Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Bröder och systrar i tron men i vilken tro?

Publicerad 2018-04-26 00:20:00 i Religion,

Många som kallar sig för kristna och för Jesus lärjungar ser alla som kallar sig detsamma som bröder och systrar i tron. För dem är katoliker (som tror på att påven är Jesus/Guds ställföreträdare här på jorden) liksom Jehovas vittnen, Mormoner, Sjundedagsadventister med flera deras bröder och systrar i tron trots att dessa tror på en annan Jesus och på ett annat evangelium än på Jesus (Guds) evangelium.

En del så kallade ”kristna” går till och med så långt som att kalla judar, muslimer, buddister, hinduister, ateister och människor inom new age rörelsen för bröder och systrar med motiveringen att alla har någon slags tro (all tro är lika mycket värd, kom inte och säg något annat!!) och att alla är människor (alla människor är snälla och lika mycket värda!), samt att det finns något gott i alla läror och i alla religioner. Att vi kan lära oss av varandra och lära oss att samarbeta och kompromissa över gränserna oavsett vilken tro vi har.

Är detta vad Jesus/Gud (bibeln) lär att vi som vill vara Jesus lärjungar skall göra? Skall vi som frälsta och pånyttfödda i Herren Jesus Kristus ta till oss främmande evangelium/andra läror för att det finns något gott i dessa läror och för att de som står upp för dessa läror är SNÄLLA?

Uppmanar Jesus oss till att ta tillvara på det som är bra inom alla tänkbara läror (religioner) som kallar sig för kristna läror men som inte bygger på den rätta grunden/på Jesus utan på olika människoverk som människor och inte Gud/Jesus ligger bakom? Att vi skall plocka (ta till oss) det som är bra från katolicismens lära, från Jehovas vittnens lära, från Mormonernas lära, från Sjundedagsadventisternas lära, från Judendomens lära, från Islams lära, från Buddismens lära etcetera etcetera bara för att alla läror och religioner är lika mycket värda ur ett mänskligt och världsligt perspektiv i våra så kallade DEMOKRATISKA SAMHÄLLEN!

Att vara bröder och systrar i tron måste väl ändå innebära att man har samma tro för hur kan man annars vara bröder och systrar I TRON?

Enligt de FALSKA kristna så går det utmärkt att vara bröder och systrar i tron trots att man inte delar samma tro eftersom de menar att bibeln kan tolkas på så många olika sätt.

Detta har tragiskt nog lett till att även judar, muslimer och folk med andra religioner ses som de på Jesus troendes bröder och systrar för de tolkar också bibeln på olika sätt. De har därför ”i sann demokratisk/religiös anda (lever vi inte i en demokrati?)” rätt att ge hals och tycka till om hur bibeln skall tolkas.

Det att bibeln kan tolkas på så många olika sätt kommer inte från Gud utan från Satan. Om det hade varit Guds/Jesus vilja att bibeln skall kunna tolkas på många olika sätt så hade han talat om det.

Anledningen till att de ”FALSKA kristna anser att det går att tolka bibeln på så många olika sätt är för att de vill vara vän med Satan och med världen och med världens människor som styrs av den antikristliga anden som de drar nytta av på olika sätt.

De tolkar bibeln som deras herre (Satan) tolkar bibeln och i syfte att leda de sant troende bort från Gud/Jesus med siktet inställt på sin herres (Satans) mål som är att skapa en världsreligion av alla religioner och läror i vilken det sägs att fred och kärlek (ENHET, ENHET I ANDEN??) skall kunna uppnås/råda men som Gud/Jesus (bibeln) inte talar ett endaste ord om.

Att gå i ok med Satan och med världen (med världens, Satans ande och med världens barn) är en obiblisk lära, en Satans lära. Jesus/Gud vill avskilja ett folk för sig precis som han i det gamla förbundet utvalde judarna till att bli hans utvalda folk vilka dessvärre valde att som ett folk (en grupp) bryta förbundet med Gud/Jesus.

Endast ett fåtal av folket/gruppen kom efter ökenvandringen från Egypten där de hade varit slavar, fram till det förlovade landet. Gud/Jesus utrotade de flesta av sitt ”utvalda” folk i öknen på grund av knorrande, gnällande och dyrkanav avgudar eller med ett annat ord på grund av OTRO. Gud/Jesus skapade efter det ett nytt och bättre förbund i Jesus Kristus (Gud kom som en människa till jorden och som Jesus vilken var hundra procent människa och hundra procent Gud) och det nya förbundet i Kristus Jesus handlar inte om ett FOLKS utvaldhet utan om att alla som TROR på Gud/Jesus är hans barn. Som tror på att Jesus är MESSIAS/GUD kommen i köttet.

Det gäller judar såväl som icke judar vilket judarna (de som tillhör Satans synagoga) inte kan smälta då de fortfarande vill se sig som Guds utvalda folk (som om Gud fortfarande har ett speciellt förbund med dem vilket han inte har) och som de kristna kyrkorna (Satans kyrkor och samfund) ställer upp på vilket är en SKYMF mot Gud/Jesus då de trots att Jesus Kristus har friköpt dem (tagit dem ut från slaveriet i Egypten) väljer att stanna kvar i fångenskap. I det gamla förbundet som Gud/Jesus vill att de skall lämna.

De (de kristna kyrkorna och samfunden) har valt att vandra i samma spår som judarna valde att vandra och som ledde till att Gud utrotade majoriteten av dem redan under ökenvandringen men vill så gärna tro att Gud har förändrats och blivit en mer kärleksfullare och barmhärtigare Gud än han var då.

Inte kan väl Gud/Jesus bli ond om vi stödjer och supportrar avgudaläror (onda andars läror/börjar dyrka guldkalvar) samt samarbetar och kompromissar med dem som står upp för dessa läror säger de ”FALSKA” kristna. DE SOM STÅR UPP FÖR ANDRA LÄROR OCH RELIGIONER KAN JU OCKSÅ VARA SNÄLLA OCH ÄR JÄTTESNÄLLA. Inte kan det väl vara något hinder eller något fel i att samarbeta och att kompromissa med dem?  

Är det Gud/Jesus som talar dessa ord eller är det Satan som talar? Om det är Satan som talar via någon som kallar sig kristen, som kallar sig för en Jesus lärjunge, kan man då som en Jesus lärjunge (som vill stå fast i tron på Jesus), kalla den för en broder eller för en syster i TRON även om den säger att den är det?

Det vore kul om ni som tror på Jesus och som söker er till min blogg som har ganska många besökare varje dag men väldigt få som väljer att kommentera, kunde börja att tala ut. Om jag har fel i det jag skriver (vilket jag tror ibland) så vore det en kärleksgärning att tala om det.

 

Hädelse mot Guds Ande eller mot Satans ande

Publicerad 2018-04-25 18:14:40 i Jesus,

Som lärjungar till Jesus är vi uppmanade att bygga på rätt grund, den grund som är Jesus och att pröva andarna.

”Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå.Men var och en må se till, huru han bygger därpå.Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå,så skall det en gång visa sig huru det är med vars och ens verk.»Den dagen»[1] skall göra det kunnigt;ty den skall uppenbaras i eld,och hurudant vars och ens verk är,det skall elden pröva” (Kor. 3:10-13).

Paulus talar här om HUR någon bygger vidare på DEN RÄTTA GRUNDEN som är Jesus och inte om hur någon bygger vidare på läror som från början inte har rätt grund. Läror som från början inte bygger på rätt grund kommer inte från Gud/Jesus utan från människor (de är ett människoverk) och ytterst sett från Satan även om det finns sånt som ”VERKAR” rätt och riktigt i de flesta läror (villoläror/onda andars läror). Hur någon bygger (med guld, silver, dyrbara stenar eller med trä, hö och strå) vidare på villoläror (läror som från början inte har Jesus som grund) är inte vad Paulus talar om.

Satans taktik är att BLANDA Guds/Jesus sanningar med sina lögner (det är på det sättet som han lyckas förleda de troende bort från Gud) och när det sker blir resultatet ett annat evangelium, ett främmande evangelium, ett evangelium och en lära (villolära) som inte kommer från Gud/Jesus (som inte Gud/Jesus står upp för) utan från Satan.

Bakom alla läror som inte kommer från Gud/Jesus finns en annan ande än Guds Ande (hur skulle det kunna vara på annat sätt?) vilket (rent logiskt) måste innebära att de som har fåtts till att skapa, tro på, att stötta samt att predika falska läror ÄR DRIVNA av en annan ande (andra andar) än Guds Ande (oavsett om de är medvetna om det, vill vara medvetna om det, eller inte) om det nu inte är så att Guds Ande gärna samarbetar och kompromissar med andra andar (med Satans ande), vilket det inte står något om i bibeln (rätta mig gärna om jag har fel) och att det för de troende därför går att verka lite (eller mycket) i Guds Ande och lite (eller mycket) med kraft från andra andar (Satans ande). Med andra ord att det går att tjäna två herrar (två vitt skilda andar vilka är motståndare till varandra) samtidigt!

I första Johannesbrevet uppmanas de troende på Jesus att PRÖVA ANDARNA. Att pröva vilken ande det är som står bakom en lära, en enskild troende eller enskilda troende samt bakom kyrkor och samfund. Detta kan bara ske i samarbete med Guds Ande på ett övernaturligt plan och därför är det ANDARNA som skall prövas och inte MÄNNISKOR. 

Mina älskade,tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.Därpå skolen I känna igen Guds Ande:var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus,kommen i köttet,han är av Gud;men var och en ande som icke så bekänner Jesus,han är icke av Gud.Den anden är Antikrists ande,om vilken I haven hört att den skulle komma,och som redan nu är i världen” (1. Joh. 4:1-3)

Tyvärr finns det dom som påstår sig vara Jesus lärjungar (som har varit ”frälsta” både tio, tjugo och trettio år) men som supportrar, sprider och i vissa fall skapar falska läror (läror där Guds sanningar har blandats med Satans lögner) och hävdar att Gud/Jesus (Guds Ande) ställer sig bakom dessa läror.

De menar att det är HÄDELSE mot Guds Ande att påpeka den bibliska sanningen om att Guds Ande (Jesus/Gud) INTE kan samarbeta och kompromissa med villoläror eller med villolärare (med andar som inte kommer från Gud) vilket de så gärna gör av den ena eller den andra anledningen för att sedan säga att det är Guds Ande som driver dem, hur detta nu kan vara möjligt om det inte är så att Gud/Jesus talar emot sig själv!!

Vilka är det som egentligen och genom det HÄDAR Guds Ande och spottar/trampar på Jesus/Gud? Faktum är att många som kallar sig kristna och Jesus lärjungar har blivit lika sofistikerade lögnare som Satan själv och det är ju inte så konstigt eftersom han är deras herre.

Det är naturligt för dem att försvara denna sin herre vilket även fariseérna och de skriftlärda gjorde under Jesus tid på jorden och de vill till skillnad mot Jesus och hans apostlar inte stöta sig med och absolut inte under några förhållanden som helst, avslöja honom som den lögnare och Guds motståndare han är vilket skulle betyda att de avslöjar sig själva.

Vad bevisar detta om inte att de älskar lögnen (lögnens herre/Satans ande) och hatar SANNINGEN (SANNINGENS ANDE/GUDS ANDE) som är JESUS?

 

Gudstjänst

Publicerad 2018-04-23 00:54:11 i Religion,

Var i bibeln står det att troende på Jesus skall gå till något som kallas KYRKA varje söndag klockan 10 eller 11 för att passivt lyssna på någon/några som har läst något som kallas teologi och som står vid ett podium och talar (breder ut sig) under cirka en och en halv timme för att sedan bli bjudna på fika och efter det gå hem?

Bibeln talar om sammankomster och inte om Gudstjänster och att när de troende kommer samman/träffas så har alla något att ge/bidraga med som till exempel en psalm, något till undervisning, en uppenbarelse etcetera så det som idag kallas Gudstjänster där församlingen sitter passivt och lyssnar på så kallade präster eller pastorer (i många fall blir underhållna) och hur de är utformade är något helt obibliskt.

”Om nu hela församlingen komme tillhopa till gemensamt möte, och alla där talade tungomål, och så några som vore olärda komme ditin, eller några som icke trodde, skulle då icke dessa säga att I voren ifrån edra sinnen? Om åter alla profeterade, och så någon som icke trodde, eller som vore olärd komme ditin, då skulle denne känna sig avslöjad av alla och av alla utrannsakad. Vad som vore fördolt i hans hjärta bleve då uppenbart, och så skulle han falla ned på sitt ansikte och tillbedja Gud och betyga att »Gud verkligen är i eder».Vad följer då härav, mina bröder?  Jo, när I kommen tillsammans, så har var och en något särskilt att meddela: den ene har en psalm, den andre något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en talar tungomål, en annan uttyder; allt detta må nu ske så, att det länder till uppbyggelse”.(1 Kor.14:23-26).

Gudstjänster och speciellt utvalda präster (bibeln talar inte om något som heter pastorer utan om lärare) är en kvarleva från det gamla testamentet. I det nya förbundet i Kristus är alla troende präster (det finns inga titlar eller skillnader mellan de troende) och Jesus är översteprästen. Han är huvudet och de troende är lemmar och de fyller alla en lika viktig funktion för utan den ena lemmen kan inte den andra/de andra lemmarna fungera.

“Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts till att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den likafullt till kroppen.

Och om örat säger: Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar men en enda kropp”(1 Kor. 12:12-20)

Kristi kropp är något helt annat än dagens kyrkor och samfund där lemmarna (de enskilda troende) inte tillåts att verka i samarbete med Guds Ande utan där man har gått in för att kuva och tukta Guds Ande (rent ut sagt döda Guds Ande) för att Guds Ande är SANNINGENS ANDE. Sanningen vill inte Satans kyrkor höra talas om för då skulle ”kanske” många som tillhör dessa fly bort från dem vilket hade gjort deras herre Satan vred och därför låtsas man som att Guds Ande (Jesus/Gud) finns i kyrkorna och i samfunden när det i själva verket är världens och Satans ande (den ekumeniska och Gudshatande anden) som finns där och som styr skökorna och som lurar de ”kristna” som låter sig luras till att tro att deras uppgift är att frälsa världen (världens människor) och Satan själv.

Det gäller bara att bjuda till lite eller mycket och att få alla att känna sig som hemma (kom som du är och tro på vad du vill!) i kyrkorna vilket man gör genom att erbjuda en massa roliga och nyttiga aktiviteter samt social gemenskap. De som lockas av allt som kyrkorna erbjuder kan ju trots allt och efter att de har fått ta del av alla roliga och nyttiga aktiviteter samt all trevlig gemenskap och hjälp på olika sätt komma till tro på kyrkorna/samfunden och bli medlemmar i dessa som de kanske har fåtts till att känna någon slags tacksamhetsskuld till.

Kyrkan ställde upp för mig och jag tackar kyrkan! Utan kyrkan hade jag knappast överlevt! Kyrkan gav mig mitt liv tillbaka eller kyrkan har gett mig ett nytt liv! Ungefär så kan det låta och vad handlar det om, om inte om avgudadyrkan? Skall troende på Jesus dyrka och upphöja människoverk (kyrkan är ett människoverk/ett Satans fångstredskap) eller enskilda människor inom kyrkorna som ägnar sig åt att leka Gud och som i vissa fall har tagit sig själva rätten att förlåta synder?

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik