripna av högerextremister eller av vänsterextremister.

Han kallar sina motståndare (de som han ser som motståndare) för individer och inte för människor vilket handlar om avhumanisering av motståndare/människor vilket borde leda till åtal vilket det förstås inte gör i frimurarpolisens/frimurarrättsväsendets Sverige.

Morgan Johansson vill att polisen skall intensifiera sin bevakning av dessa extrema våldsgrupper och se till att det blir en uppklarning av brotten som dessa grupper KAN begå och (hör och häpna) redan innan de har begått de eventuella brotten.

Det beslutar regeringen idag vilket betyder att alla högerextrema och alla vänsterextrema är brottslingar innan de har begått något brott. Man slutar inte att förvånas!! Det blir bara värre och värre.    

En journalist ställer frågan:

Men ingår det inte redan i Säpos jobb att hantera de här grupperna inför valrörelsen 2018?

Morgan Johansson svarar:

– Ja, men nu förser vi Säkerhetspolisen med mer pengar och Polismyndigheten med mer pengar, och det här är regeringens sätt att säga att "Nu när ni får ökade resurser tycker vi också att ni måste intensifiera ert arbete här".

Och var kommer alla pengar från? Går det att trycka på en knapp om man är justitieminister och förvänta sig att det trillar ner pengar som manna från himmelen? Var kommer pengarna från?

Kommer pengarna kanske från dem som försörjer Morgan Johansson och hans lakejer i regeringen och i riksdagen (från skattebetalarna som inte delar hans/deras värdegrund), eller är det Rothshilds som trycker upp nya pengar för att dra runt detta sinnessjuka spektakel vilket är ett spel för gallerierna och som dumskallar likt Morgan Johansson har blivit inlurade i?

Läs mer här:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6816761

Sanningen om 1 maj

Publicerad 2016-04-29 08:28:00 i Ideologier,

För många socialister och kommunister är det en tradition att demonstrera den första maj varje år och de gör det i god tro.

Genom att visa sig på gator och torg med banderoller och plakat på vilka de plitat ner sina budskap om rättvisa och solidaritet intalar de sig att världen skall förändras till det bättre.

De har blivit lärda att socialismen/kommunismen är en fridfull ideologi, en kärlekens ideologi, och har ingen aning om att det var två maktgalna (giriga) individer, Mayer Amschel Rothschild och Adam Weishaupt (båda falska judar) som lade grunden till denna hatlära med över 170 miljoner människors liv på sitt samvete och att deras efterkommande snart har lyckats förslava hela mänskligheten med hjälp av sin herre Satan.

Även om ett politiskt system förnekar en existens av en Gud, likt kommunismen, så är det alltid religiösa tankar som ligger till grund för dess existens som till exempel människans frigörelse, allas lika värde, rättvisa, solidaritet med de svaga, medmänsklighet, jämställdhet, broderskap med mera.

Socialism/kommunism är i själva verket den politiska ideologi som Satan idag använder för att ta makten över hela mänskligheten och de religiösa tankarna i socialismen/kommunismen härrör från judarnas Talmud och Kabbala.  

Illuminati gruppen var den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen. Illuminaterna lanserade sin “socialistiska” plan för omstörtandet av alla religioner och existerande regeringar, just den 1 maj 1776 med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller världsregering.

1770 drar juden samt kabbalisten och sionisten Mayer Amschel Rothschild upp huvudlinjerna för skapandet av Illuminati som idag står över alla världens frimurarordnar samt finansierar organisationen. Han överlåter åt Adam Weishaupt, en Ashkenazi jude/jesuitpräst (vilken infiltrerat den katolska kyrkan) som verkar under katolsk täckmantel och som även han är kabbalist/sionist, att organisera och utveckla organisationen.

Illuminati skall baseras på Talmuds och Kabbalans lära som också är den lära som rabbinska judar lär ut. Illuminati är en Luciferiansk (satanistisk) term som betyder ”de upplysta”.

Så ni som tänker demonstrera den 1 maj skall veta att det är nedanstående punkter ni demonstrerar för och att detta är Illuminatis agenda (sionisternas/de falska judarnas) i syfte att kunna lägga världen och mänskligheten under sig till hundra procent.

Den som går igenom punkt efter punkt och börjar fundera över EU (vad sysslar EU med? Sysslar EU med att värna nationerna eller är det tvärtom?). Och massinvandringen (varför massinvandring av en massa främmande religioner, kulturer och folkslag?), familjepolitiken (upplösandet av kärnfamiljen till förmån för HBQT som snart har tagit över kärnfamiljens roll? Varför?) Och inte minst varför detta hat mot alla nationella krafter som värnar om Sverige och svenskarna i första hand?) ska finna att det som denna blogg och en del andra bloggar skriver om, inte så enkalt kan avfärdas som konspirationer.

Det var lite frågor att fundera över samtidigt som ni tittar på de följande sju punkterna men det finns förstås många fler frågor.  

1. Avskaffande av alla regeringar.
2. Avskaffande av privat ägande.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av patriotismen.
5. Avskaffande av alla religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. Skapande av en världsregering.

Läs också denna artikel som publicerades på bloggen för ett år sedan:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/ska-du-demonstrera-for-satan-och-rothschild.html
 

Sionisten och prästen Helle Klein

Publicerad 2016-03-01 07:35:00 i Ideologier,

Vi har tidigare skrivit om biskopen Åke Bonnier, en av många skenkristna judiska marraner vilka har lyckats uppnå höga positioner inom svensk kristenhet genom infiltration och pengarnas makt.  

Nu har turen kommit till judinnan, journalisten, chefredaktören och ”prästen” (fritidsprästen enligt egna ord) Helle Klein och hennes infiltration av Svenska kyrkan.

                      sy5b32a7
                      Den sionistiska agitatorn, chefredaktören och prästen Helle Klein
 
Åke Bonnier och Helle Klein är offentliga personer som tycks gilla att befinna sig i rampljuset och båda, inte minst Helle Klein, kan ses som opinionsbildare.

Särskilt för svensk kristenhets (svenska kyrkans) förfall och sammanbrott.

Av den anledningen måste dessa falska apostlar, ulvar i fårakläder, som har smugit sig in i fårfållan (församlingen) för att tugga i sig de intet ont anande fåren, avslöjas.

Den ”kristna” pressen såsom bland annat tidningen ”Dagen” och ”Världen idag” kommer inte att göra det då de är fullt upptagna med att gå alla sataniska villoläror och villolärare tillmötes. Det gäller för dem (för kristna över lag) att visa hänsyn och tolerans gentemot alla förstörande krafter som tränger sig på från olika håll.

Helle Klein prästvigdes i Stockholms stift 2008 efter att ha fått tjänstledigt från Aftonbladet där hon arbetade som politisk chefredaktör och ledarskribent.  

Något verkligt avgörande för Herren Jesus Kristus och ett avståndstagande från världen (vilket följer naturligt när en människa blir frälst) tycks det sålunda inte ha varit frågan om för Helles del eftersom hon valde att fortsätta tjäna Mamon (världen och Satan) istället för att tjäna Gud helhjärtat som präst.    

Förmodligen är det ganska vanligt idag att blivande präster och pastorer tror sig kunna tjäna både Mamon och Gud med tanke på att Satan har tagit över kyrkorna och samfunden och säger till dem att det är inte så noga med frälsningen varken för er egen del eller för församlingsmedlemmarnas del (som de är tillsatta att vaka över) så länge de utåt sett försöker att vara goda och toleranta mot allt och alla.

Det besynnerliga (vilket egentligen inte är så besynnerligt när man väl förstår vad de judiska infiltratörerna vill uppnå) när det gäller Klein är att hon samma år som prästvigningen (alltså 2008) valde att gå ett steg längre genom att starta en socialistisk kamporganisation, en nätsajt/tidning vid namn ”Seglora smedja”, som uppges vara en mötesplats för andlighet, kultur och samhälle men som i själva verket är en mötesplats för hat, mobbing, Islampropaganda samt mångkulturalism.

Smedjan samarbetar med svenska kyrkan för att åstadkomma söndring, splittring och kaos i de kristna leden och man upphöjer homosexualitet (HBQT), omoral, all slags laglöshet och som nämnts mångkultur och inte minst allt som har med Islam att göra samt ekumenik.

Knappast någon kritik riktas från kyrkligt (kristet) håll mot Klein för hon är ju präst.

http://seglorasmedja.se/post16047/nacka-forsamling-smedjansant/
 
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642746

Ställ er frågan om det hade varit lika lätt att få svenska kyrkan att samarbeta med en socialistisk tankesmedja om inte Helle Klein hade valt att bli präst i svenska kyrkan.

Nu förstår ni kanske vad jag menar med falska apostlar (ulvar i fårakläder) och sionistiska infiltratörer som tar kontroll över alla områden av samhället (i detta fall kristenheten men detsamma sker inom politiken, vetenskapen med mera) genom att låtsas vara för eller emot något när de egentligen står upp för något annat.

Sion vises protokoll, som de sataniska krafterna har fått länder och folk att klassa som antisemitisk propaganda, beskriver just detta fenomen när det gäller att ta makten.

Helle Klein påstår sig vara emot den sionistiska staten Israel och för Palestina, Islam och mångkultur men vad kommer det sig att hon inte kritiserar sionismen (dess härjningar) som ligger bakom konflikten i Palestina och all ondska i världen?

Varför anklagar inte Klein sionisterna (de ockulta kabbalisterna och talmudisterna) för rasism, främlingsfientlighet, Islamofobi och nazism vilket hon beskyller svenska kyrkan för att stödja och uppmuntra?

Detta samtidigt som hon ger sig på enskilda präster som hon anser har bruna åsikter och som står upp för en ideologi som ledde till folkmord.

Vilket ”folkmord” (av alla folkmord under historiens gång) hon syftar på är inte speciellt svårt att lista ut. Självklart är det de 6 miljoner judarna i nazityskland för några andra folkmord, till exempel det judiska folkmordet på 100 miljoner ryssar, gör de judiska infiltratörerna allt för att få allmänheten att glömma.     

http://seglorasmedja.se/post13602/konferencier-for-kyrkans-barnmote-i-rasistisk-tidning/

Den judiske och sionistiske historikern Hugo Valentin skriver i sin bok ”judarna i Sverige” (Bonniers 1964) om den judiske överrabbinen och sionisten Gottlieb Klein som är Helle Kleins farfarsfar.

”Gottlieb Klein, född i Homona, Ungern, kom 1883 från Elbing till Sverige som nyvald överrabbin i Stockholm. Han var en lärd judaist, som förenade en bred västerländsk bildning av tyskt märke med djupa teologiska kunskaper. Hans vetenskapliga specialiteter blev urkristendomens tid. Han kom att stå nära sin tids ledande svenska teologer, främst kanske S. A Fries och Nathan Söderblom.

Efter Klein död skrev Söderblom till de närmast sörjande. Vår bekantskap daterar sig från hans föreläsningar i Talmud i Uppsala på 80 talet. Livligt minns jag en enkel supé på dåvarande hushållsskolan vid torget, då han första gången öppnade för oss sitt hjärta i fråga om Israels profetism och dess fulländning i evangeliet. Sedan dess har jag med honom känt en själsförvantskap, som icke var mindre för att den icke var trosförvantskap. Klein lärde mig skarpare att se den äkta judendomens ädla art och därigenom även den ädla kristendomen i dess karaktäristiska olikhet. Det låg något uppfordrande och stärkande i att vandra var sin väg i sitt kall i förtröstan på Guds vishet och makt, som en gång skall böja samman stigarna”   

Att Nathan Söderblom inte var frälst framgår ganska tydligt i detta citat då vi vet som kristna (borde veta) att den äkta och ädla judendomen förnekar Jesus Kristus och hans gudom. Den äkta och ädla judendomen som Gottlieb Klein stod upp för, tror inte att Jesus Kristus är Guds son eller att han är den smorde, det vill säga Messias som har kommit och som skall komma. Den äkta och ädla judendomen förnekar Jesus övernaturliga födelse och att Kristus är kommen i köttet.

Allt detta placerar den ”äkta och ädla” judendomen i Antikrists läger enligt Guds ord.  

”Ty många villolärare har gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är villoläraren och Antikrist” (2. Joh. 7).

”Vilken är, Lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har och Fadern” (1. Joh.2:22-23).

Helle Klein borde som judinna med sitt påbrå, sina teologiska kunskaper och som femtioåring, vara något insatt i judarnas Talmud och i Kabbalan. Talmud (de äldstes stadgar enligt NT) är en hatskrift mot den Herre (allt vad kristna och kristendom heter) som Helle Klein påstår att hon bekänner sig till vilket borde göra henne upprörd i sitt innersta och leda till att hon istället går i gång mot sina egna.

Talmuds hat och förakt gentemot den kristna och den muslimska världen sprids än idag av judiska rabbiner som är sionister, till den judiska församlingen. Varför reagerar inte Helle Klein över detta (tar itu med den ”äkta och ädla” judendomen som den präst för kristendomen hon är) utan lägger energi på att smutskasta och åsiktsregistrera sina motståndare samt infiltrera svenska kyrkan och svensk kristenhet?

Detta samtidigt som hon har mage ta emot kollekt från dem hon rasar ut mot (se länk nedan)?  

Martin Luther (Talmud) och Satans synagoga:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/martin-luther-och-satans-synagoga.html

Seglora smedja har även kallats för kyrkoexpo:  

http://www.friatider.se/svenska-kyrkans-kollekt-gar-till-kyrko-expo

Kan det finnas någon annan förklaring än att Klein är en judisk infiltratör/sionist (falsk apostel) som varken är kristen eller frälst utan som arbetar för Illuminatis socialistiska (sionistiska) agenda genom att stå upp för massinvandring och mångkultur (Islamism) parat med ett urvattnat och flummigt evangelium om allas lika värde?

Visste ni detta om socialismens (det är ju socialism som socialdemokraten Helle Klein står upp för) kopplingar till sionismen? Hämtat från artikeln ”Ska du demonstrera med Satan och Rothschild”

”1770 drar juden Mayer Amschel Rothschild upp huvudlinjerna för skapandet av Illuminati som idag står över alla världens frimurarordnar samt finansierar organisationen. Han överlåter åt Adam Weishaupt, en Ashkenazi jude/jesuitpräst som verkar under katolsk täckmantel och som samtidigt är kabbalist, att organisera och utveckla organisationen.

Illuminati skall baseras på Talmuds och Kabbalans lära som också är den lära som rabbinska judar lär ut. Illuminati, en Luciferiansk (satanistisk) term betyder de upplysta.

Illuminati gruppen var den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen. Illuminaterna lanserade sin “socialistiska” plan för omstörtandet av alla religioner och existerande regeringar, den 1 maj 1776 med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller världsregering.

Om du fortfarande tänker demonstrera den 1 maj så vet du nu vad du demonstrerar för (men också emot). Nedan följer Illuminatis (frimurarnas) sju punkter för att lägga under sig världen och mänskligheten.

1. Avskaffande av alla regeringar.
2. Avskaffande av privat ägande.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av patriotismen.
5. Avskaffande av alla religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. Skapande av en världsregering.

Läs hela artikeln här:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/ska-du-demonstrera-for-satan-och-rothschild.html

Med ett ben i kyrkan, som är fullständigt nerlusad av kulturmarxism, villoläror och andligt bedövade medlemmar, och ett i den profana världen, har Helle Klein fått en ypperlig plattform att arbeta ifrån.  

Hon pendlar som det passar henne själv mellan kyrkan och världen utan tanke på vad som passar Gud och församlingen (de kristna bröderna och systrarna).

2013 var det dags att lämna kyrkan och prästkallet för att bli chefredaktör för tidningen ”Dagens arbete” som satsar på undersökande journalistik och som har vunnit guldspaden två gånger.
 
http://da.se/redaktionen/

Så här motiverade hon sitt ställningstagande:

”Präst är man på livstid och jag hoppas kunna vara lite fritidspräst framöver. Men jag älskar tidningar och lockas av redaktionslivat, så det här var ett oemotståndligt erbjudande. Kyrkan får vänta”    

Om någon tror att det är en slump att Helle Klein (liksom många andra falska apostlar) hatar allt som är nationellt, stödjer den vederstyggliga Priderörelsen (HBQT) och står upp för multireligiösa firanden av de kristna högtiderna (inte har något emot att skäggiga imamer/avgudadyrkare predikar i kyrkan) och för ekumenik samt menar på att kristna, muslimer och judar har samma Gud och att alla vägar bär till Gud, så är det fel.

Det är ingen slump utan en nödvändighet för att den kommande sionistiska världsordningen (se Illuminatis sju punkter ovan) med en enda regering, en världsregering, och en enda religion, en världsreligion bestående av satansdyrkan, skall kunna bli verklighet.  

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik