Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

A vision about world war III

Publicerad 2014-09-28 18:13:00 i

A report by John S. Torell - September 2014

Fri översättning till svenska.

En nittio årig gammal kvinna från en Luthersk kyrka i Valdres, Norge fick en uppenbarelse från Gud på 60- talet. Emanuel Minos, en norsk pingstevangelist höll väckelsemöten där kvinnan bodde, 1968. Hon kom till ett av mötena och berättade vad hon hade sett och Minos skrev ner det. Kvinnan från Valdres var känd för att vara pigg, pålitlig, trovärdig och hade ett gott rykte.  

Efter väckelsemötena återvände Minos hem och delade synen, som han hade skrivit ner, med sin fru. Men båda kände att den var så främmande och svår att förstå så de ville inte publicera den. 1993, tjugofem år senare, gick Minos igenom gamla dokument och fann några papper som var gulnade av ålder.

Till sin förvåning hittade han de glömda anteckningarna som han hade skrivit ner 1968 när den nittioåriga kvinnan delgav honom sin syn. Efter att ha läst igenom anteckningarna blev han förfärad då han insåg att många av detaljerna hade gått i uppfyllelse.

Han mindes att kvinnan hade bett honom att varna människor eftersom den yttersta tiden närmade sig. Minos kom ihåg att han hade argumenterat med kvinnan om vissa punkter i synen och att hon kraftfullt hade hävdat att synen var sann och att Minos kommer att få se den uppfylld under sin livstid.

Efter att han hade gått igenom anteckningarna och tänkt på vad kvinnan hade sagt, fattade han beslutet att publicera synen, inklusive hans första tveksamhet till att publicera den redan 1968.

Jag hörde först talas om profetian i september i år (2014) när jag läste den svenska tidskriften “Midnattsropet”. Denna syn berörde mig djupt och skapade en önskan att få veta så mycket som möjligt om de personers bakgrund, som var involverade.  

Jag kontaktade Stina Fridolfsson som jobbar på tidskriftens redaktion. Hon sa att synen hade blivit publicerad i en kristen svensk tidskrift i Finland med namnet “Korsets budskap” i november 1998 och att en släkting hade skickat en kopia av tidskriften till henne.

Efter att ha talat med Fridolfsson hittade jag Minos Wikipedia sida och förstod att synen hade berättats för honom och att han trodde att den var sann. Jag var beredd att slå mig ner och översätta synen till engelska när jag fick veta att den redan hade översatts. Jag jämförde den engelska översättningen med den svenska versionen som jag fick av Stina Fridolfsson och de stämde överens.

Här följer synen.

Jag såg tiden precis innan Jesus återkomst och det tredje världskrigets utbrott. Jag såg händelserna med mina naturliga ögon. Jag såg världen som ett klot och Europa, land efter land. Jag såg Skandinavien. Jag såg Norge. Jag såg vissa saker som skulle hända precis innan Jesus återkomst och precis innan den sista katastrofen, en katastrof av ett slag som vi aldrig tidigare har erfarit.

Hon nämnde fyra olika händelser

1. Den första. Innan Jesus kommer och innan det tredje världskriget bryter ut, skall det bli en avspänning som vi aldrig har haft förut. Det kommer att bli fred mellan supermakterna i öst och väst och det blir en lång fred (notera att detta var 1968 när det kalla kriget pågick som värst). I denna period av fred kommer det att ske en avväpning i många länder, inklusive Norge och vi kommer inte att vara förberedda när kriget kommer. Det tredje världskriget kommer att börja på ett sätt som ingen kan förutse och på en oväntad plats.

2. En ljummenhet utan dess like kommer att få greppet om de kristna vilket leder till att de kommer bort från den sanna och levande kristendomen. Kristna kommer inte vara öppna för att tränga in i ordet, bibelns sanningar. De vill inte som i äldre tider höra om synd och nåd, lag och evangelium, ånger och återupprättande. Det kommer att bli ett substitut för detta, en kristendom som bygger på framgång (glatt och muntert).    

Det viktigaste kommer vara att ha framgång. Att vara någon och att ha det materiellt bra. Saker som inte Gud har lovat oss på det sättet. Kyrkor och bönehus blir tommare och tommare. Istället för predikan som vi varit vana vid generation efter generation, (ta ditt kors och följ Jesus) kommer underhållning, konst och kultur att invadera kyrkorna där det istället skulle ha varit sammankomster för ånger och väckelse. Detta kommer att öka markant precis innan Jesus återvänder.

3. Det kommer att bli en moralisk söndervittring som det gamla Norge aldrig någonsin har erfarit tidigare. Människor kommer att leva ihop som om de var gifta utan att vara gifta (noterat av Minos: Jag trodde inte att begreppet sammanboende existerade 1968). Mycket orenhet före äktenskapet och mycket otrohet inom äktenskapet kommer att bli det naturliga eller vanliga och detta kommer att rättfärdigas från alla vinklar.

Det når även in i kristna kretsar och blir accepterat. Även synd mot naturen. Precis innan Jesus anländer kommer det att visas tv program som vi aldrig har erfarit (noterat av Minos: tv,n hade just kommit till Norge 1968). Tv programmen kommer att vara fyllda med fruktansvärt våld som lär människor att mörda och förstöra varandra och det kommer att vara otryggt på gatorna.

Människor kommer att kopiera det de ser. Det kommer inte att vara endast en station på tv. Tv kommer att vara fylld med stationer (noterat av Minos: Den gamla kvinnan visste inte ordet för kanal som vi använder idag utan kallade dem stationer). Tv kommer att bli som radio där vi har många “stationer” och kommer att fyllas med våld.

Människor kommer att använda tv, n för underhållning. Vi kommer att få se hemska scener av mord och ödeläggelse och detta kommer att spridas i samhällena. Sex scener kommer också att visas på skärmen, de mest intima scener som tillhör äktenskapet (noterat av Minos: Jag protesterar och säger “Vi har en lag som förbjuder saker som detta).

Sedan säger den gamla kvinnan. Detta kommer att hända och du kommer att få se det. All moral vi tidigare har haft kommer att brytas ner och de mest oanständiga saker kommer att passera framför våra ögon.
 
4. Människor från fattiga länder kommer att strömma till Europa (noterat av Minos:1968 fanns det ingen sådan migration) Dom kommer också till Skandinavien och Norge. Det blir så många att människor kommer att börja ogilla dem och bli hårda mot dem. Dom kommer att bli behandlade som judarna innan andra världskriget. Då kommer det fulla måttet av våra synder fram (noterat av Minos: Jag protesterar mot strömmen av migration. Jag förstår det inte just nu).

Tårarna rann från den gamla kvinnans ögon och ner på hennes kinder och hon sa “jag kommer inte att få se det men du kommer att få det. Detta kommer att inträffa kort innan att Jesus kommer tillbaka och det tredje världskriget startar.

Hon fortsatte sedan att dela med sig av sin syn och sa att det kommer att bli ett väldigt kort krig. Allt som jag har sett av krig är bara en lek i jämförelse med detta krig som kommer att sluta med kärnvapenbomber. Luften kommer att bli så förgiftad att det inte går att andas. Detta kommer att täcka flera kontinenter, Amerika, Japan, Australien och de andra rika nationerna. Vattnet kommer att bli förorenat och marken på dessa platser kommer inte längre att kunna användas för odling..

Resultatet blir att bara små arealer kan användas för odling. Den rest av människor som överlever i de rika länderna kommer att försöka att fly till de fattiga länderna men de kommer att vara lika hårda mot oss som vi är mot dem och kommer inta att acceptera dem som söker skydd.

Jag är så glad över att jag inte kommer att leva och behöva se detta. När tiden närmar sig måste du (Emanuel Minos) ta mod till dig och åka runt och berätta för människor om vad jag har sett. Jag har fått det från Gud och inget av det går emot vad bibeln säger.

De som har sin synd förlåten och har Jesus som sin Frälsare och Herre, är räddade.
 
Läs fortsättningen av artikeln och historien bakom krigen samt om världsregeringen, den sionistiska rörelsen (de falska judarna), supportrad av de judiska bankerna, vilka bär ansvaret för de tidigare två krigen och för det som är på gång och nu hetsas fram stegvis.
 
http://www.eaec.org/desk/09-17-2014.htm
 

Sverige - den snällaste kniven i lådan

Publicerad 2014-09-26 19:13:00 i

68000 asylsökande kommer inte att visa upp sina pass (någon godkänd identitetshandling) när de anländer till dårhuset Sverige i år. Men det är inte förvånande.

Så har det sett ut sedan massinvandringen tog fart för några decennier sedan. Den patologiska godheten (det är synd om alla mentaliteten) hindrar migrationsverkets personal från att ifrågasätta och neka någon tillträde till landet.

http://meritwager.wordpress.com/2014/09/22/i-ar-kommer-ca-68-000-asylsokande-att-inte-uppvisa-pass-nar-de-soker-asyl-i-sverige/

I stort sett alla får uppehållstillstånd och livstidsförsörjning i Sverige för sig själva och hela tjocka släkten och det gäller även mördare och gravt kriminella som gissningsvis tar chansen att slänga sina pass för att sedan få nya identiteter.

Läs mer om denna idioti och galenskap på Merit Wagers blogg där migrationsverkets handläggare anonymt talar ut om vad som försiggår i dårhuset och som media givetvis inte skriver ett ord om då SANNINGEN ÄR RASISTISK.      

Att överhuvudtaget ta sig en funderare över varför nästan alla saknar giltiga identitetshandlingar när de kommer och varför våra beslutsfattare accepterar detta utan vidare efterforskningar, är ett exempel på rasismen i dårhuset.  

Slutligen kommer här en förbluffande (men uppenbarligen ingen ovanlig), berättelse, som beskriver den patologiska godheten på ett alldeles utmärkt sätt och som borde få folk att vakna:

Sverige - den snällaste kniven i lådan

Min bästa vän - vi kan kalla honom Abdullah - är en företagsam man med ett stort kontaktnät och stor släkt i och utanför Sverige. För drygt ett halvår sedan, mitt i smällkallaste vintern, hejdades Abdullah och jag på gatan av en man i trettioårsåldern som tydligen kände igen Abdullah. Vi stannade till och mannen visade glatt upp något som såg ut som ett pass, och Abdullah och mannen utbytte några meningar på arabiska. När vi hade skiljts åt frågade jag Abdullah vem mannen var.

Läs mer:
 
http://meritwager.wordpress.com/2014/09/09/det-kom-en-berattelse-sverige-den-snallaste-kniven-i-ladan/
 
Och klicka på länken längst ner i blogginlägget för att läsa fortsättningen av berättelsen.
 

Patologisk godhet i dårhuset Sverige

Publicerad 2014-09-22 17:06:00 i

Djävulen är en ärkeförfalskare som ständigt är i färd med att så “ogräs” bland “den goda säden” som Gud har sått. Genom att bland Guds folk (Guds folks olika verksamhetsområden), plantera andra slags växter (ogräs) som till det yttre ser äkta och friska ut men som i själva verket är sjukliga och falska (förfalskningar), för han människor bort från Gud och hindrar den goda säden från att växa och frodas.

Jesus sade:

“Var planta som min himmelske fader icke har planterat skall ryckas upp med rötterna” (Matt. 15:13)

Den patologiska godhetsivern som har spridit sig likt en pest i samhället under parollen “det är synd om alla”, är ett bra exempel på hur djävulen arbetar. Sverige har på bara några årtionden, förvandlats från ett kristet relativt homogent land till ett mångkulturellt dårhus och till att vara hela världens socialbyrå.

Inte många kan se eller vill se det ogräs (växt) som djävulen med hjälp av sionister och kabbalister, vilka kallar sig judar men som inte är några judar utan en Satans synagoga, har sått i vårt land och som nu växer ohämmat.

“Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar” (2.Kor.11:14-15).

Till det yttre ser allt (än så länge) ganska skapligt ut eftersom mycket energi läggs på att hålla efter fasaden. Liksom fariséerna och de skriftlärda är man mycket mån om utsidan. Utsidan skall se bra och välkomnande ut (så att alla vill vara kvar i dårhuset).

“Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som gören det yttre av bägaren och fatet rent, medan de inuti äro fulla av vad I haven förvärvat genom rofferi och omättlig ondska. Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, för att sedan också dess utsida må bliva ren” (Matt. 23: 25-26)

Att insidan samt hela inredningen har ruttnat sönder och samman (tuggats sönder av mal och mått) och stinker av falskhet och skrymteri, är inget som våra korrumperade makthavare (politiker) bryr sig om. De har bestämt sig för att gå på sionisternas och kabbalisternas linje (Satans linje), och köra vårt land, vårt fosterland, rakt ner i avgrunden.

Inte genom krig (då hade vi åtminstone haft en chans att försvara oss) utan genom “godhet” och en aldrig upphörande fördumning av massorna med hjälp av propagandalögner. Satan är som vilken diktator, despot eller maktmänniska som helst. Går det att undvika regelrätta krig genom att få undersåtarna (befolkningarna) att lyda och att fogligt rätta sig efter de maktfullkomliga och deras anhang, så är det givetvis att föredra.

Det pågående kriget i Sverige, sker inte med vapen (synligt våld) utan genom uppmuntran av en patologisk och självutplånande godhet (snart lagstadgad) utan gränser som alla medborgare skall fås till att anamma om de inte vill ha Expos bandhundar (extremvänsterdårarna) i hälarna. Denna förvrängda och abnorma godhet utgår från de godas behov (givarnas behov ) och handlar inte om omtanke om mottagarna, de fattiga, de nödlidande.

Det är inte mottagarnas behov som står i fokus (ingen människa, vem den än är och var den än kommer ifrån, lär i längden trivas med att slåss för brödsmulorna i ett månkulturellt dårhus) för denna godhet utan godheten drivs och upprätthålls av personer med en narcissistisk (fariseisk) personlighetsstörning och egoistiska motiv (omättlig ondska) som det inte är meningen att vanliga människor skall kunna se, få inblick i, eller möjlighet att reflektera över.

När de har bestämt sig för att något är gott eller ont så är det gott eller ont även om det handlar om att en liten grupp psykopater har beslutat sig för att ta makten och kontrollen över alla andra människor vilka skall degraderas till att bli deras slavar. Allt detta finns beskrivet i Sion vises protokoll (Satans synagogas protokoll)

Psykopaternas dröm är inte något halvant slaveri som vi lever i, och under idag, och där vi saknar verklig frihet, demokrati, yttrandefrihet, rättvisa med mera samt där vi är övervakade och kontrollerade ända in på bara skinnet.

Deras dröm att förvandla människan till en icke människa, en robotliknande varelse utan egna tankar, känslor, vilja, ambitioner och drömmar. Då kan de styra oss hur de vill och få oss till att göra vad de vill.

Detta är vad djävulen har velat ända sedan begynnelsen. Hans medhjälpare (vare sig de är medvetna om det eller inte) arbetar nitiskt för det antikristliga systemet och för antikrists kommande maktövertagande. Eftersom både djävulen  och hans hantlangare på ett så utstuderat och skickligt sätt döljer sina verkliga avsikter, går majoriteten av mänskligheten i fällan.

Till det yttre, verkar och arbetar, hans medhjälpare (sionister, kabbalister, ockultister, frimurare, den avfälliga katolska skökan med flera) för det goda såsom fred, enhet, utbildning, utveckling, samarbete över gränser, kultivering, välgörenhet och för att göra “världen” så trivsam och bra som möjligt.

Problemet med dessa människor (som likt alla andra människor är fulla av synd) är att de tror och vill tro att de står över Gud (skaparen av allt). De älskar världen och säger sig kunna göra världen bra för alla utan Guds medverkan när varenda människa kan se att de (“världens så kallade goda makthavare”) sprider och endast har spridit förödelse, lidande och misär, runt omkring sig. Precis som deras herre och hans kumpaner (de onda furstarna och makterna i himlarymderna) gör i andevärlden.

“Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom. Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke av Fadern, utan av världen” (1 Joh. 15-16)

De driver (i sin ondska förklädd till godhet) miljontals människor på flykt från de länder där ledarskapet inte vill dansa efter deras illaluktande pipa, och förväntar sig sedan att västvärldens befolkningar (i synnerhet Sverige, godhetens högborg) och dess snart utplundrade skattebetalare, skall försörja alla dessa nödlidande.

De påstår sig vara för det goda (demokrati, allas lika värde, solidaritet, medmänsklighet) och emot det onda. De säger sig vilja bekämpa rasism, främlingsfientlighet, nazism, men accepterar ondskan hos sig själva.

De omhuldar girigheten, den myckna köpenskapen (som blev Lucifers fall och som kommer att bli deras fall och undergång) och drivs av antikrists ande samt bortser från att det är just detta som skapar det som de sedan säger sig vara emot.

“ Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen” (1 Joh. 4:2-3)

Var och en ande som icke bekänner att Jesus är kommen i köttet är antikrist ande. Det står ingenstans i bibeln att detta inte gäller judarna (vilka ju inte erkänner att Jesus är Kristus kommen i köttet) med tanke på deras utvaldhet i det första förbundet.

Detta gäller alla, det nya förbundet gäller alla, även judarna och i synnerhet judarna som Gud hyser en stark kärlek till och vill ha in i sitt nya förbund, i det nya förbundet där Kristus Jesus är huvudet och de troende är lemmar (ingen mer utvald än den andre) i en och samma kropp, en kropp som inte kan fungera utan de olika lemmarna.

Judarna har fått en kallelse från Gud, att planera för världen. De kan tänka globalt men har använt sin kallelse på fel sätt. I Satans tjänst. Satan känner mycket väl till judarnas kallelse och vet att han endast kan få makt över hela världen via judar som går in i den ockulta världen och tillbeder honom.

Sion vises protokoll skildrar deras otroliga förmåga att tänka globalt men i ondskans tjänst. De ville inte ta emot himmelriket som Kristus erbjöd dem utan har tagit emot ett rike av mörker. De ville inte gå in i sin uppgift att vara Guds sändebud och präster för folken.

De valde att vara sina egna sändebud i sina egna ekonomiska intressen för att ekonomiskt kunna behärska världen. De ville inte ta emot den konung, Jesus Kristus, som sändes till dem. Istället kommer de att ta emot den konung som de själva har gjort sig och som kommer att vara den Antikrist som uppenbarelseboken talar om.   
 
http://100777.com/protocols_se

Jesus säger:

“Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och mammon” (Matt. 6:24)

Det går inte att tjäna både Gud och mammon eller med andra ord Guds rike och det antikristliga systemet (djävulen) samtidigt. Antingen tjänar man Gud (är lojal mot Gud) eller så tjänar man mammon (är lojal mot mammon, världen, ondskan och djävulen).

Men Gud har alltid varit trofast sitt förbund med Israel och kommer att ta emot dem då de gör bättring. Då skall en nådens och bönens ande vara utgjuten för dem och en källa skall öppnas som skall rena Davids hus och Jerusalems invånare från synd och orenhet. På den tiden skall Herren utrota avgudarnas namn ur Israel. De falska profeterna och orenhetens ande skall Herren skaffa bort.

“På den tiden skola Davids hus och Jerusalems invånare få en öppen brunn, till att avtvå sin synd och orenhet. Och det skall ske på den tiden, säger Herren Sebaot, att jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att de icke mer skola nämnas; profeterna och orenhetens ande skall jag ock skaffa bort ur landet” (Sak. 13:1-2)

De antikristliga förkämparna borde vara emot sig själva och sin egen skapelse men istället skickar de sina giftpilar, sitt huggormsgift och sina hjärntvättade (sinnesförvirrade) och betalda lakejer inom våldsvänstern till att förfölja och registrera motståndare, påstådda rasister, nazister, antisemiter antidemokrater och näthatare som har fräckheten att syna dem i sömmarna och avslöja deras falska godhet, det djävulens ogräs som de månar om mest av allt (gör allt för att sprida bland de breda massorna) då de står utanför sanningen.   

Denna deras falska godhet (som är ren ondska), och som sprider sig likt en farsot (människor som än så länge kan ge av sitt överflöd vill inget hellre än att tillhöra denna godhetsmaffia) måste vi som kristna avslöja då denna godhet är djupt involverad i synd (Gudsfrånvändhet) och styrs av djävulen.

Den dag när de goda inte längre kan ge av sitt överflöd och istället behöver det goda (pengarna eller prylarna) för egen del, lär det visa sig om de goda verkligen är så goda. Det är lätt att vara god om någon annan/andra får betala och den egna ekonomin inte drabbas särskilt mycket.

Vad sägs om att bjuda tusentals och åter tusentals människor på ett hejdundrande partaj (något du antagligen inte kan bekosta med egna medel) ett par gånger om året och sedan skicka räkningen till dina arbetskamrater eller till grannarna och säga att de måste betala?

Om de inte betalar så hotar du med att dra igång en hetskampanj i media (du är nämligen delägare i de största mediebolagen och skulle kunna göra detta) tillsammans med andra godhetsivrare. Ditt resonemang (som arbetskamraterna eller grannarna inte köper) går ut på att de inbjudna är av annan härkomst än “den typiskt” svenska så därför (även om du inte vet något om dessa människor, var de kommer ifrån, deras bakgrund, deras ekonomi eller något annat) är det synd om dem.

När dina arbetskamrater eller grannar inte håller med om att det med automatik behöver vara synd om alla (att många som kommer hit varken är fattiga eller förföljda och att det är vanligt att folk inte uppger sina rätta identiteter utan slänger passen innan de passerar gränsen till dårhuset) och helt enkelt inte vill betala de kalas som du (och dina godhetsivrande vänner) väljer att anordna, är det då acceptabelt att du (och dina vänner) utmålar dem som rasister, nazister, främlingsfientliga, antiziganister, antisemiter och människohatare med mera (i den press i vilken du är delägare)?

Detta är väl knappast okey i något samhälle där demokrati och en fungerande lagstiftning sägs existera? Ändå är detta precis vad man gör i dårhuset Sverige där allt som kan störa eller få den patologiska godheten på fall, är tillåtet. När det gäller patologisk godhet är allt tillåtet…

Man hänger ut, förföljer och trakasserar människor likt den värsta fascistdiktaturen om de har synpunkter på att de via skatten (dårhuset Sverige har en av de högsta skatterna i världen) tvingas betala det mångkulturella kalaset samt sin egen undergång i form av kulturellt sönderfall, splittring, oroligheter, ökad kriminalitet, gångvåldtäkter, personrån,, misshandel, bilbränder, ständiga upplopp och skottlossningar i de multikulturella förorterna (som makthavarna inte vill sätta ner fötterna i), bedrägerier, en arbetslöshet som skenar, bostadsbrist (det finns inga bostäder så förslagna individer med pengar köper upp herrgårdar och slott och gör dem till asylboenden.

Sedan betalas deras vistelse på herrgårdarna och slotten med pengar från skattebetalarna samtidigt som en aldrig tidigare skådad fattigdom breder ut sig bland de utplundrade svenskarna (men också bland invandrarna) vilket media givetvis tiger om.

Ett stort antal pensionärer har inte råd att betala sina äldreboenden eftersom pensionerna är för låga. De får efter ett helt livs slit och släp gå till socialen (till socialtjänsten och söka ekonomiskt bistånd) om de inte har sparade pengar eller känner någon som kan betala.

Jag har talat med flera pensionärer i den situationen och många av dem röstar på sverigedemokraterna i ren frustration och som en protest mot att de, när deras sparade pengar är slut, kommer att tvingas gå i graven som socialbidragstagare (trots att de hela livet har betalat skyhög skatt) om de inte dör innan dess.  

Detta för att den patologiska (falska) godheten (som är ondska) har fått grepp om landet. Men dagens ålderspensionärer kan i alla fall trösta sig med att de får pensioner. Vi som tillhör de yngre generationerna kommer inte att få några statliga pensioner alls. Det är inte frågan om, utan när, det svenska dårhuset (staten) går i konkurs. Det kan ske snart med tanke på att den patologiska godheten eskalerar i snabb takt och tar sig allt mer abnorma uttryck.

Tillgång till hela socialförsäkringssystemet (det som ännu finns kvar), gratis körkort till invandrarungdomar, inkvotering på arbetsmarknaden (hitte på arbeten med löner som följer kollektivavtal), bonusar (flera tusentals kronor) för att lära sig svenska med mera, räcker inte långt när det handlar om patologisk godhet då den är gränslös (omättlig) precis som girigheten så ofta är hos de falskt goda. Därför går den falska godheten och girigheten hand i hand.  

Det enda som skulle kunna fungera som gräns är om de patologiskt goda kan få insikt om sin sjukdom och förstå att verklig godhet (generositet), barmhärtighet, kärlek, medmänsklighet, solidaritet, består i att erkänna den falska godheten (dess orsaker) och att konfrontera den.

Jesus, vår Herre, var jämt och ständigt i konflikt med de skriftlärda och fariséerna som var falska och utövade en falsk godhet (till sin egen fördel och med egoistiska motiv). Han var inte i konflikt med dem på grund av att han saknade barmhärtighet, kärlek, medmänsklighet, godhet, solidaritet, eller för att han var rasistiskt lagd (antisemit) utan på grund av att barmhärtighet, kärlek, medmänsklighet, godhet, solidaritet och mycket mer fanns hos honom i överflöd.

Därför förstod han att de skriftlärda och fariséerna var hycklare som strävade efter att göra sin egen och andra människors vilja, inte Guds vilja.

På samma sätt som Jesus tog strid mot fariséerna och de skriftlärda måste även vi som är och säger oss vara Kristus lärjungar, ta strid mot dagens fariséer och skriftlärda, dagens hycklare som gör utsidan av bägaren ren men låter insidan vara för att orenheten inte syns utåt.

Enligt media finns det inga svenskar samtidigt som alla är svenskar (kineser, amerikaner, afrikaner, indianer, eskimåer, tyskar, engelsmän, araber). Själv funderar jag på att flytta till Kina och bli kines eller till Afrika och bli afrikan. Undrar om folk där ser mig som kines eller afrikan? Undrar om de gillar lika eller olika? Undrar om de är RASISTER?

Propagandakampanjen i slaskpressen (som återuppväcktes) strax innan valet om att vi ska gilla olika (om vi inte vill bli förföljda, arbetslösa och hotade till livet) är ett bra exempel på den indoktrinering som sker och som inte ens passar sig i ett dårhus.

De utplundrade (dårarna) skall fås till att gilla sin situation som bestulna och fråntagna sitt land, sin kultur, sin historia och sina traditioner, och inte bara det, de skall vilja bli ännu mer bestulna och utplundrade genom en aldrig sinande massinvandring.

Om de inte gillar att bli rånade eller att se sitt land förfalla så är de RASISTER. Deras missnöje (kritik) får under inga omständigheter tas på allvar för då finns det en chans att den patologiska godheten och det mångkulturella “sataniska” projektet börjar ifrågasättas för att sedan haverera.

Genom att kalla alla som kritiserar mångkultur och massinvandring för rasister, lägger man locket på. Ingen som är god (lider av det patologiska godhetssyndromet) vill ens diskutera med en ondskefull RASIST.

“Den patologiska godheten” som tvingar andra människor att betala för att de patologiskt goda skall få känna sig goda, har inget med Guds kärlek, barmhärtighet, medmänsklighet och godhet att göra. Den är skapad av människor, av syndare, som har förkastat Gud och som vill vara sina egna gudar och styra allt som Gud har skapat (även människorna).

“Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt” (Matt. 7: 18-20)

Frukten av det pågående förtrycket är inte medmänsklighet, kärlek, barmhärtighet, frid utan hat och förföljelse mot dem som önskar dra försorg om sina egna, sina närmaste och sina landsmän innan de kan hjälpa alla fattiga människor som lyckas ta sig till Sverige.

Någon av de äldre som har arbetat i Sverige hela livet och som idag tvingas söka socialhjälp (om de inte har sparade pengar) för att ha råd att bo på äldreboende samtidigt som det väller in äldre anhöriga till invandrare (varav många inte ens har flyktingstatus utan har bluffat sig hit genom att slänga pass och få ny identitet) vilka får pensioner och en massa andra förmåner från första dagen i landet (utan att ha betalt en enda krona i skatt), skulle kunna vara en förälder, en mor eller farförälder eller någon annan anhörig till dig.
 
En handläggare på migrationsverket berättar:
 
http://meritwager.wordpress.com/2013/01/03/en-migga-jag-far-fragor-om-hur-de-kan-fora-in-sina-pengar-fran-syrien-till-sverige-dessa-fragor-stalls-av-personer-som-samtidigt-till-migrationsverket-deklarerar-att-de-ar-helt-panka-och-maste-fa/

Bibeln säger:

“Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen” (Tim. 5:8)

Bibeln säger också:

“Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge, naken, och I klädden mig, jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kommen till mig.

Då skola de rättfärdiga svara honom och säga: Herre, när sågo vi dig hungrig och gåvo dig mat, eller törstig och gåvo dig att dricka? Och när sågo vi dig husvill och gåvo dig härbärge, eller naken och klädde dig? Och när sågo vi dig sjuk eller i fängelse och kommo till dig?

Då skall konungen svara och säga till dem: Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig” (Matt. 25: 35-40)

Det sista citatet beskriver hur vi skall agera gentemot nödlidande och hjälpbehövande och det bygger på frivillig grund (precis som allt Guds verk). Gud tvingar aldrig någon människa till att följa honom, leva efter hans bud och lagar eller att ge si eller så mycket pengar (något annat) till främlingar eller till några andra.

Om vi har detta i åtanke så förstår vi att den galopperande invandringen (den patologiska godheten) med alla dess kostnader, inte är ett Guds verk, då det handlar om att tvinga redan fattiga och skattetyngda människor att försörja folk som kommer hit från hela världen (oavsett om de är fattiga eller inte) genom minskad välfärd, bibehållen skatt samt ständigt nya skatter och avgifter.

Sann barmhärtighet, kärlek, medmänsklighet och godhet, handlar inte om att någon människa skall behöva acceptera att bli rånad av en stat, ett dårhus fullt med dårar, som på ett fariséiskt sätt och med alla medel försöker bevisa för omvärlden (alla världens länder och deras ledarskap) hur duktiga och goda de är genom att framhärda i en falsk patologisk godhet som innebär att de marginaliserade (fattiga) tvingas att betala för sin egen undergång.

Att ett folk tvingas betala för sitt eget lands kolonisering är ganska häpnadsväckande men egentligen inte särskilt konstigt då indoktrineringen (falskspelet) som vi har nämnt, har pågått under lång tid genom litteraturen och journalistiken.

Här följer några utdrag från Sion vises protokoll (Satans synagogas protokoll).

“Litteratur och journalistik är två av de viktigaste uppfostringsmedlen - det är därför som vår regering kommer att bliva ägare av de flesta tidningar. Här neutraliseras den privata tidningspressens skadliga verkan och förvärvas ett enormt inflytande på sinnena.
Om vi tillåta tio tidningar att utkomma, så giva vi samtidigt trettio o.s.v i samma proportion. Med detta blir publiken på inga villkor ens misstänksamma, varför alla av oss utgivna tidningar komma att till det yttre förfäkta de mest motsatta riktingar och tankesätt, vilket uppväcker förtroende till dem samt drager till oss lättrogna motståndare, vilka på så sätt falla i vår snara samt oskadliggöras.

I första rummet ställas de officiella organen. De skola alltid stå på vakt kring våra intressen, och därför blir deras inflytande av jämförelsevis ringa värde. I andra rummet kommer de officiösa, vilkas roll kommer att bestå i att draga till sig likgiltiga och ljumma.

I det tredje rummet ställs vår opposition, vilken i åtminstone ett av sina organ skall föreställa vår antipod. Våra verkliga motståndare komma i sitt inre att tro denna opposition vara utgången ur deras egna led, och de skola då blotta för oss sina kort.

Våra tidningar komma att representera alla möjliga riktningar - aristokratiska -republikanska - revolutionära t.o.m anarkistiska - så länge konstitutionen existerar. De skola som den indiska guden “Vischnu” hava hundra händer, av vilka av vilka envar kommer att känna vilken som helst allmän mening på pulsen.

Då pulsen blir allför febril, föra dessa händer den allmänna meningen mot vårt mål, emedan en upprörd individ förlorar sitt sunda omdöme och underkastar sig lätt främmande ingivelse. Dumhuvuden vilka tro sig upprepa sina meningsfränders tankar, skola upprepa våra tankar eller det som är oss önskligt. I det de inbilla sig följa sitt partis organ, följa de den flagga vi hissa för dem.

För att i denna anda inrikta vår tidningsmilis, måste vi organisera denna sak ytterst noggrant. Under namn av pressens centralorganisation anordna vi litterära sammankomster, på vilka våra agenter obemärkt komma att giva paroller och signaler.

Fördömande och ytligt motsägande våra initiativ, utan att beröra det väsentliga däri, komma våra organ att leverera en skenfäktning med de officiella tidningarna, endast för att giva oss anledning att uttala oss mera detaljerat, än vi hade kunnat göra i de första officiella kungörelserna. Detta naturligtvis dock endast i de fall, då det för oss visar sig fördelaktigt” (protokoll nummer 12)

Behov av det dagliga brödet

“Behov av dagligt bröd tvingar gojerna till tystnad och till att vara våra ödmjuka tjänare. Agenter, anställda vid våra pressorgan och tagna ur deras led, skola enligt vår befallning behandla det, som för oss är lämpligt och omedelbart publicera i officiella handlingar, och samtidigt genomdriva vi under det därvid uppståndna kivet de för oss önskliga reformerna samt presenterar dem för publiken som ett fullbordat faktum.  

Ingen vågar fordra förändringar av något redan avgjort, så mycket mindre, som det kommer att framställas som en förbättring. Härvid länkar pressen publikens tankar till nya frågor (vi hava ju vant människor att ständigt söka något nytt).

Alla hjärnsvaga politiker kasta sig nu över dessa nya frågor, politiker vilka tillsdato icke förstått, att de icke det minsta begripa sig på det, som de taga sig till att bedöma. Politiska frågor äro icke tillgängliga för någon annan än för dem, som skapat och sedan flera århundraden tillbaka leda politiken” (protokoll nummer 13).   

Betydelsen av det egna initiativet.

“Ingenting är farligare än det personliga initiativet. Om detta är genialiskt, kan det göra mera än en miljon människor, bland vilka vi utsått split. Vi bör leda uppfostran av gojim - samhällena så, att i varje fall, där det krävs initiativ, folken står modfällda i hopplös vanmakt. Ansträngningen, som här flyter ur handlingsfriheten, försvagar krafterna, då den kolliderar med en främmande frihet.

Härav uppstår svåra moraliska stötar, missräkningar, motigheter. Genom allt detta uttrötta vi gojerna så, att vi tvingar dem att erbjuda oss den internationella makten, vilken utan att riva ned kan omfatta alla statsmakter i världen och bilda en Överregering.

Istället för de nuvarande regenterna kommer vi att skapa en skräckbild, som kommer att nämnas Överregerings administration. Dess armar komma som gripklor att sträckas åt alla håll, med en så kollosal organisation, att den icke kan undgå att kuva alla folk” (protokoll nummer 5).

Protokollen blev publicerade i Ryssland 1905 och blev samma år tillgängliga på Brittiska museet i London där de fortfarande finns kvar. Om dessa protokoll är förfalskade (eller bör klassas som antisemitisk propaganda) varför har de då till nästan 100% gått i uppfyllelse?

Vem eller vilka har tvingat ledande politiker och makthavare att i över hundra år följa en antisemitisk skrift? Har de gjort det av egen fri vilja? I såna fall varför? Varför skulle vanliga politiker, valda bland folken, vilja förstöra världen och lägga under sig mänskligheten?

Det finns bara en som är kapabel till att tänka ut en sådan ondska och det är djävulen som sår sina plantor, sitt ogräs, bland den goda säden. Hans lojala tjänare uppträder i sin tur som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar.

“Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar” (2.Kor.11:14-15).
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik