Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Islam i Sverige

Publicerad 2018-02-27 20:27:55 i Allmänt,

Islam i Sverige är som kamelen som stack in nosen i arabens tält och som sedan flyttade sig allt längre och längre in tältet. Araben märkte inget eftersom det skedde i små steg men när hela kamelen väl var inne i tältet och sa att ”JAG ÄR HÄR” och min fru står utanför och vill också komma in i tältet, så började araben plötsligt ana ugglor i mossen men då var det redan försent.

Araben tvingades motvilligt att även släppa in kamelens fru i sitt tält (en kamel utan en partner är ju inte kul att ha och göra med) för han var ingen ingen ”kamelofob”, och när båda två hade tagit plats i tältet så sa de att ”VI ÄR HÄR”! Efter att de hade länsat arabens matförråd så började de att skaffa sig det ena kamelbarnet efter det andra som självklart araben och hans familj tvingades att försörja då det var i deras tält (under deras tak) de befann sig. 

Men araben som var en vänlig och god man och som hade fått lära sig att stå upp för ”ALLAS LIKA VÄRDE” tyckte in i det längsta att än så länge är det ingen fara. De är ju snälla kameler och att de har ätit upp mitt och familjens matförråd både en och flera gånger måste man ha överseende med. Det kan inte alla gånger vara så lätt att tillhöra kamelsläktet.

Trots allt så blev det trängre och trängre i tältet och kamelerna började inbördes att kämpa emot varandra (de slogs och härjade) och tog varje tillfälle i akt att gå bärsärk men då hukade sig araben och hans familj, gömde sig på den lilla ytan de hade kvar i tältet och tänkte att låt oss för Guds skull inte få bli kamelofober.

Vi står ut med allt men kalla oss inte för kamelofober. Kalla oss vad ni vill men kalla oss inte kamelofober och säg inte att vi har varit kärlekslösa, obarmhärtiga, kamelofobiska som har släppt in kamelerna (rena helvetet) i vårt eget hem.

Vi är beredda att flytta ifrån vårt tält (det vill säga från vårt land) och låta kamelerna ta över det om ni bara inte beskyller oss för något vi inte är.

Hur långt skall det behöva gå innan människor i ”Experimentlandet” Sverige vaknar upp?  

 

Himmelriket är här och nu!

Publicerad 2018-02-27 15:43:00 i Jesus,

De flesta som är eller som kallar sig för kristna liksom även många som bekänner sig till andra religioner och läror har någon slags tro på att det finns ett himmelrike kontra ett helvete efter att jordelivet är slut och att de goda såväl som de onda tids nog (om inte i detta livet så i nästa) kommer att få skörda frukterna av sin godhet eller ondska.

Något annat vore orättvisa av stora mått.

Uppfattningarna skiljer sig dock om hur det ser ut i himmelen eller i helvetet (vad är det egentligen för något?) och om vilka som kommer att hamna på det ena eller på det andra stället.

Vissa går så långt som till att hålla med dem som kallar sig atister (eller som har blivit totalt desillusionerade) och som menar att de själva och alla andra redan lever i helvetet här och nu (kan det verkligen bli värre?) för att det är ett rent helvete på jorden med en massa ondska och elände, orättvisor, krig och konflikter. Då spelar det inte så stor roll var man hamnar den dagen för inte kan det bli värre än vad det redan är.  

Vad är det (ser du inte hur det ser ut i världen!!) om inte ett helvete sa min egen av livet hårt prövade mamma och tittade anklagande på mig med blixtrande ögon när jag försökte berätta för henne om Jesus.

Det gjorde jag (vid några tillfällen) när hon under de sista två åren av sitt liv var mer eller mindre hänvisad till sin säng (jag och min ena syster hjälpte henne med allt för hon vägrade att släppa in hemtjänsten) vilket slutade med att hon sista gången hotade med att polisanmäla mig om jag inte slutade tala om MIN Jesus som hon sa.

Jag slutade tala om Jesus men när jag gick därifrån den gången (efter att hon hade hotat med att polisanmäla mig) så sa hon att den där Jesus kanske inte är så dum ändå, förlåt för att jag brusade upp, och så sa hon är du en ängel ......? Då (och den känslan är svår att beskriva) kände jag på mig att min mamma skulle ta emot Jesus men jag visste inte hur eller när.

Det enda jag visste var att hon blev sämre och sämre för varje dag men jag bad för henne flera gånger om dagen om att Jesus skulle öppna hennes hjärta så att hon skulle kunna ta emot honom och jag fick bönesvar.

Min mamma tog emot Jesus (vilket är vad jag tror och vill tro men inte fått bekräftat för mig) när hon var döende men det är en annan historia.

Inga normalt funtade människor vill hamna i helvetet (hur det nu än ser ut) när de lämnat jordelivet. Själva ordet ger kalla kårar och rysningar men är det inte så att där människor befinner sig under sin jordavandring där kommer de helt logiskt att bli placerade den dag de lägger näsan i vädret?

Jag menar att de som har gett sin själ och sitt hjärta till en orättfärdig värld, till ogudaktiga människor och till Satans system här på jorden, de kommer att hamna där de känner sig hemma och väl till mods, bland likasinnade där de trivs, den dag de går hädan.

Något annat vore ett övergrepp från Guds sida om han skulle skicka dessa människor till sitt rike (bara för att deras tid på jorden är slut), de må ha kallat sig kristna eller vad som helst, när de har valt att stå upp för världen och för Satans rike här på jorden.

I Guds himmel (rike) får de inte träffa dem som de har älskat här på jorden och som de har stått upp för och dyrkat och samarbetat med.

De som de har lierat sig med under sitt jordeliv finns inte där och tänk vilket trauma det skulle bli för dem om Gud/Jesus hade valt att släppa in dem i sitt himmelrike och de hade tvingats stå framför Guds tron och sjunga lovsånger och prisa Gud när det enda de vill är att komma till det ställe där deras likasinnade finns och där de hör hemma.

Tänk vilken upprorsande som hade kunnat breda ut sig i Guds himmel (rike) om Gud hade varit så snäll (kärleksfull och barmhärtig) så att han hade tagit emot alla som önskar att komma till honom efter att deras jordeliv är slut och för att de inte vill hamna där de hör hemma, för att inte säga all synd som hade kunnat breda ut sig där.  

Himmelriket är inte något som kommer sedan utan himmelriket finns här och nu på jorden och det är här och nu vi väljer var vi vill hamna (kommer att hamna) när vårt jordeliv är slut.

De som kallar sig kristna (utger sig för att vara kristna) men som älskar världen, som älskar påvar, presidenter, ogudaktiga makthavare (vilka har gett sin själ till Satan) och går i ok med dem kommer tids nog att hamna bland sina likasinnade, det vill säga i helvetet där många redan befinner sig eller är på väg till.

Så ser Guds rättvisa ut och nog är det rättvisa.

Att som kristen se fram emot att komma till Gud, till himmel (riket) efter sin död och efter att ha stått upp för Satan och för världen (samarbetat med Satan och med världen) är möjligt (människor kan se fram mot vad som helst) men det finns inga belägg i skriften för att så kommer att ske.       

    

Det går att säga mycket om det som sägs

Publicerad 2018-02-25 17:44:45 i Religion,

Det går att säga mycket om det mesta som mäniskor säger oavsett vad det är för människor som säger det som sägs. Ibland tilltalar det dem som lyssnar och ibland inte. Så var det även när Jesus, apostlarna och de första kristna talade. Vissa lyssnade och var öppna för att ta emot det de sa medans andra inte var det.

Vad det var som gjorde att de förstnämnda kunde ta emot Jesus och hans evangelium trots att Jesus och apostlarna inte lovade en dans på röda rosor (guld och gröna skogar) för dem som tog emot honom utan tvärtom sa att som han har fått lida så kommer de (som är villiga att följa honom, som vill vara hans lärjungar) att få lida, är ju egentligen den intressanta frågan och en fråga som är lika intressant än idag.

Inget av apostlarnas brev (evangelium) talar om att det är lätt att vara ett Guds barn/en Jesu lärjunge och de umbäranden och de förföljelser som Paulus och de andra apostlarna (de första kristna) fick utstå som Herren Jesus Kristus tjänare, finns nedtecknade i NT för dem som önskar läsa. Trots motståndet från dem som innehade den religiösa och politiska makten under Jesus och apostlarnas tid och även senare och som på grund av det fick de stora massorna med sig, så ökades antalet troende ständigt.

Det fanns således de (ett inte så litet antal) som valde att stå upp för Jesus och att vandra med honom på den smala vägen, den väg som Jesus än idag ber/kräver att de som vill vara hans lärjungar, MÅSTE vandra. De som väljer att vandra på den breda vägen (den väg som leder till avgrunden) tillsammans med världen, världens människor och världens makthavare, är inte och kan inte vara Jesus lärjungar (hur mycket de än påstår sig tro på Jesus), hans barn, vilket bibeln är tydlig med.

Den som älskar världen har inte Guds kärlek (den har världens kärlek och den ”kärleken” har inget med Gud eller Guds kärlek att göra alls) hur ”kärleksfull” den än till det yttre verkar vara (anstränger sig att vara) och att älska världen är något förkastligt i Jesus/Guds ögon då det är lika med att ha kärlek till den herre (till Satan) som har makten över världen, världens barn och världens alla makthavare och som styr dem och som de i sin tur villigt låter sig styras av.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt”(1. Joh. 2: 15-17).

“Ni trolösa, vet  ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4).

Men säger de ”falska kristna”, vi kan ju inte lämna världens barn (världen) åt sitt öde. Det är okristligt, kärlekslöst och obarmhärtigt! Vi måste se till så att alla (höga som låga i världen), blir frälsta och tar emot Jesus.

Om de gör detta så ordnar sig allt (alla människor blir som en enda stor och lycklig familj med Jesus/Gud som sin Fader vilket innnebär att alla människor på jorden blir bröder och systrar i Kristus när de förstår sitt eget bästa) och finns det något bättre sätt för att så skall kunna ske än att samarbeta med dem som företräder världen (företräder Satan själv)?

Att samarbeta med dem som har höga positioner i världen, och som de vanliga människorna ser upp till eller i vissa fall tvingas se upp till?

De kan genom att de har makt och myndighet i världen få den stora massan (mänskligheten) med sig så att de istället för att fortsätta vandra på den breda vägen som leder till fördärvet (helvetet) väljer att vandra på den smala vägen med Jesus i försakelse (fattigdom/ringhet).

Det är vad alla ”världens” människor inklusive ”världens” makthavare själva har gjort sig kända för att göra genom tiderna och som är allmänt känt att dom gör även idag.

Eller har jag fel? Oavsett så är de säkert SNÄLLA och VILL VÄL!!

Fler väckelsepredikanter som Billy Graham behövs ”menar de falska kristna” så att världens makthavare och deras anhängare (världens barn) till syvende och sist förstår att de måste ta sitt kors och följa Jesus.

Att de, världens barn, bevisar att de både i handling och i tanke har en annan herre (Satan) som är motståndare till Jesus/Gud och att de ”de falska kristna” själva blir motståndare till Gud/Jesus (till Guds församling) om de samarbetar med dessa (indirekt med Satan), verkar inte slå dem för en sekund.

Det finns ju en chans att världen, alla människor i världen samt makthavarna i världen inklusive Satan, kan bli frälsta. Alla måste väl få en rättvis chans, så även Satan!! Och så predikar man ett falskt evangelium, ett världens evangelium, som inte handlar om överlåtelse till Jesus/Gud utan om överlåtelse till världen och till människor, till kyrkor och samfund och till allt vad som finns i världen vilket ALLA (majoriteten) utan de SANT TROENDE (de som strävar efter att följa Jesus) mycket lätt kan ta till sig.

Ett Jesus/Guds barn kan synda och syndar på olika sätt och Jesus/Guds nåd är stor när det gäller syndare som vänder om och ångrar sina synder och ber Jesus/Gud om förlåtelse men att som en Jesu lärjunge (”kristen”) medverka till att världen eller snarare världens system/det Antikristliga systemet, Satans rike, kan breda ut sig på bekostnad av Gud, Guds rättfärdighetslagar och Guds rike fast man vet och BORDE VETA bättre och samtidigt tycker att detta är bra, vad är det om inte SYND?? och hur ser Jesus/Gud på det?  

Är en ”kristen” (kristna) som står upp för ekumenik med påveskökan och med alla andra religioner (inte minst med Judendomen) och läror och för otukt (HBQT rörelsen) och för att avgudadyrkan och all slags laglöshet skall kunna breda ut sig och spridas i landet/ i Sverige via så kallade ”flyktingar” som anländer i massor (cirka 3 – 4000 varje vecka) även om den/de följer alla de tio Guds bud, en Jesus lärjunge?

Står han, hon eller de upp för Jesus och för Guds evangelium?

Är det inte istället världens evangelium dessa ”falska kristna” står upp för även om de försöker rättfärdiga sig själva inför Gud/Jesus och inför människor genom att slå sig för bröstet och säga ”VI FÖLJER ALLA DE TIO GUDS BUD” och se vilka exemplariska kristna (sunda själar) vi är.

Var det inte samma sak som de skriftlärda och fariseérna höll på med?

Följer du alla buden lille vän? Jasså inte (oj, oj oj). Är du förresten ens med i en kyrka eller i ett samfund? Jasså inte det heller. Då är det inte så konstigt att du är som du är och kämpar med olika slags synder och laster. Det förklarar allt. Men lyssna nu. Du kan bli som oss om du följer några enkla punkter eller med andra ord några enkla regler vilket är en enda regel och en enda punkt och som är att ”BLI MEDLEM I EN KYRKA/I ETT SAMFUND MED ALLT VAD DET INNEBÄR” för då hamnar du i gott sällskap i vårt sällskap (du slipper sitta ensam på din kammare) och sedan ett tu tre kan även du slå dig för bröstet och säga att var det inte svårare än så att följa de tio budorden. Tråkigt att jag inte tänkte på det tidigare.     

Går det att som ”kristen”, en Jesus lärjunge gömma sig i eller bakom en kyrka och säga att pastorn, prästen och di lärde inom kyrkan samfundet säger si eller så (vilket även Majsan, Inga Britt, Bertil och Sven vilka är kyrkans eller samfundets stöttepelare på så kallad gräsrotsnivå håller med om) och därför tycker jag detsamma? Vandrar en sådan person/sådana personer med Jesus eller vilka vandrar de med?

Är frälsningen kollektiv? Om du går med i en kyrka eller i ett samfund och gör allt som de vilka befinner sig inom dess väggar (SOM HAR VARIT ”KRISTNA” ”FRÄLSTA” LÄNGE) säger till dig att göra och du gör allt som dessa MÄNNISKOR säger till dig att du skall göra antingen direkt eller indirekt, betyder det då att du har ditt på det torra inför evigheten? Att du verkligen är frälst, att du är ett Guds barn om du lyssnar på vad de säger?

Fungerar Guds rike på samma sätt som världens rike där olika auktoriteter (mänskliga auktoriteter, inte GUD/JESUS) har makten att bestämma och påverka vad människor skall tycka och tänka?

Om Guds rike fungerar på det sättet så skall vi som vill följa Jesus förstås lyssna på vad alla nyutexaminerade teologer, präster och pastorer samt andra som menar att de via sina utbildningar (världsliga utbildningar/skolor) har lärt känna Jesus/Gud och därför kan/tar sig rätten att kalla sig herdar för fåren, har att säga men om inte Guds rike fungerar på det sättet och dessa så kallade herdar följer människor (till och med världens makthavare som den nyss bortgångne Billy Graham gjorde under den största delen av sitt liv) och inte Gud/Jesus så skall vi inte lyssna till dem även om de är snälla och ödmjuka samt kärleksfulla och barmhärtiga och vill varenda människas väl och ve.

Gud/Jesus talar personligen till sina barn i det nya förbundet. Han talar inte till kyrkor (till byggnader) eller till dem som har positioner inom kyrkorna (samfunden) så att dessa sedan kan vidarebefordra något som de som är Guds barn inte redan vet eller har fått reda på. Så såg det ut i det gamla förbundet men så ser det inte ut i det nya förbundet.

I det nya förbundet kan alla troende närma sig Gud (Fadern) via Jesus (Sonen) som är länken mellan människan och Gud och det utan att behöva lyssna till eller gå via ett speciellt utvalt prästerskap/pastorskap. I det nya förbundet är alla som tror på Jesus präster (likvärdiga) och Jesus är den enda översteprästen.

När alla de som påstår sig vandra med Jesus (de kallar sig i regel pastorer, evangelister, bibellärare, förståsigpåare, författare, debattörer) idag skapar det ena efter det andra och i sitt namn (en rörelses namn) drar folk med sig med sång och musik och ibland stora tillställningar där de får möjlighet att breda ut sig, så handlar det inte om att Gud/Jesus skall upphöjas utan om att de skall upphöjas i första hand (anslut er till vår rörelse som många redan har anslutit sig till).

I andra hand kommer Gud/Jesus. Först är det evangelisten/pastorn och hans fru (hans närmaste familj det handlar om). Sedan händer det kanske (ganska ofta) att det sker både tecken och under, på sådana möten men om inte grunden är den rätta och dessa som kallar sig troende inte står på den rätta grunden så faller deras byggnadsverk platt till marken förr eller senare.

Falska kristna (det finns många idag) livnär sig brett och vilt på Jesus/Gud och den ena efter den andra avfälliga läran poppar upp i takt med att de som kallar sig kristna vill vara världen till lags.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik