Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Skall människosonen finna tro?

Publicerad 2015-05-31 16:32:00 i Jesus,

”Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden? (Luk.18:8)

Detta är en fråga som varje kristen borde fundera över i denna ekumenikens och villolärornas tid. Jesus talar här inte om den personliga tron utan om evangeliet, det oförvanskade evangeliet (Guds ord) som Herren lämnade efter sig, ska predikas när han kommer tillbaka.

De flesta kristna kan nog hålla med om att vi lever i den yttersta tiden och att det är det stora avfallets tid då Jesus ber oss att vara extra vaksamma så att ingen förvillar oss.

”När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till honom, medan de voro allena, och sade: Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Då svarade Jesus och sade till dem: Sen till att ingen förvillar eder” (Matt. 24: 3-4)

I vissa bibel översättningar står det ”bedrar er” och detta, se till att ingen förvillar/bedrar er, var det första Jesus sa till sina lärjungar innan han nämnde de andra tecknen om att det skall bli hungernöd, jordbävningar, förföljelse, rykten om krig, att folk skall resa sig mot folk med mera.

Även i Markusevangeliet kap. 13 finns liknande varningar samt vädjanden om att kristna skall vara på sin vakt, vaka och vara vakna.

”likaså bjuder jag eder: Vaken; ty I veten icke när husets herre kommer, om han kommer på aftonen eller vid midnattstiden eller i hanegället eller på morgonen; vaken, så att han icke finner eder sovande, när han oförtänkt kommer. Men vad jag säger till eder, det säger jag till alla: Vaken!” (Mark. 13:35-37)

Det är vi kristna själva som måste se till så att ingen förvillar eller bedrar oss och Jesus hade aldrig givit en sådan varning om han inte hade vetat om att i den yttersta tiden kommer många kristna att låta sig vilseföras av falska profeter och villoläror (falsk andlighet).

”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar” (Matt.7:15)

De falska profeterna kan till det yttre se väldigt bra och seriösa ut och ha en lära, förkunnelse som verkar sann och är tilltalande. Inte sällan vänder de sig till speciella grupper och anpassar evangeliet till de behov som finns där eller som man tror finns inom de speciella grupperna. För att läran skall bli uppskattad och väl emottagen (passa dem de vänder sig till) blandar man som när det gäller alla villoläror, sanning med lögn.

Sanning som blandas med lögn blir alltid lögn och därmed kan villoläror (ett falskt och främmande evangelium) som står långt ifrån Jesus frälsande evangelium, uppstå.  

Det tycks som om många av de villoläror som idag florerar, försöker att fånga upp utsatta och svaga människor såsom missbrukare och nyfrälsta. Som missbrukare är det lätt att gå på nästan vad som helst för allt är ju bättre än att missbruka och som nyfrälst och inte så insatt i bibeln är ju en människa mycket lätt att manipulera och övertala till att delta i sammanhang där icke bibliska läror predikas.

Försoningsläran, Jesus död på korset för våra synder samt uppståndelse, lyser ofta med sin frånvaro inom de moderna villolärorna. Istället läggs fokus på människan själv (människocentrering) som genom att följa något slags program (steg eller gradlära) samt genom att utföra goda gärningar påstås kunna bli en bättre människa och uppnå helande och befrielse från besvärande karaktärsdrag och dylikt

Ganska nyligen kom jag i kontakt med en villolära som jag aldrig hade hört talas om tidigare och som, hör och häpna, grundar sig på ett hopkok av Jesu bergspredikan och AA/NA,s tolvstegsprogram.
 
Vi har tidigare skrivit om tolvstegsprogrammet här:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/varen-nyktra-och-vaken.html

Och här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/sinnesro-eller-sinnesforvirring-med-satans-traldomsande.html

men detta var något nytt. Av en tillfällighet hamnade jag en lördag på ett möte i Frälsningsarmén som hade bjudit in en pastor från en baptistkyrka, en äldre och ganska välkänd pastor, till att prata om denna villolära med namnet ”Celebrate Recovery”.

Efter cirka fyrtio minuters lovprisning av frälsningsarmén, ekumeniken, samförståndet mellan alla religioner, det sociala evangeliet, människans förträfflighet och den svenska generösa flyktingpolitiken fick jag nog och gick därifrån. Spyfärdig.

Jo, föresten jag hann fråga baptistpastorn hur han ser på försoningsläran och detta ville han inte svara på. När jag ställde samma fråga en gång till sa han att det inte spelade någon roll i sammanhanget.

Är det verkligen ointressant hur en väletablerad pastor som har i uppgift att vara en herde för församlingen och stå upp för Kristi evangelium ställer sig till försoningsläran som utgör grunden för kristendomen? Utan den går det knappast att tala om kristendom överhuvudtaget.

Kanske det även är ointressant om en pastor tror på Gud eller inte och om han (eller hon) tror att Kristus var Guds son (till hundra procent människa och till hundra procent Gud) kommen i köttet eller bara en vis lärd och god man som vandrade runt på jorden vilket vissa villoläror menar?

Celebrate Recovery började i Kalifornien med några tiotal personer, initiativtagaren var bland annat den välkända pastorn Rick Warren och Saddleback Church, och har idag växt till en internationell företeelse för stöd och upprättelse åt hittills 2,5 miljoner människor.  

I programmet som jag fick med mig står det att Celebrate Recovery är:

1. Baserat på ord av Jesus Kristus.
2. Fokuserat på framtiden.
3. Lägger stor vikt vid personligt ansvar.
4. Utmanar till en andlig och konkret överlåtelse till Jesus Kristus.
5. Lägger vikt vid växt och läkedom i den gemenskap som smågruppen utgör.
6. Är till för alla människor som söker frihet från livets sår, smärta, skam, ovanor och beroenden.
7. Är en ledarskapsfabrik.

Och det är indelat i 3 faser.

Fas 1 Handlar om att utforska, kommunicera och inbjuda och det pågår i 30 dagar och man uppmanas köpa material, stegstudiehäfte och DVD samt predikoutkast m.m.
Fas 2 Handlar om träning, planering, förberedelse och pågår i 60 dagar och man uppmanas köpa stegstudiehäften och ledarhandledning.
Fas 3 Handlar om fortsatt tillväxt och pågår till dag 90 och forsätter efter det. Man uppmanas köpa ännu mer DVD, CD och studiematerial.

Några exempel från AA,s tolv steg med bibliska jämförelser från Celebrate Recoverys program:

1. Från AA,s tolv steg: ”Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende - eller det vi brottas med - att vi inte längre kunde hantera våra liv”.
Sedan följer från bibeln ”Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det som är gott” (Rom. 7:18)

2. ”Vi kom till tro på en kraft större än vår egen - Jesus Kristus - kunde återge oss vårt förstånd” ”Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte” (Fil 2:13). Kommentar: Här har man bytt ut Gud mot Jesus Kristus.

3. ”Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer”. ”Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst” (Rom. 12:1)

4. ”Vi gjorde en grundligt och oförskräckt moralisk självrannsakan” ”Låt oss pröva och rannsaka vad vi gjort och återvända till Herren” (Klag. 3:40)

Och här följer åtta principer för tillfrisknande byggda på Saligprisningarna av pastor Rick Warren:

1. ”Inse att jag inte är Gud. Jag erkänner att jag är maktlös när det gäller att kontrollera min tendens att gröa det som är fel, och att mitt liv är ohanterligt”
Och så kommer detta: ”Saliga de som är fattiga i anden” (Matt 5:3)

2. ”Uppriktigt tro att Gud finns, att jag betyder något för Honom, och att han har kraften jag behöver för mitt tillfrisknande”. Och sedan. ”Saliga de som sörjer” (Matt 5:4)

3. ”Medvetet välja att överlåta hela mitt liv och min vilja till Jesu omsorg och kontroll”. ”Saliga de ödmjuka” (Matt. 5:5)

4. ”Öppet granska och erkänna mina fel för mig själv, för Gud och för någon människa jag litar på” ”Saliga de renhjärtade” (Matt. 5:8)

5. ”Frivilligt underkasta mig varje förändring Gud vill göra i mitt liv och ödmjukt be Honom att ta bort mina karaktärsfel” ”Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten” (Matt. 5:6)
 
6. ”Utvärdera alla mina relationer. Förlåta dem som har sårat mig, och gottgöra för smärta som jag har vållat andra - undantaget då jag genom att göra detta skadar dem eller andra” ”Saliga de barmhärtiga….Saliga de som håller fred” (Matt. 5:7,9)

7. ”Avsätta daglig tid med Gud till självrannsakan, bibelläsning och bön för att lära känna Gud och Hans vilja för mitt liv och för att få styrkan att följa hans vilja”  

8. Överlåta mig själv till Gud och låta Honom använda mig till att ge dessa goda nyheter till andra, både med mitt exempel och genom mina ord” ”Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull” (Matt. 5:10)

Detta låter ju egentligen inte så pjåkigt och säkert finns det läsare som undrar vad problemet är. Varför försöka hitta fel och kritisera (döma) istället för att uppmuntra andra ”kristnas” initiativ till en uppfräschning av det enligt många så omoderna evangeliet? Borde inte alla program och läror som går ut på att hjälpa människor (om det så är att befria dem från missbruk eller något annat) uppmuntras?

Om en människa kan bli hjälpt av att anamma en villolära (oavsett vad det är för villolära) som frälst (pånyttfödd i Kristus) så är det väl bättre att hon eller han gör det än att den fortsätter med till exempel missbruk och annan destruktivitet som skadar henne själv eller andra?

Bibeln säger:

“Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke. Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar” (2.Joh.1: 9-11)

Ändå är det så här många kristna före detta missbrukare resonerar. Att för att nå det goda måste man försaka annat även om det är själva Kristi evangelium. Vad man inte tänker på är att detta är en del av Satans list. Missbrukaren (den kristna som tidigare missbrukat) kan hålla sig nykter men den blir aldrig befriad på riktigt och kommer aldrig att kunna ta sin bestämda plats i Guds rike.

Gud vill inte att hans barn beblandar sig med onda andars läror. Även om dessa läror (villoläror) till det yttre syftar till något gott (ser mycket goda ut då Satan och hans tjänare kan förskapa sig till ljusets änglar) så är de ändå onda andars läror.

Detta säger inte jag utan Guds ord. Det handlar inte om att leta fel eller att kritisera och döma pastorer, predikanter eller andra kristna som är snälla och bara vill väl utan om att lyfta fram Guds ord. Inte för att jag är bättre eller duktigare än någon annan utan för att det är det vi kristna har som uppgift att göra om vi vill följa Jesus.

I annat fall kan vi välja att låta bli och stå upp för världen men då behöver vi inte låtsas att vi är kristna för att det låter så snällt och barmhärtigt och för att kristna som såväl icke kristna skall se upp till oss.

Då är vi inget annat än hycklare. Nu kanske känsliga läsare ryggar tillbaka och tycker att ordet hycklare låter fel och kränkande (något sådant kan man ju inte kalla någon som säger att den är kristen) men varför inte tala klarspråk? Var det inte det Jesus gjorde när han tog itu med fariséerna och de skriftlärda?  

Vi kan inte stå upp för Jesus och de bibliska sanningarna, Guds ord, samtidigt som vi står upp för alla möjliga och omöjliga människomeningar och människoläror.

“Sen på det lekamliga israel: Icke äro de som äta av offren delaktiga i altaret? Vad vill jag då säga härmed? Månne att avguderi är någonting eller att en Avgud är någon ting? Nej , det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra, det offra de åt onda andra och icke åt Gud, och jag vilja icke att ni skola hava något gemensamt med de onda andarna. I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika  onda andars bord” 1. Kor.10:18-21)

Man skulle kunna tala om befrielse med reservationer när det gäller villoläror för vad det handlar om är att dessa istället för att binda till exempel missbrukaren till missbruket (som tidigare när den inte kunde låta bli att missbruka) binder missbrukaren till ett program, lära (en antikristlig lära) eller en sekt som den sedan är bunden till. Ofta resten av livet.

Programmet eller läran blir likt en avgud och allt eftersom tiden går blir det svårare att bryta med denna avgud. Missbrukaren är livrädd för att börja missbruka igen och vill för allt i världen inte riskera att så sker och därför är det bästa att stanna inom programmet/läran, sekten.

Han eller hon ser inte att den blivit slav på ett annat sätt och på ett mycket kusligare sätt eftersom dessa program syftar till att ge människan (den enskilda missbrukaren och dem som omfattas av villoläran samt villoläran själv) äran för befrielsen den upplever eller om man så väljer att kalla det frälsning.

Detta är lika med att välja bort Gud då Gud kräver 100% ig ära och att inte att en enda procent skall gå till människan själv, till någon annan människa inom läran eller till villoläran som sådan. Då handlar det om avguderi.

Men missbrukaren anser (liksom dens omgivning samt själva organisationen) att den genom att flitigt arbeta i stegen har varit duktig. Därför kan den förvänta sig både nykterhet och ett i övrigt gott liv. Det är vad programmet (läran) lovar den som på ett grundligt och seriöst sätt går igenom det och gör allt som den uppmanas göra.   

Satan har inga problem med att missbrukare blir drogfria bara de håller sig inom hans domäner och inte blir sant överlåtna åt Gud och får för sig att Gud är den enda som kan ge dem varaktig nykterhet och samtidigt glädje i denna. Satan kan ge varaktig nykterhet och ger varaktig nykterhet (det finns missbrukare som varit drogfria både i tio, tjugo, trettio och fyrtio år) men det är en ”falsk” (i Satan finns ingen sanning) och ansträngd nykterhet där den nyktra missbrukaren ständigt måste vara på sin vakt och alltid ha stegen (programmet och läran) i bakhuvudet.

En kristen som gör något annat än Gud till nummer ett har skaffat sig en AVGUD. Om det är mat, droger, spel, pengar, en speciell person, eller en viss lära som görs till avgud spelar ingen roll. En avgud är något som en kristen människa anser att den inte kan vara utan och som tar tid, energi och omsorg som borde ha ägnats åt Gud, Guds verk och hans rikes utbredande.

Avguderi är slaveri och att underordna sig fel herre (en herre som inte önskar befria någon människa utan vill förslava alla) är bättre, menar många kristna än att vara kvar i missbruk. Det blir lite som att välja mellan pest och kolera. Vilket vill du helst ha när du egentligen inte vill ha någon av dessa sjukdomar?

Det är så här det ser ut idag på många områden i vårt samhälle och i vår värld. Vi ska fås till att välja mellan det minst dåliga, det kallas mångfald och valfrihet, och bortser från det faktum att Gud kan och vill ge oss det bästa.

Han vill befria oss på riktigt men så länge vi håller fast vid att det finns alternativ (villoläror) som är lika bra eller bättre än Gud, underminerar och förringar vi hans makt. Hur kan han då välsigna det vi är och det vi gör? Hur kan han sända väckelse och upprätta sin församling (i denna den yttersta tiden) när kristna väljer att vända honom ryggen? Väljer att anamma villoläror och att lyssna på lögnpredikanters sociala (humanitära) evangelium om att alla ska vara glada, snälla, barmhärtiga och generösa utan Gud och Kristus frälsande evangelium.

Finns det egentligen något gott hos människan, den mänskliga naturen? Är det vad bibeln lär oss? Att de flesta av oss föds goda och att vissa föds godare än andra? Att det finns såna som alltid är snälla och goda (till skillnad från mig själv) och som det inte bor någon ondska eller synd i?

Vad är godhet sett ur ett evighetsperspektiv och med Guds ögon? Är en god kristen en kristen som glatt och utan knot engagerar sig i kyrkligt arbete, ger tionde och frikostiga gåvor till kollekten och anammar det sociala evangeliet samt bryr sig mer om vad kyrkan (ledarskapet och auktoriteterna inom kyrkan) och världen anser i olika frågor gällande homosexualitet, ekumenik med mera, än vad Guds ord säger eller är en god kristen en kristen som vill följa och gör så gott han eller hon kan för att följa Guds ord och Jesus Kristus lära?  

Säger skriften att någon människa kan få evigt liv genom att vara snäll och anpassa sig till världen och den ande som råder i världen? I såna fall så tala gärna om det för mig så att även jag kan få vara med om att föra människor till frälsning och ett evigt liv efter detta liv (som varar cirka 70-90 år för de flesta) genom att inte skriva eller tala som jag gör.

Förstå att Satan hatar mig och alla som predikar Guds evangelium på ett sådant sätt att det leder till avskiljande och befrielse för de utvalda. Befrielse från denna världens ondska, denna världens ande och från Satan som vill dra med sig så många som möjligt i fördärvet.

Det sociala evangeliet är ett Satans evangelium då han efterapar Gud i allt Gud gör men som i stället för att föra människor till frälsning för människor bort från Gud och placerar dem i Satans läger. Detta handlar inte om personer och om att några verkar snällare och barmhärtigare än andra utan om att predika Guds ord.

Om jag (vem är jag utan Gud) verkar otrevlig, obarmhärtig och dum som på denna blogg predikar Guds ord och att sanningar skall uppdagas (inte på grund av mig) för att människor skall kunna nå frälsning oavsett hur syndfull och dum jag själv är (vilket jag tycker att jag ibland är) tillrättavisa mig då gärna ni som vet bättre.

Säkert finns det många kristna som är äldre än mig och som vet mycket bättre än mig (som vet sanningen) genom de erfarenheter som livet har gett er på det ena eller det andra sättet och inte minst genom att ni har varit kristna så mycket längre än vad jag har varit. Ni kanske har varit kristna i tio, tjugo, trettio, fyrtio, femtio, sextio, sjuttio år att jämföras med mina fyra år med Kristus.

Självklart anser ni att ni har rätt att trycka till någon som ni anser vara oerfarnare och mindre oandlig då ni själva nästan har nått fulländning i Kristus genom stegprogram och antalet år i Kristus. Ni ska veta att Gud söker människor som kan och vill arbeta för hans rikes utbredning och inte människor som sitter som lama och menlösa får i de avfälliga kyrkorna/församlingarna och som bara suger åt sig allt vad världen vill att de ska suga åt sig såsom det sociala evangeliet i form av de villoläror som bara blir fler och fler.

“Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna” (Ef. 6:12)
   
Min egen erfarenhet under de fyra år jag har varit kallad av Gud till att verka för hans rikes utbredning är att det finns allt för många kristna som inte hyser någon kärlek till sanningen utan som föredrar att låta sig svepas med av karismatiska ledare eller ledare inom sina egna kyrkor som inte har några problem med att anpassa sig till denna världen som vår Herre bad oss att ta avstånd ifrån.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2: 15-17)

Detta handlar inte om mig som en syndig människa (jag är syndig och gör orätt hela tiden) utan om Guds ord och detta har vi fått som plikt att predika.

“Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.  Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom.

Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem år orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen” (Rom. 1:18-25)

Vi ska predika bibelns sanningar oavsett om dessa sanningar är kränkande för människor att höra och att de av den anledningen inte vill befatta sig med Guds församling utan föredrar det sociala evangeliet som tar hand om alla som vill väl enligt världens mått mätt och som är goda och barmhärtiga enligt världen mått mätt och med resultat att de går Satans ärenden även om de inte är medvetna om det själva.
   
Hur kan man se att en villolära är en villolära eller om det är Guds ord som predikas?

Det kan man se genom religion (andlighet) utan den Helige Ande även om de som predikar är snälla och barmhärtiga och vill alla människors väl. Satan utger sig för att vilja alla människor väl.

Genom kristendom utan pånyttfödelse även om de som predikar är snälla och barmhärtiga. Satan vill inte att människor skall befrias utan att de skall vara bundna slavar som anammar avgudadyrkan då han på det sättet kan få kontroll över dem.

Genom förlåtelse utan syndabekännelse även om de som predikar är så goda och barmhärtiga så att de inte får nog av att känna hur goda och barmhärtiga de är mot allt och alla. Syndaförlåtelse är något som Satan motarbetar för alla kan vi ju bli likt Gud och lika Gud om vi bara gör som Satan säger att vi ska göra (stegprogram och egna gärningar) och sedan skiter han i oss allihopa.    

Genom en politik utan Gud (finns det någon det någon politik utan Gud för oss kristna?) när alla är snälla och glada och anpassar sig till världen.

Genom en himmel utan helvete och där alla snälla, glada, trevliga, barmhärtiga, anpassningsbara och kärleksfulla ”kristna” är mer måna om att vara världen till lags än om att vara Guds evangelium, Jesus Kristus, till lags.

Vem är då jag som tar mig friheten att kränka alla snälla och barmhärtiga och kärleksfulla kristna (för visst måste man väl hålla med om att alla vill väl och att det jag skriver är kränkande för dem som hyser förakt för sanningen) när de gör så gott de kan. De är bara människor.  

Fortsätt gärna att göra så gott ni kan men låt bli att kalla er kristna om ni vägrar att befatta er med Guds ord och de bibliska sanningarna. Gud vet om att vi alla är människor och syndare (inte minst jag själv) men det håller inte den dag då vi var och en ska stå till svars inför Gud. Han vet att vi är syndare allihop och det är inte ifall vi har syndat som han kommer att ställa oss (var och en) tillsvars (han vet att vi begår synder hela tiden) utan för vad vi har gjort för honom.

Har vi eller du (som läser detta just nu) predikat ett falskt och ett främmande evangelium (det sociala godhetens evangelium) eller har vi predikat sanningen? Vilket evangelium är det som kan få syndare att vända om till Kristus och ge dem en plats i himmelen och i evigheten?

Är det Jesus Kristus evangelium (som var och en som har en bibel kan läsa om) eller är det ett evangelium grundat på människomeningar, människobud och traditioner och där predikanter (som har som uppgift och får lön att förmedla Guds ord) endast är ute efter att bli försörjda av sina kyrkor och församlingar (församlingsmedlemmar) och vinna status genom att tjäna världens intressen och vad som för tillfället kliar folk i öronen och som de vill höra?

Själv har jag fått höra av kristna bröder och systrar att de ställer sig skeptiska till att jag bloggar. De menar på att Jesus gick ut till människor och predikade evangelium istället för att sitta framför ett tangentbord (fanns det datorer på Jesus tid?)

Att  evangelisera är de dock inte intresserade av att göra själva utan föredrar sina avfälliga kyrkor och att dra människor dit (eller till olika villoläror) för att de, de små som Jesus talar om, skall smörja kråset på de ogudaktiga lögnpredikanterna och avfällingarna som där huserar.

De små ska stötta ogudaktigheten här i världen istället för att avslöja Satans falska spel. På detta sätt vinner Guds fiende (Satan) hela tiden ny terräng (nya anhängare) och givetvis hatar han alla som försöker att avslöja hans verkliga avsikter. Om ni som läser min blogg är kristna så be gärna för mig som av Gud har fått ett uppdrag att avslöja de sanningar som har legat fördolda på djupet.

Helst skulle jag vilja undgå att skriva om det jag skriver om då jag är en människa som alla andra och som bara vill vara snäll, god, barmhärtig och jättetrevlig här i världen men som vet att ett godhetens evangelium inte behagar Gud utan drar Guds vrede på sig. Gud vill att hans utvalda skall stå upp för sanningen. Om och när de står upp för sanningen kan Gud verka. Inte innan dess.

Konspirationsteorier får terrorister att desertera från ISIS

Publicerad 2015-05-28 07:16:00 i Satans synagoga,

Här följer bakgrundsinformation från en tidigare artikel publicerad här på bloggen angående ISIS och dess kopplingar till de kabbalistiska judarna (falska judarna) och sionismen.

IS består av muslimer som bekänner sig till en fundamentalistisk inriktning av Islam, den så kallade Wahhabismen (även kallad Salafism) som  grundades på 1700 talet av Muhammed Ibn Abdul Wahhab, och i Islams namn begår dessa våldsverkare de mest brutalaste gärningarna mot mänskligheten som tänkas kan.  

Wahhabismens fader Muhammed Ibn Abdul Wahhab härstammade (vilket de flesta inte har en aning om) från en familj av Dönmeh judar.“Dönmeh” är namnet på Turkiets kryptojudar eller marraner som offentligt är muslimer men i hemlighet kabbalister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank.

De härstammar från en grupp sefardiska judar som fördrevs från Spanien under den spanska inkvisitionen och som behöll sin kabbalistiska och talmudiska tro och lära. Deras politiska ideologi är sionismen.

Många Dönmeh tillsammans med traditionella judar blev mäktiga politiker och företagsledare. Saloniki (Thessaloniki) i Grekland som var en del av Turkiet blev deras starka fäste. En av de sekulära ungturkarnas ledare var Mustafa Kemal Ataturk som sedan blev Turkiets president. Dönmeh organiserade de hemliga ungturkarna och avsatte den ottomanska sultanen Abdulhamid II, 1908. (Se länk nedan för mer info angående Dönmeh judarna)

Wahhabs farfar vars muslimska namn var Tjen Sulayman (egentligen Shulman), tillhörde det judiska samhället Bursa i Turkiet men bosatte sig i Damascus där han låtsades vara en anhängare av Islam. Han fördrevs därifrån efter att ha praktiserat trolldom (svartkonst) och begav sig till Egypten. Där blev han anklagad för kvacksalveri och reste vidare till Hijaz (Saudiarabien) där han gifte sig och blev far till Wahhab (“The Donmeh Jews and the Orgin of the Saudi Wahabis“, Rifat Salim Kabar).

I Abdul Wahhab Ibrahim al- Shammaris bok “The Wahhabi Movement: The Truth and Roots”berättas det att kung Abdul Aziz Ibn Saud (den första Saudiarabiska monarken och förfader till den nuvarande), var en ättling till Mordechai bin Ibrahim bin Moishe, en judisk köpman från Basra.

Moishe anslöt sig till Aniza stammen och bytte namn till Markhan bin Ibrahim bin Musa. Det var Mordechais sons giftermål med en kvinna från Anzha stammen av Neid som lade grunden till den framtida Saudiska kungafamiljen som än i dag styr Saudiarabien.

Denna del av det Saudiska kungahusets historia har man naturligtvis försökt att radera ut. 1943 betalade Saudiarabiens ambassadör i Kairo, Abdullah bin Ibrahim al Mufaddai, en stor summa pengar till en man vid namn Muhammad Al- Tamimi för att förfalska ett familjeträd av den Saudiska kungafamiljen där man gjorde gällande att de härstammade från profeten Mohammed.       

Dagens härskare i Saudiarabien är alltså ättlingar till falska judar (judiska kabbalister, Talmudister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank, det vill säga Satansdyrkare) tillhörande Satans synagoga, och frågan är inte om den kabbalistiska Satansläran lever kvar i Saudiarabien och i den övriga världen (vilket den gör) utan vilka konsekvenser det har fått (fortsättningsvis kommer att få) för den muslimska världen och för västvärlden med alla dess befolkningar.

Hela artikeln kan läsas här:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/donmeh-judar-bakom-wahhabismen-och-is.html
 
Mer info på hemsidan "Under mattan"
 
http://undermattans.blogspot.se/2015/05/isis-rasande-over-konspirationsteorier.html
 
Läs om kabbalismens tre förgrundsgestalter. Från Isaac Ben Luria, Sabbatai Zevi och Jakob Frank till bankhuset Rothschild:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/fran-luria-till-bankhuset-rothschild.html
 
Kabbalismens avkomlingar:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/kabbalismens-avkomlingar.html

Läs också detta dokument:

http://fas.org/irp/eprint/iraqi/wahhabi.pdf

Och denna artikel:

http://www.conspiracyschool.com/blog/2002-iraqi-intel-reported-wahhabis-are-jewish-origin


Se även filmen:Pris ske Gud att sanningar som gömts undan i mörkret nu lyfts fram i ljuset och att Satans och hans tjänares onda planer för mänskligheten (Guds skapelser) görs om intet när allt fler människor vaknar, även de som kallas terrorister, och inser att konspirationen är värre än vad någon mänsklig varelse kan förstå. Så vidrig att snart ingen (inte ens de värsta psykopaterna) längre vill delta i den krigshets och det fula rävspel befolkning efter befolkning tvingas in i trots att de bara vill leva i fred.

Folkmordspolitiken går in i en ny fas

Publicerad 2015-05-22 08:48:00 i Mångkultur,

Det är en kuslig tid vi lever i på många olika sätt. Orätten och orättfärdigheten frodas som aldrig förr och det är inte mycket som förvånar en längre. Den patologiska godheten slår ständigt nya rekord och det senaste är att Sverige skall låta våldsverkare, terrorister och mördare som slåss för IS i sina hemländer (pendlar fram och tillbaka mellan dessa och Sverige) få förtur till bostäder och arbeten/sysselsättning (om de inte har full sysselsättning med att ställa till elände) samtidigt som de förstås liksom alla andra som dimper ner på svensk mark skall få rätt till olika bidrag från det svenska socialförsäkringssystemet.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/starka-reaktioner-mot-stockholms-satsning-mot-extremister

Folkmordspolitiken tar med detta nya steg framåt och det blir mer och mer uppenbart för oss som har kvar förmågan att tänka att folkmordet på svenskarna och utplåningen av landet, går in i en ny fas.

Tidigare tog sig krigsförbrytare och massmördare in i landet med falska id handlingar (många gör så fortfarande då Sverige är en fristad för alla, även för grova brottslingar, som det är SYND om) men nu går det bra att berätta sanningen om sig själv och vad man pysslar med samt vad man har gjort sig skyldig till om man är terrorist och mördare, och som om inte det skulle vara nog, det ses som en merit.

När det ses som en merit att göra det onda och den som gör ont och orätt får privilegier som skötsamma och fredliga människor bara kan drömma om, har kabbalisterna, sionisterna och Satans synagoga nära nog nått sitt mål för Experimentlandet Sverige. Vi har tidigare skrivit om hur svenskarna under decenniernas gång har blivit indoktrinerade och sinnesmanipulerade av krafter som inte vill dem väl,

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/frankfurtsskolans-sataniska-rotter.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

 http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/den-verkliga-rasismen-och-dess-rotter.html  

men att lyckas med att få ett helt folk som inte lider av någon uppenbar kollektiv utvecklingsstörning eller av några andra märkbara psykiska åkommor, att vara drivande i ett (av de sionistiska/kabbalistiska frimurarkrafterna) sedan länge planerat folkmord där de själva och deras landsmän (släktingar, anhöriga, nära och kära) är offren, är något häpnadsväckande. Något som är nästintill omöjligt att förstå trots all indoktrinering.

De flesta verkar vara totalt omedvetna om att människor som inte vill dem väl byter ut dem mot andra folk och folkgrupper som tilldelas privilegier, förmåner och positiv särbehandling på deras bekostnad.

I en artikel publicerad på sajten ”Samtiden” skriver en kvinna, Nasrin Sjögren, som har persiska rötter om hur mycket hon har förlorat för att några som inte älskade hennes folk tog makten över deras land:

”Som barn till politiska flyktingar och på evig exil, efter att islam erövrade och kolonialiserade mitt modersland, har jag aldrig känt mig fullt ut hemmahörande någonstans på vår jord. Fast i ett livslångt mellanförskap har jag betraktat Sverige med den tacksamhet som den skeppsbrutne ser på den ö där hon sköljs i land av havets vågor. Detta är inte mitt land, men jag blev ögonblickligt förälskad i såväl dess natur och väderlek som dess folk och kultur.

Och lite längre ner i artikeln kan vi läsa:

Det är oerhört svårt att förklara för en utomstående hur det är att mista det språk som formade mina första ord, för att det inte ges några naturliga sammanhang där jag kan hålla mitt modersmål levande. Som en språkligt avgränsad demens. Likadant med smakerna jag växte upp med, som får nästan all annan mat att blekna till blott en nödens färdkost genom livet. Den persiska kulturen, musiken, naturen och gemenskapen… Så mycket jag har förlorat för att några som inte älskade mitt folk tog makten över vårt land”
 
http://samtiden.nu/15395/det-ar-hog-tid-for-ett-fredligt-uppror/

Om det är svårt för en persisk kvinna att förklara hur rotlösheten har tagit över i Sverige hur svårt är det då inte för en svensk kvinna (eller man) att förklara den rotlöshet och den massvåldtäkt som pågår på den svenska befolkningen och landet just nu och där barmhärtighet, kärlek och medmänsklighet har blivit lika med självutplåning, lika med att behöva betala för sin egen och för sitt eget folks undergång?

Som kristen har man en plikt att ta hand om främlingar men inte på bekostnad av sitt eget, sin familjs och sina landsmäns väl och ve. Gud kräver inte självutplåning. Att någon (eller som i detta fallet ett helt folk) skall utplåna sig självt (sina egna) för att andra folk (miljontals människor/folkgrupper från hela världen och med olika kulturer/religioner) skall få bättre ekonomi än vad de hade i sina hemländer.

Folkbytet eskalerar i snabb takt och de generösa bidragen, inte minst barnbidragen och flerbarntilläggen, uppmuntrar ett flitigt barnafödande. Människor som är oanställningsbara vid ankomsten till Sverige på grund av att de saknar utbildning (vissa är analfabeter) eller inte klarar av att anpassa sig till landets seder och bruk samt lagar, kan lugnt gå hemma i åratal och föda barn efter barn som skattebetalarna sedan tvingas försörja. De är garanterade livstidsförsörjning.

Samtidigt har de sataniska rörelserna med Frankfurtskolan i spetsen under decennier uppmuntrat aborter bland svenska kvinnor och gör så än idag. Att som svensk kvinna skaffa många barn och inte kunna försörja dessa är förknippat med skam men att som Somalisk kvinna komma hit med tre fyra barn och sedan föda ytterligare fyra eller fem, och att bara i barnbidrag samt flerbarnstillägg få ut långt över 10.000 kronor netto i månaden, är något helt naturligt.

Sedan tillkommer ytterligare bidrag vilket innebär att flerbarnsfamiljer från främmande länder kan komma upp i summor på långt över 40.000 kronor netto i månaden samtidigt som fattigpensionärer vilka har arbetat och betalat skatt hela livet i Sverige, blir vanvårdade på ålderdomshemmen, vräkta från sina bostäder (för att det ska ges plats åt ensamkommande ”barn” vuxna män med skägg och andra som det är synd om) och många gånger inte ens har råd med att hämta ut sina mediciner eller att gå till tandläkaren.

Det är denna slags kärlek och barmhärtighet (en politiskt korrekt kärlek och barmhärtighet) som hycklande kristna så gärna vill tro är från Gud men som är från Satan.

”Stackarna” som har valt att komma hit är det i alla lägen synd om, de är så snälla och rara och vill bara väl, och ännu mer synd är det om barnen och därför måste bidragen hagla över familjer som dessa. Alla har ju rätt att föda så många barn de vill (valfrihet) även om de inte har råd att försörja dem. Det är ju allas lika värde som gäller.  

På samma sätt borde alla också ha rätt att handla vad de vill även om de inte har råd att betala för det och med hänvisning till ”allas lika värde”.

I Sverige utgår man ifrån att alla som kommer hit har som avsikt att göra rätt för sig vilket vid otaliga tillfällen har visat sig vara fel genom alla bedrägerier, våldtäkter, åldringsrån, rån och andra brott som utlandsfödda står för och som media (sionistmedia) mörkar då de har ställt sig på förgörarnas sida. De som endast är ute efter att sko sig själva och sina närmaste kan i stort sett göra det ostört eller med hjälp av myndigheterna då dessa befinner sig i händerna på de krafter som önskar söndra, splittra och förgöra landet.

Följande artikel av Karl - Olov Arnstberg är hämtad från bloggen ”Mörkläggning” och den beskriver på ett mycket utförligt sätt hur man kan förgöra ett land UTAN KRIG.

”På en konferens i Washington om invandring och överbefolkning gjorde förre Coloradoguvernören Richard D. Lamm år 2005 reklam för en bok som kritiserade invandringen från Mexiko till USA, ”Mexifornia”, skriven av collegeprofessorn Victor Davis Hanson. Lamm beskrev i åtta punkter hur det skulle gå till att sänka USA. Det tog tre minuter. När han var klar spred sig en isande tystnad bland åhörarna. Han fick inga applåder. Inledningen lyder så här (min övers.):

Jag har en hemlig plan för att förgöra Amerika. Är du en av dem som anser att Amerika är för självbelåtet, för vitt, för självtillräckligt och för rikt så låt oss förstöra Amerika. Det är inte särskilt svårt. Historien visar att alla nationer är mer ömtåliga än medborgarna förstår. Ingen nation i historien har lyckats motstå tidens härjningar. Arnold Toynbee observerade att alla stora civilisationer stiger för att sedan gå under. Obducerar man dem visar deras historia att de alla begår självmord. Så här ser min plan ut.
Därefter följer de åtta punkterna, som finns både att lyssna till och att läsa på nätet.

Jag inspirerades och gjorde en liknande uppställning för Sveriges del, i 15 punkter:

1. Jag skulle tillsätta politiker som alltid riktade sig till medborgarna som individer. De skulle bygga upp ett finansiellt trygghetssystem som gjorde det möjligt för unga människor att kapa banden till sina familjer, gjorde ensamboende attraktivt och skilsmässor enkla. Systemet skulle också befria medelålders människor från att ta hand om sina åldrande föräldrar och anhöriga.
 
Barnen skulle genom förskolor och lång skolgång fostras till att vara lojala mot staten, inte mot landet. Jag skulle konsekvent kalla staten för ”samhället”. Jag skulle se till att de förstod att nationalism var fult och farligt. Denna samhällsordning skulle jag presentera med positiva begrepp som trygghet, välfärd och socialt skyddsnät. Invånarna skulle på så sätt förmås att, hellre än att bygga upp starka familjeband, relatera till, känna förtroende för och bli beroende av staten. Systemet skulle finansieras via skatter, dvs. medborgarna skulle själva få betala för detta.

2. Därefter jag skulle bygga upp ett stort och starkt nät av myndigheter som fostrade och    tog hand om medborgarna. Detta system skulle ha som mål att befria medborgarna från ansvar för sina egna handlingar. Varje gång en medborgare gjorde fel skulle detta, när det alls var möjligt, korrigeras utifrån axiomet att samhället på något sätt hade brustit i sin hantering.
 
Medborgarna skulle få vänja sig vid att rikta sig till myndigheterna för att få hjälp och stöd med att leva sina liv och på så sätt fostras in i rollen som ”samhällets barn”. Vissa kritiker har längre tillbaka kallat detta system för social ingenjörskonst. Jag skulle föra in ”omsorg”, som ett tydligare positivt begrepp. Svenska myndigheter skulle visa en långt gående omsorg om medborgarna, för att ytterligare binda dem till samhället.

Jag skulle se till att samhället försåg medborgarna med de nödvändiga bostäderna och via ett hyressystem tog betalt för dem. För de medborgare som ville bygga och äga sina egna bostäder skulle jag införa ett hårt bygglovssystem, som gjorde projektet dyrt och dessutom djävlades med dem så att så många som möjligt tappade lusten. För att ytterligare förebygga medborgarnas felsteg skulle jag komplettera landets lagar med ett informellt regleringssystem som jag skulle kalla för värdegrunden.
 
3. Jag skulle verka för att medborgarna blev mycket vaksamma på sina rättigheter och fokuserade på jämlikhet och rättvisa, i synnerhet mellan kvinnor och män. Jag skulle hävda att det var dags att förpassa det patriarkala samhället till historien. Med starka och självständiga kvinnors hjälp skulle jag se till att Sverige i samhällsbygget satsade på känslor istället för förstånd. Ambitionen skulle vara att göra Sverige gränslöst empatiskt. Eftersom medelålders män snarare litar till sitt intellekt än till sina känslor, gällde det att åstadkomma ett paradigmskifte.

Kärntruppen i samhällets uppbyggnad och vidmakthållande måste tvingas bort från sina maktpositioner och vilka skulle kunna genomföra det om inte de orättvist hanterade och förtryckta kvinnorna? Det skulle därför vara nödvändigt med turbofeminism. Den skulle saluföras så hårt och effektivt att alla landets ledande politiker oavsett kön kallade sig för feminister.

Jag skulle förklara att det för ett bättre och rättvisare samhälle var nödvändigt att de mer empatiska kvinnorna fick makten. Männen skulle tystas, alternativt skulle deras protester lämnas utan åtgärd. Jag skulle också införa kvotering i landets bolagsstyrelser. Bolaget som inte hade minst 40 procent kvinnor i styrelsen skulle försättas i konkurs.
 
4. Jag skulle se till att det vid högskolor och universitet infördes normkritik och en relativistisk syn på vad som är sanning. Studenterna och lärarna skulle läras inse att det inte finns oberoende sanningar. Vad som räknas som sanning beror på vem som saluför åsikten. Jag skulle förklara att hegemoni och sanning var ett begreppsligt tvillingpar. Strålkastarljuset skulle förflyttas till alla de minoriteter som tidigare varit förtryckta av majoriteten. In med kvinnorna istället för männen, givetvis. Ut med de tråkigt ”strejta” och in med de sexuella minoriteterna i form av bögar, lesbianer, transor och andra. In med prideparader! In med de religiösa i form av kristna minoriteter och muslimer.
 
In med landets egna minoriteter som samer, romer, judar, tornedalsfinnar etc. och kalla dem för ursprungsbefolkningar. Jag skulle påstå att de varit diskriminerade och kränkta under århundraden. In med minoritetsspråk. Det spelar inte så stor roll om det nästan inte finns några som talar dem, som sydsamiska och jiddisch. In med dem bara!

Rättvisefixeringen skulle kompletteras med ett kränkthetsperspektiv. In med minoriteters skyldighet att känna sig kränkta, med hets-mot-folkgrupp-lagar och diskrimineringsombudsmän, poster som företrädesvis skulle tillsättas med kvinnor. Och alla ”nysvenskar” måste lära sig att om de misslyckas med ett eller annat i det svenska samhället så beror det på att svenskarna diskriminerar dem.

5. Nu är det dags för den största av reformer, men jag skulle smyga in den så att ingen ens fattade att den ägde rum. In med det mångkulturella samhället. Jag skulle låta riksdagen rösta fram ett nytt slags samhälle som prioriterade mångfald och inte satte etniska svenskar i första rummet. Ett samhälle som genom kvoteringar och särskilda hänsyn förde fram minoriteterna och deras behov.

Jag skulle om och om igen upprepa att alla människor är lika mycket värda och att det är orättvist om människor som är födda och uppvuxna i andra länder inte får samma eller bättre villkor som infödda svenskar. Det är heller inte mer än rätt att de lockas hit och får kompensation för alla de historiska oförrätter de har blivit utsatta för. Jag skulle också göra det klart att anhöriga är välkomna. Har de inga pengar och misslyckas med att finna ett jobb, så skulle jag se till att skattebetalarna försörjde dem.
 
6. Jag skulle kalla den glesa skaran av protesterande medborgare för fascister, nazister, rasister, främlingsfientliga och islamofober. Så skulle jag ivra för ett orwellskt nyspråk. Illegala invandrare blir papperslösa flyktingar. Ja, alla som söker sig till Sverige blir flyktingar. Tiggande romer blir EU-migranter. Jag skulle förvirra den ursprungliga monoetniska majoritetsbefolkningen genom att också kalla alla nykomlingar för svenskar eller nysvenskar.
 
Om de kommer från Kina, Somalia eller Bangladesh, alla är de svenskar så fort de beviljats asyl. Särskilt svenska blir de när de beviljats medborgarskap, vilket bör ske så snart som möjligt. Jag skulle inte kräva någon prestation av dem, i form av språkprov eller kunskaper om Sverige.
 
7. Jag skulle upplysa de medborgare som var kritiskt inställda om att Sverige numera inte bara är ett mångkulturellt land utan också en humanitär stormakt. Det är nämligen vad man får om man gifter samman mångkultur med gränslös empati. Jag skulle införa politisk korrekthet som ett krav vid tillsättningen av statliga, kommunala och landstingstjänster. Eftersom Sverige blivit ett land som hyllar mångfald och gränslös empati, skulle jag markera att antalet asylsökande var ett bra mått på våra humanitära framgångar. Jag skulle acceptera dubbla medborgarskap.

8. Jag skulle inte tillåta begreppet massinvandring men jag skulle försvara fenomenet i sig, med motiveringen att invandring är lönsam därför att det har den ju tidigare visat sig vara. Jag skulle hävda att Sverige exempelvis är i stort behov av analfabeter från Somalia. Jag skulle påstå att massinvandringen också är nödvändig demografiskt, därför att svenskarna föder för få barn.

Jag skulle se till att kontrollerande myndigheter i humanismens namn gravt misskötte kontrollen av vilka som beviljades asyl. Också skurkar och terrorister måste få rätt att leva i ett välfärdssamhälle! Om muslimska terrorister återvänder till Sverige efter väl förrättat värv, skulle jag se till att de fick experthjälp och ekonomiskt stöd när de på nytt måste anpassa sig till samhället.
 
9. Jag skulle prioritera asylsökande som aldrig levt i en demokrati, är lågutbildade (helst analfabeter) och själva misslyckats med att bygga upp fungerande samhällen. Jag skulle hävda att det är viktigt att vi ger de svagaste, mest förtryckta och lidande människorna i världen en chans. På så sätt får vi ett nytt och vitalt skikt av en undre underklass.
 
10. Jag skulle kräva av svenskarna att vara gränslöst toleranta, samtidigt som jag ekonomiskt skulle ge möjlighet för migranterna att bygga upp etniska minoritetsstrukturer. Jag skulle stödja hemspråksundervisning, egna moskéer och kyrkor samt på alla sätt uppmuntra invandrarna till att minnas, bejaka och odla sina ursprungskulturer och tillhörigheter. Jag skulle säga att också deras historia tillhör det svenska kulturarvet.
 
11. Skolan skulle jag förstöra genom att ösa reformer över den och utsätta den för ständigt nya förändringar och läroplaner. Jag skulle kämpa mot betyg och hemläxor. Lärarna skulle få släpa efter i löneutvecklingen och jag skulle ta ifrån dem deras auktoritet och sanktionsmöjligheter mot elever som saboterar undervisningen. Deras klasser skulle ständigt fyllas på med ”nysvenska barn” som inte kan svenska och inte har förutsättningar för att hänga med i undervisningen.
 
12. När ändå en liten skara av kritiker protesterar – det blir inte så många eftersom förtroendet för staten är så stort och svenskarna endast agerar individuellt – skulle jag bygga upp system för repression och folkfostran. Jag skulle ge kontroll- och informationsorgan som Expo en schysst budget och instruera medierna, i synnerhet kvällspressen, att hålla vakt och skända de medborgare som visade sig oförmögna inte bara till att tänka korrekt utan också att hålla tungan rätt i mun.

Jag skulle kalla dem som inte förstått fördelarna med mångkultur för bondläppar och ”white trash”. Samtidigt skulle jag tala om hur berikande mångkulturen är genom alla de sorters mat och musik som Sverige får del av.
 
13. Jag skulle ge medierna tre uppgifter: 1. Slå larm om någon känd person gör eller säger något olämpligt med referens till mångkultur, massinvandring eller yttrandefrihet. 2. I konflikter mellan svenskar och invandrare, respektive mellan svenska myndigheter och invandrare, hävda alltid att det handlar om svenskarnas rasism och främlingsfientlighet. Invandrarna är alltid offer. 3. När ett avvisande eller en utvisning ska ske, visa alltid i teves nyhetsprogram hur sorgligt det är att dessa människor inte får stanna i Sverige. Helst ska skolbarn gråta och demonstrera för sina kamrater som riskerar att utvisas.

14. Jag skulle se till att inga etablerade förlag gav ut dissidentlitteratur. Om den kom ut på deras egna småförlag så skulle jag förhindra positiva recensioner. Sådan litteratur skulle inte köpas in av de offentliga biblioteken. Inga annonser i pressen skulle tillåtas. Det skulle bli en gemensam uppgift för alla goda krafter att skända dissidentförfattare, alternativt aldrig nämna dem, annat än om det var möjligt att påvisa deras rasismfascismnazismantisemitismfrämlingsfientlighetislamoafrofobi.
 
15. När jag lyckats förvandla Sverige till ett land utan bildningsideal och utan tillit mellan medborgarna, ett land med utbredd fattigdom, hög arbetslöshet, fortsatt höga skatter men usel välfärd, med många och svåra konflikter mellan svenskar och olika grupperingar, med muslimska terrordåd, med hög kriminalitet, ja då är processen fullbordad. Då är det dags för dig som varit lojal mot mig och min insats för Sverige att glädjas över resultatet. Torka krokodiltårarna. Ta ditt pick och pack och flytta till ett annat land, där du kan leva ett bättre liv. Kanske kan du också där vara behjälplig med den kreativa förstörelsen?

Tycker du att min plan är lite mossig, att mycket av det jag föreslår redan är genomfört? Jag kan bara svara: Jovisst är det så!

Läs hela artikeln här:

https://morklaggning.wordpress.com/2015/05/19/min-plan-for-att-forstora-sverige/#more-13281

Och se filmen om när mångkulturen anländer till det idylliska överklassområdet
“Saltsjöbaden” i Stockholm.
 

…………………………………………....
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik