Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Bankerna har nu rätt att ta dina pengar

Publicerad 2016-02-02 06:02:00 i EU,

Igår, den 1 februari 2016, infördes Cypernmodellen i Sverige. Cypernmodellen innebär att när banker hamnar i kris så har de rätt att beslagta kundernas tillgångar för att täcka sina förluster i nästa bankkris.

Om inte en bankdelning genast införs riskerar många svenska medborgare att bli av med sina livs besparingar vilket skedde vid bankkrisen på Cypern 2013 och i Italien i slutet av 2015 då människor som förlorade allt de hade sparat ihop, valde att begå självmord.

Den ”demokratiska” EU-kommissionen hotade tidigt i höstas att dra Sverige inför EU-domstolen om inget beslut om Cypernmodellen, det vill säga ett ja till denna mycket demokratiska modell (obs ironi) kommit före den 1 januari 2016, då direktivet trädde i kraft i hela EU.

Den 2 november 2015 skickade EU,s lydiga knähundar, regeringen, direktivet som ett svenskt lagförslag till riksdagens bord, som med största brådska, vilket brukar vara kutym när det gäller beslut som är av avgörande betydelse för folket, genomdrev denna bankreform fram till ett beslut den 16 december.

Det blev för knappt att låta lagen börja gälla redan vid årsskiftet, så därför började den gälla från och med igår, den 1 februari 2016, en månad efter övriga EU. Bankkrishanteringslagen heter Lag om resolution.

 
Läs mer om Cypernmodellen här:
 
http://www.larouche.se/nyheter/2015/12/31/cypernmodellen-infors-i-sverige
 
Och om bankparasiterna här:
 
https://parasitstopp.wordpress.com/2016/01/03/nar-foretagarna-inser-att-bankerna-ar-parasiter-och-inte-foretag-borde-de-vilja-hanga-bankirerna/
 
Här om vilka som ligger bakom den diktatur (inom alla områden) EU förespråkar och varför::
 
http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html
 

Svenska EU migranter nekas hjälp av kyrkan

Publicerad 2015-04-01 10:22:00 i EU,

“EU, s gränser är öppna för alla medborgare inom unionen, inte enbart för de välutbildade och välbeställda som fritt kan röra sig över gränser. De öppna gränserna innebär även att fattiga människor har rätt att söka sin inkomst överallt inom EU. Dessa människor kommer inte att åka hem om vi slutar hjälpa dem. De bor i bilen eller i skjul i skogen. De vill till varje pris skapa en bättre framtid för sina barn och vi har nog svårt att föreställa oss under vilka villkor de tvingas leva i sina hemländer” (Utdrag från en folder med namnet “tidsaxeln“, utgiven av svenska kyrkan)

Artikeln som utdraget är hämtat från handlar förstås om, ja gissa vilka, om inte de stackars Rumänska EU migranterna som reser runt utan identitetshandlingar och pengar för att slutligen slå sig ner i Sverige där något sådant inte behövs till skillnad mot i andra länder.

Detta framgår dock inte utan man kan lätt få för sig att Svenska kyrkan (skökan) tycker att alla fattiga EU medborgare har rätt att söka sin inkomst överallt inom EU (resa kors och tvärs över gränserna) och att de liksom de välbeställda har rätt att skapa sig en bättre framtid i andra EU länder.

Faktum är att många försöker att göra detta, även fattiga svenskar, men Svenska Kyrkan bistår dem inte utan hindrar dem. De tas inte emot med öppna armar av Svenska Kyrkan (som de kanske dessutom är medlemmar i) i de EU länder de väljer att åka till (där kyrkan finns representerad) om de har oturen att hamna i nöd eller från första början befinner sig i nöd.

Det finns för att ta ett exempel hundratals svenska EU migranter i Spanien (finns även i England, Tyskland med mera) och Svenska Kyrkans arbete där handlar inte om att samarbeta med Spaniens regering (de övriga ländernas regeringar) för att de svenska EU migranterna skall kunna få ett bättre liv i värmen (många är sjuka i reumatism och behöver värme för att må bra) och komma in i det spanska samhället utan om att kontakta UD, socialkontoren i Sverige eller anhöriga till de nödlidande för att få hjälp med biljetten hem.

Svenska kyrkans arbete utomlands går alltså ut på att avhysa de svenska EU migranterna, det vill säga att få hem dem till Sverige igen så fort som möjligt om de lever i nöd.

Detta trots att många av dem har flytt ifrån Sverige för att undgå diskriminering förtryck och kränkande behandling från myndighetshåll (som kvinnan i en av artiklarna nedan) och därför aldrig mer vill sätta sin fot i Sverige.

Gratis boende (husvagnar på kyrkornas tomter), gratis mat, gratis kläder och skor, gratis barnpassning, gratis tandvård, och en välbehövligt klapp på axeln eller en kram (övriga tycka synd om handlingar) är det inte tal om. 

Ändå består alla EU länder av många fromma kristna. Är det kanske så att de kristna i EU (alla kyrkor och församlingar) är rasister (främlingsfientliga) som inte vill öppna sina hjärtan och plånböcker för de fattiga svenska EU migranterna i nöd?

De borde ju ge dem bostäder, gratis mat, utbildning (om de saknar utbildning) och allt annat som man anser att de svenska medborgarna och skattebetalarna skall bekosta när det gäller de tiggande romerna och alla fattiga i resten av världen.      

Det verkar inte som att Svenska Kyrkan och de svenska myndigheterna ställer sig bakom parollen “allas lika värde” som rönte sådan framgång i media och att alla fattiga EU medborgare skall ha rätt att söka sin inkomst överallt inom EU.

För det första är tiggeri förbjudet i vissa EU länder och för det andra så råder inte den empatin för fattiga EU migranter som vi kan se i Sverige. För att som svensk EU migrant få bistånd till hemresa av de spanska myndigheterna är kraven mycket hårda som vi kan se i en av artiklarna nedan. 

Sverige däremot ger EU migranter bistånd till hemresa så fort de ber om det och när dessa EU migranter anser sig ha fått nog av att vistas i sitt eget hemland kommer de tillbaka till Sverige som gladeligen släpper in dem. De stannar och tigger (bygger kåkstäder och skräpar ner) och får sedan ekonomiskt bistånd igen till att åka hem och så håller det på.

Frågan som kan ställas är om inte också EU motsätter sig “allas lika värde”. Svenska EU migranter hamnar ofta mellan stolarna och varken hemlandet eller landet de vistas i tycker synd om dem eller anser att de har något ansvar för dem. De får klara sig bäst de kan.

Det här, och nu riktar jag mig främst till alla humana vänstersinnade kommunister (kristna), kan väl knappast handla om “allas lika värde” varken i Sverige eller i världen? Vad gör ni åt detta? Är ni beredda att göra något konstruktivt istället för att jaga (frysa ut) människor (kalla dem näthatare och rasister) som påtalar det motbjudande hyckleriet som råder på alla plan i det ruttnande stinkande svenska samhället? Inte minst inom kyrkor och församlingar.

Svenska kyrkan, kyrkorna och församlingarna i EU borde som Sverige gör, öppna sin famn och sina konton (plånböcker) för alla de nödställda svenska EU migranterna (sina egna) som av någon anledning (sjukdom eller annat) har svårt att vistas i Sverige eller som helt enkelt inte vill vistas i Sverige på grund av att de blir diskriminerade i sitt eget hemland.

Ett hemland inte kan hjälp dem utan som lägger alla resurser på ekonomiska flyktingar och lycksökare från hela världen (som väller in i landet) och som det automatiskt är synd om trots att ingen vet vilka de är då de vid ankomst saknar pass. 

Sveriges EU migranter:

http://faktum.se/2014/07/sveriges-eu-migranter/

Svenskar tigger på gatorna i Spanien:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18792121.ab

Bankunion för misskötta banker

Publicerad 2013-02-12 13:31:00 i EU,

EU,s bankunion är inget annat än ett slags försäkringssystem för banker. Anledningen till att man vill införa ett sådant system är för att rädda konkursmässiga banker. Istället för att låta dessa banker gå i konkurs skall de räddas av Europas skattebetalare .

Det innebär att bankägarna kan missköta sina banker hur mycket som helst i fortsättningen vilket de också kommer att göra då de har den nya världsordningen som mål och därför först måste skapa kaos (men utan att låta människor förstå orsaken till kaoset) för att sedan skapa ordning

När makthavare och bankirer skall driva igenom förändringar (som gynnar dem själva) i politiken så skapar de först kaos. När kaoset når sin kulmen börjar människor att skrika efter ordning. Då träder de som har skapat kaoset in och återställer ordningen. När detta är gjort så, simsalabim, har en förändring skett till det sämre för mänskligheten eftersom makthavarna och bankirerna inte styrs av Gud (kärlek, sanning, rättvisa) utan av satan (berika dig själv och slå ut eller krossa din nästa).

På detta sätt drivs samhällena framåt eller som nu bakåt beroende på om de som styr har mänsklighetens eller sitt eget bästa för ögonen. Beroende på om de väljer Gud eller mammon. Inget sker av en slump eftersom Gud har gett människan i uppdrag att styra över världen.

Det är konstigt att bankerna har blivit befriade från marknadsekonomins lagar som privatägda företag brukar få rätta sig efter. Det går (vilket ju alla vet) inte att köra ett företag i botten och sedan förvänta sig eller kräva att skattebetalarna går in och räddar företaget. När det gäller EU så är tydligen allt möjligt. Det är möjligheternas Europa för en maktfullkomlig elit att bli allt rikare och mäktigare medan folken glor på fördumnings tv eller sover.

Bankunionen består av en bankinspektion, en krismyndighet (lär behövas) och en insättarförsäkring. Bankinspektionen skall börja arbeta den 1 mars 2014 och ligga inom Europeiska centralbanken samt övervakas av tjänstemän som svurit en lojalitets ed till EU.

I artikel 17a i EU,s tjänsteföreskrifter står det att tjänstemannen har rätt till yttrandefrihet men att han måste ta hänsyn till lojalitetsplikten, det vill säga att han måste vara lojal gentemot EU och dess institutioner. Lojalitet och yttrandefrihet går förstås inte ihop eftersom lojaliteten förhindrar tjänstemannen att lyfta fram missförhållanden och att avslöja de bedrägerier som genomsyrar hela EU (det antikristliga systemet).

Artikel 11 beskriver hur tjänstemannens förhållande till sin arbetsgivare EU ska se ut och hur han eller hon skall förhålla sig till institutionerna utanför inklusive till det egna hemlandet samt dess regering och dess befolkning.

“En tjänsteman skall fullgöra sina uppgifter och uppträda med enbart gemenskapens bästa för ögonen; han får varken be om eller ta emot instruktioner från någon regering, myndighet, organisation eller person utanför sin institution. Tjänstemannen skall fullgöra sina arbetsuppgifter på ett opartiskt och objektivt sätt och i överensstämmelse med sin skyldighet att vara lojal med gemenskapen” (Artikel 11)

Å andra sidan är EU inte vilken arbetsgivare som helst utan en mycket generös sådan. Det snålas inte direkt med skattebetalarnas pengar.

EU är inte en arbetsgivare som bara betalar ut lön, semesterersättning, friskvårdsbidrag och sätter in en del till den framtida pensionen vilket de flesta arbetsgivare gör. Som arbetsgivare står EU för hela det ekonomiska säkerhetsnätet när det gäller tjänstemannen och tjänstemannens familj samt efterlevande under resten av livet.

Den som blir anställd inom EU tvingas att lämna sitt nationella socialförsäkringssystem och ansluta sig till det socialförsäkringssystem som gäller i EU. En europeisk medborgare som arbetat i EU administrationen omfattas av tjänsteföreskrifterna för EU tjänstemän och är ansluten till RCAM (Europeiska gemenskapernas gemensamma socialförsäkringssystem).Inte till någon nationell socialförsäkring.

Detta är inget val som EU tjänstemannen gör själv utan han eller hon tvingas att flytta över från det nationella trygghetssystemet till EU,s socialförsäkringssystem. Så länge allt flyter på är tjänstemannen och inte bara tjänstemannen utan hela hans eventuella familj skyddade och försäkrade upp till tänderna.

EU tar under resten av tjänstemannens liv hand om hans sjukhusräkningar, barnens skolgång, makens/makans arbetslöshet, eventuell språkundervisning, pensionering med mera.

En tjänsteman som är gift och har barn får också ett familjetillägg som innefattar hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för de barn som går i skolan. Längre fram utgår bidrag för barnens eventuella universitetsstudier och fri tillgång till elitskolorna. Tjänstemän som är chefer får chefstillägg. EU,s försäkringssystem täcker även invaliditet, pension och efterlevandepension för varenda familjemedlem.

Förutom alla dessa förmåner ligger grundlönen (eventuellt med familjetillägg) på cirka 10000- 17000 euro i månaden och de första månaderna får tjänstemannen ett installationsbidrag för utlandstjänstgöring Tjänstemännen har med andra ord inget att klaga på när det gäller försörjningen för sig själv och alla familjemedlemmar under resten av livet.

På ett sådant här snillrikt sätt binder det demokratiska EU, tjänstemännen till sig på livstid. För vad händer om en tjänsteman inte är lojal mot demokratins EU?

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik