Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att stå med ena benet på Satans territorium och med det andra benet på Guds territorium

Publicerad 2017-06-28 19:30:00 i Religion,

Om man blandar sanning med lögn så blir resultatet lögn. Det går inte att blanda sanning med lögn och tro att sanningen skall segra. Sanning + lögn = lögn och kan inte bli annat än lögn eller halvsanningar. Enligt Guds evangelium så är även halvsanningar en lögn.

Kyrkornas och samfundens företrädare (medlemmar) blandar idag sanningar med lögner hej vilt i hopp om att få slippa ta ställning för den rena sanningen eller den rena lögnen. Om de tar ställning för den rena sanningen så riskerar de att förlora sitt levebröd som de får av världens människor och av dom ofrälsta som kallar sig kristna (så kallade namnkristna som vill vara goda) eller som bara vill vara med och ha gemenskap till nästan vilket pris om helst, och om de tar ställning för den rena lögnen så kan de inte längre kalla sig kristna.

Jesus måste finnas med på ett hörn för att de överhuvudtaget skall kunna kalla sig kristna. Även om de är beredda att gå i ok med vad och vem som helst.

Därför har de anammat både sanning och lögn. Genom att göra det slipper de ta ställning. De kan stå med ena foten på Guds territorium och med den andra foten på Satans territorium och de bidrar till att skapa schizofreni bland dem som är sant frälsta och som har fått Guds Ande som talar om för dem att de måste välja vilken sida de vill stå på.

När auktoriteterna (de som är tillsatta att vara herdar för fåren, de som borde veta bättre, men som är falska herdar) svänger hit och dit allt efter hur samhället och världen förändras, idag HBQT och imorgon ren pedofili eller renodlad avgudadyrkan, så är det lätt för nyfrälsta att anamma detta. De vill lita på sina auktoriteter (på dem som påstår sig vara herdar) för att de är auktoriteter trots att auktoriteterna för dem vilse och inte ger dem någon kunskap annat än att de skall hålla fast vid sina auktoriteter och lita blint på dem.

När en människa blir frälst så får den Guds Ande boende inom sig men om Guds Ande genom en nyfrälst talar om att auktoriteterna (de som minsann har varit frälsta si eller så länge och gjort si eller så mycket bra saker under hundraelva år) vandrar i köttet och inte under Guds Andes ledning, så blir det liv i luckan. Då slår de backut mot den nyfrälsta som de ser som ett hot, men tänker inte på att det är Guds Ande de slår backut mot.

Vad den nyfrälsta i det läget kan göra är att antingen ställa upp på att kuva Guds Ande som verkar i den (med andra ord att kuva Gud) eller att anpassa sig till de så kallade auktoriteterna som påstår att de vet bäst. De vet i regel inte bara bäst vad gäller personen i fråga (dens brister och fel som de inte är sena med att påtala) utan de vet bäst vad gäller allt mellan himmel och jord.

Den nyfrälsta måste göra avbön och be om förlåtelse om Guds Ande har verkat i den för starkt. Annars kan den inte bli accepterad av de falska herdarna (de falska kristna), kyrkorna och samfunden som står med ena foten på Guds territorium och med den andra foten på Satans territorium vilket innebär att de har gett sin själ till Satan och inte till Gud.

Thomas Leopold (1693-1771) var en sann kristen som den falska kristenheten försökte omvända men han vägrade att låta sig omvändas till statskyrkans falska lära. Han satt fängslad för sin tro i 42 år av sitt 77 åriga liv och dåtidens präster försökte med alla medel att få honom att vända om till deras falska lära.

Här kan ni läsa mer om honom:

http://bibeltemplet.net/leopold.html

Och här om hur Gud kan verka:

http://bibeltemplet.net/leopoldsgrav.html

Alla är inte Guds barn

Publicerad 2017-06-28 15:46:00 i Jesus,

Om alla människor är Guds barn automatiskt från det att de föds och under resten av livet, bara för att de har skapats av Gud (viilket de falska kristna gärna vill hävda) så hade det inte funnits någon anledning för Gud (Fadern) att skicka Jesus (Sonen) till jorden vilken under sin tid på jorden var fullt människa och fullt Gud.

Om alla av Gud skapade människor (de som har levt tidigare och de som lever idag) har varit eller är Guds barn vad hade då Jesus här på jorden att göra?

Att påstå något så makabert som att alla idag levande människor är Guds barn och att Gud älskar alla människor vad de än tror och vad de än gör, är hädelse.

Bibeln talar uttryckligen om att det finns många människor som inte är Guds barn (majoriteten) trots att Gud har skapat dem och bibeln talar även om vad som kommer att hända med dessa när de lämnar detta jordeliv.

Gud skapade människan (alla människor) med en fri vilja och de som använder denna fria vilja till att stå emot Gud och motarbeta honom är inte Guds barn trots att han har skapat dem. De kan inte vara Guds barn. De är djävulens barn och de gör precis som DERAS herre gör och inte som Gud gör eller vill att de skall göra.

I denna världen är man antingen ett Guds barn (som tror på GUD/på JESUS KRISTUS som är Gud och på den helige Ande som är GUD/JESUS) eller så är man ett världens barn (ett barn till Satan) som älskar och arbetar för världen och för att Satan skall kunna breda ut sig i världen.

Vi tillhör den herre vi tjänar (vi är barn till den herre vi tjänar) och det går inte att tjäna både Gud och Mamon (två herrar samtidigt). Antingen tjänar man den ene eller så tjänar man den andre. Det är bara att välja. Den/de som tjänar Mamon och världen är Satans barn och den/de som tjänar Gud är Guds barn.

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vi den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt; 6:24).

Om vissa väljer att kalla sig kristna för att det låter fint och bra (humanistiskt och kärleksfullt samt barmhärtigt) spelar ingen roll. Väljer de att tjäna Mamon och Satan, världens rike och världens människor så är de inte och kan inte vara Guds barn. Då har de valt sida. De har valt att tjäna Guds motståndare och är därför inte barn till Gud även om han har skapat dem.

Sentimentalitet som att jag känner en eller flera (kanske många) som förvisso inte har Jesus som herre men som gör mycket gott för människor och för världen (pris vare dem), hör inte hemma i Guds rike. Att göra gott för världen (utan Gud) är en skymf mot Gud för det bevisar inget annat än otro. Ingen människa kan göra något gott (enligt Guds definition av godhet) utan Gud.

Människan utan Gud är totalt ondskefull även om den gör hur många goda gärningar som helst enligt världens definition av vad som är goda gärningar. Ingen människa är god i sitt naturliga köttsliga tillstånd men det är vad kyrkor och samfund idag lär ut att de kan vara. Och alla är förstås Guds barn enligt kyrkorna och samfunden!

Låt världen fixa det som hör till världen och Gud det som hör till Gud

Publicerad 2017-06-28 13:10:00 i Religion,

Denna artikel kan ses som en fortsättning på den föregående artikeln.

Jesus kom inte till jorden för att fixa världen och för att göra världen till en bra plats för alla människor att leva i vilket dagens kyrkor och samfund på ett direkt eller indirekt sätt lär ut liksom ledarskapet för kristenheten i Sverige vilka numera öppet avslöjar att de står upp för ett falskt evangelium (ett annat evangelium, ett främmande evangelium) som syftar till att skapa FRED/frid på jorden, en falsk fred (en fred utan Gud) genom att samarbeta med alla krafter (antikristliga krafter) som påstår sig vilja uppnå fred/frid vilket sker genom ekumeniken (religionsdialoger, samarbeten och kompromisser) och med avgudadyrkare/antikrister.  

De som kan sin bibel vet att det aldrig kommer att bli någon varaktig fred/frid på denna jord som är dömd att gå under (vilket bibeln lär) tillsammans med alla ogudaktiga människor (icke frälsta), och att skapa något som kan kallas fred utan Guds medverkan är och har alltid varit omöjligt. Trots det försöker man från kristet håll (från kyrko och samfundshåll) intala alla som inte är bevandrade i Guds ord att det är möjligt.

Om bara alla goda krafter, alla religionsutövare (muslimer, judar, buddister, hinduister, new agare med flera) och ateister lägger manken till och anstränger sig (gör sitt bästa) för att det skall kunna bli fred så blir det snart fred är vad man säger. Detta är dessvärre inget som kommer från Gud. Det kommer från Satan.

” I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder, och envar får sitt eget husfolk till fiender” (Matt.10:34-36).

”Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium. Likväl är detta icke något annat "evangelium"; det är allenast så, att några finnas som vålla förvirring bland eder och vilja förvända Kristi evangelium. Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad. Ja, såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad I haven undfått, så vare han förbannad.

Är det då människor som jag nu söker vinna för mig, eller är det Gud? Står jag verkligen efter att "vara människor till behag"? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag icke en Kristi tjänare. Ty det vill jag säga eder, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära. Det är ju icke heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad däri, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus” (Gal.1:6-12)

På detta sätt kan Satan (som inte vill att en enda människa skall vara frälst eller bli frälst) flytta fram sina positioner påhejade av kyrkor och samfund som genom att predika att alla som har blivit frälsta (kommit till tro) måste tillhöra en av Satans kyrkor/samfund som de falska kristna felaktigt kallar för Guds församling och Kristi kropp, när dessa kyrkor och samfund i själva verket bevisligen tillhör Satans kropp. De drar med det med sig många i fallet vilket Satan tycker är toppen.

Att världens rike står i opposition till Guds rike (alltid har gjort) är inget som kyrkorna och samfunden bekymrar sig för när det gäller att hjälpa världen (världens människor) och Satan att nå sitt mål som är att få makt över Gud (Jesus) genom att få makt över de sant frälsta (Guds tjänare) vilka är de enda som kan utbreda Guds rike på jorden med hjälp av den helige Ande som är Guds verkande kraft på denna jorden fram tills att Jesus kommer tillbaka.

Den helige Ande vill emellertid inte kyrkorna kännas vid och därför har de inget emot att bjuda in främmande andar (icke troende, icke frälsta och icke pånyttfödda i Jesus) till sin gemenskap i hopp om att dessa kanske ”eventuellt” kan bli frälsta.

Vad som sker när kyrkor och samfund bjuder in kreti och pleti, världens människor och Satan till gemenskap, för att de vill vara snälla och inkludera allt och alla (oavsett vad de tror eller vad de gör), är inget annat än att Satans ande krockar med Guds Ande (om det fortfarande finns några frälsta kvar i kyrkor och samfund vilket jag tvivlar på) då Guds Ande inte kan samarbeta eller kompromissa med världens (Satans) ande som finns i alla ofrälsta även om dom är aldrig nog så snälla och välmenande.

Gud (Guds Ande) kan aldrig bli kompis eller samarbetspartner med den antikristliga anden (Satans ande). Världens rike är ett helt annat rike än Guds rike och när såna som kallar sig kristna bjuder in den antikristliga anden (icke troende) till gemenskap (samarbeten, religionsdialoger, kompromisser) smittas kyrkan/kyrkorna och samfunden ner av den antikristliga anden som är motståndare till Gud och som gör allt för att skapa söndring och splittring, otukt, avgudadyrkan och annat som är skändligt i Guds ögon.

De som en gång upplevde frälsningens välsignelser påläggs Satans ok istället för den befrielse som finns i Jesus och de hamnar i ett nytt slaveri (som de blev befriade från när de blev frälsta) och i ett slaveri under kyrkorna/samfunden och världen (världens människor) om de väljer att tillhöra en kyrka eller ett samfund.

Vi måste ställa upp för världen och världens människor heter det (se vad mycket elände det finns och hur synd det är om världen och alla stackars människor i världen), men det står inget i bibeln om att kristna skall arbeta för världen och för världens människor. Inte ens om det finns en förhoppning om att de en dag kan bli frälsta.

Så länge de inte är frälsta (pånyttfödda i Kristus) så tillhör de världen och de drivs av den antikristliga anden (Satans ande) som ÄR MOTSTÅNDARE TILL GUD OCH TILL ALLA SOM ÄR PÅNYTTFÖDDA I JESUS OCH SOM DRIVS AV GUDS ANDE.

De så kallade kristna som arbetar för världen drivs inte av Guds Ande utan av sitt kött (de älskar att bli uppmärksammade av världen och få vinning av världen) och av Satans ande.

Därför är det farligt för frälsta människor att ha med dessa falska kristna att göra för de är precis som sin herre (Satan) och lika manipulativa. De omskapar sig till att likna ljusets änglar men de befinner sig inte i ljuset utan i mörkret precis som sin herre men vill få andra att tro motsatsen. De vill likna rättfärdighet men står upp för orättfärdighet och omfamnar orättfärdigheten i det sociala evangelium de predikar vilket handlar om att försöka göra världen så bra som möjligt utan Gud (Guds Ande).

De är med andra ord satansdyrkare.

Läs mer här:

http://experimentlandet.blogg.se/2017/june/satans-evangelium-flyttar-fram-sina-positioner.html

Och här:

http://experimentlandet.blogg.se/2017/june/praster-och-pastorer-ar-radda-for-att-den-helige-ande-skall-gora-dem-arbetslosa.html

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik