Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

EU,s lagar gäller inte tiggare med höga inkomster

Publicerad 2015-03-30 15:07:00 i Mångkultur,

“Kom och titta under alla broar hur romernas läger ser ut. Skräpigt till max. De skiter (bajar) i Rålambshovparken och Kungsholms strand. Vad ska vi säga till turisterna i sommar? Vad gör vi åt skitlukten när solen börjar värma upp allt som de har lämnat efter sig. Vi kan inte ta emot alla fattiga i detta lilla land. Sätt gränser för detta otyg nu innan det är försent. Jag får ont i magen av all denna skit”

Denna kommentar som inkom till bloggen beskriver hur många svenskar känner inför den invasion av tiggande och påflugna romer (zigenare) som aldrig verkar ta slut. Tusentals individer från denna “folkgrupp” (verkar som om det endast är romer som är fattiga i Europa) har under relativt kort tid ockuperat landet och upprättat sina egna lagar och regler utan att ordningsmakten och myndigheterna kan eller vågar ingripa.

Är det så att de har fått order om att inte ingripa?

Att ingripa mot de olagliga bosättningarna (kåkstäderna och den framväxande slummen) som snart går att skåda i varenda svensk stad och som inte kan beskrivas med ett bättre ord än en “sanitär olägenhet“, tycks av någon anledning vara förbjudet liksom att ifrågasätta dessa hitresta människors rätt att tigga dygnet runt utanför ingångarna till varenda affär (inne i affärerna när det är kallt) på bussar och spårvagnar, på biografer, tågstationer, hållplatser, ja i stort sett överallt i det offentliga rummet.

Den som upplyser polisen (Kling och Klang) om att EU medborgare endast har rätt att vistas i ett annat EU land om de har tillräckligt med pengar för sin försörjning under den tid vistelsen varar och då endast under tre månader för att söka arbete får till svar att det inte är förbjudet att tigga. Säger du samma sak ytterligare en gång så får du ett likadant svar. Likt papegojor upprepar sig ordningsmakten “Det är inte förbjudet att tigga i Sverige”, “Det är inte förbjudet att tigga i Sverige”, “Det är inte förbjudet att tigga i Sverige”. Så nu vet vi det.

Det vill säga att det inte är förbjudet att tigga i Sverige. Detta samtidigt som EU, s lagar (vilket redan nämnts) säger att en EU medborgare som reser till ett annat EU land skall kunna försörja sig själv under sin vistelse och att det endast är tillåtet att stanna tre månader för att söka arbete.

I vanliga fall brukar EU lagarna stå över de nationella lagarna men tydligen är det inte så i detta fallet. Varför? Det är väl ganska uppenbart att människor som sitter på sina arslen dagarna i ända och tigger eller som springer runt i det offentliga rummet (jagar och trycker upp skramlande tiggarmuggar i ansiktena på folk) inte verkar kunna försörja sig själva. Då många av dem dessutom sitter där de sitter, varje dag, år ut och år in, så är det väl ganska uppenbart att de inte heller söker arbete samt att de stannar mer än tre månader.

Det här må låta hårt och dömande och i synnerhet om det kommer från kristet håll men nu kan jag faktiskt inte längre hålla inne med min vrede. Det är i helig vrede jag skriver detta då jag sedan ett bra tag tillbaka har förstått att det är något demoniskt över tiggeriet och oviljan att ingripa mot detta "otyg".

Det handlar inte om att man från samhällets sida vill hjälpa fattiga människor eller människor som man tror är fattiga (även dessa liksom majoriteten av dem som släpps in i landet, uppvisar sällan några identitetshandlingar så ingen vet vad de har och inte har) utan det handlar om att dessa tiggare tjänar maktelitens syften genom att sätta grupp mot grupp och uppvigla till konflikter och ordstrider. Allt enligt Sion Vises protokolls (Satans synagogas) riktlinjer.

Det är genom att placera in människor i olika grupper där vissa är för och andra är emot (en del står mittemellan) olika företeelser eller ideologier som Satans synagoga har kunnat styra Europa och resten av mänsklighet under flera århundraden (gör så fortfarande).
 
De har genom att de ägt och fortfarande äger pengarna (de har makt över privatpersoner och regeringar) kunnat finansiera alla sidor i de krig som har varit samtidigt som de via media (som de också kontrollerar och äger) har kunnat styra befolkningarna i den riktning de önskar och få dem att tycka och tänka i enlighet med deras agenda.

Det är med andra ord ingen slump att det ser ut som det gör i Sverige, i resten av Europa/världen och värre kommer det att bli. Det är inte så att alla våra politiker (myndighetsutövare) lider av någon grav utvecklingsstörning vilket man skulle kunna tro ibland. De styrs av personer som genom att de äger och kontrollerar pengarna, har makt över dem och över alla andra.

De politiker och makthavare som går emot (opponerar sig mot) den agenda som står över den demokratiska agendan (demokratin existerar bara på pappret) , folkvalda och folkstyre (som man brukar prata om), mister sina arbeten och positioner och det är de väl medvetna om. Därför passar de sig mycket noga då deras levebröd (att få leva ett bekvämt och materiellt bra liv) är viktigare än landets och deras medmänniskors väl och ve.

Den patologiska godheten, den utplåningspolitik, (utplåning av svenskarna och Sverige) som just nu pågår, måste fortsätta eftersom uppblandningen av olika kulturer (som har olika historia), seder och bruk samt raser (svarta, vita gula) innebär att alla kulturer och raser försvinner för att en enda ras slutligen skall kunna uppstå.

Det är den Eurasiska negroida hybridrasen som skall underställas den överlägsna rasen som är den judiska  rasen enligt “de falska judarna” (kabbalisterna/satanisterna, sionisterna och Satans synagoga) och så här ser agendan i sin helhet ut:

1. Avskaffande av alla regeringar.
2. Avskaffande av allt privat ägande.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av patriotismen.
5. Avskaffande av alla religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. För att kunna skapa en världsregering.

Läs mer:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

Deras grepp om befolkningen har lett till att massinvandringen och tiggeriet inte ses som ett problem utan som en tillgång enligt majoriteten. För hur kan framväxande kåkstäder, slum, konflikter, gängstrider, klanstrider, skottlossningar, mord, fattigdom samt misär och annat elände undgå att nå en upplyst befolkning om inte något är alldeles uppåt väggarna fel och hur kan människor som vänder sig emot detta förfall klassas som rasister? 

EU medborgare ställs mot EU medborgare (invandrare mot svenskar). Du kan som EU medborgare inte åka till England, Tyskland, Rumänien eller något annat EU land och sätta dig och tigga där samt bygga kåkstäder (skita, pissa och skräpa ner) överallt utan att myndigheterna i det landet reagerar.

Du kan som fattig svensk (eller fattig med annat medborgarskap) inte åka till något annat EU land och förvänta dig eller KRÄVA gratis logi, gratis mat, gratis kläder och skor, gratis barnpassning, gratis sjukvård och tandvård med mera under den tid som du väljer att vistas i det främmande landet.

Inte heller kan du förvänta dig att bli klassad som hemlös (att ett annat lands medborgare skall tycka SYND om dig) om du lämnar ditt hem i Sverige för att slå dig ner och tigga utomlands.

Ingen, inte ens ordningsmakten vill befatta sig med tiggarproblemet då det anses kränkande mot tiggarna att ifrågasätta tiggeriet. Det är väl mer kränkande och inhumant att låta bli eller att som pliktskyldigast slänga några småmynt i muggarna för att få känna sig god en stund.

Om man verkligen vill hjälpa dessa människor bort från tiggeriet (ingen, inte ens de som vill vinna första priset i godhet, önskar väl att de skall behöva sitta utanför de svenska mataffärerna tills de dör på plats av ålderdom) så är det väl bara att be dem om deras identitetshandlingar. Dom bör kunna visa identitetshandlingar då de inte kan påstå att de i brådrasket har flytt hals över huvud från något pågående krig. Det är inte krig i Rumänien eller Bulgarien.

Har de inga identitetshandlingar så är det väl bara att skicka iväg dem till sina hemländer och säga välkommen tillbaka när ni har med er giltiga identitetshandlingar. Alla vuxna människor (även tiggande romer som det automatiskt är så synd om) måste väl förstå att det inte går att åka utomlands utan identitetshandling (pass eller något som styrker ens identitet)

Eller åker du läsare (din släkt och vänner) utomlands utan pass? Om du skulle göra det och det land du har valt att åka till vägrar släppa in dig. Skulle du då anse dig vara utsatt för en kränkande behandling och kalla människorna i det landet för främlingsfientliga rasister?

Om de väljer att komma tillbaka med giltiga identitetshandlingar och om det finns ett fungerande samarbete med Rumänien så skulle de svenska myndigheterna kunna kolla upp en hel del. Bland annat vad dessa människor har fått för hjälp i sina hemländer och om de har fått någon hjälp överhuvudtaget. Hur ser deras bostadssituation ut, ekonomi, släktsituation med mera. Endast genom att få veta vilka det är som sitter på gatorna går det att avgöra om de verkligen är fattiga och ge dem den hjälp de behöver.

Ingen människa (åtminstone inte en svensk) kan i något land traska in på ett socialkontor med trasiga skor, tovigt hår och en bedjande blick och säga att den är fattig och behöver pengar. Ingen anställd på någon socialbyrå (hur godhjärtad den än är) skulle kunna säga att jag ser att du är fattig och lidande. Hur mycket pengar vill du ha och sedan ge den det. Det skulle vara lika med att begå tjänstefel.

För att få pengar krävs det att du uppger din identitet, bostadsförhållande, släktförhållande samt redogör för din ekonomiska situation (i detalj) genom att uppvisa bankavier från de senaste utbetalningarna med mera med mera. Du får finna dig i att personalen på socialen går igenom hela ditt liv och detta skulle man ju kunna säga vad som helst om.

Till exempel att det är kränkande och människofientligt. Men om man inte kollade upp individerna och deras behov utan delade ut pengar till alla som kommer till socialen med dåliga kläder och bedjande blickar och säger att de är fattiga, att de behöver pengar, vad skulle vi då få för samhälle? Alla skulle inte komma dit för att de är fattiga utan för att kunna höja sin levnadsstandard, få bättre ekonomi och för att slippa arbeta.

Med risk för att bli kallad rasist (främlingsfientlig och ond) är det just detta som pågår framför våra ögon när det gäller romerna. Dumma svenskar som lider av patologiskt godhetssyndrom kombinerat med självutplåningssyndrom (sviterna efter mångårig indoktrinering) låter detta fortgå genom att ge dem pengar och utan att intressera sig för vilka de är och om de överhuvudtaget verkligen är i behov av deras pengar.

En tiggare, för att räkna lågt, får in kanske 150 kronor per dag skattefritt. 150 kronor per dag skattefritt är lika med 4500 kronor i månaden skattefritt. Många får säkert in mer än så säg 200 eller 250 kronor per dag eller kanske till och med 300 kronor per dag (kanske ännu mer) vilket blir 6000, 7500, 9000 kronor eller mer skattefritt per månad.

De sitter sällan en eller två timmar utan snarare som fastklistrade i timtal. Tiggaren i affären där jag själv handlar, en välklädd (nya fräscha modekläder varje dag) fysiskt frisk och välnärd kvinna i 30 årsåldern har suttit på samma plats i två års tid från cirka tio på morgonen till sex, sju på kvällen.

När hon sitter och tigger ser hon mycket lidande ut (som om alla världens bekymmer vilar över hennes axlar) men om man ser henne vid andra tillfällen eller när hon pratar i telefonen med sina landsmän (och hon inte tror att någon ser henne) så är det en helt annan person. Hon skrattar och verkar må hur bra som helst. När hon återigen intar sin tiggarplats så är det med den lidande “tyck synd om mig” minen samtidigt som hon tittar på en med stora bedjande ögon och säger, heej, heej eller madame, madaaaame och sträcker fram tiggarmuggen.

Det är inte konstigt att människor får ont i magen av all denna skit, och skall väl tilläggas, av detta hyckleri som vi tvingas att bevittna varje gång vi behöver handla något.

Med tanke på att tiggarna ( EU migranterna) äter gratis och får gratis logi (om de inte väljer att bo i sina uppförda kåkstäder), kläder, skor, sjukvård, tandvård (max 50 kr per besök), barnpassning och numera aktiviteter via frälsningsarmén så förstår jag inte varför så många tycker synd om dem.

De har varandra (oftast hela släkten, vänner samt bekanta som ger stöd och hjälp) och kan spara 4500, 6000, 7500 eller 9000 kronor skattefritt i månaden.

När de tillfälligt vill åka tillbaka till sitt hemland och hälsa på (eller vad de sysslar med) så betalar kommunerna transporten dit. Det innebär att de kan pendla fram och tillbaka mellan Sverige och Rumänien utan att behöva betala resorna. I vissa kommuner ger man också ekonomisk hjälp till tiggarna. Allt betalas av skattebetalarna.

Detta är ju inget att vara avundsjuk på (vem skulle vilja sitta och tigga rakt upp och ner timmar i sträck) men hur många svenska löntagare/skattebetalare har 4500, 6000, 7500 eller 9000 kronor över när boendekostnaderna, el, försäkringar, mat, kläder med mera har betalats varje månad?

Har du det? Och hur mycket är detta i Rumänien och Bulgarien? Någon som vet? Vad tjänar en arbetare i Rumänien?

Faktum är att många inte har en endaste krona kvar när nästa lön (bidrag/allmosa) betalas ut och att flertalet av fattigpensionärerna (vilka ofta är de som ger till tiggarna) inte ens har råd att hämta ut sina mediciner och köpa ordentlig mat. Ändå fortsätter media att mata oss med hur synd det är om tiggarna eller EU migranterna som väller in i landet.

Frågan “vad skall vi säga till turisterna?” då de möts av dessa tiggare och den slum de har fört med sig tillsammans med kriminalitet (åldringsrån, rån, klanstrider, misshandel med mera) är befogad men det är väl bara att säga som det är. Att majoriteten av Sveriges befolkning består av mycket sjuka individer (alternativt idioter) som gladeligen öser skattemedel över andra länders medborgare (samtidigt som de plågar ihjäl sina egna på olika sätt) och att det bara är till att se glad ut eller åka hem om de får ont i magen eller börjar må dåligt på annat sätt.

Detta är sann kommunism, EU kommunism som ingen vettig människa vill ha. De fattiga skall betala för andra fattiga så att alla fattiga blir lika fattiga för att slutligen gå under. När det bara finns några brödsmulor kvar som ett stort antal fattiga får dela på så kan ingen av dem äta sig mätt och svälter ihjäl.

När detta sker (det håller på som bäst, våra landförrädare delar frikostigt ut folkets egendomar och framtida pensionspengar) så har nya grupper av fattiga redan börjat synas (de som kommer att få sin egendom, sina sommarhus, fritidshus och pengar konfiskerade i framtiden) och som tillslut blir verkligt fattiga och tvingas betala för andra fattiga så att de och dessa fattiga blir lika fattiga och går under. Grupp efter grupp går under tills det bara är ett behändigt antal individer kvar på jorden.

Sju, åtta eller nio miljarder människor är enligt satanisterna alldeles för många. Alla dessa ätare som den självutnämnda eliten brukar kalla dem, behövs inte i deras framtida slavstat. 500.000 individer är ett mer lagom antal.  

Om man hade menat allvar med kommunismen/socialismen, solidariteten, rättvisan, humanismen, godheten, allas lika värde, som många så felaktigt förknippar kommunism och socialism med, så hade det första varit att förstatliga alla banker och lägga alla samlade tillgångar (pengar) på hög för att dela ut dessa till alla människor efter var och ens behov. Varför gör man inte det? Varför äger 5% av mänskligheten 95% av alla världens samlade tillgångar och snart 100%, det vill säga alla världens samlade tillgångar? 

Frimurarna bakom Sveriges undergång

Publicerad 2015-03-27 14:52:00 i Satans synagoga,

I Sverige finns det cirka 15000 frimurare. 674 av dem arbetar inom det svenska rättsväsendet som poliser, åklagare, rådmän, advokater, jurister och runt 600 som biskopar och präster i svenska kyrkan eller som pastorer inom frikyrkan. Bland de övriga finns beslutsfattare och opinionsbildare av olika slag såsom politiker och mediaföreträdare, företagare, direktörer, höga militärer, läkare, tandläkare, chefer inom myndigheter med mera.

Man gömmer sig bakom ett respektabelt beteende, lovvärda ideal, filantropisk verksamhet och allmän religiositet (frimureriet sägs vila på kristen grund) men frimurarna själva förnekar att det är fråga om en ny religion. Man har dock tempel och altaren där man tillber ”den store Arkitekten” och blandar element från många olika religioner.

Först senare, ju högre upp man kommer i graderna, framkommer frimureriets sanna väsen. Man tillber guden Jah-Bul-On. Jah=Jahve. Bul=Baal, den gamla kanaaneiska fruktbarhetsguden. On=Osiris, den egyptiska underjordsguden. Både Baal och Osiris är manifestationer av Satan. Deras namn åkallas också i magi, trollformler och satanism (femuddiga och sexuddiga stjärnor). Se Israels flagga. 

Under 1700 talet bytte Mayer Amschel Bauer ut sitt efternamn till Rothschild som betyder “röd sköld” på tyska. Ett rött hexagram (en röd Davidsstjärna) hängdes upp på hans dörr och det blev sedan hans familjs vapensköld. Symbolen “röda stjärnan” är också en symbol för kommunismen som liksom nazismen och de övriga ideologierna har samma rötter.

Om man sätter ihop de båda trianglarna i Davidsstjärnan blir det en symbol för “människan som Gud” vilket speglar den tid i vilken vi lever. Stjärnan har 6 sidor, 6 vinklar och 6 poäng = 666. 666 är vilddjurets märke enligt bibeln och 666 nämns också i  GT,s  1. Konungaboken.

”Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra sextiosex talenter” (1.Kon. 10:14)

Den ideologi som ligger bakom frimureriet går tillbaka ända till Egyptens, Babylons, det Israeliska folkets (judarnas) historia och mytologi (en del av judarna valde att dyrka avgudar, Baal som exempel, liksom Gamla testamentets kung Salomo, medan andra stod fast vid Abrahams Gud som också är alla kristnas Gud) och har som vi strax skall se, varit verksam länge i världen.

Sedan dess kan man tala om två grupper av judar. Gudsdyrkande judar och Satansdyrkande judar. Den sistnämnda gruppen är den som har tagit kontrollen över de Gudsdyrkande judarna samt över alla så kallade hedningar (alla icke judar), länder och regeringar genom ekonomin och ”mycken köpenskap” (vilket också var Satans, deras herres fall och anledningen till att han blev utkastad från himmelen av Gud).

Detta har möjliggjorts tack vare de hemliga ordnarna (frimurarordnarna vars medlemmar tillhör gräddan i varje samhälle/land och som  därför har makt över dem som på papperet har makten) och andra hemliga grupper såsom Bilderberggruppen med flera.  Det är denna ”Laglöshetens hemlighet” som bibeln talar om och varnar för.    

Kung Salomo anses vara frimurarordens stiftare och det var han som utvecklade den judiska Kabbalan (traditionen, mysticismen). Kabbalan ingår i frimurarnas symbolvärld och den första mästaren enligt frimurartraditionen var bibelns Hiram från Tyrus som kung Salomo lät hämta till sig för att uppföra det första templet på berget Moria i Jerusalem. (1.Kon. Kap. 5,6,7)  

Under åren efter sitt avfall och fram till sin död hann kung Salomo med att ge form åt Kabbalan, som den moderna judaismen (sionismen) tillsammans med texterna från Talmud eller “de äldstes stadgar”, vilar på. Detta religiösa trossystem i vilket lag och bokstav, inte ande och liv sätts främst, opponerar sig Jesus emot vid flera tillfällen.

“Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra”(Matt. 23:23) 

“Ve er, ni blinda ledare som säger: Svär man vid templet betyder det ingenting, men svär man vid guldet i templet är eden bindande. - Ni blinda dårar, vilket är förmer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt? Ni säger: Svär man vid offeraltaret betyder det ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på det är eden bindande. - Ni blinda, vilket är förmer, gåvan eller altaret som gör gåvan helig? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det. Och den som svär vid himlen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den"(Matt. 23:16-22)

“Ve er, ni skriftlärda och fariséer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar och säger: Om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod. Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fortsätt som era fäder tills måttet är rågat. Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet?

Därför skall jag sända er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem kommer ni att döda och korsfästa och andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. Så skall allt rättfärdigt blod som utgjutits här på jorden komma över er, allt ifrån den rättfärdige Abels blod till blodet från Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. Sannerligen, alltsammans skall detta släkte få svara för”(Matt. 23:29-36)    

Istället för att hålla sig till Gud, Abrahams Gud, valde kung Salomo att följa efter sina olika kvinnors gudar vilket fick ödesdigra konsekvenser för det judiska folket. Stjärndyrkan och måndyrkan införlivades i judendomen då många av de forntida folken (som Salomos kvinnor kom ifrån) ansåg att stjärnorna var himmelens skrift och att stjärngudomligheter påverkade allt som hände på jorden.

Denna tanke var främmande bland Israeliterna men framträdande bland de folk som dyrkade Baal. Baal var hos alla västsemitiska folk beteckningen på den högsta guden, den främsta guden i ett visst land eller på en viss plats.

Baal var fruktbarhetens gud och Baals hustru Astarte, sidoniernas gudinna, vilken nämns i citatet från konungaboken, dyrkades under olika namn i hela gamla orienten. I Babylonien kallades hon till exempel för Ishtar och i Kanaan gick hon under namnet Baalat. Precis som sin make var hon fruktbarhetens gudinna .

Det innebar att det i Baalsdyrkan och Astarte dyrkan ingick olika sexuella riter och ceremonier liksom kultisk prostitution. Den framträdande delen av Astarte dyrkan var sexuella orgier i de tempel som vigts åt Baal.

Baal och Aastarte liksom andra gudar och gudinnor i den kananeiska gudavärlden associerades med olika himlakroppar. Hos fenicierna var Astarte mån och stjärngudinna och hennes symbol var månskäran.

Kung Salomos sidoniska hustrur fick honom att börja dyrka Astarte och han tog till sig stjärnsymbolen, pentagrammet, när han föll in i avgudadyrkan. Denna symbol, den femuddiga stjärnan, kallas därför “Seal of Salomo” eller Salomos sigill. Det är en ockult symbol som användes av präster och magiker redan under 3000 talet före Kristus men återkom i samband med Salomos avfall.      

“De övergåvo HERREN, sin Guds, alla bud och gjorde sig gjutna beläten, två kalvar; de gjorde sig ock Aseror och tillbådo himmelens hela härskara och tjänade Baal”(2. Kon. 17:16) Bibel 1917.

Pentagrammet tillsamman med hexagrammet (Davidsstjärnan eller den sexuddiga stjärnan) är idag en symbol för den judiska identiteten trots att dessa stjärnor är ockulta. Stjärndyrkan var, som nämnts, något främmande för Israeliterna innan Salomos avfall. Hur många judar är egentligen medvetna om detta?       

“Frambar ni slakoffer och gåvor åt mig de fyrtio åren i öknen, Israels folk? Bar ni då omkring era gudabilder, Sackut, er konung, och Kevan, er gudastjärna som ni gjort åt er?” (Amos 5:26)

“Men Gud vände sig bort och lät dem dyrka den himmelska hären, som det står i profetboken: Varken slaktoffer eller andra offer frambar ni åt mig under de fyrtio åren i öknen, ni som är Israels folk. Ni bar med er guden Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni gjort för att tillbe. Därför skall jag fördriva er till landet bortom Babylonien”(Apg. 7:42-43)

Pentagrammet kan också ses som en symbol för kosmos. Med hjälp av pentagramsymbolen (mikrokosmos) skaffar sig magikern kontroll över det stora kosmos (makrokosmos).

Femuddiga stjärnor (pentagram) finns idag både på kläder och prylar. Det är en förberedelse för vad som skall komma. Övertagandet av makrokosmos kan först ske på det andliga planet när majoriteten av människorna har blivit välvilligt inställda till demonvärldens furstar och väldigheter. Genom att bära eller äga ting som pryds med dessa stjärnor ställer man sig på mörkrets makters sida.

Samma stjärnor finns att skåda på EU flaggan och det är inte konstigt eftersom EU är det antikristliga systemet ur vilket den sista (och värsta) antikristen skall träda fram enligt bibelns profetior. Då skall han och hans anhängare förfölja de heliga och alla som är motståndare till detta system. De som vägrar att ta emot vilddjurets märke skall inte kunna köpa eller sälja.  

Läs hela artikeln här:

http://experimentlandet.blogg.se/2013/october/kung-salomos-avfall-och-satans-system.html

För att förstå fortsättningen av denna artikel är det också bra om ni läser den här artikeln:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/kabbalismens-avkomlingar.html

Och tre artiklar om vad som hände den svenske pastorn Kjell Sjöberg (1933-1997) när han i början av 1980 talet var på väg att avslöja frimurarna och kabbalisterna (Sionisterna,Satans synagoga) vilket fick stor uppmärksamhet i media men som tystades ner när Palme mordet ”lägligt” råkade inträffa. 

Väckelsen som fick djävulen att rasa:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/february/vackelsen-som-fick-djavulen-att-rasa.html

Djävulen slår till:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/february/djavulen-slar-till.html

Djävulen segrar aldrig ensam:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/february/djavulen-segrar-aldrig-ensam.html

Över alla världens frimurarordnar sträcker en otäck sammanslutning ut sina tentakler. Det är Illuminatiorden. Den moderna Illuminatiorden grundades 1776 av juden och jesuitprästen Adam Weishaupt.  

Mayer Amschel Rothschild (kryptojude, kabbalist och sionist) finansierade rörelsen efter att han vunnit Adam Weishaupt för kabbalismen (satanismen). Illuminati gruppen var den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen och som har varit inblandade i de flesta revolutioner sedan dess. Familjen Rothschild har säkert de flesta hört talas om. De styr fortfarande Europa (äger och kontrollerar bankväsendet som ju är privat) med järnhand och har så gjort i flera århundraden.

Vilket sammanträffande! Eller är detta måhända en antisemitisk konspirationsteori (en i raden) utan förankring verkligheten? Inte kan väl de falska judarna (som äger bankerna, media, industri med mera) ha någon ekonomisk makt att tala om och att det skulle finnas någon dold dagordning som går ut på att avskaffa allt ordnat styrelseskick, avskaffa  privat egendom, avskaffa arvsrätten, avskaffa nationalismen/patriotismen, avskaffa  alla religioner, avskaffa familj, äktenskap och god fostran för att bilda en diktatorisk världs regering finns det väl ändå inget som tyder på när vi ser oss omkring och använder oss av vårt förnuft för att försöka förstå den overkliga verklighet som omger oss i det mångkulturella Sverige.

Så här säger ”den falska” juden Moshe Kantor:

http://rt.com/news/239285-europe-economic-disaster-jews/

Och här talar ”den falska” judinnan Barbara Spectre om massinvandringen i en film som går att hitta långt ner i artikeln:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

Vad skall vi kristna göra? Om det kan vi läsa i Efesierbrevet:

”Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer. Vad av sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala; men alltsammans bliver uppenbart, när det avslöjas genom ljuset. Ty varhelst något bliver uppenbart, där är ljus” (Ef. 5:11-13)

Vi skall avslöja dem som har gått i ok med Satan (slutit lojalitetsförbund med Satan) och då främst dem inom de kristna leden såsom Martin Lönnebo med flera. 

Illuminaterna lanserade sin plan för omstörtandet av alla religioner och existerande regeringar, den 1 maj 1776 (socialdemokraternas och kommunisternas högtidsdag än i vår tid) med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller världsregering.

Detta skulle ske genom att göra opinionsbildare till ordens lydiga redskap. I egenskap av rådgivare skulle de påverka politiska beslut i en för Illuminati gynnsam riktning och vid inträdet lovade de livslång lojalitet gentemot orden och bröderna.

Det är detta man har lyckats med idag. Man har gjort den svenska politikerkåren, massmedias representanter, rättsväsende (polisen) och övriga myndigheter i Sverige till ordens lydiga redskap.

Långt ifrån alla som arbetar (har uppdrag) inom dessa sektorer, är frimurare. Tvärtom så är det få frimurare bland gräsrötterna. Det är på chefsnivå (bland maktens män och kvinnor) som förrädarna (frimurarna) befinner sig men deras ställningstagande att visa lojalitet till en ockult orden (vilket de gör som medlemmar) och inte till dem de företräder, genomsyrar givetvis organisationerna samt skapar ett stort glapp mellan ledning och anställda.

De anställda förstår inte varför ledningen agerar som de gör (många gånger totalt ologiskt och förnuftsvidrigt) vilket är fallet inom bland annat migrationsverket och polisen för att ta två exempel. Ledningen (cheferna inom dessa myndigheter) tycks ha fått hjärnsläpp och de anställda som tvingas följa ett regelverk som går emot både lagar, förordningar och sunt förnuft, förstår inte vad som händer. Varför är det på detta vis? Varför agerar man som man gör?

Folket (du och jag) som i sin tur har anställt politikerna (vi betalar dem bra och de får löneökningar två gånger om året oavsett hur statens finanser ser ut) för att värna folkets och landets väl och ve, förstår inte heller vad som händer. Hur våra myndigheter kan acceptera en massinvandring som den pågående, när det saknas både bostäder och arbeten (de arbeten som skapas är skattesubventionerade) och dessutom av människor som saknar identitets handlingar vid ankomst (vilket majoriteten gör) samt utbildning (vissa är analfabeter) och som är totalt panka när de kommer (om så verkligen är fallet går inte att kontrollera) och därför får fri tillgång till hela bidragssystemet.

Varför vill man byta ut det svenska folket och skapa en Eurasisk negroid människoras i Europa? Vem kom på idén och vem/vilka tjänar på det och på det kaos, den splittring, det våld (senast i Göteborg) och de konflikter som uppstår i mångkulturella samhällen där alla kulturyttringar tillåts och där ingen kultur (grupp) har något företräder framför någon annan och där allas lika värde innebär att alla får göra vad de vill? Att en fullständig laglöshet breder ut sig.

Och varför påstår man i media och från politikerhåll att det inte finns några svenskar eller att alla är svenskar? Att alla samma dag de får ett svenskt medborgarskap förvandlas till svenskar från att tidigare ha varit kineser, afrikaner, amerikaner, iranier, somalier etcetera? Detta även om de inte själva ser sig som svenskar

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

Inte minst, HUR kommer det sig att välutbildade, vältaliga och i andra fall mycket intelligenta, intellektuella och framgångsrika människor (med höga positioner i samhället) blir helt stumma och vägrar uttala sig (kan inte uttala sig, ”jag kan inte uttala mig om det brukar det heta”) så fort någon konfronterar dem med obehagliga frågor? Eller slingrar sig som ålar och ger den ena osannolika bortförklaringen efter den andra?

Det beror på att:

I invigningsritualen till Svenska Frimurare Orden talas om ett blint förtroende, en obrottslig undergivenhet och ett löfte om att helt och hållet överlämna sig i Ordens händer. Kandidaten förbjuds samtidigt att berätta om frimurarnas ritualer och hotas med att halsen ska bli avskuren, hjärtat utrivet, tungan och inälvorna utryckta och kroppen förbränd ”om löftet i ringaste måtto skulle brytas”.

Frågan ställs om kandidaten är beredd att ”vittna, tala och giva eder röst i överensstämmelse med Ordens befallningar även om ni efter lugn och samvetsgrann prövning skulle finna dem stridande mot eder övertygelse om vad rätt är?” Frågan ställs två gånger, efter att kandidaten blivit införd i logesalen med en bindel för ögonen, en mörk kappa kring halsen och en svärdspets mot sitt bröst.

Ordförandemästaren, som leder ceremonin, frågar den sökande om han är ”beredd att helt och hållet överlämna eder i våra händer och göras till frimurare efter de lagar och bruk vi lyda…”Ordförandemästaren förklarar att det behövs ”en stark vilja och ett brinnande begär att bliva gagnelig för vårt ändamål, men framför allt en obrottslig undergivenhet för våra befallningar.”

Kandidaten sägs ha felat om han svarar ja, samtidigt som ordförandemästaren betonar att ”det blinda förtroende ni visat vår Orden” uppskattas. Kandidaten förbjuds att berätta om dessa ritualer och får uttala en ed som talar om att halsen skall bli avskuren, hjärtat utrivet, tungan och inälvorna utryckta och kroppen förbränd ”om löftet i ringaste måtto skulle brytas”.

När sedan ögonbindeln tas bort står de andra ordensbröderna med dragna svärd mot kandidatens bröst, samtidigt som Ordförandemästaren varnar för att han kommer att betraktas som en fiende och förrädare om han avslöjar innehållet i ritualerna, och att han då är förtjänt att falla under den dom som är uttalad över alla som bryter och glömmer sina löften.

Det är mycket skrämmande att människor som är tillsatta att upprätthålla lag och ordning och verka för att demokratin skall fungera, redan i frimureriets invigningsgrad säger ja till att vittna, tala och giva sin röst i överensstämmelse med Ordens befallningar även om de efter lugn och samvetsgrann prövning skulle finna det vara stridande mot sin egen övertygelse om vad som är rätt.

Är det konstigt att rättrötan ständigt når nya höjder och att polisen och övriga myndighetsutövare inte kan utföra sina jobb? 

Ännu mer skrämmande är att så många kristna präster, pastorer och biskopar i Sverige, har slutit förbund med Satan genom sina medlemskap i frimurarordnarna.  

Att allmänheten överhuvudtaget fick reda på Illuminatis plan berodde på en egendomlig olyckshändelse den 1 juli 1785. En kurir utsänd av Illuminati vid namn Lanze, red till häst från Frankfurt till Paris och hade dokument med sig beträffande Illuminatis arbete i allmänhet och med speciella instruktioner för den planerade revolutionen i Frankrike.

Dokumenten härrörde från judiska medlemmar av Illuminati i Tyskland och de var adresserade till stormästaren av den stora orientaliska frimurarlogen i Paris. När kuriren galopperade genom Regensberg träffades han av blixten i ett oväder och omkom. Alla dokumenten hamnade i händerna på den lokala polisen som överlämnade dem till den bayerska regeringen.

Regeringen gav order till polisen att genomsöka Illuminaternas högkvarter vilket ledde till att ytterligare dokument blev beslagtagna. Dessa dokument avslöjade att konspiratörerna hade världsvida målsättningar. Alla dessa noggrant dokumenterade bevis publicerade i en vitbok av den bayerska regeringen 1787. Denna vitbok sändes till regeringarna i England, Tyskland, Österrike, Frankrike, Ryssland och Polen.

Välgörenhet för välgörarna

Publicerad 2015-03-25 09:24:00 i Mångkultur,

EU miljonsatsar för att ge fattiga EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige bättre samhällsorientering.

EU och Sverige satsar sammanlagt 87 miljoner kronor för att ge tiggande EU-medborgare i Sverige samhällsinformation och förbättrade möjligheter att söka hälsa och hygien. Det blev klart i veckan sedan EU-kommissionen beviljat Sveriges ansökan där regeringen bidrar med 13 miljoner kronor.

– Vi vill humanisera närvaron för de EU-medborgare som stannar en kortare tid i Sverige genom att ha bättre samhällsorientering och bättre information om hälsofrämjande åtgärder, säger Nardin Crisbi, nationell samordnare vid svenska ESF-rådet vilka samordnar EU-stödet.

Pengar kommer från EU-fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead). Men stödet ska inte att gå direkt till de fattiga EU-medborgarna och det ska enligt Sveriges ansökan inte finansiera personernas basbehov som mat, toaletter eller duschmöjligheter. I stället ska bidraget täcka kostnader för projektpersonal och information till de utsatta EU-medborgarna.

Målet är att nå minst 700 individer i Sverige fram till 2020. Om det uppnås blir kostnaden 125 000 kronor per hjälpsökande EU-medborgare.

Är inte det en väldigt hög kostnad för ändamålet?

– Vi kanske kommer upp till dubbla antalet hjälpsökande, säger Nardin Crisbi och förklarar att utgifterna består mycket av lönekostnader och att verksamheten är väldigt tidskrävande.

Läs hela artikeln här på Europaportalen.se:

http://www.europaportalen.se/2015/02/eu-miljoner-ska-hjalpa-tiggare-hitta-ratt

Kommentar

Detta är ett typexempel på välgörenhet som inte handlar om att hjälpa utan om att tjäna pengar på utsatta människor. Välgörenheten anpassas inte till de fattiga och nödlidandes behov utan till välgörarnas behov.

De som arbetar med välgörenheten behöver, som framgår, ha lön och ersättning för sitt tidskrävande arbete som de lägger ner på de EU medborgare som frivilligt har tagit sig till Sverige och som inte har rätt att vistas här utan pengar för sitt uppehälle samt som längst tre månader för att söka arbete.

Vore det inte bättre att göra klart för allmänheten att välgörarna behöver arbeten och att detta slöseri med de redan skattetyngda medborgarnas pengar är ett sätt att skapa låtsasarbeten, (skattefinansierade arbeten).

Frågan är vem/vilka som får bekosta denna falska kärleksyttring i dårhuset Sverige och vem/vilka som tjänar på att det är synd om alla fattiga som tillfälligt eller under längre tid vistas i landet och som har ett annat hemland (medborgarskap) som borde ta hand om dem.

Varför behöver personer som tillfälligt vistas i landet samhällsorientering som får lov att kosta 125000 kronor per EU medborgare?

De har ju lyckats hitta hit, samhällsorientera sig hit, med eller utan karta och kompass för att barrikadera sig utanför varenda affär (i varje gathörn) samtidigt som de lyckats bygga upp kåkstäder överallt. Detta om något tyder väl på att de klarar av att samhällsorientera sig på ett mycket bra sätt. 

Dessutom ockuperar vissa av dem härbärgena för svenska hemlösa (svenska medborgare) och får därmed gratis logi. De äter gratis i soppköken och roffar åt sig gratis kläder (mer än vad de behöver) och annat som vänliga människor har samlat in och som delas ut vid speciella klädutdelningsdagar för hemlösa.

De får också gratis barnpassning, gratis aktiviteter (via frälsningsarmén) gratis tandvård (i värsta fall kostar det 50 kronor per besök), gratis sjukvård så frågan är varför miljontals kronor (skattemedel) skall behöva läggas på något som verkar totalt överflödigt.

Det kan knappast bero på något annat än att välgörarna (som liksom de fattiga blir fler och fler) måste kunna överleva på något sätt (det måsta skapas arbeten åt alla välgörare som slåss om att vinna första pris i godhet) och att den väg man har valt i Sverige för att göra detta bland annat är att idka välgörenhet på de sämst ställdas bekostnad. Det vill säga suga ut staten och kommunerna samtidigt som de välbeställda garanteras löneökningar och annan kompensation till som tätt.  

Detta är ju också vad artikeln antyder. De 87 miljonerna skall inte gå direkt till tiggarna (till deras behov såsom mat etcetera) utan till kostnader för projektpersonal och information. En sådan slags välgörenhet, godhet och barmhärtighet är inte vad vår Herre Jesus Kristus förespråkar.

Det är ingen självutgivande välgörenhet där välgörarna försakar något de inte kan avvara. De skor sig istället själva och tvingar andra (de fattigaste svenskarna) till försakelse för att sedan ta åt sig äran. Det är inte de vanvårdade pensionärerna på hemmet eller de handikappade som får sina LSS insatser indragna (för att pengarna skall räcka till alla världens medborgare som våra makthavare bestämt att det är synd) som lyfts fram som goda och barmhärtiga utan de hycklande välgörarna. 

Dessa välgörare begår en synd även om de till det yttre ser ut att göra gott. Som att de verkar för det goda. Kan det vara så svårt att förstå att tiggarna inte är hemlösa? De har sina hem i Rumänien, Bulgarien (eller vad de nu bor) men där får de inte lov att tigga eller så lönar det sig inte att tigga. Därför åker de till Sverige och vistas här där det är tillåtet att tigga och blir då plötsligt enligt myndigheter, kyrkor och hjälporganisationer, hemlösa.

Om det är tillåtet att tigga i ett land och du som läsare frivilligt åker till det landet för att tigga, kan man då betrakta dig som hemlös? Är medborgarna i det landet skyldiga att ge dig gratis boende, gratis mat, gratis barnpassning, gratis aktiviteter, gratis kläder, gratis tandvård, gratis sjukvård, gratis allting, under tiden du väljer att vara där och tigga? Kan man säga att de är rasister och främlingsfientliga om de inte ger dig och alla andra som kommer dit för att tigga allt detta? Om de inte ger er allt gratis?           

Är det inte snarare den svenska polisen och övriga myndighetsmissbrukare som borde få lära sig samhällsorientering (hur lagar skall följas) när det gäller EU medborgare eller så kallade EU migranter som vägrar att låta sig integreras i sina hemländer trots alla tänkbara försök under lång tid såsom positiv särbehandling?

Eller är det kanske fritt fram för alla EU medborgare (även svenskar) att åka till vilket EU land som helst, Rumänien som exempel och dagarna i ända skramla med tiggarmuggar och bygga upp slumläger i parker och på andra offentliga platser?

Om inte det är tillåtet så innebär det ju att det är skillnad på EU medborgare och EU medborgare. Då måste det vara något fel på EU (på Sverige) som man påstår är demokratiskt och inte på EU medborgarna som tar tillfället i akt att utnyttja EU, s fria rörlighet liksom fattiga från hela världen tar tillfället i akt att utnyttja det svenska folkets patologiska godhet vilket är en åkomma som beror på mångårig indoktrinering och sinnesmanipulering dirigerad av Satans synagoga.

Våra myndigheter har inte (som alla andra länder har) något intresse av att kolla upp missanpassade individer som tar sig hit. Varenda en som anländer får lov att stanna och bli försörjd med bidrag utan att behöva uppvisa någon giltig identitetshandling. Alla som ser ut att vara fattiga (ha det svårt) är verkligen fattiga (har det svårt) och alla som ser trovärdiga ut är verkligen trovärdiga och särskilt om de ser ut att vara fattiga. Då blir de speciellt trovärdiga.

Varför är det så här? Den frågan och många andra frågor ställer vi som brukar kallas rasister och främlingsfientliga oss i stort sett dagligen. Beror det på att alla i maktposition lider av något slags förståndshandikapp som bara blir värre och värre allt eftersom åren går eller på att de helt enkelt är psykopater som njuter av att se Sverige förfalla (förslummas och fördummas) och ser fram emot dess undergång?

Eller handlar det om att Sverige (experimentlandet Sverige) liksom många andra länder följer en dold agenda? Frimurarnas (de hemliga sällskapens) agenda över vilken den ökända Illuminatiorden har sträckt ut sina tentakler och gjort opinionsbildare, politker, myndighetsutövare, präster och pastorer med flera till sina (till ordens) lydiga redskap?

Att det är det här man vill uppnå och snart har uppnått?

1. Avskaffande av allt ordnat styrelseskick.
2. Avskaffande av privat egendom.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av nationalismen/patriotismen.
5. Avskaffande av alla religion.
6. Avskaffande av familj, äktenskap och god fostran.
7. Bildandet av en diktatorisk världs regering.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik