Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Präster och pastorer är rädda för att den helige Ande skall göra dem arbetslösa

Publicerad 2017-06-25 10:54:00 i Jesus,

Motivet för en kristens handlande får aldrig vara att knyta intresset kring sin egen person för att på så sätt få uppmärksamhet, förmåner, privilegier eller vinning på annat sätt. Ändå är detta vad många av de ”så kallade kristna” (inte minst de som befinner sig i ledarställning) gör eller medverkar till dagligen.

De tar tacksamt emot priser och utmärkelser från världen och världens människor och från sina egna och älskar att befinna sig i rampljuset (vara föremål för andras dyrkan och beundran). De betraktar sig själva som Jesuslika (högtstående i andligt avseende) och skryter inte så sällan om alla sina ”fina” titlar och teologiska utbildningar men vill inte kännas vid att motiven bakom deras handlingar syftar till att upphöja dem själva (deras ego, deras kött/köttsliga natur) eller den kyrka/det samfund de tillhör och inte Jesus Kristus och hans evangelium.

De är likt fariseérna som Jesus sa så här om:

”Och alla sina gärningar gör de för att bliva sedda av människorna. De gör sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora. De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna, och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas ”rabbi”.

Men I skolen icke låta kalla eder ”rabbi”, ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder. Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder ”fader”, ty en är eder Fader, han som är i himmelen. Ej heller skolen i låta kalla eder ”läromästare”, ty en är eder läromästare, Kristus. Den som är störst bland eder, han vare de andras tjänare”. (Matt. 23:5-11).

Dessa kristna kallar sig ofta pastorer och präster eller ledare, lärare, förståsigpåare, och som pastorer och präster anser de sig vara överlägsna de övriga medlemmarna i församlingarna/kyrkorna. De förväntar sig att bli betjänade av dessa trots att Jesus (Guds) evangelium inte talar något om att de troende/kristna (församlingen) skall tillsätta präster eller pastorer (läromästare) som får sitt levebröd (lön av dem varje månad) genom att predika Guds ord.

”I åter ären ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus” (1.Pet.2:9)

Och de som är ”störst” (vill vara störst) skall som sagt vara de andras tjänare.  

Detta är exempel (finns hur många som helst och en del har vi skrivit om på bloggen tidigare) på hur de falska kyrkorna (skökoväsendena) har förvrängt Guds ord (skapat en hierarki bland de kristna) vilket har lett till att Guds Ande inte kan verka i kyrkorna (församlingarna).

Guds Ande kan bara verka där det råder frihet. Någon frihet för Guds Ande att verka kan det inte bli tal om när majoriteten av kyrkornas medlemmar förvandlas till passiva åskådare (Guds Ande finns inte i byggnader/kyrkor utan i varje sant troendes hjärta) under Gudstjänsterna/sammankomsterna, vars enda uppgift är att ta emot och inte att ge ut vad Guds Ande manar dem till att ge ut.

Det enda de (församlingsmedlemmarna) förväntas göra är att ge ut sitt tionde (helst varje månad trots att bibeln inte någonstanns talar om att ge tionde i pengar, inte ens i det gamla förbundet) och pengar till kollekten (välgörande ändamål) så att pastorerna och prästerna kan fylla sina bukar och byggnaderna/kyrkorna underhållas.

Detta samtidigt som de (prästerna och pastorerna) genom att predika ett falskt (förvanskat) evangelium vilket inte går ut på annat än att hålla sig väl med världen (att nära sitt eget kött) och med dem som kallar sig kristna men som vill gå sin egen väg (den breda vägen), för folk till helvetet.

De är livrädda (rent av skräckslagna) för att Guds Ande genom pånyttfödda kristna skall avslöja sanningen om dem och om kyrkorna för det skulle innebära att deras arbeten (levebröd) liksom möjligheten att få priser och utmärkelser samt status och ära (vinning av världen) tas ifrån dem.

Därför gör de allt för att kuva och förtrycka Guds Ande som finns i de pånyttfödda kristna och som också kallas för ”SANNINGENS ANDE” i bibeln och gör det genom att reducera församlingsmedlemmarna till passiva åskådare/konsumenter istället för att erkänna det faktum att Guds Ande verkar i och genom de pånyttfödda troende och att det inte går att tygla och tämja Guds Ande till att bli sådan som kyrkorna och de självutnämnda herdarna vill att Guds Ande skall vara för att det skall bli så lite problem som möjligt för dem och deras kyrkor.

Om försvararna av det falska prästerskapet (kyrkorna) liksom prästerna och pastorerna själva, får höra att de älskar sig själva (sina avgudatempel/kyrkor) och världen (den ofrälsta världen) mer än vad de älskar Gud (Jesus) och alla sant troende som är ledda av den Helige Ande, vilket de bevisar gång efter annan, samt att de i och med det inte befinner sig i sanningen och därför antagligen inte är frälsta, blir de i regel mycket upprörda och går till attack mot den eller dem som yttrar sig.

De vägrar att ställa sig frågan om de (de själva) som inte vill kännas vid sanningen (Jesus, Guds Helige Ande, de bibliska sanningarna), som står emot Guds Ande, och som föredrar att skapa sina egna sanningar, sina egna läror, allt efter behov och smak, kan vara frälsta? Och om de är frälsta vad de i såna fall är frälsta till? Inte kan det väl vara till Guds rike?

Om de som kallar sig kristna tror att de är frälsta för att de spriger runt och gör ”goda” gärningar (vilket jag har förstått att många tror) i tid och otid (för att de vill vara snälla och få beröm och uppmärksamhet) så skulle ju majoriteten av mänskligheten kunna kalla sig frälsta. Alla (de flesta människor) gör goda gärningar då och då och andra gör det dagligen. En del ofrälsta gör fler goda gärningar än vad en kristen någonsin kommer i närheten av om det nu handlar om någon slags tävling vilket det verkar göra för vissa så kallade kristna.

Ingen kan bli frälst genom att slå rekord i att göra goda gärningar i köttet, men det är vad kyrkorna lär ut och därför tror många som kallar sig kristna att de är frälsta för att de är snälla och lyder pastorn/prästen/kyrkan och arbetar på i sitt kött för att tillmötesgå världens (en värld som är dömd att gå under enligt bibeln) och världens människors behov och inte minst krav (ibland orimliga krav om de lyckas ta sig till Sverige och slå rot här) vilka genom det får fritt spelrum att utbreda det antikristliga riket (Satans rike) här på jorden (i Sverige) vilket sker på bekostnad av Guds rikes utbredande.

Vaniljsex och BDSM i Svenska dagbladet

Publicerad 2017-06-22 19:55:00 i Allmänt,

Hur många vet vad vaniljsex och BDSM är för något?

Antagligen är det inte meningen att någon skall veta utan att först knappa in sin mailadress och sedan sitt personnummer på svenska dagbladets hemsida vilket man måste göra för att kunna läsa mer.

Den etablerade pressen (som styrs av Satans synagoga/de falska judarna) och deras underhuggare som kallar sig för journalister men som inte är några journalister utan en stor skam för Sverige och för resten av världen, gör idag allt för att få läsare (prenumeranter) och de livnär sig på människors nyfikenhet.

När det inte längre går att livnära sig på lögner (idag avslöjas deras lögner av de alternativa medierna och bloggare) så måste de självfallet ta till andra knep och alla knep som tänkas kan. Då kan de låta vilken idiot som helst få breda ut sig i deras tidningar och få uppmärksamhet vilket blir en win win situation för båda parter.

Idioten/idioterna lockar nya läsare (prenumeranter) vilket de utdöda (snart utdöda) tidningarna (Satans redskap/de falska judarna) tjänar på samtidigt som idioten/idioterna får sin bild i deras tidningar och publicitet. De (idioterna) kan till och med bli kändisar (avgudar för andra människor) om de sköter sig bra och inte talar sanning.

Läs också om detta här:

http://alertsweden.bloggo.nu/Mediavarldenforstasigpaare-blir-varre-och-varre/

Och här vad man måste göra om man vill få reda på vad vaniljsex och BDSM är för något och som är att först knappa in sin e post adress och sedan sitt personnummer. Utan att knappa in sitt personnummer så går det inte att få veta vad det handlar om.

https://www.svd.se/sveket-var-att-han-inte-lyssnade/om/samtycke-och-sex

 

Den antikristliga anden styr kyrkorna och samfunden

Publicerad 2017-06-18 15:05:00 i Religion,

Antikrist beskrivs i Bibeln som laglöshetens människa, fördärvets son, syndens människa, förtappelsens son, bedragaren, lögnaren, motståndaren med mera. Han är Satans och ondskans redskap, en motståndare till Kristus, och har byggt upp/bygger upp sitt eget system (rike), det antikristliga systemet, här på jorden med hjälp av sina tjänare bland människorna.

Än så länge har inte Antikrist gjort sig synlig för världen (han kommer att framträda öppet som person först när det som hindrat honom röjts undan, 2. Tess. 2:6-7) men han finns i världen (1 Joh. 4:3) genom sin ande, Antikrists ande, som verkar överallt, och idag särskilt påtagligt inom kyrkor och samfund för att få de kristna, Guds barn (de frälsta/pånyttfödda) att (om det fortfarande finns några sådana där eller om de låter sig lockas dit av någon Satans tjänare), inlemmas i hans och hans tjänares system vilka alla omskapar sig till att likna ljusets änglar för att få de kristna på fall och in i avfall.

“Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar” (2.Kor.11:14-15).

Främst sprider Antikrist villfarelse om Jesu natur (1 Johannesbrevet 2:22,23, 2 Joh. 7). Han vill få människor att förneka Jesu gudom, för att ta ifrån dem deras möjlighet till frälsning och evigt liv. För att bli frälst måste man tro att Jesus är Guds Son. (Joh. 20:31, Joh.3:17,18 1 Joh.5:10-13).

Påståenden som att det finns många olika vägar till Gud (en väg för kristna, en väg för judar, en väg för muslimer, en väg för buddister etcetera) och att alla människor som är ”snälla” förr eller senare kommer att bli frälsta oavsett vad de tror och vad de gör eftersom Gud/Jesus älskar alla och har överseende med allt, är exempel på hur man inom kyrkor och samfund förnekar Jesu natur och gudom och tar ifrån människor deras möjlighet att bli frälsta och få evigt liv.

Antikrists ande kommer vidare med förtal mot pånyttfödda kristna som strävar efter att följa Guds ord och bibelns lära (kallar dem dömande, kritiska, kärlekslösa, obarmhärtiga etcetera) och han bedrar och förför massorna, de som hade kunnat bli frälsta och inte minst de som en gång har blivit frälsta men som har valt att vandra den breda vägen (att anamma Satans kärleksbudskap som handlar om att kristnas främsta plikt är att älska och att fixa världen och världens människor) vilket kyrkorna och samfundens ledarskap propagerar för i sina avgudatempel men som leder till fördärvet.

Den som älskar världen och det som finns i världen har inte Faderns kärlek säger bibeln uttryckligen:

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt”(1. Joh. 2: 15-17).

Antikrists inflytande gör att människor förhäver sig mot allt som är heligt samtidigt som villfarande läror (villoläror) om Jesus sprids alltmer. De som kallar sig kristna och som befolkar kyrkor och samfund av idag, försöker i sitt högmod (medvetet eller omedvetet) tillsammans med världens människor (de vilka bibeln kallar avgudadyrkare), åter att bygga ett Babels torn och ta makten från Gud genom ekumeniken (kompromisser och samarbeten med andra religioner och läror), falska läror som sägs vila på kristen grund, och genom att krympa åsiktsfriheten.

“Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.  Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom.

Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem år orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen”
(Rom. 1:18-25).

De förstår inte att Antikrist (Satan) genom den antikristliga anden (som kyrkorna och samfunden har välkomnat med öppna famnen) vill få pånyttfödda kristna att vända sig bort från sann gudstro och tillbedjan. Att Antikrists och Satans tjänare (de falska herdarna och det övriga ledarskapet inom kyrkorna och samfunden) som kallar sig kristna och Jesu efterföljare gör allt för att bortförklara Guds Andes verk i de kristnas liv vilket de kristna, ”de så kallade kristna” sorgligt nog ger sitt godkännande till.

Det kan ses som ett bevis på att de inte är pånyttfödda i Kristus (att de inte drivs av Guds Ande utan driver bort Guds Ande), vilket de gärna påstår så fort de får chansen, och därför inte heller är särskilt intresserade av att följa Herren Jesus Kristus.

De är intresserade av att följa sina kyrkor och auktoriteterna inom dessa (intalar sig att det är Guds vilja) även om auktoriteterna/kyrkorna går emot allt vad bibeln lär inklusive Guds Helige Ande, och ser inte att vad som händer när de förkastar Guds Ande är att de ger sin tillåtelse till att en annan ande (den antikristliga anden som är fiende till Gud) kan börja verka i och genom dem.

Dessa ”kristna” är de (om de inte vänder om) som Jesus den dagen kommer att visa bort med motiveringen att de inte har gjort Faderns vilja. De själva tycker sig ha gjort allt, de har profeterat, drivit ut onda andar med mera, visst, bra, men de har ändå inte gjort Faderns vilja enligt Jesus. Och det är förstås dom som kallar sig (har kallat sig) kristna han talar till.

“Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig; Herre, Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på den dagen säga till mig; Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag betyga för dem: Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig I ogärningsmän”(Matt. 7:21-23).

När den antikristliga anden (som ytterst sett är Satans ande) har slagit rot i de ”kristna” så leder det till att de aktivt eller passivt, medvetet eller mer omedvetet, (liksom majoriteten av världens barn) ger sitt stöd till de antikristliga krafterna (till Antikrist och Satan) som då kan bygga upp sitt rike här på jorden.

Ett rike som står i ett totalt motsatsförhållande till Guds rike vilket är det rike som människor som kallar sig kristna borde verka för (verka i) men som de då inte verkar för (kan verka för) eftersom de har valt världen (Satan och den antikristliga anden) framför Gud. De älskar med andra ord världen mer än Gud och väljer att samarbeta med världen och världens barn istället för att samarbeta med Gud, med Guds barn, och att tjäna Gud.

Detta trots att bibeln säger att det inte går att tjäna två herrar samtidigt och att kristna (om de menar allvar med att vilja följa Jesus) måste välja mellan att tjäna Gud eller Mamon. Mamon är världen och det antikristliga systemet.

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vi den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt; 6:24).

De ”falska kristnas” ställningstagande FÖR Antikrist/Satan och världen/världens människor (makthavarna i världen), har fått dem att se fiender i alla som har synpunkter, fel synpunkter (vilket brukar kallas för kritik och sockras med ord som dömande, kärlekslöshet m.m) på deras eller deras kyrkors (samfunds) ovilja att ta ställning för det rike de påstår sig befinna sig i och stå upp för.

De har tyvärr blivit som de Gudsbespottande fariseérna och skriftlärda under Jesus och apostlarnas tid och drar sig inte för att på olika sätt slå ner på dem som vill följa Jesus (Guds ord/bibelns lära). De är lika rädda som fariseérna och de skriftlärda var för att folket (de religiösa) skulle få kunskap om sanningen (om Jesus) vilket skulle leda till att de hade förlorat sin makt över folket och sin position i världen.

För dem liksom för dagens falska kristna som samarbetar med de falska judarna (Satans synagoga vilkas förfäder var de som korsfäste Jesus), var makt och positioner viktigare än Gud (Guds ord). De ville precis som dagens kyrkor (den falska kristenheten) hålla människor i slaveri, bundna i ett hierarkiskt system med en massa förordningar och cermonier och precis som de gjorde när Jesus konfronterade dem och de inte stod ut längre så skriker de själva och deras anhängare KORSFÄST, KORSFÄST!    

Om de kristna skulle få höra det sanna evangeliet predikas i kyrkorna (bland annat sanningen om Kristi kropp, om Guds församling, om omvändelse och pånyttfödelse, om staten Israel, om uppryckandet, om tionde med mera) så hade de flesta inte stannat kvar en sekund i sina skökoväsen för dessa hade då avslöjat sig själva som de fuskbyggen de är.

När kristna har inlemmats i det antikristliga systemet (fåtts till att stödja, arbeta för och välkomna detta) och därmed blivit en del av Antikrists och Satans kropp (världens kropp) så är de inte längre lemmar i Kristi kropp (Guds kropp) och detta vet både Satan och hans tjänare. Det går som nämnts inte att tjäna både Gud och Mamon, att stå med ena foten i Guds rike och med den andra i världens rike. Då har de med andra ord valt bort Gud och tillhör inte längre Gud utan Satan, Antikrist och världen.

Att säga ja till det antikristliga systemet och att (direkt eller indirekt) verka för detta systems framåtskridande kan därför inte handla om något annat än att tillbe vilddjuret och dess bild. Om ”kristna” idag oavsett om det sker medvetet eller omedvetet, tillber vilddjuret och dess bild, hur stor är då inte chansen att de tar emot vilddjurets märke, vad det nu innebär, när den dagen kommer?

"Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex" (Uppenbarelseboken kapitel 13:16-18).

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik