Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Folkgrupper

Publicerad 2018-12-29 14:41:00 i Allmänt,

Definitionen på vad som kan kallas för folkgrupp och som därför (på grund av att det är en folkgrupp eller med andra ord en grupp av folk) är i behov av särskilt skydd, stöd eller hjälp börjar numera gå helt överstyr när intressegrupper kallas för FOLKGRUPPER i Sverige.

Grupper som är tillräckligt stora (det spelar ingen roll vad de tror på eller vad de gör) men inte så stora så att de är i majoritet, klassas som folkgrupper i experimentlandet Sverige och allt fler grupper (folkgrupper) tillkommer hela tiden trots att vi får lära oss (har fått lära oss) att inte sätta grupper mot grupper samt att ALLA är SVENSKAR vilket borde innebära att vi tillhör en och samma GRUPP.

SAMMA FOLKGRUPP!!

Men svenskar är dock ingen folkgrupp enligt landsförrädarna (det inkompetenta packet som styr Sverige och som är köpta av Satans synagoga/de falska judarna).

Exempel på folkgrupper i Sverige är judar, muslimer, HBQT personer och snart är väl även fotbollsentusiaster/ishockey entusiaster etcetera en folkgrupp som skall skyddas mot dem som inte gillar fotboll (folkgruppens intressen) och som inser att det är likt ett opium för folket (bröd och skådespel) som i det gamla romarriket).

Pedofiler och Satanister eller gravt kriminella om de tillhör en grupp vilket de gör (de umgås med likasinnade) måste ju också skyddas genom lagen som handlar om HETS MOT FOLKGRUPP och det är så som man håller på.

Om ett gemensamt intresse finns för något hos en grupp av folk/folkgrupp (människor) så kan de hux flux bli en FOLKGRUPP som måste skyddas från dem som inte kan eller vill se dem som en folkgrupp trots att de tillhör en större grupp om de kallar sig för svenskar.

Vad är en folkgrupp?

Är massmördare en folkgrupp? Är ett gäng biologer en folkgrupp? Är ett gäng som gillar fotboll eller någon annan sport en folkgrupp eller är transsexuella en folkgrupp? Är socialarbetare en folkgrupp etcetera etcetera?

 

 

Kejsarens nya kläder ocn sionismen

Publicerad 2018-12-15 07:53:00 i Ideologier,

Denna text är hämtad från Nordfront

KRÖNIKA. Leif Eriksson visar i denna krönika hur sagan om Kejsarens nya kläder kan användas för att avslöja sionisternas metoder för att skaffa sig herravälde, men också vad motståndsmän måste göra för att vinna seger.

Ett av de främsta vapnen som den sionistiska världsrörelsen har använt för att skaffa sig inflytande och kontroll, vid sidan av ekonomiska maktmedel och dominans inom medier och underhållning, är den massmanipulation med psykologiska härskartekniker som man under årtusenden har finslipat till perfektion. Manipulationen omfattar både folk och makthavare eftersom den utnyttjar en av människans djupaste drifter – viljan att bli accepterad, att inte sticka ut, att höra till flocken.

Nu kanske du som läsare tänker att det där känner inte jag igen mig i. Jag upplever mig inte som mentalt styrd eller manipulerad av vare sig sionisterna eller någon annan. I Sverige kan jag tänka fritt och ifrågasätta vad som helst. Om du känner så skulle jag vilja att du ställer dig själv tre kontrollfrågor:

  1. Känner du dig helt bekväm med att inför arbetskollegor eller skolkamrater ifrågasätta den pågående massinvandringen och påvisa att den utgör ett hot mot vårt folks och vår ras överlevnad?

  2. Tycker du att det känns naturligt att i fikarummet påpeka den oproportionerliga dominansen av judar inom media och underhållningsindustrin?

  3. Kan du i vilket sammanhang som helst ifrågasätta att den ”planlagda och industriella förintelsen” av judar under andra världskriget skulle ha ägt rum?

Om du svarar nej på någon av dessa frågor så bör du vara intresserad av att ta reda på varför. Vad är det som gör att du, som lever i ett samhälle med åsikts- och yttrandefrihet, inte kan tycka eller ifrågasätta vad du vill i frågor där det faktiskt går att komma fram till olika slutsatser? Jag ska i den här artikeln försöka svara på det.

Människans strävan att tillhöra ”flocken” är så stark att den till och med kan få oss att säga och göra oförnuftiga saker för att inte hamna utanför i kylan. Det sista de flesta av oss vill, är att inför omgivningen framstå som konstiga, dumma eller inkompetenta.

En lärorik saga
En som har beskrivit denna mekanism på ett mästerligt sätt är den danske författaren H.C. Andersen. I sin saga Kejsarens nya kläder lyckas han beskriva både massinstinkten, den psykologiska härskartekniken och vilken egenskap som krävs för att kunna bryta den destruktiva manipulationen.

Sagan handlar om en kejsare som älskade fina kläder och som gjorde vad som helst för att se vacker och grann ut. Till kejsarens stad kom det hela tiden många främlingar, och en dag kom bland dem två listiga bedragare som påstod att de kunde väva det vackraste tyget som gick att tänka sig. Men tyget var inte bara dyrbart och vackert, det hade också den fantastiska egenskapen att det var osynligt för människor som var odugliga eller dumma.

Kläder av ett sådant tyg ville kejsaren absolut ha, så han gav bedragarna stora mängder av pengar och guld för att väva tyget och sy upp kläder åt honom. Och bedragarna vävde på sina tomma vävstolar och krävde hela tiden mer betalt. När kejsaren sände sina mest kompetenta ministrar för att inspektera hur arbetet fortskred kunde dessa inte se något tyg på vävstolarna. Men de ville ju absolut inte framstå som dumma eller inkompetenta, så de intygade istället vilket fantastiskt vackert tyg som framställdes.

När kejsaren själv kom för att titta på tyget blev han förskräckt – han såg ju ingenting! Skulle det betyda att han var dum och oduglig som kejsare? Det var otänkbart, så istället prisade kejsaren och hela hans följe de vackra tygerna. När slutligen dagen för den stora processionen var inne klädde bedragarna upp kejsaren i hans nya kläder som satt så bra och hade så vackra mönster. Processionen tågade genom staden och alla människor på gatorna och i fönstren ropade hur vackra kejsarens kläder var, för ingen ville ju verka dum eller oduglig.

— Men han har ju ingenting på sig! pep plötsligt ett litet barn som inte hunnit lära sig politisk korrekthet och att säga de rätta sakerna för att se bra ut. Barnets ord spred sig i folkmassan som en löpeld, och till slut ropade allt folket: Han har ju ingenting på sig! Och det kröp i kejsaren för han tyckte att de hade rätt, men han kunde inte visa det utan gick bara vidare, ännu rakare i ryggen, i kläderna som inte fanns.

Den svenska regimen som kejsaren
Det finns många tillämpningar för denna geniala saga. Den tolkning som jag skulle vilja använda i det här sammanhanget är att kejsaren motsvarar den svenska regimen, som älskar att visa upp sig i fina kläder, som vill ståta i godhet och humanism och feminism inför hela världen. Främlingarna och bedragarna som kommer till staden är sionister som kommer för att manipulera regimen och tjäna pengar. Den stora listen i bedrägeriet är inte att de får kejsaren och alla andra att acceptera de osynliga, icke-existerande kläderna, utan att de utnyttjar människans drift att inte vilja sticka ut och stigmatiseras. Genom att lansera lögnen att alla som inte ser kläderna är dumma och okunniga, får de hela folket att tiga och acceptera situationen. Det vill säga: alla medborgare som inte godtar och understödjer regimens godkända åsikter och vackra värdegrund är dumma och okunniga.

Denna manipulation är både listig och ondskefull. Den verkar starkare ju högre upp i samhällshierarkin man kommer, eftersom fallet blir hårdare om den som avslöjas som inkompetent eller dum har mycket makt och inflytande. Bland de erkända härskarteknikerna omfattar denna manipulation både Förlöjligande och Påförande av skuld och skam, eftersom bedragarna både får människor att känna sig dumma (”alla vet väl att det är så här?”) och att skämmas för något som inte är deras fel (”att människor inte delade denna värdegrund ledde till Förintelsen!”).

Hur dessa lögner, som sionistbedragarna tjänar enorma penningsummor på, har lyckats genomsyra hela vårt samhälle kan vi belysa genom att återvända till våra kontrollfrågor tidigare i texten.

Lögnen om massinvandringen
Den osynliga lögnen om att massinvandringen av rasfrämlingar berikar och till och med är nödvändig för vårt land, har lanserats som en orubblig sanning av sionisterna. Den som ifrågasätter nyttan med mångkulturen stämplas automatiskt som dum och ondskefull. När någon barnslig individ vågar ifrågasätta, att hur kommer det sig då att våra pensionspengar inte längre räcker till, så svarar den lydiga regimen att det är vårt eget fel, vi är för friska och lever för länge. Det uppenbara, att en och en halv miljon främlingar också ska ha del av pensionspengarna utan att ha jobbat ihop till dem, vågar ingen säga, trots att alla, inte minst makthavarna, ser det.

När någon annan omogen stackare skriver på sociala medier att det måste vara massinvandringens fel att vi har bostadsbrist när vi svenskar har fött allt färre barn de senaste trettio åren, eller att förortsvåld och gruppvåldtäkter har ökat, då döms denne för hets mot folkgrupp och stämplas som okunnig och hatisk.

De sionistiska bedragarna har fått regimen att tro att de ser vackra och pråliga ut genom att ta emot flest migranter per capita i Europa och genom att glatt spendera tiotals miljarder av folkets skattepengar varje år på så kallade biståndsprojekt, utan kritisk uppföljning, där det mesta hamnar i korrupta fickor, går till vapeninköp och människohandel. Att massinvasionen bekostas med lånade pengar och kommer att få betalas av våra barn låtsas man heller inte om, det viktiga är att se bra ut för omvärlden.

När patrioter påpekar att den organiserade massinvandringen i praktiken innebär ett långsamt folkmord på vår ras, så skanderar regimen och stora delar av folket bara ännu mer hysteriskt: Åh, vilka vackra kläder! Vilket mönster och vilka färger!

Läs mer här:  

 https://www.nordfront.se/kejsarens-nya-klader-och-sionismen.smr

Jesus utanför oss eller inuti oss

Publicerad 2018-12-12 19:04:28 i Religion,

Jag befinner mig ett ”katolskt” land i södra Europa och gick igår in i en kyrka för att se hur det såg ut invändigt i denna kyrka.

Utsidan var pampig men nyfiken som jag var så ville jag även se hur kyrkan såg ut invändigt. Det var en ren ögonfröjd när jag öppnade porten och gick in (vilket det oftast är när man besöker kyrkor (dessa påkostade byggnadsverk) i Sverige eller utomlands men jag går rakt på sak.

Något som skulle likna Jesus låg i en glaskista i denna kyrka och en kvinna där inne verkade vara helt besatt av att ta på glaset där det låg en gjuten kropp (i mänsklig storlek) som liknade Jesus (som vi har fått lära oss att Jesus såg ut. Hon tog på glaset gång efter annan och efter det så bad hon och så tog hon på glaset igen. Jag tänkte att detta är inte sant. Vad är det hon håller på med?

När hon hade gjort samma sak flera gånger (det var någon slags besatthet) så gick jag fram till henne och förklarade att Jesus bor inom dig om hon tror på honom. Jag sa att hon behöver inte gå och knacka på en glaskista i en kyrka där det ligger någon som ser ut att likna Jesus för att kunna vandra med honom (vara nära honom). Jag sa till henne att Jesus bor inom dig om du tror på honom.

Jag vet inte om hon förstod vad jag sa men hon tackade mig. Jag gick ut och sedan kom hon ifatt mig när jag hade gått ut från kyrkan och tackade mig ännu en gång men jag vet inte vad hon tackade mig för.

Jag sa SANNINGEN till en människa.

Tyvärr är villfarelserna så stora idag så att även de som kallar sig protestanter inom dess olika falanger oavsett vad de kallar sig har gått totalt vilse då de tror att Jesus/Gud finns att söka i någon kyrka eller i något samfund och i kollektivism.

Om alla bara kommer tillsammans i en kyrka (ett samfund) så kommer Jesus/Gud att göra underverk säger de kyrkokristna.

Det är inte så det fungerar i Guds/Jesus rike för vi som har blivit frälsta till Jesus/Gud vandrar med honom och inte med några kyrkor eller samfund även om de är hur snälla som helst och ger oss allt av bekvämlighet.

De kan ge oss roliga aktiviteter, mat, pengar, SFI undervisning, rena Boliibompan för vuxna eller för barn men vi kan genomskåda detta när vi har blivit frälsta till Jesus/Gud.

Vi vandrar (varje dag är en vandring) och han visar oss vart vi skall vandra och vad vi skall göra! Att vandra med Jesus/Gud är att vandra i Anden och inte med några kyrkor/samfund eller människor. Om vi vill vandra två (vilket är vad Jesus och bibeln rekommenderar) så skall vi göra det men att vandra flera är inte vad Jesus/Gud vill för de två kan gadda ihop sig mot den tredje eller den fjärde, femte, sjätte och sedan rinner allt ut i sanden.

Det blir kontroverser och bråk/stridigheter och tids nog så vet ingen vem de strider emot eller för eller vad som har orsakat situationen.

Vi som är frälsta skall ge Guds/Jesus evangelium till dem som är de förlorade fåren och som kan lyssna till Jesus/Guds evangelium. Vi skall inte ge evangeliet till människor som pissar på det men som kanske pissar mindre om de får allt GRATIS i kyrkorna eller pengar från människor som drivs av andra andar (av Satans Ande).

Vi skall vandra med Jesus (vår Herre) och inte med några människor eller falska kristna som har en massa titlar som de använder för att kuva Guds/Jesus Ande för att de söker vänner eller fruar, män eller något annat som skall se upp till dem.

Kyrkokristna är vedervärdiga för de ser inte den skada de gör och som de kommer att fortsätta göra om de inte vänder om.

De är de värsta och därför måste ett sant Guds/Jesus barn fly bort från dem.

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik